147/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 17/B. §-sal egészül ki:

"17/B. § A 3. alcím szerinti bértámogatás a 14. § (5) bekezdése és a 19. § szerinti teljes időtartamra külön kérelem benyújtása nélkül - a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint - meghosszabbodik azon munkaadó esetében, aki

a) a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 147/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt nyújtott be kérelmet, a kérelemben foglalt munkavállalója vonatkozásában, és

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalnál 2021. április 6. napjáig nem nyilatkozik arról, hogy nem kívánja a kérelemben foglalt munkavállalója tekintetében a teljes időtartamra igénybe venni a támogatást."

2. § Az R1.

a) 1. § (2) bekezdésében és 19. §-ában a "március hónap" szövegrész helyébe a "március és április hónap" szöveg,

b) 3. §-ában a "három" szövegrész helyébe a "négy" szöveg,

c) 4/A. §-ában a "március hónapra" szövegrész helyébe a "március és április hónapra" szöveg,

d) 5. § (4) bekezdésében és 14. § (5) bekezdésében a "február és március" szövegrész helyébe a "február, március és április" szöveg

lép.

2. A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

3. § A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "négyszer" szövegrész helyébe az "ötször" szöveg,

b) 1. § (1a) bekezdésében a "március" szövegrész helyébe a "március és április", az "egyszer" szövegrész helyébe a "kétszer" szöveg

lép.

3. A bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

4. § A bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A (2) bekezdésnek megfelelő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 147/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt az (1) bekezdés szerinti időszakra már megfizetett bérleti díjat 2021. április 16. napjáig a bérbeadó köteles a bérlőnek visszafizetni."

5. § Az R2. 2/A. § nyitó szövegrészében a "március" szövegrész helyébe a "március és április" szöveg lép.

4. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. § A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében az "április 1-jén" szövegrész helyébe a "május 1-jén" szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék