86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § A 3. alcím szerinti bértámogatás a 14. § (5) bekezdése szerinti teljes időtartamra külön kérelem benyújtása nélkül - a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint - meghosszabbodik azon munkaadó esetében, aki

a) a veszélyhelyzet ideje alatt az egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló 86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt nyújtott be kérelmet, a kérelemben foglalt munkavállalója vonatkozásában, és

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalnál 2021. március 5. napjáig nem nyilatkozik arról, hogy nem kívánja a kérelemben foglalt munkavállalója tekintetében a teljes időtartamra igénybe venni a támogatást."

2. § Az R1.

a) 3. §-ában a "2021. évben két hónapra" szövegrész helyébe a "2021. évben három hónapra" szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében a "2021. év január és február hónapjára" szövegrész helyébe a "2021. év január, február és március hónapjára" szöveg,

c) 14. § (5) bekezdésében a "2021. év január és február hónapjára" szövegrész helyébe a "2021. év január, február és március hónapjára" szöveg

lép.

2. A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

3. § A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "háromszor" szövegrész helyébe a "négyszer" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében a "2021. év január és február hónapjában" szövegrész helyébe a "2021. év január, február és március hónapjában" szöveg

lép.

3. A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

4. § A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 3. § (1) bekezdésében az "az EESZT útján haladéktalanul továbbítja" szövegrész helyébe az "az EESZT útján - a védőoltás típusa kivételével - haladéktalanul továbbítja" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a "fertőzésből történő felgyógyulásának dátumát" szövegrész helyébe a "2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatot, valamint az igazolvány érvényességi idejének adatát" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a "gyógyult személy útlevelének" szövegrész helyébe a "gyógyult személy nevét, útlevelének" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az R2.

a) 2. § (1) bekezdés e) pontjában a "valamint a védőoltás típusát," szövegrész,

b) 4. § (3) bekezdés c) pontjában a "védőoltás típusát," szövegrész.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére