Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

140/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által folytatott közszolgálati továbbképzés finanszírozásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. és a 4. alcím tekintetében kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet] 12. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kormánytisztviselő, köztisztviselő számára előírt továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást legalább az előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítését biztosító mértékben a központi költségvetés biztosítja.

(2) A közszolgálati továbbképzés, valamint a közigazgatási szakvizsgák költségei az NKE költségvetésében kerülnek tervezésre a közigazgatási szervek összesített foglalkoztatotti létszáma alapján. A költségvetési tervezés alapja az illetményalap 73%-a, a tervezéskor a közigazgatási szerveknél a költségvetési évet megelőző év január 1-jén foglalkoztatott kormánytisztviselők, köztisztviselők összesített létszámát alapul véve, amelyhez a Magyar Államkincstár szolgáltat adatot a Pénzügyminisztérium és az NKE részére a költségvetési évet megelőző év január 31-ig. Ha a közigazgatási szerveknél a költségvetési évet megelőző év január 1-jén foglalkoztatott kormánytisztviselők, köztisztviselők összesített létszáma eltér a közigazgatási szerveknél a tárgyév január 1-jén foglalkoztatott kormánytisztviselők, köztisztviselők létszámától, akkor a különbözetet el kell számolni az NKE tárgyévet követő évi költségvetésében.

(3) Ha a kormánytisztviselő, köztisztviselő nem vesz részt a továbbképzésben, az NKE utólag nem számol el a központi költségvetésből biztosított keret összegével, a keletkezett többletet az NKE a továbbképzési rendszer működtetésére használja fel."

(2) A 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 12. § (5) és (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Ha a közigazgatási szervnél a tárgyév január 1-jét követően keletkezik továbbképzési kötelezettség, akkor a kormánytisztviselő, köztisztviselő után az NKE részére a központi költségvetésből biztosított összeg időarányosan kerül tervezésre többletként az NKE tárgyévet követő évi költségvetésében.

(5a) Ha

a) a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásra,

b) végleges áthelyezésre,

c) a Kttv. 72. § (10) bekezdése alapján jogviszonyváltás következtében a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyának közszolgálati jogviszonnyá alakulására vagy

d) a Kttv. 229. § (3) bekezdése alapján jogviszonyváltás következtében a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyának kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakulására

kerül sor, akkor a kormánytisztviselő részére megszerezni ajánlott éves tanulmányi pontmennyiségből a tárgyévben még nem teljesített továbbképzési pontok a jogelőd vagy áthelyező közigazgatási szerv intézményi pontkeretéből levonásra, a jogutód vagy az áthelyezés szerinti közigazgatási szerv intézményi pontkeretébe jóváírásra kerül."

(3) A 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A kormánytisztviselő, köztisztviselő számára előírt továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez a központi költségvetésből biztosított forrásösszeg az NKE működési kiadásaira fedezetet biztosít."

2. § A 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a következő 30. §-sal egészül ki:

"30. § A kormánytisztviselő, köztisztviselő számára előírt továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást legalább az előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítését biztosító mértékben a központi költségvetés biztosítja 2023. január 1. napjától. A 2023. január 1-jét követően a közigazgatási szerv által az NKE részére megfizetett továbbképzési hozzájárulás összegét az NKE a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által folytatott közszolgálati továbbképzés finanszírozásával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül köteles a közigazgatási szerv részére visszafizetni."

3. § Hatályát veszti a 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 12. § (5b), (5d), (9) és (10) bekezdése.

2. A kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzéséről szóló 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. § A kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzéséről szóló 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet] 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A közszolgálati és a belső továbbképzéshez szükséges pénzügyi forrást a központi költségvetés biztosítja.

(2) A közszolgálati továbbképzés, az álláshelyen ellátandó feladathoz előírt közigazgatási szakvizsga, valamint a Kormány által előírt továbbképzés költségei az Egyetem költségvetésében kerülnek tervezésre a központi kormányzati igazgatási szervek összesített, a költségvetési évet megelőző év január 1-jén foglalkoztatott kormánytisztviselői létszáma alapján, amelyhez a Magyar Államkincstár szolgáltat adatot a Pénzügyminisztérium és az Egyetem részére a költségvetési évet megelőző év január 31-ig. Ha a központi kormányzati igazgatási szervek összesített, a költségvetési évet megelőző év január 1-jén foglalkoztatott kormánytisztviselői létszáma eltér a központi kormányzati igazgatási szervek összesített, a tárgyév január 1-jén foglalkoztatott kormánytisztviselői létszámától, akkor a különbözetet el kell számolni az Egyetem tárgyévet követő évi költségvetésében.

(3) A költségvetési tervezés alapja kormánytisztviselőnként 14 000 forint.

(4) Ha a kormánytisztviselő nem vesz részt a továbbképzésben, az Egyetem utólag nem számol el a központi költségvetésből biztosított forrás összegével, a keletkezett többletet az Egyetem a továbbképzési rendszer működtetésére használja fel.

(5) Ha a központi kormányzati igazgatási szervnél a tárgyév január 1-jét követően keletkezik továbbképzési kötelezettség, akkor a kormánytisztviselő után az Egyetem részére a központi költségvetésből biztosított összeg időarányosan kerül tervezésre többletként az Egyetem tárgyévet követő évi költségvetésében."

5. § A 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § A közszolgálati és a belső továbbképzéshez szükséges pénzügyi forrást a központi költségvetés biztosítja 2023. január 1. napjától. A 2023. január 1-jét követően a központi kormányzati igazgatási szerv által az Egyetem részére megfizetett továbbképzési hozzájárulás összegét az Egyetem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által folytatott közszolgálati továbbképzés finanszírozásával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül köteles a központi kormányzati igazgatási szerv részére visszafizetni."

3. A különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak képzéséről, továbbképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

6. § A különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak képzéséről, továbbképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet] 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A közszolgálati és a belső továbbképzéshez szükséges pénzügyi forrást a központi költségvetés biztosítja.

(2) A közszolgálati továbbképzés és az álláshelyen ellátandó feladathoz előírt közigazgatási szakvizsga költségei az Egyetem költségvetésében kerülnek tervezésre a különleges jogállású szervek összesített foglalkoztatotti létszáma alapján. A költségvetési tervezéskor a különleges jogállású szerveknél a költségvetési évet megelőző év január 1-jén foglalkoztatott köztisztviselői összesített létszámot kell alapul venni, amelyhez a Magyar Államkincstár szolgáltat adatot a Pénzügyminisztérium és az Egyetem részére a költségvetési évet megelőző év január 31-ig. Ha a különleges jogállású szerveknél a költségvetési évet megelőző év január 1-jén foglalkoztatott köztisztviselők összesített létszáma eltér a különleges jogállású szerveknél a tárgyév január 1-jén foglalkoztatott köztisztviselők létszámától, akkor a különbözetet el kell számolni az Egyetem tárgyévet követő évi költségvetésében.

(3) A központi költségvetésből biztosított keret köztisztviselőnként 14 000 forint.

(4) Ha a köztisztviselő nem vesz részt a továbbképzésben, az Egyetem utólag nem számol el a központi költségvetésből biztosított forrás összegével, a keletkezett többletet az Egyetem a továbbképzési rendszer működtetésére használja fel.

(5) Ha a különleges jogállású szervnél a tárgyév január 1-jét követően keletkezik továbbképzési kötelezettség, akkor a köztisztviselő után az Egyetem részére a központi költségvetésből biztosított összeg időarányosan kerül tervezésre többletként az Egyetem tárgyévet követő évi költségvetésében."

7. § A 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § A közszolgálati és a belső továbbképzéshez szükséges pénzügyi forrást a központi költségvetés biztosítja 2023. január 1. napjától. A 2023. január 1-jét követően a különleges jogállású szerv által az Egyetem részére megfizetett továbbképzési hozzájárulás összegét az Egyetem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által folytatott közszolgálati továbbképzés finanszírozásával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül köteles a különleges jogállású szerv részére visszafizetni."

4. A fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

8. § A fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet] 20. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közszolgálati továbbképzéshez szükséges pénzügyi forrást a központi költségvetés biztosítja.

(2) A közszolgálati továbbképzés, a közigazgatási szakvizsgák, valamint a Kormány által előírt továbbképzés költségei az Egyetem működési költségvetésében kerülnek tervezésre a területi kormányzati igazgatási szervek összesített foglalkoztatotti létszáma alapján. A költségvetési tervezés alapja a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény tekintetében meghatározott illetményalap 73%-a, a területi kormányzati igazgatási szerveknél a költségvetési évet megelőző év január 1-jén foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban állók összesített létszámát alapul véve, amelyhez a Magyar Államkincstár szolgáltat adatot a Pénzügyminisztérium és az Egyetem részére a költségvetési évet megelőző év január 31-ig. Ha a területi kormányzati igazgatási szerveknél a költségvetési évet megelőző év január 1-jén foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban állók összesített létszáma eltér a területi kormányzati igazgatási szerveknél a tárgyév január 1-jén foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban állók létszámától, akkor a különbözetet el kell számolni az Egyetem tárgyévet követő évi költségvetésében.

(3) Ha a kormánytisztviselő nem vesz részt a továbbképzésben, az Egyetem utólag nem számol el a központi költségvetésből biztosított keret összegével, a keletkezett többletet az Egyetem a továbbképzési rendszer működtetésére használja fel."

9. § Az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a kormányzati igazgatási szervnél a tárgyév január 1-jét követően keletkezik továbbképzési kötelezettség, akkor a kormánytisztviselő után az Egyetem részére a központi költségvetésből biztosított összeg időarányosan kerül tervezésre többletként az Egyetem tárgyévet követő évi költségvetésében."

10. § Az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 69. §-sal egészül ki:

"69. § A közszolgálati továbbképzéshez szükséges pénzügyi forrást a központi költségvetés biztosítja 2023. január 1. napjától. A 2023. január 1-jét követően a területi kormányzati igazgatási szerv által az Egyetem részére megfizetett továbbképzési hozzájárulás összegét az Egyetem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által folytatott közszolgálati továbbképzés finanszírozásával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül köteles a területi kormányzati igazgatási szerv részére visszafizetni."

11. § Hatályát veszti az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) és (5) bekezdése.

5. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék