Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32/2020. (IX. 30.) ITM rendelet

egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 3. és 4. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

1. § A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

2. § A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rl.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

3. § Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A mezők működése során fellépő műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma, továbbá a rugalmassági szabályok alkalmazása esetén a földgázt más forrásból kell átadni, amely mennyiségre nem vonatkozik a Get. 103. § (2) bekezdése szerinti hatósági ár. A műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma bekövetkeztéről a termelő 5 napon belül értesíti a bányafelügyeletet, és az értesítésről a Hivatalt egyidejűleg tájékoztatja. A bányafelügyelet a műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma fennállását igazolja, és az igazolást a Hivatal részére 15 napon belül megküldi. Ha a termelő nem tájékoztatja határidőben a Hivatalt a műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma bekövetkeztéről, vagy a műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma fennállását a bányafelügyelet nem igazolja, a más forrásból átadott mennyiséget a termelő hatósági áras forrásból származó mennyiségként kezeli és a Get. 103. § (2) bekezdése szerinti hatósági áron adja át a volt közüzemi nagykereskedő részére."

4. § (1) Az R2. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az R2. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

5. § (1) A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(2) Az R3.

a) 3. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében az "574,24" szövegrész helyébe az "594,56" szöveg,

b) 3. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében a "183,39" szövegrész helyébe a "187,00" szöveg,

c) 4. mellékletében foglalt táblázat B:1 mezőjében a "88,55" szövegrész helyébe a "88,98" szöveg

lép.

6. § Ez a rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) ITM rendelethez

"1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az értékesítői díjak

ABCDE
SorszámTelepülésÉrtékesítő megnevezéseVásárló szolgáltató neveÉrtékesítői
alapdíj
Értékesítői
hődíj
Ft/hóFt/GJ
1AjkaBakonyi Erőmű Zrt.PRIMER Ajkai
Távhőszolgáltatási Kft.
47 217 0002 548
2AlmásfüzitőFüzitő GM Energiatermelő Kft.ALFEN Almásfüzitői
Energetikai és Szolgáltató Kft.
02 754
3BajaGreenenergy-Power Kft.Baja Energetika Kft.02 691
4BonyhádGreenenergy-Power Kft."FŰTŐMŰ" Kft.02 540
5BudapestAlpiq Csepel Kft. - kombinált ciklusú
erőmű
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.84 044 000889
6BudapestAlpiq Csepel Kft. - kazánBudapesti Távhőszolgáltató Zrt.02 350
7BudapestBudapesti Erőmű Zrt.
- Kelenföldi Erőmű -
1117 Budapest, Budafoki út 52.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.231 441 0002 092
8BudapestBudapesti Erőmű Zrt.
- Kispesti Erőmű -
1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.134 508 0002 025
9BudapestBudapesti Erőmű Zrt.
- Újpesti Erőmű -
1045 Budapest, Tó utca 7.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.182 655 0002 031
10BudapestKészenléti RendőrségBudapesti Távhőszolgáltató Zrt.02 607
11BudapestBudapesti Távhőszolgáltató Zrt.FŐTÁV-Kiserőmű Kft.740 0001 662
12BudapestCHP-Erőmű Kft.Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.03 097
13BudapestFŐTÁV-Kiserőmű Kft. -
1141 Budapest, Mogyoródi út 41-43.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.02 607
14BudapestFŐTÁV-Kiserőmű Kft. -
1184 Budapest, Lakatos utca 44/B
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.02 607
15BudapestFŐTÁV-Kiserőmű Kft. -
1097 Budapest, Gyáli út 17-19.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.02 607
16BudapestFŐTÁV-Kiserőmű Kft. -
1142 Budapest, Tatai út 95.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.02 607
17BudapestFővárosi Közterület-fenntartó
Nonprofit Zrt.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.01 133
18BudapestGreenenergy-Power Kft.Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.03 083
19BudapestIMMODUS Zrt.Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.02 607
20BudapestWINDIRECT Kft.Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.02 607
21BudapestMVM GTER Zrt. - kapcsoltan és
önálló tüzeléssel termelt hő
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.136 803 0002 156
22BudapestMVM GTER Zrt. - póttüzeléssel
termelt hő
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.01 948
23BudapestALTEO-Therm Kft.Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.03 099
24CsongrádCsoterm Kft.Csongrádi Közmű
Szolgáltató Kft.
01 476
25CsornaGreenenergy-Power Kft.Csornahő Kft.02 763
26DebrecenDebreceni Vízmű Zrt.Debreceni Hőszolgáltató Zrt.02 134
27DebrecenVeolia Energia Magyarország Zrt.Debreceni Hőszolgáltató Zrt.171 084 0002 134
28DombóvárVeolia Energia Magyarország Zrt.DOMBÓVÁRHŐ Kft.02 483
29DorogVeolia Energia Magyarország Zrt.PROMTÁVHŐ Kft.18 381 0002 108
30DunakesziCHP Erőmű Kft.Dunakeszi Közüzemi
Nonprofit Kft.
02 247
31DunaújvárosPerkons DHŐ Kft.Dunaújvárosi
Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.
01 998
32DunaújvárosEnergott Fejlesztő és
Vagyonkezelő Kft.
Dunaújvárosi
Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.
27 100 0001 998
33DunaújvárosHF. Formula Kft.Dunaújvárosi
Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.
31 980 0001 998
34EgerCHP-Erőmű Kft.EVAT Zrt.02 525
35ÉrdVeolia Energia Magyarország Zrt.Érdhő Kft.02 449
36EsztergomVeolia Energia Magyarország Zrt.PROMTÁVHŐ Kft.30 401 0002 108
37GödöllőVeolia Energia Magyarország Zrt.Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.02 545
38GyöngyösVeolia Energia Magyarország Zrt.Városgondozási Zrt.02 399
39GyőrArrabona Koncessziós Kft.GYŐR-SZOL Zrt.03 204
40GyőrALTEO-Therm Kft.GYŐR-SZOL Zrt.287 0002 413
41HajdúnánásOMNI Energy Kft.Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft.
02 731
42HajdúszoboszlóVeolia Energia Magyarország Zrt.Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.02 566
43KaposvárE.ON Energiatermelő Kft.Kaposvári Önkormányzati
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
02 814
44KazincbarcikaALTEO-Therm Kft.Barcika Szolg Kft.45 462 0002 015
45KiskunhalasHalas-T Kft.Halasi Városgazda Zrt.03 977
46KörmendGreenenergy-Power Kft.RÉGIÓHŐ Kft.02 577
47MakóMaterm Hőszolgáltató, Befektető Kft.Makói Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
02 170
48MátészalkaVeolia Energia Magyarország Zrt.Mátészalkai
Távhőszolgáltató Kft.
03 467
49MiskolcBioenergy-Miskolc Szolgáltató Kft.MIHŐ Kft.02 731
50MiskolcMiskolci Geotermia Zrt.MIHŐ Kft.02 626
51MiskolcKuala Kft.MIHŐ Kft.02 626
52MiskolcMVM MIFŰ Kft. -
Hold u. hrsz. 23358/9 és
Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8
MIHŐ Kft.93 314 0002 058
53MiskolcMVM MIFŰ Kft. -
Miskolc, Bánki Donát u. 17.
MIHŐ Kft.02 731
54MiskolcMVM MIFŰ Kft. -
Miskolc, Szarkahegy u. 21.
MIHŐ Kft.02 731
55MohácsVeolia Energia Magyarország Zrt.MOHÁCS-HŐ Kft.03 355
56MohácsBIOENERGY-Duna Befektető és
Szolgáltató Kft.
MOHÁCS-HŐ Kft.03 355
57MosonmagyaróvárMESZ Mosonmagyaróvár Kft.Városüzemeltető és
Fenntartó Kft.
18 365 0001 848
58NagykőrösPerkons DHŐ Kft.KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.02 581
59NyíregyházaVeolia Energia Magyarország Zrt.NYÍRTÁVHŐ Kft.92 741 0002 089
60ÓzdALTEO-Therm Kft.Ózdi Távhő Kft.02 437
61PaksMVM Paksi Atomerőmű Zrt.Duna Center Therm
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4 895 000929
62PécsPannon Hőerőmű Zrt.PÉTÁV Kft.150 590 0002 902
63PétfürdőENGIE Magyarország Kft."PÉTKOMM" Kft.4 395 0001 610
64PüspökladányGreenenergy-Power Kft.Püspökladányi Városüzemeltető
és Gyógyfürdő Kft.
02 646
65SalgótarjánCHP-Erőmű Kft.Salgó Vagyon Kft.02 363
66SárbogárdPerkons DHŐ Kft.ENGIE Sárbogárdi Kft.02 867
67SárvárGreenenergy-Power Kft.Sárvári Városgondnokság
Nonprofit Kft.
02 945
68SátoraljaújhelySátoraljaújhely Város Önkormányzat
Erzsébet Kórháza
ENGIE Magyarország Kft.02 738
69SiklósPerkons SKL Kft.SIKLÓS-HŐ Kft.02 803
70SiófokENGIE Magyarország Kft.Termofok-Sió Kft.7 543 0001 610
71SopronVeolia Energia Magyarország Zrt.SOPRON Holding Zrt.17 301 0002 018
72SopronALTEO-Therm Kft.SOPRON Holding Zrt.14 990 0001 944
73SzázhalombattaVeolia Energia Magyarország Zrt."SZÁKOM" Nonprofit Kft.20 930 0002 019
74SzentlőrincSzentlőrinci Geotermia Zrt.Szentlőrinci Közüzemi
Nonprofit Kft.
03 654
75SzegedOMNI Energy Kft.Szegedi Távfűtő Kft.02 686
76SzegedVeolia Energia Magyarország Zrt.Szegedi Távfűtő Kft.02 686
77SzigetszentmiklósSZMK Energia Kft."Aries" Nonprofit Kft.02 691
78SzigetvárSzigetvári Gyógyfürdő Kft.Szigetvári Távhő Szolgáltató
Nonprofit Kft.
0628
79SzolnokALFA-NOVA Bioenergia Termelő és
Szolgáltató Kft.
ALFA-NOVA Kft.02 262
80SzombathelySzombathelyi Erőmű Zrt.Szombathelyi
Távhőszolgáltató Kft.
02 566
81TapolcaTapolcai Kogenerációs Erőmű Kft.Városgazdálkodási Kft.02 635
82TatabányaTB-ENERGO Kft.T-Szol Tatabányai
Szolgáltató Zrt.
02 302
83TatabányaTatabánya Erőmű Kft.T-Szol Tatabányai
Szolgáltató Zrt.
213 591 0002 302
84TiszaújvárosALTEO-Therm Kft.TiszaSzolg 2004 Kft.33 247 0002 016
85VácVeolia Energia Magyarország Zrt.Váci Távhő Nonprofit
Közhasznú Kft.
02 485
86VácGreenenergy-Power Kft.Váci Távhő Nonprofit
Közhasznú Kft.
02 485
87VasvárVasi Triász Kft.RÉGIÓHŐ Kft.0816
88VeszprémVeszprém-Kogeneráció
Energiatermelő Zrt.
"VKSZ" Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató Zrt.
02 804

"

2. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) ITM rendelethez

Az R1. 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó támogatási mértékek

ABCD
SorszámTelepülésTávhőszolgáltatóFix összegű
támogatás
Lakosságnak
nyújtott távhő
után kapott
fajlagos
támogatás
Ft/hóFt/GJ
1AjkaPRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.33 018 9251 159
2AjkaBakonyi Erőmű Zrt.00
3AlgyőVeolia Energia Magyarország Zrt.00
4AlmásfüzitőALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.8194316930
5BajT-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.661 151-279
6BajaBaja Energetika Kft.1 051 874129
7BalatonfüredFüredhő Távhőszolgáltatási Kft.4381 924-1 440
8BerettyóújfaluHerpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft.2 788 834-1 236
9BokodNKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.3 423 606997
10Bonyhád"FŰTŐMŰ" Kft.4 461 312-1 270
11BudaörsBTG Nonprofit Kft.00
12BudapestCsepeli Erőmű Kft.00
13BudapestVeolia Energia Magyarország Zrt.2108492-807
14BudapestBudapesti Távhőszolgáltató Zrt.895 892 038-455
15BudapestFŐTÁV-Kiserőmű Kft.701 506-110
16BudapestGM Kőérberek 30 Kft.4 062 405-2 574
17CeglédVeolia Energia Magyarország Zrt.9 412 349-178
18CelldömölkCellhő Kft.2 679 826-1 402
19CserkeszőlőCserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ00
20CsongrádCsongrádi Közmű Szolgáltató Kft.00
21CsornaCsornahő Kft.6 388 824-3 989
22DebrecenDebreceni Hőszolgáltató Zrt.148 366 330-1 001
23DombóvárDOMBÓVÁRHŐ Kft.9 077 253-1 484
24DorogPROMTÁVHŐ Kft.16 416 509-658
25DunakesziDunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.6 215 817-157
26DunaújvárosDunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.47528 419-998
27EgerEVAT Zrt.7 869 221-206
28ÉrdÉrdhő Kft.6 194 638-991
29EsztergomPROMTÁVHŐ Kft.29 920 933-369
30GödöllőGödöllői Távhőszolgáltató Kft.9 756 659-839
31GyöngyösVárosgondozási Zrt.8942140-1 239
32GyőrGYŐR-SZOL Zrt.89 489 780195
33HajdúböszörményHajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.322 278-600
34HajdúnánásHajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.00
35HajdúszoboszlóHajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.6 572 575-562
36HódmezővásárhelyHódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.00
37InotaVárpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.3 125 015-257
38KaposvárKaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.32 364 848-203
39KapuvárKapuvári Hőszolgáltató Kft.3 168 657-1 428
40KazincbarcikaBarcika Szolg Kft.47 395 996-339
41KecskemétKecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.75 751 144-823
42KeszthelyVÜZ Nonprofit Kft.7 116 537-994
43KiskunfélegyházaFélegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.8 827 802-301
44KiskunhalasHalasi Városgazda Zrt.2 471 0121 146
45KisvárdaKISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft.7 589 610-1 493
46KomáromKomáromi Távhő Kft.9471 474-1 256
47KomlóKomlói Fűtőerőmű Zrt.47 463 325-1 870
48KörmendRÉGIÓHŐ Kft.4 228 396-913
49KőszegENGIE Magyarország Kft.4 022 586-1 762
50MakóMakói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.5 006 274-321
51MátészalkaMátészalkai Távhőszolgáltató Kft.6 270 9991 391
52MiskolcMIHŐ Kft.170 265 875-20
53MohácsMOHÁCS-HŐ Kft.13 221 336749
54MórMÓRHŐ Kft.6321 214-1 329
55MosonmagyaróvárVárosüzemeltető és Fenntartó Kft.22 278 317-938
56NagyatádENGIE Magyarország Kft.1 312383-863
57NagykőrösKÖVA-KOM Nonprofit Zrt.4 547 409-1 136
58NyergesújfaluDISTHERM Kft.00
59NyírbátorNyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.00
60NyíregyházaNYÍRTÁVHŐ Kft.96 659 498-960
61NyíregyházaEnergocoop Kft.4 967 510-692
62OroszlányNKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.70 397 502-146
63ÓzdÓzdi Távhő Kft.45 284 598-372
64PaksDuna Center Therm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.2 599 487327
65PécsPÉTÁV Kft.196 504 194746
66Pétfürdő"PÉTKOMM" Kft.6 129 748-8
67PétfürdőNitrogénművek Zrt.00
68PornóapátiPornóapáti Vagyonhasznosító Kft.608128-27
69PutnokPutnoki Városgondnokság00
70PüspökladányPüspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.5 109 981-981
71SalgótarjánSalgó Vagyon Kft.34 884 390-1 183
72SárbogárdENGIE Sárbogárdi Kft.1 523 294-2 021
73SárospatakPatakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.4 705 338-1 729
74SárvárSárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.10 557 222-1 661
75SátoraljaújhelyENGIE Magyarország Kft.5 691 848-1 850
76SiklósSIKLÓS-HŐ Kft.4 895 303-1 363
77SiófokTermofok-Sió Kft.8 877 020-4 554
78SopronSOPRON Holding Zrt.37 879 044-1 337
79SzarvasSzarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft.00
80Százhalombatta"SZÁKOM" Nonprofit Kft.26 217 217-1 075
81SzegedSzegedi Távfűtő Kft.86 961 812-847
82SzékesfehérvárSZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.118 478 224-1 516
83SzekszárdSzekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.23 384 430-1 452
84SzentendreVárosi Szolgáltató Nonprofit Zrt.9 998 045-1 513
85SzentesSzentes Városi Szolgáltató Kft.10 034 559-2 838
86SzentgotthárdRÉGIÓHŐ Kft.00
87SzentlőrincSzentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.499 2211 440
88Szigetszentmiklós"Aries" Nonprofit Kft.7 260 905-553
89SzigetvárSzigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.00
90SzolnokALFA-NOVA Kft.36 042 609-1 138
91SzombathelySzombathelyi Távhőszolgáltató Kft.65 838 366-475
92TapolcaVárosgazdálkodási Kft.4 291 003-1 189
93TataTATA ENERGIA Kft.11 420 946-276
94TatabányaT-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.263 467 938-740
95TiszaújvárosTiszaSzolg 2004 Kft.40 654 278-930
96VácVáci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.13 877 480-777
97VárpalotaVárpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.16 153 060-819
98VasvárRÉGIÓHŐ Kft.2 078 420-2 443
99Veszprém"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.37 320 658-61
100ZáhonyZáhonyi HŐTÁV Nonprofit Kft.00
101ZircVeolia Energia Magyarország Zrt.1 595 881-2 698

"

3. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) ITM rendelethez

"1. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2020. negyedik negyedévre, valamint a felek köre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

ABCDE
1.HónapSzerződött egyetemes
szolgáltató
Nem földgáztárolóból származó
földgázforrás mennyisége
(kWh)
Földgáztárolóból származó
földgázforrás mennyisége
(kWh)
Földgázforrás ára
(forint/kWh)
2.októberNKM Energia Zrt.1 249 404 9262 015 978 0745,054
3.novemberNKM Energia Zrt.2 088 940 2293 370 610 7715,054
4.decemberNKM Energia Zrt.2 860 447 0044 615 475 9965,054

"

4. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) ITM rendelethez

Az R2. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

"1. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2020. negyedik negyedévre:

ABCD
1.HónapSzerződött egyetemes
szolgáltató
Földgázforrás mennyisége
(kWh)
Földgázforrás
mennyiségarányos díja
(forint/kWh)
2.októberNKM Energia Zrt.0-
3.novemberNKM Energia Zrt.0-
4.decemberNKM Energia Zrt.0-

"

5. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) ITM rendelethez

"4. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2020. negyedik negyedévre

ABC
1.Volt közüzemi nagykereskedőFöldgázforrás mennyisége
(kWh)
Földgázforrás ára
(forint/kWh)
2.Magyar Földgázkereskedő Zrt.1 200 000 0003,222

"

6. melléklet a 32/2020. (IX. 30.) ITM rendelethez

"1. melléklet a 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

1. Az elismert fajlagos földgázár meghatározása negyedévre (Ft/kWh) (felső hőértéken):

fgFt = a x fgFtA + b x fgFtT (Ft/kWh)

fgFtA = (TTF+S) * erEUR/1000

2. 2017. október 1-jétől az egyetemes szolgáltatás árában elismerésre kerülő nagykereskedői árrés (n) gázévenként:

n = ne * zf

ahol zf megállapítása az 1. melléklet 4. pontja szerint történik.

3. 2017. október 1-jétől az egyetemes szolgáltatás árában elismerésre kerülő egyetemes szolgáltatói árrés (e) gázévenként:

e = ee * zf

ahol zf megállapítása az 1. melléklet 4. pontja szerint történik.

4. Az infláció figyelembevételére vonatkozó szabályok

4.1. Inflációs kritérium

A rendszeres éves árkorrekció során inflációs korrekcióra abban az esetben kerül sor, ha a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által a tárgyidőszakra vonatkozóan kiadott legfrissebb inflációs előrejelzés alapján számított inflációs index (a továbbiakban: CPI) meghaladja az 1,5%-ot. A korrekció mértéke az adott időszakra számított CPI 1,5%-ot meghaladó része (CPI-1,5%). Amennyiben a CPI ≤ 1,5%, akkor nem kerül sor az árrések inflációs korrekciójára, mivel az árrések inflációs korrekciója során legfeljebb (1,5%-nál nagyobb infláció esetén) 1,5%-os hatékonyságjavulás kerül figyelembevételre.

4.2. Az infláció figyelembevétele gázévenként történik a 3. § (1) bekezdés b) és f) pontja szerinti árrések megállapítása során.

4.3. Az inflációkövetési tényező meghatározása:

4.3.1. Az inflációkövetési tényező mértéke, ha az 1,5%-os inflációs kritérium nem teljesül:

zf = 1

4.3.2. A becslési hibával korrigált inflációkövetési tényező mértéke, ha az 1,5%-os inflációs kritérium teljesül:

zf=z - 0,015

z = 1+CPI/100

5. E mellékletben alkalmazott rövidítések:

5.1. a: a nem a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére szolgáló együttható, értéke a naptári év

5.1.1. első és negyedik negyedévében: 1 - b,

5.1.2. második és harmadik negyedévében: 1,00;

5.2. b: a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére szolgáló együttható, értéke a naptári év

5.2.1. első és negyedik negyedévében: a téli felkészülésnek megfelelő együttható,

5.2.2. második és harmadik negyedévében: 0,00;

5.3. CPI: az MNB által a tárgyidőszakra vonatkozóan kiadott legfrissebb inflációs előrejelzés alapján számított inflációs index, százalék;

5.4. e: az egyetemes szolgáltatás árában elismerendő egyetemes szolgáltatói árrés a gázévben, Ft/MWh;

5.5. ee: az egyetemes szolgáltatás árában elismert (figyelembe vett) egyetemes szolgáltatói árrés a megelőző gázévben, Ft/MWh;

5.6. erEUR: Az adott negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszakban a hivatalos MNB napi EURHUF (tény) árfolyamainak számtani átlaga;

5.7. fgFt: a negyedéves ármódosítás során a szolgáltató értékesítési átlagárában indokolt (figyelembe vett) fajlagos földgáz beszerzési költség, Ft/kWh;

5.8. fgFtA: a földgáz aktuális ára, Ft/kWh;

5.9. fgFtT: tárolói készletérték az adott naptári év negyedik és a következő naptári év első negyedévére. Értéke megegyezik a betároláskori fgFtA mértékével, Ft/kWh;

5.10. n: az egyetemes szolgáltatás árában elismerendő nagykereskedelmi árrés a gázévben, Ft/MWh;

5.11. ne: az egyetemes szolgáltatás árában elismert (figyelembe vett) nagykereskedelmi árrés a megelőző gázévben, Ft/MWh;

5.12. S: az eltérés (spread) értéke megegyezik az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 3. mellékletének 6.15.2. pontjában foglalt sp értékével.

5.13. TTF: az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszak napjain, a Hivatal honlapján megjelölt honlap szerint (égéshő figyelembevételével) EUR/MWh-ban közzétett napvégi, az aktuális negyedévre vonatkozó TTF Gas Base Load Futures adatok egyszerű számtani átlaga;

5.14. z: a következő gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatban számított inflációkövetési tényező (hibakorrekciós tényező nélkül);

5.15. zf: a tárgyidőszaki (rendszeres) árkorrekciós javaslatban figyelembe veendő inflációkövetési tényező."

Tartalomjegyzék