Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

103/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

időközi választások és helyi népszavazások megrendezhetőségéről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv1.) és a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény időközi választásokra és helyi népszavazásokra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A Tv1. 4. § (1) és (2) bekezdését nem kell alkalmazni. A helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete feloszlásának 2020. november 6. és 2022. április 9-e között történő kimondása esetén e döntés hatálya 2022. április 10-én áll be.

(3) A Tv1. 4. § (3) bekezdésétől eltérően - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2022. április 10-től időközi választás kitűzhető, a ki nem tűzött és az elmaradt választást 15 napon belül ki kell tűzni.

(4) A Tv1. 4. § (4) bekezdésétől eltérően, ha a kitűzött választás elmaradását a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Tv2.) 4. § (4) bekezdése alapján szünetelésnek kellett tekinteni, a nyilvántartásba vétel hatálya a 2022. április 9-ét követően kitűzött választásra is kiterjed, további jelölt- és listaállítás nem lehetséges. Ebben az esetben az elmaradt választás 2022. április 10-15-e között tűzhető ki 2022. május 8-ára.

(5) A Tv1. 4. § (5) bekezdésétől eltérően helyi népszavazás 2022. április 10-től kezdeményezhető.

(6) A Tv1. 4. § (6) bekezdésétől eltérően a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) III. Fejezetében meghatározott, a Tv1. 4. § (6) bekezdése alapján megszakadt határidők 2022. április 10-én újrakezdődnek. A ki nem tűzött és az elmaradt helyi népszavazást 2022. április 24-éig ki kell tűzni.

(7) A Tv1. 4. § (7) és (8) bekezdésétől eltérően, ha a helyi népszavazás kezdeményezése érdekében folytatott aláírásgyűjtésre vonatkozó határidő a Tv2. 4. § (6) bekezdése alapján szünetelt, a helyi választási iroda vezetője 2022. április 10-én új hitelesítési záradékkal látja el az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, és azt átadja a szervezőnek. A szünetelés időtartama az Nsztv. 47. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamba nem számít be.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a Tv1. hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a Tv1. hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök