Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

58/2020. (XII. 29.) ITM rendelet

egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 3. és 4. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

1. § A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

2. § A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

3. § (1) Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6a) A volt közüzemi nagykereskedő (6) bekezdés szerinti indokolt költsége

a) a földgázszállító rendszer kiadási pontjaira vonatkozó kapacitásköltség vonatkozásában a tény hőmérsékleti viszonyokat figyelembe vevő, az egyetemes szolgáltatás forrásellátása érdekében felmerülő modellezett értéket,

b) a magyar gázkiegyenlítési ponton történő beszerzés vonatkozásában a volt közüzemi nagykereskedő által a forrás árától el nem különített módon, közvetve megfizetett és a Hivatal által elismert mértékű kapacitásköltséget,

c) egyéb esetekben a szállítási és tárolási rendszerüzemeltetők részére ténylegesen megfizetett díjakat jelenti."

(2) Az R2. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az R2. 2. melléklete az 4. melléklet szerint módosul.

(4) Az R2. 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

4. § (1) A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklet 5.13. pontjában a "honlap szerint" szövegrész helyébe az "adatforrás szerinti" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R3. 1. melléklet 5.13. pontjában a "Gas Base Load Futures" szövegrész.

5. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Dr. palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet az 58/2020. (XII. 29.) ITM rendelethez

"1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az értékesítői díjak

ABCDE
SorszámTelepülésÉrtékesítő megnevezéseVásárló szolgáltató neveÉrtékesítői
alapdíj
Értékesítői
hődíj
Ft/hóFt/GJ
1.AjkaBakonyi Erőmű Zrt.BAKONY-TÁVHŐ Kft.47 217 0002 548
2.AlmásfüzitőFüzitő GM Energiatermelő Kft.ALFEN Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.
02 754
3.BajaGreenenergy-Power Kft.Baja Energetika Kft.02 691
4.BonyhádGreenenergy-Power Kft."FŰTŐMŰ" Kft.02 540
5.BudapestAlpiq Csepel Kft. - kombinált
ciklusú erőmű
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.84 044 000889
6.BudapestAlpiq Csepel Kft. - kazánBudapesti Távhőszolgáltató Zrt.02 350
7.BudapestBudapesti Erőmű Zrt. -
Kelenföldi Erőmű - 1117
Budapest, Budafoki út 52.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.231 441 0002 092
8.BudapestBudapesti Erőmű Zrt. -
Kispesti Erőmű -
1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.134 508 0002 025
9.BudapestBudapesti Erőmű Zrt. -
Újpesti Erőmű -
1045 Budapest, Tó utca 7.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.182 655 0002 031
10.BudapestKészenléti RendőrségBudapesti Távhőszolgáltató Zrt.02 607
11.BudapestCHP-Erőmű Kft.Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.03 097
12.BudapestFővárosi Közterület-fenntartó
Nonprofit Zrt.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.01 133
13.BudapestGreenenergy-Power Kft.Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.03 083
14.BudapestWINDIRECT Kft.Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.02 607
15.BudapestMVM GTER Zrt. - kapcsoltan és
önálló tüzeléssel termelt hő
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.136 803 0002 156
16.BudapestMVM GTER Zrt. - póttüzeléssel
termelt hő
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.01 948
17.BudapestALTEO-Therm Kft.Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.03 099
18.CsongrádCsoterm Kft.Csongrádi Közmű
Szolgáltató Kft.
01 476
19.CsornaGreenenergy-Power Kft.Csornahő Kft.02 763
20.DebrecenDebreceni Vízmű Zrt.Debreceni Hőszolgáltató Zrt.02 134
21.DebrecenVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.171 084 0002 134
22.DombóvárVeolia Energia
Magyarország Zrt.
DOMBÓVÁRHŐ Kft.02 483
23.DorogVeolia Energia
Magyarország Zrt.
PROMTÁVHŐ Kft.18 381 0002 108
24.DunakesziCHP Erőmű Kft.Dunakeszi Közüzemi
Nonprofit Kft.
02 247
25.DunaújvárosPerkons DHŐ Kft.Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft.
01 998
26.DunaújvárosEnergott Fejlesztő és
Vagyonkezelő Kft.
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft.
27 100 0001 998
27.DunaújvárosHF. Formula Kft.Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft.
31 980 0001 998
28.EgerCHP-Erőmű Kft.EVAT Zrt.02 525
29.ÉrdVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Érdhő Kft.02 449
30.EsztergomVeolia Energia
Magyarország Zrt.
PROMTÁVHŐ Kft.30 401 0002 108
31.GödöllőVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.02 545
32.GyöngyösVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Városgondozási Zrt.02 399
33.GyőrArrabona Koncessziós Kft.GYŐR-SZOL Zrt.03 204
34.GyőrALTEO-Therm Kft.GYŐR-SZOL Zrt.287 0002 413
35.HajdúnánásOMNI Energy Kft.Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft.
02 731
36.HajdúszoboszlóVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.02 566
37.KaposvárE.ON Energiatermelő Kft.Kaposvári Önkormányzati
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
02 814
38.KazincbarcikaALTEO-Therm Kft.Barcika Szolg Kft.45 462 0002 015
39.KiskunhalasHalas-T Kft.Halasi Városgazda Zrt.03 977
40.KörmendGreenenergy-Power Kft.RÉGIÓHŐ Kft.02 577
41.MakóMaterm Hőszolgáltató,
Befektető Kft.
Makói Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
02 170
42.MátészalkaVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Mátészalkai
Távhőszolgáltató Kft.
03 467
43.MiskolcBioenergy-Miskolc
Szolgáltató Kft.
MIHŐ Kft.02 731
44.MiskolcMiskolci Geotermia Zrt.MIHŐ Kft.02 626
45.MiskolcKuala Kft.MIHŐ Kft.02 626
46.MiskolcMVM MIFŰ Kft. - Hold u.
hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a.
hrsz. 23358/8
MIHŐ Kft.147 000 0002 058
47.MiskolcMVM MIFŰ Kft. -
Miskolc, Bánki Donát u. 17.
MIHŐ Kft.02 731
48.MiskolcMVM MIFŰ Kft. -
Miskolc, Szarkahegy u. 21.
MIHŐ Kft.02 731
49.MohácsVeolia Energia
Magyarország Zrt.
MOHÁCS-HŐ Kft.03 355
50.MohácsBIOENERGY-Duna Befektető és
Szolgáltató Kft.
MOHÁCS-HŐ Kft.03 355
51.MosonmagyaróvárMESZ Mosonmagyaróvár Kft.Városüzemeltető és
Fenntartó Kft.
18 365 0001 848
52.NagykőrösPerkons DHŐ Kft.KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.02 581
53.NyíregyházaVeolia Energia
Magyarország Zrt.
NYÍRTÁVHŐ Kft.92 741 0002 089
54.ÓzdALTEO-Therm Kft.Ózdi Távhő Kft.02 437
55.PaksMVM Paksi Atomerőmű Zrt.Duna Center Therm
Kereskedelmiés Szolgáltató Kft.
4 895 000929
56.PécsPannon Hőerőmű Zrt.PÉTÁV Kft.150 590 0002 902
57.PétfürdőENGIE Magyarország Kft."PÉTKOMM" Kft.4 395 0001 610
58.PüspökladányGreenenergy-Power Kft.Püspökladányi Városüzemeltető
és Gyógyfürdő Kft.
02 646
59.SalgótarjánCHP-Erőmű Kft.Salgó Vagyon Kft.02 363
60.SárbogárdPerkons DHŐ Kft.ENGIE Sárbogárdi Kft.02 867
61.SárvárGreenenergy-Power Kft.Sárvári Városgondnokság
Nonprofit Kft.
02 945
62.SátoraljaújhelySátoraljaújhely Város
Önkormányzat Erzsébet Kórháza
ENGIE Magyarország Kft.02 738
63.SiklósPerkons SKL Kft.SIKLÓS-HŐ Kft.02 803
64.SiófokENGIE Magyarország Kft.Termofok-Sió Kft.7 543 0001 610
65.SopronVeolia Energia
Magyarország Zrt.
SOPRON Holding Zrt.17 301 0002 018
66.SopronALTEO-Therm Kft.SOPRON Holding Zrt.14 990 0001 944
67.SzázhalombattaVeolia Energia
Magyarország Zrt.
"SZÁKOM" Nonprofit Kft.20 930 0002 019
68.SzentlőrincSzentlőrinci Geotermia Zrt.Szentlőrinci Közüzemi
Nonprofit Kft.
03 654
69.SzegedOMNI Energy Kft.Szegedi Távfűtő Kft.02 686
70.SzegedVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Szegedi Távfűtő Kft.02 686
71.SzigetszentmiklósSZMK Energia Kft."Aries" Nonprofit Kft.02 691
72.SzigetvárSzigetvári Gyógyfürdő Kft.Szigetvári Távhő Szolgáltató
Nonprofit Kft.
0628
73.SzolnokALFA-NOVA Bioenergia Termelő
és Szolgáltató Kft.
ALFA-NOVA Kft.02 262
74.SzombathelySzombathelyi Erőmű Zrt.Szombathelyi
Távhőszolgáltató Kft.
02 566
75.TapolcaTapolcai Kogenerációs
Erőmű Kft.
Városgazdálkodási Kft.02 635
76.TatabányaTB-ENERGO Kft.T-Szol Tatabányai
Szolgáltató Zrt.
02 302
77.TatabányaTatabánya Erőmű Kft.T-Szol Tatabányai
Szolgáltató Zrt.
213 591 0002 302
78.TiszaújvárosALTEO-Therm Kft.TiszaSzolg 2004 Kft.33 247 0002 016
79.VácVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Váci Távhő Nonprofit
Közhasznú Kft.
02 485
80.VácGreenenergy-Power Kft.Váci Távhő Nonprofit
Közhasznú Kft.
02 485
81.VasvárVasi Triász Kft.RÉGIÓHŐ Kft.0816
82.VeszprémVeszprém-Kogeneráció
Energiatermelő Zrt.
"VKSZ" Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt.
02 804
83.KiskunhalasMK-MÓR Termelő Kft.Halasi Városgazda Zrt.02597

"

2. melléklet az 58/2020. (XII. 29.) ITM rendelethez

Az R1. 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó támogatási mértékek

ABCD
SorszámTelepülésTávhőszolgáltatóFix összegű támogatásLakosságnak nyújtott
távhő után kapott
fajlagos támogatás
Ft/hóFt/GJ
1.AjkaBAKONY-TÁVHŐ Kft.33 018 9251 159
2.AjkaBakonyi Erőmű Zrt.00
3.AlgyőVeolia Energia Magyarország Zrt.00
4.AlmásfüzitőALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.8 194 316930
5.BajT-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.661 151-279
6.BajaBaja Energetika Kft.1 051 874129
7.BalatonfüredFüredhő Távhőszolgáltatási Kft.4 381 924-1 440
8.BerettyóújfaluHerpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft.2 788 834-1 236
9.BokodNKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.3 423 606997
10.Bonyhád"FŰTŐMŰ" Kft.4 461 312-1 270
11.BudaörsBTG Nonprofit Kft.7 901 370-1 421
12.BudapestCsepeli Erőmű Kft.00
13.BudapestVeolia Energia Magyarország Zrt.2 108 492-807
14.BudapestBudapesti Távhőszolgáltató Zrt.895 892 038-455
15.BudapestGM Kőérberek 30 Kft.4 062 405-2 574
16.CeglédVeolia Energia Magyarország Zrt.9 412 349-178
17.CelldömölkCellhő Kft.2 679 826-1 402
18.CserkeszőlőCserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ00
19.CsongrádCsongrádi Közmű Szolgáltató Kft.948 584-53
20.CsornaCsornahő Kft.6 388 824-3 989
21.DebrecenDebreceni Hőszolgáltató Zrt.148 366 330-1 001
22.DombóvárDOMBÓVÁRHŐ Kft.9 077 253-1 484
23.DorogPROMTÁVHŐ Kft.16 416 509-658
24.DunakesziDunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.6 215 817-157
25.DunaújvárosDunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.47 528 419-998
26.EgerEVAT Zrt.10 806 332-206
27.ÉrdÉrdhő Kft.6 194 638-991
28.EsztergomPROMTÁVHŐ Kft.29 920 933-369
29.GödöllőGödöllői Távhőszolgáltató Kft.9 756 659-839
30.GyöngyösVárosgondozási Zrt.8942 140-1 239
31.GyőrGYŐR-SZOL Zrt.89 489 780195
32.HajdúböszörményHajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.1 175 517-600
33.HajdúnánásHajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.00
34.HajdúszoboszlóHajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.6 572 575-562
35.HódmezővásárhelyHódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.00
36.InotaVárpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.3 125 015-257
37.KaposvárKaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és
Szolgáltató Zrt.
32 364 848-203
38.KapuvárKapuvári Hőszolgáltató Kft.3 168 657-1 428
39.KazincbarcikaBarcika Szolg Kft.47 395 996-339
40.KecskemétKecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.75 751 144-823
41.KeszthelyVÜZ Nonprofit Kft.7 116 537-994
42.KiskunfélegyházaFélegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.8 827 802-301
43.KiskunhalasHalasi Városgazda Zrt.1 801 1251 146
44.KisvárdaKISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft.7 589 610-1 493
45.KomáromKomáromi Távhő Kft.9471 474-1 256
46.KomlóKomlói Fűtőerőmű Zrt.47 463 325-1 870
47.KörmendRÉGIÓHŐ Kft.4 228 396-913
48.KőszegENGIE Magyarország Kft.4 022 586-1 762
49.MakóMakói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.5 006 274-321
50.MátészalkaMátészalkai Távhőszolgáltató Kft.8 150 9681 391
51.MiskolcMIHŐ Kft.223 951 875-20
52.MohácsMOHÁCS-HŐ Kft.13 221 336749
53.MórMÓRHŐ Kft.6 321 214-1 329
54.MosonmagyaróvárVárosüzemeltető és Fenntartó Kft.22 744 275-938
55.NagyatádENGIE Magyarország Kft.1 312383-863
56.NagykőrösKÖVA-KOM Nonprofit Zrt.4 547 409-1 136
57.NyergesújfaluDISTHERM Kft.00
58.NyírbátorNyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.00
59.NyíregyházaNYÍRTÁVHŐ Kft.96 659 498-960
60.NyíregyházaEnergocoop Kft.4 967 510-692
61.OroszlányNKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.70 397 502-146
62.ÓzdÓzdi Távhő Kft.45 284 598-372
63.PaksDuna Center ThermKereskedelmi és Szolgáltató Kft.2 599 487327
64.PécsPÉTÁV Kft.196 504 194746
65.Pétfürdő"PÉTKOMM" Kft.6 129 748-8
66.PétfürdőNitrogénművek Zrt.00
67.PornóapátiPornóapáti Vagyonhasznosító Kft.608128-27
68.PutnokPutnoki Városgondnokság00
69.PüspökladányPüspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.5 417 292-981
70.SalgótarjánSalgó Vagyon Kft.34 884 390-1 183
71.SárbogárdENGIE Sárbogárdi Kft.1 523 294-2 021
72.SárospatakPatakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.4 705 338-1 729
73.SárvárSárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.10 557 222-1 661
74.SátoraljaújhelyENGIE Magyarország Kft.5 691 848-1 850
75.SiklósSIKLÓS-HŐ Kft.4 895 303-1 363
76.SiófokTermofok-Sió Kft.8 877 020-4 554
77.SopronSOPRON Holding Zrt.37 879 044-1 337
78.SzarvasSzarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft.00
79.Százhalombatta"SZÁKOM" Nonprofit Kft.26 217 217-1 075
80.SzegedSzegedi Távfűtő Kft.86 961 812-847
81.SzékesfehérvárSZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és
Hőszolgáltató Zrt.
118 478 224-1 516
82.SzekszárdSzekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.23 384 430-1 452
83.SzentendreVárosi Szolgáltató Nonprofit Zrt.9 998 045-1 513
84.SzentesSzentes Városi Szolgáltató Kft.10 034 559-2 838
85.SzentgotthárdRÉGIÓHŐ Kft.00
86.SzentlőrincSzentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.67 0461 440
87.Szigetszentmiklós"Aries" Nonprofit Kft.7 260 905-553
88.SzigetvárSzigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.00
89.SzolnokALFA-NOVA Kft.36 042 609-1 138
90.SzombathelySzombathelyi Távhőszolgáltató Kft.65 838 366-475
91.TapolcaVárosgazdálkodási Kft.6513 359-1 189
92.TataTATA ENERGIA Kft.11 420 946-276
93.TatabányaT-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.263 467 938-740
94.TiszaújvárosTiszaSzolg 2004 Kft.40 654 278-930
95.VácVáci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.13 877 480-777
96.VárpalotaVárpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.16 153 060-819
97.VasvárRÉGIÓHŐ Kft.2 078 420-2 443
98.Veszprém"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.37 320 658-61
99.ZáhonyZáhonyi HŐTÁV Nonprofit Kft.00
100.ZircVeolia Energia Magyarország Zrt.1 595 881-2 698

"

3. melléklet az 58/2020. (XII. 29.) ITM rendelethez

"1. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2021. első negyedévre, valamint a felek köre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

ABCDE
1.HónapSzerződött egyetemes
szolgáltató
Nem földgáztárolóból származó
földgázforrás mennyisége
(kWh)
Földgáztárolóból származó
földgázforrás mennyisége (kWh)
Földgázforrás ára
(forint/kWh)
2.januárNKM Energia Zrt.3 109 182 5755 016 823 4255,186
3.februárNKM Energia Zrt.2561 118 1924 132 493 8085,186
4.márciusNKM Energia Zrt.2 036 030 9803 285 239 0205,186

"

4. melléklet az 58/2020. (XII. 29.) ITM rendelethez

Az R2. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

"1. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2021. első negyedévre:

ABCD
1.HónapSzerződött egyetemes szolgáltatóFöldgázforrás mennyisége
(kWh)
Földgázforrás mennyiségarányos díja
(forint/kWh)
2.januárNKM Energia Zrt.0-
3.februárNKM Energia Zrt.0-
4.márciusNKM Energia Zrt.0-

"

5. melléklet az 58/2020. (XII. 29.) ITM rendelethez

"4. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2021. első negyedévre

ABC
1.Volt közüzemi nagykereskedőFöldgázforrás mennyisége
(kWh)
Földgázforrás ára
(forint/kWh)
2.Magyar Földgázkereskedő Zrt.1 150 000 0003,222

"

Tartalomjegyzék