510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 33. pontjában,

a 12. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pont 13.4. alpontjában,

a 13. § és az 1. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 9. pontjában,

a 14. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 33. pontjában, valamint a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § d) pont da) alpontjában,

a 15. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §[1]

2. Az üzemeltető és a tárhelyszolgáltató kijelölése

2. §[2]

3. Az adatbiztonsággal és az adatátadással kapcsolatos rendelkezések

3. §[3]

4. Üvegkapu-regisztráció

4. §[4]

5. Az Üvegkapu eszközeinek biztosítása

5. §[5]

6. Az építési munkaterületen való tartózkodás naplózásának egyes szabályai

6. §[6]

7. Ellenőrzés

7. §[7]

8. §[8]

8. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

(2)[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelethez[17]

Lábjegyzetek:

[1] A 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

[2] A 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

[3] A 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

[4] A 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

[5] A 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

[6] A 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

[7] A 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

[8] A 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

[9] Hatályon kívül helyezte a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.01.01.

[10] A 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

[11] A 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék