48/2021. (XII. 21.) AM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet, valamint a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (3) bekezdés 13. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosítása

1. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet] 30. §-a a következő 35. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

"35. a 2003/90/EK és a 2003/91/EK irányelvnek a mezőgazdasági növényfajok és a zöldségfajok egyes fajtáinak vizsgálatára vonatkozó előírások, valamint a 2003/90/EK irányelvnek egyes növények botanikai nevei tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. május 6-i (EU) 2021/746 bizottsági végrehajtási irányelv".

2. § (1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. A szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet módosítása

3. § A szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 41. alcíme a következő 65/A. §-sal egészül ki:

"65/A. § (1) Az 52. § (2) bekezdésétől eltérően 2022. július 31-ig az Európai Unió területén először Magyarországon közfogyasztásra forgalomba hozott borászati terméken

a) a forgalombahozatali azonosító előtt az "FHE" vagy a "NÉBIH" megjelölés is feltüntethető,

b) nem kötelező a forgalombahozatali azonosító feltüntetése, ha a forgalombahozatali azonosítóhoz tartozó tételszámot vagy tételszámokat a forgalomba hozó a közfogyasztásra történő forgalomba hozatalt megelőzően bejelentette a NÉBIH részére.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezésekre figyelemmel 2022. július 31-ig közfogyasztásra forgalomba hozott borászati termékek 2022. július 31-ét követően is forgalomban tarthatóak."

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. §, az 5. §, valamint az 1. és 2. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek a mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok egyes fajtáinak vizsgálatára vonatkozó előírások, valamint a 2003/90/EK irányelvnek egyes növények botanikai nevei tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. május 6-i, 2021/746/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 48/2021. (XII. 21.) AM rendelethez

1. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(A
Tudományos név)
(4.)Festucatrachyphylla (Hack.)
Hack.

2. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:8 és C:8 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(A
Tudományos név)
(C
CPVO előírás)
(8.)PisumsativumL. (partim)TP 7/2 Rev. 3., 2020.3.6.

3. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat B:8/a mezője helyébe a következő mező lép:

(B
Közismert elnevezés)
(8/a.)Takarmánybükköny

4. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:9 és C:9 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(A
Tudományos név)
(C
CPVO előírás)
(9.)Brassicanapus L. (partim)TP 36/3, 2020.4.21.

5. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:10/a mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(10/a.)TP 88/2, 2020.12.11.

6. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:13 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(13.)TP 20/3, 2020.3.6.

7. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:14 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(14.)TP 20/3, 2020.3.6.

8. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:17/a mezője helyébe a következő mező lép:

(A
Tudományos név)
(17/a.)Sorghum bicolor (L.) Moench
subsp. bicolor

9. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:17/b mezője helyébe a következő mező lép:

(A
Tudományos név)
(17/b.)Sorghum bicolor (L.) Moench
subsp. drummondii (Steud.) de
Wet ex Davidse

10. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:17/c és B/17/c mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés)
(17/c.)Sorghum bicolor (L.) Moench
subsp. bicolor x Sorghum
bicolor (L.) Moench subsp.
drummondii (Steud.) de Wet ex
Davidse
A Sorghum bicolor subsp. bicolor
és a Sorghum bicolor subsp.
drummondii keresztezéséből
származó hibridek

11. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:19 mezője helyébe a következő mező lép:

(A
Tudományos név)
(19.)Triticum aestivum L. subsp.
aestivum

12. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:20 mezője helyébe a következő mező lép:

(A
Tudományos név)
(20.)Triticum turgidum L. subsp.
durum (Desf.) van Slageren

13. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:21 mezője helyébe a következő mező lép:

(A
Tudományos név)
(21.)Zea mays L. (partim)

14. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:25 és B:25 mezője helyébe a következő mező lép:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés)
(25.)Glycine max (L.) Merr.Szója

15. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat C:12 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
UPOV előírás)
(12.)TG/34/7, 2020.12.17.

16. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat C:13 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
UPOV előírás)
(13.)TG/34/7, 2020.12.17.

17. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat C:21 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
UPOV előírás)
(21.)TG/5/8, 2020.12.17.

18. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 23. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
UPOV előírás)
23.Trifolium subterraneum L.Földbentermő hereTG 170/3, 2001.4.4.

19. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat A:27 mezője helyébe a következő mező lép:

(A
Tudományos név)
(27.)Arachis hypogaea L.

20. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 30. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismertelnevezés
C
UPOV előírás)
30.Brassica juncea (L.) Czern.Szareptai mustárTG 335/1, 2020.12.17.

2. melléklet a 48/2021. (XII. 21.) AM rendelethez

1. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:13 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(13.)TP 151/2 Rev. 2., 2020.4.21.

2. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:18 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(18.)TP 76/2 Rev. 2., 2020.4.21.

3. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:23 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(23.)TP 104/2 Rev., 2020.4.21.

4. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:26 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(26.)TP 184/2 Rev., 2020.3.6

5. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:30 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(30.)TP 44/4 Rev. 4., 2020.4.21.

6. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat B:32 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
Közismert elnevezés)
(32.)Tűzbab

7. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:34 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(34.)TP 7/2 Rev. 3., 2020.3.6.

8. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:35 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(35.)TP 64/2 Rev. Corr., 2015.3.11.

9. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:37 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(37.)TP 55/5 Rev. 3., 2020.3.6.

10. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:39 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(39.)TP 206/1, 2004.3.25.

11. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:41 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(41.)TP 294/1 Rev. 4., 2020.4.21.

Tartalomjegyzék