52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a bérletidíj-fizetési mentességről[1]

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a munkahelyi étterem, illetve büfé,

b) a szálláshelyen található étterem, illetve bár,

c) a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény menzája, valamint büféje,

d) az egészségügyi intézményben található étterem, illetve büfé

üzemeltetőjére.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Nemzeti Bankra, illetve a Magyar Nemzeti Bank többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságra.

2. A bérletidíj-fizetési mentesség

2. § (1) A bérbeadó a bérleti díj 2021. február, március, április, május és június hónapokra eső részét nem követelheti a bérlőtől

a) az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint

b) az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság

tulajdonában lévő - (2) bekezdés szerinti - helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján.

(2) Az (1) bekezdés alapján azon helyiség tekintetében nem követelheti a bérbeadó a bérleti díjat, amely esetében a bérleti szerződés - az 1-25. pont szerinti tevékenységre vonatkozóan - e rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött, és amelyben a bérlő 2020. november 4. napján

1. éttermi, mozgó vendéglátás,

2. rendezvényi étkeztetés,

3. italszolgáltatás,

4. filmvetítés,

5. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,

6. sport és szabadidős képzés,

7. előadó-művészet,

8. előadó-művészetet kiegészítő,

9. művészeti létesítmények működtetése,

10. múzeumi tevékenység,

11. növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése,

12. sportlétesítmény működtetése,

13. sportegyesületi,

14. testedzési szolgáltatás,

15. egyéb sporttevékenység,

16. vidámparki, szórakoztatóparki,

17. fizikai közérzetet javító szolgáltatás,

18. egyéb szórakoztatás, szabadidős,

19. szállodai szolgáltatás,

20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,

21. kempingszolgáltatás,

22. egyéb szálláshely szolgáltatás,

23. utazásközvetítés,

24. utazásszervezés vagy

25. egyéb szárazföldi személyszállítás

tevékenységet végzett.

(3) A (2) bekezdés 17. pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1) bekezdés szerinti rendelkezés, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.

(4) A (2) bekezdés 25. pontja szerinti tevékenységet végzőre - amennyiben a személyszállítási tevékenység végzése céljából az (1) bekezdés szerinti helyiséget bérel - akkor terjed ki az (1) bekezdés szerinti rendelkezés, ha

a) nem a személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti közszolgáltatási kötelezettség ellátását célzó közlekedési szolgáltatást végez, és

b) a tevékenységet végző rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti közúti személyszállítási engedéllyel.

(5) A (2) bekezdésnek megfelelő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján e rendelet hatálybalépése előtt az (1) bekezdés szerinti időszakra már megfizetett bérleti díjat 2021. március 15. napjáig a bérbeadó köteles a bérlőnek visszafizetni.

2/A. §[2] (1) A bérbeadó a bérleti díj 2021. március és április hónapra eső részét nem követelheti a bérlőtől[3]

a) az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint

b) az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság

tulajdonában lévő - (2) bekezdés szerinti - helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján.

(2) Az (1) bekezdés alapján azon helyiség tekintetében nem követelheti a bérbeadó a bérleti díjat, amely esetében a bérleti szerződés - az 1-31. pont szerinti tevékenységre vonatkozóan - e rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött, és amelyben a bérlő 2021. március 3. napján

1. iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem,

2. audio-, videoberendezés kiskereskedelem,

3. textil-kiskereskedelem,

4. villamos háztartási készülék kiskereskedelem,

5. bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelem,

6. könyv-kiskereskedelem,

7. papíráru-kiskereskedelem,

8. zene-, videofelvétel kiskereskedelem,

9. sportszer-kiskereskedelem,

10. játék-kiskereskedelem,

11. ruházat kiskereskedelem,

12. lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem,

13. óra-, ékszer-kiskereskedelem,

14. egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelem,

15. használtcikk bolti kiskereskedelem,

16. videokazetta, lemez kölcsönzése,

17. egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése,

18. egyéb foglalás,

19. szerencsejáték, fogadás tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó,

20. szórakoztatóelektronikai cikk javítása,

21. lábbeli, egyéb bőráru javítása,

22. bútor, lakberendezési tárgy javítása,

23. óra-, ékszerjavítás,

24. egyéb személyi, háztartási cikk javítása,

25. fodrászat, szépségápolás,

26. m.n.s. egyéb személyi szolgáltatás,

27. virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem,

28. oktatási intézményben működő vállalkozások esetén egyéb vendéglátás,

29. járművezetés oktatás,

30. m.n.s. egyéb oktatás,

31. oktatást kiegészítő

tevékenységet végzett.

(3) A (2) bekezdés 14. pontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki az (1) bekezdés szerinti rendelkezés, ha a tevékenységet végző az optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.

(4) A (2) bekezdés 17. pontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki az (1) bekezdés szerinti rendelkezés, ha a tevékenységet végző az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként végzi.

(5) A (2) bekezdés 24. pontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki az (1) bekezdés szerinti rendelkezés, ha a tevékenységet végző a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.

(6) A (2) bekezdésnek megfelelő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján e rendelet hatálybalépése előtt az (1) bekezdés szerinti időszakra már megfizetett bérleti díjat 2021. március 16. napjáig a bérbeadó köteles a bérlőnek visszafizetni.

(7)[4] A (2) bekezdésnek megfelelő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 147/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt az (1) bekezdés szerinti időszakra már megfizetett bérleti díjat 2021. április 16. napjáig a bérbeadó köteles a bérlőnek visszafizetni.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 71. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

[2] Hatályon kívül helyezte a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § 72. pontja. Hatálytalan 2021.05.23.

[3] A nyitó szövegrészt módosította a 147/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2021.03.28. Helyesbítette a Magyar Közlöny 2021/53. száma. Megjelent 2021.03.29.

[4] Beiktatta a 147/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.03.28.

Tartalomjegyzék