10/2019. (II. 5.) Korm. rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban betölthető munkakörök egyes szabályairól

A Kormány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340/A. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Alkotmányvédelmi Hivatalnál idegennyelv-tudási pótlék az alábbi munkakört betöltő rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazott) részére állapítható meg:

a) főigazgatói munkaköri kategóriába tartozó munkakör,

b) igazgatói munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,

c) főosztályvezetői munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,

d) osztályvezetői munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,

e) oktató,

f) szakoktató,

g) üzemeltetés-technológiai főelőadó,

h) logisztikai előadó,

i) szervezési és koordinációs főtanácsadó,

j) rendszer architektúra tanácsadó,

k) könyvtáros,

l) mérnök,

m) főorvos,

n) orvos,

o) pszichológus.

(2) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál idegennyelv-tudási pótlék az alábbi munkakört betöltő rendvédelmi alkalmazott részére állapítható meg:

a) főigazgatói munkaköri kategóriába tartozó munkakör,

b) igazgatói munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,

c) főosztályvezetői munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,

d) osztályvezetői munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,

e) elemző-értékelő előadó és főelőadó,

f) képzési előadó és főelőadó,

g) személyzeti-munkaügyi előadó és főelőadó,

h) pénzügyi előadó és főelőadó,

i) informatikai előadó és főelőadó,

j) mérnök,

k) pszichológus,

l) orvos,

m) egészségfejlesztő.

(3) A Nemzeti Információs Központnál idegennyelv-tudási pótlék az alábbi munkakört betöltő rendvédelmi alkalmazott részére állapítható meg:[1]

a) főigazgatói munkaköri kategóriába tartozó munkakör,

b) főosztályvezetői munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,

c) osztályvezetői munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,

d) főelőadó (elemző, értékelő),

e) főelőadó,

f) előadó.

(4) Az Információs Hivatalnál idegennyelv-tudási pótlék az alábbi munkakört betöltő rendvédelmi alkalmazott részére állapítható meg:

a) főigazgatói munkaköri kategóriába tartozó munkakör,

b) igazgatói munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,

c) főosztályvezetői munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,

d) osztályvezetői munkaköri kategóriába tartozó munkakörök,

e) főelőadó,

f) előadó,

g) szakértő,

h) tanácsadó.

2. § (1) Az Alkotmányvédelmi Hivatalnál általános iskolai végbizonyítvánnyal, OKJ-s (alap vagy közép) végzettséggel vagy szakmunkás bizonyítvánnyal rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban ellátható munkakörök:

a) garázsmester,

b) szakmunkás,

c) kazánfűtő,

d) erőműkezelő,

e) gépjárművezető,

f) műszaki kisegítő,

g) üzemeltetési kisegítő,

h) irodai, ügyviteli kisegítő,

i) raktáros.

(2) Az Információs Hivatalnál általános iskolai végbizonyítvánnyal, OKJ-s (alap vagy közép) végzettséggel vagy szakmunkás bizonyítvánnyal rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban ellátható munkakörök:

a) segédmunkás,

b) garázsmester,

c) gépjárművezető,

d) kézbesítő,

e) telefonközpont-kezelő,

f) raktáros,

g) szakmunkás,

h) részlegvezető,

i) gondnok,

j) üzemeltetési kisegítő.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A nyitó szövegrészt módosította a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 39. §-a. Hatályos 2022.07.01.