341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Egyes járványügyi normák:

23/2020. (VII. 12.) BM rendelet

Közlemény (HÉ 2020/47.) a COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján az országok besorolásáról szóló országos tisztifőorvosi határozatról (különösen: sárga országok, piros országok)

Közlemény (HÉ 2020/44.) (különösen: sárga országok, piros országok)

Közlemény (HÉ 2020/41.) (különösen: sárga országok, piros országok)

Közlemény (HÉ 2020/38.) (különösen: sárga országok, piros országok)

11/2020. (VII. 13.) KKM rendelet (különösen: 1. §)

A Kormány

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. §, a 12. § és a 19. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 9. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú határátlépésére terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik,

a) aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve

b) aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja.

c)[1] aki magyarországi sportszervezetnek a sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére,

d)[2] aki a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi - névre szólóan kiadott - meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a teherforgalomban történő határátlépésre,

b) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti hivatalos útlevéllel történő határátlépésre, valamint

c) arra a személyre, aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett.

(4) E rendelet alkalmazásában hivatalos célú határátlépés a magánútlevéllel, valamint az egyéb úti okmánnyal végrehajtott hivatalos látogatás céljából történő határátlépés.

2. Az országok besorolása

2. § (1) A COVID-19 betegséggel (a továbbiakban: fertőzés) való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján az országok, illetve az országok egyes közigazgatási területei, ha[3]

a) az aktuális fertőzöttség mértéke alacsony, zöld,

b) az aktuális fertőzöttség mértéke kevésbé súlyos, sárga,

c) az aktuális fertőzöttség mértéke súlyos, piros

jelzéssel kerülnek besorolásra.

(2)[4] A járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján létrehozott Operatív Törzs felhívására, az országok, illetve az országok egyes közigazgatási területei aktuális fertőzöttségi viszonyai alapján az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi a sárga és a piros jelzéssel besorolt országok, illetve az országok egyes közigazgatási területei listáját.

(3) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) bekezdése szerinti közhírré tétel mellett a (2) bekezdés szerinti határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben is közzé kell tenni.

(4)[5] Azok az országok, illetve országok egyes közigazgatási területei, amelyek a (2) bekezdés szerinti határozatban nem kerültek besorolása - az (5) bekezdés szerinti kivétellel -, zöld jelzéssel besorolt országnak minősülnek.

(5)[6] Ha egy ország sárga vagy piros jelzéssel került besorolásra, azonban valamely közigazgatási területén az aktuális fertőzöttség mértéke alacsony, az országos tisztifőorvos a (2) bekezdés szerinti határozatában e közigazgatási területet zöld jelzéssel sorolhatja be.

3. Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai

3. § (1) Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja (a továbbiakban együtt: magyar állampolgár) személyforgalomban

a)[7] zöld jelzéssel besorolt ország területéről vagy közigazgatási területről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet,

b)[8] sárga vagy piros jelzéssel besorolt ország területéről vagy közigazgatási területről történő belépés során - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel - egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles.

(2) Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, a járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy - ha az nem jelent járványügyi kockázatot - hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

(3) Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és

a) az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban,

b) az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban

kerül elhelyezésre.

(4) A járványügyi hatóság a kijelölt karanténban és a hatósági házi karanténban lévő személyeket nyilvántartásba veszi.

(5) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha a magyar állampolgár a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 teszt - eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

(6)[9] A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) pontja szerint hatósági házi karanténban elhelyezett személy kérelmére - amennyiben sárga besorolású ország területéről vagy közigazgatási területről lépett Magyarország területére - a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a hatósági házi karanténban elhelyezett számára, hogy 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 teszt - vegyen részt.

(7) Amennyiben (6) bekezdés szerinti esetben az első molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 teszt - igazolja, hogy a hatósági házi karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem kimutatható, úgy a hatósági házi karantént előíró rendelkezés alól a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

(8) A (6) bekezdés szerinti kérelmező köteles a második molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 teszt - lefolytatására, amelynek pozitív eredménye esetén az illetékes járványügyi hatóság ismételten hatósági házi karantént rendel el.

(9)[10] A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) pontja szerint hatósági házi karanténban elhelyezett személy kérelmére - amennyiben piros besorolású ország területéről vagy közigazgatási területről lépett Magyarország területére - a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a hatósági házi karanténban elhelyezett számára, hogy 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 teszt - vegyen részt.

(10) Ha a (9) bekezdés szerint elkészült, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 teszt - igazolja, hogy a hatósági házi karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem kimutatható, úgy a hatósági házi karantént előíró rendelkezés alól a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

4. A magyar állampolgársággal nem rendelkezők Magyarországra történő belépésének szabályai

4. § (1)[11] Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban zöld jelzéssel besorolt ország területéről vagy közigazgatási területről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint Magyarország területére belépett, Magyarország területén tartózkodó személy a belépést követő 14 napon belül a fertőzés tünetét észleli, akkor a lakóhelyét, tartózkodási helyét vagy szálláshelyét nem hagyhatja el, és haladéktalanul köteles telefonon értesíteni a járványügyi hatóságot.

5. § (1)[12] Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban sárga jelzéssel besorolt ország területéről vagy közigazgatási területről történő belépés során - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel - egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti személy esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti személy esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy - ha arra lehetőség van és nem jelent járványügyi kockázatot - hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

(4) A járványügyi hatóság a kijelölt karanténban és a hatósági házi karanténban lévő személyeket nyilvántartásba veszi.

(5) Nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha az (1) bekezdés szerinti személy a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 teszt - eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

(6) A (3) bekezdés szerint hatósági házi karanténban elhelyezett személy kérelmére a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a hatósági házi karanténban elhelyezett számára, hogy 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 teszt - vegyen részt.

(7) Amennyiben (6) bekezdés szerinti esetben az első molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 teszt - igazolja, hogy a hatósági házi karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem kimutatható, úgy a hatósági házi karantént előíró rendelkezés alól a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

(8) A (6) bekezdés szerinti kérelmező köteles a második molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 teszt - lefolytatására, amelynek pozitív eredménye esetén az illetékes járványügyi hatóság ismételten hatósági házi karantént rendel el.

6. §[13] Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére a piros jelzéssel besorolt ország területéről vagy közigazgatási területről nem léphet be.

5. Különös méltánylást érdemlő esetek

7. § (1)[14] A 6. §-ban meghatározott rendelkezések alól a (2) bekezdésben meghatározott esetekben a Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőri szerv) kérelemre felmentést adhat.

(2) A rendőri szerv az (1) bekezdés szerint - a (8) bekezdés szerinti kivétellel - engedélyezheti a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja:

a) a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel,

b) olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja,

c) az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybe vétele,

d) a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,

e) a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,

f) a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,

g) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása,

h) a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel vagy

i) az a)-h) ponton kívüli méltányolható ok.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem

a) kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, magyar, illetve angol nyelven nyújtható be,

b) benyújtható törvényes képviselő vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásban megjelölt meghatalmazott útján is.

(4) Ha a beutazásra ugyanabban az időpontban kerül sor, és a beutazás indoka azonos, úgy az érintett személyek meghatalmazásának csatolása esetén egy meghatalmazott több személy nevében egy kérelmet terjeszthet elő.

(5) Azonos okból és időpontban történő határátlépés esetében a kérelmezővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók tekintetében - a (4) bekezdés alkalmazásával - elegendő egy kérelmet benyújtani.

(6) A kérelemben fel kell tüntetni a beutazás (2) bekezdés szerinti célját, meg kell nevezni az érintett személyazonosításra alkalmas, az államhatár átlépéséhez felhasználni kívánt okmányt, meg kell adni az okmány azonosító számát, valamint a kérelemhez csatolni kell:

a) - ha az a kérelem indokára figyelemmel lehetséges - a beutazás (2) bekezdés szerinti célját igazoló irat másolatát,

b) meghatalmazott útján történő eljárás esetén a meghatalmazást.

(7) Az (1) bekezdés szerinti kérelem kizárólag

a) elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap,

b) cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség internetes honlapján elérhető intelligens űrlap

kitöltésével és beküldésével nyújtható be.

(8) A kérelmet a rendőri szerv elutasítja, ha

a) a beutazás (2) bekezdés szerinti céljával kapcsolatban kétség merül fel,

b) a beutazás

ba) járványügyi,

bb) közbiztonsági vagy

bc) nemzetbiztonsági

okból kockázatos.

(9) A rendőri szerv határozatával szemben benyújtott fellebbezést a rendőri szerv irányítását ellátó megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bírálja el.

8. § (1) A kérelem megalapozottságának igazolása érdekében a 7. § (2) bekezdés és a 7. § (6) bekezdés a) pontja alapján benyújtott irat (a továbbiakban: megalapozottságot igazoló irat) eredeti példányát a Magyarország területére történő belépéskor a beutazási tilalom alól felmentett személy (a továbbiakban: engedélyes) köteles a rendőr felhívására bemutatni.

(2) Ha az engedélyes az (1) bekezdés szerint a megalapozottságot igazoló irat eredeti példányát nem mutatja be, vagy annak hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, a belépést meg kell tagadni.

(3) Az engedélyes a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles,

a) akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be,

b) akinél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja nem merül fel, 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

(4) A kijelölt karanténban és a hatósági házi karanténban elhelyezett személyeket a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi.

(5)[15] A (3) bekezdés b) pontja szerint hatósági házi karanténban elhelyezett személy kérelmére - amennyiben sárga besorolású ország területéről vagy közigazgatási területről lépett Magyarország területére - a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a hatósági házi karanténban elhelyezett számára, hogy 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 teszt - vegyen részt.

(6) Amennyiben (5) bekezdés szerinti esetben az első molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 teszt - igazolja, hogy a hatósági házi karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem kimutatható, úgy a hatósági házi karantént előíró rendelkezés alól a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

(7) Az (5) bekezdés szerinti kérelmező köteles a második molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 teszt - lefolytatására, amelynek pozitív eredménye esetén az illetékes járványügyi hatóság ismételten hatósági házi karantént rendel el.

(8)[16] A (3) bekezdés b) pontja szerint hatósági házi karanténban elhelyezett személy kérelmére - amennyiben piros besorolású ország területéről vagy közigazgatási területről lépett Magyarország területére - a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a hatósági házi karanténban elhelyezett számára, hogy 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 teszt - vegyen részt.

(9) Ha a (8) bekezdés szerint elkészült, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 teszt - igazolja, hogy a hatósági házi karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem kimutatható, úgy a hatósági házi karantént előíró rendelkezés alól a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

6. Járványügyi adatkezelés

9. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet (a továbbiakban: rendőrség) is kijelöli

a) a járványügyi elkülönítésre, járványügyi megfigyelésre, járványügyi zárlatra, valamint járványügyi korlátozásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése,

b) a járványügyi elkülönítés, járványügyi megfigyelés, járványügyi zárlat, valamint járványügyi korlátozás alatt álló személyek nyilvántartása,

c) a közegészségügyi-járványügyi veszélynek kitett személyek, az ilyen személlyel kapcsolatban álló vagy kapcsolatba került és ezért közegészségügyi-járványügyi szempontból veszélyeztetett személyek nyilvántartása

céljából.

(2) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 5. § (3) bekezdése szerint kezelt személyes adatot az adatkezelő - a rendőrség járványügyi hatósági feladatainak ellátása érdekében - a rendőrség erre irányuló megkeresése esetén, a rendőrség részére haladéktalanul, ingyenesen és más adattovábbítási kötelezettségéhez képest elsőbbséggel továbbítja.

(3) A járványügyi hatóság a hatósági házi karantén elrendeléséről vagy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) alapján a járványügyi elkülönítésről, járványügyi megfigyelésről, járványügyi zárlatról, valamint járványügyi korlátozásról szóló határozatot soron kívül továbbítja a rendőrség részére az ellenőrzési feladatainak ellátása érdekében.

(4) A rendőrség a (3) bekezdésben meghatározott adatokat a járványügyi védekezés és a hatósági házi karantén szabályai megtartásának ellenőrzése céljából nyilvántartja. A nyilvántartásba nem vehető fel olyan adat, amely a járványügyi védekezés és a hatósági házi karantén szabályai megtartásának ellenőrzése céljából nem szükséges. A nyilvántartásban szereplő adatokat a hatósági házi karantén, a járványügyi elkülönítés, a járványügyi megfigyelés, a járványügyi zárlat, valamint a járványügyi korlátozás megszűnésének időpontjában törölni kell.

7. A katonai konvojok belépésére vonatkozó rendelkezések

10. § A katonai konvojok Magyarország területére az ország jelzésétől függetlenül beléphetnek, illetve Magyarország területén áthaladhatnak, ha a csapatmozgás során kizárólag technikai eszköz, felszerelés és az állomány mozgatása történik, és a szomszédos országok részéről biztosított a határátlépés engedélyezése, valamint ha az

a) szövetségesi kötelezettség vagy nemzetközi megállapodás alapján fennálló feladat végrehajtása érdekében történik,

b) az Országgyűlés vagy a Kormány által már engedélyezett katonai csapatmozgásnak minősül,

c) kizárólag Magyarország területén való áthaladást szolgálja, és

d) magyar rendőri vagy katonai rendészi biztosítással, meghatározott útvonalon és - a feltétlenül szükséges üzemanyag-felvétel, valamint a biztosítást végző által kijelölt helyen végrehajtható pihenő kivételével - megállás nélkül történik.

8. A kapcsolt vállalkozások közötti utazásra és a korlátozott sávban történő határátlépésre vonatkozó szabályok

11. § (1) A külföldről érkező személy a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan belföldi vagy a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok közül legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban áll.

(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás nélkül történő belépésre akkor kerülhet sor, ha az (1) bekezdés szerinti személy az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti.

9. A korlátozott sávban történő határátlépés

12. § (1) A külpolitikáért felelős miniszter által - a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - meghatározott szomszédos állam polgárai Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek.

(2) Az (1) bekezdés szerint Magyarország területén tartózkodó személy Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül köteles tartózkodni, és köteles Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyni.

10. Az agrárágazatban dolgozókra vonatkozó rendelkezések

13. § (1) A szomszédos államokból a szomszédos állam állampolgára, aki az agrárágazat (TEÁOR és TESZOR 01, 02 és 03) munkaerőigényének biztosítása céljából utazik be (a továbbiakban: agrárágazatban dolgozó) Magyarország területére a (2)-(8) bekezdések szerint léphet be.

(2) Az agrárágazatban dolgozó csak az országos rendőrfőkapitány által erre a célra kijelölt és a rendőrség honlapján közzétett határátkelőhelyen, csoportosan léptethető be Magyarország területére.

(3) A beléptetés feltételeiről és tervezett idejéről az agrárágazatban dolgozót előzetesen az agrárágazatban dolgozó munkáltatója (a továbbiakban: munkáltató) az anyanyelvén írásos formában tájékoztatja.

(4) Az agrárágazatban dolgozó beléptetésére abban az esetben kerülhet sor, ha

a) a munkáltató a tervezett belépés előtt legalább 48 órával az agrárágazatban dolgozó belépéséről az országos rendőrfőkapitány által meghatározott elektronikus formában értesíti a (2) bekezdés szerint kijelölt és igénybe venni kívánt határátkelőhely szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget

aa) az agrárágazatban dolgozó nevét,

ab) a határátlépés során felhasználni kívánt személyazonosításra alkalmas okmányának számát,

ac) a tervezett munkavégzés és a szállás helyét és a munkavégzés tervezett időpontját

tartalmazó kimutatás megküldésével,

b) az agrárágazatban dolgozó egészségügyi vizsgálaton átesett, és ennek során COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg.

(5) Az agrárágazatban dolgozó beléptetésének az Európai Gazdasági Térség tagállamán kívüli harmadik ország állampolgárának magyarországi foglalkoztatására vonatkozó jogszabályban előírt rendelkezéseken túl további feltétele a munkáltatóval kötött érvényes és hatályos munkaszerződés megléte, vagy a munkáltató által a munkaviszony fennállásáról kiállított igazolás eredeti példányának bemutatása, amelyben a munkavégzés ágazatát, helyét és a jogviszony időtartamát a munkáltató feltüntette.

(6) A (4) és (5) bekezdésen kívül a Magyarország területére történő belépés további feltétele:

a) a határátlépés alkalmával a (4) bekezdés a) pontja szerinti értesítés másolatának bemutatása,

b) a munkáltatóval kötött érvényes munkaszerződés vagy a munkáltató által a munkaviszony fennállásáról kiállított igazolás eredeti példányának bemutatása, amelyben a munkavégzés ágazatát, helyét és a jogviszony időtartamát a munkáltató feltüntette.

(7) Az agrárágazatban dolgozót a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi.

(8) Az agrárágazatban dolgozó Magyarországra történő belépését követő 14 napon keresztül a munkáltató és az agrárágazatban dolgozó a 14. § szerinti munkahelyi karanténra vonatkozó szabályokat köteles betartani.

14. § (1) Az agrárágazatban dolgozót a beléptető határátkelőhelytől a munkáltatónak kell szervezett formában, csoportosan a szállás helyére szállítania, az agrárágazatban dolgozó egyéni utazása a munkahelyi karantén ideje alatt tilos.

(2) Az agrárágazatban dolgozó a munkahelyi karantén ideje alatt a szálláshelyét csak a munkavégzés céljából és csak csoportosan hagyhatja el.

(3) Az agrárágazatban dolgozó étkezéséről és ellátásáról a munkáltató gondoskodik.

(4) Ha az agrárágazatban dolgozó a munkahelyi karantén időtartama alatt bármilyen, a fertőzésre utaló tünetet tapasztal, köteles erről a munkáltatót azonnal tájékoztatni.

(5) A fertőzésre utaló tünetet észlelését követően az agrárágazatban dolgozó munkát nem végezhet, őt a munkáltató köteles elkülöníteni a többi agrárágazatban dolgozótól, és a munkáltató köteles egy órán belül telefonon tájékoztatni a járványügyi hatóságot.

(6) Az agrárágazatban dolgozó Magyarország területéről való kiléptetését a tervezett kilépés előtt legalább 48 órával a munkáltató előre bejelenti a belépésre igénybe vett határátkelőhely szerint illetékes határrendészeti kirendeltségnek és a járványügyi hatóságnak.

11. A Magyarországon átutazó személyekre vonatkozó szabályok

15. § (1) Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére beléphet, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célból történő belépés további feltétele, hogy a külföldről érkező nem magyar állampolgár

a) rendelkezzen a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel,

b) hitelt érdemlően igazolja az utazásának célját és utazása célországát, valamint

c) célországba történő beutazása, és ennek érdekében a tervezett utazás útvonalán fekvő, Magyarországgal szomszédos államba történő belépése biztosított.

(3) Az (1) bekezdés szerint beléptetett, külföldről érkező nem magyar állampolgár a Magyarország területén történő áthaladás során csak az (5) bekezdés szerint meghatározott útvonalon közlekedhet, és - a (4) bekezdés szerinti kivétellel - kizárólag az áthaladáshoz elengedhetetlenül szükséges okból - így különösen egészségügyi vagy műszaki okból -, az (5) bekezdés szerint meghatározott pihenőhelyeken állhat meg, és az (5) bekezdés szerint meghatározott idő - de legfeljebb 24 óra - alatt köteles elhagyni Magyarország területét.

(4) Az (1) bekezdés szerint beléptetett, külföldről érkező nem magyar állampolgár az (5) bekezdés szerint meghatározott pihenőhelyen történő megálláson kívül a meghatározott útvonalon való haladását csak azonnali beavatkozást igénylő műszaki vagy egészségügyi szükséghelyzetben szakíthatja meg, és állhat meg.

(5) Az országos rendőrfőkapitány meghatározza, és a rendőrség hivatalos honlapján közzéteszi az átutazó forgalom be- és kilépésére szolgáló közúti határátkelőhelyeket, az átmenő forgalom útvonalát, a pihenőhelyeket és a Magyarország elhagyására rendelkezésre álló időkeretet.

12. A versenyzőkre, a sportszakemberekre, illetve sporteseményeken részt vevőkre vonatkozó rendelkezések[17]

16. §[18] (1) Ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően

a) magyarországi sportszervezetnek a sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere vagy

b) a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi - névre szólóan kiadott - meghívással, illetve delegálással részt vevő személy

Magyarország területére a sárga vagy a piros jelzéssel besorolt ország területéről vagy közigazgatási területről lép be, a 3. § (3) bekezdését a (2)-(5) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti személy esetében a hatósági házi karantén helyeként a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan területét is ki kell jelölni.

(3) A magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti személy esetében - a 3. § (3) bekezdés b) pontjától eltérően kijelölt karantén helyett - a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan területét kell hatósági házi karanténként kijelölni.

(4) A (2) bekezdés szerinti személy a hatósági házi karantén ideje alatt a lakóhelye vagy tartózkodási helye és a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan között a sportszervezet által biztosított formában közlekedhet.

(5) A (2) és a (3) bekezdés szerinti személy a sportszervezet által szervezett edzésen részt vehet.

(6) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti személy esetében a 3. § (6) és (9) bekezdése szerinti két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 teszt - között 24 órának kell eltelnie.

16/A. §[19] (1) A magyar állampolgársággal nem rendelkező, sárga vagy a piros jelzéssel besorolt ország területéről vagy közigazgatási területről

a) a Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény résztvevője - ide nem értve a nézőt -,

b) a Magyarországon megrendezésre kerülő sportrendezvény hivatalos szervezője által, névre szólóan kiadott meghívólevéllel rendelkező személy,

c) a magyarországi sportszervezet vagy országos sportági szakszövetség meghívására érkező

ca) versenyengedéllyel rendelkező versenyző,

cb) sportszakember, valamint

cc) a sportrendezvény lebonyolításában közreműködő személy

Magyarország területére - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - akkor léphet be, ha a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 teszt - eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti személy az (1) bekezdéstől eltérően akkor is beléphet Magyarország területére, ha - az Európai Labdarúgó Szövetség vonatkozó protokolljára is figyelemmel - a sporteseményt, illetve a sportrendezvényt megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 teszt - eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

13. Záró rendelkezések

17. § E rendelet alkalmazásakor az Eütv. 67/A. § (4) bekezdése szerint kell eljárni akkor is, ha az 5. § (3) bekezdés és a 8. § (3) bekezdés b) pontja esetén a járványügyi intézkedés alá vont személy részére megfelelő lakás, ahhoz tartozó bekerített hely hiányában hatósági házi karantén kijelölésére nem volt lehetőség.

18. §[20] A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 239/A. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi intézkedés megszegése szabálysértés alkalmazásában védelmi intézkedésnek minősül a 3. § (1) bekezdés b) pontja, (2) és (3), valamint (5)-(10) bekezdése, a 4. § (2) bekezdése, az 5. § (1) és (3), valamint (5)-(8) bekezdése, a 8. § (1) és (3), valamint (5)-(9) bekezdése, a 11. § (2) bekezdése, a 12. § (2) bekezdése, a 13. § (8) bekezdése, a 14. §, a 15. § (2)-(4) bekezdése és a 16. § (4) bekezdése.

19. § (1) Felhatalmazást kap a közbiztonságért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg - a 11. § (1) bekezdése szerinti - azon államokat, amelyek esetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, illetve munkavállalói Magyarország területére korlátozás nélkül beléphetnek.

(2) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítsa meg - a 12. § (1) bekezdés szerinti - azon szomszédos államokat, amelyek polgárai Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belül beléphetnek.

20. § Ez a rendelet a 2020. július 15-én lép hatályba.

21. §[21] A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 400/2020. (VIII. 15.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 5. napig a sárga és a piros jelzéssel besorolt ország területéről vagy közigazgatási területről a Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény résztvevője - ide nem értve a nézőt - Magyarország területére - a 16/A. §-tól eltérően - korlátozás nélkül beléphet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 400/2020. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.08.16.

[2] Beiktatta a 400/2020. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.08.16.

[3] A nyitó szövegrészt módosította a 346/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2020.07.16.

[4] Módosította a 346/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2020.07.16.

[5] Módosította a 346/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2020.07.16.

[6] Beiktatta a 346/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.07.16.

[7] Módosította a 346/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2020.07.16.

[8] Módosította a 346/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2020.07.16.

[9] Módosította a 346/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2020.07.16.

[10] Módosította a 346/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2020.07.16.

[11] Módosította a 346/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2020.07.16.

[12] Módosította a 346/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2020.07.16.

[13] Módosította a 346/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2020.07.16.

[14] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2020/168. száma. Megjelent 2020.07.14.

[15] Módosította a 346/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2020.07.16.

[16] Módosította a 346/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2020.07.16.

[17] Az alcím címét megállapította a 400/2020. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.08.16.

[18] Megállapította a 400/2020. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.08.16.

[19] Megállapította a 406/2020. (VIII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.08.21.

[20] Módosult a 400/2020. (VIII. 15.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.08.16.

[21] Beiktatta a 400/2020. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.08.16.

Tartalomjegyzék