204/2022. (VI. 11.) Korm. rendelet

a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet idején a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre (a továbbiakban: MSZKSZ) és az MSZKSZ kőolaj szekciója tagvállalataira terjed ki.

2. § (1) A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 9. § (2) bekezdésétől eltérően az MSZKSZ - tekintettel az OMV schwechati finomítójában bekövetkezett üzemzavarra - Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű folyékony motorikus üzemanyaggal történő zavartalan ellátása érdekében a biztonsági kőolajtermék készletekből (a továbbiakban: felszabadított készlet) e rendeletben előírtak szerint

a) 18 millió liter ESZ 95 motorbenzint és

b) 29 millió liter motorikus gázolajat

szabadít fel.

(2) Az MSZKSZ a felszabadított készletet értékesítésre felajánlja.

(3) A (2) bekezdés szerint értékesítésre felajánlott felszabadított készlethez az OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OMV Hungária Kft.) elsőbbségi hozzáférésre jogosult, amely azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában és nagykereskedelmi partnerei részére értékesítheti tovább Magyarország határain belül történő kiskereskedelmi értékesítés céljából.

(4) Az OMV Hungária Kft. a felszabadított készletből értékesítésre kerülő teljes mennyiség 40%-át 2022. augusztus 31-ig és 60%-át 2022. október 31-ig az MSZKSZ részére visszapótolja.

(5) Az OMV Hungária Kft. a felszabadított készletből értékesítésre kerülő mennyiség (4) bekezdésben meghatározott ütemezés szerinti visszapótlását a felszabadított készlettel azonos összetételben és az MSZKSZ által meghatározott áron hajtja végre.

(6)[2] Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű folyékony motorikus üzemanyaggal történő zavartalan ellátása érdekében a (4) és (5) bekezdéstől eltérően az OMV Hungária Kft. és az MSZKSZ megállapodást köthet arról, hogy az OMV Hungária Kft. a felszabadított készletből értékesítésre kerülő teljes mennyiséget 2022. december 31-ig pótolja vissza az MSZKSZ részére. A (4) bekezdés alapján visszapótlandó mennyiségekre a visszapótlásig a (3) bekezdést alkalmazni kell.

(7)[3] Az OMV Hungária Kft. a felszabadított készletből értékesítésre kerülő mennyiségnek a (6) bekezdésben meghatározott határidőig történő visszapótlását a felszabadított készlettel azonos összetételben és az MSZKSZ által meghatározott áron hajtja végre.

3. § A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény

a) 5. § (2) bekezdés c) pontjától eltérően a kötelező bioüzemanyag-részarány számításánál,

b) 9. § (2) bekezdésétől és 10. § (1) bekezdésétől eltérően az előírt csökkentési kötelezettség teljesítése és a teljesítésre vonatkozó jelentéstétel során

figyelmen kívül kell hagyni a 2. § alapján felszabadított biztonsági kőolajkészletből szabad forgalomba hozott üzemanyagot.

3/A. §[4] Ha a 2. § (6) bekezdése szerinti megállapodást az OMV Hungária Kft. kezdeményezi, azt legkésőbb 2022. szeptember 15-ig meg kell kötni.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 14. napon lép hatályba.

5. §[5]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 3. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 5. § (2) bekezdés)

[2] Beiktatta a 336/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.09.08.

[3] Beiktatta a 336/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.09.08.

[4] Beiktatta a 336/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.09.08.

[5] Hatályon kívül helyezve e rendelet 5. § (2) bekezdése, valamint a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 3. pontja alapján. Hatálytalan 2022.11.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére