33/2022. (II. 4.) Korm. rendelet

az egészségügyi intézmények működési rendjének egyes veszélyhelyzeti szabályairól

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti Operatív Törzs (a továbbiakban: Operatív Törzs) járványügyi érdekből meghatározhatja az egészségügyi intézményeknek az újságíróval, a tudósítóval, az internetes hírmegosztóval és -szolgáltatóval, valamint a sajtóterméket előállítóval (a továbbiakban együtt: sajtó) való kapcsolattartásának rendjét, valamint a sajtó által az egészségügyi intézmény területére történő belépés rendjét.

(2) Az Operatív Törzs (1) bekezdés szerinti döntésének végrehajtásáért az egészségügyi intézmény vezetője a felelős.

(3) Az (1)-(2) bekezdés alkalmazásában egészségügyi intézmény alatt a közfinanszírozott állami, egyházi vagy önkormányzati fenntartásban vagy tulajdonban működő járóbeteg-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményeket, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti orvos- és egészségtudományi képzést végző felsőoktatási intézmény klinikai központját kell érteni.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök