44/2019. (IX. 20.) AM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet] 30. §-a a következő 33. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

"33. a Bizottság 2019/114/EU végrehajtási irányelve (2019. január 24.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról".

2. § (1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú mellékletének II. részében foglalt táblázat 3. sora.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 24-jei, 2019/114/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 44/2019. (IX. 20.)AM rendelethez

1. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú mellékletének I. részében foglalt táblázat C:10 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(10.)TP 276/1 Partial rev., 2018.3.21.

2. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú mellékletének II. részében foglalt táblázata a következő 46. sorral egészül ki:

(ABC
Tudományos névKözismert elnevezésUPOV előírás)
46.Phacelia tanacetifolia Benth.MézontófűTG/319/1, 2017.4.5.

2. melléklet a 44/2019. (IX. 20.) AM rendelethez

1. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú mellékletének I. részében foglalt táblázat C:12 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(12.)TP 45/2 Rev. 2., 2018.3.21.

2. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú mellékletének I. részében foglalt táblázat C:21 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(21.)TP 173/2, 2018.3.21.

3. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú mellékletének I. részében foglalt táblázata a következő 21/a. sorral egészül ki:

(ABC
Tudományos névKözismert elnevezésCPVO előírás)
21/a.Cichorium intybus L.Leveles cikóriaTP 154/1, 2018.3.21.

4. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú mellékletének I. részében foglalt táblázat C:24 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(24.)TP 61/2 Rev., 2018.3.21.

5. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú mellékletének I. részében foglalt táblázat C:29 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(29.)TP 13/6, 2018.3.21.

6. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú mellékletének I. részében foglalt táblázat C:30 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(30.)TP 44/4 Rev. 3., 2018.3.21.

7. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú mellékletének I. részében foglalt táblázat A:41 mezője helyébe a következő mező lép:

(A
Tudományos név)
(41.)Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner;
Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites
S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum
L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum
lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley)
Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum
habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

8. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú mellékletének I. részében foglalt táblázat C:41 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(41.)TP 294/1 Rev. 3., 2018.3.21.

9. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú mellékletének I. részében foglalt táblázat A:42 mezője helyébe a következő mező lép:

(A
Tudományos név)
(42.)Cucurbita maxima Duchesne
x Cucurbita moschata Duchesne

Tartalomjegyzék