2019. évi XXIV. törvény

a közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról[1]

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

1. §[2]

2. A közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény módosítása

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

3. A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény módosítása

16. §[17]

17. §[18]

4. Záró rendelkezések

18. § E törvény 1-9. §-a, 14-16. §-a az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

19. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. és 2. alcím 2020. január 1. napján lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2019. április 1-jei ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére