690/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Budapesten és Pest megyében működő állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Ez a rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt - az országos gyógyintézetek kivételével - az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó, Budapesten és Pest megyében működő egészségügyi szolgáltatók irányítására alkalmazandó az állami egészségügyi ellátórendszer hatékonyabb működése, és ezáltal a koronavírus-világjárvány következtében megnövekedett egészségügyi feladatok eredményes ellátása érdekében.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények klinikai központjainak,

b) a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak minősülő honvédelmi szervezet (a továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató), és

c) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató irányítása alá tartozó, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi szolgáltató

irányítására.

2. § E rendelet hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatók tekintetében az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 2-5. §-át kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

a) a Budapesten és Pest megyében működő, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közül az 1. melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatók minősülnek megyei intézménynek (fővárosi centrumkórház),

b) a Budapesten és Pest megyében működő, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közül a 2. melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatók minősülnek városi intézménynek,

c) a 2. melléklet határozza meg, hogy a városi intézménynek minősülő egészségügyi szolgáltatók irányítási szempontból melyik megyei intézményhez tartoznak.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § 2021. január 15-én lép hatályba.

4. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 690/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Budapesten és Pest megyében működő megyei intézmények (fővárosi centrumkórházak)

1. Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2. Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

3. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2. melléklet a 690/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Budapesten és Pest megyében működő városi intézmények és az azokat irányító megyei intézmények

1. Az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelőhöz mint irányító megyei kórházhoz tartozó városi intézmények:

1.1. Szent Margit Kórház (Budapest)

1.2. Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház (Visegrád)

2. Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézethez mint irányító megyei kórházhoz tartozó városi intézmények:

2.1. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest)

2.2. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (Budapest)

2.3. Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet (Budapest)

2.4. Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (Cegléd)

2.5. Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet (Nagykőrös)

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 54. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 55. pontja alapján a 4. § kivételével a 2021. február 7-én hatályos szöveggel 2021.02.08-án újból hatályba lép. A rendelet hatályát a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § 55. pontja.

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 4. § (2) bekezdése, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 55. pontja alapján. Hatálytalan 2021.02.08.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére