127/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet során a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény eltérő rendelkezéseiről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 9. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnéséig a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Exim tv.) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §[1]

3. §[2]

4. §[3]

5. § A veszélyhelyzet megszűnéséig, de legkésőbb 2020. december 31-ig az Exim tv. 2. § (2a) bekezdésétől eltérően az ügyfél az Eximbank által folyósított kölcsönt bármely pénzügyi intézmény által folyósított kölcsön kiváltására is fordíthatja, ha a kiváltandó kölcsön megfelel az Exim tv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott hitelcéloknak.

6. §[4]

7. §[5]

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 9. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

9. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi LIV. törvény 12. §-a. Hatálytalan 2020.06.10.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi LIV. törvény 12. §-a. Hatálytalan 2020.06.10.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi LIV. törvény 12. §-a. Hatálytalan 2020.06.10.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi LIV. törvény 12. §-a. Hatálytalan 2020.06.10.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi LIV. törvény 12. §-a. Hatálytalan 2020.06.10.