Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

2013. évi XCVII. törvény

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról[1]

Az Országgyűlés Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme, a Magyar Honvédség adatkezelésébe tartozó személyes adatok védelmének biztosítása érdekében a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. §[2]

II. FEJEZET

A KATONAI IGAZGATÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, FELADATAI

2. A katonai igazgatási szervek

2. §[3]

3. A katonai igazgatási szervek feladatai

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

3/A. A katonai igazgatás által lefolytatott hatósági eljárások speciális szabályai[7]

5/A. §[8]

III. FEJEZET[9]

HONVÉDSÉGI MUNKÁLTATÓI ÉS EGYÉB HONVÉDSÉGI ADATKEZELÉSEK[10]

4. Általános szabályok[11]

6. §[12]

7. §[13]

7/A. §[14]

4/A. Egészségügyi célú honvédelmi adatkezelés[15]

8. §[16]

8/A. §[17]

8/B. §[18]

8/C. §[19]

8/D. §[20]

8/E. §[21]

8/F. §[22]

8/G. §[23]

8/H. §[24]

8/I. §[25]

4/B. A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával összefüggő egészségügyi adatkezelés[26]

8/J. §[27]

5. A toborzó nyilvántartás[28]

9. §[29]

6. A személyügyi nyilvántartás[30]

10. §[31]

11. §[32]

12. §[33]

12/A. §[34]

13. §[35]

13/A. §[36]

6/A. Az ideiglenes igazolás kiadásával kapcsolatos adatkezelés[37]

13/B. §[38]

6/B. Az ösztöndíjakkal kapcsolatos adatkezelések külön szabályai[39]

13/C. §[40]

13/D. §[41]

13/E. §[42]

13/F. §[43]

13/G. §[44]

7. A fegyelmi szakterület nyilvántartásai és a fegyelmi információs rendszer[45]

14. §[46]

14/A. §[47]

14/B. §[48]

14/C. §[49]

14/D. §[50]

14/E. §[51]

15. §[52]

8. Az érdekvédelmi nyilvántartás[53]

16. §[54]

8/A. Veterán nyilvántartás[55]

16/A. §[56]

9. Kártérítési nyilvántartás[57]

17. §[58]

18. §[59]

10. A pénzügyi nyilvántartás[60]

19. §[61]

11. A Honvédség szociális és érdekvédelmi gondoskodási körébe tartozók társadalombiztosítási ellátásainak nyilvántartása[62]

19/A. §[63]

12. A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nyilvántartásaira vonatkozó sajátos szabályok[64]

20. §[65]

13. Beléptetéssel kapcsolatos nyilvántartások[66]

21. §[67]

21/A. §[68]

13/A. Zártkörű rendezvényekkel kapcsolatos nyilvántartások[69]

21/B. §[70]

13/B. A képrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos nyilvántartás[71]

22. §[72]

13/C. Kiválasztási eljárással kapcsolatos nyilvántartás[73]

23. §[74]

13/D. Kiértesítéssel kapcsolatos nyilvántartás[75]

24. §[76]

13/E. A honvédségi járművek igénybevételével összefüggő nyilvántartások[77]

24/A. §[78]

24/B. §[79]

24/C. §[80]

24/D. §[81]

24/E. §[82]

24/F. §[83]

24/G. §[84]

24/H. §[85]

13/F. Kiképzési nyilvántartás[86]

24/I. §[87]

13/G. Lakhatási támogatások nyilvántartása[88]

24/J. §[89]

13/H. Központi irattári nyilvántartás[90]

24/K. §[91]

13/I. Szakállomány nyilvántartása[92]

24/L. §[93]

13/J. Katonai rendészeti szolgálattal összefüggő adatkezelések[94]

24/M. §[95]

13/K. Katonai rehabilitációs nyilvántartás[96]

24/N. §[97]

13/L. A honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság adatkezelése[98]

24/O. §[99]

13/M. A regenerálódási és rekreációs szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartás[100]

24/P. §[101]

13/N. Logisztikai nyilvántartás[102]

24/Q. §[103]

III/A. FEJEZET[104]

A HONVÉDELMI CÉLBÓL RÖGZÍTETT BIOMETRIKUS ADATOK NYILVÁNTARTÁSA

24/R. §[105]

24/S. §[106]

24/T. §[107]

III/B. FEJEZET[108]

A HONVÉDELMI TANÁCS ÉS A KORMÁNY SPECIÁLIS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSEK

24/U. §[109]

24/V. §[110]

IV. FEJEZET

A HADKÖTELES ÁLLOMÁNY NYILVÁNTARTÁSA

14. A hadköteles nyilvántartás

25. §[111]

26. §[112]

27. §[113]

28. §[114]

15. Automatikus adatszolgáltatás a hadkötelesek nyilvántartásához

29. §[115]

30. §[116]

16. Megkeresésre történő adatszolgáltatás a hadköteles nyilvántartáshoz

31. §[117]

32. §[118]

16/A. A hadköteles utánpótlás állományának nyilvántartása[119]

32/A. §[120]

16/B. A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak nyilvántartása[121]

32/B. §[122]

32/C. §[123]

32/D. §[124]

17. A meghagyással kapcsolatos nyilvántartások

33. §[125]

18. Az adatszolgáltatás költsége, azonosító adatai

34. §[126]

V. FEJEZET

A VESZTESÉG-NYILVÁNTARTÁS

35. §[127]

VI. FEJEZET

A KATONAI SZOLGÁLATI KÖTELEZETTSÉG JÁRULÉKOS KÖTELEZETTSÉGEI

19. Személyes adatszolgáltatási kötelezettség

36. §[128]

20. Bejelentési kötelezettség

37. §[129]

21. Megjelenési kötelezettség

38. §[130]

22. Személyes kötelezettség teljesítése a kötelezett akadályoztatása esetén

39. §[131]

VII. FEJEZET[132]

A HONVÉDELMI ÁGAZATBAN HASZNÁLT IGAZOLVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

23. A katonai igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés[133]

40. §[134]

24. A honvédségi szolgálati, kormánytisztviselői, közalkalmazotti és honvédelmi alkalmazotti igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés[135]

41. §[136]

25. A katonai nyugdíjas igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés[137]

42. §[138]

26. A honvédségi nyugdíjas igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés[139]

43. §[140]

27. Hatósági és ellenőri igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés[141]

44. §[142]

27/A. A katonai rendész igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés[143]

44/A. §[144]

27/B. A Genfi Egyezménynek megfelelő személyazonossági igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés[145]

44/B. §[146]

27/C. A Belföldi katonai futárigazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés[147]

44/C. §[148]

28. A személyi igazolójegy kiadásával kapcsolatos adatkezelés[149]

45. §[150]

29. A honvédelmi ágazatban használt igazolványok közös rendelkezései[151]

46. §[152]

29/A.[153]

46/A. §[154]

VIII. FEJEZET

A GAZDASÁGI ÉS ANYAGI SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS

30. Gazdasági és anyagi szolgáltatás adatainak nyilvántartása

47. §[155]

31. Adatszolgáltatás a gazdasági és anyagi szolgáltatások nyilvántartásához

48. §[156]

49. §[157]

50. §[158]

51. §[159]

IX. FEJEZET

ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILVÁNTARTÁS

52. §[160]

X. FEJEZET

KATONAI SZOLGÁLATRA VALÓ EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG

32. Előzetes alkalmasság megállapítása

53. §[161]

54. §[162]

33. Sorozás alóli mentesítés

55. §[163]

34. Sorozás

56. §[164]

57. §[165]

58. §[166]

59. §[167]

60. §[168]

61. §[169]

62. §[170]

63. §[171]

64. §[172]

XI. FEJEZET[173]

65. §[174]

66. §[175]

67. §[176]

XII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

35. Felhatalmazások

68. §[177]

36. Hatálybalépés

69. §[178]

37. Átmeneti rendelkezés

70. §[179]

38. Módosító rendelkezések

71. §[180]

72. §[181]

73. §[182]

74. §[183]

75. §[184]

76. §[185]

77. §[186]

78. § (1)[187]

(2)[188]

(3)[189]

(4)[190]

79. §[191]

80. §[192]

39. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

81. §[193]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[194]

2. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[195]

3. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[196]

4. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[197]

5. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[198]

6. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[199]

7. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[200]

8. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[201]

9. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[202]

10. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[203]

11. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[204]

12. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[205]

13. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[206]

14. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[207]

15. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[208]

16. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[209]

17. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[210]

18. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[211]

19. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[212]

20. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[213]

21. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[214]

22. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[215]

23. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez[216]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés 2013. június 10-ei ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[7] Az alcím címét beiktatta a 2017. évi L. törvény 446. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[9] A fejezetet megállapította a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[10] A fejezetet megállapította a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[11] Az alcímet megállapította a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[15] Az alcímet beiktatta a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[26] Beiktatta a 2021. évi CXLI. törvény 43. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[28] Az alcímet megállapította a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[30] Az alcímet megállapította a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[37] Az alcímet beiktatta a 2020. évi CLXIX. törvény 21. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[39] Beiktatta a 2021. évi CXLI. törvény 46. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[45] Az alcímet megállapította a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[53] Az alcímet megállapította a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[55] Beiktatta a 2021. évi CXLI. törvény 48. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[57] Az alcímet megállapította a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[60] Az alcímet megállapította a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[62] Az alcímet megállapította a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[64] Az alcímet megállapította a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[65] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[66] Az alcímet megállapította a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[67] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[69] Az alcímet beiktatta a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[71] Az alcímet beiktatta a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[72] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[73] Az alcímet beiktatta a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[74] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[75] Az alcímet beiktatta a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[76] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[77] Az alcímet beiktatta a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[78] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[79] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[80] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[81] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[82] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[83] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[84] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[85] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[86] Az alcímet beiktatta a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[87] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[88] Az alcímet beiktatta a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[89] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[90] Az alcímet beiktatta a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[91] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[92] Az alcímet beiktatta a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[93] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[94] Az alcímet beiktatta a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[95] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[96] Az alcímet beiktatta a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[97] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[98] Az alcímet beiktatta a 2018. évi CX. törvény 123. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[99] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[100] Beiktatta a 2019. évi CV. törvény 85. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[101] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[102] Beiktatta a 2019. évi CV. törvény 86. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[103] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[104] Megállapította a 2019. évi CV. törvény 87. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[105] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[106] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[107] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[108] Beiktatta a 2021. évi CXLI. törvény 51. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[109] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[110] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[111] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[112] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[113] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[114] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[115] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[116] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[117] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[118] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[119] Beiktatta a 2019. évi CV. törvény 95. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[120] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[121] Beiktatta a 2019. évi CV. törvény 96. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[122] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[123] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[124] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[125] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[126] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[127] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[128] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi CXL. törvény 117. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2022.11.01.

[129] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi CXL. törvény 117. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2022.11.01.

[130] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi CXL. törvény 117. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2022.11.01.

[131] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi CXL. törvény 117. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2022.11.01.

[132] Megállapította a 2021. évi CXLI. törvény 52. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[133] Megállapította a 2021. évi CXLI. törvény 52. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[134] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[135] Megállapította a 2021. évi CXLI. törvény 52. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[136] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[137] Megállapította a 2021. évi CXLI. törvény 52. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[138] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[139] Megállapította a 2021. évi CXLI. törvény 52. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[140] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[141] Megállapította a 2021. évi CXLI. törvény 52. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[142] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[143] Megállapította a 2021. évi CXLI. törvény 52. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[144] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[145] Megállapította a 2021. évi CXLI. törvény 52. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[146] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[147] Megállapította a 2021. évi CXLI. törvény 52. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[148] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[149] Megállapította a 2021. évi CXLI. törvény 52. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[150] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[151] Megállapította a 2021. évi CXLI. törvény 52. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[152] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[153] Hatályon kívül helyezve a 2021. évi CXLI. törvény 52. §-a alapján. Hatálytalan 2022.01.01.

[154] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[155] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[156] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[157] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[158] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[159] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[160] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[161] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[162] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[163] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[164] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[165] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[166] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[167] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[168] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[169] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[170] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[171] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[172] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[173] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2018. évi CX. törvény 134. § e) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[174] Hatályon kívül helyezte a 2018. évi CX. törvény 134. § e) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[175] Hatályon kívül helyezte a 2018. évi CX. törvény 134. § e) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[176] Hatályon kívül helyezte a 2018. évi CX. törvény 134. § e) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[177] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[178] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[179] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[180] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[181] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[182] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[183] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[184] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[185] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[186] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[187] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[188] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[189] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[190] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[191] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[192] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[193] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[194] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[195] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[196] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[197] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[198] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[199] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[200] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[201] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[202] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[203] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[204] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[205] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[206] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[207] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[208] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[209] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[210] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[211] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[212] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[213] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[214] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[215] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

[216] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi XXI. törvény 126. §-a. Hatálytalan 2022.11.01.

Tartalomjegyzék