202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról[1]

A Kormány

figyelemmel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6. § (2f) bekezdésére - miszerint a sportrendezvények esetében kormányrendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltaktól eltérő szabályokat állapíthat meg -,

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.[2]

1. §[3]

2.[4]

2. §[5]

3. §[6]

4. §[7]

3. Záró rendelkezések

4/A. §[8] A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 1. §-ra tekintettel az R. hatálybalépését megelőző napon hatályos 3. és 4. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

5. §[9] (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § az e rendelet hatálybalépését követő 14. napon lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésének naptári napját az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

6. §[10]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. § 33. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

[2] Az "A sportrendezvényekre vonatkozó rendelkezések" alcímet hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[3] Hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[4] A "Jogkövetkezmények" alcímet hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[5] Hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[6] Hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[7] Hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[8] Beiktatta a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[9] Hatálybalépésére lásd 3/2021. (IV. 30.) BM határozat.

[10] Hatályon kívül helyezte a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § 33. pontja. Hatálytalan 2021.05.22.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére