Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

329/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

egyes autóversenyek megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

A Kormány,

figyelemmel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6. § (2f) bekezdésére,

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Egyes, e rendeletben megjelölt kormányrendeletek rendelkezéseit

a) a FIA ETRC Kamion Európa-bajnokság, a Formula-1 Magyar Nagydíj 2021 és a FIA WTCR Túraautó-világkupa futamai (a továbbiakban együtt: futam), valamint

b) a futamra érkező nézők

tekintetében az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A futamra történő belépésre vonatkozó eltérő szabályok

2. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] 2/B. § (1) bekezdésétől, valamint 6. § (2) és (2b) bekezdésétől eltérően a futamra a magyar állampolgársággal nem rendelkező személy nézőként abban az esetben is beléphet, illetve beléptetését nem lehet megtagadni, ha a belépés előtt 72 órán belül elvégzett - magyar vagy angol nyelven kiállított - negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal - SARS-CoV-2 PCR-teszt - igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható.

3. § A futam szervezője, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 70. §-a szerinti rendezője, a futam helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, valamint a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles

a) annak a nézőnek a futamra történő beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1/A. alcímében meghatározott módon nem igazolja, vagy

b) annak a magyar állampolgársággal nem rendelkező személynek a futamra történő beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a 2. §-ban meghatározott módon nem igazolja, hogy a belépés előtt 72 órán belül elvégzett SARS-CoV-2 PCR-teszt időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható.

3. A futamra érkező nézőkkel kapcsolatos eltérő szabályok

4. § (1) A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet] 12/A. § (1) bekezdése szerint Magyarország területén tartózkodó, futamra érkező néző esetében a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § (4) bekezdése nem alkalmazandó.

(2)[1]

(3)[2]

4. Jogkövetkezmények

5. § Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását - a futamra történő beléptetés során folytatott ellenőrzés kivételével - a rendőrség a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.

6. § (1) Ha a rendőrség az ellenőrzés során vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a 3. § szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha a futam szervezője, az Stv. 70. §-a szerinti rendezője, a futam helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, valamint a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha

a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és

b) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

(4) Ha a futam szervezője, az Stv. 70. §-a szerinti rendezője, a futam helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja a (3) bekezdés szerinti, a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a rendőrség az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmény alkalmazásánál a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.

(5) A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.

(6) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

(7) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

(8) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlója az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[2] Hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

Tartalomjegyzék