19/2020. (VI. 17.) ITM rendelet

a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A közúti járművezetők, közúti közlekedési szakemberek képzése és vizsgáztatása

1. § (1) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet)

a) 10. § (1) bekezdés a) pontjában,

b) 10. § (5) bekezdésében,

c) 11. § (6)-(7) bekezdésében és

d) 14. § (1) bekezdésében

meghatározott határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napig meghosszabbodik, ha az a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le.

(2) Ha a gyakorlati vizsga letételéhez a GKM rendelet 11. § (5) bekezdésében feltételként meghatározott vezetői engedély megszerzésétől számított, illetve a sikeres elméleti vizsga megszerzésére rendelkezésre álló kétéves határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le, a vizsgázó legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. naptól számított 180. napig tehet gyakorlati vizsgát.

2. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzése, vizsgáztatása

2. § (1) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet)

a) 17. § (1) bekezdésében,

b) 17. § (2) bekezdésében,

c) 21. § (4) bekezdésében,

d) 31. § (5) bekezdésében és

e) 31. § (6) bekezdésében

meghatározott határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napig meghosszabbodik, ha az a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le.

(2) Ha az NFM rendelet 35/A. § (3) bekezdésében, 35/B. § (4) bekezdésében, valamint 35/C. § (3) bekezdésében az elővizsga érvényességi ideje a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le, az elővizsga érvényességi ideje az alapvizsgáig, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napig meghosszabbodik.

(3) Ha veszélyhelyzet ideje alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le az NFM rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti alapvizsga érvényességi ideje, az érvényességi idő az alapvizsga lejártától számított 180. napig meghosszabbodik.

(4) Ha az NFM rendelet 18. § (8) bekezdése szerint engedélyezett halasztás a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le, a halasztás a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig meghosszabbodik.

3. § (1) A 2020. évben teljesítendő, az NFM rendelet 9. § (2) bekezdésében meghatározott időszakos képzést, valamint a 15. § (5) bekezdésében meghatározott továbbképzést legkésőbb 2021. május 31. napjáig kell teljesíteni.

(2) Az NFM rendelet szerinti, 2020. évre vonatkozó oktatási ütemterv tekintetében veszélyhelyzet miatt elmaradt és pótolandó időszakos oktatások ütemezését a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül kiegészítő oktatási ütemtervben kell meghatározni.

(3) Az NFM rendelet 2. melléklet "Időszakos oktatásra, valamint időszakos vizsgára kötelezett munkavállalók és az időszakos oktatás rendje" című táblázat

a) 3. sorában meghatározott vasúti járművezető és

b) 4. sorában meghatározott, a vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök

esetében a veszélyhelyzet miatt elmaradt időszakos oktatások megtartására a következő időszakos oktatás keretében kerül sor.

(4) A (3) bekezdésben megjelölt munkavállalók esetén a veszélyhelyzet miatt elmaradt időszakos oktatás - az NFM rendelet 27. § (1) bekezdése tekintetében - nem minősül elmulasztott oktatásnak.

3. A hajózási képesítések

4. § A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a) 5. § (7) bekezdésében a vizsga megkezdésére,

b) 7. § (5) bekezdésében a javítóvizsga letételére,

c) 3. számú melléklet 1. pontjában a sikeres vizsga alapján kiállított bizonyítvány érvényességi idejeként, valamint

d) 7. számú melléklet 2.3.1. pontjában a gyakorlati vizsga letételére

meghatározott határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napig meghosszabbodik, ha az a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére