Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2006. évi CXXVI. törvény

a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás kihirdetéséről[1]

(A Megállapodások nemzetközi jogilag 2005. december 6-án hatályba léptek.)

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel kihirdeti a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodást (a továbbiakban: EGT kibővítési megállapodás). Az EGT kibővítési megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét a törvény I. melléklete tartalmazza.

2. § Az Országgyűlés e törvénnyel kihirdeti az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodást (a továbbiakban: EGT-megállapodás). Az EGT-megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét a törvény II. melléklete tartalmazza.

3. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

I. melléklet a 2006. évi CXXVI. törvényhez

MEGÁLLAPODÁS A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁGNAK, A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban "az EK-tagállamok",

AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG,

A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG,

A NORVÉG KIRÁLYSÁG,

a továbbiakban "az EFTA-államok",

a továbbiakban együttesen "a jelenlegi Szerződő Felek",

valamint

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

MIVEL 2003. április 16-án Athénben aláírták a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést (a továbbiakban "a Csatlakozási Szerződés");

MIVEL az 1992. május 2-án Oportoban aláírt, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 128. cikke alapján minden olyan európai államnak, amely a Közösség tagjává válik, kérnie kell, hogy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (a továbbiakban "az EGT-megállapodás") részes felévé váljon;

MIVEL a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság kérelmezték, hogy az EGT-megállapodás részes felévé váljanak;

MIVEL a részvétel feltételei a jelenlegi Szerződő Felek és a részvételüket kérő államok közötti megállapodás tárgyát képezik,

ELHATÁROZTÁK, hogy a következő megállapodást kötik:

1. cikk

(1) A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban "az új Szerződő Felek") az EGT-megállapodás részes felévé válnak.

(2) E megállapodás hatálybalépésétől kezdődően az EGT-megállapodás rendelkezései, az EGT-Vegyesbizottság 2002. november 1-je előtt elfogadott határozataiban foglalt módosításokkal együtt, az e megállapodásban megállapított szabályok szerint kötelezőek az új Szerződő Felek számára ugyanolyan feltételekkel, mint amelyek a jelenlegi Szerződő Felekre vonatkoznak.

(3) Az e megállapodáshoz csatolt mellékletek e megállapodás szerves részét képezik.

2. cikk

(1) AZ EGT-MEGÁLLAPODÁS FŐSZÖVEGÉNEK KIIGAZÍTÁSAI:

a) Preambulum:

A Szerződő Felek felsorolásának helyébe a következő szöveg lép:

"AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

VALAMINT

AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG,

A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG,

A NORVÉG KIRÁLYSÁG,";

b) 2. cikk:

i. a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"az »EFTA-államok« kifejezés az Izlandi Köztársaságot, a Liechtensteini Hercegséget és a Norvég Királyságot jelenti;";

ii. a c) pontból az "és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződésből" szavakat el kell hagyni;

iii. a cikk a következő ponttal egészül ki:

"d) a »2003. április 16-i csatlakozási okmány« kifejezés a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló, 2003. április 16-án Athénban elfogadott okmányt jelenti.";

c) 109. cikk:

az (1) bekezdésből az "és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződéssel" szövegrészt el kell hagyni;

d) 117. cikk:

a 117. cikk szövegének a helyébe a következő szöveg lép:

"A finanszírozási mechanizmusra irányadó rendelkezéseket a 38. és a 38a. jegyzőkönyv tartalmazza.";

e) 121. cikk:

a cikk szövegéből a c) pontot el kell hagyni;

f) 126. cikk:

az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az "és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés" szavakat el kell hagyni;

ii. az "ezekben a szerződésekben" kifejezés helyébe az "ebben a szerződésben" szöveg lép;

iii. az "az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svéd Királyság" szövegrész helyébe az "az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság" szöveg lép;

g) 129. cikk:

i. az (1) bekezdés első albekezdését követően a következő albekezdéssel egészül ki: "Az Európai Gazdasági Térség bővítése következtében e megállapodás cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és szlovén nyelvű változata szintén hiteles.";

ii. Az (1) bekezdés új számozás szerinti harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A mellékletekben hivatkozott jogi aktusok angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvű, Az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetett szövege egyaránt hiteles, és ezeket hitelesítés céljából izlandi és norvég nyelven is meg kell szövegezni és Az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.".

(2) AZ EGT-MEGÁLLAPODÁS JEGYZŐKÖNYVEINEK KIIGAZÍTÁSAI:

a) 36. jegyzőkönyv:

A 2. cikk első bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép:

"Az EGT Parlamenti Vegyesbizottság huszonnégy tagból áll.";

b) új 38a. jegyzőkönyv:

A megállapodás a 38. jegyzőkönyvet követően a következő 38a. jegyzőkönyvvel egészül ki:

"38A. JEGYZŐKÖNYV

AZ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUSRÓL

1. cikk

Az EFTA-államok a 3. cikkben felsorolt kiemelt területeken folytatott beruházási és fejlesztési projektekhez nyújtott támogatások finanszírozásával hozzájárulnak az Európai Gazdasági Térségen belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

2. cikk

Az 1. cikkben előírt pénzügyi hozzájárulás teljes összege 600 millió euró, amelyet évi 120 millió eurós kötelezettségvállalási csomagok erejéig a 2004. május 1-jétől 2009. április 30-ig tartó időszak során bocsátanak rendelkezésre.

3. cikk

(1)A támogatások a következő kiemelt területeken folytatott projektekre adhatók:

a) környezetvédelem, beleértve az emberi környezet védelmét is, többek között a szennyezéscsökkentés és a megújuló energiaforrások használatának előmozdítása révén,

b) a fenntartható fejlődés előmozdítása az erőforrások felhasználásának és az azokkal való gazdálkodásnak a fejlesztése révén,

c) az európai kulturális örökség megőrzése, ideértve a tömegközlekedést és a városrész-rehabilitációt,

d) az emberi erőforrások fejlesztése többek között az oktatás és képzés előmozdítása, a helyi önkormányzatok, illetve intézményeik igazgatási és közszolgáltatási kapacitásának, valamint az azokat támogató demokratikus eljárásoknak az erősítése révén,

e) egészségügy és gyermekvédelem.

(2) A tudományos kutatások annyiban jogosultak finanszírozásra, amennyiben a kutatás egy vagy több kiemelt területre irányul.

4. cikk

(1) A támogatások formájában nyújtott EFTA-hozzájárulás nem lépheti túl a projektköltségek 60%-át, kivéve a központi kormányzati, regionális, illetve helyi önkormányzati forrásokból egyéb módon finanszírozott projekteket, amelyeknél a hozzájárulás nem lehet több, mint az összes költség 85%-a. A társfinanszírozás mértékére vonatkozó közösségi felső határokat egyik esetben sem lehet túllépni.

(2) Az állami támogatásra vonatkozó hatályos szabályokat alkalmazni kell.

(3) Az Európai Közösségek Bizottsága ellenőrzi, hogy a javasolt projektek összeegyeztethetők-e a közösségi célkitűzésekkel.

(4) Az EFTA-államok kötelezettsége a projektekkel kapcsolatban a pénzeszközöknek a megállapított tervek szerinti szolgáltatására korlátozódik. Harmadik személyekkel szemben nem tartoznak felelősséggel.

5. cikk

A kedvezményezett államok (a Cseh Köztársaság, Észtország, Görögország, Spanyolország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Portugália, Szlovénia és Szlovákia) a rendelkezésre álló pénzeszközökből a következő elosztási kulcs szerint részesednek:

Kedvezményezett államA teljes hozzájárulás
százaléka
Cseh Köztársaság8,09 %
Észtország1,68 %
Görögország5,71 %
Spanyolország7,64 %
Ciprus0,21 %
Lettország3,29 %
Litvánia4,50 %
Magyarország10,13 %
Málta0,32 %
Lengyelország46,80 %
Portugália5,22 %
Szlovénia1,02%
Szlovákia5,39 %

6. cikk

A kötelezettségvállalásokkal nem lekötött pénzeszközöknek a kedvezményezett államok kiemelt jelentőségű projektjeire való átcsoportosítása érdekében ezt az elosztást 2006 novemberében, majd 2008 novemberében újra felül kell vizsgálni.

7. cikk

(1) Az e jegyzőkönyvben előírt pénzügyi hozzájárulást szorosan össze kell hangolni a Norvégia által a Norvég Finanszírozási Mechanizmus alapján nyújtott kétoldalú hozzájárulással.

(2) Így különösen, az EFTA-államok gondoskodnak arról, hogy az előző bekezdésben említett mindkét finanszírozási mechanizmus esetén ugyanazokat az eljárásokat alkalmazzák.

(3) Ennek során a Közösség kohéziós politikájának minden jelentős változását megfelelően figyelembe kell venni.

8. cikk

(1) Az EFTA-államok az EGT Finanszírozási mechanizmus igazgatására egy bizottságot hoznak létre.

(2) Szükség esetén az EFTA-államok további szabályokat állapítanak meg az EGT Finanszírozási Mechanizmus végrehajtására vonatkozóan.

(3) Az igazgatási költségeket a 2. cikkben megállapított teljes összegből kell fedezni.

9. cikk

Az ötéves időszak végén és az e megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek sérelme nélkül a Szerződő Felek a megállapodás 115. cikkének tükrében újra megvizsgálják az Európai Gazdasági Térségen belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek kezelésének szükségességét.

10. cikk

Ha az e jegyzőkönyv 5. cikkében felsorolt kedvezményezett államok bármelyike nem válik e megállapodás Szerződő Felévé 2004. május 1-én, vagy ha az Európai Gazdasági Térség EFTA-pillérének tagságában bármilyen változás áll be, e jegyzőkönyvet a szükséges módon ki kell igazítani.";

c) új 44. jegyzőkönyv:

A megállapodás a következő 44. jegyzőkönyvvel egészül ki:

"44. JEGYZŐKÖNYV

A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNYBAN FOGLALT VÉDINTÉZKEDÉSI MECHANIZMUSOKRÓL

1. A megállapodás 112. cikkének alkalmazása az általános gazdasági védzáradékra, valamint a személyek szabad mozgása és a közúti fuvarozás területén bevezetett átmeneti intézkedésekben foglalt védintézkedési mechanizmusokra

A megállapodás 112. cikkét szintén alkalmazni kell a 2003. április 16-i csatlakozási okmány 37. cikkének rendelkezéseiben, illetve az V. mellékletben (A munkavállalók szabad mozgása) és a VIII. mellékletben (Letelepedési jog) az »Átmeneti időszak« cím alatt, továbbá a XVIII. Melléklet (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) 30. pontjában (az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve), valamint a XIII. melléklet (Közlekedés) 26c. pontjában (a Tanács 3118/93/EGK rendelete) foglalt átmeneti intézkedésekben meghatározott, illetve hivatkozott helyzetekben.

2. Belső piaci védzáradék

A megállapodásban előírt általános döntéshozatali eljárást az Európai Közösség Bizottsága által a 2003. április 16-i csatlakozási okmány 38. cikke alapján hozott határozatok meghozatala esetén szintén alkalmazni kell."

3. cikk

(1) A közösségi intézmények által elfogadott, az EGT-megállapodásba beépített jogi aktusoknak a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló, 2003. április 16-án Athénban elfogadott okmányban (a továbbiakban "2003. április 16-i csatlakozási okmány") foglalt módosításai beépülnek az EGT-megállapodásba és annak részévé válnak.

(2) Ennek megfelelően az EGT-megállapodás mellékleteinek és jegyzőkönyveinek a közösségi intézmények vonatkozó jogi aktusaira való hivatkozásokat tartalmazó pontjai a következő francia bekezdéssel egészülnek ki:

"- [CELEX-szám]: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló, 2003. április 16-án Athénban elfogadott okmány.".

(3) Ha a (2) bekezdésben említett francia bekezdés az adott pontban az első francia bekezdés lenne, akkor a következő kifejezés előzi meg: " az alábbi módosítással:".

(4) Az EGT-megállapodás mellékleteinek és jegyzőkönyveinek azokat a pontjait, amelyeket a (2) és (3) bekezdésben említett szövegekkel kell kiegészíteni, az e megállapodáshoz csatolt A. melléklet sorolja fel.

(5) Amennyiben az új Szerződő felek részvétele miatt az EGT-megállapodásba e megállapodás hatálybalépése előtt beépített jogi aktusok kiigazítására van szükség, és a szükséges kiigazításokról ez a megállapodás nem rendelkezik, a szóban forgó kiigazításokat az EGT-megállapodásban meghatározott eljárásokkal összhangban kell kezelni.

4. cikk

(1) Az e megállapodás B. mellékletében foglalt intézkedések beépülnek az EGT-megállapodásba és annak részévé válnak.

(2) Minden olyan, a 2003. április 16-i csatlakozási okmányban foglalt EGT vonatkozású rendelkezésre, amelyet az e megállapodáshoz csatolt B. melléklet nem tartalmaz, az EGT-megállapodásban meghatározott eljárásokat kell alkalmazni.

5. cikk

Az e megállapodásban részes felek bármelyike az annak értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozó minden kérdéssel az EGT-Vegyesbizottsághoz fordulhat. Az EGT-Vegyesbizottság megvizsgálja az ügyet azzal a céllal, hogy az EGT-megállapodás megfelelő működésének fenntartása érdekében elfogadható megoldást találjon.

6. cikk

(1) E megállapodást a jelenlegi és az új Szerződő Feleknek saját belső eljárásaikkal összhangban meg kell erősíteniük, illetve jóvá kell hagyniuk. A megerősítő vagy jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságánál helyezik letétbe.

(2) E megállapodás a Csatlakozási Szerződéssel egy napon lép hatályba, feltéve, hogy addig az időpontig valamennyi megerősítő, illetve jóváhagyó okiratot letétbe helyezik, és amennyiben az alábbi kapcsolódó megállapodások és jegyzőkönyvek szintén hatályba lépnek azon a napon:

a) Megállapodás a Norvég Királyság és az Európai Közösség között a 2004-2009-es időszakra vonatkozóan egy norvég finanszírozási mechanizmusról,

b) Kiegészítő jegyzőkönyv az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodáshoz a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásához kapcsolódóan,

c) Kiegészítő jegyzőkönyv az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásához kapcsolódóan,

d) Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Norvég Királyság között egyes mezőgazdasági termékekről.

(3) Ha az új Szerződő Felek közül a megállapodásra vonatkozó megerősítő vagy jóváhagyó okiratát nem mindegyik helyezi kellő időben letétbe, e megállapodás csak azon államok tekintetében lép hatályba, amelyek megerősítő, illetve jóváhagyó okiratukat letétbe helyezték. Ebben az esetben az EGT-Tanács haladéktalanul határoz az e megállapodás, illetve adott esetben az EGT-megállapodás szükséges kiigazításairól.

7. cikk

E megállapodást, amely egyetlen eredeti példányban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, izlandi, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, norvég, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven készült, és amelynek az e nyelveken készült szövegeinek mindegyike egyaránt hiteles, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságánál helyezik letétbe, amely az e megállapodásban részes minden fél kormányának eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Kelt Luxembourgban, kétezerhárom október tizennegyedikén.

A. MELLÉKLET

A MEGÁLLAPODÁS 3. CIKKÉBEN HIVATKOZOTT LISTA

I. RÉSZ

AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT

Az EGT-megállapodás mellékletei és jegyzőkönyvei a következő szöveghelyeken egészülnek ki a 3. cikk (2) bekezdésében említett francia bekezdéssel:

I. melléklet (Állat- és növény-egészségügy) I. fejezet (Állategészségügy):

- 1.1. rész, 4. pont (A Tanács 97/78/EK irányelve),

- 1.1. rész, 5. pont (A Tanács 91/496/EGK irányelve),

- 1.2. rész, 16. pont (A Bizottság 93/13/EGK határozata),

- 1.2. rész, 67. pont (A Bizottság 97/735/EK határozata),

- 1.2. rész, 71. pont (A Bizottság 2629/97/EK rendelete),

- 3.1. rész, 1. pont (A Tanács 85/511/EGK irányelve),

- 3.1. rész, 3. pont (A Tanács 80/217/EGK irányelve),

- 3.1. rész, 4. pont (A Tanács 92/35/EGK irányelve),

- 3.1. rész, 5. pont (A Tanács 92/40/EGK irányelve),

- 3.1. rész, 6. pont (A Tanács 92/66/EGK irányelve),

- 3.1. rész, 7. pont (A Tanács 93/53/EGK irányelve),

- 3.1. rész, 8. pont (A Tanács 95/70/EK irányelve),

- 3.1. rész, 9. pont (A Tanács 92/119/EGK irányelve),

- 3.1. rész, 9a. pont (A Tanács 2000/75/EK irányelve),

- 4.1. rész, 1. pont (A Tanács 64/432/EGK irányelve),

- 4.1. rész, 3. pont (A Tanács 90/426/EGK irányelve),

- 4.1. rész, 4. pont (A Tanács 90/539/EGK irányelve),

- 4.1. rész, 9. pont (A Tanács 92/65/EGK irányelve),

- 5.1. rész, 1. pont (A Tanács 72/461/EGK irányelve),

- 5.1. rész, 4. pont (A Tanács 92/46/EGK irányelve),

- 5.1. rész, 5. pont (A Tanács 91/495/EGK irányelve),

- 5.1. rész, 6. pont (A Tanács 92/45/EGK irányelve),

- 5.1. rész, 7. pont (A Tanács 92/118/EGK irányelve),

- 6.1. rész, 1. pont (A Tanács 64/433/EGK irányelve),

- 6.1. rész, 2. pont (A Tanács 71/118/EGK irányelve),

- 6.1. rész, 4. pont (A Tanács 77/99/EGK irányelve),

- 6.1. rész, 7. pont (A Tanács 89/437/EGK irányelve),

- 6.1. rész, 8. pont (A Tanács 91/493/EGK irányelve),

- 6.1. rész, 11. pont (A Tanács 92/46/EGK irányelve),

- 6.1. rész, 13. pont (A Tanács 91/495/EGK irányelve),

- 6.1. rész, 14. pont (A Tanács 92/45/EGK irányelve),

- 6.1. rész, 15. pont (A Tanács 92/118/EGK irányelve),

- 6.2. rész, 17. pont (A Tanács 93/383/EGK határozata),

- 6.2. rész, 39. pont (A Bizottság 98/536/EK határozata),

- 7.1. rész, 2. pont (A Tanács 96/23/EK irányelve),

- 7.2. rész, 14. pont (A Bizottság 98/179/EK határozata),

- 8.1. rész, 2. pont (A Tanács 90/426/EGK irányelve),

- 8.1. rész, 3. pont (A Tanács 90/539/EGK irányelve),

- 8.1. rész, 8. pont (A Tanács 71/118/EGK irányelve),

- 8.1. rész, 11. pont (A Tanács 91/493/EGK irányelve),

- 8.1. rész, 13. pont (A Tanács 92/46/EGK irányelve),

- 8.1. rész, 14. pont (A Tanács 92/45/EGK irányelve),

- 8.1. rész, 15. pont (A Tanács 92/65/EGK irányelve),

- 8.1. rész, 16. pont (A Tanács 92/118/EGK irányelve),

- 8.1. rész, 17. pont (A Tanács 77/96/EGK irányelve),

- 9.2. rész, 9. pont (A Bizottság 2000/50/EK határozata);

II. melléklet (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás):

A. I. fejezet (Gépjárművek):

- 1. pont (A Tanács 70/156/EGK irányelve),

- 2. pont (A Tanács 70/157/EGK irányelve),

- 3. pont (A Tanács 70/220/EGK irányelve),

- 4. pont (a Tanács 70/221/EGK irányelve),

- 8. pont (A Tanács 70/388/EGK irányelve),

- 9. pont (A Tanács 71/127/EGK irányelve),

- 10. pont (A Tanács 71/320/EGK irányelve),

- 11. pont (a Tanács 72/245/EGK irányelve),

- 14. pont (A Tanács 74/61/EGK irányelve),

- 16. pont (a Tanács 74/408/EGK irányelve),

- 17. pont (A Tanács 74/483/EGK irányelve),

- 19. pont (A Tanács 76/114/EGK irányelve),

- 22. pont (A Tanács 76/757/EGK irányelve),

- 23. pont (A Tanács 76/758/EGK irányelve),

- 24. pont (A Tanács 76/759/EGK irányelve),

- 25. pont (A Tanács 76/760/EGK irányelve),

- 26. pont (A Tanács 76/761/EGK irányelve),

- 27. pont (A Tanács 76/762/EGK irányelve),

- 29. pont (A Tanács 77/538/EGK irányelve),

- 30. pont (A Tanács 77/539/EGK irányelve),

- 31. pont (A Tanács 77/540/EGK irányelve),

- 32. pont (a Tanács 77/541/EGK irányelve),

- 36. pont (A Tanács 78/318/EGK irányelve),

- 39. pont (a Tanács 78/932/EGK irányelve),

- 44. pont (A Tanács 88/77/EGK irányelve),

- 45a. pont (A Tanács 91/226/EGK irányelve),

- 45r. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 94/20/EK irányelve),

- 45t. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 95/28/EK irányelve),

- 45za. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2002/24/EK irányelve);

B. II. fejezet (Mezőgazdasági és erdészeti traktorok):

- 1. pont (A Tanács 74/150/EGK irányelve),

- 7. pont (A Tanács 75/322/EGK irányelve),

- 11. pont (A Tanács 77/536/EGK irányelve),

- 13. pont (A Tanács 78/764/EGK irányelve),

- 17. pont (A Tanács 79/622/EGK irányelve),

- 20. pont (a Tanács 86/298/EGK irányelve),

- 22. pont (A Tanács 87/402/EGK irányelve),

- 23. pont (a Tanács 89/173/EGK irányelve);

C. IV. fejezet (Háztartási készülékek):

- 4a. pont (A Bizottság 94/2/EK irányelve),

- 4b. pont (a Bizottság 95/12/EK irányelve),

- 4c. pont (A Bizottság 95/13/EK irányelve),

- 4d. pont (A Bizottság 96/60/EK irányelve),

- 4f. pont (A Bizottság 97/17/EK irányelve);

D. VIII. fejezet (Nyomástartó edények):

- 2. pont (A Tanács 76/767/EGK irányelve);

E. IX. fejezet (Mérőműszerek):

- 1. pont (A Tanács 71/316/EGK irányelve),

- 5. pont (A Tanács 71/347/EGK irányelve),

- 6. pont (A Tanács 71/348/EGK irányelve),

- 12. pont (A Tanács 75/106/EGK irányelve);

F. XI. fejezet (Textiltermékek):

- 4b. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 96/74/EK irányelve);

G. XII. fejezet (Élelmiszerek):

- 18. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2000/13/EK irányelve),

- 24. pont (A Bizottság 80/590/EGK irányelve),

- 47. pont (a Tanács 89/108/EGK irányelve),

- 54a. pont (A Bizottság 91/321/EGK irányelve),

- 54b. pont (a Tanács 2092/91/EGK rendelete),

- 54w. pont (A Bizottság 1999/21/EK irányelve),

- 54zh. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2000/36/EK irányelve),

- 54zn. pont (a Bizottság 466/2001/EK rendelete),

- 54zs. pont (A Tanács 2001/114/EK irányelve);

H. XIV. fejezet (Műtrágyák):

- 1. pont (A Tanács 76/116/EGK irányelve);

I. XV. fejezet (Veszélyes anyagok):

- 1. pont (A Tanács 67/548/EGK irányelve);

J. XVI. fejezet (Kozmetikai termékek):

- 9. pont (A Bizottság 95/17/EK irányelve);

K. XIX. fejezet (A kereskedelem technikai akadályaira vonatkozó általános rendelkezések):

- 1. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 98/34/EK irányelve),

- 3b. pont (A Tanács 339/93/EGK rendelete),

- 3e. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 94/11/EK irányelve),

- 3g. pont (A Tanács 69/493/EGK irányelve);

L. XXIV. fejezet (Gépek):

- 1a. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 97/68/EK irányelve);

M. XXVII. fejezet (Szeszes italok):

- 1. pont (A Tanács 1576/89/EGK rendelete);

IV. melléklet (Energia):

- 7. pont (A Tanács 90/377/EGK irányelve),

- 8. pont (a Tanács 90/547/EGK irányelve),

- 9. pont (A Tanács 91/296/EGK irányelve),

- 11b. pont (A Bizottság 95/12/EK irányelve),

- 11c. pont (A Bizottság 95/13/EK irányelve),

- 11d. pont (A Bizottság 96/60/EK irányelve),

- 11f. pont (A Bizottság 97/17/EK irányelve);

V. melléklet (A munkavállalók szabad mozgása):

- 3. pont (A Tanács 68/360/EGK irányelve);

VI. melléklet (Szociális biztonság):

- 1. pont (A Tanács 1408/71/EGK rendelete),

- 2. pont (A Tanács 574/72/EGK rendelete),

- 3.18. pont (117. határozat),

- 3.19. pont (118. határozat),

- 3.27. pont (136. határozat),

- 3.37. pont (150. határozat);

VII. melléklet (A szakképesítések kölcsönös elismerése):

- 1a. pont (A Tanács 92/51/EGK irányelve),

- 2. pont (A Tanács 77/249/EGK irányelve),

- 2a. pont (A Tanács 98/5/EK irányelve),

- 4. pont (A Tanács 93/16/EGK irányelve),

- 8. pont (A Tanács 77/452/EGK irányelve),

- 10. pont (A Tanács 78/686/EGK irányelve),

- 11. pont (A Tanács 78/687/EGK irányelve),

- 12. pont (a Tanács 78/1026/EGK irányelve),

- 14. pont (A Tanács 80/154/EGK irányelve),

- 17. pont (A Tanács 85/433/EGK irányelve),

- 18. pont (A Tanács 85/384/EGK irányelve);

IX. melléklet (Pénzügyi szolgáltatások):

- 2. pont (A Tanács 73/239/EGK első irányelve),

- 11. pont (A Tanács 79/267/EGK első irányelve),

- 13. pont (A Tanács 77/92/EGK irányelve),

- 14. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2000/12/EK irányelve);

XI. melléklet (Távközlési szolgáltatások):

- 5i. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 98/34/EK irányelve);

XIII. melléklet (Közlekedés):

- 1. pont (A Tanács 1108/70/EGK rendelete),

- 3. pont (a Tanács 281/71/EGK rendelete),

- 5. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 1692/96/EK határozata),

- 7. pont (A Tanács 1017/68/EGK rendelete),

- 13. pont (A Tanács 92/106/EGK irányelve),

- 18a. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelve),

- 19. pont (A Tanács 96/26/EK irányelve),

- 21. pont (a Tanács 3821/85/EGK rendelete),

- 24a. pont (A Tanács 91/439/EGK irányelve),

- 24c. pont (a Tanács 1999/37/EK irányelve),

- 26a. pont (a Tanács 881/92/EGK rendelete),

- 32. pont (A Tanács 684/92/EGK rendelete),

- 33c. pont (A Bizottság 2121/98/EGK rendelete),

- 37. pont (A Tanács 91/440/EGK irányelve),

- 39. pont (A Tanács 1192/69/EGK rendelete),

- 46a. pont (A Tanács 91/672/EGK irányelve),

- 47. pont (A Tanács 82/714/EGK irányelve),

- 49. pont (A Bizottság 77/527/EGK határozata),

- 50. pont (A Tanács 4056/86/EGK rendelete),

- 64a. pont (A Tanács 2408/92/EGK rendelete),

- 66c. pont (A Tanács 93/65/EGK irányelve),

- 66f. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2002/30/EK irányelve);

XIV. melléklet (Verseny):

- 2. pont (A Bizottság 2790/99/EK rendelete),

- 4b. pont (A Bizottság 1400/2002/EK rendelete),

- 5. pont (A Bizottság 240/96/EK rendelete),

- 6. pont (a Bizottság 2658/2000/EK rendelete),

- 7. pont (A Bizottság 2659/2000/EK rendelete),

- 10. pont (A Tanács 1017/68/EGK rendelete),

- 11. pont (A Tanács 4056/86/EGK rendelete),

- 11b. pont (A Bizottság 1617/93/EGK rendelete),

- 11c. pont (A Bizottság 823/2000/EK rendelete);

XVI. melléklet (Közbeszerzés):

- 2. pont (A Tanács 93/37/EGK irányelve),

- 3. pont (A Tanács 93/36/EGK irányelve),

- 4. pont (A Tanács 93/38/EGK irányelve),

- 5a. pont (A Tanács 92/13/EGK irányelve),

- 5b. pont (A Tanács 92/50/EGK irányelve);

XVII. melléklet (Szellemi tulajdon):

- 6. pont (A Tanács 1768/92/EGK rendelete),

- 6a. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 1610/96/EK rendelete);

XX. melléklet (Környezetvédelem):

- 2fa. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete),

- 19a. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2001/80/EK irányelve),

- 21aa. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2037/2000/EK rendelete);

XXI. melléklet (Statisztika):

- 1c. pont (A Bizottság 2702/98/EK rendelete),

- 1f. pont (A Bizottság 1227/1999/EK rendelete),

- 1g. pont (A Bizottság 1228/1999/EK rendelete),

- 6. pont (A Tanács 80/1119/EGK irányelve),

- 7. pont (a Tanács 80/1177/EGK irányelve),

- 7c. pont (A Tanács 95/57/EK irányelve),

- 7f. pont (A Tanács 1172/98/EK rendelete),

- 24. pont (A Tanács 837/90/EGK rendelete),

- 24a. pont (A Tanács 959/93/EGK rendelete),

- 25b. pont (A Tanács 2018/93/EGK rendelete),

- 26. pont (A Tanács 90/377/EGK irányelve);

XXII. melléklet (Társasági jog):

- 1. pont (A Tanács 68/151/EGK első irányelve),

- 2. pont (A Tanács 77/91/EGK második irányelve),

- 3. pont (A Tanács 78/855/EGK harmadik irányelve),

- 4. pont (A Tanács 78/660/EGK negyedik irányelve),

- 6. pont (A Tanács 83/349/EGK hetedik irányelve),

- 9. pont (A Tanács 89/667/EGK tizenkettedik társasági jogi irányelve);

21. jegyzőkönyv a vállalkozásokra alkalmazandó versenyszabályok végrehajtásáról:

- 3. cikk, (1) bekezdés, 2. pont (A Bizottság 447/98/EK rendelete),

- 3. cikk, (1) bekezdés, 7. pont (A Tanács 1017/68/EGK rendelete),

- 3. cikk, (1) bekezdés, 11. pont (A Tanács 4056/86/EGK rendelete);

26. jegyzőkönyv az EFTA Felügyeleti Hatóság állami támogatással kapcsolatos hatásköreiről és feladatairól:

- 2. cikk (A Tanács 659/1999/EK rendelete);

31. jegyzőkönyv a négy alapszabadságon kívül eső egyes területeken folytatott együttműködésről:

- a 4. cikk (Oktatás, szakképzés és ifjúság) (6) bekezdésére vonatkozó lábjegyzet (A Tanács 337/75/EGK rendelete),

- az 5. cikk (Szociálpolitika) (10) bekezdésére vonatkozó lábjegyzet (A Tanács 1365/75/EGK rendelete),

- a 7. cikk (vállalkozások, vállalkozáskezdeményezés, valamint kis- és középvállalkozások), (5) bekezdésének, hetedik francia bekezdése (A Tanács 2000/819/EK határozata).

II. RÉSZ

AZ EGT-MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETEINEK EGYÉB MÓDOSÍTÁSAI

Az EGT-megállapodáshoz csatolt mellékletek a következőképpen módosulnak:

I. melléklet (Állat- és növény-egészségügy), I. fejezet (Állategészségügy):

Az 1. alfejezet 1.1. részének 4. pontjában (A Tanács 97/78/EK irányelve) a b) pontban foglalt kiigazítás szövegében a "16." és "17." pont számozása "26"-ra, illetve "27"-re változik.

II. melléklet (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás):

XII. fejezet (Élelmiszerek):

Az 54zs. pontban (A Tanács 2001/114/EK irányelve) a II. mellékletbe "k)" pontként beillesztendő szöveg jelölése "za)"-ra változik.

V. melléklet (A munkavállalók szabad mozgása):

1. A 3. pontban (A Tanács 68/360/EGK irányelve) az e) pont ii. alpontjában foglalt kiigazítás helyébe a következő lép:

"ii.a lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

»Az engedélyt kibocsátó ország szerint: belga, cseh, dán, német, észt, görög, izlandi, spanyol, francia, ír, olasz, ciprusi, lett, liechtensteini, litván, luxemburgi, magyar, máltai, holland, norvég, osztrák, lengyel, portugál, szlovén, szlovák, finn, svéd vagy brit.";

2. a 7. pontban (A Bizottság 93/569/EGK határozata) az "Ausztria, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország" szöveg helyébe az "Izland és Norvégia" szöveg lép.

VI. melléklet (Szociális biztonság):

1. Az 1. pontban (A Tanács 1408/71/EGK rendelete) foglalt kiigazítások a következőképpen módosulnak:

a) a h), i), j), k), l), m), p), q), r), t) és v) pontban foglalt kiigazításokban a "P.", "Q." és "R." pontok jelölése "ZA"-ra, "ZB"-re, illetve "ZC"-re változik;

b) az n) pontban foglalt kiigazításban szereplő lista helyébe a következő szöveg lép:

"301. IZLAND - BELGIUM Nincs ilyen egyezmény.

302. IZLAND - CSEH KÖZTÁRSASÁG

Nincs ilyen egyezmény.

303. IZLAND - DÁNIA

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. cikke.

304. IZLAND - NÉMETORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

305. IZLAND - ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

306. IZLAND - GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

307. IZLAND - SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

308. IZLAND - FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

309. IZLAND - ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

310. IZLAND - OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

311. IZLAND - CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

312. IZLAND - LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

313. IZLAND - LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

314. IZLAND - LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

315. IZLAND - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

316. IZLAND - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

317. IZLAND - HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

318. IZLAND - AUSZTRIA

Nincs ilyen.

319. IZLAND - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

320. IZLAND - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

321. IZLAND - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

322. IZLAND - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

323. IZLAND - FINNORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. cikke.

324. IZLAND - SVÉDORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. cikke.

325. IZLAND - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

326. IZLAND - LIECHTENSTEIN

Nincs ilyen egyezmény.

327. IZLAND - NORVÉGIA

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. cikke.

328. LIECHTENSTEIN - BELGIUM

Nincs ilyen egyezmény.

329. LIECHTENSTEIN - CSEH KÖZTÁRSASÁG

Nincs ilyen egyezmény.

330. LIECHTENSTEIN - DÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

331. LIECHTENSTEIN - NÉMETORSZÁG

Az 1989. augusztus 1. kiegészítő egyezménnyel módosított 1977. április 7-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikkének (2) bekezdése a harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek pénzbeli ellátásának kifizetése tekintetében.

332. LIECHTENSTEIN - ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

333. LIECHTENSTEIN - GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

334. LIECHTENSTEIN - SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

335. LIECHTENSTEIN - FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

336. LIECHTENSTEIN - ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

337. LIECHTENSTEIN - OLASZORSZÁG

Az 1976. november 11-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének második mondata a harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek pénzbeli ellátásának kifizetése tekintetében.

338. LIECHTENSTEIN - CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

339. LIECHTENSTEIN - LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

340. LIECHTENSTEIN - LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

341. LIECHTENSTEIN - LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

342. LIECHTENSTEIN - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

343. LIECHTENSTEIN - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

344. LIECHTENSTEIN - HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

345. LIECHTENSTEIN - AUSZTRIA

Az 1998. szeptember 23-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke.

346. LIECHTENSTEIN - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

347. LIECHTENSTEIN - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

348. LIECHTENSTEIN - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

349. LIECHTENSTEIN - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

350. LIECHTENSTEIN - FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

351. LIECHTENSTEIN - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

352. LIECHTENSTEIN - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen egyezmény.

353. LIECHTENSTEIN - NORVÉGIA

Nincs ilyen egyezmény.

354. NORVÉGIA - BELGIUM

Nincs ilyen egyezmény.

355. NORVÉGIA - CSEH KÖZTÁRSASÁG

Nincs ilyen egyezmény.

356. NORVÉGIA - DÁNIA

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. cikke.

357. NORVÉGIA - NÉMETORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

358. NORVÉGIA - ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

359. NORVÉGIA - GÖRÖGORSZÁG

Az 1980. június 12-i szociális biztonsági egyezmény 16. cikkének (5) bekezdése.

360. NORVÉGIA - SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

361. NORVÉGIA - FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen.

362. NORVÉGIA - ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

363. NORVÉGIA - OLASZORSZÁG

Nincs ilyen.

364. NORVÉGIA - CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

365. NORVÉGIA - LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

366. NORVÉGIA - LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

367. NORVÉGIA - LUXEMBURG

Nincs ilyen.

368. NORVÉGIA - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen.

369. NORVÉGIA - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

370. NORVÉGIA - HOLLANDIA

Az 1989. április 13-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

371. NORVÉGIA - AUSZTRIA

a) Az 1985. augusztus 27-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

b) Az említett egyezmény 4. cikke a harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

c) Az említett egyezmény záró jegyzőkönyvének II. pontja a harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

372. NORVÉGIA - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

373. NORVÉGIA - PORTUGÁLIA

Az 1980. június 5-i szociális biztonsági egyezmény 6. cikke.

374. NORVÉGIA - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

375. NORVÉGIA - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

376. NORVÉGIA - FINNORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. cikke.

377. NORVÉGIA - SVÉDORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. cikke.

378. NORVÉGIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.";

c) az o) pontban foglalt kiigazításban szereplő lista helyébe a következő szöveg lép:

"301. IZLAND - BELGIUM

Nincs ilyen egyezmény.

302. IZLAND - CSEH KÖZTÁRSASÁG

Nincs ilyen egyezmény.

303. IZLAND - DÁNIA

Nincs ilyen.

304. IZLAND - NÉMETORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

305. IZLAND - ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

306. IZLAND - GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

307. IZLAND - SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

308. IZLAND - FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

309. IZLAND - ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

310. IZLAND - OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

311. IZLAND - CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

312. IZLAND - LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

313. IZLAND - LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

314. IZLAND - LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

315. IZLAND - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

316. IZLAND - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

317. IZLAND - HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

318. IZLAND - AUSZTRIA

Az 1993. november 18-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke.

319. IZLAND - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

320. IZLAND - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

321. IZLAND - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

322. IZLAND - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

323. IZLAND - FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

324. IZLAND - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

325. IZLAND - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

326. IZLAND - LIECHTENSTEIN

Nincs ilyen egyezmény.

327. IZLAND - NORVÉGIA

Nincs ilyen.

328. LIECHTENSTEIN - BELGIUM

Nincs ilyen egyezmény.

329. LIECHTENSTEIN - CSEH KÖZTÁRSASÁG

Nincs ilyen egyezmény.

330. LIECHTENSTEIN - DÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

331. LIECHTENSTEIN - NÉMETORSZÁG

Az 1989. augusztus 1. kiegészítő egyezménnyel módosított 1977. április 7-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikkének (2) bekezdése a harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek pénzbeli ellátásának kifizetése tekintetében.

332. LIECHTENSTEIN - ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

333. LIECHTENSTEIN - GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

334. LIECHTENSTEIN - SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

335. LIECHTENSTEIN - FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

336. LIECHTENSTEIN - ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

337. LIECHTENSTEIN - OLASZORSZÁG

Az 1976. november 11-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének második mondata a harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek pénzbeli ellátásának kifizetése tekintetében.

338. LIECHTENSTEIN - CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

339. LIECHTENSTEIN - LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

340. LIECHTENSTEIN - LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

341. LIECHTENSTEIN - LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

342. LIECHTENSTEIN - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

343. LIECHTENSTEIN - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

344. LIECHTENSTEIN - HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

345. LIECHTENSTEIN - AUSZTRIA

Az 1998. szeptember 23-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke.

346. LIECHTENSTEIN - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

347. LIECHTENSTEIN - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

348. LIECHTENSTEIN - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

349. LIECHTENSTEIN - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

350. LIECHTENSTEIN - FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

351. LIECHTENSTEIN - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

352. LIECHTENSTEIN - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen egyezmény.

353. LIECHTENSTEIN - NORVÉGIA

Nincs ilyen egyezmény.

354. NORVÉGIA - BELGIUM

Nincs ilyen egyezmény.

355. NORVÉGIA - CSEH KÖZTÁRSASÁG

Nincs ilyen egyezmény.

356. NORVÉGIA - DÁNIA

Nincs ilyen.

357. NORVÉGIA - NÉMETORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

358. NORVÉGIA - ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

359. NORVÉGIA - GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen.

360. NORVÉGIA - SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

361. NORVÉGIA - FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen.

362. NORVÉGIA - ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

363. NORVÉGIA - OLASZORSZÁG

Nincs ilyen.

364. NORVÉGIA - CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

365. NORVÉGIA - LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

366. NORVÉGIA - LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

367. NORVÉGIA - LUXEMBURG

Nincs ilyen.

368. NORVÉGIA - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen.

369. NORVÉGIA - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

370. NORVÉGIA - HOLLANDIA

Az 1989. április 13-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

371. NORVÉGIA - AUSZTRIA

a) Az 1985. augusztus 27-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

b) Az említett egyezmény 4. cikke a harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

c) Az említett egyezmény záró jegyzőkönyvének II. pontja a harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

372. NORVÉGIA - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

373. NORVÉGIA - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen.

374. NORVÉGIA - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

375. NORVÉGIA - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

376. NORVÉGIA - FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

377. NORVÉGIA - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

378. NORVÉGIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.";

d) az s) pontban foglalt kiigazításban a "g)" pont jelölése "j)"-re változik;

e) az u) pontban foglalt kiigazításban a "13.", "14." és "15." pont számozása "17."-re, "18"-ra, illetve "19."-re változik.

2. A 2. pontban (A Tanács 574/72/EGK rendelete) foglalt kiigazítások a következőképpen módosulnak:

a) az a), b), c), f), h), i), l), m) és n) pontokban foglalt kiigazításokban a "P.", "Q." és "R." pontok jelölése "ZA"-ra, "ZB"-re, illetve "ZC"-re változik;

b) a d) és e) pontban foglalt kiigazítások szövegében a "K. AUSZTRIA" szövegrész helyébe az "R. AUSZTRIA" lép;

c) a g) pontban foglalt kiigazításban szereplő lista helyébe a következő szöveg lép:

"301. IZLAND - BELGIUM

Tárgytalan.

302. IZLAND - CSEH KÖZTÁRSASÁG

Nincs ilyen egyezmény.

303. IZLAND - DÁNIA

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások költségei, valamint munkanélküli ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségei) szerint a megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló megállapodás.

304. IZLAND - NÉMETORSZÁG

Tárgytalan.

305. IZLAND - ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

306. IZLAND - GÖRÖGORSZÁG

Tárgytalan.

307. IZLAND - SPANYOLORSZÁG

Tárgytalan.

308. IZLAND - FRANCIAORSZÁG

Tárgytalan.

309. IZLAND - ÍRORSZÁG

Tárgytalan.

310. IZLAND - OLASZORSZÁG

Tárgytalan.

311. IZLAND - CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

312. IZLAND - LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

313. IZLAND - LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

314. IZLAND - LUXEMBURG

Nincs ilyen.

315. IZLAND - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

316. IZLAND - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

317. IZLAND - HOLLANDIA

Az 1995. április 25-i, illetve május 26-i levélváltás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése és 63. cikkének (3) bekezdése tekintetében az 1408/71/EGK rendelet III. címe 1., illetve 4. fejezetének rendelkezései - kivéve a 22. cikk (1) bekezdésének c) pontját és az 55. cikk (1) bekezdésének c) pontját - szerint betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén járó természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről való lemondásról.

318. IZLAND - AUSZTRIA

A szociális biztonság terén felmerülő költségek megtérítéséről szóló 1995. június 21-i megállapodás.

319. IZLAND - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

320. IZLAND - PORTUGÁLIA

Tárgytalan.

321. IZLAND - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

322. IZLAND - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

323. IZLAND - FINNORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások költségei, valamint munkanélküli ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségei) szerint a megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló megállapodás.

324. IZLAND - SVÉDORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások költségei, valamint munkanélküli ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségei) szerint a megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló megállapodás.

325. IZLAND - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

326. IZLAND - LIECHTENSTEIN

Tárgytalan.

327. IZLAND - NORVÉGIA

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások költségei, valamint munkanélküli ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségei) szerint a megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló megállapodás.

328. LIECHTENSTEIN - BELGIUM

Tárgytalan.

329. LIECHTENSTEIN - CSEH KÖZTÁRSASÁG

Nincs ilyen egyezmény.

330. LIECHTENSTEIN - DÁNIA

Tárgytalan.

331. LIECHTENSTEIN - NÉMETORSZÁG

Nincs ilyen.

332. LIECHTENSTEIN - ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

333. LIECHTENSTEIN - GÖRÖGORSZÁG

Tárgytalan.

334. LIECHTENSTEIN - SPANYOLORSZÁG

Tárgytalan.

335. LIECHTENSTEIN - FRANCIAORSZÁG

Tárgytalan.

336. LIECHTENSTEIN - ÍRORSZÁG

Tárgytalan.

337. LIECHTENSTEIN - OLASZORSZÁG

Nincs ilyen.

338. LIECHTENSTEIN - CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

339. LIECHTENSTEIN - LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

340. LIECHTENSTEIN - LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

341. LIECHTENSTEIN - LUXEMBURG

Tárgytalan.

342. LIECHTENSTEIN - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

343. LIECHTENSTEIN - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

344. LIECHTENSTEIN - HOLLANDIA

A szociális biztonság terén felmerülő költségek elszámolásáról szóló 2000. november 27-i megállapodás 2-6. cikke.

345. LIECHTENSTEIN - AUSZTRIA

A szociális biztonság terén felmerülő költségek megtérítéséről szóló 1995. december 14-i megállapodás.

346. LIECHTENSTEIN - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

347. LIECHTENSTEIN - PORTUGÁLIA

Tárgytalan.

348. LIECHTENSTEIN - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

349. LIECHTENSTEIN - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

350. LIECHTENSTEIN - FINNORSZÁG

Tárgytalan.

351. LIECHTENSTEIN - SVÉDORSZÁG

Tárgytalan.

352. LIECHTENSTEIN - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Tárgytalan.

353. LIECHTENSTEIN - NORVÉGIA

Tárgytalan.

354. NORVÉGIA - BELGIUM

Tárgytalan.

355. NORVÉGIA - CSEH KÖZTÁRSASÁG

Nincs ilyen egyezmény.

356. NORVÉGIA - DÁNIA

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások költségei, valamint munkanélküli ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségei) szerint a megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló megállapodás.

357. NORVÉGIA - NÉMETORSZÁG

A betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén járó természetbeni juttatások költségeinek, valamint az igazgatási ellenőrzések és egészségügyi felülvizsgálatok költségeinek visszatérítéséről való lemondásról szóló 1999. május 28-i egyezmény 1. cikke.

358. NORVÉGIA - ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

359. NORVÉGIA - GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen.

360. NORVÉGIA - SPANYOLORSZÁG

Tárgytalan.

361. NORVÉGIA - FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen.

362. NORVÉGIA - ÍRORSZÁG

Tárgytalan.

363. NORVÉGIA - OLASZORSZÁG

Nincs ilyen.

364. NORVÉGIA - CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

365. NORVÉGIA - LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

366. NORVÉGIA - LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

367. NORVÉGIA - LUXEMBURG

A szociális biztonság terén felmerülő költségek megtérítéséről szóló 1998. március 19-i megállapodás 2-4. cikke.

368. NORVÉGIA - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen.

369. NORVÉGIA - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

370. NORVÉGIA - HOLLANDIA

Az 1994. január 13-i, illetve június 10-i levélváltás az 1408/71/EGK rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének (3) bekezdéséről (az 1408/71/EGK rendelet III. címe 1., illetve 4. fejezetének rendelkezései - kivéve a 22. cikk (1) bekezdésének c) pontját és az 55. cikk (1) bekezdésének c) pontját - szerint járó természetbeni ellátások költségeinek, valamint az 574/72/EGK rendelet 105. cikkében említett igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás).

371. NORVÉGIA - AUSZTRIA

A szociális biztonság terén felmerülő ellátási költségek megtérítéséről szóló 1996. december 17-i megállapodás.

372. NORVÉGIA - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

373. NORVÉGIA - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen.

374. NORVÉGIA - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

375. NORVÉGIA - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

376. NORVÉGIA - FINNORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások költségei, valamint munkanélküli ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségei) szerint a megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló megállapodás.

377. NORVÉGIA - SVÉDORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások költségei, valamint munkanélküli ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségei) szerint a megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló megállapodás.

378. NORVÉGIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Az 1997. március 20-i, illetve 1997. április 3-i levélváltás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének (3) bekezdéséről (a természetbeni ellátások költségeinek megtérítése vagy a megtérítésről való lemondás), valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkéről (az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás).";

d) a j) pontban foglalt kiigazításban szereplő lista helyébe a következő szöveg lép:

"Izland és Belgium

Izland és a Cseh Köztársaság

Izland és Németország

Izland és Észtország

Izland és Spanyolország

Izland és Franciaország

Izland és Ciprus

Izland és Lettország

Izland és Litvánia

Izland és Luxemburg

Izland és Magyarország

Izland és Málta

Izland és Hollandia

Izland és Ausztria

Izland és Lengyelország

Izland és Szlovénia

Izland és Szlovákia

Izland és Finnország

Izland és Svédország

Izland és az Egyesült Királyság

Izland és Liechtenstein

Izland és Norvégia

Liechtenstein és Belgium

Liechtenstein és a Cseh Köztársaság

Liechtenstein és Németország

Liechtenstein és Észtország

Liechtenstein és Spanyolország

Liechtenstein és Franciaország

Liechtenstein és Ciprus

Liechtenstein és Lettország

Liechtenstein és Litvánia

Liechtenstein és Írország

Liechtenstein és Luxemburg

Liechtenstein és Hollandia

Liechtenstein és Magyarország

Liechtenstein és Málta

Liechtenstein és Ausztria

Liechtenstein és Lengyelország

Liechtenstein és Szlovénia

Liechtenstein és Szlovákia

Liechtenstein és Finnország

Liechtenstein és Svédország

Liechtenstein és az Egyesült Királyság

Liechtenstein és Norvégia

Norvégia és Belgium

Norvégia és a Cseh Köztársaság

Norvégia és Németország

Norvégia és Észtország

Norvégia és Spanyolország

Norvégia és Franciaország

Norvégia és Írország

Norvégia és Ciprus

Norvégia és Lettország

Norvégia és Litvánia

Norvégia és Luxemburg

Norvégia és Magyarország

Norvégia és Málta

Norvégia és Hollandia

Norvégia és Ausztria

Norvégia és Lengyelország

Norvégia és Portugália

Norvégia és Szlovénia

Norvégia és Szlovákia

Norvégia és Finnország

Norvégia és Svédország

Norvégia és az Egyesült Királyság".

3. A 3.27. pontban (136. határozat) foglalt kiigazításban a "P.", "Q." és "R." pontok jelölése "ZA"-ra, "ZB"-re, illetve "ZC"-re változik.

4. A 3.37. pontban (150. határozat) foglalt kiigazításban a "P.", "Q." és "R." pontok jelölése "ZA"-ra, "ZB"-re, illetve "ZC"-re változik.

VII. melléklet (A szakképesítések kölcsönös elismerése):

1. A 18. pontban (A Tanács 85/384/EGK irányelve) foglalt kiigazításban az "n)", "o)" és "p)" pontok jelölése "za)"-ra, "zb)"-re, illetve "zc)"-re változik, és az "l)", "m)" és "q)" pontokat el kell hagyni.

2. A 11. pontban (A Tanács 78/687/EGK irányelve) foglalt kiigazítás első bekezdésében a "19., 19a. és 19b. cikkének" szövegrész helyébe a "19., 19a., 19b., 19c. és 19d. cikkének" szöveg lép.

XIII. melléklet (Közlekedés):

1. Az 5. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 1692/96/EK határozata) a következőképpen módosul:

a) az i) pontban foglalt kiigazításban a "2.15." és "2.16." pont számozása "2.26."-ra, illetve "2.27"-re változik;

b) a j) pontban foglalt kiigazításban a "3.16" pont számozása "3.24"-re változik;

c) a ja) pontban foglalt kiigazításban az "5.6." és "5.7." pont számozása "5.8."-ra, illetve "5.9"-re változik;

d) a k) pontban foglalt kiigazításban a "6.8." és "6.9." pont számozása "6.18."-ra, illetve "6.19"-re változik;

2. A 6. függelékben szereplő VI. MELLÉKLET (ADATKÖZLÉSI MINTA) helyébe az e melléklethez csatolt függelék szövege lép.

XXI. melléklet (Statisztika):

1. A 6. pontban (A Tanács 80/1119/EK irányelve) a b) alpontban foglalt kiigazítás helyébe a következő szöveg lép:

"A III. melléklet a következőképpen módosul:

1. a melléklet szövege az "ORSZÁGOK ÉS ORSZÁGCSOPORTOK LISTÁJA" címsor és az I. rész között a következővel egészül ki:

"A. EGT-államok";

2. a II-VII. rész szövegének helyébe a következő szöveg lép:

"II. EFTA-tag EGT-államok

26. Izland

27. Norvégia

B. Nem EGT-államok

III. Nem EGT-tag európai országok

28. Svájc

29. FÁK

30. Románia

31. Bulgária

32. Jugoszláv Szövetségi Köztársaság

33. Törökország

34. Egyéb nem EGT-tag európai országok

IV.

35. Amerikai Egyesült Államok

V.

36. Egyéb országok" ".

2. A 7. pontban (A Tanács 80/1177/EK irányelve) a c) alpontban foglalt kiigazítás helyébe a következő szöveg lép:

"A III. melléklet a következőképpen módosul:

1. a melléklet szövege az "ORSZÁGOK ÉS ORSZÁGCSOPORTOK LISTÁJA" címsor és az I. rész között a következővel egészül ki:

"A. EGT-államok";

2. a II-VII. rész szövegének helyébe a következő szöveg lép:

"II. EFTA-tag EGT-államok

26. Izland

27. Norvégia

B. Nem EGT-államok

28. Svájc

29. Jugoszláv Szövetségi Köztársaság

30. Törökország

31. FÁK

32. Románia

33. Bulgária

34. Közel-keleti és közép-keleti országok

35. Egyéb országok" ".

XXII. melléklet (Társasági jog):

1. A 4. pontban (A Tanács 78/660/EGK negyedik irányelve) b) alpontjában foglalt kiigazításban a "p)", "q)" és "r)" pontok jelölése "za)"-ra, "zb)"-re, illetve "zc)"-re változik.

2. A 6. pontban (A Tanács 83/349/EGK hetedik irányelve) foglalt kiigazításban a "p)", "q)" és "r)" pontok jelölése "za)"-ra, "zb)"-re, illetve "zc)"-re változik.

Függelék

"VI. MELLÉKLET

A valamely tagállamban nem honos fuvarozók számára a belföldi közúti
személyszállítási szolgáltatás feltételeinek megállapításáról szóló, 1997. december
12/98/EK tanácsi rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett
ADATKÖZLÉSI MINTA
A.....................(év).......................(negyedév)-ben a.....................................-ban
(az EFTA-állam neve) letelepedett fuvarozók által lebonyolított kabotázs
Fogadó
EK-
tagállam
vagy
EFTA-
állam
Utasok számaUtaskilométer
Járatok típusaJáratok típusa
Különcélú
menetrend
szerinti járat
KülönjáratKülöncélú
menetrend
szerinti járat
Különjárat
A
CZ
B
D
EST
DK
E
GR
FIN
F
I
CY
LV
LT
IRL
L
H
M
NL
PL
P
SLO
SK
S
UK
IS
FL
N
Összes
kabotázs

"

B. MELLÉKLET

A MEGÁLLAPODÁS 4. CIKKÉBEN HIVATKOZOTT LISTA

Az EGT-megállapodás mellékletei a következőképpen módosulnak:

I. melléklet (Állat- és növény-egészségügy):

1. Az I. fejezet 5.1. részének 4. pontja (A Tanács 92/46/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. melléklet, 3. fejezet, A. szakasz, 1. pont), Lettországra (VIII. melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, I. rész), Máltára (XI. melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) és Lengyelországra (XII. melléklet, 6. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

2. Az I. fejezet 6.1. részének 1. pontja (A Tanács 64/433/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. melléklet, 3. fejezet, A. szakasz, 1. pont), Lettországra (VIII. melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, I. rész), Magyarországra (X. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, 1. pont), Lengyelországra (XII. melléklet, 6. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

3. Az I. fejezet 6.1. részének 2. pontja (A Tanács 71/118/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. melléklet, 3. fejezet, A. szakasz, I. rész, 1. pont), Lettországra (VIII. melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, I. rész) és Lengyelországra (XII. melléklet, 6. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

4. Az I. fejezet 6.1. részének 4. pontja (A Tanács 77/99/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. melléklet, 3. fejezet, A. szakasz, 1. pont), Lettországra (VIII. melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, I. rész), Lengyelországra (XII. melléklet, 6. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

5. Az I. fejezet 6.1. részének 6. pontja (A Tanács 94/65/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, I. rész) és Lengyelországra (XII. melléklet, 6. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

6. Az I. fejezet 6.1. részének 7. pontja (A Tanács 89/437/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. melléklet, 3. fejezet, A. szakasz, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

7. Az I. fejezet 6.1. részének 8. pontja (A Tanács 91/493/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, I. rész), Lengyelországra (XII. melléklet, 6. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

8. Az I. fejezet 6.1. részének 11. pontja (A Tanács 92/46/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. melléklet, 3. fejezet, A. szakasz, 1. pont), Lettországra (VIII. melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, I. rész), Máltára (XI. melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) és Lengyelországra (XII. melléklet, 6. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

9. Az I. fejezet 8.1. részének 10. pontja (A Tanács 94/65/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, I. rész) és Lengyelországra (XII. melléklet, 6. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

10. Az I. fejezet 8.1. részének 11. pontja (A Tanács 91/493/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, I. rész), Lengyelországra (XII. melléklet, 6. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

11. Az I. fejezet 8.1. részének 13. pontja (A Tanács 92/46/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. melléklet, 3. fejezet, A. szakasz, I. rész, 1. pont), Lettországra (VIII. melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, I. rész), Máltára (XI. melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) és Lengyelországra (XII. melléklet, 6. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

12. Az I. fejezet 9.1. részének 8. pontja (A Tanács 1999/74/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. melléklet, 3. fejezet, A. szakasz, 2. pont), Magyarországra (X. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, 2. pont), Máltára (XI. melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, I. rész, 2. pont), Lengyelországra (XII. melléklet, 6. fejezet, B. szakasz, I. rész, 2. pont) és Szlovéniára (XIII. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

13. A II. fejezet 15. pontja (A Tanács 82/471/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. melléklet, 3. fejezet, B. szakasz) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

14. A III. fejezet 3. pontja (A Tanács 66/402/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Ciprusra (VII. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.".

II. melléklet (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás):

1. A IX. fejezet 27a. pontja (A Tanács 93/42/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lengyelországra (XII. melléklet, 1. fejezet, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

2. A X. fejezet 5. pontja (A Tanács 93/42/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lengyelországra (XII. melléklet, 1. fejezet, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

3. A X. fejezet 7. pontja (A Tanács 90/385/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lengyelországra (XII. melléklet, 1. fejezet, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

4. A XII. fejezet 54b. pontja (A Tanács 2092/91/EGK rendelet) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Észtországra (VI. melléklet, 4. fejezet, 1. pont), Lettországra (VIII. melléklet, 4. fejezet, A. szakasz, 1. pont) és Litvániára (IX. melléklet, 5. fejezet, A. szakasz, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

5. A XIII. fejezet 15p. pontja (Az Európai Parlament és a Tanács 2001/82/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Litvániára (IX. melléklet, 1. fejezet, 1. pont) és Lengyelországra (XII. melléklet, 1. fejezet, 4. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

6. A XIII. fejezet 15q. pontja (Az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Ciprusra (VII. melléklet, 1. fejezet), Litvániára (IX. melléklet, 1. fejezet, 2. pont), Máltára (XI. melléklet, 1. fejezet, 2. pont) és Lengyelországra (XII. melléklet, 1. fejezet, 5. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

7. A XV. fejezet 12a. pontja (A Tanács 91/414/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lengyelországra (XII. melléklet, 6. fejezet, B. szakasz II. rész, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

8. A XVII. fejezet 7. pontja (Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. melléklet, 7. fejezet, A. szakasz), Ciprusra (VII. melléklet, 9. fejezet, B. szakasz), Lettországra (VIII. melléklet, 10. fejezet, B. szakasz, 2. pont), Litvániára (IX. melléklet, 10. fejezet, B. szakasz), Magyarországra (X. melléklet, 8. fejezet, A. szakasz, 2. pont), Máltára (XI. melléklet, 10. fejezet, B. szakasz, 2. pont), Lengyelországra (XII. melléklet, 13. fejezet, B. szakasz, 2. pont), Szlovéniára (XIII. melléklet, 9. fejezet, A. szakasz) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 9. fejezet, B. szakasz, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

9. A XVII. fejezet 8. pontja (Az Európai Parlament és a Tanács 94/63/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Észtországra (VI. melléklet, 9. fejezet, A. szakasz), Lettországra (VIII. melléklet, 10. fejezet, A. szakasz), Litvániára (IX. melléklet, 10. fejezet, A. szakasz), Máltára (XI. melléklet, 10. fejezet, A. szakasz), Lengyelországra (XII. melléklet, 13. fejezet, A. szakasz, 1. pont) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 9. fejezet, A. szakasz) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

10. A XXX. fejezet 2. pontja (Az Európai Parlament és a Tanács 98/79/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lengyelországra (XII. melléklet, 1. fejezet, 3. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.".

IV. melléklet (Energia):

1. A 14. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 96/92/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Észtországra (VI. melléklet, 8. fejezet, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

2. A XIV. fejezetben a 16. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 98/30/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. melléklet, 6. fejezet, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.".

V. melléklet (A munkavállalók szabad mozgása):

A "HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK" címsor előtt a melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"ÁTMENETI IDŐSZAK

A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. melléklet, 1. fejezet), Észtországra (VI. melléklet, 1. fejezet), Lettországra (VIII. melléklet, 1. fejezet), Litvániára (IX. melléklet, 2. fejezet), Magyarországra (X. melléklet, 1. fejezet), Máltára (XI. melléklet, 2. fejezet), Lengyelországra (XII. melléklet, 2. fejezet), Szlovéniára (XIII. melléklet, 2. fejezet) és a Szlovák Köztársaságra (XIV. melléklet, 1. fejezet) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell. Az előző bekezdésben hivatkozott átmeneti rendelkezésekben foglalt védintézkedési mechanizmusokra - a Máltára vonatkozó rendelkezéseket kivéve - A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNYBAN FOGLALT VÉDINTEZKEDÉSI MECHANIZMUSOKRÓL SZÓLÓ 44. JEGYZŐKÖNYVET KELL ALKALMAZNI."

VIII. melléklet (Letelepedési jog):

1. A "HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK" címsor előtt a melléklet a következő szöveggel egészül ki: "

ÁTMENETI IDŐSZAK

A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. melléklet, 1. fejezet), Észtországra (VI. melléklet, 1. fejezet), Lettországra (VIII. melléklet, 1. fejezet), Litvániára (IX. melléklet, 2. fejezet), Magyarországra (X. melléklet, 1. fejezet), Máltára (XI. melléklet, 2. fejezet), Lengyelországra (XII. melléklet, 2. fejezet), Szlovéniára (XIII. melléklet, 2. fejezet) és a Szlovák Köztársaságra (XIV. melléklet, 1. fejezet) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.

Az előző bekezdésben hivatkozott átmeneti rendelkezésekben foglalt védintézkedési mechanizmusokra - a Máltára vonatkozó rendelkezéseket kivéve - A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNYBAN FOGLALT VÉDINTÉZKEDÉSI MECHANIZMUSOKRÓL SZÓLÓ 44. JEGYZŐKÖNYVET KELL ALKALMAZNI.";

2. A "SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK" címsor alatt, a Liechtensteinre vonatkozó, az EGT-Vegyesbizottság 1999. december 17-i 19/1999 határozatával beillesztett kiigazítás bevezető bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Liechtensteinre az itt következő rendelkezéseket kell alkalmazni. Ezeket a rendelkezéseket Liechtenstein különleges földrajzi helyzetének kellő figyelembevételével ötévente felül kell vizsgálni; az első felülvizsgálatot 2009 májusáig kell végrehajtani.".

IX. melléklet (Pénzügyi szolgáltatások):

1. A 14. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2000/12/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Ciprusra (VII. melléklet, 2. fejezet), Magyarországra (X. melléklet, 2. fejezet, 2. pont), Lengyelországra (XII. melléklet, 3. fejezet, 2. pont) és Szlovéniára (XIII. melléklet, 3. fejezet, 4. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

2. A 19a. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 94/19/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Észtországra (VI. melléklet, 2. fejezet, 1. pont), Lettországra (VIII. melléklet, 2. fejezet, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 3. fejezet, 1. pont) és Szlovéniára (XIII. melléklet, 3. fejezet, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

3. A 21. pont (A Tanács 86/635/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Szlovéniára (XIII. melléklet, 3. fejezet, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

4. A 30c. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Észtországra (VI. melléklet, 2. fejezet, 2. pont), Lettországra (VIII. melléklet, 2. fejezet, 2. pont), Litvániára (IX. melléklet, 3. fejezet, 2. pont), Magyarországra (X. melléklet, 2. fejezet, 1. pont), Lengyelországra (XII. melléklet, 3. fejezet, 1. pont), Szlovéniára (XIII. melléklet, 3. fejezet, 3. pont) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 2. fejezet) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.".

XI. melléklet (Távközlési szolgáltatások):

Az 5d. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 97/67/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lengyelországra (XII. melléklet, 12. fejezet) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.".

XII. melléklet (A tőke szabad mozgása):

A "HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK" címsor előtt a melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"ÁTMENETI IDŐSZAK

A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. melléklet, 2. fejezet), Észtországra (VI. melléklet, 3. fejezet), Ciprusra (VII. melléklet, 3. fejezet), Lettországra (VIII. melléklet, 3. fejezet), Litvániára (IX. melléklet, 4. fejezet), Magyarországra (X. melléklet, 3. fejezet), Lengyelországra (XII. melléklet, 4. fejezet), Szlovéniára (XIII. melléklet, 4. fejezet) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 3. fejezet) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.

SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK

A 2003. április 16-i csatlakozási okmányhoz csatolt, a Máltán a másodlagos lakóhelyül szolgáló ingatlanok szerzéséről szóló 6. jegyzőkönyv rendelkezéseit alkalmazni kell."

XIII. melléklet (Közlekedés):

1. A 15a. pont (A Tanács 96/53/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Magyarországra (X. melléklet, 6. fejezet, 4. pont) és Lengyelországra (XII. melléklet, 8. fejezet, 3. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

2. A 16a. pont (A Tanács 96/96/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Máltára (XI. melléklet, 6. fejezet, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

3. A 17b. pont (A Tanács 92/6/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Máltára (XI. melléklet, 6. fejezet, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

4. A 18a. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Máltára (XI. melléklet, 6. fejezet, 3. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

5. A 19. pont (A Tanács 96/26/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. melléklet, 6. fejezet, 3. pont) és Litvániára (IX. melléklet, 7. fejezet, 4. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

6. A 21. pont (A Tanács 3821/85/EGK rendelete) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Ciprusra (VII. melléklet, 6. fejezet), Lettországra (VIII. melléklet, 6. fejezet, 1. pont) és Litvániára (IX. melléklet, 7. fejezet, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

7. A 26c. pont (A Tanács 3118/93/EGK rendelete) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. melléklet, 4. fejezet), Észtországra (VI. melléklet, 6. fejezet), Lettországra (VIII. melléklet, 6. fejezet, 2. pont), Litvániára (IX. melléklet, 7. fejezet, 3. pont), Magyarországra (X. melléklet, 6. fejezet, 3. pont), Lengyelországra (XII. melléklet, 8. fejezet, 2. pont) és Szlovéniára (XIV. melléklet, 6. fejezet) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.

Az előző bekezdésben hivatkozott átmeneti rendelkezésekben foglalt védintézkedési mechanizmusokra A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNYBAN FOGLALT VÉDINTÉZKEDÉSI MECHANIZMUSOKRÓL SZÓLÓ 44. JEGYZŐKÖNYVET KELL ALKALMAZNI.";

8. A 37. pont (A Tanács 91/440/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Magyarországra (X. melléklet, 6. fejezet, 1. pont) és Lengyelországra (XII. melléklet, 8. fejezet, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

9. A 66e. pont (A Tanács 92/14/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Litvániára (IX. melléklet, 7. fejezet, 2. pont) és Magyarországra (X. melléklet, 6. fejezet, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.".

XIV. melléklet (Verseny):

A "SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK" címsor előtt a melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"ÁTMENETI IDŐSZAKOK

1. A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Ciprusra (VII. melléklet, 4. fejezet), Magyarországra (X. melléklet, 4. fejezet), Máltára (XI. melléklet, 3. fejezet, 1., 2. és 3. pont), Lengyelországra (XII. melléklet, 5. fejezet 1. és 2. pont) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 4. fejezet 1. és 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.

2. A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Máltára (XI. melléklet, 1. fejezet, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.".

XV. melléklet (Állami támogatás):

A "HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK" címsor előtt a melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK

A létező támogatási programokra vonatkozó, a 2003. április 16-i csatlakozási okmány IV. mellékletének 3. fejezetében (Versenypolitika) megállapított szabályokat a Szerződő Felek között alkalmazni kell.".

XVII. melléklet (Szellemi tulajdon):

A "HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK" címsor előtt a melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK

A 2003. április 16-i csatlakozási okmány IV. mellékletének 2. fejezetében (Vállalati jog) megállapított különleges mechanizmust a Szerződő Felek között alkalmazni kell.".

XVIII. melléklet (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód):

1. A 3a. pont (A Bizottság 91/322/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Szlovéniára (XIII. melléklet, 7. fejezet, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

2. A 6. pont (A Tanács 86/188/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Szlovéniára (XIII. melléklet, 7. fejezet, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

3. A 9. pont (A Tanács 89/654/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. melléklet, 8. fejezet, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

4. A 10. pont (A Tanács 89/655/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. melléklet, 8. fejezet, 2. pont), Máltára (XI. melléklet, 8. fejezet, 1. pont) és Lengyelországra (XII. melléklet, 10. fejezet) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

5. A 13. pont (A Tanács 90/270/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. melléklet, 8. fejezet, 3. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

6. A 15. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2000/54/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Szlovéniára (XIII. melléklet, 7. fejezet, 5. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

7. A 16h. pont (A Tanács 98/24/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Szlovéniára (XIII. melléklet, 7. fejezet, 3. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

8. A 16j. pont (A Bizottság 2000/39/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Szlovéniára (XIII. melléklet, 7. fejezet, 4. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

9. A 28. pont (A Tanács 93/104/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Máltára (XI. melléklet, 8. fejezet, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

10. A 30. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. melléklet, 1. fejezet), Észtországra (VI. melléklet, 1. fejezet), Lettországra (VIII. melléklet, 1. fejezet), Litvániára (IX. melléklet, 2. fejezet), Magyarországra (X. melléklet, 1. fejezet), Lengyelországra (XII. melléklet, 2. fejezet), Szlovéniára (XIII. melléklet, 2. fejezet) és a Szlovák Köztársaságra (XIV. melléklet, 1. fejezet) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.

Az előző bekezdésben hivatkozott átmeneti rendelkezésekben foglalt védintézkedési mechanizmusokra A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNYBAN FOGLALT VÉDINTÉZKEDÉSI MECHANIZMUSOKRÓL SZÓLÓ 44. JEGYZŐKÖNYVET KELL ALKALMAZNI.".

XX. melléklet (Környezetvédelem):

1. A 2g. pont (A Tanács 96/61/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. melléklet, 10. fejezet, D. szakasz, 2. pont), Lengyelországra (XII. melléklet, 13. fejezet, D. szakasz, 1. pont), Szlovéniára (XIII. melléklet, 9. fejezet, C. szakasz) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 9. fejezet, D. szakasz, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

2. A 7a. pont (A Tanács 98/83/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Észtországra (VI. melléklet, 9. fejezet, C. szakasz, 2. pont), Lettországra (VIII. melléklet, 10. fejezet, C. szakasz, 2. pont), Magyarországra (X. melléklet, 8. fejezet, B. szakasz, 2. pont) és Máltára (XI. melléklet, 10. fejezet, C. szakasz, 4. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

3. A 8. pont (A Tanács 82/176/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lengyelországra (XII. melléklet, 13. fejezet, C. szakasz, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

4. A 9. pont (A Tanács 83/513/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Máltára (XI. melléklet, 10. fejezet, C. szakasz, 1. pont) és Lengyelországra (XII. melléklet, 13. fejezet, C. szakasz, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

5. A 10. pont (A Tanács 84/156/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lengyelországra (XII. melléklet, 13. fejezet, C. szakasz, 1. pont) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 9. fejezet, C. szakasz, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

6. A 12. pont (A Tanács 86/280/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Máltára (XI. melléklet, 10. fejezet, C. szakasz, 2. pont), Lengyelországra (XII. melléklet, 13. fejezet, C. szakasz, 1. pont) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 9. fejezet, C. szakasz, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

7. A 13. pont (A Tanács 91/271/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. melléklet, 7. fejezet, B. szakasz), Észtországra (VI. melléklet, 9. fejezet, C. szakasz, 1. pont), Ciprusra (VII. melléklet, 9. fejezet, C. szakasz), Lettországra (VIII. melléklet, 10. fejezet, C. szakasz, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 10. fejezet, C. szakasz), Magyarországra (X. melléklet, 8. fejezet, B. szakasz, 1. pont), Máltára (XI. melléklet, 10. fejezet, C. szakasz, 3. pont), Lengyelországra (XII. melléklet, 13. fejezet, C. szakasz, 2. pont), Szlovéniára (XIII. melléklet, 9. fejezet, B. szakasz) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 9. fejezet, C. szakasz, 3. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

8. A 18. pont (A Tanács 87/217/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. melléklet, 10. fejezet, D. szakasz, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

9. A 19a. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2001/80/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. melléklet, 7. fejezet, C. szakasz), Észtországra (VI. melléklet, 9. fejezet, D. szakasz), Ciprusra (VII. melléklet, 9. fejezet, D. szakasz), Litvániára (IX. melléklet, 10. fejezet, D. szakasz), Magyarországra (X. melléklet, 8. fejezet, C. szakasz, 2. pont), Máltára (XI. melléklet, 10. fejezet, E. szakasz), Lengyelországra (XII. melléklet, 13. fejezet, D. szakasz, 2. pont) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 9. fejezet, D. szakasz, 3. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

10. A 21ad. pont (A Tanács 99/32/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Ciprusra (VII. melléklet, 9. fejezet, A. szakasz) és Lengyelországra (XII. melléklet, 13. fejezet, A. szakasz, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

11. A 21b. pont (A Tanács 94/67/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Magyarországra (X. melléklet, 8. fejezet, C. szakasz, 1. pont) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 9. fejezet, D. szakasz, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

12. A 32c. pont (A Tanács 259/93/EGK rendelete) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. melléklet, 10. fejezet, B. szakasz, 1. pont), Magyarországra (X. melléklet, 8. fejezet, A. szakasz, 1. pont) és Máltára (XI. melléklet, 10. fejezet, B. szakasz, 1. pont), Lengyelországra (XII. melléklet, 13. fejezet, B. szakasz, 1. pont) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 9. fejezet, B. szakasz, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.";

13. A 32d. pont (A Tanács 1999/31/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki:

"A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Észtországra (VI. melléklet, 9. fejezet, B. szakasz), Lettországra (VIII. melléklet, 10. fejezet, B. szakasz, 3. pont) és Lengyelországra (XII. melléklet, 13. fejezet, B. szakasz, 3. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.".

ZÁRÓOKMÁNY

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

a továbbiakban "a Közösség" és

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az EURÓPAI KÖZÖSSÉGet létrehozó szerződés Szerződő Felei,

a továbbiakban "az EK-tagállamok"

meghatalmazottjai,

AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG,

A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG,

A NORVÉG KIRÁLYSÁG,

a továbbiakban "az EFTA-államok"

meghatalmazottjai,

mindannyian együtt az 1992. május 2-án Oportoban aláírt, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (a továbbiakban "az EGT-megállapodás") részes felei, a továbbiakban együttesen "a jelenlegi Szerződő Felek",

valamint

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

a továbbiakban "az új Szerződő Felek"

meghatalmazottjai,

akik a kettőezer-harmadik év október havának tizennegyedik napján Luxembourgban abból a célból gyűltek össze, hogy a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodást aláírják, elfogadták a következő szövegeket:

I. Megállapodás a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről (a továbbiakban "a Megállapodás");

II. az alább felsorolt szövegek, amelyeket a Megállapodáshoz csatoltak:

A. melléklet: A Megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista;

B. melléklet: A Megállapodás 4. cikkében hivatkozott lista.

A jelenlegi Szerződő Felek és az új Szerződő Felek meghatalmazottjai elfogadták az alább felsorolt együttes nyilatkozatokat, amelyeket e záróokmányhoz csatoltak:

1. Együttes nyilatkozat az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség egyidejű bővítéséről,

2. Együttes nyilatkozat a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás hatálybalépését követően a származási szabályok alkalmazásáról,

3. Együttes nyilatkozat az EGT-megállapodás 126. cikkéről.

A Közösség, az EK-tagállamok és az EFTA-államok, valamint az új Szerződő Felek meghatalmazottjai tudomásul vették az alább felsorolt nyilatkozatokat, amelyeket e záróokmányhoz csatoltak:

1. Az EFTA-államok általános együttes nyilatkozata,

2. Az EFTA-államok együttes nyilatkozata a munkavállalók szabad mozgásáról,

3. Az EFTA-államok együttes nyilatkozata a belső villamosenergia-piacról,

4. Liechtenstein Kormányának nyilatkozata,

5. A Cseh Köztársaság nyilatkozata a Liechtensteini Hercegség egyoldalú nyilatkozatáról,

6. A Szlovák Köztársaság nyilatkozata a Liechtensteini Hercegség egyoldalú nyilatkozatáról,

7. Észtország, Ciprus, Lettország, Málta és Szlovénia nyilatkozata az EGT finanszírozási mechanizmusról szóló 38a. jegyzőkönyv 5. cikkéről,

8. Az Európai Közösségek Bizottságának nyilatkozata a halak és halászati termékek származására vonatkozó szabályokról.

A jelenlegi Szerződő Felek és az új Szerződő Felek meghatalmazottjai abban is megállapodtak, hogy az új Szerződő Feleket az Európai Gazdasági Térségben való részvételüket megelőző időszakban az EGT-Tanács, illetve az EGT-Vegyesbizottság elé kerülő minden érdemi kérdésről megfelelően tájékoztatni kell, és ezekről az ügyekről velük megfelelő konzultációt kell folytatni. Ezen túlmenően megállapodtak abban, hogy legkésőbb a Megállapodás hatálybalépésének időpontjáig cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és szlovén nyelven meg kell szövegezni az EGT-megállapodásnak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított szövegét, továbbá az EGT-Vegyesbizottság valamennyi határozatának teljes szövegét, és e szövegeket az új Szerződő Felek képviselőinek hitelesíteniük kell.

A meghatalmazottak tudomásul veszik az e záróokmányhoz csatolt, a Norvég Királyság és az Európai Közösség közötti, a 2004-2009 időszakra vonatkozóan egy norvég finanszírozási mechanizmusról szóló megállapodást.

Ugyancsak tudomásul veszik az e záróokmányhoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásához kapcsolódóan az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodáshoz fűzött kiegészítő jegyzőkönyvet.

Szintén tudomásul veszik az e záróokmányhoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásához kapcsolódóan az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz fűzött kiegészítő jegyzőkönyvet.

Végezetül tudomásul veszik az e záróokmányhoz csatolt, az Európai Közösség és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött, egyes mezőgazdasági termékekről szóló megállapodást.

A meghatalmazottak kiemelik, hogy a fenti megállapodások és jegyzőkönyvek egy, az új Szerződő Feleknek az Európai Gazdasági Térségben való részvételéhez kapcsolódóan felmerült különböző kérdések megoldására létrehozott átfogó rendszer elemei, és hogy a Megállapodásnak és az ahhoz kapcsolódó négy megállapodásnak egyidőben kell hatályba lépnie.

Kelt Luxembourgban, kétezerhárom október tizennegyedikén.

A MEGÁLLAPODÁS SZERZŐDŐ FELEINEK EGYÜTTES NYILATKOZATAI

Együttes nyilatkozat Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség egyidejű bővítéséről

A Szerződő Felek hangsúlyozzák annak jelentőségét, hogy a jelenlegi és az új Szerződő Felek megfelelő alkotmányos követelményeikkel összhangban kellő időben gondoskodjanak a megerősítésről, illetve a jóváhagyásról annak érdekében, hogy az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség bővítése egyidejűleg, 2004. május 1-jével megvalósulhasson.

Együttes nyilatkozat a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás hatálybalépése után a származási szabályok alkalmazásáról

1. Az EFTA-államok vagy az új Szerződő Felek valamelyike által az EFTA-államok és az új Szerződő Felek közötti preferenciális megállapodások vagy az EFTA-állam, illetve az új Szerződő Fél egyoldalúan megállapított nemzeti joga alapján szabályszerűen kiállított származási igazolásokat preferenciális EGT-származást igazoló okmányoknak kell tekinteni, feltéve hogy:

a) a származási igazolást és a fuvarokmányokat legkésőbb a Megállapodás hatálybalépését megelőző napon adták ki;

b) a származási igazolást legkésőbb a Megállapodás hatálybalépését követő négy hónapon belül benyújtják a vámhatósághoz.

Amennyiben az árura vonatkozó, valamely EFTA-államból, illetve az új Szerződő Felek valamelyikéből történő behozatali eljárás alá vonásra irányuló nyilatkozatot az új Szerződő Fél államában, illetve az EFTA-államban a Megállapodás hatálybalépését megelőzően, az EFTA-állam és az új Szerződő Fél között abban az időpontban hatályban lévő preferenciális szabályok alapján nyújtották be, az e szabályok alapján utólagosan kiadott származási igazolást az EFTA-államok, illetve az új Szerződő Felek szintén elfogadhatják, feltéve hogy azt a Megállapodás hatálybalépésétől számított négy hónapon belül benyújtják a vámhatósághoz.

2. Az EFTA-államok, illetve a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia felhatalmazást kapnak arra, hogy fenntartsák az egyrészről az EFTA-államok, másrészről pedig a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia, illetve Szlovákia között megkötött megállapodások keretében "elfogadott exportőr" státuszt adó engedélyeket, feltéve hogy az elfogadott exportőrök az EGT származási szabályait alkalmazzák.

Az EFTA-államok, illetve a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia ezeket az engedélyeket legkésőbb a csatlakozás időpontját követő egy éven belül az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 4. jegyzőkönyvében foglalt feltételeknek megfelelően kiadott új engedélyekkel váltják fel.

3. A 1. és 2. pontban említett preferenciális megállapodások és szabályok értelmében kiállított származási igazolások utólagos ellenőrzésére irányuló kérelmeket az EFTA-államok és az új Szerződő Felek illetékes vámhatóságai a kérdéses származási igazolás kiállítását követő három éves időszakban fogadják el, és e hatóságok az ellenőrzést a származási igazolás elfogadását követő három éves időszakban végezhetik el.

Együttes nyilatkozat az EGT-megállapodás 126. cikkéről

A Szerződő Felek megerősítik, hogy az EGT-megállapodás 126. cikkében "az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés", illetve az "az ebben a szerződésben megállapított feltételek" hivatkozás a Csatlakozási Okmány Ciprusról szóló 10. jegyzőkönyvére is vonatkozik.

A MEGÁLLAPODÁS EGY VAGY TÖBB SZERZŐDŐ FELÉNEK ÁLTALÁNOS NYILATKOZATAI

Az EFTA-államok általános együttes nyilatkozata

Az EFTA-államok tudomásul veszik a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés záróokmányához csatolt azon nyilatkozatokat, amelyek érintik az EGT-megállapodást.

Az EFTA-államok kiemelik, hogy az előző bekezdésben említett szerződés záróokmányához csatolt, az EGT-megállapodást érintő nyilatkozatok értelmezése, illetve alkalmazása nem állhat ellentétben a Szerződő Feleknek az e Megállapodásból, illetve az EGT-megállapodásból eredő kötelezettségeivel.

Az EFTA-államok együttes nyilatkozata a munkavállalók szabad mozgásáról

Az EFTA-államok hangsúlyozzák a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó szabályozásban érvényesített differenciálás és rugalmasság elemeinek fontosságát. Az EFTA-államok törekednek arra, hogy a közösségi vívmányokhoz való közelítés felgyorsítása érdekében, nemzeti joguk alapján nagyobb mértékben biztosítsanak munkavállalási jogosultságot a cseh, észt, lett, litván, magyar, lengyel, szlovén, illetve szlovák állampolgárok számára. Ennek eredményeképpen ezen államok csatlakozásával a cseh, észt, lett, litván, magyar, lengyel, szlovén, illetve szlovák állampolgárok munkavállalási lehetőségeinek az EFTA-államokban lényegesen javulniuk kell. Ezen túlmenően az EFTA-államok a javasolt szabályokat a lehető legjobban használják fel annak érdekében, hogy a munkavállalók szabad mozgása terén a lehető leghamarabb eljussanak a közösségi vívmányok teljes körű alkalmazásához. Liechtenstein esetében mindezt az EGT-megállapodás V. mellékletében (A munkavállalók szabad mozgása), illetve VIII. mellékletében (Letelepedési jog) a Szektorális kiigazítások cím alatt előírt szabályokkal összhangban kell megvalósítani.

Az EFTA-államok együttes nyilatkozata a belső villamosenergia-piacról

Hivatkozással a 2003. április 16-i csatlakozási okmány 6. melléklete 8. fejezetének 2. pontjában, valamint az olajpaláról, a villamos energia belső piacáról, valamint a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 1996. december 19-i 96/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvről (villamosenergia-irányelv) szóló nyilatkozatban (Észtország) Észtországra vonatkozóan megállapított átmeneti intézkedésekre, az EFTA-államok tudomásul veszik, hogy a villamos energia belső piacán esetlegesen fellépő versenytorzulások mérséklése érdekében sor kerülhet olyan védintézkedések alkalmazására, mint a 96/92/EK irányelv viszonossági záradéka.

Liechtenstein kormányának nyilatkozata

A liechtensteini kormány feltételezi, hogy valamennyi Szerződő Fél olyan régóta fennálló szuverén és elismert államnak tekinti a Liechtensteini Hercegséget, amely az I. és II. világháború teljes időtartama alatt megőrizte semlegességét.

A Cseh Köztársaság nyilatkozata a Liechtensteini Hercegség egyoldalú nyilatkozatáról

A Cseh Köztársaság Európa múltbéli megosztottságainak leküzdése és a további politikai és gazdasági fejlődés felé tett jelentős lépésként üdvözli a tagjelölt országok és az Európai Gazdasági Térség tagjai közötti megállapodás megkötését. A Cseh Köztársaság kész az Európai Gazdasági Térség keretében valamennyi tagállammal együttműködni, így a Liechtensteini Hercegséggel is.

A Liechtensteini Hercegség vonatkozásában a Cseh Köztársaság megalakulása óta egyértelműen kimutatta, hogy érdekelt a diplomáciai kapcsolatok létesítésében. Már 1992-ben valamennyi ország, köztük a Liechtensteini Hercegség Kormányához eljuttatta arra irányuló kérését, hogy 1993. január 1-jei hatállyal ismerjék el a nemzetközi jog új alanyaként. Míg e kérésre gyakorlatilag minden kormány pozitív választ adott, a Liechtensteini Hercegség továbbra is kivételt jelent ez alól.

A Cseh Köztársaság nem tulajdonít semmiféle joghatást azoknak a nyilatkozatoknak, amelyek nem állnak összefüggésben ezen megállapodás tárgyával és céljával.

A Szlovák Köztársaság nyilatkozata a Liechtensteini Hercegség egyoldalú nyilatkozatáról

A Szlovák Köztársaság Európa további politikai és gazdasági fejlődése felé tett fontos lépésként üdvözli a tagjelölt országok és az Európai Gazdasági Térség tagjai közötti megállapodás megkötését.

A Szlovák Köztársaság megalakulásától fogva szuverén és független államként ismerte el a Liechtensteini Hercegséget, és kész arra, hogy a Hercegséggel diplomáciai kapcsolatokat létesítsen.

A Szlovák Köztársaság nem tulajdonít semmiféle joghatást azoknak a nyilatkozatoknak, amelyek nem állnak összefüggésben ezen megállapodás tárgyával és céljával.

Észtország, Ciprus, Lettország, Málta és Szlovénia nyilatkozata az EGT finanszírozási mechanizmusáról szóló 38a. Jegyzőkönyv 5. cikkéről

Észtország, Ciprus, Lettország, Málta és Szlovénia kiemelik, hogy az 5. cikk szerinti elosztási kulcs kizárólag az EGT finanszírozási mechanizmus céljaira került megállapításra. Értelmezésük szerint ez az elosztási kulcs a közösségi kohéziós és strukturális eszközök keretei között alkalmazható elosztási kulcsokra vonatkozó jövőbeni javaslatokat semmilyen tekintetben nem érinti.

Az Európai Közösségek Bizottságának nyilatkozata a halak és halászati termékek származására vonatkozó szabályokról

Az Európai Közösségek Bizottsága megvizsgálja, hogy 2004. május 1-jéig megvalósítható-e a származási szabályok harmonizációja.

II. melléklet a 2006. évi CXXVI. törvényhez

MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGRŐL[2]

TARTALOMJEGYZÉK

PREAMBULUM

I. RÉSZ CÉLOK ÉS ALAPELVEK

II. RÉSZ AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

1. FEJEZET Alapelvek

2. FEJEZET Mezőgazdasági és halászati termékek

3. FEJEZET Együttműködés a vámügyek és a kereskedelmi könnyítések terén

4. FEJEZET Az áruk szabad mozgására vonatkozó egyéb szabályok

5. FEJEZET Szén- és acélipari termékek

III. RÉSZ A SZEMÉLYEK, A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TŐKE SZABAD MOZGÁSA

1. FEJEZET Munkavállalók és önálló vállalkozók

2. FEJEZET Letelepedési jog

3. FEJEZET Szolgáltatások

4. FEJEZET Tőkeműveletek

5. FEJEZET Együttműködés a gazdaság- és monetáris politika terén

6. FEJEZET Közlekedés

IV. RÉSZ A VERSENYRE VONATKOZÓ ÉS EGYÉB KÖZÖS SZABÁLYOK

1. FEJEZET Vállalkozásokra vonatkozó szabályok

2. FEJEZET Állami támogatások

3. FEJEZET Egyéb közös szabályok

V. RÉSZ A NÉGY SZABADSÁGRA VONATKOZÓ HORIZONTÁLIS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET Szociálpolitika

2. FEJEZET Fogyasztóvédelem

3. FEJEZET Környezet

4. FEJEZET Statisztika

5. FEJEZET Vállalati jog

VI. RÉSZ EGYÜTTMŰKÖDÉS A NÉGY SZABADSÁGON KÍVÜL

VII. RÉSZ INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET A társulás struktúrája

2. FEJEZET Döntéshozatali eljárás

3. FEJEZET Egységesség, felügyeleti eljárás és vitarendezés

4. FEJEZET Védintézkedések

VIII. RÉSZ FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS

IX. RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

JEGYZŐKÖNYVEK

MELLÉKLETEK

ZÁRÓOKMÁNY

PREAMBULUM

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG,

AZ EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG,

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA

ÉS

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG,

A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG,

A NORVÉG KIRÁLYSÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

a továbbiakban: SZERZŐDŐ FELEK;

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy egy Európai Gazdasági Térség hozzájárul a békén, demokrácián és emberi jogokon nyugvó Európa megteremtéséhez;

ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE az Európai Közösség, annak tagállamai és az EFTA-államok közötti, a szomszédságon, a hagyományos közös értékeken és az európai identitáson alapuló kiváltságos kapcsolat számára biztosított kiemelt elsőbbséget;

AZZAL AZ ELTÖKÉLT SZÁNDÉKKAL, hogy a piacgazdaságra alapozva hozzájáruljanak a világméretű kereskedelmi liberalizációhoz és együttműködéshez, különösen az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetről szóló egyezmény rendelkezéseivel összhangban;

FIGYELEMMEL arra a célkitűzésre, hogy egy közös szabályokon és egyenlő versenyfeltételeken alapuló, az ezek - többek között bíróság előtti - érvényesítéséhez szükséges megfelelő eszközöket biztosító dinamikus és homogén Európai Gazdasági Térséget hozzanak létre, amelynek megvalósítására az egyenlőség és a viszonosság, továbbá a Szerződő Felek számára biztosított előnyök, jogok és az őket terhelő kötelezettségek átfogó egyensúlya alapján kerül sor;

AZZAL AZ ELTÖKÉLT SZÁNDÉKKAL, hogy gondoskodjanak az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgásának a lehető legteljesebb mértékű megvalósításáról az egész Európai Gazdasági Térségen belül, valamint a megerősített és szélesebb körű együttműködésről a kísérő és a horizontális politikák terén;

AZZAL A CÉLLAL, hogy előmozdítsák az Európai Gazdasági Térség harmonikus fejlődését, és meggyőződve annak szükségességéről, hogy e megállapodás alkalmazása útján hozzájáruljanak a régiók közötti gazdasági és szociális egyenlőtlenségek csökkentéséhez;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy hozzájáruljanak az Európai Parlament és az EFTA-államok parlamentjeinek tagjai közti, valamint az Európai Közösségben és az EFTA-államokban a szociális partnerek közti együttműködés megerősítéséhez;

MEGGYŐZŐDVE arról a fontos szerepről, amit az egyén fog játszani az Európai Gazdasági Térségben az e megállapodás által ráruházott jogok gyakorlása és e jogok bíróság előtti érvényesítése során;

AZZAL AZ ELTÖKÉLT SZÁNDÉKKAL, hogy óvják, védjék és javítsák a környezet minőségét, továbbá biztosítsák a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű kiaknázását, különösen a fenntartható fejlődés elve, valamint az elővigyázatosság és a megelőzés elve alapján;

AZZAL AZ ELTÖKÉLT SZÁNDÉKKAL, hogy a szabályok későbbi kidolgozása során az egészség, a biztonság és a környezet, mint alapértékek, magas szintű védelemben részesüljenek;

TUDOMÁSUL VÉVE a szociális dimenzió fejlesztésének jelentőségét - beleértve a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmódot - az Európai Gazdasági Térségben, és azzal az óhajjal, hogy a gazdasági és társadalmi haladást biztosítsák, és hozzájáruljanak a teljes foglalkoztatottság feltételeinek, a magasabb életszínvonalnak és a jobb munkakörülményeknek a megteremtéséhez az Európai Gazdasági Térségen belül;

AZZAL AZ ELTÖKÉLT SZÁNDÉKKAL, hogy magas szintű fogyasztóvédelemre törekedve védjék a fogyasztók érdekeit és megerősítsék pozíciójukat a piacon;

ELKÖTELEZVE az európai ipar tudományos és technológiai bázisának megerősítésére és nemzetközi szinten versenyképesebbé tételének ösztönzésére irányuló közös célok iránt;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy ennek a megállapodásnak a megkötése semmilyen módon nem érinti az EFTA-államok Európai Közösségekhez való csatlakozásának lehetőségét;

MIVEL a Szerződő Felek célja az, hogy a bíróságok függetlenségének tiszteletben tartása mellett elérjék és megőrizzék az egységes értelmezést és alkalmazást e megállapodás, valamint a közösségi joganyag olyan rendelkezései tekintetében, amelyeknek a lényeges tartalma bekerült ebbe a megállapodásba, továbbá, hogy a négy szabadság, valamint a versenyfeltételek tekintetében az egyének és a gazdasági szereplők egyenlő bánásmódban részesüljenek;

MIVEL az ebben a megállapodásban foglalt rendelkezésekre és a nemzetközi közjog által rögzített korlátozásokra is figyelemmel, ez a megállapodás a Szerződő Feleknek nem korlátozza sem a döntéshozatali autonómiáját, sem a szerződéskötési jogát;

ELHATÁROZTÁK, hogy megkötik a következő megállapodást:

I. RÉSZ

CÉLOK ÉS ALAPELVEK

1. cikk

(1) Ennek a társulási megállapodásnak az a célja, hogy előmozdítsa a Szerződő Felek közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok egyenlő versenyfeltételek melletti folyamatos és kiegyensúlyozott erősödését és az azonos szabályok betartását, egy homogén Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: "EGT") létrehozása érdekében.

(2) Az (1) bekezdésben kitűzött célok megvalósítása érdekében a társulás az ebben a megállapodásban foglalt rendelkezéseknek megfelelően magában foglalja:

a) az áruk szabad mozgását;

b) a személyek szabad mozgását;

c) a szolgáltatásnyújtás szabadságát;

d) a tőke szabad mozgását;

e) egy olyan rendszer létrehozását, amely biztosítja, hogy a verseny ne torzuljon el, és szabályait mindenki egyaránt betartsa; továbbá

f) a szorosabb együttműködést más területeken, például a kutatás és fejlesztés, a környezetvédelem, az oktatás és a szociálpolitika terén.

2. cikk

E megállapodás alkalmazásában:

a) a "megállapodás" kifejezés a fő megállapodást, jegyzőkönyveit és mellékleteit, valamint az azokban hivatkozott jogi aktusokat jelenti;

b) az "EFTA-államok" a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Svéd Királyság és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyv 1. cikke (2) bekezdésében foglalt feltétellel a Liechtensteini Hercegség;

c) a "Szerződő Felek" kifejezés az Európai Közösség és az EK-tagállamok tekintetében a Közösséget és az EK-tagállamokat együttesen, illetve a Közösséget magát vagy az EK-tagállamokat jelenti. E kifejezés jelentését minden egyes esetben az e megállapodás vonatkozó rendelkezései és a Közösségnek, illetve az EK-tagállamoknak az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésből és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződésből következő hatáskörei határozzák meg.

3. cikk

A Szerződő Felek minden megfelelő általános és különös intézkedést meghoznak azért, hogy biztosítsák az ebből a megállapodásból eredő kötelezettségek teljesülését.

Tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti e megállapodás céljainak megvalósulását.

A Szerződő Felek emellett elősegítik az együttműködést ennek a megállapodásnak a keretein belül.

4. cikk

E megállapodás alkalmazási körében és az abban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül, tilos az állampolgárság alapján történő bármely megkülönböztetés.

5. cikk

Bármelyik Szerződő Fél bármikor az EGT-Vegyesbizottsághoz vagy az EGT-Tanácshoz fordulhat fontos ügyekben, a 92. cikk (2) bekezdésében, illetve a 89. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

6. cikk

A joggyakorlat jövőbeni fejleményeinek sérelme nélkül e megállapodás rendelkezéseit, amennyiben a lényeget illetően megegyeznek az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés, valamint az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés megfelelő szabályaival, továbbá az említett két szerződés alapján elfogadott jogi aktusokkal, végrehajtásuk és alkalmazásuk során az Európai Közösségek Bírósága által az e megállapodás aláírásának időpontja előtt hozott vonatkozó határozatoknak megfelelően kell értelmezni.

7. cikk

A megállapodás mellékleteiben vagy az EGT-Vegyesbizottság határozataiban hivatkozott vagy azokban megtalálható jogi aktusok a Szerződő Felekre nézve kötelező erejűek és a belső jog részét képezik, vagy a belső jogba át kell ültetni azokat, az alábbiak szerint:

a) egy jogi aktust, amely megfelel valamely EGK-rendeletnek, a Szerződő Felek mint ilyet, a belső jog részévé tesznek;

b) egy jogi aktus, amely megfelel valamely EGK-irányelvnek, a Szerződő Felek hatóságaira bízza, hogy megválasszák a végrehajtás formáját és módját.

II. RÉSZ

AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

1. FEJEZET

ALAPELVEK

8. cikk

(1) Az áruk szabad mozgása a Szerződő Felek között az ebben a megállapodásban foglalt rendelkezéseknek megfelelően valósul meg.

(2) Eltérő rendelkezés hiányában a 10-15., 19., 20. és 25-27. cikkek rendelkezéseit csak a Szerződő Felek országaiból származó termékekre kell alkalmazni.

(3) Eltérő rendelkezés hiányában e megállapodás rendelkezéseit csak a következőkre kell alkalmazni:

a) a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer 25-97. fejezete alá besorolt termékek, a 2. jegyzőkönyvben felsorolt termékek kivételével;

b) a 3. jegyzőkönyvben meghatározott termékek, figyelemmel a jegyzőkönyvben rögzített különös rendelkezésekre is.

9. cikk

(1) A származási szabályokat a 4. jegyzőkönyv részletezi. A származási szabályok nem sértenek semmiféle olyan nemzetközi kötelezettséget, amelyet a Szerződő Felek az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény keretében vállaltak vagy vállalni fognak.

(2) Az ebben a megállapodásban elért eredmények továbbfejlesztése tekintetében a Szerződő Felek folytatják erőfeszítéseiket, hogy a származási szabályok minden vonatkozásban tovább tökéletesedjenek és egyszerűsödjenek, és a vámügyekben folytatott együttműködés elmélyüljön.

(3) Az első felülvizsgálatra az 1993-as esztendő végéig sor kerül. A további felülvizsgálatokat kétéves időközönként fogják tartani. A Szerződő Felek vállalják, hogy e felülvizsgálatok alapján döntenek a szükséges intézkedéseknek a megállapodásba kerüléséről.

10. cikk

A Szerződő Felek között tilos bármilyen behozatali vagy kiviteli vám és azzal azonos hatású díj. Az 5. jegyzőkönyv rendelkezéseinek sérelme nélkül ezt a tilalmat a fiskális vámokra is alkalmazni kell.

11. cikk

A Szerződő Felek között tilos a behozatalra vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés.

12. cikk

A Szerződő Felek között tilos a kivitelre vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés.

13. cikk

A 11. és 12. cikk rendelkezései nem zárják ki a behozatalra, kivitelre vagy a tranzitárukra vonatkozó olyan tilalmakat vagy korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a közrend, a közbiztonság, az emberek, az állatok és növények egészségének és életének védelme, a művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme vagy az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme indokol. Ezek a tilalmak és korlátozások azonban nem lehetnek önkényes megkülönböztetés vagy a Szerződő Felek közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei.

14. cikk

A Szerződő Felek sem közvetlenül, sem közvetve nem vetnek ki más Szerződő Fél termékeire a hasonló jellegű hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál magasabb belső adót.

A Szerződő Felek továbbá nem vetnek ki más Szerződő Fél termékeire olyan természetű belső adót, amely más termékek közvetett védelmét szolgálhatja.

15. cikk

Egy termék valamely Szerződő Fél területére történő kivitele esetén a belső adó visszatérítése nem haladhatja meg az erre közvetlenül vagy közvetve kivetett belső adók összegét.

16. cikk

(1) A Szerződő Felek gondoskodnak a kereskedelmi jellegű állami monopóliumok kiigazításáról oly módon, hogy az áruk beszerzési és értékesítési feltételeire vonatkozóan az EK-tagállamok és az EFTA-államok állampolgárai között ne álljon fenn megkülönböztetés.

(2) E cikk rendelkezései minden olyan szervre vonatkoznak, amelyen keresztül valamely Szerződő Fél illetékes hatóságai jogilag vagy ténylegesen, közvetlenül vagy közvetve ellenőrzik, irányítják vagy érzékelhetően befolyásolják a Szerződő Felek közötti behozatalt vagy kivitelt. Ezeket a rendelkezéseket az állam által másokra átruházott monopóliumokra ugyanúgy alkalmazni kell.

2. FEJEZET

MEZŐGAZDASÁGI ÉS HALÁSZATI TERMÉKEK

17. cikk

Az állat- és növényegészségügyre vonatkozó különös rendelkezéseket és intézkedéseket az I. melléklet tartalmazza.

18. cikk

A mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó különös szabályok sérelme nélkül a Szerződő Felek gondoskodnak arról, hogy a 17. cikk és a 23. cikk a) és b) pontjának rendelkezéseit, amennyiben azok a 8. cikk (3) bekezdésében említettektől eltérő termékekre vonatkoznak, a kereskedelem egyéb technikai akadályai ne korlátozzák. A 13. cikk rendelkezései alkalmazandók.

19. cikk

(1) A Szerződő Felek a mezőgazdasági termékek kereskedelmével kapcsolatban felmerülő összes lehetséges nehézséget megvizsgálják, és ösztönzik a megfelelő megoldások kidolgozását.

(2) A Szerződő Felek vállalják, hogy további erőfeszítéseket tesznek a mezőgazdasági termékek kereskedelme fokozatos liberalizációjának megvalósulása érdekében.

(3) A Szerződő Felek e célból az 1993-as esztendő végéig, majd azt követően kétévenként felülvizsgálják a mezőgazdasági termékek kereskedelmének feltételeit.

(4) A Szerződő Felek e felülvizsgálatok eredményeinek figyelembevételével, mezőgazdasági politikájuk keretében, továbbá az Uruguayi Forduló eredményeinek figyelembevételével döntenek e megállapodás keretén belül preferenciális, kétoldalú vagy többoldalú, viszonossági és kölcsönösen előnyös alapon a mezőgazdasági ágazatban folytatott kereskedelem korlátai bármely típusának további leépítéséről, beleértve a mezőgazdaság terén fennálló kereskedelmi jellegű állami monopóliumokból fakadó korlátokat is.

20. cikk

A halra és az egyéb tengeri termékekre vonatkozó rendelkezéseket és intézkedéseket a 9. jegyzőkönyv tartalmazza.

3. FEJEZET

EGYÜTTMŰKÖDÉS A VÁMÜGYEK ÉS A KERESKEDELMI KÖNNYÍTÉSEK TERÉN

21. cikk

(1) A Szerződő Felek egyszerűsítik a határokon az ellenőrzéseket és a vámalakiságokat, hogy megkönnyítsék az egymás közötti kereskedelmet. Az erre vonatkozó rendelkezéseket a 10. jegyzőkönyv tartalmazza.

(2) A Szerződő Felek a vámjogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében segítik egymást vámügyekben. Az erre vonatkozó rendelkezéseket a 11. jegyzőkönyv tartalmazza.

(3) A Szerződő Felek megerősítik és kiszélesítik együttműködésüket az áruk kereskedelmére vonatkozó eljárások egyszerűsítése érdekében, különösen a kereskedelem könnyítését célzó közösségi programokkal, projektekkel és fellépésekkel összefüggésben, a VI. részben részletezett szabályoknak megfelelően.

(4) A 8. cikk (3) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül ez a cikk minden termékre vonatkozik.

22. cikk

Az a Szerződő Fél, amelynek szándékában áll a legnagyobb kedvezményben részesített harmadik államokkal szembeni tényleges vám és az azzal azonos hatású díj csökkentése vagy alkalmazásának felfüggesztése, amennyiben mód van rá, az ilyen csökkentés vagy felfüggesztés hatálybalépését legalább 30 nappal megelőzően értesíti az EGT-Vegyesbizottságot. A Szerződő Fél tudomásul veszi a többi Szerződő Félnek a fentiekből fakadó torzulásokra vonatkozó közléseit.

4. FEJEZET

AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSÁRA VONATKOZÓ EGYÉB SZABÁLYOK

23. cikk

Egyedi rendelkezéseket és intézkedéseket állapít meg:

a) a 12. jegyzőkönyv és a II. melléklet a technikai szabályokkal, szabványokkal, ellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatban;

b) a 47. jegyzőkönyv a borkereskedelem technikai akadályainak felszámolásával kapcsolatban;

c) a III. melléklet a termékfelelősséggel kapcsolatban.

Egyéb előírás hiányában minden termékre ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni.

24. cikk

Az energiára vonatkozó különös rendelkezéseket és intézkedéseket a IV. melléklet tartalmazza.

25. cikk

Amennyiben a 10. és 12. cikkben foglaltak betartása:

a) olyan harmadik országba irányuló újrakivitelt eredményez, amely országgal szemben az exportáló Szerződő Fél az érintett termék vonatkozásában mennyiségi exportkorlátozásokat, kiviteli vámokat vagy azokkal azonos hatású díjakat vagy intézkedéseket alkalmaz; vagy

b) az exportáló Szerződő Fél számára lényeges termék tekintetében súlyos hiányt eredményez, vagy súlyos hiánnyal fenyeget;

és amennyiben a felsorolt helyzetek komoly nehézségeket okoztak, vagy feltehető, hogy ilyen nehézségeket okoznak az exportáló Szerződő Félnek, úgy a Szerződő Fél megteheti a megfelelő intézkedéseket a 113. cikkben részletezett eljárásoknak megfelelően.

26. cikk

Amennyiben e megállapodás másként nem rendelkezik, dömpingellenes intézkedések, kiegyenlítő vámok és harmadik országok tiltott kereskedelmi gyakorlatával szembeni védőintézkedések nem alkalmazhatók a Szerződő Felek egymás közötti kapcsolataiban.

5. FEJEZET

SZÉN- ÉS ACÉLIPARI TERMÉKEK

27. cikk

A szén- és acélipari termékekre vonatkozó rendelkezéseket és intézkedéseket a 14. és a 25. jegyzőkönyv tartalmazza.

III. RÉSZ

A SZEMÉLYEK, A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TŐKE SZABAD MOZGÁSA

1. FEJEZET

MUNKAVÁLLALÓK ÉS ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓK

28. cikk

(1) Az EK-tagállamok és az EFTA-államok között biztosítani kell a munkavállalók szabad mozgását.

(2) A munkavállalók szabad mozgása magában foglalja az állampolgárság alapján történő minden megkülönböztetés megszüntetését az EK-tagállamok és az EFTA-államok munkavállalói között a foglalkoztatás, a javadalmazás, valamint az egyéb munka- és foglalkoztatási feltételek tekintetében.

(3) A közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okok alapján indokolt korlátozásokra is figyelemmel, a munkavállalók szabad mozgása jogot biztosít a munkavállalónak arra, hogy:

a) tényleges állásajánlatokra jelentkezzen;

b) a célból az EK-tagállamok és az EFTA-államok területén szabadon mozogjon;

c) munkavállalás céljából valamely EK-tagállam vagy EFTA-állam területén tartózkodjon az adott tagállam állampolgárainak foglalkoztatására vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseknek megfelelően;

d) egy EK-tagállamban vagy EFTA-államban történő alkalmazását követően az adott állam területén maradjon.

(4) E cikk rendelkezései nem vonatkoznak a közszolgálatban történő foglalkoztatásra.

(5) A munkavállalók szabad mozgására vonatkozó különös rendelkezéseket az V. melléklet tartalmazza.

29. cikk

A Szerződő Felek a VI. mellékletben előírtaknak megfelelően a munkavállalók és az önálló vállalkozók szabad mozgásának biztosítása érdekében a szociális biztonság területén a munkavállalók és az önálló vállalkozók, valamint hozzátartozóik számára különösen az alábbiakat biztosítják:

a) a különböző országok jogszabályai szerint figyelembe vehető összes időszak összevonását a juttatásokhoz való jog megszerzése és fenntartása, valamint a juttatások összegének kiszámítása céljából;

b) a juttatások kifizetését a Szerződő Felek területén lakó személyek számára.

30. cikk

A Szerződő Felek a munkavállalói és az önálló vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának megkönnyítése érdekében a VII. mellékletben foglaltaknak megfelelően megteszik a szükséges intézkedéseket az oklevelek, a bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismerése, valamint a Szerződő Feleknek a munkavállalói és az önálló vállalkozói tevékenység megkezdéséről és folytatásáról szóló törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek az összehangolása céljából.

2. FEJEZET

LETELEPEDÉSI JOG

31. cikk

(1) E megállapodás rendelkezéseinek keretében tilos az EK-tagállamok vagy az EFTA-államok állampolgárainak egy másik tagállam területén történő szabad letelepedésére vonatkozó minden korlátozás. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni képviseletnek, fióktelepnek, leányvállalatnak egy EK-tagállam vagy EFTA-állam valamely EK-tagállamban vagy EFTA-államban letelepedett állampolgára által történő alapítása esetében.

A szabad letelepedés magában foglalja a jogot gazdasági tevékenység önálló vállalkozóként történő megkezdésére és folytatására, vállalkozások, így különösen a 34. cikk második bekezdése szerinti társaságok alapítására és irányítására, a letelepedés országának joga által a saját állampolgáraira előírt feltételek szerint, figyelemmel a 4. fejezet rendelkezéseire is.

(2) A letelepedési jogra vonatkozó különös rendelkezéseket a VIII-XI. melléklet tartalmazza.

32. cikk

Valamely tagállamban a közhatalom gyakorlásához tartósan vagy időlegesen kapcsolódó tevékenységekre e fejezet rendelkezései az adott Szerződő Fél vonatkozásában nem alkalmazhatók.

33. cikk

E fejezet rendelkezései és az azok alapján hozott intézkedések nem érintik azoknak a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek az alkalmazhatóságát, amelyek közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból különleges bánásmódot írnak elő a külföldi állampolgárokra nézve.

34. cikk

A valamely EK-tagállam vagy EFTA-állam jogszabályai alapján létrehozott olyan társaság, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye a Szerződő Felek területén van, e fejezet alkalmazása szempontjából ugyanolyan bánásmódban részesül, mint azok a természetes személyek, akik az EK-tagállamok vagy az EFTA-államok állampolgárai.

"Társaság" a polgári vagy kereskedelmi jog alapján létrejött társaság, beleértve a szövetkezeteket és a közjog vagy a magánjog hatálya alá tartozó más jogi személyeket, kivéve a nonprofit szervezeteket.

35. cikk

A 30. cikk rendelkezéseit az ebben a fejezetben szabályozott területre alkalmazni kell.

3. FEJEZET

SZOLGÁLTATÁSOK

36. cikk

(1) E megállapodás rendelkezéseinek keretében semmi nem korlátozza a szolgáltatásnyújtás szabadságát a Szerződő Felek területén az EK-tagállamok vagy az EFTA-államok olyan állampolgárai tekintetében, akik nem abban az EK-tagállamban vagy EFTA-államban letelepedettek, mint a szolgáltatást igénybe vevő személy.

(2) A szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó különös rendelkezéseket a IX-XI. mellékletek tartalmazzák.

37. cikk

E megállapodás alkalmazásában "szolgáltatás" a rendszerint díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás, ha nem tartozik az áruk, a tőke és a személyek szabad mozgására vonatkozó rendelkezések hatálya alá.

Szolgáltatásnak minősülnek különösen:

a) az ipari jellegű tevékenységek;

b) a kereskedelmi jellegű tevékenységek;

c) a kézműipari tevékenységek;

d) a szabadfoglalkozásúként végzett tevékenységek.

A 2. fejezet rendelkezéseinek sérelme nélkül a szolgáltatást nyújtó személy a szolgáltatásnyújtás érdekében tevékenységét ideiglenesen a szolgáltatásnyújtás helye szerinti államban is folytathatja az ezen állam saját állampolgáraira irányadó feltételek szerint.

38. cikk

A közlekedés területén a szolgáltatásnyújtás szabadságára a 6. fejezet rendelkezései az irányadók.

39. cikk

A 30. és 32-34. cikkek rendelkezéseit az ebben a fejezetben szabályozott területekre kell alkalmazni.

4. FEJEZET

TŐKEMŰVELETEK

40. cikk

E megállapodás rendelkezéseinek keretében a Szerződő Felek között az EK-tagállamokban vagy az EFTA-államokban letelepedett személyek tőkéjének mozgását semmi nem korlátozhatja, és a felek állampolgársága vagy lakóhelye, vagy a befektetés helye alapján nincs helye megkülönböztetésnek. Az ebben a cikkben foglaltak végrehajtásához szükséges rendelkezéseket a XII. melléklet tartalmazza.

41. cikk

Az e megállapodás keretében az áruk, személyek, szolgáltatások és tőke Szerződő Felek közötti mozgásával összefüggő folyó fizetési műveletek minden korlátozástól mentesek.

42. cikk

(1) Amennyiben a tőkepiacra és a hitelrendszerre irányadó hazai jogszabályokat alkalmazzák az e megállapodás rendelkezéseinek megfelelően liberalizált tőkemozgásokra, úgy azt minden megkülönböztetéstől mentesen kell tenni.

(2) Valamely EK-tagállam vagy EFTA-állam, vagy annak regionális vagy helyi hatóságai közvetlen vagy közvetett finanszírozására szolgáló kölcsönök csak akkor bocsáthatók ki vagy helyezhetők el más EK-tagállamokban vagy EFTA-államokban, ha erről az érintett államok megállapodtak.

43. cikk

(1) Ha a valamely EK-tagállamban vagy EFTA-államban letelepedett személyek az EK-tagállamok és az EFTA-államok devizajogszabályai közötti eltérések miatt a 40. cikkben előírt, a Szerződő Felek területén belüli szabadabb átutalási lehetőségeket egy EK-tagállam vagy EFTA-állam harmadik állammal kapcsolatos tőkemozgására vonatkozó jogszabályainak megkerülésére használják, az érintett Szerződő Fél megteheti a szükséges intézkedéseket az ilyen nehézségek leküzdésére.

(2) Ha a tőkemozgások zavarokat idéznek elő valamely EK-tagállam vagy EFTA-állam tőkepiacának működésében, az érintett Szerződő Fél védintézkedéseket tehet a tőkemozgások terén.

(3) Ha egy Szerződő Fél illetékes hatóságai az átváltási árfolyamot a versenyfeltételeket súlyosan torzító módon megváltoztatják, akkor a többi Szerződő Fél az ilyen változtatás következményeinek leküzdése érdekében megteheti a szükséges intézkedéseket egy pontosan meghatározott időszakra.

(4) Ha egy EK-tagállam vagy egy EFTA-állam a fizetési mérlege tekintetében a fizetési mérleg egészének egyensúlyhiányából vagy a rendelkezésére álló deviza típusából adódóan nehézségekkel küzd vagy ilyen nehézségek bekövetkezése komolyan fenyegeti, és ezek a nehézségek alkalmasak különösen az ebben a megállapodásban foglaltak érvényesülésének veszélyeztetésére, az érintett Szerződő Fél védintézkedéseket tehet.

44. cikk

Egyrészről a Közösség, másrészről az EFTA-államok a 43. cikk rendelkezéseinek végrehajtására saját belső eljárásaikat alkalmazzák a 18. jegyzőkönyvben előírt módon.

45. cikk

(1) A 43. cikkben megállapított intézkedésekre vonatkozó határozatokról, véleményekről és ajánlásokról az EGT-Vegyesbizottságot értesíteni kell.

(2) Minden intézkedést az EGT-Vegyesbizottságban folytatott előzetes konzultáció és információcsere alapján hoznak meg.

(3) A 43. cikk (2) bekezdésében említett esetben az érintett Szerződő Fél titkos vagy sürgős jellegük miatt előzetes konzultáció és információcsere nélkül teheti meg a szükségesnek bizonyuló intézkedéseket.

(4) A 43. cikk (4) bekezdésében említett esetben, ha hirtelen fizetésimérleg-válság lép fel, és a (2) bekezdésben foglalt eljárás nem alkalmazható, az érintett Szerződő Fél elővigyázatosságból megteheti a szükséges védintézkedéseket. Ezek az intézkedések csak a lehető legkisebb zavart okozhatják az e megállapodásban foglaltak érvényesülésében, és nem haladhatják meg a hirtelen felmerült nehézségek orvoslásához feltétlenül szükséges mértéket.

(5) Ha a (3) és (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelő intézkedések megtételére kerül sor, azokat legkésőbb a hatálybalépésük időpontjáig be kell jelenteni, és ezt követően az információcsere és a konzultációk, valamint az (1) bekezdésben említett értesítések a lehető legrövidebb időn belül megtörténnek.

5. FEJEZET

EGYÜTTMŰKÖDÉS A GAZDASÁG- ÉS MONETÁRIS POLITIKA TERÉN

46. cikk

A Szerződő Felek kicserélik az ennek a megállapodásnak a végrehajtásával, valamint az integráció által a gazdasági tevékenységekre és a gazdaság- és monetáris politikára gyakorolt hatással kapcsolatos nézeteiket és információikat. Ezenkívül megvitathatják a makroökonómiai helyzetet, a politikai kérdéseket és a kilátásokat. Az ilyen eszmecsere és információcsere nem kötelező.

6. FEJEZET

KÖZLEKEDÉS

47. cikk

(1) A 48-52. cikkek rendelkezéseit a vasúti, közúti és belvízi közlekedésre kell alkalmazni.

(2) A valamennyi közlekedési módra vonatkozó különös rendelkezéseket a XIII. melléklet tartalmazza.

48. cikk

(1) Egy EK-tagállamnak vagy EFTA-államnak a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos olyan rendelkezései, amelyekre a XIII. melléklet nem vonatkozik, más államok fuvarozóit a belföldi fuvarozóknál sem közvetlenül, sem közvetve nem érinthetik hátrányosabban.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított elvtől eltérő Szerződő Fél az eltérésről értesíti az EGT-Vegyesbizottságot. Azok a Szerződő Felek, amelyek nem fogadják el ezt az eltérést, megfelelő ellenintézkedéseket tehetnek.

49. cikk

E megállapodással összeegyeztethetők azok a támogatások, amelyek megfelelnek a közlekedés összehangolására irányuló igényeknek, vagy amelyek a közszolgáltatás fogalmában benne rejlő bizonyos kötelezettségek terheinek megtérítését szolgálják.

50. cikk

(1) A Szerződő Felek területén zajló közlekedésben nincs helye azoknak a megkülönböztetéseknek, amelyek abban nyilvánulnak meg, hogy a fuvarozók azonos áruk azonos viszonylatban történő fuvarozása esetén különböző díjakat és feltételeket állapítanak meg az áru származási országa vagy rendeltetési helye alapján.

(2) A VII. rész szerint illetékes hatóság saját kezdeményezésére vagy valamely EK-tagállam vagy EFTA-állam kérelmére az e cikk hatálya alá tartozó valamennyi megkülönböztetést megvizsgálja, és belső szabályainak megfelelően meghozza a szükséges határozatokat.

51. cikk

(1) A Szerződő Felek területén zajló közlekedés tekintetében nem állapíthatnak meg olyan díjat vagy feltételt, amely egy vagy több vállalkozás vagy iparág támogatásának vagy védelmének valamely elemét foglalja magában, kivéve ha az 50. cikk (2) bekezdésében említett illetékes hatóság ezt engedélyezi.

(2) Az illetékes hatóság saját kezdeményezésére vagy valamely EK-tagállam vagy EFTA-állam kérelmére megvizsgálja az (1) bekezdésben említett díjakat és feltételeket, figyelembe véve különösen a megfelelő regionális gazdaságpolitika követelményeit, a gazdasági fejlődésben elmaradt területek szükségleteit és a politikai körülmények által súlyosan érintett területek problémáit egyrészről, valamint a díjaknak és feltételeknek a különböző közlekedési módok közötti versenyre gyakorolt hatását másrészről.

Az illetékes hatóság belső szabályainak megfelelően meghozza a szükséges határozatokat.

(3) Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem vonatkozik a versenytarifákra.

52. cikk

A fuvarozók által a határátlépéssel összefüggésben a fuvardíjakon felül felszámított költségek vagy díjak nem léphetnek túl egy ésszerű szintet, figyelembe véve a határátlépéssel ténylegesen felmerült költségeket is. A Szerződő Felek törekednek ezeknek a költségeknek a fokozatos csökkentésére.

IV. RÉSZ

A VERSENYRE VONATKOZÓ ÉS EGYÉB KÖZÖS SZABÁLYOK

1. FEJEZET

VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

53. cikk

(1) E megállapodással összeegyeztethetetlen és tilos minden olyan vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és összehangolt magatartás, amely hatással lehet a Szerződő Felek közötti kereskedelemre, és amelynek célja vagy hatása az e megállapodás hatálya alá tartozó területen a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása, így különösen:

a) a beszerzési vagy eladási árak, illetve bármely egyéb üzleti feltétel közvetlen vagy közvetett rögzítése;

b) a termelés, az értékesítés, a műszaki fejlesztés vagy a befektetés korlátozása vagy ellenőrzése;

c) a piacok vagy a beszerzési források felosztása;

d) egyenértékű ügyletek esetén eltérő feltételek alkalmazása az üzletfelekkel szemben, ami által azok hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek;

e) a szerződések megkötésének függővé tétele olyan kiegészítő kötelezettségeknek a másik fél részéről történő vállalásától, amelyek sem természetüknél fogva, sem a kereskedelmi szokások szerint nem tartoznak a szerződés tárgyához.

(2) Az e cikk alapján tiltott megállapodás vagy döntés semmis.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától azonban el lehet tekinteni az olyan esetekben, amikor

- a vállalkozások közötti megállapodás vagy megállapodások csoportja;

- a vállalkozások társulásai által hozott döntés vagy döntések csoportja;

- az összehangolt magatartás vagy összehangolt magatartások csoportja

hozzájárul az áruk termelésének vagy forgalmazásának javításához, illetve a műszaki vagy gazdasági fejlődés előmozdításához, ugyanakkor lehetővé teszi a fogyasztók méltányos részesedését a belőle eredő előnyből anélkül, hogy:

a) az érintett vállalkozásokra olyan korlátozásokat róna, amelyek e célok eléréséhez nem nélkülözhetetlenek;

b) lehetővé tenné ezeknek a vállalkozásoknak, hogy az érintett termék jelentős része tekintetében megszüntessék a versenyt.

54. cikk

E megállapodással összeegyeztethetetlen és tilos egy vagy több vállalkozásnak az e megállapodás hatálya alá tartozó területen vagy annak jelentős részén meglévő erőfölényével való visszaélése, amennyiben ez hatással lehet a Szerződő Felek közötti kereskedelemre.

Ilyen visszaélésnek minősül különösen:

a) tisztességtelen beszerzési vagy eladási árak, illetve egyéb tisztességtelen üzleti feltételek közvetlen vagy közvetett kikötése;

b) a termelés, az értékesítés vagy a műszaki fejlesztés korlátozása a fogyasztók kárára;

c) egyenértékű ügyletek esetén eltérő feltételek alkalmazása az üzletfelekkel szemben, ami által azok hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek;

d) a szerződések megkötésének függővé tétele olyan kiegészítő kötelezettségeknek a másik fél részéről történő vállalásától, amelyek sem természetüknél fogva, sem a kereskedelmi szokások szerint nem tartoznak a szerződés tárgyához.

55. cikk

(1) Az 53. és 54. cikk végrehajtásáról szóló, a 21. jegyzőkönyvben és a XIV. mellékletben foglalt rendelkezések sérelme nélkül az EK-Bizottság és a 108. cikk (1) bekezdésében említett EFTA Felügyeleti Hatóság biztosítja az 53. és 54. cikkben megállapított elvek alkalmazását. Az 56. cikknek megfelelően hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság hivatalból egy, az illetékességi területébe tartozó állam vagy más felügyeleti hatóság kérelmére megvizsgálja azokat az eseteket, ahol fennáll ezen elvek megsértésének a gyanúja. A hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság ezeket a vizsgálatokat az adott illetékességi területen működő, hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokkal és a másik felügyeleti szervvel együttműködve hajtja végre, amely belső szabályainak megfelelően mindehhez segítséget nyújt számára. Amennyiben jogsértést állapít meg, javaslatot tesz a jogsértés megszüntetésére irányuló megfelelő intézkedésekre.

(2) Amennyiben a jogsértést nem szüntetik meg, a Bizottság indokolással ellátott határozatában állapítja meg az elvek megsértését.

A hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság határozatát nyilvánosságra hozhatja, és felhatalmazhatja az illetékességi területébe tartozó államokat arra, hogy megtegyék a helyzet orvoslásához szükséges intézkedéseket, amelyek feltételeit és részleteit a hatóság határozza meg. Ezenkívül felkérheti a másik felügyeleti szervet is arra, hogy hatalmazza fel a saját illetékességi területébe tartozó államokat az ilyen intézkedések megtételére.

56. cikk

(1) Az 53. cikk hatálya alá tartozó egyedi esetekről a felügyeleti hatóságok határoznak az alábbi rendelkezésekkel összhangban:

a) azokról az egyedi esetekről, amelyek csak az EFTA-államok közötti kereskedelemre vannak hatással, az EFTA Felügyeleti Hatóság határoz;

b) a c) pont rendelkezéseit nem sértve az EFTA Felügyeleti Hatóság a 21. jegyzőkönyv 58. cikkében megállapított rendelkezéseknek és a végrehajtásukhoz elfogadott szabályoknak (23. jegyzőkönyv és XIV. melléklet) megfelelően határoz azokról az esetekről, amelyekben az érintett vállalkozások forgalma az EFTA-államok területén eléri vagy meghaladja forgalmuk 33%-át a megállapodás tárgyát képező területen;

c) az EK-Bizottság határoz a többi esetről, valamint azokról a b) pont hatálya alá tartozó esetekről, amelyek hatással vannak az EK tagállamai közötti kereskedelemre, tekintetbe véve a 21. jegyzőkönyv 58. cikkében, a 23. jegyzőkönyvben és a XIV. mellékletben megállapított rendelkezéseket.

(2) Az 54. cikk hatálya alá tartozó egyedi esetekről annak a területnek a felügyeleti hatósága dönt, ahol megállapítást nyer a gazdasági erőfölény léte. Az (1) bekezdés b) és c) pontjában megállapított szabályok csak akkor érvényesek, ha a gazdasági erőfölény mindkét felügyeleti hatóság területén fennáll.

(3) Azokról az (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá tartozó egyedi esetekről, amelyeknek az EK-tagállamok közötti kereskedelemre vagy a Közösségen belüli versenyre gyakorolt hatásai nem észlelhetők, az EFTA Felügyeleti Hatóság határoz.

(4) A "vállalkozás" és "forgalom" fogalmak meghatározása e cikk alkalmazásához a 22. jegyzőkönyvben található.

57. cikk

(1) E megállapodással összeegyeztethetetlen a vállalkozások összefonódása, amelynek ellenőrzéséről a (2) bekezdés rendelkezik, és amely létrehozhatja vagy megerősítheti azt a gazdasági erőfölényt, amelynek következtében a tényleges verseny az e megállapodás hatálya alá tartozó területen, vagy annak jelentős részén komoly akadályokba ütközhet.

(2) A vállalkozások (1) bekezdésben említett összefonódásával kapcsolatos ellenőrzést az alábbi szervek végzik:

a) az EK-Bizottság a 4064/89/EGK rendelet hatálya alá tartozó esetekben annak a rendeletnek, valamint az e megállapodás 21. és 24. jegyzőkönyvének, továbbá XIV. mellékletének megfelelően. Az EK-Bíróság felülvizsgálati jogkörének figyelembevételével az EK-Bizottság kizárólagos döntéshozatali jogkörrel rendelkezik ezekben az esetekben;

b) az EFTA Felügyeleti Hatóság azokban az a) pont hatálya alá nem tartozó esetekben, amelyekben a XIV. mellékletben meghatározott küszöbértékek az EFTA-államok területén teljesülnek a 21. és 24. jegyzőkönyvben, továbbá a XIV. mellékletben foglaltaknak megfelelően. Mindez nem érinti az EK-tagállamok illetékességét.

58. cikk

A Szerződő Felek hatáskörrel rendelkező szervei a 23. és 24. jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelően együttműködnek annak érdekében, hogy egységes felügyeletet alakítsanak ki és tartsanak fenn az Európai Gazdasági Térségben a verseny területén, és ebből a célból előmozdítsák e megállapodás rendelkezéseinek egységes végrehajtását, alkalmazását és értelmezését.

59. cikk

(1) A közvállalkozások és az olyan vállalkozások esetében, amelyeknek a tagállamok különleges vagy kizárólagos jogokat biztosítanak, a Szerződő Felek nem hozhatnak és nem tarthatnak fenn az e megállapodással, különösen az annak 4. és 53-63. cikkében foglalt szabályokkal ellentétes intézkedéseket.

(2) Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vagy a jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások olyan mértékben tartoznak e megállapodás szabályai, különösen a versenyszabályok hatálya alá, amennyiben ezek alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos feladatok végrehajtását. A kereskedelem fejlődését ez nem befolyásolhatja olyan mértékben, amely ellentétes a Szerződő Felek érdekeivel.

(3) Az EK-Bizottság, valamint az EFTA Felügyeleti Hatóság saját hatáskörén belül biztosítja e cikk rendelkezéseinek alkalmazását, és szükség esetén megfelelő intézkedéseket tesz az illetékességi területén található államok vonatkozásában.

60. cikk

Az 53., 54., 57. és 59. cikkben részletezett elvek végrehajtásáról szóló különös rendelkezéseket a XIV. melléklet tartalmazza.

2. FEJEZET

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

61. cikk

(1) Ha e megállapodás másként nem rendelkezik, összeegyeztethetetlen az e megállapodásban foglaltak érvényesülésével az EK-tagállamok vagy az EFTA-államok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a Szerződő Felek közötti kereskedelmet.

(2) Az e megállapodásban foglaltak érvényesülésével összeegyeztethető:

a) a magánszemély fogyasztóknak nyújtott szociális jellegű támogatás, feltéve hogy azt a termék származásán alapuló megkülönböztetés nélkül nyújtják;

b) a természeti csapások vagy más rendkívüli események által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatás;

c) a Németországi Szövetségi Köztársaság Németország kettéosztottsága által érintett egyes területei gazdaságának nyújtott támogatás, amennyiben a támogatásra a kettéosztottságból eredő gazdasági hátrányok ellensúlyozásához van szükség.

(3) Az e megállapodásban foglaltak érvényesülésével összeegyeztethetőnek tekinthető:

a) az olyan térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására nyújtott támogatás, ahol rendkívül alacsony az életszínvonal vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság;

b) valamely közös európai érdeket szolgáló fontos projekt megvalósításának előmozdítására vagy egy EK-tagállam vagy EFTA-állam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatás;

c) az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatás, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben;

d) a támogatás olyan egyéb fajtái, amelyeket az EGT-Vegyesbizottság a VII. részben foglaltaknak megfelelően határoz meg.

62. cikk

(1) A Szerződő Felek területén létező valamennyi állami támogatási rendszert, valamint az állami támogatások odaítélésére vagy megváltoztatására vonatkozó terveket folyamatosan vizsgálják, hogy megfelelnek-e a 61. cikkben foglaltaknak. Ezt a vizsgálatot

a) az EK-tagállamok vonatkozásában az EK-Bizottság az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 93. cikkében megállapított szabályoknak megfelelően;

b) az EFTA-államok vonatkozásában az EFTA Felügyeleti Hatóság az EFTA-államok között létrejött, a 26. jegyzőkönyvben megállapított jogkörökkel és feladatokkal felruházott EFTA Felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló megállapodásban részletezett szabályoknak megfelelően végzi.

(2) Az EK-Bizottság és az EFTA Felügyeleti Hatóság a 27. jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelően együttműködik annak érdekében, hogy az állami támogatások tekintetében egységes felügyeletet biztosítsanak az e megállapodás hatálya alá tartozó területen.

63. cikk

Az állami támogatásra vonatkozó különös rendelkezéseket a XV. melléklet tartalmazza.

64. cikk

(1) Ha a felügyeleti hatóságok valamelyike úgy véli, hogy a másik felügyeleti hatóság nem az e megállapodás hatálya alá tartozó területen folyó verseny egyenlő feltételeinek biztosításával összhangban hajtja végre a megállapodás 61. és 62. cikkében és a 14. jegyzőkönyv 5. cikkében foglaltakat, akkor erről két héten belül véleménycserét tartanak a 27. jegyzőkönyv f) pontjában leírt eljárásnak megfelelően.

Ha nem találnak kölcsönösen elfogadható megoldást e kéthetes időszak végéig, az érintett Szerződő Fél hatáskörrel rendelkező hatósága azonnali hatállyal megfelelő ideiglenes intézkedéseket fogadhat el a verseny torzulásának orvosolására.

Ezt követően konzultációra kerül sor az EGT-Vegyesbizottságban, amelynek célja, hogy egy kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak.

Ha az EGT-Vegyesbizottság három hónapon belül nem képes ilyen megoldást találni, és ha a kifogásolt gyakorlat olyan torzulást okoz vagy olyan torzulás bekövetkeztével fenyeget, amely kihat a Szerződő Felek közötti kereskedelemre, akkor az ideiglenes intézkedéseket azok a végleges intézkedések válthatják fel, amelyekre a torzulás hatásainak ellensúlyozása céljából mindenképpen szükségesek. A Szerződő Felek az olyan intézkedéseket részesítik előnyben, amelyek a lehető legkevésbé zavarják az EGT működését.

(2) Ennek a cikknek a rendelkezéseit azokra az állami monopóliumokra is alkalmazni kell, amelyek a megállapodás aláírásának időpontját követően jönnek létre.

3. FEJEZET

EGYÉB KÖZÖS SZABÁLYOK

65. cikk

(1) A közbeszerzésre vonatkozó különös rendelkezéseket és intézkedéseket a XVI. melléklet tartalmazza, s azokat egyéb előírás hiányában a valamennyi termékre és a felsorolt szolgáltatásokra kell alkalmazni.

(2) A szellemi, az ipari és a kereskedelmi tulajdonra vonatkozó különös rendelkezéseket és intézkedéseket a 28. jegyzőkönyv és a XVII. melléklet tartalmazza, s azokat egyéb előírás hiányában valamennyi termékre és szolgáltatásra kell alkalmazni.

V. RÉSZ

A NÉGY SZABADSÁGRA VONATKOZÓ HORIZONTÁLIS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET

SZOCIÁLPOLITIKA

66. cikk

A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy tenni kell a munkavállalók élet- és munkakörülményeinek javítása érdekében.

67. cikk

(1) A munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében a Szerződő Felek különös figyelmet fordítanak a munkakörnyezet javítása ösztönzésére. E célból fokozatosan alkalmazandó minimumkövetelményeket vezetnek be, figyelembe véve a Szerződő Felek országaiban fennálló feltételeket és műszaki szabályokat. Ezek a minimumkövetelmények nem akadályozzák a Szerződő Feleket abban, hogy a munkakörülmények védelmében e megállapodással összeegyeztethető szigorúbb rendelkezéseket vezessenek be vagy tartsanak érvényben.

(2) Az (1) bekezdésben említett, minimumkövetelményként végrehajtandó rendelkezéseket a XVIII. melléklet tartalmazza.

68. cikk

A Szerződő Felek a munkajog területén bevezetik az e megállapodásban foglaltak érvényesüléséhez szükséges intézkedéseket. Ezeket az intézkedéseket a XVIII. melléklet tartalmazza.

69. cikk

(1) Minden Szerződő Fél biztosítja és továbbra is megköveteli annak az elvnek az alkalmazását, hogy a férfiak és a nők egyenlő munkáért egyenlő díjazást kapjanak.

E cikk alkalmazásában díjazás a rendes alap- vagy minimálbér, illetve illetmény, valamint minden egyéb olyan juttatás, amelyet a munkavállaló a munkáltatójától közvetlenül vagy közvetve, készpénzben vagy természetben a munkaviszonyára tekintettel kap.

A nemen alapuló megkülönböztetés nélküli egyenlő díjazás azt jelenti, hogy:

a) teljesítménybér esetén az azonos munkáért járó díjazást azonos mértékegység alapján állapítják meg;

b) időbér esetén azonos munkakörben azonos díjazás jár.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló különös rendelkezéseket a XVIII. melléklet tartalmazza.

70. cikk

A Szerződő Felek a XVIII. melléklet rendelkezéseinek végrehajtásával támogatják a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvét.

71. cikk

A Szerződő Felek törekednek a szociális partnerek közötti párbeszéd európai szinten történő előmozdítására.

2. FEJEZET

FOGYASZTÓVÉDELEM

72. cikk

A fogyasztóvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a XIX. melléklet tartalmazza.

3. FEJEZET

KÖRNYEZET

73. cikk

(1) A Szerződő Felek környezetpolitikája hozzájárul a következő célkitűzések eléréséhez:

a) a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása;

b) az emberi egészség védelme;

c) a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása.

(2) A Szerződő Felek környezettel kapcsolatos tevékenysége a megelőzés elvén, a környezeti károk elsődlegesen a forrásuknál történő elhárításának elvén, valamint a "szennyező fizet" elven alapul. A környezetvédelmi követelmények a Szerződő Felek egyéb politikáinak részét képezik.

74. cikk

A 73. cikkben foglaltak alapján érvényes védintézkedésekről szóló különös rendelkezéseket a XX. melléklet tartalmazza.

75. cikk

A 74. cikkben említett védintézkedések nem akadályozzák a Szerződő Feleket abban, hogy e megállapodással összeegyeztethető szigorúbb védintézkedéseket vezessenek be vagy tartsanak érvényben.

4. FEJEZET

STATISZTIKA

76. cikk

(1) A Szerződő Felek gondoskodnak az EGT valamennyi fontos gazdasági, szociális és környezeti vonatkozását leíró és megfigyelő, koherens és egymással összehasonlítható statisztikák elkészítéséről és terjesztéséről.

(2) E célból a Szerződő Felek egységes módszereket, meghatározásokat és osztályozási rendszereket, továbbá a statisztikai munka megszervezésére közös programokat és eljárásokat alakítanak ki és alkalmaznak a közigazgatás megfelelő szintjein, figyelemmel a statisztikai adatok bizalmas kezelésére.

(3) A statisztikára vonatkozó különös rendelkezéseket a XXI. melléklet tartalmazza.

(4) A statisztika területén kialakítandó együttműködés megszervezéséről szóló különös rendelkezéseket a 30. jegyzőkönyv tartalmazza.

5. FEJEZET

VÁLLALATI JOG

77. cikk

A vállalati jogra vonatkozó különös rendelkezéseket a XXII. melléklet tartalmazza.

VI. RÉSZ

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NÉGY SZABADSÁGON KÍVÜL

78. cikk

A Szerződő Felek megerősítik és kiszélesítik a közösségi tevékenységek keretében az alábbi területeken folytatott együttműködésüket:

- kutatás és technológiai fejlesztés,

- információs szolgáltatások,

- környezet,

- oktatás, szakképzés és ifjúság,

- szociálpolitika,

- fogyasztóvédelem,

- kis- és középvállalkozások,

- idegenforgalom,

- az audiovizuális szektor, és

- polgári védelem,

amennyiben ezeket a területeket e megállapodás egyéb részeinek rendelkezései nem szabályozzák.

79. cikk

(1) A Szerződő Felek minden megfelelő módon, különösen a VII. részben előírt eljárásoknak megfelelően elmélyítik az egymással folytatott párbeszédet, amelynek célja azoknak a területeknek és tevékenységeknek a megállapítása, ahol a szorosabb együttműködés hozzájárulhat a 78. cikkben említett területeken kitűzött közös célok eléréséhez.

(2) A Szerződő Felek elsősorban információcserét folytatnak, és valamely Fél kérésére konzultációt tartanak az EGT-Vegyesbizottságban a 78. cikkben említett területeken végrehajtandó keretprogramok, egyedi programok, fellépések és projektek létrehozására vagy módosítására vonatkozó tervekről és javaslatokról.

(3) A VII. részben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell erre a részre, amennyiben ez a rész vagy a 31. jegyzőkönyv ezt kifejezetten előírja.

80. cikk

A 78. cikkben előírt együttműködés rendszerint valamelyik alábbi formában valósul meg:

- az EFTA-államok részvétele az EK keretprogramjaiban, egyedi programjaiban, projektjeiben és egyéb fellépéseiben,

- közös tevékenységek meghatározása egyes területeken; ide tartozik a tevékenységek egyeztetése vagy összehangolása, a korábban is folytatott tevékenységek egyesítése, valamint közös ad hoc tevékenységek meghatározása,

- információk hivatalos és nem hivatalos cseréje vagy biztosítása,

- egyes tevékenységek előmozdítására irányuló közös erőfeszítések a Szerződő Felek teljes területén,

- adott esetben párhuzamos jogalkotás azonos vagy hasonló tartalommal,

- amennyiben ahhoz a feleknek kölcsönös érdekük fűződik, az erőfeszítések és tevékenységek összehangolása nemzetközi szervezeteken keresztül vagy azok keretében, valamint a harmadik országokkal folytatott együttműködés összehangolása.

81. cikk

Ha az együttműködés abban a formában jön létre, hogy az EFTA-államok részt vesznek az EK valamely keretprogramjában, egyedi programjában, projektjében vagy egyéb fellépéseiben, akkor az alábbi elveket kell alkalmazni:

a) Az EFTA-államok a program minden részéhez hozzáférnek.

b) Azokban a bizottságokban, amelyek az EK-Bizottságot segítik az olyan közösségi tevékenységek végrehajtásában vagy kidolgozásában, amelyekhez az EFTA-államok részvételük folytán anyagilag hozzájárulnak, az EFTA-államok jogállása teljes mértékben megfelel az ilyen hozzájárulásnak.

c) A Közösségnek a Közösség általános költségvetését nem érintő azon határozatai, amelyek közvetlenül vagy közvetve kihatnak egy olyan keretprogramra, egyedi programra, projektre vagy egyéb fellépéseire, amelyben az EFTA-államok egy, az ebben a megállapodásban foglaltak alapján hozott határozatnak megfelelően részt vesznek, a 79. cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezések hatálya alá esnek. Az adott intézkedésben való további részvétel feltételeit az EGT-Vegyesbizottság a 86. cikknek megfelelően felülvizsgálhatja.

d) A projektek előkészítése terén a Közösség programjaiban vagy egyéb fellépéseiben az EFTA-államok intézményei, vállalkozásai, szervezetei és állampolgárai ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint az EK-tagállamok intézményei, vállalkozásai, szervezetei és állampolgárai. Ez alkalmazandó értelemszerűen az EK-tagállamok és az EFTA-államok közötti csere résztvevőinek esetében is az adott fellépések keretében.

e) Az EFTA-államok, azok intézményei, vállalkozásai, szervezetei és állampolgárai ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek az eredmények terjesztése, értékelése és kiaknázása vonatkozásában, mint az EK-tagállamok, azok intézményei, vállalkozásai, szervezetei és állampolgárai.

f) A Szerződő Felek vállalják, hogy saját szabályaiknak és rendelkezéseiknek megfelelően a szükséges mértékben elősegítik a programok és az egyéb fellépések résztvevőinek mozgását.

82. cikk

(1) Ha az ebben a részben foglaltak szerint célként kitűzött együttműködés az EFTA-államok pénzügyi részvételét is magában foglalja, akkor ez a részvétel az alábbi formák egyike szerint valósul meg:

a) az EFTA-államoknak a közösségi intézkedésekben való részvételből eredő hozzájárulását

- a kötelezettségvállalási előirányzatokkal, és

- a kifizetési előirányzatokkal

arányban állapítják meg, amelyek évente a Közösség általános költségvetésében, az adott intézkedéseknek megfelelő egyes költségvetési tételekben szerepelnek.

Az EFTA-államok hozzájárulását meghatározó arányossági tényező egyrészről az egyes EFTA-államok piaci áron számított bruttó hazai termékei közötti mindenkori arányt tükröző számok, másrészről az EK-tagállamok és az érintett EFTA-állam piaci áron számított bruttó hazai termékei összegének az összege. Ezt a tényezőt minden költségvetési évre a legfrissebb statisztikai adatok alapján számítják ki.

Az EFTA-államok hozzájárulásának összege mind a kötelezettségvállalási előirányzatok, mind a kifizetési előirányzatok esetében hozzáadódik a Közösség általános költségvetésében az érintett intézkedéseknek megfelelő egyes költségvetési tételekben feltüntetett összegekhez.

Az EFTA-államok által évente fizetendő hozzájárulások összegének megállapítása a kifizetési előirányzatok alapján történik.

Sem azok a kötelezettségek, amelyeket a Közösség azt megelőzően vállalt, hogy az EFTA-államok részvétele az érintett intézkedésekben e megállapodás alapján megkezdődött, sem az ezekből eredő kifizetések nem kötelezik az EFTA-államokat hozzájárulásra;

b) az EFTA-államoknak az egyes projektekben vagy egyéb intézkedésekben való részvételéből eredő pénzügyi hozzájárulása azon az elven alapul, hogy minden Szerződő Fél fedezi saját költségeit, és egy megfelelő, az EGT-Vegyesbizottság által megállapított mértékű összeggel hozzájárul a közös költségek fedezéséhez;

c) az EGT-Vegyesbizottság meghozza a szükséges határozatokat arról, hogy a Szerződő Felek milyen összeggel járuljanak hozzá az érintett intézkedéshez.

(2) Az e cikkben foglaltak végrehajtására vonatkozó részletes rendelkezéseket a 32. jegyzőkönyv tartalmazza.

83. cikk

Ha az együttműködés a hatóságok közötti információcsere formájában jön létre, akkor az EFTA-államok az EK-tagállamokkal megegyezően jogosultak a tájékoztatásra, és kötelességük, hogy információkat szolgáltassanak, figyelemmel a bizalmas jelleg megőrzésével szemben támasztott, az EGT-Vegyesbizottság által rögzített követelményekre.

84. cikk

Az egyes területeken folytatott együttműködést szabályozó rendelkezéseket a 31. jegyzőkönyv tartalmazza.

85. cikk

Ha a 31. jegyzőkönyv másként nem rendelkezik, akkor a Közösség és egyes EFTA-államok között a 78. cikkben említett területeken az e megállapodás hatálybalépésének időpontjáig létrejött együttműködésre ettől az időponttól kezdve az ebben a részben, valamint a 31. jegyzőkönyvben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

86. cikk

Az EGT-Vegyesbizottság a VII. részben foglaltaknak megfelelően hozza meg a 78-85. cikkek és az azokon alapuló intézkedések végrehajtásához szükséges határozatait, amelyek magukban foglalják többek között a 31. jegyzőkönyv rendelkezéseinek kiegészítését és módosítását, valamint a 85. cikk végrehajtása miatt szükséges átmeneti szabályozások elfogadását is.

87. cikk

A Szerződő Felek megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy létrehozzák, erősítsék vagy bővítsék a 78. cikkben fel nem sorolt területeken a közösségi intézkedések keretében folytatott együttműködést, amennyiben az ilyen együttműködés alkalmasnak tűnik arra, hogy az ebben a megállapodásban rögzített célok megvalósulását elősegítse, vagy amennyiben a Szerződő Felek megítélése szerint egyéb módon kölcsönösen érdekükben áll. Ilyen intézkedés lehet a 78. cikknek a módosítása a benne felsorolt területek újabbakkal történő kiegészítése révén.

88. cikk

Az e megállapodás egyéb részeiben foglalt rendelkezések sérelme nélkül, ennek a résznek a rendelkezései nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a Szerződő Felek bármelyike önállóan készítsen elő, fogadjon el és hajtson végre intézkedéseket.

VII. RÉSZ

INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET

A TÁRSULÁS FELÉPÍTÉSE

1. szakasz

Az EGT-Tanács

89. cikk

(1) Létrejön az EGT-Tanács. A feladata különösen, hogy politikai ösztönzést adjon e megállapodás végrehajtásához, és rögzítse az EGT-Vegyesbizottságra vonatkozó általános alapelveket.

Az EGT-Tanács e célból felméri a megállapodásban foglaltak érvényesülését és fejlődését. Az EGT-Tanács hozza meg a megállapodás módosításához vezető politikai határozatokat.

(2) A Szerződő Felek - a Közösség és az EK-tagállamok tekintetében a mindenkori hatáskörön belül - a problémát jelentő kérdéseket az EGT-Vegyesbizottságban lebonyolított vitát követően, vagy kivételesen sürgős esetekben közvetlenül az EGT-Tanács elé terjeszthetik.

(3) Az EGT-Tanács határozattal elfogadja eljárási szabályzatát.

90. cikk

(1) Az EGT-Tanács az Európai Közösségek Tanácsának tagjaiból, az EK-Bizottság tagjaiból és az egyes EFTA-államok kormányának egy-egy tagjából áll.

Az EGT-Tanács tagjai az eljárási szabályzatában megállapításra kerülő feltételeknek megfelelően képviseltethetik magukat.

(2) Az EGT-Tanács egyrészről a Közösség, másrészről az EFTA-államok közötti megállapodással hozza határozatait.

91. cikk

(1) Az EGT-Tanács elnökségét az Európai Közösségek Tanácsának egyik tagja, illetve valamely EFTA-állam kormányának egyik tagja hathavonta felváltva tölti be.

(2) Az EGT-Tanácsot az elnök évente két alkalommal hívja össze. Az EGT-Tanács eljárási szabályzatának megfelelően ugyancsak összeül, ha azt a körülmények megkívánják.

2. szakasz

Az EGT-Vegyesbizottság

92. cikk

(1) Létrejön az EGT-Vegyesbizottság. Az EGT-Vegyesbizottság gondoskodik az e megállapodásban foglaltak tényleges végrehajtásáról és alkalmazásáról. A Vegyesbizottság e célból eszmecserét és információcserét folytat, és az ebben a megállapodásban meghatározott esetekben határozatokat hoz.

(2) A Szerződő Felek - a Közösség és az EK-tagállamok tekintetében a mindenkori hatáskörön belül - konzultációkat tartanak az EGT-Vegyesbizottságban minden olyan, a megállapodás szempontjából jelentőséggel bíró, problémát okozó kérdésről, amelyet a Szerződő Felek valamelyike terjeszt elő.

(3) Az EGT-Vegyesbizottság határozattal elfogadja eljárási szabályzatát.

93. cikk

(1) Az EGT-Vegyesbizottság a Szerződő Felek képviselőiből áll.

(2) Az EGT-Vegyesbizottság határozatait egyrészről a Közösség, másrészről a maguk tekintetében egy álláspontot képviselő EFTA-államok közös megegyezésével hozza meg.

94. cikk

(1) Az EGT-Vegyesbizottság elnökségét a Közösség, azaz az EK-Bizottság képviselője, illetve valamely EFTA-állam képviselője hat havonta felváltva tölti be.

(2) Az EGT-Vegyesbizottság feladatai ellátásához alapvetően legalább havonta egyszer ülésezik. Ugyancsak összeül eljárási szabályzatának megfelelően elnökének kezdeményezésére vagy valamely Szerződő Fél kérésére.

(3) Az EGT-Vegyesbizottság határozhat albizottság vagy munkacsoport felállításáról, amely feladatainak végrehajtásában segíti. Az EGT-Vegyesbizottság eljárási szabályzatában rögzíti az ilyen albizottságok és munkacsoportok összetételét és működésének módját. Feladataikat minden egyes esetben az EGT-Vegyesbizottság határozza meg.

(4) Az EGT-Vegyesbizottság éves jelentést ad ki az e megállapodásban foglaltak érvényesüléséről és fejlődéséről.

3. szakasz

Parlamenti együttműködés

95. cikk

(1) Létrejön az EGT Parlamenti Vegyesbizottsága, amelyben egyenlő számban vannak jelen az Európai Parlament tagjai egyrészről, és az EFTA-államok parlamentjeinek tagja másrészről. A bizottság tagjainak teljes számát a 36. jegyzőkönyvben foglalt alapokmány állapítja meg.

(2) Az EGT Parlamenti Vegyesbizottsága a 36. jegyzőkönyvben foglalt rendelkezéseknek megfelelően felváltva tartja üléseit a Közösségben, illetve az EFTA-államok egyikében.

(3) Az EGT Parlamenti Vegyesbizottsága a párbeszéd és a viták fórumaként járul hozzá a Közösség és az EFTA-államok közötti jobb megértéshez az e megállapodás hatálya alá tartozó területeken.

(4) Az EGT Parlamenti Vegyesbizottsága szükség szerint jelentések vagy állásfoglalások formájában fejtheti ki véleményét. A testület különös figyelmet szentel az EGT-Vegyesbizottság által az e megállapodásban foglaltak érvényesüléséről és fejlődéséről a 94. cikk (4) bekezdésének megfelelően kiadott éves jelentés vizsgálatának.

(5) Az EGT-Tanács elnöke meghallgatás végett megjelenhet az EGT Parlamenti Vegyesbizottsága előtt.

(6) Az EGT Parlamenti Vegyesbizottsága elfogadja eljárási szabályzatát.

4. szakasz

Együttműködés a gazdasági és szociális partnerek között

96. cikk

(1) A Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Közösségben a szociális partnereket képviselő egyéb testületek, továbbá az EFTA-államok megfelelő testületeinek tagjai a köztük fennálló kapcsolatok megszilárdítása, valamint a szervezett és rendszeres formában folytatott együttműködés érdekében dolgoznak azért, hogy még inkább tudatosuljanak a Szerződő Felek gazdaságai közötti egyre nagyobb kölcsönös függőség gazdasági és szociális vonatkozásai, valamint a Szerződő Feleknek az EGT-hez fűződő érdekei.

(2) E célból létrejön az EGT Tanácsadó Bizottsága. A testületben a Közösség Gazdasági és Szociális Bizottságának tagjai egyrészről, és az EFTA Tanácsadó Bizottságának tagjai másrészről, egyenlő számban vannak jelen. Az EGT Tanácsadó Bizottsága jelentések vagy állásfoglalások formájában fejtheti ki véleményét.

(3) Az EGT Tanácsadó Bizottsága elfogadja eljárási szabályzatát.

2. FEJEZET

DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS

97. cikk

Ez a megállapodás nem érinti a Szerződő Felek azon jogát, hogy a megkülönböztetésmentesség elvének sérelme nélkül, valamint a többi Szerződő Fél tájékoztatását követően módosítsák belső jogszabályaikat az e megállapodás hatálya alá eső területeken,

- ha az EGT-Vegyesbizottság arra a megállapításra jut, hogy a módosított jogszabály nem befolyásolja az e megállapodásban foglaltak érvényesülését, vagy

- ha a 98. cikkben foglalt eljárás lezárult.

98. cikk

Ennek a megállapodásnak a mellékletei, valamint az 1-7., 9-11., 19-27., 30-32., 37., 39., 41. és 47. jegyzőkönyvek szükség szerint módosíthatók az EGT-Vegyesbizottság határozatával a 93. cikk (2) bekezdésében, a 99., 100., 102. és 103. cikkben foglaltaknak megfelelően.

99. cikk

(1) Amint az EK-Bizottság egy, ennek a megállapodásnak a hatálya alá tartozó területen új jogszabályokat dolgoz ki, nem hivatalos úton kikéri mind az EFTA-államok, mind az EK-tagállamok szakértőinek a tanácsát javaslatainak kidolgozásához.

(2) Amikor az EK-Bizottság továbbítja javaslatát az Európai Közösségek Tanácsához, ugyanakkor eljuttatja annak másolatát az EFTA-államokhoz.

A Szerződő Felek egyike kérésére az EGT-Vegyesbizottságban előzetes konzultációt kell lefolytatni.

(3) Az Európai Közösségek Tanácsának határozatát megelőző időszakban a Szerződő Felek egyikének kérésére, folyamatos információs és konzultációs eljárás keretében a Felek az EGT-Vegyesbizottságban ismét konzultálnak egymással a nagy jelentőségű kérdésekről.

(4) A Szerződő Felek jóhiszeműen működnek együtt az információs és konzultációs szakaszban, aminek célja az eljárást lezáró döntéshozatal megkönnyítése az EGT-Vegyesbizottság számára.

100. cikk

Az EK-Bizottság az érintett területeknek megfelelő lehető legszélesebb körű részvételt biztosítja az EFTA-államok szakértői számára az intézkedéstervezeteket előkészítő szakaszban, amelyeket azután azokhoz a bizottságokhoz nyújtanak be, amelyek végrehajtási jogkörének gyakorlásában az EK-Bizottságot segítik. Ebben a tekintetben az EK-Bizottság az intézkedéstervezetek kidolgozása során ugyanúgy konzultál az EFTA-államok szakértőivel, mint ahogy az EK-tagállamok szakértőivel.

Azokban az esetekben, amikor az Európai Közösségek Tanácsa a részt vevő bizottság típusa szerinti eljárásnak megfelelően összeül, az EK-Bizottság eljuttatja az Európai Közösségek Tanácsához az EFTA-államok szakértői által közölt véleményeket.

101. cikk

(1) A sem a 81. sem a 100. cikk hatálya alá nem tartozó bizottságok munkájába be kell vonni az EFTA-államok szakértőit, ha azt az e megállapodásban foglaltak megfelelő érvényesülése megkívánja.

Ezeket a bizottságokat a 37. jegyzőkönyv sorolja fel. A szakértők és a feladatok ilyen társításáról az érintett területtel foglalkozó jegyzőkönyvek és mellékletek rendelkeznek.

(2) Amennyiben a Szerződő Felek úgy találják, hogy a munka és a szakértők társításának ezt a módját más hasonló bizottságokra is ki kell terjeszteni, az EGT-Vegyesbizottság módosíthatja a 37. jegyzőkönyvet.

102. cikk

(1) A jogbiztonság és az EGT egységességének biztosítása érdekében az EGT-Vegyesbizottság a megfelelő új közösségi joganyagnak a Közösség részéről történő elfogadását követően a lehető leghamarabb dönt az e megállapodáshoz csatolt mellékletek módosításáról a célból, hogy lehetővé váljék az új joganyag és a megállapodáshoz csatolt mellékletek módosításainak egyidejű alkalmazása. A Közösség e célból a lehető legkorábban tájékoztatja a többi Szerződő Felet az EGT-Vegyesbizottságban, ha egy, e megállapodás hatálya alá tartozó területen fogad el jogi aktust.

(2) Az EGT-Vegyesbizottságban felmérik, hogy az e megállapodáshoz csatolt valamely melléklet mely részét érinti közvetlenül az új jogi szabályozás.

(3) A Szerződő Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy megegyezésre jussanak az e megállapodással kapcsolatos ügyekben.

Az EGT-Vegyesbizottság különösen megtesz mindent annak érdekében, hogy kölcsönösen elfogadható megoldást találjon, ha az EFTA-államokban a jogalkotó hatáskörébe tartozó súlyos probléma merül fel.

(4) Amennyiben az előző bekezdésben foglaltak alkalmazása ellenére sem jöhet létre megegyezés az e megállapodáshoz csatolt valamelyik melléklet módosításaival kapcsolatban, az EGT-Vegyesbizottság megvizsgálja az e megállapodásban foglaltak kellő érvényre juttatásának további lehetőségeit, és meghozza az e tekintetben szükséges intézkedéseket, beleértve a jogszabályok egyenértékűsége elismerésének a lehetőségét. Az ilyen határozatot legkésőbb attól a naptól számított hat hónap elteltével kell meghozni, hogy az ügy az EGT-Vegyesbizottság elé került, vagy ha ez az időpont későbbi, akkor a megfelelő közösségi jogszabály hatálybalépésének napjáig.

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben megszabott határidő végén az EGT-Vegyesbizottság nem hoz határozatot az e megállapodáshoz csatolt valamely melléklet módosításáról, a mellékletnek azt a részét, amelyről a (2) bekezdésben foglaltak szerint megállapították, hogy érinti a módosítás, ideiglenesen hatályon kívül kell helyezni, hacsak az EGT-Vegyesbizottság másként nem határoz. A hatályon kívül helyezés a (4) bekezdésben említett időszak végétől számított hatodik hónap végét követően lép hatályba, de semmi esetre sem korábban annál a napnál, amikor a megfelelő közösségi jogi aktus végrehajtásra kerül a Közösségben. Az EGT-Vegyesbizottság további erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy megegyezés alakuljon ki egy kölcsönösen elfogadható megoldásról, és az ideiglenes hatályon kívül helyezést a lehető legrövidebb időn belül meg lehessen szüntetni.

(6) Az EGT-Vegyesbizottság megvitatja az (5) bekezdésben említett ideiglenes hatályon kívül helyezés gyakorlati következményeit. Ez nem érinti azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyekre ennek a megállapodásnak az alapján magánszemélyek és gazdasági szereplők korábban már szert tettek. A Szerződő Felek szükség szerint döntenek az ideiglenes hatályon kívül helyezés miatt szükséges kiigazításokról.

103. cikk

(1) Ha az EGT-Vegyesbizottság valamelyik határozata csak bizonyos alkotmányos követelmények teljesülését követően lehet kötelező erejű egy Szerződő Félre nézve, akkor a határozat, amennyiben tartalmaz ilyen időpontot, az abban feltüntetett időpontban lép hatályba, feltéve hogy az érintett Szerződő Fél eddig az időpontig bejelenti a többi Szerződő Félnek az alkotmányos követelmények teljesülését.

Ha a fenti időpontig nem kerül sor a bejelentésre, akkor a határozat a legutóbbi bejelentést követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) Ha az EGT-Vegyesbizottság határozatát követő hat hónapos időszak végéig ilyen bejelentésre nem kerül sor, az EGT-Vegyesbizottság határozatát ideiglenes jelleggel alkalmazzák addig, amíg az alkotmányos követelmények nem teljesülnek, hacsak valamely Szerződő Fél be nem jelenti, hogy ilyen ideiglenes alkalmazásra nincs mód. Ez utóbbi esetben, vagy ha a Szerződő Fél azt jelenti be, hogy nem erősíti meg az EGT-Vegyesbizottság valamely határozatát, a 102. cikk (5) bekezdésében említett hatályon kívül helyezés egy hónappal a bejelentést követően lép hatályba, de semmi esetre sem korábban annál a napnál, amikor a megfelelő közösségi jogi aktus a Közösségben végrehajtásra kerül.

104. cikk

Az EGT-Vegyesbizottság által az e megállapodásban meghatározott esetekben hozott határozatok, amennyiben a megállapodás másként nem rendelkezik, hatálybalépésük időpontjától kezdve kötelező erejűek a Szerződő Felekre nézve, s azok megteszik a határozatokban foglaltak végrehajtásához és alkalmazásához szükséges lépéseket.

3. FEJEZET

EGYSÉGESSÉG, FELÜGYELETI ELJÁRÁS ÉS VITARENDEZÉS

1. szakasz

Egységesség

105. cikk

(1) A Szerződő Felek azon célkitűzésének megvalósulásához, hogy e megállapodást, valamint azon közösségi jogi rendelkezéseket, amelyek lényegi tartalmukban bekerültek e megállapodásba, a lehető legegységesebb módon értelmezzék, az EGT-Vegyesbizottság az ebben a cikkben foglaltaknak megfelelően jár el.

(2) Az EGT-Vegyesbizottság folyamatosan áttekinti az Európai Közösségek Bírósága és az EFTA-Bíróság által alkalmazott joggyakorlat fejleményeit. E célból a fenti bíróságok ítéleteit megkapja az EGT-Vegyesbizottság, és igyekszik elérni, hogy a megállapodás homogén értelmezése megmaradjon.

(3) Ha azt követően, hogy a két Bíróság által alkalmazott joggyakorlat valamely eltérése az EGT-Vegyesbizottság elé került, és az két hónapon belül nem határoz a megállapodás homogén értelmezésének megőrzéséről, akkor a 111. cikkben megállapított eljárásokat lehet alkalmazni.

106. cikk

A bíróságok függetlenségének teljes tiszteletben tartása mellett, az ebben a megállapodásban foglaltaknak lehető legegységesebb értelmezése biztosítása érdekében az EGT-Vegyesbizottság létrehozza az EFTA-Bíróság, az Európai Közösségek Bírósága, és az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága, valamint az EFTA-államok felsőfokú bíróságai által hozott ítéletekkel kapcsolatos információk cseréjének rendszerét. Ez a rendszer a következőket foglalja magában:

a) a fenti bíróságok által hozott ítéletek eljuttatása az Európai Közösségek Bírósága hivatalvezetőjéhez, amennyiben azok egyrészről az ebben a megállapodásban vagy másrészről az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésben és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződésben foglaltaknak, illetve módosításaiknak vagy kiegészítéseiknek, továbbá az ezek alapján elfogadott jogi aktusoknak - amennyiben azok olyan rendelkezéseket érintenek, amelyek lényegüket illetően azonosak e megállapodás rendelkezéseivel - az értelmezéséről és alkalmazásáról;

b) az Európai Közösségek Bíróságának hivatalvezetője osztályozza ezeket az ítéleteket, beleértve szükség szerint a fordítások és kivonatok elkészítését és közzétételét;

c) az Európai Közösségek Bíróságának hivatalvezetője továbbítja a vonatkozó dokumentumokat az egyes Szerződő Felek által kijelölt, illetékes nemzeti hatóságokhoz.

107. cikk

A 34. jegyzőkönyv tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amelyek alapján az EFTA-államok engedélyezhetik a bíróságok vagy törvényszékek számára, hogy az EGT valamely szabályának értelmezésével kapcsolatos döntéshozatal céljából az Európai Közösségek Bíróságához forduljanak.

2. szakasz

Felügyeleti eljárás

108. cikk

(1) Az EFTA-államok létrehoznak egy független felügyeleti szervet (EFTA Felügyeleti Hatóság), valamint a Közösségben jelenleg alkalmazott eljárásokhoz hasonló eljárásokat vezetnek be, beleértve azokat is, amelyek az e megállapodás alapján fennálló kötelezettségek teljesítését biztosítják, továbbá, amelyek az EFTA Felügyeleti Hatóság által a versennyel kapcsolatban hozott intézkedések jogszerűségének ellenőrzésére szolgálnak.

(2) Az EFTA-államok felállítanak egy bíróságot (EFTA-Bíróság).

Az e megállapodásban foglaltak alkalmazásával kapcsolatban az EFTA-Bíróságnak az EFTA-államok között létrejött külön megállapodásnak megfelelően különösen az alábbiak vonatkozásában van hatásköre:

a) az EFTA-államokat érintő felügyeleti eljárással kapcsolatos keresetek;

b) az EFTA Felügyeleti Hatóság által a versennyel kapcsolatos ügyekben hozott döntések elleni fellebbezések;

c) két vagy több EFTA-állam között zajló jogviták rendezése.

109. cikk

(1) Az e megállapodásból eredő kötelezettségek teljesítését egyrészről az EFTA Felügyeleti Hatóság, másrészről pedig az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződéssel és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződéssel, valamint e megállapodással összhangban eljárva az EK-Bizottság ellenőrzi.

(2) Ahhoz, hogy az EGT egész területén egységes felügyelet érvényesülhessen, az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EK-Bizottság a felügyeleti politika kérdéseiben és egyedi esetekben együttműködik, információcserét folytat és konzultál egymással.

(3) Az EK-Bizottsághoz és az EFTA Felügyeleti Hatósághoz érkeznek be az e megállapodás alkalmazásával kapcsolatos panaszok. Ezek tájékoztatják egymást a beérkezett panaszokról.

(4) Mindkét testület kivizsgálja a hatáskörébe tartozó panaszokat, és továbbítja a másik testülethez azokat, amelyek annak a hatáskörébe tartoznak.

(5) Amennyiben a szükséges intézkedésről egy panasszal kapcsolatos eljárásról vagy a vizsgálat eredményéről a két testület között nézeteltérés alakul ki, bármelyikük az EGT-Vegyesbizottság elé utalhatja az ügyet, amely a 111. cikkben foglaltaknak megfelelően jár el.

110. cikk

Az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EK-Bizottság e megállapodás alapján hozott határozatai, amelyek - az államokat kivéve - a jogalanyokra vagyoni kötelezettségeket rónak, végrehajthatók. Ugyanez vonatkozik az e megállapodás alapján, az Európai Közösségek Bírósága, az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága és az EFTA-Bíróság által hozott ilyen ítéletekre is.

A végrehajtásra annak az államnak a hatályos polgári eljárási szabályai vonatkoznak, amelynek területén a végrehajtásra sor kerül. A határozatot végrehajtási záradékkal az a hatóság látja el - az okirat valódiságának vizsgálatán kívül minden más ellenőrzést mellőzve -, amelyet a Szerződő Felek erre a célra kijelölnek, és amelyről a többi Szerződő Felet, az EFTA Felügyeleti Hatóságot, az EK-Bizottságot, az Európai Közösségek Bíróságát, az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságát és az EFTA-Bíróságot tájékoztatják. Ha ezeknek az alaki követelményeknek az érintett fél kérelmére eleget tettek, a fél, azon állam jogának megfelelően, amelynek területén a végrehajtásra sor kerül, közvetlenül az illetékes hatóságtól kérheti a végrehajtást.

A végrehajtást az EK-Bizottság, az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága vagy az Európai Közösségek Bírósága által hozott határozatok esetében csak az Európai Közösségek Bíróságának határozata, az EFTA Felügyeleti Hatóság vagy az EFTA-Bíróság által hozott határozatok esetében csak az EFTA-Bíróság határozata függesztheti fel. A végrehajtási eljárás szabálytalanságára vonatkozó panaszok tekintetében azonban az érintett államok igazságszolgáltatási szervei rendelkeznek hatáskörrel.

3. szakasz

Vitarendezés

111. cikk

(1) A Közösség vagy valamelyik EFTA-állam az e megállapodásban foglaltak értelmezését vagy alkalmazását illető vitás ügyekben az EGT-Vegyesbizottsághoz fordulhat az alábbi rendelkezéseknek megfelelően.

(2) A vitát az EGT-Vegyesbizottság rendezheti. Az EGT-Vegyesbizottság megkap minden olyan információt, amely a helyzet alapos megvizsgálásában hasznos lehet, azzal a céllal, hogy elfogadható megoldást találjon. E célból az EGT-Vegyesbizottság minden lehetőséget megvizsgál a megállapodásban foglaltak megfelelő érvényesülése érdekében.

(3) Ha a vita az e megállapodásban foglaltak közül olyan rendelkezés értelmezéséről folyik, amely lényegét tekintve megegyezik az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés megfelelő szabályával vagy az e két szerződés alapján elfogadott jogszabályokkal, továbbá, ha a vitát nem rendezik az attól a naptól számított három hónapon belül, hogy azzal az EGT-Vegyesbizottsághoz fordultak, akkor a vitában érintett Szerződő Felek megállapodhatnak abban, hogy felkérik az Európai Közösségek Bíróságát arra, hogy döntsön a vonatkozó szabályok értelmezéséről.

Ha az ilyen vitában az EGT-Vegyesbizottság az eljárás megindításának napját követő hat hónapon belül nem talál olyan megoldást, amivel a felek egyetértenek, vagy ha addig a vitában érintett Szerződő Felek nem döntöttek úgy, hogy kérik az Európai Közösségek Bíróságának döntését, akkor a Szerződő Fél a lehetséges eltérések feloldása végett

- védintézkedést tehet a 112. cikk (2) bekezdésének megfelelően, követve a 113. cikkben ismertetett eljárást,

- vagy értelemszerűen alkalmazhatja a 102. cikkben foglaltakat.

(4) Ha a vita a 111. cikk (3) bekezdése vagy a 112. cikk alapján tett védintézkedések hatályát vagy időtartamát, vagy a 114. cikk alapján az egyensúly helyreállítása érdekében tett intézkedések célszerűségét érinti, és ha az EGT-Vegyesbizottság három hónapon belül nem tudja rendezni az elé terjesztett vitát, akkor a 33. jegyzőkönyvben megállapított eljárásnak megfelelően bármelyik Szerződő Fél választottbírósághoz fordulhat a jogvitával. Az ilyen eljárás keretében nem lehet foglalkozni az e megállapodásnak a (3) bekezdésben hivatkozott rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel. A választottbírósági döntés kötelező érvényű a vitában érintett felekre nézve.

4. FEJEZET

VÉDINTÉZKEDÉSEK

112. cikk

(1) Ha tartósnak mutatkozó, súlyos ágazati vagy regionális jellegű gazdasági, társadalmi, vagy környezeti nehézségek lépnek fel, a Szerződő Felek egyoldalúan megfelelő intézkedéseket tehetnek a 113. cikkben megállapított feltételeknek és eljárásnak megfelelően.

(2) Az ilyen védintézkedések a hatály és az időtartam tekintetében szigorúan a helyzet orvoslásához szükséges mértékre korlátozódnak. Elsőbbséget élveznek azok az intézkedések, amelyek a legkevésbé zavarják meg az e megállapodásban foglaltak érvényre jutását.

(3) A védintézkedések valamennyi Szerződő Fél vonatkozásában érvényesek.

113. cikk

(1) Az a Szerződő Fél, amelyik a 112. cikk alapján védintézkedés meghozatalára készül, az EGT-Vegyesbizottságon keresztül haladéktalanul tájékoztatja a többi Szerződő Felet, és rendelkezésükre bocsát minden érdemi információt.

(2) A Szerződő Felek haladéktalanul konzultációt kezdenek az EGT-Vegyesbizottságban annak érdekében, hogy egy minden érintett fél számára elfogadható megoldást találjanak.

(3) Az érintett Szerződő Fél csak az (1) bekezdés szerinti bejelentés időpontjától számított egy hónapot követően teheti meg a védintézkedést, hacsak a (2) bekezdés szerinti konzultációs eljárás a megjelölt határidő lejárta előtt le nem zárul. Amennyiben azonnali fellépést követelő kivételes körülmények kizárják az előzetes vizsgálat lehetőségét, úgy az érintett Szerződő Fél azonnal megteheti a nehézségek kiküszöböléséhez feltétlenül szükséges védintézkedéseket.

A Közösség nevében az EK-Bizottság tesz védintézkedéseket.

(4) Az érintett Szerződő Fél haladéktalanul tájékoztatja az EGT-Vegyesbizottságot a meghozott intézkedésekről, és rendelkezésére bocsát minden érdemi információt.

(5) Bevezetésük időpontjától kezdődően a meghozott intézkedésekről az EGT-Vegyesbizottság háromhavonta konzultációt folytat, amelynek célja az intézkedések megszüntetése az előirányzott határidő előtt, vagy alkalmazási körük korlátozása. A Szerződő Felek bármikor felkérhetik az EGT-Vegyesbizottságot az ilyen intézkedések felülvizsgálatára.

114. cikk

(1) Ha egy Szerződő Fél által tett védintézkedés az egyensúly felbomlásához vezet az ebben a megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek között, akkor bármely másik Szerződő Fél hozhat ezzel a Szerződő Féllel szemben olyan célszerű, az egyensúlyt helyreállító intézkedést, amely kifejezetten az egyensúlyhiány felszámolásához szükséges. Elsőbbségben részesülnek azok az intézkedések, amelyek a legkevésbé zavarják meg az EGT működését.

(2) A 113. cikkben részletezett eljárást alkalmazni kell.

VIII. RÉSZ

FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS

115. cikk

A Szerződő Felek a közöttük fennálló kereskedelmi és gazdasági kapcsolatoknak az 1. cikk szerinti folyamatos és kiegyensúlyozott erősítése céljából megállapodnak a régióik közötti gazdasági és szociális egyenlőtlenségek csökkentésének szükségességéről. Ebben a tekintetben tudomásul veszik az e megállapodás egyéb pontjaiban, valamint a kapcsolódó jegyzőkönyvekben kifejtett vonatkozó rendelkezéseket, köztük olyan rendelkezéseket, amelyek a mezőgazdasággal és a halászattal kapcsolatosak.

116. cikk

Az EFTA-államok létrehozzák a finanszírozási mechanizmust, hogy az EGT keretében és a Közösség által ebben a tekintetben korábban tett erőfeszítések mellett hozzájáruljanak a 115. cikkben megállapított célok eléréséhez.

117. cikk

A finanszírozási mechanizmusra irányadó rendelkezéseket a 38. jegyzőkönyv tartalmazza.

IX. RÉSZ

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

118. cikk

(1) Amennyiben egy Szerződő Fél úgy véli, hogy valamennyi Szerződő Fél érdekében hasznos lenne az e megállapodással létrehozott kapcsolatoknak a megállapodásban nem szereplő területekre való kiterjesztése útján történő továbbfejlesztése, indokolással kiegészített kérelmet terjeszthet az EGT-Tanácsban a többi Szerződő Fél elé. Az EGT-Tanács megbízhatja az EGT-Vegyesbizottságot, hogy vizsgálja meg a kérelem valamennyi vonatkozását, és készítsen erről jelentést.

Az EGT-Tanács szükség esetén politikai döntéseket hozhat, amelyek célja a tárgyalások megindítása a Szerződő Felek között.

(2) Az (1) bekezdésben említett tárgyalások eredményeként létrejövő megállapodásokat a Szerződő Felek saját eljárási szabályaiknak megfelelően megerősítik vagy jóváhagyják.

119. cikk

A mellékletek és az azokban hivatkozott, az ebben a megállapodásban foglaltak figyelembevételével elfogadott jogi aktusok, továbbá a jegyzőkönyvek e megállapodás szerves részét képezik.

120. cikk

Amennyiben e megállapodás és különösen annak 41. és 43. jegyzőkönyve másként nem rendelkezik, a megállapodás rendelkezéseinek alkalmazása elsőbbséget élvez az Európai Gazdasági Közösség és egy vagy több EFTA-állam között létrejött két- vagy többoldalú megállapodások rendelkezéseivel szemben, ha e megállapodás ugyanazt a területet szabályozza.

121. cikk

Ennek a megállapodásnak a rendelkezései nem zárják ki az együttműködést:

a) a skandináv együttműködés vonatkozásában, amennyiben az nem hátráltatja az e megállapodásban foglaltak megfelelő érvényesülését;

b) a Svájc és Liechtenstein közötti regionális unió vonatkozásában, amennyiben ennek az uniónak a céljai e megállapodás alkalmazásával nem valósulnak meg, és nem hátráltatják az e megállapodásban foglaltak megfelelő érvényesülését;

c) az Ausztria és Olaszország közötti együttműködés tekintetében Tirol, Vorarlberg és Trentino-Dél-Tirol (Alto Adige) vonatkozásában, amennyiben ez az együttműködés nem hátráltatja az e megállapodásban foglaltak megfelelő érvényesülését.

122. cikk

A Szerződő Felek képviselői, küldöttei és szakértői, valamint az e megállapodás alapján tevékenykedő tisztviselők és egyéb alkalmazottak szolgálati jogviszonyuk megszűnését követően sem fedhetik fel a szolgálati titoktartási kötelezettség alá eső információkat, így különösen a vállalkozásokra, az ezek üzleti kapcsolataira vagy költségösszetevőire vonatkozó információkat.

123. cikk

Ez a megállapodás nem akadályoz meg egyetlen Szerződő Felet sem, hogy olyan intézkedéseket hozzon:

a) amelyek megítélése szerint szükségesek ahhoz, hogy megakadályozhassa olyan információ felfedését, amelynek közlését ellentétesnek tartja alapvető biztonsági érdekeivel;

b) amelyek fegyverek, lőszer és hadianyagok vagy más, védelmi szempontból nélkülözhetetlen termékek előállításával vagy kereskedelmével, vagy honvédelmi szempontból feltétlenül szükséges kutatással, fejlesztéssel vagy gyártással kapcsolatosak, hacsak az ilyen intézkedések nem rontják a versenyfeltételeket a nem kifejezetten katonai célokat szolgáló termékek tekintetében;

c) amilyeneket saját biztonsága szempontjából elengedhetetlennek vél a fennálló jogrendre veszélyt jelentő súlyos belső zavargások esetén, háború vagy háborúval fenyegető súlyos nemzetközi feszültség idején azért, hogy eleget tehessen a béke és a nemzetközi biztonság fenntartása érdekében vállalt kötelezettségeinek.

124. cikk

A Szerződő Felek - az e megállapodás egyéb rendelkezései alkalmazásának sérelme nélkül - a 34. cikk értelmében vett társaságok tőkéjében való részesedést illetően ugyanolyan bánásmódban részesítik az EK-tagállamok és az EFTA-államok állampolgárait, mint a saját állampolgáraikat.

125. cikk

E megállapodás nem sértheti a Szerződő Felek államaiban fennálló tulajdoni rendet.

126. cikk

(1) Ezt a megállapodást az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó területekre - az ezekben a szerződésekben megállapított feltételek szerint -, valamint az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svéd Királyság területére kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére ezt a megállapodást nem kell alkalmazni az Åland-szigetekre. Finnország kormánya azonban egy, az e megállapodás megerősítésekor a letéteményesnél elhelyezett és a letéteményes által hiteles másolatokban a Szerződő Felekhez továbbított nyilatkozat útján bejelentheti, hogy a megállapodás ugyanolyan feltételekkel vonatkozik ezekre a szigetekre, mint Finnország egyéb területeire, figyelemmel az alábbi rendelkezésekre:

a) ennek a megállapodásnak a rendelkezései nem zárják ki az Åland-szigeteken bármely adott időpontban hatályban lévő rendelkezések alkalmazását azokra a korlátozásokra vonatkozóan, amelyek:

i. korlátozzák az Åland-szigeteki regionális állampolgársággal nem rendelkező természetes személyek, továbbá a jogi személyek azon jogát, hogy az Åland-szigeteken a szigetek illetékes hatóságának engedélye nélkül ingatlantulajdont szerezzenek; vagy ingatlant birtokoljanak;

ii. korlátozzák az Åland-szigeteki regionális állampolgársággal nem rendelkező természetes személyek, továbbá a jogi személyek azon jogát, hogy az Åland-szigeteken a szigetek illetékes hatóságának engedélye nélkül letelepedjenek vagy szolgáltatást nyújtsanak;

b) az Åland-szigetek lakosai által Finnországban élvezett jogokat ez a megállapodás nem érinti;

c) az Åland-szigetek hatóságai egyenlő bánásmódban részesítik a Szerződő Felek minden természetes és jogi személyét.

127. cikk

Bármelyik Szerződő Fél elállhat ettől a megállapodástól, ha ezt legalább 12 hónappal korábban írásban közli a többi Szerződő Féllel.

A többi Szerződő Fél az elállási szándék bejelentését követően haladéktalanul diplomáciai konferenciát hív össze a megállapodáson végrehajtandó szükséges módosítások áttekintésére.

128. cikk

(1) Minden olyan európai államnak, amely a Közösség tagjává válik, kérnie kell, illetve a Svájci Államszövetség, továbbá minden olyan európai állam, amely az EFTA tagjává válik, kérheti, hogy e megállapodás részes felévé váljon. Az ilyen kérelmet az EGT-Tanácshoz kell benyújtani.

(2) Az ilyen részvétel feltételeit a Szerződő Felek és a kérelmező állam közötti megállapodás rendezi. Ezt a megállapodást saját eljárásainak megfelelően valamennyi Szerződő Félnek meg kell erősítenie vagy jóvá kell hagynia.

129. cikk

(1) E megállapodás egyetlen eredeti példányban angol, dán, finn, francia, görög, holland, izlandi, német, norvég, olasz, portugál, spanyol és svéd nyelven készült, és az e nyelveken készült szövegeinek mindegyike egyaránt hiteles.

A mellékletekben hivatkozott jogi aktusok angol, dán, francia, görög, holland, német, olasz, portugál és spanyol nyelvű, az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett szövege egyaránt hiteles, és ezeket hitelesítés céljából finn, izlandi, norvég és svéd nyelven is meg kell szövegezni.

(2) E megállapodást a Szerződő Felek alkotmányos követelményeiknek megfelelően megerősítik vagy jóváhagyják.

E megállapodást az Európai Közösségek Tanácsának Főtitkárságánál helyezik letétbe, amely minden Szerződő Fél részére eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

A megerősítő vagy jóváhagyó okiratokat az Európai Közösségek Tanácsának Főtitkárságánál helyezik letétbe, amely minden további Szerződő Felet értesít erről.

(3) Ez a megállapodás abban az időpontban és azokkal a feltételekkel lép hatályba, amelyeket az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyv megállapít.*[3]

JEGYZŐKÖNYVEK

1. JEGYZŐKÖNYV

a horizontális kiigazításokról

A megállapodáshoz csatolt mellékletekben hivatkozott jogi aktusok rendelkezései a megállapodásnak és ennek a jegyzőkönyvnek megfelelően alkalmazandók, amennyiben a vonatkozó melléklet másként nem rendelkezik. Az egyes jogi aktusokhoz szükséges egyedi kiigazításokat az a melléklet tartalmazza, amely az adott jogi aktust megemlíti.

1. A JOGI AKTUSOK BEVEZETŐ RÉSZEI

A hivatkozott jogi aktusok preambulumai nincsenek a megállapodás céljainak megfelelően kiigazítva. Ezeknek szükség esetén, a megállapodás keretein belül, az ilyen jogi aktusok rendelkezéseinek helyes értelmezése és alkalmazása tekintetében van jelentősége.

2. AZ EK BIZOTTSÁGAIRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A hivatkozott jogi aktusokban foglalt, az EK bizottságait érintő eljárásokkal, intézményi szabályozásokkal és egyéb rendelkezésekkel a megállapodás 81., 100. és 101. cikke, valamint a 31. jegyzőkönyv foglalkozik.

3. A KÖZÖSSÉGI JOGI AKTUSOK KIIGAZÍTÁSÁRA VAGY MÓDOSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOKAT MEGÁLLAPÍTÓ RENDELKEZÉSEK Amennyiben egy hivatkozott jogi aktus EK-eljárást ír elő a kiigazításával, kiterjesztésével vagy módosításával kapcsolatban, vagy új közösségi politikák, intézkedések vagy jogi aktusok kidolgozásáról rendelkezik, a megállapodásban előírt megfelelő döntéshozatali eljárást kell alkalmazni.

4. INFORMÁCIÓCSERE ÉS ÉRTESÍTÉSI ELJÁRÁS

a) Ha egy EK-tagállamnak az EK-Bizottság részére információkat kell szolgáltatnia, egy EFTA-állam az ugyanilyen információkat az EFTA Felügyeleti Hatóságnak, továbbá az EFTA-államok Állandó Bizottságának adja meg. Ugyanez érvényes akkor is, amikor az információkat a hatáskörrel rendelkező hatóságok továbbítják. Az EK-Bizottság és az EFTA Felügyeleti Hatóság kicserélik azokat az információkat, amelyeket az EK-tagállamoktól, illetve az EFTA-államoktól vagy a hatáskörrel rendelkező hatóságoktól kaptak.

b) Ha egy EK-tagállamnak egy vagy több másik tagállam részére információkat kell szolgáltatnia, ezeket az információkat megadja az EK-Bizottságnak is, amely az EFTA-államokhoz történő továbbítás céljából átadja azokat az állandó bizottságnak.

Egy EFTA-állam egy vagy több másik EFTA-államnak, továbbá az állandó bizottságnak továbbítja a megfelelő információkat, az állandó bizottság az EK-tagállamokhoz történő továbbítás céljából átadja azokat az EK-Bizottságnak. Ugyanez érvényes akkor is, amikor az információkat a hatáskörrel rendelkező hatóságok adják meg.

c) Azokon a területeken, ahol a sürgős jelleg miatt gyors információtovábbításra van szükség, közvetlen információcserét előíró, megfelelő ágazati megoldásokat kell alkalmazni.

d) Az EK-Bizottságnak az ellenőrzési, jóváhagyási, információs, értesítési vagy konzultációs és hasonló ügyekre vonatkozó eljárásokkal összefüggő feladatait az EFTA-államok vonatkozásában az általuk közösen bevezetett eljárásoknak megfelelően kell ellátni. Ez nem érinti a 2., 3. és 7. pontban foglaltakat. Az EK-Bizottság és az EFTA Felügyeleti Hatóság vagy az állandó bizottság kicseréli az ilyen ügyekkel kapcsolatos összes információt. Az ezzel összefüggésben felmerülő kérdésekkel az EGT-Vegyesbizottsághoz lehet fordulni.

5. FELÜLVIZSGÁLATI ÉS JELENTÉSTÉTELI ELJÁRÁS

Ha egy hivatkozott jogi aktusban foglaltak szerint az EK-Bizottságnak, vagy az EK valamely másik testületének jelentést, értékelést vagy egyéb hasonló anyagot kell készítenie, akkor, eltérő megállapodás hiányában, az EFTA Felügyeleti Hatóság, illetve az állandó bizottság egyidejűleg megfelelő jelentést, megfelelő értékelést vagy hasonló anyagot készít az EFTA-államok számára. Az EK-Bizottság és az EFTA Felügyeleti Hatóság vagy az állandó bizottság konzultál egymással és információt cserél saját jelentésének elkészítése során; a jelentésekről másolatot küldenek az EGT-Vegyesbizottság részére.

6. AZ INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELE

a) Ha egy hivatkozott jogi aktusban foglaltak szerint valamely EK-tagállamnak közzé kell tennie bizonyos tényekre, eljárásokra és hasonlókra vonatkozó információkat, akkor a megállapodás keretében az EFTA-államoknak is közzé kell tenniük a vonatkozó információkat a megfelelő módon.

b) Ha egy hivatkozott jogi aktusban foglaltak szerint tényeket, eljárásokat, jelentéseket és hasonló információkat közzé kell tenni az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában, akkor az EFTA-államokra vonatkozó megfelelő információkat a Hivatalos Lapnak az EGT-ről szóló külön részében[1] kell közölni.[4]

7. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Az EK-tagállamok vagy azok közintézményei, vállalkozásai és magánszemélyei részére egymáshoz való viszonyukban biztosított jogok és a rájuk rótt kötelezettségek a Szerződő Felek részére biztosított jogokként és rájuk rótt kötelezettségekként értelmezendők; adott esetben Szerződő Feleknek kell tekinteni azok hatáskörrel rendelkező hatóságait, közintézményeit, vállalkozásait vagy magánszemélyeit.

8. TERÜLETI HIVATKOZÁSOK

Ha a hivatkozott jogi aktusok hivatkozásokat tartalmaznak a "Közösség" vagy a "közös piac" területére, akkor az ilyen hivatkozásokat a megállapodás alkalmazásában a Szerződő Felek területeire való hivatkozásként kell értelmezni, a megállapodás 126. cikkében foglalt meghatározásnak megfelelően.

9. HIVATKOZÁSOK AZ EK-TAGÁLLAMOK ÁLLAMPOLGÁRAIRA

Ha a hivatkozott jogi aktusok hivatkozásokat tartalmaznak az EK-tagállamok állampolgáraira, akkor az ilyen hivatkozásokat a megállapodás alkalmazásában az EFTA-államok állampolgáraira való hivatkozásként is kell értelmezni.

10. HIVATKOZÁS NYELVEKRE

Ha a hivatkozott jogi aktusok az Európai Közösségek valamely hivatalos nyelvének használatát illetően jogokat biztosítanak az EK-tagállamok, azok közintézményei, vállalkozásai vagy magánszemélyei részére, vagy kötelezettségeket rónak rájuk, akkor az összes Szerződő Fél bármelyik hivatalos nyelvének használatával kapcsolatos megfelelő jogokat és kötelezettségeket a Szerződő Felek, azok hatáskörrel rendelkező hatóságai, közintézményei, vállalkozásai vagy magánszemélyei számára biztosított jogokként, illetve rájuk rótt kötelezettségekként kell értelmezni.

11. A JOGI AKTUSOK HATÁLYBALÉPÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

A megállapodáshoz csatolt mellékletekben hivatkozott jogi aktusok hatálybalépésére vagy végrehajtására vonatkozó rendelkezéseknek a megállapodás szempontjából nincs jelentősége. Az EFTA-államok számára előírt, a hivatkozott jogi aktusok hatálybaléptetésére és végrehajtására vonatkozó határidők és időpontok a megállapodás hatálybalépésének időpontjából, valamint az átmeneti szabályozásra vonatkozó rendelkezésekből fakadnak.

12. A KÖZÖSSÉGI JOGI AKTUSOK CÍMZETTJEI

A megállapodás szempontjából nincs jelentősége azoknak a rendelkezéseknek, amelyek azt jelzik, hogy a Közösség valamely jogi aktusának címzettjei a Közösség tagállamai.

2. JEGYZŐKÖNYV

a megállapodás hatálya alól a 8. cikk (3) bekezdésének a) pontjával összhangban kivett termékekről

A 2. jegyzőkönyvet a 22001D0140 váltja fel. Lásd: az EGT-Vegyesbizottság 140/2001. számú határozata, HL L 22., 2002.1.24., 34. o.

3. JEGYZŐKÖNYV

a megállapodás 8. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett termékekről

A 3. jegyzőkönyvet a 22001D0140 váltja fel. Lásd: az EGT-Vegyesbizottság 140/2001. számú határozata, HL L 22., 2002.1.24., 34. o.

4. JEGYZŐKÖNYV

a származási szabályokról

A 4. jegyzőkönyvet a 21997D0123 váltja fel. Lásd: az EGT-Vegyesbizottság 71/96. számú határozata, HL L 21., 1997.1.23., 12. o.

5. JEGYZŐKÖNYV

a fiskális vámokról (Liechtenstein)

1. E jegyzőkönyv 2. pontjának sérelme nélkül Liechtenstein a megállapodás 14. cikkében foglaltaknak megfelelően ideiglenesen fenntarthatja az alábbi táblázatban felsorolt vámtarifaszám alá tartozó termékekre kivetett fiskális vámokat. A 0901-es és az ex 2101-es vámtarifaszám alá tartozó termékek esetében ezeket a vámokat legkésőbb 1996. december 31-ig el kell törölni.

2. Ha Liechtensteinben a táblázatban felsorolt termékekhez hasonló termék gyártása kezdődik meg, akkor az erre a termékre kivetett fiskális vámot el kell törölni.

3. Az EGT-Vegyesbizottság az 1996-os esztendő folyamán megvizsgálja a helyzetet.

TÁBLÁZAT

VámtarifaszámÁrumegnevezés
0901Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; bármilyen
arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé (négyéves átmeneti időtartamra)
ex 2101Kávékivonatok, -eszenciák és -koncentrátumok, valamint e kivonatokból,
eszenciákból és koncentrátumokból, mint alapanyagból előállított készítmények
(négyéves átmeneti időtartamra)
2707. 1010/9990
2709. 0010/0090
2710. 0011/0029
Ásványolajok és lepárlási termékeik
2711. 1110/2990Olajgázok és egyéb gáznemű szénhidrogének
ex minden vámtarifa-fejezetMotorüzemanyagként felhasznált termékek
ex 8407Szikragyújtásos dugattyús vagy forgó belsőégésű dugattyús motorok a 8702.9010,
8703.1000/2420, 9010/9030, 8704.3110/3120, 9010/9020 vámtarifaszám alá sorolt
gépjárművekhez
ex 8408Kompressziós gyújtású, dugattyús, belsőégésű (dízel- vagy féldízel) motorok a
8702.1010, 8703.1000, 3100/3320, 8704.2110/2120 vámtarifaszám alá sorolt
gépjárművekhez
VámtarifaszámÁrumegnevezés
ex 8409Kizárólag vagy főleg a 8407 vagy 8408 vámtarifaszám alá sorolt motorokkal
együttes használatra alkalmas alkatrészek:
- Hengerblokkok és hengerfejek a 8702.1010, 9010, 8703.1000/2420, 3100/3320,
8704.2110/2120 és 3110/3120 számú rovatokba sorolt gépjármüvekhez
ex 8702Tömegközlekedésben használatos személyszállító gépjárművek egyenként legfeljebb
1600 kg-os tömeggel
ex 8703Gépkocsik és egyéb, elsősorban személyszállításra tervezett gépjármüvek (a 8702
vámtarifaszám alá sorolt járművektől eltérően), a kombi gépkocsikat és a
versenyautókat is beleértve
ex 8704
ex 8706
ex 8707
Áruszállító gépjárművek egyenként legfeljebb 1600 kg-os tömeggel
Alvázak motorokkal felszerelve a 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030,
8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020 vámtarifaszám alá sorolt gépjárművekhez
Karosszériák (az utastereket is beleértve) a 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030,
8704.2110/2120, 3110/3120 és 9010/9020 vámtarifaszám alá sorolt gépjárművekhez
ex 8708Alkatrészek és tartozékok a 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120,
3110/3120 és 9010/9020 vámtarifaszám alá sorolt gépjárművekhez:
1000- Lökhárítók és azok alkatrészei
2990- A karosszériák (az utastereket is beleértve) egyéb alkatrészei, a 8708.1000/2010
vámtarifaszám alá soroltakon kívül, a tetőcsomagtartók, a rendszámtáblák és a
síléctartók kivételével;
fékek és szervofékek, valamint azok alkatrészei
3100- Szerelt fékbetétek
3990- Nem sűrítettlevegő-tartályok a fékekhez
4090- Sebességváltó-szekrények
5090- Meghajtott tengelyek differenciálművel, egyéb erőátviteli alkatrésszel vagy anélkül
6090- Nem meghajtott tengelyek és azok alkatrészei
7090- Keréktárcsák, valamint azok alkatrészei és tartozékai a felületkezelés nélküli
kerékpántok és azok alkatrészei, valamint a megmunkálatlan vagy a durván
megmunkált kerékpántok nélkül
9299- A legfeljebb 15 cm hosszú oldalsó csövekkel rendelkező közönséges kipufo-
gódoboktól eltérő kipufogódobok és kipufogócsövek
9390- Tengelykapcsolók és azok alkatrészei
9490- Kormánykerekek, kormányoszlopok és kormányművek
9999- Egyéb, a kormánykerék-burkolaton kívül

6. JEGYZŐKÖNYV

Liechtenstein kötelező tartalékképzéséről

Liechtenstein az olyan termékek vonatkozásában, amelyek súlyos ellátási zavarok esetén a lakosság túlélése szempontjából nélkülözhetetlenek, bevezetheti a tartalékképzés kötelező rendszerét, amennyiben az érintett termékeket Liechtenstein egyáltalán nem, vagy nem elegendő mennyiségben állítja elő, és amennyiben jellemzőik és jellegük alkalmassá teszi azokat a tartalékképzésre.

Liechtenstein úgy alkalmazza ezt a rendszert, hogy a többi Szerződő Fél országából behozott termékeket, illetve a hasonló vagy a helyettesítő hazai termékeket sem közvetlen, sem közvetett megkülönböztetés nem éri.

7. JEGYZŐKÖNYV

az Izland által fenntartható mennyiségi korlátozásokról

A megállapodás 11. cikkében foglaltak ellenére Izland az alább felsorolt termékek vonatkozásában továbbra is alkalmazhat mennyiségi korlátozást:

Izlandi vámtarifaszámÁrumegnevezés
96.03Seprű, kefe és ecset (gép-, készülék- vagy járműalkatrészt képező kefe is), kézi
működtetésű mechanikus padlóseprő motor nélkül, nyeles felmosó-, mosogatóruha
és tollseprű, előkészített csomó és nyalábkefe, seprű vagy ecset előállításához;
szobafestő párna és henger; gumibetétes törlő (a gumihengeres kivételével):
- Fogkefe, borotvaecset, hajkefe, körömkefe, szemöldökkefe és más test- és
szépségápolásra szolgáló kefe, valamint ilyen készülék részét képező kefe is:
96.03 29- - Másféle:
96.03 29 01- - - Műanyag hátoldallal rendelkező kefék
96.03 29 09- - - Más

8. JEGYZŐKÖNYV

az állami monopóliumokról

1. A megállapodás 16. cikkét legkésőbb 1995. január 1-jétől kell alkalmazni az alábbi kereskedelmi jellegű állami monopóliumok esetében:

- osztrák sómonopólium,

- izlandi műtrágya-monopólium,

- liechtensteini só- és lőpor-monopólium.

2. A 16. cikket a borra is alkalmazni kell (22.04 HR-vámtarifaszám).

9. JEGYZŐKÖNYV

a hal és az egyéb tengeri termékek kereskedelméről

1. cikk

(1) Az 1. függelékben említett rendelkezések sérelme nélkül, az EFTA-államok a megállapodás hatálybalépésekor eltörlik a 2. függelék I. táblázatában felsorolt termékekre kivetett behozatali vámokat és az azokkal azonos hatású díjakat.

(2) Az 1. függelékben említett rendelkezések sérelme nélkül, az EFTA-államok nem alkalmaznak behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozásokat, illetve nem hoznak azokkal azonos hatású intézkedéseket a 2. függelék I. táblázatában felsorolt termékek vonatkozásában. Ebben az összefüggésben a megállapodás 13. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

2. cikk

(1) A Közösség a megállapodás hatálybalépésekor eltörli a 2. függelék II. táblázatában felsorolt termékekre kivetett behozatali vámokat és az azokkal azonos hatású díjakat.

(2) A Közösség az alábbi ütemezésnek megfelelően fokozatosan csökkenti a 2. függelék III. táblázatában felsorolt termékekre kivetett vámokat:

a) 1993. január 1-jén minden vámtétel az alapvám 86%-ára csökken;

b) 1994. január 1-jén, 1995. január 1-jén, 1996. január 1-jén és 1997. január 1-jén további négy, az alapvám 14%-át kitevő csökkentésre kerül sor.

(3) Az alapvám, amelyből a (2) bekezdésben előírt sorozatos csökkentés végrehajtandó, a Közösség által az egyes termékek vonatkozásában az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményben előírt vámtétel, vagy ha ilyen előírt vámtétel nincs, akkor az 1992. január 1-jén hatályos autonóm vámtétel. Amennyiben az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai következtében 1992. január 1-jét követően vámcsökkentésre kerül sor, az ilyen csökkentett vámtételeket kell alapvámként alkalmazni.

Minden olyan esetben, amikor a Közösség és az egyes EFTA-államok közötti kétoldalú megállapodások keretében egyes termékek esetében csökkentették a vámtételeket, ezeket a vámtételeket kell alapvámnak tekinteni az érintett EFTA-állam vonatkozásában.

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően számított vámtételek kivetésénél a második tizedes törlésével, és az első tizedeshelyre való kerekítéssel kell eljárni.

(5) A Közösség nem alkalmaz a behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozásokat, illetve nem hoz olyan intézkedéseket, amelyek a 2. függelékben felsorolt termékekre a korlátozásokkal azonos hatást gyakorolnak. Ebben az összefüggésben a megállapodás 13. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

3. cikk

Az 1. és 2. cikk rendelkezéseit a Szerződő Felek országaiból származó termékekre kell alkalmazni. A származási szabályokat a megállapodás 4. jegyzőkönyve tartalmazza.

4. cikk

(1) A halászati ágazat részére juttatott, a versenyt torzító állami támogatások megszűnnek.

(2) A halászati ágazat piacszervezésére vonatkozó jogszabályokat úgy kell kiigazítani, hogy ne torzítsák a versenyt.

(3) A Szerződő Felek olyan versenyfeltételek biztosítására törekednek, amelyek lehetővé teszik a többi Szerződő Fél számára, hogy tartózkodjanak a dömpingellenes intézkedésektől és a kiegyenlítő vámok alkalmazásától.

5. cikk

A Szerződő Felek megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a többi Szerződő Fél bármelyikének lobogója alatt közlekedő halászhajók mindegyike ugyanolyan feltételekkel használhassa a kikötőket és az elsődleges értékesítés létesítményeit, valamint minden ezekhez tartozó felszerelést és műszaki berendezést, mint a saját hajók.

A Szerződő Felek - az előző bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül - megtagadhatják a halrakomány kirakodását, ha az olyan közös érdekű halkészletből származik, amellyel kapcsolatban a vele való gazdálkodás tekintetében komoly nézeteltérések merültek fel.

6. cikk

Amennyiben a megállapodás hatálybalépésének időpontjáig nem kerül sor a szükséges, a Szerződő Felek számára kielégítő jogszabályi változtatásokra, úgy minden vitás kérdéssel az EGT-Vegyesbizottsághoz lehet fordulni. A megállapodás 114. cikkének rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell arra az esetre, ha nem sikerül egyetértésre jutni.

7. cikk

A 3. függelékben felsorolt megállapodások rendelkezései elsőbbséget élveznek ennek a jegyzőkönyvnek a rendelkezéseivel szemben, amennyiben az érintett EFTA-államok részére ennél a jegyzőkönyvnél kedvezőbb kereskedelmi feltételeket biztosítanak.

1. FÜGGELÉK

1. cikk

Finnország az alábbi termékek vonatkozásában átmenetileg fenntarthatja jelenlegi rendszerét. Finnország legkésőbb 1992. december 31-ig bemutatja e mentességek megszüntetésének végleges ütemezését.

HR-vámtarifaszámÁrumegnevezés
ex 0302Hal frissen vagy hűtve, a 0304 vámtarifaszám alá tartozó filézett vagy más halhús
kivételével:
- Lazac
- Balti-tengeri hering
ex 0303Fagyasztott hal, a 0304 vámtarifaszám alá tartozó filézett vagy más halhús kivételével:
- Lazac
- Balti-tengeri hering
ex 0304Halfilé és más halhús (aprított is), frissen, hűtve vagy fagyasztva:
- Filé firssen vagy hűtve lazacból
- Filé firssen vagy hűtve balti-tengeri heringből
(A "filé" kifejezés arra a filére is vonatkozik, amelynél a két oldal kapcsolódik
egymáshoz, pl. a hátoldalon vagy a hasi oldalon.)

2. cikk

(1) Liechtenstein az alábbi termékek vonatkozásában fenntarthatja jelenlegi behozatali vámjait.

HR-vámtarifaszámÁrumegnevezés
ex 0301-0305Hal, a tengeri halon, angolnán és lazacon kívül az ex 0304 vámtarifaszám alá tartozó
fagyasztott filé kivételével

Ezeket az intézkedések 1993. január 1-jéig felülvizsgálják.

(2) Mezőgazdasági politikájának megfelelően Liechtenstein - az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásaiból fakadó lehetséges tarifálás sérelme nélkül - az alábbi hal- és egyéb tengeri termékek vonatkozásában továbbra is alkalmazhatja a változó lefölözést.

HR-vámtarifaszámÁrumegnevezés
ex 15. fejezet
ex 23. fejezet
Zsírok és olajok emberi fogyasztásra
Az állattenyésztésben felhasznált takarmányok

3. cikk

(1) Svédország az alábbi termékek tekintetében 1993. december 31-ig behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozásokat alkalmazhat, amennyiben az szükségesnek mutatkozik a svéd piac súlyosabb zavarainak elhárítása érdekében.

HR-vámtarifaszámÁrumegnevezés
ex 0302Hal frissen vagy hűtve, a 0304 vámtarifaszám alá tartozó filézett vagy más halhús
kivételével:
- Lazac
- Balti-tengeri hering

(2) Mindaddig, amíg Finnország átmenetileg fenntartja jelenlegi szabályozási rendszerét a balti-tengeri hering tekintetében, Svédország mennyiségi korlátozásokat alkalmazhat ezzel a Finnországból származó termékkel szemben.

2. FÜGGELÉK

I. TÁBLÁZAT

HR-vámtarifaszámÁrumegnevezés
0208Élelmezési célra alkalmas más hús, vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve
vagy fagyasztva:
ex 0208 90- Más:
- Bálnából
3. fejezetHal, rák, rákfélék, puhatestű és más gerinctelen víziállat
1504
1516
Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg
nem átalakítva
Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve,
közbeesően vagy újraészterezve és elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem
elkészítve:
ex 1516 10- Állati zsír és olaj és ezek frakciói:
- Teljes egészében halból vagy tengeri emlősökből nyert
1603Kivonat és lé húsból, halból, rákból, rákféléből, puhatestű vagy más gerinctelen
víziállatból:
ex 1603 00- Kivonat és lé bálnahúsból, halból, rákból és rákféléből, puhatestű vagy más
gerinctelen víziállatból
1604
1605
2301
Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló
Elkészített vagy konzervált rák és rákféle, puhatestű és más gerinctelen víziállat
Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) húsból, vágási
melléktermékből, belsőségből, halból, rákból, rákféléből, puhatestűből vagy más
gerinctelen víziállatból; töpörtyű:
ex 2301 10- Liszt, dara és labdacs (pellet) húsból, vágási melléktermékből, belsőségből; töpörtyű:
- - Bálnahús
ex 2301 20- Liszt, dara és labdacs halból, rákból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen
víziállatból
2309
ex 2309 90
Állatok etetésére szolgáló készítmény:
- Más
- Hal vagy tengeri emlős részeit tartalmazó oldat

II. TÁBLÁZAT

KN-vámtarifaszámÁrumegnevezés
0302 50
0302 69 35
0303 60
0303 79 41
0304 10 31
Tőkehal (Gadus morrhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
és a Boreogadus saida fajhoz tartozó hal, frissen, hűtve
vagy fagyasztva, a filét is beleértve, frissen vagy
hűtve
0302 62 00
0303 72 00
ex 0304 10 39
Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus), frissen, hűtve
vagy fagyasztva, a filét is beleértve, frissen vagy
hűtve
0302 63 00
0303 73 00
ex 0304 10 39
Fekete tőkehal (Pollachius virens), frissen, hűtve
vagy fagyasztva, a filét is beleértve, frissen vagy
hűtve
0302 21 10
0302 21 30
0303 31 10
0303 31 30
ex 0304 10 39
Reinhardtius hippoglossoides és
(Hippoglossus hippoglossus),
frissen, hűtve vagy fagyasztva, a filét is beleértve,
frissen vagy hűtve
0305 62 00
0305 69 10
Tőkehal (Gadus morrhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
és a Boreogadus saida fajhoz tartozó hal, sózott vagy sós lében tartósított de nem
szárított vagy nem füstölt
0305 51 10
0305 59 11
Tőkehal (Gadus morrhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
és a Boreogadus saida fajhoz tartozó hal, szárított, nem sózott
0305 30 11
0305 30 19
Halfilé, a Gadus macrocephalus fajhoz tartozó tőkehalból
és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva,
de nem füstölve
0305 30 90Egyéb, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve
1604 19 91Más, nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is,
mélyhűtve
1604 30 90Kaviárpótló

III. TÁBLÁZAT

Az alábbi vámtarifaszámok esetében a Közösség által kiadott engedélyek nem terjednek ki a II. táblázatban vagy a III. táblázat csatolt táblázatában felsorolt egyetlen termékre sem.

KN-vámtarifaszámÁrumegnevezés
0301Élő hal
0302Hal frissen vagy hűtve a 0304 vtsz. alá tartozó filézett vagy más halhús kivételével
0303Fagyasztott hal, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett vagy más halhús kivételével
0304Halfilé és más halhús (aprított is), frissen, hűtve vagy fagyasztva
0305Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt vagy a füstölési eljárás előtt vagy
alatt főzött hal is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból
0306Rák és rákféle héjában is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós
lében tartósítva; rák és rákféle héjában gőzölve vagy vízben forrázva, hűtve,
fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva is; emberi fogyasztásra alkalmas
liszt, dara és labdacs (pellet) rák és rákféléből
0307Puhatestű állat kagylóban is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós
lében tartósítva; a gerinctelen víziállatok, a rák, rákfélék és puhatestűek kivételével
élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi
fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) gerinctelen vízi állatból a rák és
rákfélék kivételével
1604Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló
1605Elkészített vagy konzervált rák és rákfélék, puhatestű és más gerinctelen víziállat

A III. táblázathoz csatolt táblázat

KN-vámtarifaszámÁrumegnevezés
a) Lazac: csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazaz (Hucho hucho)
0301 99 11Élő
0302 12 00Frissen vagy hűtve
0303 10 00Csendes-óceáni lazac, fagyasztva
0303 22 00Atlanti-óceáni lazac és dunai lazaz, fagyasztva
0304 10 13Filé, frissen vagy hűtve
0304 20 13Filé, fagyasztva
ex 0304 90 97Másféle lazachús, fagyasztva
0305 30 30Filé sózva vagy sós lében, nem füstölve, füstölt, ideértve a filézettet is
0305 41 00Sózott vagy sós lében tartósított, de nem szárított vagy nem füstölt
0305 69 50Elkészített vagy konzervált, egészben vagy darabban
1604 11 00Másféle, elkészített vagy konzervált
1604 20 10
b) Hering (Clupea harengus, Clupea pattasti)
0302 40 90Frissen vagy hűtve 6.16-tól 2.14-ig
ex 0302 70 00Halmáj és ikra frissen vagy hűtve
0303 50 90Fagyasztva 6.16-tól 2.14-ig
ex 0303 80 00Halmáj és ikra, fagyasztva
ex 0304 10 39Heringfilé frissen
0304 10 93Heringhús frissen 6.16-tól 2.14-ig
ex 0304 10 98Másféle heringhús frissen
0304 20 75Filé fagyasztva
0304 90 25Másféle heringhús fagyasztva 6.16-tól 2.14-ig
ex 0305 20 00Heringmáj és heringikra, szárítva, füstölve, sózva vagy sós lében tartósítva
0305 42 00Füstölt, ideértve a filézettet is, szárított hal sózva is, de nem füstölve
0305 59 30Sózott vagy sós lében tartósított de nem szárított vagy nem füstölt
0305 61 00
1604 12 10
Nyers filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is,
mélyhűtve
1604 12 90Hering, elkészített vagy konzervált, egészben vagy darabban, de nem aprítva
ex 1604 20 90Másféle, elkészített vagy konzervált
c) Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0302 64 90Frissen vagy hűtve 6.16-tól 2.14-ig
0303 74 19Fagyasztva 6.16-tól 2.14-ig (S. scrombus, S. japonicus)
0303 74 90Fagyasztva 6.16-tól 2.14-ig (S.australasicus)
ex 0304 10 39Makrélafilé frissen
0304 20 51Filé fagyasztva (S. australasicus)
ex 0304 20 53Filé fagyasztva (S. scrombus, S. japonicus)
ex 0304 90 97Másféle makrélahús fagyasztva
0305 49 30Füstölt, ideértve a filézettet iselkészített vagy konzervált, egészben vagy darabban (S.
1604 15 10scrombus, S. japonicus)
1604 15 90Elkészített vagy konzervált, egészben vagy darabban (S. australasicus)
ex 1604 20 90Másféle makréla, elkészített vagy konzerváltmakréla
d) Homoki garnélarák és fűrészes garnélarák
0306 13 10A Pandalidae családból, fagyasztva
0306 13 30A Crangon nemhez tartozó garnélarák fagyasztva
0306 13 90Más homoki garnélarák és fűrészes garnélarák fagyasztva
0306 23 10A Pandalidae családból, nem fagyasztva
0306 23 31A Crangon nemhez tartozó garnélarák, frissen hűtve, gőzölve vagy vízben forrázva
0306 23 39Más, a Crangon nemhez tartozó garnélarák
0306 23 90Más homoki garnélarák és fűrészes garnélarák, nem fagyasztva
1605 20 00Elkészített vagy konzervált
e) Fésűkagyló (szentjakabkagyló) (Pecten maximus)
ex 0307 21 00Élő, frissen vagy hűtve
0307 29 10Fagyasztva
ex 1605 90 10Elkészített vagy konzervált
f) Norvég homár (Nephrops norvegicus)
0306 19 30Fagyasztva
0306 29 30Nem fagyasztva
ex 1605 40 00Elkészített vagy konzervált

3. FÜGGELÉK

A 7. cikkben hivatkozott megállapodások, amelyek a Közösség és az egyes EFTA-államok között jöttek létre:

- az Európai Gazdasági Közösség és a Svéd Királyság között 1972. július 22-én aláírt megállapodás és az azt követő, 1986. július 14-i keltezésű levélváltás a mezőgazdaságról és halászatról,

- az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között 1973. május 14-én aláírt megállapodás és az azt követő, 1986. július 14-i keltezésű levélváltás a mezőgazdaságról és halászatról,

- az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 6. jegyzőkönyvének 1. cikke.

10. JEGYZŐKÖNYV

az áruforgalommal kapcsolatos ellenőrzések és alaki követelmények egyszerűsítéséről

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Meghatározások

E jegyzőkönyv alkalmazásában:

a) az "ellenőrzés" a vámszerveknek vagy bármely más felügyeleti szervnek az a tevékenysége, amelynek keretében szemrevételezést is magába foglaló fizikai vizsgálat alá vonják a szállítóeszközt és/vagy magát az árut annak ellenőrzése céljából, hogy annak jellege, származása, állapota, mennyisége vagy értéke megfelel-e a bemutatott okmányokon feltüntetett adatoknak;

b) az "alaki követelmények" a hatóság által a fuvarozóval szemben, az árukat kísérő okmányok és igazolások vagy az árura vagy a szállítóeszközre vonatkozó egyéb adatok formátumtól és adathordozótól függetlenül történő bemutatását, illetve vizsgálatát illetően előírt alaki követelmények.

2. cikk

Alkalmazási terület

(1) Ezt a jegyzőkönyvet - az Európai Gazdasági Közösség és az EFTA-államok közötti megállapodások egyedi rendelkezéseinek sérelme nélkül - az olyan áruszállítással kapcsolatos ellenőrzésekre és alaki követelményekre kell alkalmazni, amely során az áru egy EFTA-állam és a Közösség vagy az EFTA-államok között húzódó határon áthalad.

(2) E jegyzőkönyv nem alkalmazandó:

- a hajókkal és légi járművekkel, mint szállítóeszközökkel kapcsolatos ellenőrzésekre vagy alaki követelményekre; ugyanakkor alkalmazni kell az említett szállítóeszközökkel szállított járművekre és árura,

- az egészségügyi vagy növény-egészségügyi bizonyítványoknak az áruk származási országában, vagy származási helyén történő kiállításához szükséges ellenőrzésekre vagy alaki követelményekre.

II. FEJEZET

ELJÁRÁSOK

3. cikk

Szúrópróbaszerű ellenőrzések és alaki követelmények

(1) A Szerződő Felek - e jegyzőkönyv egyedi rendelkezéseinek sérelme nélkül -megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy:

- a 2. cikk (1) bekezdésében előírt különböző ellenőrzések és alaki követelmények a legkisebb szükséges időbeli ráfordítással és lehetőleg egy helyen kerüljenek végrehajtásra,

- az ellenőrzések szúrópróbaszerű ellenőrzésekkel kerüljenek végrehajtásra, kivéve a kellően indokolt eseteket.

(2) Az (1) bekezdés második francia bekezdésében foglaltak végrehajtása tekintetében a szúrópróbaszerű ellenőrzések alapját a határállomáson áthaladó és egy adott időszak során a vámhivatalnak, vagy a felügyeleti hatóságnak bemutatott szállítmányok teljes száma, és nem az egyes szállítmányokat alkotó áruk teljes száma képezi.

(3) Az áruk kivitele, tranzitforgalma és behozatala tekintetében a Szerződő Felek elősegítik egyszerűsített eljárások, valamint adatfeldolgozási és adatátviteli technikák alkalmazását az áruk kiindulási és rendeltetési helyén.

(4) A Szerződő Felek törekednek arra, hogy a vámhivatalok létesítésénél - az országaik területén belül felállítandó vámhivatalokat is beleértve - a lehető leginkább figyelembe vegyék a gazdasági szereplők igényeit.

4. cikk

Állategészségügyi szabályok

Az EGT-Vegyesbizottság a megállapodás 93. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően határoz a 3., 7. és 13. cikkben kifejtett elvek, valamint az alaki követelmények és ellenőrzések után felszámítandó díjak tekintetében irányadó szabályok végrehajtásáról az emberek és állatok egészségének védelmével és az állatok védelmével összefüggő területeken.

5. cikk

Növény-egészségügyi szabályok

(1) Behozatalkor a növény-egészségügyi ellenőrzés mindössze szúrópróbaszerű ellenőrzésekből és mintavételes ellenőrzésekből áll, kivéve a kellően indokolt eseteket. Az ilyen ellenőrzések végrehajtására vagy az áruk rendeltetési helyén, vagy az érintett területen belül kijelölt egyéb helyen kerül sor azzal a feltétellel, hogy az áruk útvonalát ez a lehető legkisebb mértékben befolyásolja.

(2) A növény-egészségügyi jogszabályok hatálya alá tartozó áruk behozatala tekintetében az azonossági ellenőrzésre vonatkozó szabályokat az EGT-Vegyesbizottság a megállapodás 93. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően fogadja el. A növény-egészségügyi alaki követelmények és ellenőrzések után felszámítandó díjakkal kapcsolatos intézkedésekről az EGT-Vegyesbizottság a megállapodás 93. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően határoz.

(3) Az (1) és (2) bekezdés csak a Közösségben vagy valamely EFTA-államban előállított árura vonatkozik, kivéve, amikor ez az áru, jellegénél fogva, semmiféle növény-egészségügyi kockázatot nem jelent, vagy amikor az adott Szerződő Felek területére történő beléptetéskor az árut növény-egészségügyi vizsgálatnak már alávetették, és e vizsgálat során megállapították, hogy a növényegészségüggyel kapcsolatban rögzített ottani jogszabályi követelményeknek mindenben megfelel.

(4) Amennyiben egy Szerződő Fél úgy véli, hogy fennáll a közvetlen veszélye annak, hogy területére károsító szervezetek kerüljenek, vagy ott ezek elszaporodjanak, jogában áll minden olyan ideiglenes intézkedést megtenni, amit az ilyen veszély elleni védekezés megkövetel. A Szerződő Felek azonnal értesítik egymást megtett intézkedéseikről, illetve az ilyen intézkedések szükségességét alátámasztó indokokról.

6. cikk

Hatáskör-átruházás

A Szerződő Felek gondoskodnak arról, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságaik részéről, valamint a nevükben történő kifejezett hatáskör-átruházással a többi ellátott szolgálat egyike - lehetőleg a vámügyi szolgálat - elvégezhesse azokat az ellenőrzéseket, amelyekért e hatóságok felelnek, amennyiben az ilyen ellenőrzések a szükséges okmányok bemutatására, azok érvényességének és hitelességének ellenőrzésére, vagy az ilyen okmányokon bevallott áruk azonosítására vonatkoznak. Ebben az esetben az érintett hatóságok biztosítják, hogy az ilyen ellenőrzésekhez szükséges eszközök rendelkezésre álljanak.

7. cikk

Az ellenőrzések és az okmányok elismerése

Importált vagy az ország területére tranzitforgalomban beléptetett áru esetében a Szerződő Felek, az ebben a jegyzőkönyvben foglaltak végrehajtása érdekében, továbbá a szúrópróbaszerű ellenőrzések lehetőségét nem sértve, elismerik a többi Szerződő Fél hatáskörrel rendelkező hatóságai által végzett ellenőrzéseket, illetve az általuk kiállított okmányokat, amelyek azt igazolják, hogy az áruk megfelelnek az importáló ország jogi követelményeinek vagy az exportáló ország vonatkozó követelményeinek.

8. cikk

A határállomások nyitvatartási ideje

(1) Amennyiben a forgalom mértéke ezt indokolja, úgy a Szerződő Felek gondoskodnak:

a) a határállomások nyitva tartásáról - eltekintve a forgalomtilalom esetétől - úgy, hogy:

- a határokon napi 24 órában lehessen átkelni a tranzitvámeljárás alá vont áruk megfelelő ellenőrzésével és az alaki követelményekkel együtt úgy, hogy közben a szállítmányt a szállítóeszközökről és járművekről nem rakodják le az olyan esetek kivételével, amikor a határellenőrzést betegségek terjedésének a megelőzése vagy állatok védelme teszi szükségessé,

- az olyan szállítóeszközök és áruk mozgására vonatkozó ellenőrzések és alaki követelmények, amelyek nem a tranzitvámeljárás alá tartoznak, hétfőtől péntekig folyamatosan legalább napi tíz órában, továbbá szombaton folyamatosan legalább hat órában legyen mód, hacsak ezek a napok nem hivatalos munkaszüneti napok;

b) a légi úton szállított járművek és áruk tekintetében az a) pont második francia bekezdésében említett időtartamok oly módon történő alkalmazásáról, hogy azzal a tényleges igényeknek feleljenek meg, és ebből a célból szükség esetén akár osztott idejű, vagy meghosszabbított nyitva tartást biztosítsanak.

(2) Amennyiben az állat-egészségügyi szolgáltatások szempontjából problémát jelent az (1) bekezdés a) pontja második francia bekezdése és a b) pontban említett időtartamok általános betartása, a Szerződő Felek gondoskodnak arról, hogy a fuvarozó legalább 12 órával korábban küldött értesítése alapján állat-egészségügyi szakértő álljon rendelkezésre a megadott időtartamban; élő állat szállítása esetén ezt az értesítési időt 18 órára lehet emelni.

(3) Ha ugyanazon határövezetben több határállomás is található egymás közvetlen közelében, akkor az érintett Szerződő Felek egyes ilyen határállomások vonatkozásában közösen megállapodhatnak arról, hogy eltérnek az (1) bekezdésben foglaltaktól, amennyiben az adott övezet többi határállomása képes a fenti bekezdés rendelkezéseinek megfelelően elvámolni az árukat és járműveket.

(4) A nyitvatartási időben beérkező, megalapozott egyedi igény esetén a hatáskörrel rendelkező hatóságok az (1) bekezdésben említett határállomásokat és vámhivatalokat illetően, továbbá a Szerződő Felek által megállapított feltételek szerint kivételes esetben gondoskodnak az ellenőrzések és az alakiságok nyitvatartási időn túli elvégzéséről, azzal a feltétellel, hogy indokolt esetben az így végzett szolgáltatás árát felszámítják.

9. cikk

Gyorsforgalmi sávok

Ahol műszakilag megvalósítható és a forgalom mértéke indokolja, ott a Szerződő Felek törekednek olyan gyorsforgalmi sáv kiépítésére a határállomásokon, amelyet a tranzitvámeljárás alá vont áruk, azok szállítóeszközei, a kirakodás nélkül áthaladó járművek, valamint a tranzitvámeljárás alá vont áruk vonatkozásában előírt ellenőrzéseket és alaki követelményeket meg nem haladó mértékű ellenőrzésnek és alaki követelménynek alávetett valamennyi áru számára tartanak fenn.

III. FEJEZET

EGYÜTTMŰKÖDÉS

10. cikk

A hatóságok együttműködése

(1) A határon való átkelés megkönnyítése érdekében a Szerződő Felek megteszik a vámvizsgálatok végrehajtásának megszervezéséért felelős hatóságok, valamint a határok két oldalán az ellenőrzéseket és alakiságokat végrehajtó különböző szervek országos, regionális vagy helyi szintű együttműködésének kiszélesítéséhez szükséges intézkedéseket.

(2) A Szerződő Felek érintettségük mértékében gondoskodnak arról, hogy az ebben a jegyzőkönyvben foglaltak szerint zajló kereskedelemmel foglalkozó személyek gyorsan tájékoztathassák az illetékes hatóságokat a határon való átkelés során tapasztalt problémákról.

(3) Az (1) bekezdésben említett együttműködés különösen az alábbiakra terjed ki:

a) a határátkelők elrendezése oly módon, hogy megfeleljenek a forgalom követelményeinek;

b) a határátkelők vámhivatalainak átalakítása egymás mellé helyezett vámvizsgálati hivatalokká, ahol csak lehet;

c) a határ mindkét oldalán elhelyezkedő határállomások és vámhivatalok feladatkörének összehangolása;

d) megfelelő megoldások keresése a bejelentett problémákra.

(4) A Szerződő Felek együttműködnek annak érdekében, hogy összehangolják a határ mindkét oldalán az ellenőrzésekért és az alaki követelményekért felelős különböző hivatalok nyitvatartási idejét.

11. cikk

Az új ellenőrzések és alaki követelmények bejelentése

Amennyiben valamelyik Szerződő Fél új ellenőrzést vagy alaki követelményt szándékozik bevezetni, erről tájékoztatja a többi Szerződő Felet. Az érintett Szerződő Fél gondoskodik arról, hogy a határátkelés megkönnyítése érdekében hozott intézkedései ne váljanak hiábavalóvá az ilyen új ellenőrzések vagy alaki követelmények alkalmazása folytán.

12. cikk

A forgalom akadálytalan áramlása

(1) A Szerződő Felek megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a különféle ellenőrzések és alaki követelmények okozta várakozási idő ne legyen több annál, mint ami azok rendeltetésszerű végrehajtásához szükséges. E célból a Szerződő Felek úgy szervezik meg az ellenőrzéseket és alaki követelményeket végző hivatalaik és a rendelkezésükre álló személyi állomány munkaidejét, valamint az áruk és az ellenőrzések és alaki követelmények végrehajtásával összefüggő okmányok feldolgozására vonatkozó gyakorlati rendelkezéseket, hogy a forgalom szabad áramlását akadályozó várakozási időket a lehető legteljesebb mértékben lecsökkentsék.

(2) A Szerződő Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai, amelyek területén az árufuvarozásban olyan súlyos fennakadás fordul elő, ami már a határátkelés egyszerűsítésének és felgyorsításának célját veszélyezteti, azonnal tájékoztatják az ilyen fennakadásban érintett többi Szerződő Fél hatáskörrel rendelkező hatóságait.

(3) Az érintett Szerződő Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai haladéktalanul megfelelő intézkedéseket tesznek a forgalom akadálytalan áramlásának lehetőség szerinti biztosítása érdekében. Az intézkedésekről értesítik az EGT-Vegyesbizottságot, amelyik indokolt esetben a Szerződő Felek valamelyikének kérésére rendkívüli ülésen vitatja meg azokat.

13. cikk

Közigazgatási segítségnyújtás

A Szerződő Felek közti kereskedelem zökkenőmentes bonyolítása és a szabálytalanságok vagy jogsértések hatékonyabb felismerése érdekében a Szerződő Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai a 11. jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelően értelemszerűen együttműködnek.

14. cikk

Konzultációs csoportok

(1) Az érintett Szerződő Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai konzultációs csoportokat állíthatnak fel, amelyek regionális, illetve helyi szinten felelnek a gyakorlati, műszaki vagy szervezeti jellegű kérdések kezeléséért.

(2) Az ilyen konzultációs csoportok valamely Szerződő Fél hatáskörrel rendelkező hatóságának kérésére ülnek össze, ha szükséges. Az ülések lebonyolításáért felelős Szerződő Felek rendszeresen tájékoztatják az EGT-Vegyesbizottságot a konzultációs csoportokban lezajlott tanácskozásokról.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. cikk

Fizetési lehetőségek

A Szerződő Felek gondoskodnak arról, hogy az áruforgalommal kapcsolatban végzett ellenőrzések és alaki követelmények után járó összegek befizetése garantált vagy igazolt nemzetközi csekken is lehetséges legyen, annak az országnak a valutájában, amelyben az összegek befizetése esedékessé válik.

16. cikk

Kapcsolat más megállapodásokkal és a nemzeti jogalkotással

Ez a jegyzőkönyv nem akadályozza meg, hogy két vagy több Szerződő Fél még nagyobb kedvezményeket alkalmazzon egymás vonatkozásában, és nem korlátozza a Szerződő Felek jogát abban a tekintetben sem, hogy saját jogalkotásukat kiterjesszék a határokon végzett ellenőrzésekre és alaki követelményekre, aminek feltétele, hogy az semmilyen módon ne csökkentse az ebből a jegyzőkönyvből fakadó kedvezményeket.

11. JEGYZŐKÖNYV

a vámügyekben való kölcsönös segítségnyújtásról

1. cikk

Meghatározások

Ennek a jegyzőkönyvnek az alkalmazásában:

a) "vámjogszabályok" a Szerződő Felek területén hatályos azon rendelkezések, amelyek az áruk behozatalát, kivitelét és továbbítását, valamint vámeljárás alá vonását szabályozzák a Szerződő Felek által elfogadott tiltó, korlátozó és ellenőrző intézkedéseket is ideértve;

b) "vámok" mindazon illetékek, adók vagy különféle díjak, amelyeket a Szerződő Felek területén a vámeljárás keretében rónak ki és hajtanak be, ugyanakkor nem foglalják magukba azokat a díjakat, amelyek összege nagyjából megegyezik a végzett szolgáltatás költségével;

c) "megkereső hatóság" az az illetékes hatóság, amelyet valamelyik Szerződő Fél erre a feladatra jelölt ki, és amelyik vámügyekben segítséget kér;

d) "megkeresett hatóság" az az illetékes hatóság, amelyet valamelyik Szerződő Fél erre a feladatra jelölt ki, és amelyikhez vámügyekben segítségnyújtás iránti megkereséssel fordulnak;

e) "jogsértés" jelen esetben a vámjogszabályok bármelyikének áthágása, továbbá az ilyen jogszabályok áthágására tett kísérlet.

2. cikk

Hatály

(1) A Szerződő Felek az e jegyzőkönyvben megállapított módon és feltételek mellett segítséget nyújtanak egymásnak abban, hogy a vámjogszabályokat helyesen alkalmazzák, különösen az ezen a téren elkövetett jogsértések megelőzése, felderítése és kivizsgálása tekintetében.

(2) A vámügyekben az e jegyzőkönyvben előírtak szerinti segítségnyújtás a Szerződő Felek minden olyan közigazgatási hatóságára vonatkozik, amely illetékes a jegyzőkönyvben foglaltak alkalmazásában. Ez a segítségnyújtás nem érinti a bűnügyek felderítése terén végzett kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó szabályokat.

3. cikk

Segítségnyújtás megkeresés alapján

(1) A megkeresett hatóság a megkereső hatóság megkeresésére minden vonatkozó információt megad a vámjogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében, az olyan észlelt vagy tervezett tevékenységgel összefüggő információkat is ideértve, amelyek megszegik vagy megszegnék ezeket a jogszabályokat.

(2) A megkeresett hatóság a megkereső hatóság megkeresésére tájékoztatást nyújt arról, hogy a Szerződő Felek valamelyikének területéről exportált áru bevitele a másik Szerződő Fél területére szabályosan történt-e, és indokolt esetben részletezi, hogy az áruval kapcsolatban milyen vámeljárást alkalmaztak.

(3) A megkeresett hatóság a megkereső hatóság megkeresésére megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy felügyeletet gyakoroljon:

a) az olyan természetes vagy jogi személyek tekintetében, akikről/amelyekről megalapozottan feltételezhető, hogy megszegik vagy megszegték a vámjogszabályokat;

b) az olyan árumozgások tekintetében, amelyek esetében a rendelkezésre álló adatok a vámjogszabályok súlyos megszegésére utalnak;

c) az olyan szállítóeszközök tekintetében, amelyekről megalapozottan feltételezhető, hogy a vámjogszabályok megszegésében felhasználták, vagy felhasználhatják.

4. cikk

Segítségnyújtás megkeresés nélkül

A Szerződő Felek hatáskörükben segítséget nyújtanak egymásnak, ha úgy vélik, hogy az szükséges a vámjogszabályok helyes alkalmazásához, különösen akkor, ha olyan információk birtokába kerülnek, amelyek:

- olyan tevékenységekre vonatkoznak, amelyekkel az elkövetők megszegték, megszegik vagy megszegnék ezeket a jogszabályokat, és a segítségnyújtás a többi Szerződő Fél érdekeit szolgálhatja,

- az ilyen jogsértő tevékenység megvalósításában alkalmazott új eszközökre vagy módszerekre vonatkoznak,

- olyan árukra vonatkoznak, amelyekről ismeretes, hogy súlyosan megszegik a behozatalra, kivitelre, árutovábbításra vonatkozó vagy egyéb vámeljárási vámjogszabályokat.

5. cikk

Átadás/bejelentés

A megkereső hatóság megkeresésére a megkeresett hatóság a rá alkalmazandó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz azért, hogy az e jegyzőkönyv hatálya alá tartozó:

- valamennyi dokumentumot átadja, továbbá

- valamennyi határozatot bejelentse

egy, a területén lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett címzettnek.

6. cikk

A segítségnyújtás iránti megkeresés formája és tartalma

(1) Az e jegyzőkönyv alapján egy másik Szerződő Félhez intézett megkeresést írásba kell foglalni. Az ilyen megkeresés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat a megkereséshez kell csatolni. Ha azt a helyzet sürgőssége megkívánja, akkor szóbeli megkeresés is elfogadható, amit azonban írásban haladéktalanul meg kell erősíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megkeresésnek az alábbi információkat kell tartalmaznia:

a) a megkereső hatóság megnevezése;

b) a kért intézkedés;

c) a megkeresés tárgya és indoka;

d) az érintett jogi és közigazgatási előírások;

e) a vizsgálat tárgyát képező természetes vagy jogi személyek lehető legpontosabb és legátfogóbb leírása;

f) a fontosabb vonatkozó tények összefoglalása, az 5. cikkben ismertetett esetektől eltekintve.

(3) A megkeresést a megkeresett hatóság hivatalos nyelvén vagy az e hatóság által elfogadható nyelven kell benyújtani.

(4) Ha egy megkeresés nem felel meg a formai követelményeknek, akkor a megkeresett hatóság kérheti annak helyesbítését vagy kiegészítését; az óvintézkedések elrendelése mindazonáltal megtörténhet.

7. cikk

A megkeresések teljesítése

(1) A segítségnyújtás iránti megkeresés teljesítése érdekében a megkeresett hatóság, vagy ha az önállóan nem tud eljárni, akkor az a közigazgatási hivatal, amelyhez a megkeresés címezték, hatáskörében, valamint a rendelkezésére álló források erejéig úgy jár el, mintha saját kezdeményezésére vagy ugyanannak a Szerződő Félnek más hatóságai kérésére járna el a birtokában lévő információk átadásával, a megfelelő vizsgálat végrehajtásával, illetve mindezek végrehajtásának elrendelésével.

(2) A segítségnyújtás iránti megkeresések teljesítésére a megkeresett Szerződő Fél jogi és közigazgatási előírásainak megfelelően kerül sor.

(3) Valamely Szerződő Fél megfelelő felhatalmazással rendelkező tisztviselői - a másik érintett Szerződő Fél egyetértésével, valamint az általa megállapított feltételek betartásával -beszerezhetik a megkeresett hatóság irodáitól vagy a megkeresett hatóság felelősségi körébe tartozó egyéb hatóságoktól azokat a vámjogszabályok áthágására vonatkozó információkat, amelyeket a megkereső hatóság e jegyzőkönyv alkalmazásának keretében igényel.

(4) Valamely Szerződő Fél tisztviselői - a másik érintett Szerződő Fél egyetértésével -jelen lehetnek azokon a vizsgálatokon, amelyeket ez utóbbi területén hajtanak végre.

8. cikk

Az információközlés formája

(1) A megkeresett hatóság okmányokban, azok hiteles másolataiban, jelentésekben és hasonló dokumentumokban közli vizsgálatai eredményét a megkereső hatósággal.

(2) Az (1) bekezdésben előírt okmányok helyettesíthetők az azonos célt szolgáló számítógépes információkkal, amelyek formátuma bármilyen lehet.

9. cikk

Kivételek a segítségnyújtási kötelezettség alól

(1) A Szerződő Felek akkor tagadhatják meg az ebben a jegyzőkönyvben kötelezően előírt segítségnyújtást, ha az:

a) alkalmas lenne a szuverenitás, a közrend, a közbiztonság vagy egyéb lényeges érdek megsértésére; vagy

b) olyan deviza- vagy adójogszabályokat érintene, amelyek a vámokra vonatkozó jogszabályoktól eltérőek; vagy

c) ipari, kereskedelmi vagy szakmai titkot sértene.

(2) Amennyiben a megkereső hatóság olyan segítség iránt folyamodik, amelyet hasonló megkeresés esetén maga nem tudna teljesíteni, úgy megkeresésében e tényre felhívja a figyelmet. A megkeresett hatóság döntésén múlik, hogy az ilyen megkeresésre miként reagál.

(3) Ha a megkeresett hatóság nem adja meg vagy megtagadja a kért segítséget, akkor annak indokát haladéktalanul közli a megkereső hatósággal.

10. cikk

A bizalmas ügykezelés kötelezettsége

Az e jegyzőkönyvben foglaltak szerint bármilyen formában közölt információ bizalmas jellegű. Az ilyen információ a hivatalos titoktartás kötelezettsége alá esik, és részesül abban a védelemben, ami az információt megkapó Szerződő Félnek a vonatkozó hatályos jogszabályai alapján a hasonló információkra kiterjed, valamint amit a Közösség hatóságaira vonatkozó megfelelő rendelkezések biztosítanak.

11. cikk

Az információk felhasználása

(1) A beszerzett információ kizárólag az ebben a jegyzőkönyvben megfogalmazott célra szolgál, az ilyen információ ettől eltérő célra az egyes Szerződő Felek területén csak az információt szolgáltató közigazgatási hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával és a hatóság által megállapított korlátozásokkal használható fel. Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a kábítószerekkel és a pszichotróp anyagokkal összefüggő bűncselekményekre vonatkozó információkra. Az ilyen információk megoszthatók a tiltott kábítószer-kereskedelem ellen folytatott küzdelemben közvetlenül részt vevő többi hatósággal.

(2) Az (1) bekezdés nem akadályozza meg az információk felhasználását a vámjogszabályok be nem tartása miatt indított bírósági vagy közigazgatási eljárás keretében.

(3) A Szerződő Felek bizonyítékként használhatják fel az ebben a jegyzőkönyvben foglalt rendelkezéseknek megfelelően beszerzett információkat és igénybe vett okmányokat a bíróság elé tárt irataikban, jelentéseikben, illetve tanúvallomásaikban, valamint peres ügyeikben és a nyomozások során.

12. cikk

Szakértők és tanúk

A megkeresett hatóság valamely tisztviselője meghatalmazható azzal, hogy - a meghatalmazásban rögzített határokon belül - szakértőként vagy tanúként jelenjék meg azokban a bírósági vagy közigazgatási eljárásokban, amelyeket egy másik Szerződő Fél jogszolgáltatásában e jegyzőkönyv tárgyát képező ügyekben folytatnak le, és bemutassa azokat a tárgyakat, okmányokat vagy azok hiteles másolatait, amelyekre az eljárás szempontjából szükség lehet. A bíróság előtti megjelenésre való felkérésnek kifejezetten meg kell jelölnie, hogy a tisztviselőt milyen tárgyban és milyen jogcímen vagy minőségben kérdezik majd ki.

13. cikk

A segítségnyújtással járó kiadások

A Szerződő Felek lemondanak arról, hogy egymással szemben igényt támasszanak az ebben a jegyzőkönyvben foglaltak miatt felmerült kiadásaik megtérítése iránt; ez alól adott esetben kivételt jelentenek az olyan szakértők és tanúk, valamint tolmácsok és fordítók költségei, akik nem tartoznak közszolgálati körbe.

14. cikk

Végrehajtás

(1) Az ebben a jegyzőkönyvben foglaltak végrehajtása egyrészről az EFTA-államok központi vámhatóságainak, másrészről pedig az EK-Bizottság hatáskörrel rendelkező hatóságainak, valamint indokolt esetben az EK-tagállamok vámhatóságainak feladata. Ezek a testületek döntenek az alkalmazáshoz szükséges minden gyakorlati intézkedésről és rendelkezésről, az adatvédelem terén hatályos szabályok figyelembevételével. A véleményük szerint szükséges módosításokra vonatkozóan az illetékes hatósághoz fordulhatnak.

(2) A Szerződő Felek eljuttatják egymáshoz a jegyzőkönyv operatív végrehajtása érdekében kijelölt, levelezőként eljáró, hatáskörrel rendelkező hatóságaik jegyzékét.

A Közösség hatáskörébe tartozó eseteket illetően kellő figyelmet kell szentelni e tekintetben azoknak a különleges helyzeteknek, amelyek - a sürgősség okán vagy annál a ténynél fogva, hogy csak két ország érintett egy megkeresésben vagy közlésben - közvetlen kapcsolatfelvételt tehetnek szükségessé az EFTA-államok és az EK-tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai között a megkeresések vagy az információcsere kezelése érdekében. Ez az információ kiegészül azokkal a szükség esetén átdolgozásra kerülő listákkal, amelyek a vámjogszabályok áthágásának megakadályozásáért, felderítéséért és leküzdéséért felelős szervek tisztviselőinek névsorát tartalmazzák.

Ezenkívül a Szerződő Felek az ebben a jegyzőkönyvben foglaltak maximálisan hatékony megvalósításának biztosítása érdekében megfelelő intézkedéseket tesznek azért, hogy a vámcsalások elleni küzdelemért felelős hivatalok közvetlen személyes kapcsolatokat teremtsenek egymással, adott esetben akár a helyi vámhatóságok szintjén is, az információcsere előmozdítása és a megkeresések kezelésének megkönnyítése végett.

(3) A Szerződő Felek konzultálnak egymással, majd azt követően részletesen tájékoztatják egymást a végrehajtásnak e cikk rendelkezéseinek megfelelően elfogadott szabályairól.

15. cikk

Kiegészítő jelleg

(1) Ez a jegyzőkönyv kiegészíti és nem akadályozza a kölcsönös segítségnyújtással kapcsolatos olyan megállapodások gyakorlati alkalmazását, amelyek megkötésére az EK tagállamai és az EFTA-államok között vagy az EFTA-államok körében került sor. A jegyzőkönyv azt sem zárja ki, hogy az ilyen megállapodások alapján történő kölcsönös segítségnyújtás még szélesebb körű legyen.

(2) Ezek a megállapodások - a 11. cikkben foglaltak sérelme nélkül - nem érintik azokat a közösségi rendelkezéseket, amelyek az EK-Bizottság hatáskörrel rendelkező hatóságai és a tagállamok vámhatóságai között az olyan vámügyekben szerzett információk átadását szabályozzák, amelyek a Közösség szempontjából esetleg jelentőséggel bírnak.

12. JEGYZŐKÖNYV

a harmadik országokkal kötött megfelelőségértékelési megállapodásokról

A megfelelőségértékelésről harmadik országokkal kötendő kölcsönös elismerési megállapodások a Közösség kezdeményezésére kerülnek megtárgyalásra az olyan termékek esetében, amelyekre közösségi jogszabály megfelelőségi jelzés használatát írja elő. A Közösség a kérdést azon az alapon tárgyalja, hogy az érintett harmadik országok a Közösséggel kötendő megállapodásokkal párhuzamosan egyenértékű kölcsönös elismerési megállapodásokat fognak kötni az EFTA-államokkal. A Szerződő Felek az EGT-megállapodásban rögzített információs és konzultációs eljárásnak megfelelően működnek együtt. Amennyiben valamilyen vita mutatkozik a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokban, annak kezelésére az EGT-megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kerül sor.

13. JEGYZŐKÖNYV

a dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedések alkalmazásának mellőzéséről

A megállapodás 26. cikkének alkalmazása azokra a területekre korlátozódik, amelyek a megállapodás hatálya alá esnek, és amelyeken a közösségi vívmányok teljes mértékben bekerültek a megállapodásba.

Amennyiben a Szerződő Felek egyéb megoldásban nem állapodnak meg, a fenti cikk alkalmazása nem érinti azokat az intézkedéseket, amelyeket a Szerződő Felek harmadik országokkal szemben az alábbi intézkedések kijátszásának megakadályozása érdekében vezethetnek be:

- dömpingellenes intézkedések,

- kiegyenlítő vámok,

- harmadik országoknak felróható tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal szembeni intézkedések.

14. JEGYZŐKÖNYV

a szén- és acélipari termékek kereskedelméről

1. cikk

Ez a jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Szén- és Acélközösség és tagállamai, másrészről az egyes EFTA-államok között, vagy adott esetben az Európai Szén- és Acélközösség, valamint a megfelelő EFTA-állam között létrejött kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások (a továbbiakban: "szabadkereskedelmi megállapodások") hatálya alá eső termékekre vonatkozik.

2. cikk

(1) A szabadkereskedelmi megállapodások változatlanok maradnak, hacsak ez a jegyzőkönyv másként nem rendelkezik. Amire a szabadkereskedelmi megállapodások nem alkalmazandók, arra ennek a megállapodásnak a rendelkezései vonatkoznak. Amennyiben a szabadkereskedelmi megállapodások anyagi jogi rendelkezései továbbra is érvényben maradnak, e megállapodásoknak az intézményi rendelkezései is alkalmazandók.

(2) Az Európai Gazdasági Térségen belül folytatott kereskedelem tekintetében fennálló, a kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozások, az azokkal azonos hatású intézkedések, valamint a vámok és az azokkal azonos hatású díjak megszűnnek.

3. cikk

A Szerződő Felek nem vezetnek be olyan korlátozásokat vagy olyan közigazgatási és technikai szabályokat, amelyek a Szerződő Felek között folytatott kereskedelemben az e jegyzőkönyv hatálya alá eső termékek szabad mozgásának akadályát képeznék.

4. cikk

Az e jegyzőkönyv hatálya alá tartozó termékekkel foglalkozó vállalkozásokra vonatkozó lényeges versenyszabályokat a 25. jegyzőkönyv tartalmazza. A másodlagos jogszabályokat a 21. jegyzőkönyv és a XIV. melléklet részletezi.

5. cikk

A Szerződő Felek betartják az acéliparra vonatkozó támogatási szabályokat. A Szerződő Felek mindenekelőtt elismerik és elfogadják a közösségi szabályok jelentőségét az acélipar támogatásában, ahogy azt az 1991. december 31-ével hatályát vesztő 322/89/ESZAK bizottsági határozat is megállapítja. A Szerződő Felek kinyilvánítják az acélipar új közösségi támogatási szabályainak az EGT-megállapodásba - ennek a megállapodásnak a hatályba lépéséig - történő beépítése iránti elkötelezettségüket, feltéve hogy azok lényegükben hasonlóak a fent említett határozatban foglalt szabályokhoz.

6. cikk

(1) A Szerződő Felek kicserélik a piacra vonatkozó információikat. Az EFTA-államok mindent megtesznek annak érdekében, hogy az acélgyártók, -fogyasztók és -kereskedők megadják ezeket az információkat.

(2) Az EFTA-államok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a területükön létesített acélipari vállalkozások részt vegyenek az 1981. november 18-i 3302/81/ESZAK bizottsági határozat 15. cikkében hivatkozott éves felmérésekben, amelyek a beruházásokról készülnek. A Szerződő Felek az üzleti titoktartás követelményeinek sérelme nélkül kicserélik információikat a jelentősebb beruházási és tőkekivonó projektekről.

(3) A Szerződő Felek közötti információcserével kapcsolatos minden ügy e megállapodás általános intézményi rendelkezéseinek hatálya alá tartozik.

7. cikk

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Európai Gazdasági Közösség és az egyes EFTA-államok között létrejött szabadkereskedelmi megállapodások 3. jegyzőkönyvében rögzített származási szabályokat ennek a megállapodásnak a 4. jegyzőkönyve váltja fel.

15. JEGYZŐKÖNYV

a személyek szabad mozgására vonatkozó átmeneti időszakokról (Liechtenstein)

1. cikk

A megállapodásnak és mellékleteinek azon rendelkezései, amelyek a személyeknek az EK-tagállamok és az EFTA-államok közötti szabad mozgására vonatkoznak, az e jegyzőkönyvben rögzített átmeneti rendelkezésekre is figyelemmel alkalmazandók.

2. cikk

(1) Egyrészről Liechtenstein, másrészről az EK-tagállamok és a többi EFTA-állam az EK- tagállamok és a többi EFTA-állam állampolgárai, illetve a liechtensteini állampolgárok vonatkozásában 1998. január 1-jéig továbbra is hatályban tarthatják azokat a nemzeti rendelkezéseiket, amelyek a területükre történő belépést, valamint a területükön való tartózkodást és munkavállalást előzetes engedélyhez kötik.

(2) Liechtenstein az EK-tagállamok és a többi EFTA-állam állampolgárai vonatkozásában 1998. január 1-jéig továbbra is hatályban tarthatja a letelepedni szándékozókra, az idénymunkásokra és a határ menti ingázó munkavállalókra vonatkozó mennyiségi korlátozásokat. Ezek a mennyiségi korlátozások fokozatosan csökkenni fognak.

3. cikk

(1) Liechtenstein 1998. január 1-jéig továbbra is hatályban tarthatja az idénymunkások foglalkozási és földrajzi mobilitását korlátozó nemzeti rendelkezéseit, azt is ideértve, hogy az idénymunkások a szezonális munkavállalási engedélyük lejártakor legalább három hónapra kötelesek elhagyni Liechtenstein területét. A szezonális munkavállalási engedélyek 1993. január 1-jétől a Liechtenstein területére történő visszatéréskor automatikusan megújításra kerülnek olyan idénymunkások esetében, akik idénymunkára szóló munkavállalási szerződéssel rendelkeznek.

(2) A megállapodás V. mellékletének 2. pontjában foglaltaknak megfelelően az 1612/68/EGK rendelet 10., 11. és 12. cikke Liechtensteinben a letelepedettek vonatkozásában 1995. január 1-jétől, míg az idénymunkások vonatkozásában 1997. január 1-jétől lépnek érvénybe.

(3) A (2) bekezdésben előírt rendelkezések Liechtenstein területén az önálló vállalkozók családtagjaira is érvényesek.

4. cikk

Liechtenstein hatályban tarthatja:

- 1998. január 1-jéig azokat a nemzeti rendelkezéseit, amelyek előírják annak a munkavállalónak, akinek munkahelye Liechtenstein területén található, miközben lakóhelye Liechtenstein területén kívül van (határ menti ingázó munkavállaló), hogy minden nap térjen vissza a lakóhelye szerinti országba,

- 1998. január 1-jéig azokat a nemzeti rendelkezéseit, amelyek a munkavállalók valamennyi kategóriájára vonatkozóan korlátozzák a foglalkozási mobilitást és a szakmába történő bejutást,

- 1995. január 1-jéig azokat a nemzeti rendelkezéseit, amelyek a liechtensteini lakóhellyel rendelkező önálló vállalkozók tekintetében korlátozzák a szakmába történő bejutást. A Liechtenstein területén kívüli lakóhellyel rendelkező önálló vállalkozók vonatkozásában ezek a korlátozások 1997. január 1-jéig tarthatók fenn.

5. cikk

(1) A 2-7. cikkekben részletezett korlátozásoktól eltekintve Liechtenstein a megállapodás aláírásának időpontjától semmilyen újabb korlátozó intézkedést nem vezet be a munkavállalóknak és az önálló vállalkozóknak az ország területére történő belépésével, valamint az ország területén történő munkavállalásával és letelepedésével kapcsolatban.

(2) Liechtenstein minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az átmeneti időszakok során az EK-tagállamok és a többi EFTA-állam állampolgárai ugyanolyan eséllyel helyezkedhessenek el Liechtenstein területén a számukra is engedélyezett foglalkozási ágakban, mint Liechtenstein állampolgárai.

6. cikk

A Liechtensteinre vonatkozó átmeneti időszak végén a Szerződő Felek együttesen felülvizsgálják az átmeneti rendelkezéseket, kellő figyelmet szentelve Liechtenstein sajátos földrajzi fekvésének.

7. cikk

Az átmeneti időszakok során a fennálló kétoldalú megállapodások változatlanul érvényben maradnak, hacsak a megállapodás rendelkezései nem kedvezőbbek az EK-tagállamok és az EFTA-államok állampolgáraira nézve.

8. cikk

E jegyzőkönyv alkalmazásában "idénymunkás", illetve "határ menti ingázó munkavállaló" a Liechtensteinnek a megállapodás aláírásának időpontjában hatályos nemzeti joga által meghatározott foglalkoztatott.

16. JEGYZŐKÖNYV

a személyek szabad mozgására vonatkozó átmeneti időszakokkal kapcsolatos, a társadalombiztosítás terén alkalmazandó intézkedésekről (Liechtenstein)

1. cikk

Ennek a jegyzőkönyvnek, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendeletnek (HL L 149., 1971.7.5., 416. o.) az alkalmazásában Liechtenstein esetében "idénymunkás" az a munkavállaló, aki valamelyik EK-tagállamnak vagy egy másik EFTA-államnak az állampolgára, és aki Liechtenstein nemzeti joga értelmében legfeljebb kilenc hónapra szóló szezonális munkavállalási engedéllyel rendelkezik.

2. cikk

A munkavállalási engedély érvényességi ideje alatt az idénymunkás a liechtensteini jog, valamint az 1408/71/EGK rendelet rendelkezései szerint ugyanolyan feltételekkel jogosult munkanélküli segélyre, mint Liechtenstein állampolgárai.

3. cikk

Az idénymunkások által a munkanélküli biztosításként befizetett hozzájárulások egy részét Liechtenstein e munkavállalók lakóhelye szerinti államoknak az alábbi eljárás keretében téríti vissza:

a) A hozzájárulások teljes összegének megállapítása valamennyi állam vonatkozásában az adott állam állampolgáraként augusztus hónap végén Liechtensteinben tartózkodó idénymunkásoknak a száma, továbbá az idény átlagos hossza, a bérek és a liechtensteini munkanélküli biztosítási hozzájárulás nagysága (annak a munkáltató és a munkavállaló közötti megoszlása) alapján történik.

b) Az egyes államoknak visszatérített összeg a hozzájárulásoknak az a) pont szerint kiszámított teljes összege ötven százalékának felel meg.

c) Visszatérítésre csak abban az esetben kerül sor, ha az adott államban lakóhellyel rendelkező idénymunkások teljes száma az elszámolási időszak során meghaladja az 50-et.

4. cikk

Ennek a jegyzőkönyvnek az érvényessége a 15. jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti időszakok tartamára korlátozódik.

17. JEGYZŐKÖNYV

a 34. cikkről

1. A megállapodás 34. cikke nem érinti az olyan jogszabály elfogadását vagy olyan intézkedés végrehajtását a Szerződő Felek részéről, amely harmadik országnak a piacaikhoz való hozzáférésével kapcsolatos.

A megállapodás hatálya alá eső területek jogszabályait a megállapodásban rögzített eljárás szerint kezelik, és a Szerződő Felek törekednek a megfelelő EGT-szabályok kidolgozására.

A Szerződő Felek minden egyéb esetben tájékoztatják az EGT-Vegyesbizottságot az intézkedésekről, és szükség esetén olyan rendelkezések elfogadására törekednek, amelyek biztosítják, hogy a többi Szerződő Fél területén keresztül az intézkedéseket ne lehessen kijátszani.

Ha az ilyen szabályokról vagy rendelkezésekről nem sikerül megállapodásra jutni, akkor az érintett Szerződő Fél megteheti a szükséges intézkedéseket a kijátszások megakadályozására.

2. A 34. cikkből eredő jogosultságok kedvezményezettjeinek meghatározásánál a letelepedési szabadság korlátainak eltörléséről szóló általános program (HL 2., 1962.1.15., 36/62. o.) I. címében foglaltak ugyanolyan jogi erővel bírnak, mint a Közösségen belül.

18. JEGYZŐKÖNYV

a 43. cikk végrehajtására vonatkozó belső eljárásokról

A Közösség tekintetében a 43. cikk végrehajtása során követendő eljárásokat az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés határozza meg.

Az EFTA-államok tekintetében az eljárásokat az EFTA-államok Állandó Bizottságáról szóló megállapodás határozza meg, amely az alábbi elemeket foglalja magában:

Azon EFTA-állam, amely a megállapodás 43. cikkének megfelelő intézkedéseket kíván hozni, erről kellő időben értesíti az EFTA-államok Állandó Bizottságát. Titkos vagy sürgős intézkedések esetében azonban legkésőbb azok hatálybalépésének időpontjáig értesíteni kell a többi EFTA-államot és az EFTA-államok Állandó Bizottságát.

Az EFTA-államok Állandó Bizottsága megvizsgálja a helyzetet, és véleményt nyilvánít az intézkedések bevezetésével kapcsolatban. A továbbiakban folyamatosan tájékozódik a helyzetről, és többségi szavazással eljárva bármikor ajánlásokat tehet a bevezetett intézkedések esetleges módosítására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére, illetve bármely egyéb olyan intézkedésre vonatkozóan, amely az érintett EFTA-államnak nehézségei leküzdésében segítséget nyújt.

19. JEGYZŐKÖNYV

a tengeri közlekedésről

A Szerződő Felek egymás között nem alkalmazzák a Tanács 4057/86/EGK (HL L 378., 1986.12.31., 14. o.) és 4058/86/EGK (HL L 378., 1986.12.31., 21. o.) rendeletében, valamint 83/573/EGK irányelvében (HL L 332., 1983.11.28., 37. o.) hivatkozott intézkedéseket, sem más hasonló intézkedéseket, feltéve hogy a megállapodásban említett, a tengeri közlekedéssel kapcsolatos közösségi jogszabályok teljes mértékben megvalósításra kerülnek.

A tengeri közlekedés terén a Szerződő Felek az alábbi rendelkezéseknek megfelelően összehangolják a harmadik országokkal és a harmadik országbeli vállalkozásokkal szembeni fellépéseiket és intézkedéseiket:

1. ha egy Szerződő Fél úgy dönt, hogy tartósan figyelemmel kíséri egyes harmadik országoknak a teherhajózás terén folytatott tevékenységét, akkor erről tájékoztatja az EGT-Vegyesbizottságot, és javasolhatja a többi Szerződő Félnek, hogy vegyen részt az ilyen fellépésben;

2. ha egy Szerződő Fél úgy dönt, hogy a tengeri kereskedelemben szállított rakományokhoz való szabad hozzáférés korlátozására vagy az ilyen korlátozással való fenyegetésre válaszul egy harmadik országnál diplomáciai lépéseket tesz, akkor erről tájékoztatja az EGT-Vegyesbizottságot. A többi Szerződő Fél dönthet úgy, hogy csatlakozik az ilyen diplomáciai lépésekhez;

3. ha a Szerződő Felek közül bármelyiknek szándékában áll intézkedni vagy fellépni harmadik országgal és/vagy harmadik országbeli hajótulajdonosokkal szemben a menetrend szerint közlekedő teherhajókkal lebonyolított árufuvarozásban érdekelt bizonyos harmadik országbeli hajótulajdonosok tisztességtelen árképzési gyakorlatára vagy a tengeri kereskedelemben szállított rakományokhoz való szabad hozzáférés korlátozására vagy az ilyen korlátozással való fenyegetésre válaszul, akkor erről tájékoztatja az EGT-Vegyesbizottságot. Az eljárást kezdeményező Szerződő Fél indokolt esetben kérheti a többi Szerződő Fél együttműködését az ilyen eljárásokban. A többi Szerződő Fél dönthet úgy, hogy saját hatáskörben azonos intézkedésre vagy fellépésre szánja el magát. Amennyiben a Szerződő Felek valamelyikének intézkedéseit vagy fellépését olyan Szerződő Fél országának területén keresztül kerülik meg, amelynek részéről nem történt ilyen intézkedés vagy fellépés, úgy az a Szerződő Fél, amelynek intézkedését vagy fellépését ilyen módon kijátszották, megfelelő intézkedéseket tehet a helyzet orvoslására;

4. ha a Szerződő Felek közül bármelyiknek szándékában áll a 4055/86/EGK tanácsi rendelet (HL L 378., 1986.12.31., 1. o.) 5. cikke (1) bekezdésében és 6. cikkében ismertetett rakománymegosztási megállapodásról tárgyalni vagy ennek a rendeletnek a rendelkezéseit egy harmadik ország állampolgáraira kiterjeszteni, amiről a rendelet 7. cikke előre rendelkezik is, akkor erről tájékoztatja az EGT-Vegyesbizottságot.

Ha egy vagy több Szerződő Fél kifogást emel a tervezett fellépés ellen, akkor a problémára az érdekeltek az EGT-Vegyesbizottság keretében keresnek kielégítő megoldást. Amennyiben a Szerződő Felek nem jutnak megállapodásra, úgy megfelelő intézkedések megtételére kerülhet sor. Egyéb eszköz hiányában az ilyen intézkedések sorába tartozhat a tengeri szállítási szolgáltatások szabadsága elvének - amit a rendelet 1. cikke mond ki - az eltörlése;

5. amennyiben lehetséges, úgy a Szerződő Felek az 1-4. pontban hivatkozott információkat időben a többi fél tudomására hozzák, hogy azok összehangolhassák fellépésüket;

6. ha egy Szerződő Fél kéri, akkor konzultációkra kerül sor a Szerződő Felek között a tengeri közlekedés ügyeit érintő és a nemzetközi szervezeteken belül kezelt kérdésekben, továbbá a Szerződő Felek és a harmadik országok viszonylatában a tengerhajózásban végbement fejlődés különböző aspektusairól, valamint az e téren megkötött két- vagy többoldalú megállapodások hasznáról.

20. JEGYZŐKÖNYV

a belvízi utakhoz való hozzáférésről

1. A Szerződő Felek kölcsönösen biztosítják egymásnak a belvízi útjaikhoz való hozzáférés jogát. A Rajna és a Duna esetében a Szerződő Felek megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a belvízi utakhoz való egyenlő hozzáférés és a belvízi utak körzetében való letelepedés szabadsága, mint cél, egy időben valósuljon meg.

2. A kérdéskörhöz kapcsolódó többoldalú megállapodásokból eredő kötelezettségek figyelembevételével az érintett nemzetközi szervezetek 1996. január 1-jéig kidolgozzák azokat az intézkedéseket, amelyek a Szerződő Felek területén húzódó belvízi utak hozzáférhetőségét valamennyi Szerződő Fél számára egyenlő feltételekkel és kölcsönösen biztosítják.

3. Valamennyi, a belvízi utakra vonatkozó közösségi jogszabály a megállapodás hatálybalépésének időpontjától alkalmazandó mindazon EFTA-államok tekintetében, amelyek részére - abban az időpontban - már biztosított a hozzáférés joga a Közösség belvízi útjaihoz, illetve a többi EFTA-állam tekintetében, amint azok is részesülnek az egyenlő feltételekkel biztosított hozzáférés jogában.

Az e megállapodásnak megfelelően kiigazított 1989. április 27-i 1101/89/EGK rendelet (HL L 116., 1989.4.28., 25. o.) 8. cikke mindazonáltal alkalmazhatóvá válik az utóbbi EFTA-államokból érkező, 1993. január 1-jét követően vízre bocsátott belvízi hajókra nézve, mihelyt ezeknek az államoknak rendelkezésére bocsátják a Közösség belvízi útjait.

21. JEGYZŐKÖNYV

a vállalkozásokra alkalmazandó versenyszabályok végrehajtásáról

1. cikk

Az EFTA Felügyeleti Hatóságot a megállapodás aláírásának időpontjában az EFTA-államok között létrejött megállapodás az EK-Bizottsággal azonos hatáskörrel és hasonló funkciókkal ruházza fel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés, valamint az Európai Szén-és Acélközösséget létrehozó szerződés versenyszabályainak alkalmazásában, lehetővé téve az EFTA Felügyeleti Hatóság számára, hogy érvényre juttassa a megállapodás 1. cikke (2) bekezdésének e) pontjában, továbbá az 53-60. cikkben és a 25. jegyzőkönyvben meghatározott elveket.

A Közösség szükség esetén olyan rendelkezéseket fogad el, amelyek érvényre juttatják a megállapodás 1. cikke (2) bekezdésének e) pontjában, továbbá az 53-60. cikkben és a 25. jegyzőkönyvben meghatározott elveket annak biztosítása érdekében, hogy az EK-Bizottság ennek a megállapodásnak az alapján azonos hatáskörrel és hasonló funkciókkal rendelkezzék, mint amelyekkel a megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezik az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés, valamint az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés versenyszabályainak alkalmazásában.

2. cikk

Ha a megállapodás VII. részében részletezett eljárások alapján az 1. cikk (2) bekezdésének e) pontja, továbbá az 53-60. cikk és a 25. jegyzőkönyv végrehajtására vagy ennek a jegyzőkönyvnek a 3. cikkében felsorolt jogi aktusok módosítására új jogi aktusokat fogadnak el, akkor annak megfelelő módosításokra kerül sor az EFTA Felügyeleti Hatóságot létrehozó megállapodásban is annak érdekében, hogy az EFTA Felügyeleti Hatóság az EK-Bizottsággal azonos hatáskörrel és hasonló funkciókkal legyen felruházva.

3. cikk

(1) A XIV. mellékletben felsorolt jogi aktusok mellett az alábbi jogi aktusokban tükröződnek az EK-Bizottság hatásköri feladatai és funkciói az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés versenyszabályainak végrehajtása tekintetében:

Vállalkozások összefonódásának szabályozása

1. 389 R 4064: A Tanács 1989. december 21-i 4064/89/EGK rendelete a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről (HL L 395., 1989.12.30., 1. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 257., 1990.9.21., 13. o. tartalmazza.

2. 390 R 2367: A Bizottság 1990. július 25-i 2367/90/EGK rendelete a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 4064/89/EGK tanácsi rendeletben előírt bejelentésekről, határidőkről és meghallgatásokról (HL L 219., 1990.8.14., 5. o.)

Általános eljárási szabályok

3. 362 R 0017: A Tanács 1962. február 6-i 17/62. számú rendelete: Első rendelet a Szerződés 85. és 86. cikkének végrehajtásáról (HL 13., 1962.2.21., 204/62. o.), az alábbi módosításokkal:

- 362 R 0059: 1962. július 3-i 59/62. számú rendelet (HL 58., 1962.7.10., 1655/62. o.),

- 363 R 0118: 1963. november 5-i 118/63. számú rendelet (HL 162., 1963.11.7., 2696/63. o.),

- 371 R 2822: 1971. december 20-i 2822/71/EGK rendelet (HL L 285., 1971.12.29., 49. o.),

- 172B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 92. o.),

- 179H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 93. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 165. o.),

4. 362 R 0027: A Bizottság 1962. május 3-i 27/62. számú rendelete: Első rendelet a 1962. február 6-i 17. számú tanácsi rendelet végrehajtásáról (A kérelmek és bejelentések formai, tartalmi és egyéb kellékei) (HL 35., 1962.5.10., 1118/62. o.), az alábbi módosításokkal:

- 368 R 1133: 1968. július 26-i 1133/68/EGK rendelet (HL L 189., 1968.8.1., 1. o.),

- 375 R 1699: 1975. július 2-i 1699/75/EGK rendelet (HL L 172., 1975.7.3., 11. o.),

- 179H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 94. o.),

- 385 R 2526: 1985. augusztus 5-i 2526/85/EGK rendelet (HL L 240., 1985.9.7., 1. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 166. o.).

5. 363 R 0099: A Bizottság 1963. július 25-i 99/63/EGK rendelete a 17/62/EGK tanácsi rendelet 19. cikkének (1) és (2) bekezdésében előírt meghallgatásokról (HL 127., 1963.8.20., 2268/63. o.).

Közlekedés

6. 362 R 0141: A Tanács 1962. november 26-i 141/62. számú rendelete a szállításnak a 165/65/EGK és 1002/67/EGK rendeletekkel módosított 17. számú tanácsi rendelet alkalmazása alóli mentesítéséről (HL 124., 1962.11.28., 2751/62. o.).

7. 368 R 1017: A Tanács 1968. július 19-i 1017/68/EGK rendelete a vasúti, közúti és belvízi szállítási ágazatokra vonatkozó versenyszabályok alkalmazásáról, 6., valamint 10-31. cikk (HL L 175., 1968.7.23., 1. o.).

8. 369 R 1629: A Bizottság 1969. augusztus 8-i 1629/69/EGK rendelete az 1968. július 19-i 1017/68/EGK tanácsi rendelet 10. cikke szerinti panaszok, 12. cikke szerinti kérelmek és 14. cikkének (1) bekezdése szerinti bejelentések formájáról, tartalmáról és egyéb részleteiről (HL L 209., 1969.8.21., 1. o.).

9. 369 R 1630: A Bizottság 1969. augusztus 8-i 1630/69/EGK rendelete az 1968. július 19-i 1017/68/EGK tanácsi rendelet 26. cikkének (1) és (2) bekezdésében előírt meghallgatásokról (HL L 209., 1969.8.21., 11. o.).

10. 374 R 2988: A Tanács 1974. november 26-i 2988/74/EGK rendelete az eljárások időtartamának korlátozásáról, valamint az Európai Gazdasági Közösség szállításra és versenyre vonatkozó szabályai alapján kezdeményezett szankciók végrehajtásáról (HL L 319., 1974.11.29., 1. o.).

11. 386 R 4056: A Tanács 1986. december 22-i 4056/86/EGK rendelete a Szerződés 85. és 86. cikkének tengeri szállításra történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, II. rész (HL L 378., 1986.12.31., 4. o.).

12. 388 R 4260: A Bizottság 1988. december 16-i 4260/88/EGK rendelete a Szerződés 85. és 86. cikkének tengeri szállításra történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 4056/86/EGK tanácsi rendeletben előírt közleményekről, panaszokról, kérelmekről és meghallgatásokról (HL L 376., 1988.12.31., 1. o.).

13. 387 R 3975: A Tanács 1987. december 14-i 3975/87/EGK rendelete a légi közlekedési ágazat vállalkozásaira vonatkozó versenyszabályok alkalmazásával kapcsolatos eljárás megállapításáról (HL L 374., 1987.12.31., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 391 R 1284: A Tanács 1991. május 14-i 1284/91/EGK rendelete (HL L 122., 1991.5.17., 2. o.).

14. 388 R 4261: A Bizottság 1988. december 16-i 4261/88/EGK rendelete a légi közlekedésben működő vállalkozásokra vonatkozó versenyszabályok alkalmazásával kapcsolatos eljárás megállapításáról szóló 3975/87/EGK tanácsi rendeletben előírt panaszokról, kérelmekről és meghallgatásokról (HL L 376., 1988.12.31., 10. o.).

(2) A XIV. mellékletben felsorolt jogi aktusok mellett az alábbi jogi aktusokban tükröződnek az EK-Bizottság hatáskörei és feladatai az Európai Szén- és Acélközösséget (ESZAK) létrehozó szerződés versenyszabályainak végrehajtása tekintetében:

1. Az ESZAK-Szerződés 65. cikke (2) bekezdésének 3-5. pontja, (3) bekezdése, (4) bekezdésének 2. pontja és (5) bekezdése.

2. Az ESZAK-Szerződés 66. cikke (2) bekezdésének 2-4. pontja és (4)-(6) bekezdése.

3. 354 D 7026: A Főhatóság 1954. május 6-i 26/54. számú határozata a Szerződés 66. cikkének (4) bekezdésében foglaltak végrehajtásaként a szolgáltatandó információkat érintő rendelet meghozataláról (az Európai Szén- és Acélközösség Hivatalos Lapjának 9. száma, 1954.5.11., 350/54. o.).

4. 378 S 0715: A Bizottság 1978. április 6-i 715/78/ESZAK határozata az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződésben előírt eljárásokban alkalmazott elévülési időkről, valamint a szankciók végrehajtásáról (HL L 94., 1978.4.8., 22. o.).

5. 384 S 0379: A Bizottság 1984. február 15-i 379/84/ESZAK határozata az ESZAK-szerződésben, valamint az annak alkalmazása során hozott határozatokban előírt ellenőrzések végrehajtásával megbízott bizottsági tisztviselők és megbízottak hatáskörének meghatározásáról (HL L 46., 1984.2.16., 23. o.).

4. cikk

(1) Azok az 53. cikk (1) bekezdésében leírt típusú megállapodások, döntések és összehangolt magatartások, amelyek a megállapodás hatálybalépését követően lépnek életbe, és amelyek tekintetében a Felek az 53. cikk (3) bekezdésében foglaltak alkalmazására törekednek, az 56. cikk, a 23. jegyzőkönyv, valamint az e jegyzőkönyv 1-3. cikkében hivatkozott szabályok alapján a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál bejelentésre kerülnek. Amíg ezek bejelentése meg nem történik, addig az 53. cikk (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása tekintetében döntést hozni nem lehet.

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik azokra a megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyek esetében:

a) a részt vevő felek egyetlen EK-tagállam vagy egyetlen EFTA-állam vállalkozásai, és a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások nem függenek össze a Szerződő Felek között lebonyolított kivitellel, illetve behozatallal;

b) részt vevő félként legfeljebb két vállalkozás szerepel, és a megállapodás:

i. csak az egyik Szerződő Fél szabadságát korlátozza azoknak az áraknak vagy üzleti feltételeknek a meghatározásában, amelyek alapján a másik Szerződő Féltől beszerzett árukat továbbadhatja; vagy

ii. korlátozza az iparjogvédelmi jogok - különösen a szabadalmak, a használati minták, formatervezési minták vagy védjegyek - jogosultját vagy felhasználóját, vagy az olyan személyt megillető jogok gyakorlását, aki szerződés alapján jogosult egy gyártási eljárás vagy ipari folyamatok használatára és alkalmazására vonatkozó ismeretek felhasználásának átruházására vagy átadására;

c) a Felek kizárólagos célja:

i. szabványok vagy típusok kifejlesztése, illetve egységes alkalmazása; vagy

ii. közös kutatás-fejlesztés; vagy

iii. a termékek előállításában való szakosodás, a végrehajtásukhoz szükséges megállapodásokat is ideértve:

- ha a szakosodás tárgyát képező termékek kereskedelme a megállapodás által átfogott terület jelentős részén nem haladja meg az azonos termékek vagy a fogyasztók által jellemző tulajdonságaik, áruk és felhasználásuk folytán hasonlónak tekintett termékek kereskedelmi volumenének 15%-át, továbbá

- ha a részt vevő vállalkozások teljes évi forgalma nem haladja meg a 200 millió ECU-t.

Ezek a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások az 56. cikk, a 23. jegyzőkönyv, valamint az e jegyzőkönyv 1-3. cikkében hivatkozott szabályok alapján bejelenthetek a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál.

5. cikk

(1) Azok az 53. cikk (1) bekezdésében leírt típusú megállapodások, határozatok és összehangolt magatartások, amelyeket már a megállapodás hatálybalépésének időpontjáig életbe léptettek, és amelyek tekintetében a felek az 53. cikk (3) bekezdésében foglaltak alkalmazására törekednek, az 56. cikk, a 23. jegyzőkönyv, valamint az e jegyzőkönyv 1-3. cikkében hivatkozott szabályok alapján a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál a megállapodás hatálybalépésének időpontjától számított hat hónapon belül bejelentésre kerülnek.

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik a megállapodás 53. cikkének (1) bekezdésében leírt típusú és az e jegyzőkönyv 4. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozó megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra; ezek az 56. cikk, a 23. jegyzőkönyv, valamint az e jegyzőkönyv 1-3. cikkében hivatkozott szabályok alapján bejelenthetek a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál.

6. cikk

A hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság az 53. cikk (3) bekezdése alapján határozataiban megszabja azok hatálybalépésének időpontját. Ez az időpont megelőzheti a bejelentés időpontját az olyan megállapodások, a vállalkozások társulásai által hozott olyan döntések vagy az olyan összehangolt magatartások vonatkozásában, amelyek az e jegyzőkönyv 4. cikke (2) bekezdésének, valamint 5. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartoznak, illetve az e jegyzőkönyv 5. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozók közül azok, amelyek az 5. cikk (1) bekezdésében megszabott határidőn belül bejelentésre kerültek.

7. cikk

(1) Amennyiben azok az 53. cikk (1) bekezdésében leírt típusú megállapodások, döntések, összehangolt magatartások, amelyeket már a megállapodás hatálybalépésének időpontjáig életbe léptettek és az e jegyzőkönyv 5. cikkének (1) bekezdésében megszabott határidőkön belül bejelentettek, nem tesznek eleget az 53. cikk (3) bekezdésében foglalt követelményeknek, és az érintett vállalkozások, valamint a vállalkozások érintett társulásai elállnak azok hatálybaléptetésétől, vagy úgy módosítják azokat, hogy a továbbiakban már nem esnek az 53. cikk (1) bekezdésében foglalt tilalom alá, vagy eleget tesznek az 53. cikk (3) bekezdésében foglalt követelményeknek, úgy az 53. cikk (1) bekezdésében szereplő tilalom csak a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság által megállapított időszakra vonatkozik. A hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság által az előző mondatban leírtak értelmében hozott döntés nem alkalmazható az olyan vállalkozásokkal vagy a vállalkozások olyan társulásaival szemben, amelyek nem adták kifejezett beleegyezésüket a bejelentéshez.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak csak akkor alkalmazandók az e jegyzőkönyv 4. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, már a megállapodás hatálybalépésének időpontjáig életbe léptetett megállapodásokra, határozatokra vagy összehangolt magatartásokra, ha azokat a megállapodás hatálybalépésének időpontjától számított hat hónapon belül bejelentik.

8. cikk

A megállapodás hatálybalépésének időpontja előtt az EK-Bizottság elé terjesztett kérelmeket és bejelentéseket úgy kell tekinteni, mint amelyek eleget tesznek a megállapodás alapján a kérelmekre és bejelentésekre vonatkozó rendelkezéseknek.

A hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság a megállapodás 56. cikke és a 23. jegyzőkönyv 10. cikke alapján előírhatja a megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében előírt, megfelelően kitöltött formanyomtatvány benyújtását az általa kitűzött időpontig. Ebben az esetben a kérelmek és bejelentések csak akkor tekinthetők szabályszerűnek, ha a nyomtatványokat a kitűzött határidőn belül és a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően nyújtják be.

9. cikk

Az 53. cikk (1) bekezdésében foglaltak megszegése miatt bírság kivetésére nem kerül sor az olyan megállapodások, döntések és összehangolt magatartások bejelentését megelőző cselekmények miatt, amelyekre ennek a jegyzőkönyvnek az 5. és 6. cikke vonatkozik, és amelyeket az ott megszabott határidőn belül bejelentettek.

10. cikk

A Szerződő Felek a megállapodás hatálybalépésének időpontjától számított hat hónapon belül gondoskodnak azoknak az intézkedéseknek a megtételéről, amelyek lehetőséget biztosítanak az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EK-Bizottság tisztviselői által végzett tevékenység szükséges támogatásához annak érdekében, hogy vizsgálataikat a megállapodásban előre szabályozott módon végezhessék el.

11. cikk

A megállapodás hatálybalépésének időpontjában már életbe léptetett megállapodások, döntések és összehangolt magatartások közül azok tekintetében, amelyek az 53. cikk (1) bekezdésének hatálya alá esnek, az 53. cikk (1) bekezdésében szereplő tiltás nem alkalmazható, ha a megállapodásokat, a döntéseket vagy összehangolt magatartásokat a megállapodás hatálybalépésének időpontjától számított hat hónapon belül úgy módosítják, hogy azok teljesítsék a XIV. mellékletben előírt blokkmentességekben foglalt feltételeket.

12. cikk

A megállapodás hatálybalépésének időpontjában már életbe léptetett megállapodások, a vállalkozások társulásai által hozott ilyen döntések és az összehangolt magatartások közül azok tekintetében, amelyek az 53. cikk (1) bekezdésének hatálya alá esnek, az 53. cikk (1) bekezdésében szereplő tilalom nem alkalmazható a megállapodás hatálybalépésének időpontjától, ha a megállapodásokat, a döntéseket vagy a magatartásokat a megállapodás hatálybalépésének időpontjától számított hat hónapon belül úgy módosítják, hogy azok a továbbiakban ne essenek az 53. cikk (1) bekezdésében szereplő tilalom alá.

13. cikk

Azok a megállapodások, a vállalkozások társulásainak azok a döntései, valamint azok az összehangolt magatartások, amelyek a megállapodás hatálybalépésének időpontja előtt az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 85. cikkének (3) bekezdése alapján biztosított egyedi mentességből adódó előnyöket élveznek, az ilyen mentességet biztosító határozatokban foglalt lejárati határidőkig, illetve amíg az EK-Bizottság másként nem dönt - attól függően, hogy mely időpont következik be előbb - a megállapodás rendelkezései tekintetében továbbra is élvezik e mentességet.

22. JEGYZŐKÖNYV

a "vállalkozás" és a "forgalom" meghatározásáról (56. cikk)

1. cikk

Egyedi eseteknek a megállapodás 56. cikke szerinti besorolása szempontjából a "vállalkozás" olyan személyt jelent, aki vagy amely kereskedelmi vagy gazdasági jellegű tevékenységet folytat.

2. cikk

A megállapodás 56. cikke értelmében a "forgalom" magában foglalja az érintett vállalkozások által a megállapodás hatálya alá eső területen, a vállalkozás szokásos tevékenységi körébe tartozó termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása nyomán a megelőző pénzügyi évben befolyt összegeket, miután azokból az értékesítési árengedmények, a hozzáadottérték-adó és a forgalommal közvetlenül összefüggő többi adónem levonásra kerültek.

3. cikk

A forgalom helyett a következő meghatározások alkalmazandók:

a) a hitelintézetek és egyéb pénzintézetek esetében az összvagyon, beszorozva a kölcsönök és a megállapodás hatálya alá eső területen letelepedettekkel folytatott ügyletek keretében a hitelintézeteknek és az ügyfeleknek nyújtott előlegek hányadosával, valamint ezeknek a kölcsönöknek és előlegeknek a teljes összegével;

b) biztosítótársaságok esetében a megállapodás hatálya alá eső területen letelepedettektől befolyt bruttó biztosítási díjösszeg, amely magában foglal minden, a biztosítótársaságok által vagy azok nevében megkötött biztosítási szerződés alapján befolyt összeget és kinnlevőséget, a viszontbiztosítások kimenő díjait is ideértve, az egyedi biztosítási díjakra vagy a biztosítási díjak teljes értékére való hivatkozással kivetett adók, adó jellegű járulékok, illetve egyéb adókivetések levonása után.

4. cikk

(1) A megállapodás 56. cikke alkalmazásának tekintetében a forgalomnak az e jegyzőkönyv 2. cikkében szereplő meghatározásától eltérően a forgalom:

a) az egymással versenyben nem álló vállalkozások közötti terjesztési és ellátási megegyezésekkel kapcsolatos megállapodásokat, a vállalkozások társulása által hozott döntéseket és az összehangolt magatartásokat illetően a megállapodások, döntések vagy összehangolt magatartások tárgyát képező termékeladással vagy szolgáltatásnyújtással szerzett összegekből és azoknak a termékeknek az eladásával vagy olyan szolgáltatások nyújtásával szerzett összegekből áll, amelyeket a felhasználók jellemzőik, áruk és felhasználási céljuk tekintetében egyenlőnek ítélnek;

b) az egymással versenyben nem álló vállalkozások közötti technológiaátadási megegyezésekkel kapcsolatos megállapodásokat, a vállalkozások társulása által hozott döntéseket és az összehangolt magatartásokat illetően a megállapodások, döntések vagy összehangolt magatartások tárgyát képező technológiából származó termékeladással vagy szolgáltatásnyújtással szerzett összegekből és azoknak a termékeknek az eladásával vagy olyan szolgáltatások nyújtásával szerzett összegekből áll, amelyeket az adott technológia javítani vagy helyettesíteni hivatott.

(2) Ha azonban az (1) bekezdés a) és b) pontjában leírt megállapodások létrejöttekor a forgalom a termékeladást és szolgáltatásnyújtást illetően nem áll rendelkezésre, a 2. cikkben szereplő általános rendelkezés alkalmazandó.

5. cikk

(1) Ha az egyedi esetek olyan termékeket érintenek, amelyek a 25. jegyzőkönyv hatálya alá tartoznak, akkor az esetek besorolásához kapcsolódó forgalmat az ilyen termékek értékesítése nyomán elért forgalom képezi.

(2) Ha az egyedi esetek olyan termékeket érintenek, amelyek a 25. jegyzőkönyv hatálya alá tartoznak, valamint olyan termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyek a megállapodás 53. és 54. cikkének hatálya alá tartoznak, a kapcsolódó forgalom meghatározása a 2. cikkben előírtaknak megfelelően valamennyi termék és szolgáltatás figyelembevételével történik.

23. JEGYZŐKÖNYV

a felügyeleti hatóságok közötti együttműködésről (58. cikk)

ÁLTALÁNOS ELVEK

1. cikk

Az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EK-Bizottság bármelyik felügyeleti hatóság kérésére információt cserél és konzultál egymással általános kérdésekben.

Az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EK-Bizottság - eljárási szabályzataiknak megfelelően, valamint a megállapodás 56. cikkében és a 22. jegyzőkönyvben foglaltaknak, illetve mindkét fél autonóm döntéshozatali jogának tiszteletben tartásával - az alábbi rendelkezésekben előírtak szerint működnek együtt az 56. cikk (1) bekezdése b) és c) pontjának, (2) bekezdése második mondatának és (3) bekezdésének a hatálya alá eső egyedi esetek kezelése terén.

Ennek a jegyzőkönyvnek az alkalmazásában a "felügyeleti hatóság területe" az EK-Bizottság esetében az EK-tagállamok területe, amelyre az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés vagy adott esetben az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés hatálya az említett szerződésekben rögzített feltételekkel kiterjed, az EFTA Felügyeleti Hatóság esetében pedig az EFTA-államok területe, amelyre a megállapodás hatálya kiterjed.

AZ ELJÁRÁSOK KEZDETI SZAKASZA

2. cikk

A megállapodás 56. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, (2) bekezdése második mondatának és (3) bekezdésének a hatálya alá tartozó esetekben az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EK-Bizottság indokolatlan késedelem nélkül továbbítják egymáshoz azokat a bejelentéseket és panaszokat, amelyekből nem tűnik ki, hogy azokat mindkét felügyeleti hatóságnak címezték. Ugyancsak tájékoztatják egymást, ha hivatalból indítanak eljárást. Az a felügyeleti hatóság, amelyikhez az első albekezdésben előírtak szerinti információ érkezik, a beérkezéstől számított 40 munkanapon belül megteheti az információval kapcsolatos észrevételeit.

3. cikk

A hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság a megállapodás 56. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, (2) bekezdése második mondatának és (3) bekezdésének a hatálya alá tartozó esetekben akkor konzultál a másik felügyeleti hatósággal, amikor:

- közzéteszi a nemleges megállapításra irányuló szándékát,

- közzéteszi az 53. cikk (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazó határozat meghozatalára irányuló szándékát, vagy

- megküldi az érintett vállalkozásoknak vagy az érintett vállalkozások társulásainak a kifogási nyilatkozatot.

A másik felügyeleti hatóság a fent említett közzétételben vagy a kifogási nyilatkozatban megszabott határidőn belül teheti meg észrevételeit.

A felügyeleti hatóságok továbbítják egymáshoz az érintett vállalkozásoktól vagy harmadik féltől beérkező észrevételeket.

4. cikk

A megállapodás 56. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, (2) bekezdése második mondatának és (3) bekezdésének a hatálya alá tartozó esetekben a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság továbbítja a másik felügyeleti hatósághoz azokat a közigazgatási iratokat, amelyekkel az eljárásokat lezárják vagy a panaszokat elutasítják.

5. cikk

A megállapodás 56. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, (2) bekezdése második mondatának és (3) bekezdésének a hatálya alá tartozó esetekben a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság felhívja a másik felügyeleti hatóságot arra, hogy képviseltesse magát az érintett vállalkozások meghallgatásán. A részvételi felhívás a másik felügyeleti hatóság illetékességi körébe tartozó államokra is vonatkozik.

TANÁCSADÓ BIZOTTSÁGOK

6. cikk

A megállapodás 56. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, (2) bekezdése második mondatának és (3) bekezdésének a hatálya alá tartozó esetekben a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság kellő időben tájékoztatja a másik felügyeleti hatóságot a tanácsadó bizottság üléséről, és átadja részére a vonatkozó dokumentációt.

Az e célból a másik felügyeleti hatóságtól beérkező összes dokumentum - a felügyeleti hatóság által összeállított anyaggal együtt - bemutatásra kerül a megállapodás 56. cikke alapján egy adott esetben döntéshozatalra jogosult felügyeleti hatóság tanácsadó bizottságában.

A felügyeleti hatóságok és az illetékességi körükbe tartozó államok jogosultak a másik felügyeleti hatóság tanácsadó bizottságában való részvételre, továbbá ott nézeteik kifejtésére, ugyanakkor szavazati joggal nem rendelkeznek.

OKMÁNYIGÉNYLÉS ÉS ÉSZREVÉTELEZÉS JOGA

7. cikk

A megállapodás 56. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, (2) bekezdése második mondatának és (3) bekezdésének a hatálya alá tartozó esetekben az a felügyeleti hatóság, amely az 56. cikk értelmében döntéshozatalra nem jogosult, az eljárás valamennyi szakaszában igényelheti a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál a megállapodás 53. és 54. cikkébe ütköző jogsértés megállapítása vagy egy nemleges megállapítás vagy mentesség megadása céljából benyújtott legfontosabb okmányok másolatait, és a továbbiakban a végleges döntés meghozatala előtt megteheti megfelelőnek vélt észrevételeit.

KÖZIGAZGATÁSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

8. cikk

(1) Ha a megállapodás 56. cikkében meghatározott, hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság olyan vállalkozásoktól vagy vállalkozások olyan társulásaitól kér információt, amelyek székhelye a másik felügyeleti hatóság területén található, akkor egyidejűleg a másik felügyeleti hatósághoz is eljuttatja a kérés másolatát.

(2) Amennyiben egy vállalkozás vagy vállalkozások társulása a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság által megszabott határidőn belül nem, vagy hiányosan szolgáltatja a kért információkat, a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság határozat útján kéri az információk megadását. Ha a vállalkozásoknak vagy a vállalkozások társulásainak székhelye a másik felügyeleti hatóság területén található, a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság eljuttatja határozatának másolatát a másik felügyeleti hatósághoz.

(3) A megállapodás 56. cikkében meghatározott, hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság kérésére a másik felügyeleti hatóság eljárási szabályzatának megfelelően vizsgálatot indít saját területén, amennyiben a kérést megfogalmazó hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság azt szükségesnek véli.

(4) A hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnak jogában áll, hogy aktívan részt vegyen a másik felügyeleti hatóság által a (3) bekezdésben foglaltak alapján végzett vizsgálatokban.

(5) A ilyen, kérésre indult vizsgálatot végző hatóság a vizsgálat során felmerült információkat a vizsgálat lezárultát követően haladéktalanul megküldi a vizsgálatot kérő hatóságnak.

(6) Amennyiben a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság a megállapodás 56. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, (2) bekezdése második mondatának és (3) bekezdésének a hatálya alá tartozó esetekben a területén vizsgálatokat folytat, a másik felügyeleti hatóságot tájékoztatja arról a tényről, miszerint ilyen vizsgálatokra került sor, és ha a másik hatóság kéri, akkor eljuttatja hozzá a vizsgálatok eredményeit.

9. cikk

(1) Az ebben a jegyzőkönyvben foglaltak alkalmazásának eredményeképpen megszerzett információk kizárólag a megállapodás 53. és 54. cikkében részletezett eljárások céljára használhatók fel.

(2) Az EK-Bizottság, az EFTA Felügyeleti Hatóság, az EK-tagállamok és az EFTA-államok hatáskörrel rendelkező hatóságai, továbbá e testületek tisztviselői és egyéb alkalmazottai az e jegyzőkönyvben foglaltak alkalmazása során megszerzett és a kötelező szakmai titoktartás körébe tartozó információikat nem hozhatják mások tudomására.

(3) A megállapodásban vagy a Szerződő Felek jogszabályaiban a szakmai titoktartásra és az információk korlátozott felhasználhatóságára vonatkozó szabályok az e jegyzőkönyvben szabályozott információcserét nem gátolhatják.

10. cikk

(1) A vállalkozások a megállapodásaikról szóló bejelentéseiket a megállapodás 56. cikkének megfelelő, hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósághoz címzik. Panaszaikat a két felügyeleti hatóság bármelyikéhez eljuttathatják.

(2) Az 56. cikk értelmében valamely esetben döntéshozatali jogkörrel nem rendelkező felügyeleti hatósághoz címzett bejelentéseket vagy panaszokat a hatóság haladéktalanul a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósághoz továbbítja.

(3) Ha a hivatalból indítandó eljárások előkészítése vagy megindítása során nyilvánvalóvá válik, hogy a megállapodás 56. cikkének megfelelően a döntés a másik felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozik, akkor az esetet a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság kapja meg.

(4) Miután az eset a (2) és (3) bekezdésben előírtak szerint a másik felügyeleti hatósághoz került, azt visszautalni a továbbiakban már nem lehet. Esetet átadni nem lehet, ha a nemleges megállapításra irányuló szándék vagy a megállapodás 53. cikkének (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazó döntés meghozatalára irányuló szándék már közzétételre került, vagy ha az érintett vállalkozások vagy azok társulásai címére már eljuttatták a kifogási nyilatkozatot, vagy levelet küldtek a kérelmezőnek, amelyben arról tájékoztatják, hogy kellő indok hiányában nem adnak helyt panaszának.

11. cikk

A kérelmek és bejelentések benyújtásának időpontja az az időpont, amikor azok az EK-Bizottsághoz vagy az EFTA Felügyeleti Hatósághoz megérkeznek, tekintet nélkül arra, hogy a megállapodás 56. cikke alapján az adott esetben melyikük jogosult dönteni. Ha azonban a kérelmet vagy bejelentést ajánlott levélben adják fel, akkor az érkeztetés időpontjának a postára adás helyén a borítékra ütött postabélyegző dátumát kell tekinteni.

NYELVEK

12. cikk

A vállalkozásoknak jogukban áll megválasztani, hogy az EFTA-államok vagy az Európai Közösség melyik hivatalos nyelvén forduljanak írásban az EFTA Felügyeleti Hatósághoz és az EK-Bizottsághoz, és egyben a hatóságok melyik hivatalos nyelven forduljanak hozzájuk. Ez az eljárások minden fokára vonatkozik, akár bejelentés, kérelem vagy panasz alapján, akár hivatalból indította azt meg a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság.

24. JEGYZŐKÖNYV

a vállalkozások összefonódásának ellenőrzése terén folytatott együttműködésről

ÁLTALÁNOS ELVEK

1. cikk

(1) Az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EK-Bizottság bármelyik felügyeleti hatóság kérésére információt cserél és konzultál egymással általános kérdésekben.

(2) Az EK-Bizottság és az EFTA Felügyeleti Hatóság az alábbi rendelkezésekben előírtak szerint működnek együtt az 57. cikk (2) bekezdése a) pontjának hatálya alá eső összefonódások kezelése terén.

(3) Ennek a jegyzőkönyvnek az alkalmazásában a "felügyeleti hatóság területe" az EK-Bizottság esetében az EK-tagállamok területe, amelyre az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés vagy adott esetben az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés hatálya az említett szerződésekben rögzített feltételekkel kiterjed, az EFTA Felügyeleti Hatóság esetében pedig az EFTA-államok területe, amelyre a megállapodás hatálya kiterjed.

2. cikk

(1) Az ebben a jegyzőkönyvben rögzített rendelkezéseknek megfelelően akkor kerül sor együttműködésre, ha:

a) az érintett vállalkozások együttes forgalma az EFTA-államok területén eléri vagy meghaladja a megállapodás hatálya alá tartozó területen lebonyolított teljes forgalmuk 25%-át; vagy

b) az érintett vállalkozások közül legalább kettő 250 millió ECU-t meghaladó forgalommal rendelkezik az EFTA-államok területén; vagy

c) az összefonódás olyan gazdasági erőfölényt hozhat létre vagy erősíthet meg, amely az EFTA-államok területén, vagy annak jelentős részén számottevően akadályozhatja a tényleges verseny kibontakozását.

(2) A hatóságok akkor is együttműködnek, ha

a) az összefonódás olyan gazdasági erőfölény létrehozásának vagy megerősítésének veszélyével fenyeget, ami egy EFTA-államon belül valamely, az elkülönült piac valamennyi jellemzőjével rendelkező piacon jelentősen korlátozza a hatékony verseny kibontakozását, függetlenül attól, hogy ez a piac az e megállapodás hatálya alá eső terület jelentős része vagy sem, vagy

b) valamely EFTA-állam a 7. cikkben foglaltak szerint intézkedéseket kíván bevezetni jogos érdekeinek védelmében.

AZ ELJÁRÁSOK KEZDETI SZAKASZA

3. cikk

(1) Az EK-Bizottság három munkanapon belül átadja az EFTA Felügyeleti Hatóságnak a 2. cikk (1) bekezdésében és (2) bekezdésének a) pontjában említett esetekről szóló értesítések másolatait, illetve a lehető legrövidebb időn belül átadja a hozzá benyújtott vagy kibocsátott legfontosabb dokumentumok másolatait.

(2) Az EK-Bizottság az EFTA Felügyeleti Hatósággal szoros és állandó kapcsolatot tartva bonyolítja le a megállapodás 57. cikkében foglaltak végrehajtására szolgáló eljárásokat. Az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EFTA-államok kifejezésre juttathatják az ilyen eljárásokról alkotott véleményüket. E jegyzőkönyv 6. cikke alkalmazásában az EK-Bizottság információkat kap az érintett EFTA-állam hatáskörrel rendelkező hatóságától, és biztosítja e hatóság számára annak lehetőségét, hogy az eljárás bármely szakaszában, egészen a határozatnak a fent említett cikk alapján történő elfogadásáig, kifejezésre juttassa véleményét. E célból az EK-Bizottság a hatóság számára betekintést enged az iratokba.

MEGHALLGATÁSOK

4. cikk

Az EK-Bizottság a 2. cikk (1) bekezdésében és (2) bekezdésének a) pontjában említett esetekben felkéri az EFTA Felügyeleti Hatóságot, hogy képviseltesse magát az érintett vállalkozások meghallgatásain. Az EFTA-államok hasonlóképpen képviseltethetik magukat ezeken a meghallgatásokon.

AZ EK ÖSSZEFONÓDÁSOKKAL FOGLALKOZÓ TANÁCSADÓ BIZOTTSÁGA

5. cikk

(1) Az EK-Bizottság a 2. cikk (1) bekezdésében és (2) bekezdésének a) pontjában említett esetekben kellő időben tájékoztatja az EFTA Felügyeleti Hatóságot az EK összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottságának üléséről, és átadja részére a vonatkozó dokumentumokat.

(2) Az EFTA Felügyeleti Hatóság által ebből a célból továbbított dokumentumok, ideértve az EFTA-államokból származó dokumentumokat is, az EK összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsága elé kerülnek, az EK-Bizottság által benyújtott egyéb vonatkozó dokumentumokkal együtt.

(3) Az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EFTA-államok jogosultak az EK összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottságában való részvételre, nézeteik kifejtésére, szavazati joggal azonban nem rendelkeznek.

AZ EGYES ÁLLAMOKAT MEGILLETŐ JOGOK

6. cikk

(1) Az EK-Bizottság egy, az érintett vállalkozásoknak, az EK-tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak és az EFTA Felügyeleti Hatóságnak haladéktalanul bejelentett határozattal ahhoz az EFTA-államhoz utalhatja a bejelentett összefonódás ügyét, amelyben az összefonódás olyan gazdasági erőfölény létrehozásának vagy megerősítésének veszélyével fenyeget, ami egy EFTA-államon belül valamely, az elkülönült piac valamennyi jellemzőjével rendelkező piacon jelentősen korlátozza a hatékony verseny kibontakozását, függetlenül attól, hogy ez a piac az e megállapodás hatálya alá eső terület jelentős része vagy sem.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 173. cikke alapján az EK-tagállamokéval azonos jogcímen és feltételekkel bármelyik EFTA-állam fellebbezést nyújthat be az Európai Bírósághoz, és mindenekelőtt ideiglenes intézkedések elfogadását kérheti a gazdasági versennyel kapcsolatos nemzeti jogszabályainak alkalmazása céljából.

7. cikk

(1) Annak ellenére, hogy az EK-Bizottság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a közösségi léptékű összefonódások kezelése tekintetében, amint arról a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 1989. december 21-i 4064/89/EGK tanácsi rendelet (HL L 395., 1989.12.30., 1. o., helyesbítve: HL L 257., 1990.9.21., 13. o.) rendelkezik, az EFTA-államok a fenti rendelet szerint figyelembe vetteken kívüli jogos érdekeik védelmére megfelelő intézkedéseket tehetnek, amennyiben ezek az érdekek a megállapodás általános elveivel, valamint a megállapodásban akár közvetlenül, akár közvetett módon előírt egyéb rendelkezésekkel összhangban állnak.

(2) Az (1) bekezdés értelmében jogos érdek a közbiztonság, a média pluralitása és a prudenciális szabályok.

(3) Minden egyéb közérdekről tájékoztatni kell az EK-Bizottságot, amelynek, miután megvizsgálta, hogy az a megállapodás általános elveivel, valamint a megállapodásban akár közvetlenül, akár közvetett módon előírt egyéb rendelkezésekkel összhangban áll-e, az említett intézkedések alkalmazását megelőzően el kell ismernie a közérdeket ilyenként. Az EK-Bizottság a tájékoztatásától számított egy hónapon belül értesíti határozatáról az EFTA Felügyeleti Hatóságot és az érintett EFTA-államot.

KÖZIGAZGATÁSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

8. cikk

(1) Az EK-Bizottság az 57. cikkben foglaltak végrehajtása érdekében ráruházott feladatok ellátása során minden szükséges információt beszerezhet az EFTA Felügyeleti Hatóságtól és az EFTA-államoktól.

(2) Ha az EK-Bizottság olyan személyektől, illetve olyan vállalkozásoktól vagy vállalkozások olyan társulásaitól kér információt, amelyek lakó- vagy székhelye az EFTA Felügyeleti Hatóság területén található, akkor egyidejűleg az EFTA Felügyeleti Hatósághoz is eljuttatja a kérés másolatát.

(3) Amennyiben az ilyen személy, vállalkozás, vagy vállalkozások társulása az EK-Bizottság által megszabott határidőn belül nem, vagy hiányosan szolgáltatja a kért információkat, az EK-Bizottság határozat útján kéri az információk megadását, és a határozat másolatát eljuttatja az EFTA Felügyeleti Hatósághoz.

(4) Az EK-Bizottság kérésére az EFTA Felügyeleti Hatóság vizsgálatot indít a területén.

(5) Az EK-Bizottságnak jogában áll, hogy aktívan részt vegyen a (4) bekezdés alapján végzett vizsgálatokban.

(6) Az ilyen, kérésre indult vizsgálatok során felmerült valamennyi információt a vizsgálatok lezárultát követően haladéktalanul megküldik az EK-Bizottságnak.

(7) Amennyiben az EK-Bizottság a Közösség területén vizsgálatokat folytat, a 2. cikk (1) bekezdésének és (2) bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozó esetekben tájékoztatja az EFTA Felügyeleti Hatóságot arról a tényről, miszerint ilyen vizsgálatokra sor került, és ha az kéri, akkor eljuttatja hozzá a vizsgálatok eredményeit.

SZAKMAI TITOKTARTÁS

9. cikk

(1) Az ebben a jegyzőkönyvben foglaltak alkalmazásának eredményeképpen megszerzett információk kizárólag a megállapodás 57. cikkében részletezett eljárások céljára használhatók fel.

(2) Az EK-Bizottság, az EFTA Felügyeleti Hatóság, az EK-tagállamok és az EFTA-államok hatáskörrel rendelkező hatóságai, továbbá e testületek tisztviselői és egyéb alkalmazottai az e jegyzőkönyvben foglaltak alkalmazásának eredményeképpen megszerzett és a kötelező szakmai titoktartás körébe tartozó információikat nem hozhatják mások tudomására.

(3) A megállapodásban vagy a Szerződő Felek jogszabályaiban a szakmai titoktartásra és az információk korlátozott felhasználhatóságára vonatkozó szabályok az e jegyzőkönyvben szabályozott információcserét nem gátolhatják.

BEJELENTÉSEK

10. cikk

(1) A vállalkozások bejelentéseiket a megállapodás 57. cikke (2) bekezdésének megfelelő, hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósághoz címzik.

(2) Az 57. cikk értelmében valamely esetben döntéshozatali jogkörrel nem rendelkező felügyeleti hatósághoz címzett bejelentéseket vagy panaszokat a hatóság haladéktalanul a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósághoz továbbítja.

11. cikk

A bejelentés benyújtásának időpontja az az időpont, amikor az a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósághoz megérkezik.

Azokban az esetekben, amelyek ugyan a megállapodás 53. cikkének hatálya alá tartoznak, mégis az 57. cikkben foglalt végrehajtási szabályoknak megfelelően kerülnek bejelentésre, a bejelentés benyújtásának időpontja az az időpont, amikor az az EK-Bizottsághoz vagy az EFTA Felügyeleti Hatósághoz megérkezik.

NYELVEK

12. cikk

(1) A vállalkozásoknak jogukban áll megválasztani, hogy az EFTA-államok vagy a Közösség melyik hivatalos nyelvén forduljanak írásban az EFTA Felügyeleti Hatósághoz és az EK-Bizottsághoz, és egyben a hatóságok melyik hivatalos nyelven forduljanak hozzájuk. Ez az eljárások minden fokára vonatkozik.

(2) Ha egy vállalkozás úgy dönt, hogy olyan nyelven fordul írásban valamelyik felügyeleti hatósághoz, amely az adott felügyeleti hatóság illetékességi körébe tartozó államok egyikének sem hivatalos nyelve, és a hatóságnak sem munkanyelve, akkor a vállalkozásnak minden dokumentumhoz csatolnia kell annak fordítását valamelyik hivatalos nyelven.

(3) Amennyiben olyan vállalkozás is érintetté válik egy bejelentésben, amely egyébként nem részese annak, úgy hasonlóképpen jogosult megválasztani, hogy az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EK-Bizottság az EFTA-államok vagy a Közösség melyik hivatalos nyelvén, illetve a fenti hatóságok melyik munkanyelvén forduljon hozzá. Ha a vállalkozás úgy dönt, hogy olyan nyelven fordul írásban valamelyik felügyeleti hatósághoz, amely az adott felügyeleti hatóság illetékességi körébe tartozó államok egyikének sem hivatalos nyelve, és a hatóságnak sem munkanyelve, akkor a (2) bekezdésben foglaltak alkalmazandók.

(4) A fordítás nyelve határozza meg, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság mely nyelven fordul a vállalkozáshoz.

HATÁRIDŐK ÉS EGYÉB ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK

13. cikk

Amennyiben ez a jegyzőkönyv másként nem rendelkezik, a határidők és az egyéb eljárási rendelkezések vonatkozásában az 57. cikkben foglaltak végrehajtásának szabályai az EK-Bizottság és az EFTA Felügyeleti Hatóság, továbbá az EFTA-államok közötti együttműködésre is alkalmazandók.

ÁTMENETI SZABÁLYOK

14. cikk

Az 57. cikket nem kell alkalmazni azokra az összefonódásokra, amelyek e megállapodás hatálybalépésének időpontja előtt megállapodás vagy közzététel tárgyát képezték, vagy amelyek e megállapodás hatálybalépésének időpontja előtt irányításszerzés révén jöttek létre. Az 57. cikk semmilyen körülmények között nem alkalmazandó olyan összefonódásra, amely tekintetében a versenyre vonatkozóan hatáskörrel rendelkező valamely nemzeti hatóság a fenti időpont előtt eljárást indított.

25. JEGYZŐKÖNYV

a szén és az acél tekintetében a versenyről

1. cikk

(1) Tilos minden olyan vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és összehangolt magatartás a 14. jegyzőkönyvben hivatkozott sajátos termékek tekintetében, amelyek a Szerződő Felek közötti kereskedelemre oly módon vannak hatással, hogy közvetlenül vagy közvetve akadályozzák, korlátozzák vagy torzítják az ennek a megállapodásnak a hatálya alá tartozó területen zajló szokásos versenyt, így különösen tilos:

a) az árak rögzítése vagy meghatározása;

b) a termelés, a műszaki fejlesztés vagy a beruházások korlátozása vagy ellenőrzése;

c) a piacok, a termékek, a felvásárlók vagy a beszerzési források felosztása.

(2) A megállapodás 56. cikkének rendelkezése szerinti, hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság mindazonáltal az (1) bekezdésben említett termékekre engedélyezi szakosítási vagy közös adásvételi megállapodások kötését, ha megállapítja, hogy:

a) ez a szakosítás vagy ezek a közös adásvételek hozzájárulnak az adott termékek termelésének vagy elosztásának jelentős javításához;

b) az adott megállapodás ezeknek a hatásoknak az elérése szempontjából elengedhetetlen, és nem tartalmaz több korlátozást, mint amennyit a benne foglalt célok szükségessé tesznek; továbbá

c) a megállapodás nem adhat lehetőséget az érintett vállalkozásoknak arra, hogy a szóban forgó termékek valamely lényeges része vonatkozásában az árakat meghatározzák, termelését vagy értékesítési piacait ellenőrizzék vagy korlátozzák a megállapodás hatálya alá eső területen, vagy a megállapodás hatálya alá eső területen a más vállalkozások által támasztott tényleges verseny alól kivonják.

Ha a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság - különösen e bekezdésnek a forgalmazó vállalkozásokra történő alkalmazására tekintettel - megállapítja, hogy bizonyos megállapodások jellegük és hatásuk tekintetében határozottan egybeesnek a fentiekben említett megállapodásokkal, akkor azokat is engedélyezi, ha megállapítja, hogy eleget tesznek ugyanazoknak a feltételeknek.

(3) Az e cikk (1) bekezdése alapján tiltott megállapodások vagy döntések semmisek, és azokra az EK-tagállamok vagy az EFTA-államok egyetlen bírósága előtt sem lehet hivatkozni.

2. cikk

(1) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezésekre is figyelemmel, a megállapodás 56. cikkében foglaltak szerinti, hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság előzetes engedélye szükséges minden olyan művelet esetében, amelynek önmagában is az a közvetlen vagy közvetett hatása, hogy a megállapodás hatálya alá eső területeken valamely személy vagy vállalkozás, illetve személyek vagy vállalkozások csoportja által megvalósított cselekmény következtében olyan vállalkozások közötti összefonódás jön létre, amely vállalkozások közül legalább az egyik a 3. cikk hatálya alá tartozik, és amely a Szerződő Felek közötti kereskedelmet korlátozhatná, függetlenül attól, hogy az adott művelet egy és ugyanazon termékre vagy különböző termékekre irányul, és hogy az egyesülés, részvények vagy eszközök megszerzése, kölcsönügylet, szerződés vagy bármilyen más ellenőrzési fajta révén történik.

(2) A megállapodás 56. cikkében foglaltak szerinti, hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság abban az esetben adja meg az (1) bekezdésben említett engedélyt, ha azt állapítja meg, hogy a tervezett művelet nem ad lehetőséget az érintett személyeknek vagy vállalkozásoknak arra, hogy a joghatóságuk alá tartozó termékek tekintetében:

- azok piacának jelentős részén meghatározzák az árakat, ellenőrizzék vagy korlátozzák a termelést vagy a forgalmazást, vagy a tényleges versenyt megakadályozzák, vagy

- megkerülhessék az e megállapodás alapján életbe léptetett versenyszabályokat, különösen olyan mesterséges kiváltságos helyzet kialakításával, amely komoly előnyt eredményez az ellátási forrásokhoz vagy a piacokhoz való hozzáférés vonatkozásában.

(3) A műveletek bizonyos fajtái - az érintett eszközöknek vagy vállalkozásoknak, továbbá a kialakított összefonódás jellegének jelentőségére tekintettel - mentesülhetnek az előzetes engedélykötelesség alól.

(4) Ha a megállapodás 56. cikkében foglaltak szerinti, hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság azt állapítja meg, hogy azok az állami vagy magántulajdonban álló vállalkozások, amelyek a hatóság hatáskörébe tartozó termékek valamelyikének piacán jogilag vagy ténylegesen olyan erőfölényes helyzetben vannak, vagy olyan erőfölényre tesznek szert, amely az e megállapodás hatálya alá tartozó terület jelentős részén megóvja őket a tényleges versenytől, és ezt a pozíciójukat a megállapodás célkitűzéseivel ellentétesen használják ki, továbbá ha az ilyen visszaélés a Szerződő Felek között folytatott kereskedelemre is kihathat, akkor a hatóság olyan megfelelő ajánlásokat dolgoz ki a számukra, amelyekkel megakadályozhatja, hogy e vállalkozások helyzetükkel visszaéljenek.

3. cikk

Az 1. és a 2. cikk értelmében, valamint az e cikkekben foglaltak alkalmazásához szükséges információk és a velük összefüggésben álló eljárások tekintetében "vállalkozás" minden olyan vállalkozás, amely a megállapodás hatálya alá eső területen a szén- vagy az acéliparban termelést folytat, továbbá minden olyan vállalkozás vagy vállalati képviselet, amely a hazai vásárlók, illetve a kis kézműipar részére történő értékesítésen túlmenő termékforgalmazásban rendszeresen részt vesz.

4. cikk

A megállapodás XIV. melléklete külön rendelkezéseket tartalmaz, amelyek az1.ésa 2. cikkben rögzített elveket végrehajtják.

5. cikk

Az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EK-Bizottság ügyel az e jegyzőkönyv 1. és 2. cikkében rögzített elvek megvalósítására a megállapodás 21. jegyzőkönyvének, valamint XIV. mellékletének az 1. és 2. cikket végrehajtó rendelkezéseinek megfelelően.

6. cikk

Az ennek a jegyzőkönyvnek az 1. és 2. cikkében említett egyedi esetekben az EK-Bizottság vagy az EFTA Felügyeleti Hatóság a megállapodás 56. cikkében foglaltaknak megfelelően dönt.

7. cikk

Annak érdekében, hogy egy, az Európai Gazdasági Térség egészére kiterjedő egységes felügyeleti rendszer jöjjön létre és maradjon fenn a gazdasági verseny terén, továbbá a megállapodásban foglalt rendelkezések homogén végrehajtásának, alkalmazásának és értelmezésének ilyen irányú előmozdítása érdekében, a hatáskörrel rendelkező hatóságok a 23. jegyzőkönyvben rögzített rendelkezéseknek megfelelően együttműködnek.

26. JEGYZŐKÖNYV

az EFTA Felügyeleti Hatóság állami támogatással kapcsolatos hatásköreiről és feladatairól

Lásd: Az EGT-Vegyesbizottság 164/2001. számú határozata, HL L 65., 2002.3.7., 46. o.

27. JEGYZŐKÖNYV

az állami támogatás terén folytatott együttműködésről

Annak érdekében, hogy az állami támogatásra vonatkozó szabályokat minden Szerződő Fél területén egységesen hajtsák végre, alkalmazzák és értelmezzék, továbbá, hogy garantált legyen azok egységes fejlődése, az EK-Bizottság és az EFTA Felügyeleti Hatóság a következő szabályokhoz tartja magát:

a) rendszeresen vagy valamelyik felügyeleti hatóság kérésére információ- és véleménycserét folytatnak olyan általános politikai kérdésekről, mint a megállapodásban az állami támogatások vonatkozásában rögzített szabályok végrehajtása, alkalmazása és értelmezése;

b) az EK-Bizottság és az EFTA Felügyeleti Hatóság rendszeresen jelentéseket készít az állami támogatásokról az illetékességi körébe tartozó államokban. Ezeket a jelentéseket a másik felügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátják;

c) ha az állami támogatás programjai és esetei kapcsán megkezdődik az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 93. cikke (2) bekezdésének első és második albekezdésében említett eljárás, vagy ennek megfelelőjeként az az eljárás, amit az EFTA Felügyeleti Hatóságot létrehozó EFTA államközi megállapodás rögzít, akkor azt az EK-Bizottság, illetve az EFTA Felügyeleti Hatóság előre bejelenti a másik felügyeleti hatóságnak, valamint minden érintett félnek, hogy azok megtehessék észrevételeiket;

d) a felügyeleti hatóságok valamennyi határozatukról tájékoztatják egymást, amint meghozták azokat;

e) a c) pontban említett eljárás megkezdését, valamint a d) pontban említett határozatokat a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságok teszik közzé;

f) az e jegyzőkönyvben foglalt rendelkezések ellenére az EK-Bizottság és az EFTA Felügyeleti Hatóság eseti alapon információkkal szolgál, továbbá véleménycserét folytat az egyes állami támogatási programokról és esetekről, ha azt a másik felügyeleti hatóság kéri;

g) az f) pontban foglaltak alapján szerzett információk bizalmas jellegűek, és úgy is kezelendők.

28. JEGYZŐKÖNYV

a szellemi tulajdonról

1. cikk

A védelem tárgya

(1) Ennek a jegyzőkönyvnek az alkalmazásában a "szellemi tulajdon" fogalma magában foglalja az ipari és kereskedelmi tulajdon védelmét a megállapodás 13. cikkének megfelelően.

(2) Figyelemmel ennek a jegyzőkönyvnek, továbbá a XVII. mellékletnek a rendelkezéseire is, a Szerződő Felek a megállapodás hatálybalépését követően úgy igazítják ki a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogszabályaikat, hogy azok összhangban álljanak az áruk szabad mozgásának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának az elvével, továbbá a szellemi tulajdonjogok terén a közösségi jog által elért védelmi szinttel, e jogok érvényesítésének szintjét is ideértve.

(3) Figyelemmel a melléklet eljárási szabályaira, és e jegyzőkönyv, valamint a XVII. melléklet rendelkezéseinek sérelme nélkül az EFTA-államok a Szerződő Felek kérésére és a Szerződő Felek konzultációját követően úgy igazítják ki a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogszabályaikat, hogy azok megfeleljenek legalább annak a védelmi szintnek, amely a megállapodás aláírását követően a Közösségben érvényesül.

2. cikk

Jogkimerülés

(1) Amennyiben a jogkimerülés közösségi intézkedésekben vagy a közösségi joggyakorlatban szabályozást nyert, a Szerződő Felek a szellemi tulajdonjogok kimerüléséről a közösségi jognak megfelelően rendelkeznek. Ezt a rendelkezést a joggyakorlat további alakulásának sérelme nélkül, az Európai Közösségek Bírósága által a megállapodás aláírása előtt hozott vonatkozó határozatoknak megfelelően kell értelmezni.

(2) A szabadalmi jogok vonatkozásában ez a rendelkezés legkésőbb a megállapodás hatálybalépésétől számított egy év elteltével lép életbe.

3. cikk

Közösségi szabadalmak

(1) A Szerződő Felek vállalják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a közösségi szabadalmakról szóló 89/695/EGK megállapodás hatálybalépését követő három éven belül lezáruljanak a tárgyalások az EFTA-államoknak a fent említett megállapodásban való részvételéről. Ugyanakkor Izland esetében ez az időpont leghamarabb 1998. január 1-jén következik be.

(2) Az EFTA-államoknak a közösségi szabadalmakról szóló 89/695/EGK megállapodásban való részvételére vonatkozó egyedi feltételek további tárgyalások tárgyát képezik.

(3) A Közösség vállalja, hogy a közösségi szabadalmakról szóló megállapodás hatálybalépése után a megállapodás 8. cikkének megfelelően tárgyalásokra hívja azokat az EFTA-államokat, amelyek ezt igénylik, feltéve hogy azok a továbbiakban a (4) és (5) bekezdés rendelkezéseit betartják.

(4) Az EFTA-államok beépítik nemzeti jogukba az 1973. október 5-i Európai Szabadalmi Egyezmény anyagi rendelkezéseit.

(5) A gyógyszeripari és élelmiszeripari termékek szabadalmazhatósága tekintetében Finnország 1995. január 1-jéig eleget tesz a (4) bekezdés rendelkezéseinek. A gyógyszeripari termékek szabadalmazhatósága tekintetében Izland 1997. január 1-jéig eleget tesz a (4) bekezdés rendelkezéseinek. A Közösség a fenti időpontok előtt nem fordul Finnországhoz, illetve Izlandhoz a (3) bekezdésben említett tárgyalási felhívással.

(6) A 2. cikkben foglaltak ellenére az a szabadalmas vagy jogosult, aki az (5) bekezdésben említett valamely termékre vonatkozóan a Szerződő Felek egyikének országában akkor jelentette be a szabadalmat, amikor arra a termékre Finnországban vagy Izlandon szabadalmat kiváltani nem lehetett, a szabadalomhoz fűződő jogokra hivatkozhat, ha meg kívánja gátolni a termék behozatalát és forgalmazását a Szerződő Felek azon országaiban, amelyekben az szabadalmi oltalom alatt áll, még akkor is, ha a terméket Finnországban vagy Izlandon első alkalommal a szabadalmas hozta, vagy a szabadalmas jóváhagyásával hozták forgalomba. Ezzel a joggal az (5) bekezdésben említett termékek vonatkozásában az azoknak a Finnország, illetve Izland általi szabadalmazhatóvá tételét követő második év végéig lehet élni.

4. cikk

Félvezető termékek

(1) A Szerződő Feleknek jogában áll olyan döntéseket hozni, amelyek a félvezető termékek topográfiai oltalmát kiterjesztik az ebben a megállapodásban Szerződő Félként részt nem vevő harmadik országból vagy területről származó, és e megállapodás rendelkezéseinek értelmében az oltalmi jogot nem élvező személyekre. Ők ugyancsak köthetnek ilyen értelmű megállapodásokat.

(2) Az érintett Szerződő Fél - amennyiben egy Szerződő Fél a félvezető termékek topográfiai oltalmát kiterjeszti egy harmadik országra - mindent megtesz annak érdekében, hogy a harmadik ország az oltalmat a megállapodásban részt vevő többi Szerződő Félnek is ugyanolyan feltételekkel biztosítsa.

(3) A jogoknak a valamely Szerződő Fél és egy harmadik ország között párhuzamos vagy egyenértékű megállapodásokkal vagy megegyezésekkel, vagy azokkal egyenértékű döntésekkel biztosított kiterjesztését valamennyi Szerződő Fél elismeri és tiszteletben tartja.

(4) Az (1)-(3) bekezdés vonatkozásában e megállapodás általános tájékoztatási, konzultációs és vitarendezési szabályai alkalmazandók.

(5) Ha valamely Szerződő Fél és egy harmadik ország között eltérő kapcsolatok jönnek létre, a (4) bekezdésben leírtak szerint haladéktalanul konzultáció kezdődik az ilyen eltérésnek az áruk e megállapodásban biztosított szabad mozgására gyakorolt hatásáról. Ha a Közösség és az érintett másik Szerződő Fél közötti tartós nézeteltérés ellenére ilyen megállapodás, egyezmény vagy döntés kerül elfogadásra, a megállapodásnak a VII. részében foglaltakat kell alkalmazni.

5. cikk

Nemzetközi egyezmények

(1) A Szerződő Felek vállalják, hogy 1995. január 1-jéig csatlakoznak az ipari, szellemi és kereskedelmi tulajdon területén létrejött alábbi többoldalú egyezményekhez:

a) Párizsi egyezmény az ipari tulajdon oltalmáról (stockholmi okmány, 1967);

b) Berni egyezmény az irodalmi és művészeti művek védelméről (párizsi okmány, 1971);

c) Nemzetközi egyezmény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről (Róma, 1961);

d) Jegyzőkönyv a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi megállapodáshoz (Madrid, 1989);

e) Nizzai megállapodás a védjegyekkel ellátható áruk és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról (Genf, 1977, módosítva 1979-ben);

f) Budapesti szerződés a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről (1980);

g) Szabadalmi Együttműködési Szerződés (1984).

(2) A Finnországnak, Írországnak és Norvégiának a Madridi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásával kapcsolatban az (1) bekezdésben említett időpont helyébe 1996. január 1-je, Izland esetében pedig 1997. január 1-je lép.

(3) A Szerződő Felek ennek a jegyzőkönyvnek a hatálybalépését követően beépítik nemzeti jogukba az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt egyezmények lényeges rendelkezéseit. Írország 1995. január 1-jéig átemeli belső jogába a Berni Egyezmény anyagi rendelkezéseit.

6. cikk

Az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményt érintő tárgyalások

A Közösség és tagállamai szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogköreinek sérelme nélkül a Szerződő Felek megállapodnak a megállapodás útján létrehozott, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos szabályozási rendszer tökéletesítéséről, tekintettel az Uruguayi Forduló tárgyalásain elért eredményekre.

7. cikk

Kölcsönös tájékoztatás és konzultáció

A Szerződő Felek vállalják, hogy folyamatosan tájékoztatják egymást a nemzetközi szervezetek és megállapodások keretében a szellemi tulajdonnal kapcsolatban folytatott munkáról

A Szerződő Felek vállalják, hogy a közösségi jogban elfogadott intézkedések hatálya alá tartozó területeken kérésre előzetes konzultációt folytatnak a fent említett keretekben és összefüggésekben.

8. cikk

Átmeneti rendelkezések

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy tárgyalásokat kezdenek annak érdekében, hogy lehetővé váljék az érdekelt EFTA-államok részvétele a szellemi tulajdonnal kapcsolatban a közösségi jog keretében a jövőben elfogadásra kerülő intézkedésekben.

Amennyiben ilyen intézkedések még a megállapodás hatálybalépése előtt elfogadásra kerülnek, az ilyen intézkedésekben való részvétellel kapcsolatos tárgyalásokra a lehető leghamarabb sor kerül.

9. cikk

Hatáskör

Ennek a jegyzőkönyvnek a rendelkezései nem érintik a Közösség és tagállamai hatáskörét a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyekben.

29. JEGYZŐKÖNYV

a szakképzésről

A fiatalok EGT-n belüli mozgásának elősegítése érdekében a Szerződő Felek megállapodnak a szakképzés terén folytatott együttműködésük elmélyítéséről, és a feltételek javítására törekednek az olyan tanulók számára, akik hazájukon kívül, az EGT egy másik államában kívánják folytatni tanulmányaikat. Ebben az összefüggésben a Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a tanulók tartózkodási jogát érintő megállapodás rendelkezései nem befolyásolják az egyes Szerződő Felek azon lehetőségeit, amelyekkel már a megállapodás aláírása előtt is rendelkeztek a külföldi diákok tandíjait illetően.

30. JEGYZŐKÖNYV

a statisztika terén folytatott együttműködés megszervezésére vonatkozó különös szabályokról

1. Létrejön egy konferencia a Szerződő Felek nemzeti statisztikai szervezeteinek képviselői, az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala (Eurostat) és az EFTA-államok Statisztikai Tanácsadói Irodája (EFTA STI) részvételével. A konferencia irányítja a statisztikai együttműködést, és a Közösség programjaival és eljárásaival szorosan összehangolt programokat és eljárásokat dolgoz ki a statisztikai együttműködés érdekében, továbbá felügyeli azok végrehajtását.

2. Az EFTA-államok a megállapodás hatálybalépésétől részt vesznek minden munkában a statisztikai adatok terén elsőbbséget élvező intézkedések terveinek keretében.[1][5]

Az EFTA-államok a megállapodás 82. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a megfelelő pénzügyi szabályokban foglaltaknak megfelelően anyagilag hozzájárulnak az ilyen intézkedésekhez.

Az EFTA-államok teljes mértékben részt vesznek az EK valamennyi bizottságának munkájában, amelyek az EK-Bizottságot segítik az ilyen intézkedések lebonyolításában vagy kidolgozásában, amennyiben azok tárgya a megállapodás hatálya alá tartozik.

3. Az EFTA-államok olyan statisztikai adatait, amelyek a megállapodás hatálya alá tartozó ügyekkel kapcsolatosak, az EFTA STI koordinálja, és általa jutnak el az Eurostathoz. Az adatok tárolása és feldolgozása az Eurostaton belül történik meg.

4. Az Eurostat és az EFTA STI gondoskodik arról, hogy az EGT-statisztikák hozzáférhetővé váljanak a különböző felhasználók és a nyilvánosság számára.

5. Az EFTA-államok a saját területükről származó adatok tekintetében viselik a megállapodás rendelkezéseinek megfelelő tárolás, feldolgozás és közzététel nyomán az Eurostatnál felmerülő többletköltségeket. Az így átvállalt összegek nagyságát rendszeresen az EGT-Vegyesbizottság állapítja meg.

6. A bizalmas statisztikai adatok kizárólag statisztikai célokra használhatók fel.

31. JEGYZŐKÖNYV

egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről

1. cikk

Kutatás és technológiafejlesztés

(1) a) Az EFTA-államok a megállapodás hatálybalépését követően részt vesznek a Közösség

kutatási és technológiafejlesztési tevékenységekre vonatkozó keretprogramja (1990-1994)[2] végrehajtásában a keretprogram egyedi programjaiban való közreműködés formájában.[6]

b) Az EFTA-államok a megállapodás 82. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak megfelelően hozzájárulnak az a) pontban említett tevékenységek finanszírozásához.

c) Az EFTA-államok a b) pontban foglaltakból eredően teljes mértékben részt vesznek az EK azon bizottságainak a munkájában, amelyek az EK-Bizottságot segítik az említett keretprogramnak, azon belül pedig az egyedi programoknak a lebonyolításában vagy kidolgozásában.

d) A kutatás és technológiafejlesztés terén kilátásba helyezett együttműködés sajátos jellegére tekintettel az EFTA-államok képviselői az együttműködés zavartalan folytatásához szükséges mértékben bekapcsolódnak ezenkívül a tudományos és műszaki kutatási bizottság (CREST), valamint a többi olyan EK-bizottság munkájába, amelyekkel ezen a területen az EK-Bizottság konzultál.

(2) Izland esetében az (1) bekezdés rendelkezései 1994. január 1-jétől alkalmazandók.

(3) A Közösség kutatási és technológiafejlesztési tevékenységekre vonatkozó keretprogramja (1990-1994) intézkedéseinek a megállapodás hatálybalépését követő értékelése és átfogó módosítása a megállapodás 79. cikkének (3) bekezdésében foglalt eljárás alapján történik.

(4) A megállapodás nem sérti sem a Közösség kutatási és technológiafejlesztési tevékenységekre vonatkozó keretprogramja (1987-1991)[3] alapján megvalósuló kétoldalú együttműködést, sem a Közösség és az EFTA-államok közötti tudományos és műszaki együttműködésre vonatkozó kétoldalú keretegyezményeket, amennyiben ezek a megállapodás hatálya alá nem tartozó együttműködést érintenek.[7]

2. cikk

Információs szolgáltatások

Az EGT-Vegyesbizottság a megállapodás hatálybalépésével határoz arról, hogy az EFTA-államok milyen feltételek mellett vegyenek részt az EK-Tanács által az információs szolgáltatások terén hozott, alább felsorolt határozatok alapján, illetve keretében indított programokban:

- 388 D 0524: A Tanács 1988. július 26-i 88/524/EGK határozata egy információs szolgáltatások piacának létrehozására vonatkozó cselekvési terv végrehajtásáról (HL L 288., 1988.10.21., 39. o.),

- 389 D 0286: A Tanács 1989. április 17-i 89/286/EGK határozata az innovációs és technológiaátadási stratégiai program (1989-1993) fő szakaszának közösségi szintű végrehajtásáról (Sprint program) (HL L 112., 1989.4.25., 12. o.).

3. cikk

Környezet

(1) A közösségi intézkedések keretében intenzívebbé válik a környezettel kapcsolatos kérdések terén folytatott együttműködés, különösen az alábbi területeken:

- környezetpolitika és környezettel kapcsolatos cselekvési programok,

- a környezetvédelem követelményeinek integrálása más politikákba,

- gazdasági és fiskális eszközök,

- határokon túlnyúló környezeti kérdések,

- a nemzetközi szervezetekben tárgyalt jelentősebb regionális és globális témák.

Az együttműködéshez hozzátartoznak többek között a rendszeres ülések.

(2) A megállapodás hatálybalépésének időpontját követően a lehető leghamarabb sor kerül a szükséges határozatok elfogadására, amelyek biztosítják az EFTA-államok részvételét a Közösség által létrehozandó Európai Környezetvédelmi Ügynökség munkájában, amennyiben a fenti időpontig ez a kérdés nem rendeződik.

(3) Ha az EGT-Vegyesbizottság úgy határozott, hogy az együttműködés a Szerződő Felek azonos vagy hasonló tartalmú párhuzamos jogalkotásának formájában valósuljon meg, a jövőre nézve a megállapodás 79. cikkének (3) bekezdésében foglalt eljárások vonatkoznak az érintett terület jogalkotásának előkészítésére.

4. cikk

Oktatás, szakképzés és ifjúság

(1) Az EFTA-államok a VI. részben foglaltaknak megfelelően a megállapodás hatálybalépésétől kezdve részt vesznek az Ifjúság Európáért elnevezésű közösségi programban.

(2) Az EFTA-államok a VI. részben foglalt rendelkezések figyelembevételével 1995. január 1-jétől részt vesznek a Közösségnek a fenti időpontban már hatályban lévő vagy elfogadott valamennyi oktatási, szakképzési és ifjúságpolitikai programjában. A megállapodás hatálybalépését követően a közösségi programok tervezése és kidolgozása a VI. részben, és különösen a 79. cikk (3) bekezdésében foglalt eljárások szerint történik.

(3) A megállapodás 82. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak megfelelően az EFTA-államok hozzájárulnak az (1) és a (2) bekezdésben említett programok finanszírozásához.

(4) Miután megkezdődik az együttműködés azokban a programokban, amelyek finanszírozásához a 82. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak megfelelően maguk is hozzájárulnak, az EFTA-államok teljes mértékben részt vesznek az EK azon bizottságainak a munkájában, amelyek e programok irányításában vagy kidolgozásában segítik az EK-Bizottságot.

(5) Az EFTA-államok a megállapodás hatálybalépésének időpontjától részt vesznek a Közösség különféle intézkedéseiben, amelyek információcserével, továbbá adott esetben a szakértők kapcsolatainak fenntartásával, szakmai találkozóival, szemináriumok és konferenciák megrendezésével járnak. Ezenkívül a Szerződő Felek az EGT-Vegyesbizottságon vagy egyéb testületen keresztül szükség szerint egyéb kezdeményezéseket is tehetnek ebben a vonatkozásban.

(6) A Szerződő Felek ösztönzik a megfelelő együttműködést a területükön lévő, illetékes szervezetek, intézmények és egyéb testületek között, amennyiben ezzel hozzájárulhatnak az együttműködés elmélyítéséhez és kiszélesítéséhez. Ez különösképpen érvényes azokra a kérdésekre, amelyeket az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP)[4] tevékenysége fog át.[8]

5. cikk

Szociálpolitika

(1) A megállapodás 79. cikkének (1) bekezdésében említett párbeszéd a szociálpolitika terén többek között olyan intézkedésekre terjed ki, mint találkozók megszervezése, ideértve a szakértők közti kapcsolatokat, egyes területeken kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdések vizsgálata, a Szerződő Felek intézkedéseivel kapcsolatos információcsere, az együttműködés helyzetének felmérése, valamint szemináriumok, konferenciák és egyéb hasonló rendezvények közös megszervezése.

(2) A Szerződő Felek különösen az olyan közösségi intézkedések keretében folytatott együttműködés elmélyítésére törekednek, amelyek a Közösség alábbi jogi aktusain alapulnak:

- 388 Y 0203: A Tanács 1987. december 21-i állásfoglalása a munkahelyi biztonságról, higiéniáról és egészségvédelemről (HL C 28., 1988.2.3., 3. o.),

- 391 Y 0531: A Tanács 1991. május 21-i állásfoglalása a nők és férfiak esélyegyenlőségére vonatkozó harmadik középtávú közösségi cselekvési programról (1991-1995) (HL C 142., 1991.5.31., 1. o.),

- 390 Y 627(06): A Tanács 1990. május 29-i állásfoglalása a tartósan munkanélküliek támogatására vonatkozó intézkedésekről (HL C 157., 1990.6.27., 4. o.),

- 386 X 0379: A Tanács 1986. július 24-i 86/379/EGK ajánlása a Közösség területén fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásáról (HL L 225., 1986.8.12., 43. o.),

- 389 D 0457: A Tanács 1989. július 18-i 89/457/EGK határozata a gazdaságilag és szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok gazdasági és társadalmi integrációjára vonatkozó középtávú közösségi cselekvési program kidolgozásáról (HL L 224., 1989.8.2., 10. o.).

(3) Az EFTA-államok a megállapodás hatálybalépésétől részt vesznek az időseket segítő közösségi intézkedésekben.[5][9]

Az EFTA-államok a megállapodás 82. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelően hozzájárulnak az ilyen intézkedések finanszírozásához.

Az EFTA-államok az EK pénzügyi forrásainak a Közösség tagállamai között történő felosztásával összefüggő ügyek kivételével teljes mértékben részt vesznek azokban az EK-bizottságokban, amelyek az EK-Bizottság munkáját segítik valamely program igazgatásában vagy kidolgozásában.

(4) Az EGT-Vegyesbizottság meghozza azokat a határozatokat, amelyek szociális téren a későbbi közösségi programokban és intézkedésekben a Szerződő Felek együttműködésének megkönnyítéséhez szükségesek.

(5) A Szerződő Felek ösztönzik a megfelelő együttműködést a területükön lévő, illetékes szervezetek, intézmények és egyéb testületek között, amennyiben ezzel hozzájárulhatnak az együttműködés elmélyítéséhez és kiszélesítéséhez. Ez különösképpen érvényes azokra a kérdésekre, amelyeket az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért[6] tevékenysége fog át.[10]

6. cikk

Fogyasztóvédelem

(1) A Szerződő Felek a fogyasztóvédelem terén minden alkalmas módon a köztük folyó párbeszéd elmélyítésére törekednek annak érdekében, hogy megállapítsák, egy szorosabb együttműködés mely területeken és mely intézkedések által járulhatna hozzá céljaik megvalósításához.

(2) A Szerződő Felek különösen a fogyasztói befolyás és részvétel biztosítása útján az olyan közösségi intézkedések keretében folytatott együttműködés elmélyítésére törekednek, amelyek a Közösség alábbi jogi aktusain alapulnak:

- 389 Y 1122(01): A Tanács 1989. november 9-i állásfoglalása fogyasztóvédelmi politika jövőbeni megújításánál figyelembe veendő prioritásokról (HL C 294., 1989.11.22., 1. o.);

- 590 DC 0098: Az EGK fogyasztóvédelmi politikájára vonatkozó hároméves cselekvési terv (1990-1992);

- 388 Y 1117(01): A Tanács 1988. november 4-i állásfoglalása a szabványosításban való fokozottabb fogyasztói részvételről (HL C 293., 1988.11.17., 1. o.).

7. cikk

Kis- és középvállalkozások

(1) A kis- és középvállalkozások közötti együttműködést mindenekelőtt a következő közösségi intézkedések keretében kell ösztönözni:

- a felesleges közigazgatási, pénzügyi és jogi korlátok lebontása az üzleti életben,

- a vállalkozások, és különösen a kis- és középvállalkozások tájékoztatása és támogatása a számukra esetleg jelentőséggel bíró politikák és programok vonatkozásában,

- az Európai Gazdasági Térség különböző régióinak vállalkozásai, és különösen kis- és középvállalkozásai közötti együttműködés, illetve az e vállalkozások közötti partnerségek kialakításának előmozdítása.

(2) A Szerződő Felek az olyan közösségi intézkedések keretében folytatott együttműködés elmélyítésére törekednek, amelyek a Közösség alábbi jogi aktusain alapulnak:

- 388 Y 0727(02): A Tanács állásfoglalása a közösségi üzleti környezet javításáról és a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások fejlődésének előmozdításáról (HL C 197., 1988.7.27., 6. o.),

- 389 D 0490: A Tanács 1989. július 28-i 89/490/EGK határozata a közösségi üzleti környezet javításáról és a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások fejlődésének előmozdításáról (HL L 239., 1989.8.16., 33. o.),

- 389 Y 1007(01): A Tanács 1989. szeptember 26-i állásfoglalása a közösségi alvállalkozások fejlesztéséről (HL C 254., 1989.10.7., 1. o.),

- 390 X 0246: A Tanács 1990. május 28-i ajánlása a tagállamokban a kis- és középvállalkozások érdekében az adminisztratív egyszerűsítési politika végrehajtásáról (HL L 141., 1990.6.2., 55. o.),

- 391 Y 0605: A Tanács 1991. május 27-i állásfoglalása a kézműves vállalkozásokat is magukban foglaló kis- és középvállalkozásokra vonatkozó cselekvési programról (HL C 146., 1991.6.5., 3. o.),

- 391 D 0319: A Tanács 1991. június 18-i 91/319/EGK határozata az üzleti környezet javítására és a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások fejlődésének előmozdítására vonatkozó közösségi program módosításáról (HL L 175., 1991.7.4., 32. o.).

(3) Az EGT-Vegyesbizottság a megállapodás hatálybalépésével határoz azokról a módozatokról, ideértve az EFTA-államok pénzügyi hozzájárulásainak módozatait is, amelyeket a közösségi intézkedések keretében a közösségi üzleti környezet javításáról és a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások fejlődésének előmozdításáról szóló tanácsi határozat[7] végrehajtása során folytatott együttműködés vonatkozásában alkalmazni kell.[11]

8. cikk

Idegenforgalom

A megállapodás 79. cikkének (1) bekezdésében említett párbeszéd keretében meg kell állapítani, hogy egy szorosabb együttműködés az idegenforgalom terén mely területeken és mely intézkedések által járulhatna hozzá az idegenforgalom ösztönzéséhez, valamint a Szerződő Felek területén az idegenforgalmi iparág általános feltételeinek javításához.

9. cikk

Az audiovizuális szektor

A megállapodás hatálybalépésének időpontját követően a lehető legrövidebb időn belül megszületnek azok a határozatok, amelyek biztosítják az EFTA-államok részvételét az európai audiovizuális iparág fejlődését elősegítő cselekvési program (MEDIA) (1991-1995) végrehajtásáról szóló, 1990. december 21-i 90/685/EGK tanácsi határozatban (HL L 380., 1990.12.31., 37. o.) megfogalmazott programokban, amennyiben a kérdés az említett időpontig nem rendeződik.

10. cikk

Polgári védelem

(1) A Szerződő Felek az olyan közösségi intézkedések keretében folytatott együttműködés elmélyítésére törekednek, amelyeket a polgári védelem terén folytatott közösségi együttműködés újabb fejleményeiről szóló, a Tanács és a tagállamok képviselőinek az 1989. február 13-i ülésén elfogadott tanácsi állásfoglalás (489 Y 0223) (HL C 44., 1989.2.23., 3. o.) vezet be.

(2) Az EFTA-államok gondoskodnak területükön a 112-es egységes európai segélyhívószám bevezetéséről az egységes európai segélyhívószám bevezetéséről szóló, 1991. július 29-i 91/396/EGK tanácsi határozatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően (HL L 217., 1991.8.6., 31. o.).

32. JEGYZŐKÖNYV

a 82. cikk végrehajtására vonatkozó pénzügyi szabályokról

1. cikk

Az EFTA-államok pénzügyi részvételét meghatározó eljárás

(1) Az alábbi bekezdések rögzítik azt az eljárást, amellyel kiszámításra kerül az EFTA-államok közösségi tevékenységekben való pénzügyi részvételének mértéke.

(2) Az EK-Bizottság a vonatkozó háttéranyagok átadása mellett legkésőbb minden pénzügyi év május 30-án tájékoztatja az EGT-Vegyesbizottságot:

a) az Európai Közösségek általános költségvetése előzetes tervezetének kiadási kimutatásában "tájékoztatásul" feltüntetett kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokról azoknak a tevékenységeknek a vonatkozásában, amelyekben az EFTA-államok részt vesznek, és amelyek kiszámítása a 82. cikk rendelkezéseinek megfelelően történik;

b) az EFTA-államok e tevékenységekben való részvételének megfelelő hozzájárulásoknak a költségvetés előzetes tervezete bevételi kimutatásában "tájékoztatásul" feltüntetett becsült összegéről.

(3) Az EGT-Vegyesbizottság minden év július 1-jéig visszaigazolja, hogy a (2) bekezdésben említett összegek megfelelnek-e a megállapodás 82. cikkében foglalt rendelkezéseknek.

(4) Miután a költségvetési hatóság elfogadja a költségvetést, az EFTA-államok részvételének megfelelő, "tájékoztatásul" feltüntetett kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat, valamint a hozzájárulások mértékét a 82. cikknek megfelelően kiigazítják.

(5) Amint a költségvetési hatóság végleg elfogadja az általános költségvetést, az EK-Bizottság tájékoztatja az EGT-Vegyesbizottságot a bevételi és kiadási kimutatásban az EFTA-államok részvétele vonatkozásában "tájékoztatásul" feltüntetett összegekről.

Az EGT-Vegyesbizottság ezen értesítéstől számított 15 napon belül visszaigazolja, hogy a közölt összegek megfelelnek-e a 82. cikk rendelkezéseinek.

(6) Az EFTA-államok Állandó Bizottsága legkésőbb minden pénzügyi év január 1-jéig tájékoztatja az EK-Bizottságot a hozzájárulás összegének az egyes EFTA- államok szintjén történő végleges felosztásról.

Ez a felosztás kötelező jellegű minden EFTA-államra nézve.

Amennyiben ez az információ január 1-jéig nem érkezik be az EK-Bizottsághoz, átmenetileg az előző évben alkalmazott felosztás marad érvényben.

2. cikk

Az EFTA-államok hozzájárulásainak rendelkezésre bocsátása

(1) Az EFTA-államok Állandó Bizottsága által az 1. cikk (6) bekezdésének rendelkezései szerint átadott információk alapján az EK-Bizottság:

a) a költségvetési rendelet[8] 28. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően követelés megállapítását indítványozza az EFTA-államok hozzájárulásának mértékében, amelynek kiszámítása a kötelezettségvállalási előirányzatok alapján történik.[12]

A követelés megállapításának indítványozása után az EK-Bizottság az ebből a célból létrehozott költségvetési szerkezet keretében megnyitja a kötelezettségvállalási előirányzatokat a költségvetési tételek számára.

Ha a költségvetés a pénzügyi év kezdetéig nem kerül elfogadásra, akkor a költségvetési rendelet 9. cikkét kell alkalmazni;

b) a költségvetési rendelet 28. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint indítványozza az EFTA-államok hozzájárulásának beszedését, amelynek kiszámítása a kötelezettségvállalási előirányzatok alapján történik.

(2) A beszedési utalvány az egyes EFTA-államok hozzájárulásait két lépcsőben rendeli befizetni:

- a hozzájárulás hattizenketted részét legkésőbb január 20-áig,

- a hozzájárulás másik hattizenketted részét legkésőbb július 15-éig.

A legkésőbb január 20-áig befizetendő hattizenketted rész kiszámításának alapja az a "tájékoztató" összeg, amely az előzetes költségvetési tervezet bevételkimutatásában szerepel

- az így befizetett összegek kiigazítása a július 15-én esedékes hattizenketted rész befizetésekor történik meg.

Ha március 30-ig nem kerül sor a költségvetés elfogadására, akkor a második részösszeg kiszámításának alapja is az a "tájékoztató" összeg lesz, amely az előzetes költségvetési tervezet bevételkimutatásában szerepel. A kiigazításra az 1. cikk (5) bekezdésében előírt eljárás lezárását követően három hónappal kerül sor.

Az EFTA-államok hozzájárulásainak beszedését követően, a költségvetési rendelet 9. cikkének alkalmazását nem érintve, az ebből a célból létrehozott költségvetési szerkezet keretében megnyitják a kifizetési előirányzatokat a költségvetési tételek számára.

(3) A hozzájárulások összegének kifejezése és befizetése ECU-ben történik.

(4) Ebből a célból minden EFTA-állam ECU-számlát nyit az EK-Bizottság nevében a kincstárnál vagy az erre a célra kijelölt intézménynél.

(5) A (4) bekezdésben említett számlára történő befizetéseknek a (2) bekezdésben rögzített határidőkhöz viszonyított késedelme esetén az érintett EFTA-állam kamatot fizet, amelynek kamatlába 1,5 százalékponttal meghaladja az Európai Monetáris Együttműködési Alap által ECU-ben lebonyolított műveletek esetén az esedékesség havában alkalmazott kamatlábat, amelyet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának C sorozatában havonta tesznek közzé.

3. cikk

Kiigazítás a végrehajtás során

(1) Az EFTA-államok hozzájárulásának összege, amely a megfelelő költségvetési tételek tekintetében a megállapodás 82. cikkében foglalt rendelkezések alapján kerül megállapításra, a folyó pénzügyi év folyamán rendszerint változatlan marad.

(2) Az adott pénzügyi évre (n) vonatkozó elszámolások lezárásának időpontjában az EK-Bizottság a költségvetési elszámolás keretében az EFTA-államok hozzájárulásának tekintetében kiigazításokat tesz, amely során figyelembe veszi az alábbiakat:

- a pénzügyi év folyamán átutalások vagy pótköltségvetés folytán felmerült módosítások,

- a pénzügyi évre vonatkozó előirányzatok végleges végrehajtása, az esetleges törlések és a következő évre történő átvitelek figyelembevételével,

- a Közösséggel kapcsolatos kiadások, amelyeket az EFTA-államok külön-külön fizetnek, vagy az EFTA-államok természetbeni befizetései, pl. közigazgatási feladatok ellátása.

A kiigazításra a következő évre szóló (n + 2) költségvetés összeállítása keretében kerül sor.

(3) Különleges, megfelelően indokolt esetekben és amennyiben az arányossági tényező megóvása ezt szükségessé teszi, az EK-Bizottság az EGT-Vegyesbizottság jóváhagyását követően még abban a pénzügyi évben, amelyben a változás történt, kiegészítő hozzájárulást kérhet az EFTA-államoktól. Ezeknek a kiegészítő hozzájárulásoknak az EGT-Vegyesbizottság által meghatározandó, és lehetőség szerint a 2. cikk (2) bekezdésében szabályozott kiigazítással egybeeső időpontig meg kell érkezniük a 2. cikk (4) bekezdésében említett számlákra. Ha nem érkeznek meg időben, a 2. cikk (5) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazandók.

(4) Szükség esetén az EGT-Vegyesbizottság kiegészítő szabályokat fogadhat el az (1)-(3) bekezdések alkalmazása érdekében.

Ez különösen vonatkozik arra a módra, ahogy a Közösséggel kapcsolatos, az EFTA-államok által külön-külön fizetett kiadásokat, továbbá az EFTA-államok természetbeni befizetéseit figyelembe veszik.

4. cikk

Felülvizsgálat

Az EGT-Vegyesbizottság

- a 2. cikk (1) bekezdésének,

- a 2. cikk (2) bekezdésének,

- a 3. cikk (2) bekezdésének, valamint a

- a 3. cikk (3) bekezdésének

rendelkezéseit 1994. január 1. előtt felülvizsgálja, és az alkalmazásuk során szerzett tapasztalatok alapján, valamint a költségvetési rendeletet és/vagy az általános költségvetés kialakítását érintő közösségi határozatok figyelembevételével módosítja.

5. cikk

A végrehajtás feltételei

(1) Az EFTA-államok hozzájárulásaiból eredő előirányzatok felhasználása a költségvetési rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik.

(2) Mindazonáltal a versenytárgyalási eljárásokra vonatkozó szabályok tekintetében az ajánlati felhívások valamennyi EK-tagállamra és valamennyi EFTA-államra vonatkoznak, ha a finanszírozás olyan költségvetési tételeken keresztül történik, amelyekhez az EFTA-államok is hozzájárulnak.

6. cikk

Tájékoztatás

(1) Az EK-Bizottság minden negyedév végén megküldi az EFTA-államok Állandó Bizottsága részére elszámolásának kivonatát, amely mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében helyzetképet ad azoknak a programoknak és egyéb fellépéseknek a végrehajtásáról, amelyeknek az EFTA-államok pénzügyileg részesei.

(2) A pénzügyi év lezárását követően az EK-Bizottság közli az EFTA-államok Állandó Bizottságával az olyan programok és egyéb fellépések adatait, amelyekben az EFTA-államok pénzügyileg részt vállaltak, és amely adatokat a költségvetési rendelet 78. és 81. cikkében foglalt rendeleteknek megfelelően elkészített költségvetési elszámolás és mérleg tartalmazza.

(3) A Közösség közöl az EFTA-államok Állandó Bizottságával minden egyéb olyan pénzügyi információt is, amelyre ez utóbbi testület joggal tart igényt azoknak a programoknak és egyéb fellépéseknek a vonatkozásában, amelyekben az EFTA-államok pénzügyileg részt vesznek.

7. cikk

Ellenőrzés

(1) Az összes bevétel meghatározása és rendelkezésre állása, valamint az EFTA-államok részvételével összefüggésben a kötelezettségvállalások és ütemezések feletti ellenőrzés az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésben, a költségvetési rendeletben, valamint a megállapodás 76. és 78. cikkei által említett területek vonatkozó rendeleteiben foglalt rendelkezéseknek megfelelően valósul meg.

(2) Megfelelő intézkedésekre kerül sor a Közösség és az EFTA-államok pénzügyi ellenőrző szervei között az EFTA-államok közösségi tevékenységekben való részvételének megfelelő bevételek és kiadások feletti, az (1) bekezdésben foglaltak szerinti ellenőrzés megkönnyítése érdekében.

8. cikk

Az arányossági tényező kiszámításánál figyelembe veendő GDP-adatok

(1) A megállapodás 82. cikkében említett, piaci áron számított GDP-adatok azok, amelyek a megállapodás 76. cikkének végrehajtása folytán közzétételre kerülnek.

(2) Az 1993-as és 1994-es pénzügyi év esetében a GDP-re vonatkozó adatok kivételesen azok, amelyeket a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tesz közzé. Szükség esetén az EGT-Vegyesbizottság dönthet úgy, hogy ennek a rendelkezésnek a hatályát egy vagy több további évvel meghosszabbítja.

33. JEGYZŐKÖNYV

a választottbírósági eljárásokról

1. Amennyiben egy jogvitával választottbírósághoz kell fordulni, három választottbírót kell kinevezni, hacsak a vitában álló felek másként nem határoznak.

2. A vitában álló két fél 30 napon belül kijelöl egy-egy választottbírót.

3. Az így kijelölt választottbírák megegyeznek a választottbíróság elnökének személyében, aki egy olyan Szerződő Fél állampolgára, amelynek nem állampolgára a két kijelölt választottbíró egyike sem. Ha a választottbírák a jelölésük időpontjától számított két hónapon belül nem tudnak megállapodni az elnök személyében, akkor a választottbíróság elnökét az EGT-Vegyesbizottság által összeállított listán szereplő hét személy közül kell kiválasztaniuk. Az EGT-Vegyesbizottság ezt a listát eljárási szabályzatának megfelelően állítja össze és vizsgálja felül.

4. Ha a Szerződő Felek nem határoznak másként, a választottbíróság elfogadja saját eljárási szabályzatát. A testület szavazattöbbséggel hozza meg döntéseit.

34. JEGYZŐKÖNYV

az EFTA-államok bíróságai kérésére az EK-rendelkezéseknek megfelelő EGT-rendelkezések Európai Közösségek Bírósága általi értelmezésének lehetőségéről

1. cikk

Ha kérdés merül fel e megállapodásnak az Európai Közösségeket létrehozó módosított vagy kiegészített szerződések vagy az említett szerződések alapján elfogadott jogi aktusok rendelkezéseivel lényegüket tekintve megegyező rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatban egy EFTA-állam bírósága előtt folyamatban lévő ügyben, ez a bíróság, amennyiben szükségesnek látja, kérheti az Európai Közösségek Bíróságát, hogy hozzon ebben a kérdésben döntést.

2. cikk

Az az EFTA-állam, amely igénybe kívánja venni az ebben a jegyzőkönyvben foglaltakat, tájékoztatja a letéteményest és az Európai Közösségek Bíróságát arról, hogy a jegyzőkönyv milyen mértékben és milyen módon vonatkozik bíróságaira.

3. cikk

A letéteményes értesíti a Szerződő Feleket minden, a 2. cikkben foglaltak szerinti tájékoztatásról.

35. JEGYZŐKÖNYV

az EGT-rendelkezések végrehajtásáról

Mivel e megállapodás célja egy olyan homogén Európai Gazdasági Térség létrehozása, amely közös szabályokon nyugszik, anélkül, hogy a Szerződő Felektől megkívánná jogalkotói jogkörük átruházását az Európai Gazdasági Térség valamely intézményére; továbbá mivel ez következésképpen nemzeti eljárások keretében fog megvalósulni;

Egyetlen cikk

A végrehajtott EGT-rendelkezések és egyéb, törvényi rendelkezések közötti esetleges ellentmondások esetére az EFTA-államok vállalják, hogy szükség esetén olyan törvényi rendelkezést vezetnek be, amely kimondja, hogy ezekben az esetekben az EGT-rendelkezések elsőbbséget élveznek.

36. JEGYZŐKÖNYV

az EGT Parlamenti Vegyesbizottságának alapokmányáról

1. cikk

Az EGT-nek a megállapodás 95. cikkével létrehozott Parlamenti Vegyesbizottsága a megállapodás és ezen alapokmány rendelkezéseinek megfelelően áll fel, és az említett rendelkezéseknek megfelelően fejti ki tevékenységét.

2. cikk

Az EGT Parlamenti Vegyesbizottsága 66 tagból áll.

Az Európai Parlament és az EFTA-államok parlamentjei egyenlő számban jelölnek tagokat az EGT Parlamenti Vegyesbizottságába.

3. cikk

Az EGT Parlamenti Vegyesbizottsága a tagjai közül megválasztja elnökét és alelnökét. A bizottság elnöki tisztét évente felváltva egy, az Európa Parlament által, illetve valamelyik EFTA-állam parlamentje által kijelölt tag tölti be. A bizottság kijelöli elnökségét.

4. cikk

Az EGT Parlamenti Vegyesbizottsága évente két alkalommal, felváltva a Közösségben vagy valamelyik EFTA-államban tartja rendes ülését. A bizottság minden ülésén dönt arról, hogy hol tartsa meg következő rendes ülését. Rendkívüli ülés összehívására akkor kerülhet sor, ha a bizottság vagy elnöksége a bizottság eljárási szabályzatának megfelelően így határoz.

5. cikk

Az EGT Parlamenti Vegyesbizottsága a bizottsági tagok kétharmadának szavazatával fogadja el eljárási szabályzatát.

6. cikk

Az EGT Parlamenti Vegyesbizottságában való tagsággal járó költségeket a tagot jelölő parlament viseli.

37. JEGYZŐKÖNYV

a 101. cikkben hivatkozott listáról

1. Élelmiszerügyi tudományos bizottság (a Bizottság 74/234/EGK határozata)

2. Gyógyszerészeti bizottság (a Tanács 75/320/EGK határozata)

3. Állat-egészségügyi tudományos bizottság (a Bizottság 81/651/EGK határozata)

4. Közlekedési infrastruktúrával foglalkozó bizottság (a Tanács 78/174/EGK határozata)

5. Migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság (a Tanács 1408/71/EGK rendelete)

6. Pénzmosással foglalkozó kapcsolattartó bizottság (a Tanács 91/308/EGK irányelve)

7. Versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság (a Tanács 17/62/EGK rendelete)

8. Összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (a Tanács 4064/89/EGK rendelete)

38. JEGYZŐKÖNYV

a finanszírozási mechanizmusról

1. cikk

(1) A finanszírozási mechanizmus, egyrészt kölcsönök kamatkedvezménye, másrészt közvetlen juttatások formájában, pénzügyi támogatást biztosít a 4. cikkben említett régiók fejlődéséhez és strukturális alkalmazkodásához.

(2) A finanszírozási mechanizmus pénzügyi eszközeit az EFTA-államok teremtik elő. Az EFTA-államok felhatalmazzák az Európai Beruházási Bankot, amely e felhatalmazást az alábbi cikkeknek megfelelően hajtja végre. Az EFTA-államok létrehoznak egy, a finanszírozási mechanizmussal foglalkozó bizottságot, amely a 2. és 3. cikkben előírt döntéseket meghozza, amennyiben azok az említett kamatkedvezményekkel és juttatásokkal kapcsolatosak.

2. cikk

(1) Az 1. cikkben említett kamatkedvezmények az Európai Beruházási Bank által nyújtott kölcsönök kapcsán állnak rendelkezésre, és lehetőség szerint ECU-ben vannak kifejezve.

(2) Az ilyen kölcsönök kamatkedvezményeit évi két százalékpontban rögzítik az Európai Beruházási Bank által alkalmazott kamatlábakhoz viszonyítva, és minden kölcsön vonatkozásában 10 évig állnak rendelkezésre.

(3) A tőketartozás egyenlő részletekben történő visszafizetésének megkezdését kétéves türelmi idő előzi meg.

(4) A kamatkedvezményekhez szükség van az EFTA finanszírozási mechanizmussal foglalkozó bizottságának jóváhagyására és az EK-Bizottság véleményére.

(5) Az 1. cikkben említett kamatkedvezmények tekintetében a nyújtható kölcsönök teljes összege 1,5 milliárd ECU, amely egy ötéves időszakban, 1993. július 1-jétől egyenlő részletekben igényelhető. Ha az EGT-megállapodás ennél az időpontnál később lép hatályba, ez az időszak a hatálybalépés időpontjától számított öt év lesz.

3. cikk

(1) Az 1. cikkben említett juttatások teljes összege 500 millió ECU, amely egy ötéves időszakban, 1993. július 1-jétől egyenlő részletekben igényelhető. Ha az EGT-megállapodás ennél az időpontnál később lép hatályba, ez az időszak a hatálybalépés időpontjától számított öt év lesz.

(2) Ezeket a juttatásokat az Európai Beruházási Bank utalja át a kedvezményezett EK-tagállamoktól beérkező javaslatok alapján, miután kikérte az EK-Bizottság véleményét, és azt az EFTA finanszírozási mechanizmussal foglalkozó bizottsága jóváhagyta, amelyet az egész eljárás során folyamatosan tájékoztatni kell.

4. cikk

(1) Az 1. cikkben említett pénzügyi támogatások Görögországban, Írország szigetén, Portugáliában és Spanyolországnak a függelékben felsorolt autonóm régióiban az állami hatóságok, valamint a köz- vagy magánvállalkozások által végrehajtott projektekre korlátozódnak. Az egyes régióknak a pénzügyi támogatás teljes összegéből való részesedését a Közösség határozza meg, és erről tájékoztatja az EFTA-államokat.

(2) Elsőbbséget élveznek azok a projektek, amelyek kiemelt hangsúlyt helyeznek a környezet védelmére (a városfejlesztés terén is), a közlekedésre (a közlekedési infrastruktúrát is ideértve), vagy az oktatásra és szakképzésre. A projekteket benyújtó magánvállalkozások közül külön figyelmet kell fordítani a kis- és középvállalkozásokra.

(3) A finanszírozási mechanizmus keretében támogatott projektek részére nyújtott juttatások felső határát olyan összegben kell meghatározni, amely nem áll ellentétben az EK ebben a tekintetben folytatott politikájával.

5. cikk

Az EFTA-államok olyan megállapodásokat kötnek az Európai Beruházási Bankkal és az EK-Bizottsággal, amelyeket a finanszírozási mechanizmus hatékony működésének biztosítása szempontjából kölcsönösen előnyösnek vélnek. A finanszírozási mechanizmus igazgatásával összefüggő költségekről ezen eljárás keretében határoznak.

6. cikk

Az Európai Beruházási Bank jogosult megfigyelőként részt venni az EGT-Vegyesbizottság ülésein, ha a finanszírozási mechanizmussal kapcsolatos olyan kérdések szerepelnek a napirenden, amelyek az Európai Beruházási Bankot érintik.

7. cikk

A finanszírozási mechanizmus végrehajtása tekintetében a további rendelkezésekről szükség esetén az EGT-Vegyesbizottság határoz.

A 38. jegyzőkönyv függeléke

A támogatható spanyol régiók listája

Andalucía

Asturias

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Ceuta-Melilla

Valencia

Extremadura

Galicia

Islas Canarias

Murcia

39. JEGYZŐKÖNYV

az ECU-ről

Ennek a megállapodásnak az alkalmazásában "ECU" a Közösség hatáskörrel rendelkező hatóságai által meghatározott ECU. A megállapodás mellékleteiben hivatkozott valamennyi jogi aktusban az "európai elszámolási egység" kifejezés helyébe az "ECU" lép.

40. JEGYZŐKÖNYV

a Spitzbergákról

1. Az EGT-megállapodás megerősítésekor a Norvég Királyságnak jogában áll a Spitzbergák területét kivonni a megállapodás hatálya alól.

2. Ha a Norvég Királyság él is ezzel a jogával, a Spitzbergákra vonatkozó hatályos megállapodásokat, azaz az Európai Szabadkereskedelmi Társulást létrehozó egyezményt, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodást, továbbá az egyrészről az Európai Szén- és Acélközösség tagállamai és az Európai Szén- és Acélközösség, másrészről a Norvég Királyság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodást továbbra is alkalmazni kell a Spitzbergák területére.

41. JEGYZŐKÖNYV

a létező megállapodásokról

A Szerződő Felek az EGT-megállapodás 120. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően megállapodtak arról, hogy az egyrészről az Európai Gazdasági Közösségre, másrészről az egy vagy több EFTA-államra nézve kötelező erejű alábbi létező két- vagy többoldalú megállapodások az EGT-megállapodás hatálybalépését követően is érvényben maradnak:

1987.12.1. Megállapodás egyrészről az Osztrák Köztársaság, másrészről a Németországi Szövetségi Köztársaság és az Európai Gazdasági Közösség között a Duna-medencében folytatott vízkészletgazdálkodási együttműködésről.

1991.11.19. Megállapodás levélváltás formájában az Osztrák Köztársaság és az Európai Gazdasági Közösség között a Közösségben előállított palackozott asztali borok és a "Landwein" ausztriai értékesítését illetően.

42. JEGYZŐKÖNYV

az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó kétoldalú megállapodásokról

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy e megállapodás aláírásával egyidejűleg mezőgazdasági termékekre vonatkozó kétoldalú megállapodások aláírására került sor. Ezek a megállapodások legkésőbb ennek a megállapodásnak a hatálybalépésekor lépnek hatályba, és a Szerződő Felek által korábban létrehozott megállapodásokat fejlesztik tovább vagy egészítik ki, ezenkívül tükrözik többek között a Feleknek azt a közös célkitűzését, hogy hozzájáruljanak a régióik között fennálló szociális és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

43. JEGYZŐKÖNYV

az EK és az Osztrák Köztársaság között létrejött, az áruk közúti és vasúti tranzitjáról szóló megállapodásról

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy e megállapodás aláírásával egyidejűleg az áruk közúti és vasúti tranzitjáról szóló kétoldalú megállapodás aláírására került sor az Európai Közösségek és Ausztria között.

A kétoldalú megállapodás rendelkezései elsőbbséget élveznek a megállapodás rendelkezéseivel szemben, ha ugyanazt a területet szabályozzák, és a megállapodás is ezt írja elő.

Az EK és az Osztrák Köztársaság között létrejött, az áruk közúti és vasúti tranzitjáról szóló megállapodás lejárta előtt hat hónappal a felek a közúti áruforgalom helyzetét közösen áttekintik.

44. JEGYZŐKÖNYV

az EK és a Svájci Államszövetség között létrejött, a közúti és vasúti árufuvarozásról szóló megállapodásról

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyv (HL L 1., 1994.1.3., 572-597.) törölte.

45. JEGYZŐKÖNYV

a Spanyolországra és Portugáliára vonatkozó átmeneti időszakokról

A Szerződő Felek tekintettel vannak arra, hogy a megállapodás nem érinti a Spanyolország és Portugália számára az e két országnak az Európai Közösségekhez történő csatlakozásáról szóló okmány által biztosított átmeneti időszakokat, amelyek a magában a megállapodásban előírt átmeneti időszakoktól függetlenül a megállapodás hatálybalépését követően is érvényben maradhatnak.

46. JEGYZŐKÖNYV

a halászati ágazatban folytatott együttműködés fejlesztéséről

A Szerződő Felek a halászati ágazatban folytatott együttműködésük helyzetének kétévenkénti felülvizsgálatából nyert eredmények alapján ennek az együttműködésnek a kiegyensúlyozott, kölcsönösen előnyös alapokon, és a halászati politikájuk szabta kereteken belül történő fejlesztésére törekednek. Az első felülvizsgálatra az 1993-as esztendő végéig kerül sor.

47. JEGYZŐKÖNYV

a borkereskedelem technikai akadályainak felszámolásáról

A Szerződő Felek engedélyezik a területükről származó olyan borászati termékek behozatalát és értékesítését, amelyek megfelelnek a termékmeghatározás, a borászati eljárások, a termékösszetétel, valamint a forgalmazás és értékesítés módozatai tekintetében a megállapodás céljainak megfelelően módosított, és az ezen jegyzőkönyvhöz csatolt függelékben felsorolt EK-jogszabályoknak.

Ennek a jegyzőkönyvnek az alkalmazásában a "származó borászati termékek" fogalma alatt a következőt kell érteni: "származó, teljes egészében ott termesztett szőlő vagy szőlőből ott előállított anyagok felhasználásával készített borászati termékek".

Az EFTA-államok és a Közösség közötti kereskedelmen kívüli területeken az EFTA-államok továbbra is alkalmazhatják nemzeti jogszabályaikat.

A horizontális kiigazításokról szóló 1. jegyzőkönyv rendelkezéseit kell alkalmazni az ehhez a jegyzőkönyvhöz csatolt függelékben hivatkozott jogi aktusokra. Az EFTA-államok Állandó Bizottsága ellátja az 1. jegyzőkönyv 4. pontjának d) alpontjában és 5. pontjában említett feladatokat.

FÜGGELÉK

1. 373 R 2805: A Bizottság 1973. október 12-i 2805/73/EGK rendelete meghatározott termőhelyű minőségi fehérborok, valamint a bizonyos százalékban kén-dioxidot tartalmazó importált minőségi fehérborok jegyzékének meghatározásáról és az 1973. október 1-je előtt előállított borok kén-dioxid-tartalmának százalékos értékére vonatkozó bizonyos átmeneti rendelkezéseket megállapításáról (HL L 289., 1973.10.16., 21. o.), az alábbi módosításokkal:

- 373 R 3548: A Bizottság 1973. december 21-i 3548/73/EGK rendelete (HL L 361., 1973.12.29., 35. o.),

- 375 R 2160: A Bizottság 1975. augusztus 19-i 2160/75/EGK rendelete (HL L 220., 1975.8.20., 7. o.),

- 377 R 0966: A Bizottság 1977. május 4-i 966/77/EGK rendelete (HL L 115., 1977.5.6., 77. o.).

A rendelet rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

az e rendelettel érintett, EFTA-államokból származó borok továbbra is az 1. cikk B szakaszában foglaltak hatálya alá tartoznak.

2. 374 R 2319: A Bizottság 1974. szeptember 10-i 2319/74/EGK rendelete egyes, legfeljebb 17° alkoholtartalmú asztali borokat előállítani jogosult bortermelő vidékek meghatározásáról (HL L 248., 1974.9.11., 7. o.).

3. 378 R 1972: A Bizottság 1972. augusztus 16-i 1972/78/EGK rendelete a borászati eljárások részletes szabályairól (HL L 226., 1978.8.17., 11. o.), az alábbi módosítással:

- 380 R 0045: A Bizottság 1980. január 10-i 45/80/EGK rendelete (HL L 7., 1980.1.11., 12. o.).

4. 379 R 0358: A Tanács 1979. február 5-i 358/79/EGK rendelete a Közösségben

előállított és a 337/79/EGK rendelet II. mellékletének 13. pontjában meghatározott pezsgőkről (HL L 54., 1979.3.5., 130. o.), az alábbi módosításokkal:

- 379 R 2383: A Tanács 1979. október 29-i 2383/79/EGK rendelete (HL L 274., 1979.10.31., 8. o.),

- 179 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 83. o.),

- 380 R 3456: A Tanács 1980. december 22-i 3456/80/EGK rendelete (HL L 360., 1980.12.31., 18. o.),

- 384 R 3686: A Tanács 1984. december 19-i 3686/84/EGK rendelete (HL L 341., 1984.12.29., 3. o.),

- 385 R 3310: A Tanács 1985. november 18-i 3310/85/EGK rendelete (HL L 320., 1985.11.29., 19. o.),

- 385 R 3805: A Tanács 1985. december 20-i 3805/85/EGK rendelete (HL L 367., 1985.12.31., 39. o.),

- 389 R 2044: A Tanács 1989. június 19-i 2044/89/EGK rendelete (HL L 202., 1989.7.14., 8. o.),

- 390 R 1328: A Tanács 1990. május 14-i 1328/90/EGK rendelete (HL L 132., 1990.5.23., 74. o.),

- 391 R 1735: A Tanács 1991. június 13-i 1735/91/EGK rendelete (HL L 163., 1991.6.26., 9. o.).

5. 383 R 2510: A Bizottság 1983. szeptember 7-i 2510/83/EGK rendelete egy bizonyos borok illósav-tartalma tekintetében biztosított kivételről (HL L 248., 1983.9.8., 16. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 265., 1983.9.28., 22. o. tartalmazza.

6. 384 R 2394: A Bizottság 1984. augusztus 20-i 2394/84/EGK rendelete az ioncserélő gyanták alkalmazásának feltételeiről és a többszörösen lepárolt, besűrített szőlőmust elkészítésére vonatkozó részletes végrehajtási szabályokról (HL L 224., 1984.8.21., 8. o.), az alábbi módosításokkal:

- 385 R 0888: A Bizottság 1985. április 2-i 888/85/EGK rendelete (HL L 96., 1985.4.3., 14. o.),

- 386 R 2751: A Bizottság 1986. szeptember 4-i 2751/86/EGK rendelete (HL L 253., 1986.9.5., 11. o.).

7. 385 R 3309: A Tanács 1985. november 18-i 3309/85/EGK rendelete a pezsgők és a habzóborok megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról (HL L 320., 1985.11.29., 9. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 72., 1986.3.15., 47. o.; a HL L 347., 1989.11.28., 37. o.; a HL L 286., 1989.10.4., 27. o.; továbbá a HL L 367., 1989.12.16., 71. o. tartalmazza, az alábbi módosításokkal:

- 385 R 3805: A Tanács 1985. december 20-i 3805/85/EGK rendelete (HL L 367., 1985.12.31., 39. o.),

- 386 R 1626: A Tanács 1986. május 6-i 1626/86/EGK rendelete (HL L 144., 1986.5.29., 3. o.),

- 387 R 0538: A Tanács 1987. február 23-i 538/87/EGK rendelete (HL L 55., 1987.2.25., 4. o.),

- 389 R 2045: A Tanács 1989. június 19-i 2045/89/EGK rendelete (HL L 202., 1989.7.14., 12. o.).

A rendelet rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) a 3. cikk (4) bekezdésének első francia bekezdését nem kell alkalmazni;

b) az 5. cikk (2) bekezdése a következőképpen egészül ki:

"h) a 358/79/EGK rendelet III. címében szereplő minőségi pezsgő esetében, amelynek származási helye:

- Ausztria: »Qualitätsschaumwein«, »Qualitätssekt«";

c) a 6. cikk a következőképpen egészül ki:

"5.b) A »Hauersekt« megnevezés a 358/79/EGK rendelet III. címének és a 3309/85/EGK rendelet 6. cikke (4) bekezdésének megfelelően a meghatározott termőhelyek valamelyikéről származó minőségi pezsgőkkel egyenértékű minőségi pezsgők számára van fenntartva, amennyiben:

- azok előállítási helye Ausztria,

- azok előállítása azonos szőlőtermő területen leszüretelt szőlőből történik, ahol a bortermelő minőségi pezsgő előállítására szánt szőlőből állítja elő a bort,

- azokat a bortermelő forgalmazza a szőlőtermő területet, a szőlőfajtát és az évjáratot feltüntető címkével ellátva,

- azokra osztrák szabályok vonatkoznak.".

8. 385 R 3803: A Tanács 1985. december 20-i 3803/85/EGK rendelete a spanyol asztali vörösborok származásának meghatározását és azok kereskedelmi mozgásainak nyomon követését lehetővé tevő rendelkezések megállapításáról (HL L 367., 1985.12.31., 36. o.).

9. 385 R 3804: A Tanács 1985. december 20-i 3804/85/EGK rendelete a bizonyos spanyol régiókban található, a közösségi követelményeknél alacsonyabb tényleges alkoholtartalmú asztali borokat előállítani jogosult szőlőterületek jegyzékének megállapításáról (HL L 367., 1985.12.31., 37. o.).

10. 386 R 0305: A Bizottság 1986. február 12-i 305/86/EGK rendelete az 1986. szeptember 1-je előtt termelt, a Közösségből származó borok és egy átmeneti időszakra az importált borok legmagasabb teljes kén-dioxid-tartalmáról (HL L 38., 1986.2.13., 13. o.).

11. 386 R 1627: A Tanács 1986. május 6-i 1627/86/EGK rendelete az alkoholtartalom feltüntetésével kapcsolatban a borkülönlegességek megnevezésére vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 144., 1986.5.29., 4. o.).

12. 386 R 1888: A Bizottság 1986. június 18-i 1888/86/EGK rendelete az 1986. szeptember 1-je előtt termelt, a Közösségből származó egyes pezsgők és egy átmeneti időszakra az importált pezsgők legmagasabb teljes kén-dioxid-tartalmáról (HL L 163., 1986.6.19., 19. o.).

13. 386 R 2094: A Bizottság 1986. július 3-i 2094/86/EGK rendelete a borkősavnak az A zóna egyes régióiból származó meghatározott borászati termékek savtalanításához való használatára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 180., 1986.7.4., 17. o.), az alábbi módosítással:

- 386 R 2736: A Bizottság 2736/86/EGK rendelete (HL L 252., 1986.9.4., 15. o.).

14. 386 R 2707: A Bizottság 1986. augusztus 28-i 2707/86/EGK rendelete a pezsgők és a habzóborok megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL 246., 1986.8.30., 71. o.), az alábbi módosításokkal:

- 386 R 3378: A Bizottság 1986. november 4-i 3378/86/EGK rendelete (HL L 310., 1986.11.5., 5. o.),

- 387 R 2249: A Bizottság 1987. július 28-i 2249/87/EGK rendelete (HL L 207., 1987.7.29., 26. o.),

- 388 R 0575: A Bizottság 1988. március 1-jei 575/88/EGK rendelete (HL L 56., 1988.3.2., 22. o.),

- 388 R 2657: A Bizottság 1988. augusztus 25-i 2657/88/EGK rendelete (HL L 237., 1988.8.27., 17. o.),

- 389 R 0596: A Bizottság 1989. március 8-i 596/89/EGK rendelete (HL L 65., 1989.3.9., 9. o.),

- 390 R 2776: A Bizottság 1990. szeptember 27-i 2776/90/EGK rendelete (HL L 267., 1990.9.29., 30. o.),

- 390 R 3826: A Bizottság 1990. december 19-i 3826/90/EGK rendelete (HL L 366., 1990.12.29., 58. o.).

A rendelet rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a II. mellékletben az 1. pontot nem kell alkalmazni.

15. 387 R 0822: A Tanács 1987. március 16-i 822/87/EGK rendelete a borpiac közös szervezéséről (HL L 84., 1987.3.27., 1. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 284., 1988.10.19., 65. o. tartalmazza, az alábbi módosításokkal:

- 387 R 1390: A Tanács 1987. május 18-i 1390/87/EGK rendelete (HL L 133., 1987.5.22., 3. o.),

- 387 R 1972: A Tanács 1987. július 2-i 1972/87/EGK rendelete (HL L 184., 1987.7.3., 26. o.),

- 387 R 3146: A Tanács 1987. október 19-i 3146/87/EGK rendelete (HL L 300., 1987.10.23., 4. o.),

- 387 R 3992: A Bizottság 1987. december 23-i 3992/87/EGK rendelete (HL L 377., 1987.12.31., 20. o.),

- 388 R 1441: A Tanács 1988. május 24-i 1441/88/EGK rendelete (HL L 132., 1988.5.28., 1. o.),

- 388 R 2253: A Tanács 1988. július 19-i 2253/88/EGK rendelete (HL L 198., 1988.7.26., 35. o.),

- 388 R 2964: A Tanács 1988. szeptember 26-i 2964/88/EGK rendelete (HL L 269., 1988.9.29., 5. o.),

- 388 R 4250: A Tanács 1988. december 21-i 4250/88/EGK rendelete (HL L 373., 1988.12.31., 55. o.),

- 389 R 1236: A Tanács 1989. május 3-i 1236/89/EGK rendelete (HL L 128., 1989.5.11., 31. o.),

- 390 R 0388: A Tanács 1990. február 12-i 388/90/EGK rendelete (HL L 42., 1990.2.16., 9. o.),

- 390 R 1325: A Tanács 1990. május 14-i 1325/90/EGK rendelete (HL L 132., 1990.5.23., 19. o.),

- 390 R 3577: A Tanács 1990. december 4-i 3577/90/EGK rendelete (HL L 353., 1990.12.17., 23. o.).

A rendelet rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) az 1. cikk (1) bekezdését, az 1. cikk (4) bekezdésének c) pontját, az 1. cikk (4) bekezdésének e) pontját, az 1. cikk (4) bekezdésének g) pontját, valamint az 1. cikk (4) bekezdésének második albekezdését nem kell alkalmazni;

b) a13. cikk kivételével az I. cím rendelkezéseit, továbbá a III. és IV. cím rendelkezéseit nem kell alkalmazni;

c) Ausztria és Liechtenstein létrehozza a szőlőfajták osztályozási rendszerét, amely megfelel a 13. cikkben rögzített elveknek;

d) a 16. cikk (7) bekezdésében a "harmadik országból származó bor házasítása" mondat így hangzik: "harmadik országból vagy egy EFTA-államból származó bor házasítása";

e) Ausztria és Liechtenstein a saját területén előállított termékek esetében, a 18., 19., 21., 22., 23. és 24. cikkben hivatkozott eljárások vonatkozásában alkalmazhatja nemzeti jogszabályait;

f) a 20. cikket nem kell alkalmazni;

g) a 66. cikk (1) bekezdésében foglaltaktól eltérve az Ausztriában különleges módszerek szerint előállított alábbi minőségi borok meghaladhatják a literenkénti 18, de nem haladhatják meg a 22 illósav-milli-egyenértéket: "Ausbruch", "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese", "Eiswein" és "Strohwein";

h) a 70., 75., 76., 80. és 85. cikket nem kell alkalmazni;

i) a 78. cikk az 1. jegyzőkönyv 3. pontjának hatálya alá tartozik;

j) az I. melléklet az alábbiakkal egészül ki:

a) "Strohwein": Ausztriából származó termék, előállítása megfelel az 1985. évi osztrák bortörvény (Österreichisches Weingesetz, 1985) 17. szakasza (3) bekezdésének 1. albekezdésében rögzített rendelkezéseknek;

b) az I. melléklet 3. pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően előállított, erjedésben lévő szőlőmust megnevezései a következők lehetnek:

- "Sturm", ha származási helye Ausztria,

- "Federweiss", illetve "Federweisser", ha származási helye Liechtenstein.

Technikai okokból azonban a térfogategységre jutó tényleges alkoholtartalom kivételesen meghaladhatja a térfogategységre jutó összes alkoholtartalom háromötödét;

c) a "Tafelwein" megnevezés és annak a 13. pontban említett megfelelői nem használhatók az Ausztriából származó borok tekintetében;

k) a III., V. és VII. mellékletben foglaltakat nem kell alkalmazni;

l) a IV. melléklet alkalmazásában Ausztria és Liechtenstein a "B" bortermelő zónába tartozik;

m) a VI. mellékletben foglaltaktól eltérve:

- Ausztria fenntarthatja a szorbinsavra vonatkozó általános tilalmát,

- Norvégia és Svédország fenntarthatja a metaborkősavra vonatkozó általános tilalmát,

- az Ausztriából és Liechtensteinből származó borok az országok bortörvényeinek megfelelően ezüst-kloriddal kezelhetők.

16. 387 R 0823: A Tanács 1987. március 16-i 823/87/EGK rendelete a meghatározott termőhelyről származó minőségi borokra vonatkozó különleges rendelkezések megállapításáról (HL L 84., 1987.3.27., 59. o.), az alábbi módosításokkal:

- 389 R 2043: A Tanács 1989. június 19-i 2043/89/EGK rendelete (HL L 202., 1989.7.14., 1. o.),

- 390 R 3577: A Tanács 1990. december 4-i 3577/90/EGK rendelete (HL L 353., 1990.12.17., 23. o.).

A rendelet rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

Az EFTA-államokból származó borászati termékek egyenértékűnek tekintendők a meghatározott termőhelyről származó minőségi borokkal ("m. t. minőségi borok"), amennyiben eleget tesznek azoknak a nemzeti jogszabályoknak, amelyek e jegyzőkönyv alkalmazásában megfelelnek a rendelet 2. cikkében rögzített elveknek. Ugyanakkor a meghatározott termőhelyről származó minőségi borok megnevezés, valamint a rendelet 1. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett egyéb megnevezések nem alkalmazhatók ezekre a borokra.

A minőségi boroknak a bortermelő EFTA-államok által összeállított jegyzékét az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában teszik közzé.

17. 387 R 1069: A Bizottság 1987. április 15-i 1069/87/EGK rendelete a különleges borok címkézésén az alkoholtartalom feltüntetésével kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról (HL L 104., 1987.4.16., 14. o.).

18. 388 R 3377: A Bizottság 1988. október 28-i 3377/88/EGK rendelete az Egyesült Királyságnak bizonyos feltételek mellett egyes asztali borok alkoholtartalmának további növelésére történő felhatalmazásáról (HL L 296., 1988.10.29., 69. o.).

19. 388 R 4252: A Tanács 1988. december 21-i 4252/88/EGK rendelete a Közösségben előállított likőrborok előállításáról és értékesítéséről (HL L 373., 1988.12.31., 59. o.), amelyet módosított:

- 390 R 1328: 1990. május 14-i 1328/90/EGK rendelet (HL L 132., 1990.5.23., 24. o.).

20. 389 R 0986: A Bizottság 1989. április 10-i 986/89/EGK rendelete a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérő okmányokról, valamint a kapcsolódó nyilvántartásokról (HL L 106., 1989.4.18., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 389 R 2600: A Bizottság 1989. augusztus 25-i 2600/89/EGK rendelete (HL L 261., 1989.8.29., 15. o.),

- 390 R 2246: A Bizottság 1990. július 31-i 2246/90/EGK rendelete (HL L 203., 1990.8.1., 50. o.),

- 390 R 2776: A Bizottság 1990. szeptember 27-i 2776/90/EGK rendelete (HL L 267., 1990.9.29., 30. o.),

- 391 R 0592: A Bizottság 1991. március 12-i 592/91/EGK rendelete (HL L 66., 1991.3.13., 13. o.).

A rendelet rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazítással kell alkalmazni:

a II. cím 10. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni.

21. 389 R 2202: A Bizottság 1989. július 20-i 2202/89/EGK rendelete a "házasítás", a "borrá alakulás", a "palackozó", valamint a "palackozás" kifejezések meghatározásáról (HL L 209., 1989.7.21., 31. o.).

22. 389 R 2392: A Tanács 1989. július 24-i 2392/89/EGK rendelete a bor és a szőlőmust megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról (HL L 232., 1989.8.9., 13. o.), az alábbi módosítással:

- 389 R 3886: A Tanács 1989. december 11-i 3886/89/EGK rendelete (HL L 378., 1989.12.27., 12. o.).

A rendelet rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) az Ausztriából és Liechtensteinből származó borászati termékek esetében az I. fejezet követelményei helyett a II. fejezet követelményeit kell alkalmazni;

b) a 25. cikk (1) bekezdésének d) pontjában foglalt követelményeknek megfelelően az "asztali bor", vagy "Landwein" megnevezések, illetve ezek megfelelői a származási ország nevével együtt használandók;

c) a Liechtensteinből származó asztali borok esetében a "Landwein", a "Vin de pays" és a "Vino tipico" megnevezések használhatók, feltéve hogy az előállító állam rögzítette azokat a szabályokat, amelyek a felhasználásra vonatkoznak, és legalább a következő feltételek teljesülnek:

- a termőhelyre vonatkozó földrajzi helymeghatározás,

- az előállítással szemben támasztott bizonyos követelmények, különösen ami a szőlőfajtákat, a térfogategységre jutó minimális természetes alkoholtartalmat és az érzékszervekkel észlelhető tulajdonságokat illeti.

23. 389 R 3677: A Tanács 1989. december 7-i 3677/89/EGK rendelete egyes importált minőségi borok térfogatszázalékban mért összes alkoholtartalmáról és összes savtartalmáról, valamint a 2931/80/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 360., 1989.12.9., 1. o.), amelyet módosított:

- 390 R 2178: A Tanács 1990. július 24-i 2178/90/EGK rendelete (HL L 198., 1990.7.28., 9. o.).

A rendelet rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontját és az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontját nem kell alkalmazni.

24. 390 R 0743: A Bizottság 1990. március 28-i 743/90/EGK rendelete egy, az illósavtartalom tekintetében bizonyos borokra biztosított kivételről (HL L 82., 1990.3.29., 20. o.).

25. 390 R 2676: A Bizottság 1990. szeptember 17-i 2676/90/EGK rendelete a boranalízis közösségi módszereinek meghatározásáról (HL L 272., 1990.10.3., 1. o.).

26. 390 R 3201: A Bizottság 1990. október 16-i 3201/90/EGK rendelete a bor és a szőlőmust megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 309., 1990.11.8., 1. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 272., 1991.10.3., 47. o. tartalmazza.

A rendelet rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) az 5. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében a második francia bekezdés a következő szavakkal egészül ki: "Weinhauer" és "Hauer";

b) az I. melléklet 4. pontja (Ausztria) a következő szavakkal egészül ki:

"- Strohwein,

- Qualitätswein";

c) a II. melléklet a következőkkel egészül ki:

"23 LIECHTENSTEIN

Az alábbi termőhelyek valamelyikét, mint származási helyet feltüntető borok:

- Balzers

- Bendern

- Eschen

- Mauren

- Schaan

- Triesen

- Vaduz";

d) az V. melléklet (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

"4. Ausztriában a Burgenland, Niederösterreich, Steiermark és Wien termőhelyeken előállított alábbi borok:

- »Gewürztraminer« és »Muskat-Ottonel« fajtákból készített minőségi borok,

- Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein, Strohwein, Ausbruch".

27. 390 R 3220: A Bizottság 1990. november 7-i 3220/90/EGK rendelete a 822/87/EGK tanácsi rendeletben előírt egyes borászati eljárások használati feltételeinek megállapításáról (HL 308/22., 1990.11.8., 22. o.).

28. 390 R 3825: A Bizottság 1990. december 19-i 3825/90/EGK rendelete a Portugáliában a borászati ágazatban 1991. január 1-jétől szeptember 1-jéig alkalmazandó átmeneti intézkedésekről (HL L 366., 1990.12.29., 56. o.).

A rendelet rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a 2., 4. és 5. cikket nem kell alkalmazni.

48. JEGYZŐKÖNYV

a 105. és 111. cikkről

Az EGT-Vegyesbizottság által a 105. és 111. cikk alapján hozott határozatok nem befolyásolhatják az Európai Közösségek Bíróságának joggyakorlatát.

49. JEGYZŐKÖNYV

Ceutáról és Melilláról

Az EGT-ből származó és a megállapodás hatálya alá tartozó termékek Ceutába vagy Melillába történő behozatala esetén ugyanazokat a vámszabályokat kell alkalmazni, mint amelyeket a Spanyol Királyságnak és a Portugál Köztársaságnak az Európai Közösségekhez történő csatlakozásáról szóló okmány 2. jegyzőkönyve alapján a Közösség vámterületéről származó termékek vonatkozásában alkalmaznak. Az EFTA-államok ugyanazokat a vámszabályokat alkalmazzák a Ceutából és Melillából származó és a megállapodás hatálya alá tartozó termékek behozatala esetén, mint az EGT-ből származó és onnan behozott termékek esetében.

MELLÉKLETEK

I. MELLÉKLET

ÁLLAT- ÉS NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEK

A 17. cikkben hivatkozott lista

Az I. mellékletet a 21999D0624(01) váltja fel. Lásd: Az EGT-Vegyesbizottság 69/98. számú határozata, HL L 158., 1999.6.24., 1. o.

II. MELLÉKLET

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK, SZABVÁNYOK, VIZSGÁLATOK ÉS TANÚSÍTÁS

A 23. cikkben hivatkozott lista

BEVEZETÉS

Amennyiben az ebben a mellékletben hivatkozott jogi aktusok a Közösség jogrendjére jellemző olyan fogalmakat tartalmaznak vagy eljárásokra hivatkoznak, mint:

- preambulumok,

- a közösségi jogi aktusok címzettjei,

- hivatkozások az EK területeire vagy nyelveire,

- hivatkozások az EK-tagállamok, közintézményeik, vállalkozásaik vagy magánszemélyeik egymás vonatkozásában fennálló jogaira és kötelezettségeire, továbbá

- hivatkozások az információs és bejelentési eljárásokra,

a horizontális kiigazításokról szóló 1. jegyzőkönyvet kell alkalmazni, kivéve ha ez a melléklet másként rendelkezik.

SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK

Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 30. és 36. vagy 30-36. cikkére vonatkozó hivatkozások helyébe a megállapodás 11. és 13. vagy 11-13. cikkére vonatkozó hivatkozások lépnek.

I. GÉPJÁRMŰVEK

Az EFTA-államok 1995. január 1-jéig alkalmazhatják nemzeti jogszabályaikat, ideértve azt a lehetőséget, hogy megtagadják azon gépjárművek esetében a motor gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátására, a dízelmotor szemcsés szennyezőanyag-kibocsátására és a zajkibocsátásra vonatkozó ok miatt a nyilvántartásba vételt, az értékesítést, az üzembe helyezést vagy a használatot, amelyek a vonatkozó irányelvek hatálya alá esnek és amelyek megfelelnek a legutóbbi módosítás szerinti formában a 70/157/EGK, a 70/220/EGK, a 72/306/EGK és a 88/77/EGK irányelv követelményeinek, és amelyek a 70/156/EGK irányelvnek megfelelően a típusjóváhagyást megkapták. 1995. január 1-jétől az EFTA-államok továbbra is alkalmazhatják nemzeti jogszabályaikat, de lehetővé kell tenniük a közösségi jogi aktusok szerinti szabad forgalomba hozatalt. A közösségi jogi aktusokat módosító, naprakésszé tevő, kiterjesztő vagy egyéb módon fejlesztő valamennyi javaslat az irányelvek által lefedett területekkel kapcsolatban e megállapodás határozathozatalra vonatkozó általános rendelkezéseinek a tárgya.

Az EFTA-államok nem jogosultak arra, hogy 1995. január 1-jéig EGK-típusjóváhagyást adjanak teljes járművekre, vagy egyedi irányelvekben meghatározott igazolásokat adjanak ki rendszerekre, összetevőkre vagy különálló technikai egységekre az első bekezdés hatálya alá tartozó irányelveknek megfelelően.

HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 370 L 0156: A Tanács 1970. február 6-i 70/156/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 42., 1970.2.23., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 72 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27.,115. o.),

- 378 L 0315: A Tanács 1977. december 21-i 78/315/EGK irányelve (HL L 81., 1978.3.28., 1. o.),

- 378 L 0547: A Tanács 1978. június 12-i 78/547/EGK irányelve (HL L 168., 1978.6.26., 39. o.),

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 108. o.),

- 380 L 1267: A Tanács 1980. december 16-i 80/1267/EGK irányelve (HL L 375., 1980.12.31., 34. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 265., 1981.9.19., 28. o. tartalmazza,

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 211. o.),

- 387 L 0358: A Tanács 1987. június 25-i 87/358/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 51. o.),

- 387 L 0403: A Tanács 1987. június 25-i 87/403/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK irányelv 1. mellékletének kiegészítéséről (HL L 220., 1987.8.8., 44. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a 2. cikk a) pontja a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

"- »Typengenehmigung« az osztrák jogban,

- »tyyppihyväksyntä«/»typgodkännande« a finn jogban,

- »gerðarviðurkenning« az izlandi jogban,

- »Typengenehmigung« a lichtensteini jogban,

- »typegodkjenning« a norvég jogban,

- »typgodkännande« a svéd jogban.".

2. 370 L 0157: A Tanács 1970. február 6-i 70/157/EGK irányelve a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 42., 1970.2.23., 16. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 72 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 115. o.),

- 373 L 0350: A Bizottság 1973. november 7-i 73/350/EGK irányelve (HL L 321., 1973.11.22., 33. o.),

- 377 L 0212: A Tanács 1977. március 8-i 77/212/EGK irányelve (HL L 66., 1977.3.12., 33. o.),

- 381 L 0334: A Bizottság 1981. április 13-i 81/334/EGK irányelve (HL L 131., 1981.5.18., 6. o.),

- 384 L 0372: A Bizottság 1984. július 3-i 84/372/EGK irányelve (HL L 196., 1984.7.26., 47. o.),

- 384 L 0424: A Tanács 1984. szeptember 3-i 84/424/EGK irányelve (HL L 238., 1984.9.6., 31. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 211. o.),

- 389 L 0491: A Bizottság 1989. július 17-i 89/491/EGK irányelve (HL L 238., 1989.8.15., 43. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) a II. mellékletben a 3.1.3. pontra vonatkozó lábjegyzet a következőkkel egészül ki:

"A = Ausztria, FL = Liechtenstein, IS = Izland, N = Norvégia, S = Svédország, SF = Finnország";

b) a IV. mellékletben a típusengedélyt megadó ország megkülönböztető betűjére/betűire vonatkozó lábjegyzet a következőkkel egészül ki:

"A = Ausztria, FL = Liechtenstein, IS = Izland, N = Norvégia, S = Svédország, SF = Finnország".

3. 370 L 0220: A Tanács 1970. március 20-i 70/220/EGK irányelve a gépjárművek külső gyújtású motorjainak kipufogógázai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 76., 1970.4.6., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 72 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 115. o.),

- 374 L 0290: A Tanács 1974. május 28-i 74/290/EGK irányelve (HL L 159., 1974.6.15., 61. o.),

- 377 L 0102: A Bizottság 1976. november 30-i 77/102/EGK irányelve (HL L 32., 1977.2.3., 32. o.),

- 378 L 0665: A Bizottság 1978. július 14-i 78/665/EGK irányelve (HL L 223., 1978.8.14., 48. o.),

- 383 L 0351: A Tanács 1983. június 16-i 83/351/EGK irányelve (HL L 197., 1983.7.20., 1. o.),

- 388 L 0076: A Tanács 1987. december 3-i 88/76/EGK irányelve (HL L 36., 1988.2.9., 1. o.),

- 388 L 0436: A Tanács 1988. június 16-i 84/436/EGK irányelve (HL L 214., 1988.8.6., 1. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 303., 1988.11.8., 36. o. tartalmazza,

- 389 L 0458: A Tanács 1989. július 18-i 89/458/EGK irányelve (HL L 226., 1989.8.3., 1. o.),

- 389 L 0491: A Bizottság 1989. július 17-i 89/491/EGK irányelve (HL L 238., 1989.8.15., 43. o.),

- 391 L 0441: A Tanács 1991. június 26-i 91/441/EGK irányelve (HL L 242., 1991.8.30., 1. o.).

4. 370 L 0221: A Tanács 1970. március 20-i 70/221/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik folyékonytüzelőanyag-tartályaira és hátsó aláfutásgátlóira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 76., 1970.4.6., 23. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 65., 1979.3.15., 42. o. tartalmazza; az alábbi módosításokkal:

- 1 72 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.17., 116. o.),

- 379 L 0490: A Bizottság 1979. április 18-i 79/490/EGK irányelve (HL L 128., 1979.5.26., 22. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 188., 1979.7.26., 54. o. tartalmazza; amelynek módosított szövegváltozatát az 1981. április 13-i 81/333/EGK bizottsági irányelv tartalmazza,

- 381 L 0333: A Bizottság 1981. április 13-i 81/333/EGK irányelve (HL L 131., 1981.5.18., 4. o.).

5. 370 L 0222: A Tanács 1970. március 20-i 70/222/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijuk hátsó rendszámtábláinak elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 76., 1970.4.6., 25. o.), az alábbi módosítással:

- 1 72 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 116. o.).

6. 370 L 0311: A Tanács 1970. június 8-i 70/311/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijuk kormányberendezésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 133., 1970.6.18., 10. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 196., 1970.9.3., 14. o. tartalmazza, az alábbi módosítással:

- 1 72 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 116. o.).

7. 370 L 0387: A Tanács 1970. július 27-i 70/387/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik ajtajaira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 176., 1970.8.10., 5. o.), az alábbi módosítással:

- 1 72 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 116. o.).

8. 370 L 0388: A Tanács 1970. július 27-i 70/388/EGK irányelve a gépjárművek hangjelző berendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 176., 1970.8.10., 12. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 329., 1982.11.25., 31. o. tartalmazza; az alábbi módosításokkal:

- 1 72 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 116. o.),

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 108. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 212. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

az I. mellékletben az 1.4.1. pontban a zárójelben lévő szöveg a következőkkel egészül ki:

"12 Ausztria, 17 Finnország, IS Izland, FL Liechtenstein, 16 Norvégia, 5 Svédország".

9. 371 L 0127: A Tanács 1971. március 1-jei 71/127/EGK irányelve a gépjárművek visszapillantó tükreire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 68., 1971.3.22., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 72 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 116. o.),

- 379 L 0795: A Bizottság 1979. július 20-i 79/795/EGK irányelve (HL L 239., 1979.9.22., 1. o.),

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 109. o.),

- 385 L 0205: A Bizottság 1985. február 18-i 85/205/EGK irányelve (HL L 90., 1985.3.29., 1. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 212. o.),

- 386 L 0562: A Bizottság 1986. november 6-i 86/562/EGK irányelve (HL L 327., 1986.11.22., 49. o.),

- 388 L 0321: A Bizottság 1988. május 16-i 88/321/EGK irányelve (HL L 147., 1988.6.14., 77. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a II. melléklet 2. függelékében a 4.2. pontban szereplő számok felsorolása a következőkkel egészül ki:

"12 Ausztria, 17 Finnország, IS Izland, FL Liechtenstein, 16 Norvégia, 5 Svédország".

10. 371 L 0320: A Tanács 1971. július 26-i 71/320/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak fékberendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 202., 1971.9.6., 37. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 72 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 118. o.),

- 374 L 0132: A Bizottság 1974. február 11-i 74/132/EGK irányelve (HL L 74., 1974.3.19., 7. o.),

- 375 L 0524: A Bizottság 1975. július 25-i 75/524/EGK irányelve (HL L 236., 1975.9.8., 3. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 247., 1975.9.23., 36. o. tartalmazza,

- 379 L 0489: A Bizottság 1979. április 18-i 79/489/EGK irányelve (HL L 128., 1979.5.26., 12. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 188., 1979.7.26., 54. o. tartalmazza,

- 385 L 0647: A Bizottság 1985. december 23-i 85/647/EGK irányelve (HL L 380., 1985.12.31., 1. o.),

- 388 L 0194: A Bizottság 1988. március 24-i 88/194/EGK irányelve (HL L 92., 1988.4.9., 47. o.).

11. 372 L 0245: A Tanács 1972. június 20-i 72/245/EGK irányelve a gépjárművek külső gyújtású motorjai által előidézett rádiózavarok szűrésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 152., 1972.7.6., 15. o.), az alábbi módosítással:

- 389 L 0491: A Bizottság 1989. július 17-i 89/491/EGK irányelve (HL L 238., 1989.8.15., 43. o.).

12. 372 L 0306: A Tanács 1972. augusztus 2-i 72/306/EGK irányelve a járművekben használt dízelmotorok szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 190., 1972.8.20., 1. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 215., 1974.8.6., 20. o. tartalmazza; az alábbi módosítással:

- 389 L 0491: A Bizottság 1989. július 17-i 89/491/EGK irányelve (HL L 238., 1989.8.15., 43. o.).

13. 374 L 0060: A Tanács 1973. december 17-i 74/60/EGK irányelve a gépjárművek belső berendezéseire (a belső visszapillantó tükrök kivételével az utastér belső részeire, a kezelőszervek elrendezésére, a tetőre vagy tolótetőre, az ülések háttámlájára és hátsó ülésfelületére) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 38., 1974.2.11., 2. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 215., 1974.8.6., 20. o. és a HL L 53., 1977.2.25., 30. o. tartalmazza; az alábbi módosítással:

- 378 L 0632: A Bizottság 1978. május 19-i 78/632/EGK irányelve (HL L 206., 1978.7.29., 26. o.).

14. 374 L 0061: A Tanács 1973. december 17-i 74/61/EGK irányelve a gépjárművek jogosulatlan használata elleni védelemre szolgáló eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 38., 1974.2.11., 22. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 215., 1974.8.6., 20. o. tartalmazza.

15. 374 L 0297: A Tanács 1974. június 4-i 74/297/EGK irányelve a gépjárművek belső berendezéseire (a kormányszerkezet viselkedése ütközés esetén) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 165., 1974.6.20., 16. o.).

16. 374 L 0408: A Tanács 1974. július 22-i 74/408/EGK irányelve a gépjárművek belső berendezéseire (ülések és rögzítésük szilárdsága) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 221., 1974.8.12., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 381 L 0577: A Tanács 1981. július 20-i 81/557/EGK irányelve (HL L 209.,

1981.7.29., 34. o.).

17. 374 L 0483: A Tanács 1974. szeptember 17-i 74/483/EGK irányelve a gépjárművek kiálló részeire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 266., 1974.10.2., 4. o.), az alábbi módosításokkal:

- 379 L 0488: A Bizottság 1979. április 18-i 79/488/EGK irányelve (HL L 128., 1979.5.26., 1. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 212. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazítással kell alkalmazni:

az I. mellékletben a 3.2.2.2. pontra vonatkozó lábjegyzet a következőkkel egészül ki:

"12 Ausztria, 17 Finnország, IS Izland, FL Liechtenstein, 16 Norvégia, 5 Svédország".

18. 375 L 0443: A Tanács 1975. június 26-i 75/443/EGK irányelve a gépjárművek hátrameneti és sebességmérő berendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 196., 1975.7.26., 1. o.).

19. 376 L 0114: A Tanács 1975. december 18-i 76/114/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt tábláira és felirataira, valamint elhelyezésükre és rögzítési módjukra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 24., 1976.1.30., 1. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 56., 1976.3.4., 38. o. és a HL L 329., 1982.11.25., 31. o. tartalmazza; az alábbi módosításokkal:

- 378 L 0507: A Bizottság 1978. május 19-i 78/507/EGK irányelve (HL L 155., 1978.6.13., 31. o.),

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 109. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 213. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a 2.1.2. pontban a zárójelben lévő szöveg a következő szöveggel egészül ki:

"12 Ausztria, 17 Finnország, IS Izland, FL Liechtenstein, 16 Norvégia, 5 Svédország".

20. 376 L 0115: A Tanács 1975. december 18-i 76/115/EGK irányelve a gépjárművek biztonsági öveinek rögzítésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 24., 1976.1.30., 6. o.), az alábbi módosításokkal:

- 381 L 0575: A Bizottság 1981. július 20-i 81/575/EGK irányelve (HL L 209., 1981.7.29., 30. o.),

- 382 L 0318: A Bizottság 1982. április 2-i 82/318/EGK irányelve (HL L 139., 1982.5.19., 9. o.).

21. 376 L 0756: A Tanács 1976. július 27-i 76/756/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijuk világító és fényjelző berendezéseinek felszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 380 L 0233: A Bizottság 1979. november 21-i 80/233/EGK irányelve (HL L 51., 1980.2.25., 8. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 111., 1980.4.30., 22. o. tartalmazza,

- 382 L 0244: A Bizottság 1982. március 17-i 82/244/EGK irányelve (HL L 109., 1982.4.22., 31. o.),

- 383 L 0276: A Tanács 1983. május 26-i 83/276/EGK irányelve (HL L 151., 1983.6.9., 47. o.),

- 384 L 0008: A Bizottság 1983. december 14-i 84/8/EGK irányelve (HL L 9., 1984.1.12., 24. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 131., 1984.5.17., 50. o. és a HL L 135., 1984.5.22., 27. o. tartalmazza,

- 389 L 0278: A Bizottság 1989. március 28-i 89/278/EGK irányelve (HL L 109., 1989.4.20., 38. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 114., 1989.4.27., 52. o. tartalmazza.

22. 376 L 0757: A Tanács 1976. július 27-i 76/757/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik fényvisszaverőire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 32. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 109. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 213. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a III. mellékletben a 4.2. pont a következőkkel egészül ki:

"12 Ausztria

17 Finnország

15 Izland

FL Liechtenstein

16 Norvégia

5 Svédország."

23. 376 L 0758: A Tanács 1976. július 27-i 76/758/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik méretjelző, első (oldalsó), hátsó (oldalsó) helyzetjelző, valamint féklámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 54. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 109. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 213. o.),

- 389 L 0516: A Bizottság 1989. augusztus 1-jei 89/516/EGK irányelve (HL L 265., 1989.9.12., 1. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a III. mellékletben a 4.2. pont a következőkkel egészül ki:

"12 Ausztria

17 Finnország

15 Izland

FL Liechtenstein

16 Norvégia

5 Svédország."

24. 376 L 0759: A Tanács 1976. július 27-i 76/759/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 71. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 109. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 213. o.),

- 389 L 0277: A Bizottság 1989. március 28-i 89/277/EGK irányelve (HL L 109., 1989.4.20., 25. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 114., 1989.4.27., 52. o. tartalmazza.

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a III. mellékletben a 4.2. pont a következőkkel egészül ki:

"12 Ausztria

17 Finnország

15 Izland

FL Liechtenstein

16 Norvégia

5 Svédország."

25. 376 L 0760: A Tanács 1976. július 27-i 76/760/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 85. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 109. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 213. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

az I. mellékletben a 4.2. pont a következőkkel egészül ki:

"12 Ausztria

17 Finnország

15 Izland

FL Liechtenstein

16 Norvégia

5 Svédország."

26. 376 L 0761: A Tanács 1976. július 27-i 76/761/EGK irányelve a gépjárművek távolsági és/vagy tompított fényszóróira és az ilyen fényszórókhoz használt izzólámpákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 96. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 109. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 213. o.),

- 389 L 0517: A Bizottság 1989. augusztus 1-jei 89/517/EGK irányelve (HL L 265., 1989.9.12., 15. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a VI. mellékletben a 4.2. pont a következőkkel egészül ki:

"12 Ausztria

17 Finnország

15 Izland

FL Liechtenstein

16 Norvégia

5 Svédország."

27. 376 L 0762: A Tanács 1976. július 27-i 76/762/EGK irányelve a gépjárművek ködfényszóróira és az azokhoz használt izzólámpákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 122. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 109. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 213. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a II. mellékletben a 4.2. pont a következőkkel egészül ki:

"12 Ausztria

17 Finnország

15 Izland

FL Liechtenstein

16 Norvégia

5 Svédország."

28. 377 L 0389: A Tanács 1977. május 17-i 77/389/EGK irányelve a gépjárművontató szerkezetekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 145., 1977.6.13., 41. o.).

29. 377 L 0538: A Tanács 1977. június 28-i 77/538/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 220., 1977.8.29., 60. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 284., 1978.10.10., 11. o. tartalmazza; az alábbi módosításokkal:

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 110. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 213. o.),

- 389 L 0518: A Bizottság 1989. augusztus 1-jei 89/518/EGK irányelve (HL L 265., 1989.9.12., 24. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a II. mellékletben a 4.2. pont a következőkkel egészül ki:

"12 Ausztria

17 Finnország

15 Izland

FL Liechtenstein

16 Norvégia

5 Svédország."

30. 377 L 0539: A Tanács 1977. június 28-i 77/539/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik hátrameneti lámpájára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 220., 1977.8.29., 72. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 284., 1978.10.10., 11. o. tartalmazza; az alábbi módosításokkal:

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 110. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 213. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a II. mellékletben a 4.2. pont a következőkkel egészül ki:

"12 Ausztria

17 Finnország

15 Izland

FL Liechtenstein

16 Norvégia

5 Svédország."

31. 377 L 0540: A Tanács 1977. június 28-i 77/540/EGK irányelve a gépjárművek várakozást jelző lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 220., 1977.8.29., 83. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 284., 1978.10.10., 11. o. tartalmazza; az alábbi módosításokkal:

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 110. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 214. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a IV. mellékletben a 4.2. pont a következőkkel egészül ki:

"12 Ausztria

17 Finnország

15 Izland

FL Liechtenstein

16 Norvégia

5 Svédország."

32. 377 L 0541: A Tanács 1977. június 28-i 77/541/EGK irányelve a gépjárművek biztonsági öveire és utasbiztonsági rendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 220., 1977.8.29., 95. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 110. o.),

- 381 L 0576: A Tanács 1981. július 20-i 81/576/EGK irányelve (HL L 209., 1981.7.29., 32. o.),

- 382 L 0319: A Bizottság 1982. április 2-i 82/319/EGK irányelve (HL L 139., 1982.5.19., 17. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 214. o.),

- 390 L 0628: A Bizottság 1990. október 30-i 90/628/EGK irányelve (HL L 341., 1990.12.6., 1. o.).

A Szerződő Felek 1997. július 1-jéig megtagadhatják az M1, M2 és M3 kategóriákba tartozó járművek forgalomba hozatalát, amelyek biztonsági övei és utasbiztonsági rendszerei nem felelnek meg a legutóbb a 90/628/EGK irányelvvel módosított 77/541/EGK irányelv követelményeinek, azonban nem tagadhatják meg olyan járművek forgalomba hozatalát, amelyek megfelelnek ezeknek a követelményeknek.

Az EFTA-államok csak attól az időponttól adhatják meg a hivatkozott irányelvek szerinti EGK-típusjóváhagyást, amely időponttól kezdődően az érintett irányelveket teljes mértékben alkalmazzák.

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a III. mellékletben az 1.1.1. pont a következő szöveggel egészül ki:

"12 Ausztria

17 Finnország

15 Izland

FL Liechtenstein

16 Norvégia

5 Svédország".

33. 377 L 0649: A Tanács 1977. szeptember 27-i 77/649/EGK irányelve a gépjárművek vezetőinek látóterére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 267., 1977.10.19., 1. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 150., 1978.6.6., 6. o. tartalmazza; az alábbi módosításokkal:

- 381 L 0643: A Bizottság 1981. július 29-i 81/643/EGK irányelve (HL L 231., 1981.8.15., 41. o.),

- 388 L 0366: A Bizottság 1988. május 17-i 88/366/EGK irányelve (HL L 181., 1988.7.12., 40. o.).

34. 378 L 0316: A Tanács 1977. december 21-i 78/316/EGK irányelve a gépjárművek belső berendezéseire (a kezelőszervek, ellenőrző- és visszajelző lámpák jelölésére) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 81., 1978.3.28., 3. o.).

35. 378 L 0317: A Tanács 1977. december 21-i 78/317/EGK irányelve a gépjárművek üvegfelületeinek jég- és páramentesítő berendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 81., 1978.3.28., 27. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 194., 1978.7.19., 29. o. tartalmazza.

36. 378 L 0318: A Tanács 1977. december 21-i 78/318/EGK irányelve a gépjárművek ablaktörlő és ablakmosó rendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 81., 1978.3.28., 49. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 194., 1978.7.19., 30. o. tartalmazza.

37. 378 L 0548: A Tanács 1978. június 12-i 78/548/EGK irányelve a gépjárművek utasterének fűtésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 168., 1978.6.26., 40. o.).

38. 378 L 0549: A Tanács 1978. június 12-i 78/549/EGK irányelve a gépjárművek kerékdobjaira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 168., 1978.6.26., 45. o.).

39. 378 L 0932: A Tanács 1978. október 16-i 78/932/EGK irányelve a gépjárművek üléseinek fejtámláira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 325., 1978.11.20., 1. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 329., 1982.11.25., 31. o. tartalmazza; az alábbi módosításokkal:

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 110. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 214. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a VI. mellékletben az 1.1.1. pont a következő szöveggel egészül ki:

"12 Ausztria

17 Finnország

15 Izland

FL Liechtenstein

16 Norvégia

5 Svédország".

40. 378 L 1015: A Tanács 1978. november 23-i 78/1015/EGK irányelve a motorkerékpárok megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 349., 1978.12.13., 21. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 10., 1979.1.16., 15. o. tartalmazza, az alábbi módosításokkal:

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 110. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 214. o.),

- 387 L 0056: A Tanács 1986. december 18-i 87/56/EGK irányelve (HL L 24., 1987.1.27., 42. o.),

- 389 L 0235: A Tanács 1989. március 13-i 89/235/EGK irányelve (HL L 98., 1989.4.11., 1. o.).

Az EFTA-államok 1995. január 1-jéig alkalmazhatják nemzeti jogszabályaikat, ideértve azt a lehetőséget, hogy megtagadják zajszintjük vagy kipufogóberendezésük miatt azon gépjárművek bejegyzését, értékesítését, üzembe helyezését vagy használatát, amelyek a vonatkozó irányelvek hatálya alá esnek, és a legutóbbi formájában a 78/1015/EGK irányelv követelményeit kielégítik. 1995. január 1-jétől az EFTA-államok továbbra is folytathatják nemzeti jogszabályaik alkalmazását, de lehetővé kell tenniük a "közösségi vívmányok" szerinti szabad forgalomba hozatalt. A "közösségi vívmányokat" módosító, naprakésszé tevő, kiterjesztő vagy másféleképpen fejlesztő valamennyi javaslat az irányelvek által érintett tárgyakkal kapcsolatban e megállapodás általános döntéshozó rendelkezéseinek a tárgya.

Az EFTA-államok 1995. január 1-jéig nem jogosultak az irányelv szerinti tanúsítványok kiadására.

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) a 2. cikk a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

"- »Typengenehmigung« az osztrák jogban,

- »tyyppihyväksyntä«/»typgodkännande« a finn jogban,

- »gerðarviðurkenning« az izlandi jogban,

- »Typengenehmigung« a lichtensteini jogban,

- »typegodkjenning« a norvég jogban,

- »typgodkännande« a svéd jogban";

b) a II. mellékletben a 3.1.3. pont a következő szöveggel egészül ki:

"12 Ausztria

17 Finnország

15 Izland

FL Liechtenstein

16 Norvégia

5 Svédország."

41. 380 L 0780: A Tanács 1980. július 22-i 80/780/EGK irányelve az oldalkocsis vagy oldalkocsi nélküli kétkerekű gépjárművek visszapillantó tükreire és ezeknek a járművekre történő felerősítésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 229., 1980.8.30., 49. o.), az alábbi módosításokkal:

- 380 L 1272: A Tanács 1980. december 22-i 80/1272/EGK irányelve (HL L 375., 1980.12.31., 73. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 214. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a 8. cikk a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

"- »Typengenehmigung« az osztrák jogban,

- »tyyppihyväksyntä"/ »typgodkännande« a finn jogban,

- »gerðarviðurkenning« az izlandi jogban,

- »Typengenehmigung« a lichtensteini jogban,

- »typegodkjenning« a norvég jogban,

- »typgodkännande« a svéd jogban".

42. 380 L 1268: A Tanács 1980. december 16-i 80/1268/EGK irányelve a gépjárművek tüzelőanyag-fogyasztásáról szóló tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 375., 1980.12.31., 36. o.), az alábbi módosítással:

- 389 L 0491: A Bizottság 1989. július 17-i 89/491/EGK irányelve (HL L 238., 1989.8.15., 43. o.).

43. 380 L 1269: A Tanács 1980. december 16-i 80/1269/EGK irányelve a gépjárművek motorteljesítményére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 375., 1980.12.31., 46. o.), az alábbi módosításokkal:

- 388 L 0195: A Bizottság 1988. március 24-i 88/195/EGK irányelve (HL L 92., 1988.4.9., 50. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 105., 1988.4.26., 34. o. tartalmazza,

- 389 L 0491: A Bizottság 1989. július 17-i 89/491/EGK irányelve (HL L 238., 1989.8.15., 43. o.).

44. 388 L 0077: A Tanács 1987. december 3-i 88/77/EGK irányelve a járművekben használt dízelmotorok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 36., 1988.2.9., 33. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

az I. mellékletben az 5.1.3. pont a következő szöveggel egészül ki:

"12 Ausztria

17 Finnország

15 Izland

FL Liechtenstein

16 Norvégia

5 Svédország".

45. 389 L 0297: A Tanács 1989. április 13-i 89/297/EGK irányelve egyes gépjárművek és pótkocsijaik oldalsó védelmére (oldalsó védőszerkezetekre) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 124., 1989.5.5., 1. o.).

JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A SZERZŐDŐ FELEK TUDOMÁSUL VESZNEK

A Szerződő Felek tudomásul veszik az alábbi jogi aktusokat:

46. 377 Y 0726(01): A Tanács 1977. június 29-i állásfoglalása a személyszállító gépjárművekre vonatkozó teljes körű EGK-típusjóváhagyásról (HL C 177., 1977.7.26., 1. o.).

47. C/281/88/9. o.: A Bizottság közleménye a korábban egy másik tagállamban nyilvántartásba vett járművek típusjóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásairól (HL C 281., 1988.11.4., 9. o.).

II. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI TRAKTOROK
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 374 L 0150: A Tanács 1974. március 4-i 74/150/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 84., 1974.3.28., 10. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 226., 1976.8.18., 16. o. tartalmazza; az alábbi módosításokkal:

- 379 L 0694: A Tanács 1979. július 24-i 79/694/EGK irányelve (HL L 205., 1979.8.13., 17. o.),

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 382 L 0890: A Tanács 1982. december 17-i 82/890/EGK irányelve (HL L 378., 1982.12.31., 45. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 212. o.),

- 388 L 0297: A Tanács 1988. május 3-i 88/297/EGK irányelve (HL L 126., 1988.5.20., 52. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a 2. cikk a) pontja a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

"- »Typengenehmigung« az osztrák jogban,

- »tyyppihyväksyntä«/ »typgodkännande« a finn jogban,

- »gerðarviðurkenning« az izlandi jogban,

- »Typengenehmigung« a lichtensteini jogban,

- »typegodkjenning« a norvég jogban,

- »typgodkännande« a svéd jogban".

2. 374 L 0151: A Tanács 1974. március 4-i 74/151/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeire és jellemzőire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 84., 1974.3.28., 25. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 226., 1976.8.18., 16. o. tartalmazza; az alábbi módosításokkal:

- 382 L 0890: A Tanács 1982. december 17-i 82/890/EGK irányelve (HL L 378., 1982.12.31., 45. o.),

- 388 L 0410: A Bizottság 1988. június 21-i 88/410/EGK irányelve (HL L 200., 1988.7.26., 27. o.).

3. 374 L 0152: A Tanács 1974. március 4-i 74/152/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok legnagyobb tervezési sebességére és rakfelületére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 84., 1974.3.28., 33. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 226., 1976.8.18., 16. o. tartalmazza; az alábbi módosításokkal:

- 382 L 0890: A Tanács 1982. december 17-i 82/890/EGK irányelve (HL L 378., 1982.12.31., 45. o.),

- 388 L 0412: A Bizottság 1988. június 22-i 88/412/EGK irányelve (HL L 200., 1988.7.26., 31. o.).

4. 374 L 0346: A Tanács 1974. június 25-i 74/346/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok visszapillantó tükreire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 191., 1974.7.15., 1. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 226., 1976.8.18., 16. o. tartalmazza; az alábbi módosítással:

- 382 L 0890: A Tanács 1982. december 17-i 82/890/EGK irányelve (HL L 378., 1982.12.31., 45. o.).

5. 374 L 0347: A Tanács 1974. június 25-i 74/347/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok látómezejére és szélvédőtörlőire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 191., 1974.7.15., 5. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 226., 1976.8.18., 16. o. tartalmazza; az alábbi módosításokkal:

- 379 L 1073: A Bizottság 1979. november 22-i 79/1073/EGK irányelve (HL L 331., 1979.12.27., 20. o.),

- 382 L 0890: A Tanács 1982. december 17-i 82/890/EGK irányelve (HL L 378., 1982.12.31., 45. o.).

6. 375 L 0321: A Tanács 1975. május 20-i 75/321/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok kormányberendezésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 147., 1975.6.9., 24. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 226., 1976.8.18., 16. o. tartalmazza; az alábbi módosításokkal:

- 382 L 0890: A Tanács 1982. december 17-i 82/890/EGK irányelve (HL L 378., 1982.12.31., 45. o.),

- 388 L 0411: A Bizottság 1988. június 21-i 88/411/EGK irányelve (HL L 200., 1988.7.26., 30. o.).

7. 375 L 0322: A Tanács 1975. május 20-i 75/322/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokba szerelt külső gyújtású motorok által előidézett rádiózavarok szűrésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 147., 1975.6.9., 28. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 226., 1976.8.18., 16. o. tartalmazza; az alábbi módosítással:

- 382 L 0890: A Tanács 1982. december 17-i 82/890/EGK irányelve (HL L 378., 1982.12.31., 45. o.).

8. 376 L 0432: A Tanács 1976. április 6-i 76/432/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok fékberendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 122., 1976.5.8., 1. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 226., 1976.8.18., 16. o. tartalmazza; az alábbi módosítással:

- 382 L 0890: A Tanács 1982. december 17-i 82/890/EGK irányelve (HL L 378., 1982.12.31., 45. o.).

9. 376 L 0763: A Tanács 1976. július 27-i 76/763/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok utasülésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 135. o.), az alábbi módosítással:

- 382 L 0890: A Tanács 1982. december 17-i 82/890/EGK irányelve (HL L 378., 1982.12.31., 45. o.).

10. 377 L 0311: A Tanács 1977. március 29-i 77/311/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok vezetőire ható zajszintre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 105., 1977.4.28., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 382 L 0890: A Tanács 1982. december 17-i 82/890/EGK irányelve (HL L 378., 1982.12.31., 45. o.).

11. 377 L 0536: A Tanács 1977. június 28-i 77/536/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok borulás hatása elleni védőszerkezeteire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 220., 1977.8.29., 1. o.) az alábbi módosításokkal:

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 110. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 213. o.),

- 389 L 0680: A Tanács 1989. december 21-i 89/680/EGK irányelve (HL L 398., 1989.12.30., 26. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a VI. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"12 Ausztria

17 Finnország

15 Izland

FL Liechtenstein

16 Norvégia

5 Svédország".

12. 377 L 0537: A Tanács 1977. június 28-i 77/537/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokban használt dízelmotorok szennyezőanyagkibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 220., 1977.8.29., 38. o.), az alábbi módosítással:

- 382 L 0890: A Tanács 1982. december 17-i 82/890/EGK irányelve (HL L 378., 1982.12.31., 45. o.).

13. 378 L 0764: A Tanács 1978. július 25-i 78/764/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok vezetőülésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 255., 1978.9.18., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 110. o.),

- 382 L 0890: A Tanács 1982. december 17-i 82/890/EGK irányelve (HL L 378., 1982.12.31., 45. o.),

- 383 L 0190: A Bizottság 1983. március 28-i 83/190/EGK irányelve (HL L 109., 1983.4.26., 13. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 214. o.),

- 388 L 0465: A Bizottság 1988. június 30-i 88/465/EGK irányelve (HL L 228., 1988.8.17., 31. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a II. mellékletben a 3.5.2.1. pont a következő szöveggel egészül ki:

"12 Ausztria

17 Finnország

15 Izland

FL Liechtenstein

16 Norvégia

5 Svédország".

14. 378 L 0933: A Tanács 1978. október 17-i 78/933/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezéseinek elhelyezésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 325., 1978.11.20., 16. o.), az alábbi módosítással:

- 382 L 0890: A Tanács 1982. december 17-i 82/890/EGK irányelve (HL L 378., 1982.12.31., 45. o.).

15. 379 L 0532: A Tanács 1979. május 17-i 79/532/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezéseinek alkatrész-típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 145., 1979.6.13., 16. o.), az alábbi módosítással:

- 382 L 0890: A Tanács 1982. december 17-i 82/890/EGK irányelve (HL L 378., 1982.12.31., 45. o.).

16. 379 L 0533: A Tanács 1979. május 17-i 79/533/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok vontatószerkezetére és hátrameneti berendezésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 145., 1979.6.13., 20. o.), az alábbi módosítással:

- 382 L 0890: A Tanács 1982. december 17-i 82/890/EGK irányelve (HL L 378., 1982.12.31., 45. o.).

17. 379 L 0622: A Tanács 1979. június 25-i 79/622/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok borulás hatása elleni védőszerkezeteire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (statikus vizsgálat) (HL L 179., 1979.7.17., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 382 L 0953: A Bizottság 1982. december 15-i 82/953/EGK irányelve (HL L 386., 1982.12.31., 31. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 214. o.),

- 388 L 0413: A Bizottság 1988. június 22-i 88/413/EGK irányelve (HL L 200., 1988.7.26., 32. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a VI. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"12 Ausztria

17 Finnország

15 Izland

FL Liechtenstein

16 Norvégia

5 Svédország".

18. 380 L 0720: A Tanács 1980. június 24-i 80/720/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelőterére, vezetőhelyéhez történő hozzáférésre, ajtajaira és ablakaira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 194., 1980.7.28., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 382 L 0890: A Tanács 1982. december 17-i 82/890/EGK irányelve (HL L 378., 1982.12.31., 45. o.),

- 388 L 0414: A Bizottság 1988. június 22-i 88/414/EGK irányelve (HL L 200., 1988.7.26., 34. o.).

19. 386 L 0297: A Tanács 1986. május 26-i 86/297/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok erőleadó tengelycsonkjaira és ezek védőburkolatára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 186., 1986.7.8., 19. o.).

20. 386 L 0298: A Tanács 1986. május 26-i 86/298/EGK irányelve a keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hátul felszerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteiről (HL L 186., 1986.7.8., 26. o.), az alábbi módosítással:

- 389 L 0682: A Tanács 1989. december 21-i 89/682/EGK irányelve (HL L 398., 1989.12.30., 29. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a VI. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"12 Ausztria

17 Finnország

15 Izland

FL Liechtenstein

16 Norvégia

5 Svédország".

21. 386 L 0415: A Tanács 1986. július 24-i 86/415/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelőszerveinek beépítéséről, elhelyezéséről, működéséről és jelöléséről (HL L 240., 1986.8.26., 1. o.).

22. 387 L 0402: A Tanács 1987. június 25-i 87/402/EGK irányelve a keskeny nyomtávú mezőgazdasági és erdészeti traktorok vezetőülés elé szerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteiről (HL L 220., 1987.8.8., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 389 L 0681: A Tanács 1989. december 21-i 89/681/EGK irányelve (HL L 398., 1989.12.30., 27. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a VII. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"12 Ausztria

17 Finnország

15 Izland

FL Liechtenstein

16 Norvégia

5 Svédország".

23. 389 L 0173: A Tanács 1988. december 21-i 89/173/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeire és jellemzőire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 67., 1989.3.10., 1. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) a III. A. mellékletben az 5.4.1. pont 1. lábjegyzete a következő szöveggel egészül ki:

"12 Ausztria, 17 Finnország, IS Izland, FL Liechtenstein, 16 Norvégia, 5 Svédország";

b) az V. mellékletben az 2.1.3. pontban a zárójelben lévő szöveg a következő szöveggel egészül ki:

"12 Ausztria, 17 Finnország, IS Izland, FL Liechtenstein, 16 Norvégia, 5 Svédország".

III. EMELŐ ÉS GÉPI RAKODÓSZERKEZETEK
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 373 L 0361: A Tanács 1973. november 19-i 73/361/EGK irányelve a drótkötelek, láncok és horgok tanúsítására és jelölésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 335., 1973.12.5., 51. o.), az alábbi módosítással:

- 376 L 0434: A Bizottság 1976. április 13-i 76/434/EGK irányelve (HL L 122., 1976.5.8., 20. o.).

2. 384 L 0528: A Tanács 1984. szeptember 17-i 84/528/EGK irányelve a felvonó- és szállítóberendezésekre alkalmazandó közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 300., 1984.11.19.,72. o.) az alábbi módosításokkal:

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 214. o.),

- 388 L 0665: A Tanács 1988. december 21-i 88/665/EGK irányelve (HL L 382., 1988.12.31., 42. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

az I. mellékletben a 3. pontban a zárójelben lévő szöveg a következő szöveggel egészül ki:

"A Ausztria, FL Liechtenstein, IS Izland, N Norvégia, S Svédország, SF Finnország".

3. 384 L 0529: A Tanács 1984. szeptember 17-i 84/529/EGK irányelve az elektromos működésű felvonókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 300., 1984.11.19., 86. o.), az alábbi módosításokkal:

- 386 L 0312: A Bizottság 1986. június 18-i 86/312/EGK irányelve (HL L 196., 1986.7.18., 56. o.),

- 390 L 0486: A Tanács 1990. szeptember 17-i 90/486/EGK irányelve (HL L 270., 1990.10.2., 21. o.).

4. 386 L 0663: A Tanács 1986. december 22-i 86/663/EGK irányelve a tagállamok önjáró targoncákra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről (HL L 384., 1986.12.31., 12. o.), az alábbi módosítással:

- 389 L 0240: A Bizottság 1989. december 16-i 89/240/EGK irányelve (HL L 100., 1989.4.12., 1. o.).

IV. HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 379 L 0530: A Tanács 1979. május 14-i 79/530/EGK irányelve a háztartási készülékek energiafogyasztásának címkézéssel történő feltüntetéséről (HL L 145., 1979.6.13., 1. o.).

2. 379 L 0531: A Tanács 1979. május 14-i 79/531/EGK irányelve a háztartási készülékek energiafogyasztásának címkézéssel történő feltüntetéséről szóló 79/530/EGK irányelvnek a villamos sütőkre való alkalmazásáról (HL L 145., 1979.6.13.,7. o.), az alábbi módosítással:

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 227. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) az I. mellékletben a 3.1.1. pont a következő szöveggel egészül ki:

"sähköuuni, finnül (FI)

rafmagnsbökunarofn, izlandiul (IS)

elektrisk stekeovn, norvégul (N)

elektrisk ugn, svédül (S)";

b) az I. mellékletben a 3.1.3. pont a következő szöveggel egészül ki:

"käyttötilavuus, finnül (FI)

nýtanlegt rými, izlandiul (IS)

nyttevolum, norvégul (N)

nyttovolym, svédül (S)";

c) az I. mellékletben a 3.1.5.1. pont a következő szöveggel egészül ki:

"esilämmityskulutus 200°C:een, finnül (FI)

forhitunarnotkun í 200°C, izlandiul (IS)

energiforbruk ved oppvarming til 200°C, norvégul (N)

Energiförbrukning við uppvärmning till 200°C, svédül (S)

vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200°C:ssa), finnül (FI)

jafnstöðunotkun (ein klukkustund við 200°C), izlandiul (IS)

energiforbruk for å opprettholde en bestemt temperatur (en time på 200°C) norvégul (N)

Energiförbrukning för att upprätthålla en temperatur (på 200°C i en timme), svédül (S)

KOKONAISKULUTUS, finnül (FI)

ALLS, izlandiul (IS)

TOTALT, norvégul (N)

TOTALT, svédül (S)";

d) az I. mellékletben a 3.1.5.3. pont a következő szöveggel egészül ki:

"puhdistusvaiheen kulutus, finnül (FI)

hreinsilotunotkun, izlandiul (IS)

energiforbruk for en rengjøringsperiode, norvégul (N)

Energiförbrukning við en rengöringsprocess svédül (S)";

e) a következő mellékletekkel egészül ki:

II. h. melléklet

(ábrák a finn szövegváltozattal)

II. i. melléklet

(ábrák az izlandi szövegváltozattal)

II. j. melléklet

(ábrák a norvég szövegváltozattal)

II. k. melléklet

(ábrák a svéd szövegváltozattal)

3. 386 L 0594: A Tanács 1986. december 1-jei 86/594/EGK irányelve a háztartási készülékek zajkibocsátásáról (HL L 344., 1986.12.6., 24. o.).

V. GÁZKÉSZÜLÉKEK
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 378 L 0170: A Tanács 1978. február 13-i 78/170/EGK irányelve az új vagy már meglévő, nem ipari célú épületek helyiségeinek fűtésére vagy melegvíz-ellátására szolgáló hőfejlesztő berendezések teljesítményéről, valamint az új, nem ipari célú épületek hő- és melegvízelosztó hálózatának szigeteléséről (HL L 52., 1978.2.23., 32. o.).[9][13]

2. 390 L 0396: A Tanács 1990. június 29-i 90/396/EGK irányelve a gázüzemű berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 196., 1990.7.26., 15. o.).

VI. ÉPÍTÉSI MUNKAGÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 379 L 0113: A Tanács 1978. december 19-i 79/113/EGK irányelve az építési munkagépek és felszerelések zajkibocsátásának meghatározására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 33., 1979.2.8., 15. o.), az alábbi módosításokkal:

- 381 L 1051: A Tanács 1981. december 7-i 81/1051/EGK irányelve (HL L 376., 1981.12.30., 49. o.),

- 385 L 0405: A Bizottság 1985. július 11-i 85/405/EGK irányelve (HL L 233., 1985.8.30., 9. o.).

2. 384 L 0532: A Tanács 1984. szeptember 17-i 84/532/EGK irányelve az építési munkagépekkel és felszerelésekkel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 300., 1984.11.19., 111. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 41., 1985.2.12., 15. o. tartalmazza; az alábbi módosítással:

- 388 L 0665: A Tanács 1988. december 21-i 88/665/EGK irányelve (HL L 382., 1988.12.31., 42. o.).

3. 384 L 0533: A Tanács 1984. szeptember 17-i 84/533/EGK irányelve a kompresszorok megengedhető hangteljesítményszintjére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 300., 1984.11.19., 123. o.), az alábbi módosítással:

- 385 L 0406: A Bizottság 1985. július 11-i 85/406/EGK irányelve (HL L 233., 1985.8.30., 11. o.).

4. 384 L 0534: A Tanács 1984. szeptember 17-i 84/534/EGK irányelve a toronydaruk megengedhető hangteljesítményszintjére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 300., 1984.11.19., 130. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 41., 1985.2.12., 15. o. tartalmazza; az alábbi módosítással:

- 387 L 0405: A Tanács 1987. június 25-i 87/405/EGK irányelve (HL L 220., 1987.8.8., 60. o.).

5. 384 L 0535: A Tanács 1984. szeptember 17-i 84/535/EGK irányelve a hegesztőgenerátorok megengedhető hangteljesítményszintjére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 300., 1984.11.19., 142. o.), az alábbi módosítással:

- 385 L 0407: A Bizottság 1985. július 11-i 85/407/EGK irányelve (HL L 233., 1985.8.30., 16. o.).

6. 384 L 0536: A Tanács 1984. szeptember 17-i 84/536/EGK irányelve a villamos energiát termelő generátorok megengedhető hangteljesítményszintjére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 300., 1984.11.19., 149. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 41., 1985.2.12., 17. o. tartalmazza; az alábbi módosítással:

- 385 L 0408: A Bizottság 1985. július 11-i 85/408/EGK irányelve (HL L 233., 1985.8.30., 18. o.).

7. 384 L 0537: A Tanács 1984. szeptember 17-i 84/537/EGK irányelve a motoros kézi betontörők és légkalapácsok megengedhető hangteljesítményszintjére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 300., 1984.11.19., 156. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 41., 1985.2.12., 17. o. tartalmazza; az alábbi módosítással:

- 385 L 0409: A Bizottság 1985. július 11-i 85/409/EGK irányelve (HL L 233., 1985.8.30., 20. o.).

8. 386 L 0295: A Tanács 1986. május 26-i 86/295/EGK irányelve az egyes építési munkagépek borulás hatása elleni védőszerkezeteire (ROPS) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 186., 1986.7.8., 1. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a IV. mellékletben a zárójelben lévő szöveg a következő szöveggel egészül ki:

"A Ausztria, FL Liechtenstein, IS Izland, N Norvégia, S Svédország, SF Finnország".

9. 386 L 0296: A Tanács 1986. május 26-i 86/296/EGK irányelve az egyes építési munkagépek leeső tárgyak elleni védőszerkezeteire (FOPS) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 186., 1986.7.8., 10. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a IV. mellékletben a zárójelben lévő szöveg a következő szöveggel egészül ki:

"A Ausztria, FL Liechtenstein, IS Izland, N Norvégia, S Svédország, SF Finnország".

10. 386 L 0662: A Tanács 1986. december 22-i 86/662/EGK irányelve a hidraulikus kotrógépek, köteles kotrógépek, földtoló gépek, rakodógépek és kotró-rakodó gépek zajkibocsátásának korlátozásáról (HL L 384., 1986.12.31., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 389 L 0514: A Bizottság 1989. augusztus 2-i 89/514/EGK irányelve (HL L 253., 1989.8.30., 35. o.).

JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A SZERZŐDŐ FELEK TUDOMÁSUL VESZNEK

A Szerződő Felek tudomásul veszik az alábbi jogi aktusokat:

11. A Bizottság közleménye az építési munkagépek esetében alkalmazott harmonizált zajmérési módszerekről (elfogadva 1981. január 3-án).

12. 386 X 0666: A Tanács 1986. december 22-i 86/666/EGK ajánlása a meglévő szállodák tűzbiztonságosságáról (HL L 384., 1986.12.31., 60. o.).

VII. EGYÉB GÉPEK
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 384 L 0538: A Tanács 1984. szeptember 17-i 84/538/EGK irányelve a fűnyírók megengedhető hangteljesítményszintjére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 300., 1984.11.19., 171. o.), az alábbi módosításokkal:

- 387 L 0252: A Bizottság 1987. április 7-i 87/252/EGK irányelve (HL L 117., 1987.5.5., 22. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 158., 1987.6.18., 31. o. tartalmazza,

- 388 L 0180: A Tanács 1988. március 22-i 88/180/EGK irányelve (HL L 81., 1988.3.26., 69. o.),

- 388 L 0181: A Tanács 1988. március 22-i 88/181/EGK irányelve (HL L 81., 1988.3.26., 71. o.).

VIII. NYOMÁSTARTÓ EDÉNYEK
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 375 L 0324: A Tanács 1975. május 20-i 75/324/EGK irányelve az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 147., 1975.6.9., 40. o.).

2. 376 L 0767: A Tanács 1976. július 27-i 76/767/EGK irányelve a nyomástartó edényekre vonatkozó közös rendelkezésekre és vizsgálati módszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27.,153. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 110. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 213. o.),

- 388 L 0665: A Tanács 1988. december 21-i 88/665/EGK irányelve (HL L 382., 1988.12.31., 42. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

az I. melléklet 3.1. pontjának első francia bekezdésében és a II. melléklet 3.1.1.1.1. pontjának első francia bekezdésében zárójelben lévő szöveg a következő szöveggel egészül ki:

"A Ausztria, FL Liechtenstein, IS Izland, N Norvégia, S Svédország és SF Finnország".

3. 384 L 0525: A Tanács 1984. szeptember 17-i 84/525/EGK irányelve a varrat nélküli acél gázpalackokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 300., 1984.11.19., 1. o.).

4. 384 L 0526: A Tanács 1984. szeptember 17-i 84/526/EGK irányelve a varrat nélküli ötvözetlen alumínium és alumíniumötvözet gázpalackokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 300., 1984.11.19., 20. o.).

5. 384 L 0527: A Tanács 1984. szeptember 17-i 84/527/EGK irányelve a hegesztett ötvözetlen acél gázpalackokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 300., 1984.11.19., 48. o.).

6. 387 L 0404: A Tanács 1987. június 25-i 87/404/EGK irányelve az egyszerű nyomástartó edényekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 220., 1987.8.8., 48. o.), az alábbi módosítással:

- 390 L 0488: A Tanács 1990. szeptember 17-i 90/488/EGK irányelve (HL L 270., 1990.10.2., 25. o.).

JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A SZERZŐDŐ FELEK TUDOMÁSUL VESZNEK

A Szerződő Felek tudomásul veszik az alábbi jogi aktust:

7. 389 X 0349: A Bizottság 1989. április 13-i 89/349/EGK ajánlása a klórozott-fluorozott szénhidrogének aeroszolipar általi csökkentéséről (HL L 144., 1989.5.27., 56. o.).

IX. MÉRŐMŰSZEREK
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 371 L 0316: A Tanács 1971. július 26-i 71/316/EGK irányelve a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 202., 1971.9.6., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 72 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 118. o.),

- 372 L 0427: A Tanács 1972. december 19-i 72/427/EGK irányelve (HL L 291., 1972.12.28., 156. o.),

- 1 H 79: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 109. o.),

- 383 L 0575: A Tanács 1983. október 26-i 83/575/EGK irányelve (HL L 332., 1983.11.28., 43. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 212. o.),

- 387 L 0354: A Tanács 1987. június 25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 388 L 0665: A Tanács 1988. december 21-i 88/665/EGK irányelve (HL L 382., 1988.12.31., 42. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) az I. melléklet 3.1. pontjának első francia bekezdésében és a II. melléklet 3.1.1.1.1. a) pontjának első francia bekezdésében zárójelben lévő szöveg a következő szöveggel egészül ki:

"A Ausztria, FL Liechtenstein, IS Izland, N Norvégia, S Svédország, SF Finnország";

b) azoknak a jelzéseknek a helyébe, amelyeket a II. melléklet 3.2.1. pontja említ, az A, FL, IS, N, S, SF jelzésekhez szükséges betűk lépnek.

2. 371 L 0317: A Tanács 1971. július 26-i 71/317/EGK irányelve az 5 kilogrammtól 50 kilogrammig terjedő, közepes pontosságú hasábsúlyokra, és az 1 kilogrammtól 10 kilogrammig terjedő, közepes pontosságú hengersúlyokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 202., 1971.9.6., 14. o.).

3. 371 L 0318: A Tanács 1971. július 26-i 71/318/EGK irányelve a gáztérfogat-mérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 202., 1971.9.6., 21. o.), az alábbi módosításokkal:

- 374 L 0331: A Bizottság 1974. június 12-i 74/331/EGK irányelve (HL L 189., 1974.7.12., 9. o.),

- 378 L 0365: A Bizottság 1978. március 31-i 78/365/EGK irányelve (HL L 104., 1978.4.18., 26. o.),

- 382 L 0623: A Bizottság 1982. július 1-jei 82/623/EGK irányelve (HL L 252., 1982.8.27., 5. o.).

4. 371 L 0319: A Tanács 1971. július 26-i 71/319/EGK irányelve a folyadékmérőkre (kivéve a vízmérőkre) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 202., 1971.9.6., 32. o.).

5. 371 L 0347: A Tanács 1971. október 12-i 71/347/EGK irányelve a gabona hektolitertömegének mérésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 239., 1971.10.25., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 72 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 119. o.),

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 109. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 212. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

az 1. cikk a) pontjában a zárójelben lévő szöveg a következő szöveggel egészül ki:

"»EY hehtolitrapaino« (finnül)

»EB hektólítrapyngd« (izlandiul)

»EF hektolitervekt« (norvégul)

»EG hektolitervikt«" (svédül).

6. 371 L 0348: A Tanács 1971. október 12-i 71/348/EGK irányelve a folyadékmérők (kivéve a vízmérők) segédkészülékeire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 239., 1971.10.25., 9. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 72 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 119. o.),

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 109. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 212. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a melléklet IV. fejezetében a 4.8.1. pont vége a következő szöveggel egészül ki:

"10 Groschen (Ausztria)

10 penniä/10 penni (Finnország)

10 aurar (Izland)

1 Rappen (Liechtenstein)

10 øre (Norvégia)

1 öre (Svédország)".

7. 371 L 0349: A Tanács 1971. október 12-i 71/349/EGK irányelve a hajók tartályainak kalibrálására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 239., 1971.10.25., 15. o.).

8. 373 L 0360: A Tanács 1973. november 19-i 73/360/EGK irányelve a nem automatikus működésű mérlegekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 335., 1973.12.5., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 376 L 0696: A Bizottság 1976. július 27-i 76/696/EGK irányelve (HL L 236., 1976.8.27., 26. o.),

- 382 L 0622: A Bizottság 1982. július 1-jei 82/622/EGK irányelve (HL L 252., 1982.8.27., 2. o.),

- 390 L 0384: A Tanács 1990. június 20-i 90/384/EGK irányelve a nem automatikus működésű mérlegekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról (HL L 189., 1990.7.20., 1. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 258., 1990.9.22., 35. o. tartalmazza.

9. 373 L 0362: A Tanács 1973. november 19-i 73/362/EGK irányelve az anyagi hosszúságmérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 335., 1973.12.5., 56. o.), az alábbi módosításokkal:

- 378 L 0629: A Tanács 1978. június 19-i 78/629/EGK irányelve (HL L 206., 1978.7.29., 8. o.),

- 385 L 0146: A Bizottság 1985. január 31-i 85/146/EGK irányelve (HL L 54., 1985.2.23., 29. o.).

10. 374 L 0148: A Tanács 1974. március 4-i 74/148/EGK irányelve az 1 milligrammtól 50 kilogrammig terjedő, közepes pontosságot meghaladó súlyokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 84., 1974.3.28., 3. o.).

11. 375 L 0033: A Tanács 1974. december 17-i 75/33/EGK irányelve a hidegvízmérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 14., 1975.1.20., 1. o.).

12. 375 L 0106: A Tanács 1974. december 19-i 75/106/EGK irányelve az egyes előre csomagolt folyadékok térfogat szerinti kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 42., 1975.2.15., 1. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 324., 1975.12.16., 31. o. tartalmazza; az alábbi módosításokkal:

- 378 L 0891: A Bizottság 1978. szeptember 28-i 78/891/EGK irányelve (HL L 311., 1978.11.4., 21. o.),

- 379 L 1005: A Tanács 1979. november 23-i 79/1005/EGK irányelve (HL L 308., 1979.12.4., 25. o.),

- 385 L 0010: A Tanács 1984. december 18-i 85/10/EGK irányelve (HL L 4., 1985.1.5., 20. o.),

- 388 L 0316: A Tanács 1988. június 7-i 88/316/EGK irányelve (HL L 143., 1988.6.10., 26. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 189., 1988.7.20., 28. o. tartalmazza,

- 389 L 0676: A Tanács 1989. december 21-i 89/676/EGK irányelve (HL L 398., 1989.12.30., 18. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) a III. melléklet 1. pontja a) alpontjában felsorolt termékeket, amennyiben visszaváltható csomagolásban vannak, 1996. december 31-ig az alábbi térfogattal lehet forgalomba hozni:

Liechtensteinben: 0,7 liter

Svédországban: 0,7 liter

Norvégiában: 0,35-0,7 liter

Ausztriában: 0,7 liter

A III. melléklet 3. pontja a) alpontjában felsorolt termékeket, amennyiben visszaváltható csomagolásban vannak, Norvégiában 1996. december 31-ig 0,3750,7 literes térfogattal lehet forgalomba hozni.

A III. melléklet 4. pontjában felsorolt termékeket, amennyiben visszaváltható csomagolásban vannak, Svédországban 1996. december 31-ig 0,375-0,7 literes térfogattal lehet forgalomba hozni.

A III. melléklet 8. pontja a) és b) alpontjában felsorolt termékeket, amennyiben visszaváltható csomagolásban vannak, Norvégiában 1996. december 31-ig 0,35 literes térfogattal lehet forgalomba hozni.

Az ETFA-tagállamok 1993. január 1-jétől biztosítják a módosított 75/106/EGK irányelv követelményei szerint forgalomba hozott termékek szabad forgalmát;

b) a III. mellékletben a baloldali oszlop helyébe a következő szöveg lép:

Folyadékok
1. a) Bor friss szőlőből; szőlőmust alkohol hozzáadásával lefojtva, alkohol
hozzáadásával erjedésében gátolva, ideértve az alkohollal kevert
erjesztetlen mustból készült bort, kivéve a közös vámtarifa 2205 A és B
alszáma / a 2204 10, 2204 21 és 2204 29 HR-alszámok alá tartozó
borokat és a likőrborokat (ex 2205 C KV-vámtarifaalszám / ex 2204
HR-szám; részben erjedt szőlőmust vagy alkohol hozzáadása nélkül
lefojtva (2204KV-vámtarifaszám/ 2204 30 HR-alszám)
b) »Sárga« borok, amelyek a következő eredetmegjelölést használhatják:
»Cotes du Jura«, »Arbois«, »L'Etoile« és »Chateau-Chalon«
c) Egyéb nem habzó, erjesztett italok, pl. almabor, körtebor és mézbor (2207
B II KV-vámtarifaalszám / 2206 00 HR-alszám)
d) Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus
anyagokkal ízesítve (2206 KV-vámtarifaszám / 2205 HR-szám;
likőrborok (ex 2205 C KV-vámtarifaalszám / ex 2204 HR-alszám)
Folyadékok
2. a) - Habzóborok (2205 A KV-vámtarifaalszám / 2204 10 HR-alszám)
- palackozott bor, a 2204 10 alszám alá tartozó kivételével, gomba
formájú dugóval lezárva, lekötve; bor másképpen, az oldott szén-
dioxid következtében legalább 1 bar, de kevesebb mint 3 bar
túlnyomás alatt palackozva, 20 °C hőmérsékleten mérve (2205 B
KV-vámtarifaalszám / ex 2204 21 és ex 2204 29 HR-alszám)
b) Egyéb habzó erjesztett italok, pl. almabor, körtebor és mézbor (2207 B I
KV-vámtarifaalszám / 2206 00 HR-szám)
3. a) Malátából készült sör (2203 KV-vámtarifaszám / 2203 00 HR-szám),
kivéve a gyümölcsízesítésű sört
b) Gyümölcsízesítésű sör, gueuze
4. Szesz (nem a 2208 KV-vámtarifaszám / 2207 HR-vámtarifaszám alá
tartozók); likőr és más szeszes ital; alkoholos kinyeréssel készített
adalékanyagok (»koncentrált kivonatok«) italok gyártásához (2209 KV-
vámtarifaszám / 22 08 HR-szám)
5. Ecet és ecetpótlók (2210 KV-vámtarifaszám / 2209 00 HR-szám)
6. Olívaolaj (1507 A KV-vámtarifaalszám / 1509 10 és 1509 90 HR-alszám és
1510 HR-szám), egyéb étkezési olajok (1507 D II KV-vámtarifaalszám /
1507 és 1508 és 1511-1517 HR-szám)
7. - Tej, friss, nem sűrítve vagy édesítve (ex 0401 KV-vámtarifaszám / 0401
HR-szám), kivéve a joghurtot, kefirt, aludttejet, savót és egyéb erjesztett
vagy savanyított tejet
- Tejalapú italok (2202 B KV-vámtarifaalszám / ex 0403 10 és ex 0403 90
HR-alszám)
8. a) Víz, ideértve az ásványvizet és a szénsavas vizet is (2201 KV-
vámtarifaszám / 2201 HR-szám)
b) Limonádé, (beleértve az ásványvízből előállított limonádét is) és egyéb
alkoholmentes italok tej vagy tejzsír nélkül (2202 A KV-
vámtarifaalszám / 2202 HR-szám) kivéve a 2207 KV-vámtarifaszám /
2209 HR-szám alá tartozó gyümölcs- és zöldségleveket és sűrítményeket
c) Alkoholmentes aperitifként címkézett italok
9. Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve, alkohol
hozzáadása nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is, a 2007 B
KV-vámtarifaalszám / 2009 HR-szám alá tartozó, gyümölcsnektár (a Tanács
1975. november 17-i 75/726/EGK irányelve a gyümölcslevekről és egyes
hasonló termékekről szóló tagállami jogszabályok közelítéséről1)
1 HL L 311., 1975.12.1., 40. o.

13. 375 L 0107: A Tanács 1974. december 19-i 75/107/EGK irányelve a mérőedényként használt palackokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 42., 1975.2.15., 14. o.).

14. 375 L 0410: A Tanács 1975. június 24-i 75/410/EGK irányelve a folyamatosan összegező mérlegekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 183., 1975.7.14., 25. o.).

15. 376 L 0211: A Tanács 1976. január 20-i 76/211/EGK irányelve egyes előre csomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján történő kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 46., 1976.2.21., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 378 L 0891: A Bizottság 1978. szeptember 28-i 78/891/EGK irányelve (HL L 311., 1978.11.4., 21. o.).

16. 376 L 0764: A Tanács 1976. július 27-i 76/764/EGK irányelve az orvosi higanyos üveg maximumhőmérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 139. o.), az alábbi módosításokkal:

- 383 L 0128: A Tanács 1983. március 28-i 83/128/EGK irányelve (HL L 91., 1983.4.9., 29. o.),

- 384 L 0414: A Bizottság 1984. július 18-i 84/414/EGK irányelve (HL L 228., 1984.8.25., 25. o.).

17. 376 L 0765: A Tanács 1976. július 27-i 76/765/EGK irányelve a szeszfokmérőkre és az alkohol-sűrűségmérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 143. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 60., 1977.3.5., 26. o. tartalmazza; az alábbi módosítással:

- 382 L 0624: A Bizottság 1982. július 1-jei 82/624/EGK irányelve (HL L 252., 1982.8.27., 8. o.).

18. 376 L 0766: A Tanács 1976. július 27-i 76/766/EGK irányelve az alkoholtáblázatokról szóló tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 149. o.).

19. 376 L 0891: A Tanács 1976. november 4-i 76/891/EGK irányelve a villamos fogyasztásmérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 336., 1976.12.4., 30. o.), az alábbi módosítással:

- 382 L 0621: A Bizottság 1982. július 1-jei 82/621/EGK irányelve (HL L 252., 1982.8.27., 1. o.).

20. 377 L 0095: A Tanács 1976. december 21-i 77/95/EGK irányelve a viteldíjjelzőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 26., 1977.1.31., 59. o.).

21. 377 L 0313: A Tanács 1977. április 5-i 77/313/EGK irányelve a folyadékmérőkre (kivéve a vízmérőkre) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 105., 1977.4.28., 18. o.), az alábbi módosítással:

- 382 L 0625: A Bizottság 1982. július 1-jei 82/625/EGK irányelve (HL L 252., 1982.8.27., 10. o.).

22. 378 L 1031: A Tanács 1978. december 5-i 78/1031/EGK irányelve az automatikus ellenőrző és osztályozó mérlegekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 364., 1978.12.27., 1. o.).

23. 379 L 0830: A Tanács 1979. szeptember 11-i 79/830/EGK irányelve a melegvízmérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 259., 1979.10.15., 1. o.).

24. 380 L 0181: A Tanács 1979. december 20-i 80/181/EGK irányelve a tagállamok mértékegységekről szóló jogszabályainak közelítéséről és a 71/354/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 39., 1980.2.15., 40. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 296., 1981.10.15., 52. o. tartalmazza; az alábbi módosításokkal:

- 385 L 0001: A Tanács 1984. december 18-i 85/1/EGK irányelve (HL L 2., 1985.1.3., 11. o.),

- 387 L 0355: A Tanács 1987. június 25-i 87/355/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 46. o.),

- 389 L 0617: A Tanács 1989. november 27-i 89/617/EGK irányelve (HL L 357., 1989.12.7., 28. o.).

25. 380 L 0232: A Tanács 1980. január 15-i 80/232/EGK irányelve egyes előre csomagolt termékek névleges töltőtömegének és névleges térfogatának megengedett kiszerelési értéksorairól szóló tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 51., 1980.2.25., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 386 L 0096: A Tanács 1986. március 18-i 86/96/EGK irányelve (HL L 80., 1986.3.25., 55. o.),

- 387 L 0356: A Tanács 1987. június 25-i 87/356/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 48. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) az I. mellékletben a 1-1.6. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1. TÖMEG ALAPJÁN ÉRTÉKESÍTETT ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK (grammban kifejezett mennyiség)

1.1. Vaj (0403 KV-vámtarifaszám / 0405 00 HR-szám), emulgeált margarin vagy nem állati eredetű vagy növényi zsír (alacsony zsírtartalmú és kenhető)

125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 5000

1.2. Friss sajt, kivéve »petits suisses« és egyéb sajtok azonos kiszerelésben

(04 04 E I c KV-vámtarifaszám / 0406 10 HR-szám)

62.5 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 5000

1.3. Asztali- és főzősó (2501 A KV-vámtarifaszám / 2501 HR-szám)

125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 5000

1.4. Porcukor, nyers- vagy barnacukor, kandiscukor

125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000

1.5. Gabonakészítmények (kivéve a csecsemő és kisgyermekek számára szánt élelmiszert)

1.5.1. Gabonaliszt, -dara, -pehely, zabpehely és zabliszt (kivéve az 1.5.4. pontban említettek)

125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500[1] - 5000 - 10000[14]

1.5.2. Tészták (1903 KV-vámtarifaszám / 1902 HR-szám)

125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 10 000

1.5.3. Rizs (1006 KV-vámtarifaszám / 1006 HR-szám)

125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 2500 - 5000

1.5.4. Gabonából vagy gabonakészítményből puffasztással vagy pirítással előállított élelmiszer (puffasztott rizs, kukoricapehely és hasonló termékek) (1905 KV-vámtarifaszám / 1904 HR-szám)

250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000

1.6. Szárított zöldségek (0705 KV-vámtarifaszám / 0712-0713 HR-szám), szárított gyümölcs (ex 0801, 0803 B, 0804 B, 0812 KV-vámtarifaszám vagy -alszám / ex 0803, ex 0804, ex 0805, ex 0806, ex 0813 HR-szám)

125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 5000 - 7500 - 10 000

2 Kivéve a burgonyát és a szárított zöldségeket.";

b) az I. mellékletben a 4. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. KÉSZ FESTÉK ÉS LAKK (hozzáadott oldószerrel vagy anélkül; 3209 A II KV-vámtarifaszám / 3208, 3209, 3210 HR-szám, kivéve a diszpergált pigmentek és oldatok) (ml-ben kifejezett mennyiség)

25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 2000 - 2500 - 4000 -5000 - 10 000";

c) az I. mellékletben a 6. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. HÁZTARTÁSI TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK (szilárd és por tisztítószerek grammban, folyadékok és paszták milliliterben kifejezve)

A többek között a bőr és lábbeli, fa és padlóburkolat, tűzhely és fém (ideértve az autókat is), ablak és tükör (ideértve az autókat is) tisztítására (3405 KV-vámtarifaszám/ 3405 HR-szám); folteltávolító, keményítő és festék háztartási célra (3812 A és 3209 C KV-vámtarifaszám / 3809 10 és ex 3212 90 HR-szám), háztartási rovarirtó szerek (3811 KV-vámtarifaszám / 3808 10 HR-szám), vízkőoldó (ex 3402 KV-vámtarifaszám / ex 3401 és ex 3402 HR-szám), háztartási szagtalanító szerek (3306 B KV-vámtarifaszám / 3307 20, 3307 41 és 3307 49 HR-szám), nem gyógyszerészeti fertőtlenítőszerek

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 1500 -2000 - 5000 - 10 000";

d) az I. mellékletben a 7. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. KOZMETIKAI TERMÉKEK: SZÉPSÉGÁPOLÁSI ÉS TISZTÁLKODÁSI KÉSZÍTMÉNYEK (3306 A és B KV-vámtarifaalszám / 3303 és ex 3307 HR-szám) (szilárd és por kozmetikai termékek grammban, folyékonyak és krémszerűek milliliterben)";

e) az I. mellékletben a 8-8.4. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. MOSÓSZEREK

8.1. Szilárd pipere- és háztartási szappan (gramm) (ex 3401 KV-vámtarifaszám / ex 3401 11 és ex 3401 19 HR-alszám)

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1000

8.2. Lágy szappan (gramm) (3401 KV-vámtarifaszám / 3401 (20) HR-szám)

125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 5000 - 10 000

8.3. Szappanpehely és -forgács stb. (gramm) (ex 3401 KV-vámtarifaszám/ ex 3401 20 HR-szám)

250 - 500 - 750 - 1000 - 3000 - 5000 - 10 000

8.4. Folyékony mosó-, tisztító- és súrolószerek és kiegészítő termékek (3402 KV-vámtarifaszám / 3402 HR-szám) és hipoklorit készítmények (kivéve a 6. pontban említett termékeket) (mennyiség milliliterben kifejezve)

125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1250[1] - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 -5000 - 6000 - 7000 - 10 000[15]

"

26. 386 L 0217: A Tanács 1986. május 26-i 86/217/EGK irányelve a gépjárművek gumiabroncsnyomás-mérőjére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 152., 1986.6.6., 48. o.).

27. 390 L 0384: A Tanács 1990. június 20-i 90/384/EGK irányelve a nem automatikus működésű mérlegekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról (HL L 189., 1990.7.20., 1. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 258., 1990.9.22., 35. o. tartalmazza.

JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A SZERZŐDŐ FELEK TUDOMÁSUL VESZNEK

A Szerződő Felek tudomásul veszik az alábbi jogi aktusokat:

28. 376 X 0223: A Bizottság 1976. február 5-i 76/223/EGK ajánlása a tagállamok számára a szabadalmi egyezményekben említett mértékegységekről (HL L 43., 1976.2.19., 22. o.).

29. C/64/73/26. o.: A Bizottság közleménye a 71/316/EGK tanácsi rendelet alkalmazásában (HL C 64., 1973.8.6., 26. o.).

30. C/29/74/33. o.: A Bizottság közleménye a 71/316/EGK tanácsi rendelet alkalmazásában (HL C 29., 1974.3.18., 33. o.).

31. C/108/74/8. o.: A Bizottság közleménye a 71/316/EGK tanácsi rendelet alkalmazásában (HL C 108., 1974.9.18., 8. o.).

32. C/50/75/1. o.: A Bizottság közleménye a 71/316/EGK tanácsi rendelet alkalmazásában (HL C 50., 1975.3.3., 1. o.).

33. C/66/76/1. o: A Bizottság közleménye a 71/316/EGK tanácsi rendelet alkalmazásában (HL C 66., 1976.3.22., 1. o.).

34. C/247/76/1. o: A Bizottság közleménye a 71/316/EGK tanácsi rendelet alkalmazásában (HL C 247., 1976.10.20., 1. o.).

35. C/298/76/1. o: A Bizottság közleménye a 71/316/EGK tanácsi rendelet alkalmazásában (HL C 298., 1976.12.17., 1. o.).

36. C/9/77/1. o: A Bizottság közleménye a 71/316/EGK tanácsi rendelet alkalmazásában (HL C 9., 1977.1.13., 1. o.).

37. C/53/77/1. o: A Bizottság közleménye a 71/316/EGK tanácsi rendelet alkalmazásában (HL C 53., 1977.3.3., 1. o.).

38. C/176/77/1. o: A Bizottság közleménye a 71/316/EGK tanácsi rendelet alkalmazásában (HL C 176., 1977.7.25., 1. o.).

39. C/79/78/1. o: A Bizottság közleménye a 71/316/EGK tanácsi rendelet alkalmazásában (HL C 79., 1978.4.3., 1. o.).

40. C/221/78/1. o: A Bizottság közleménye a 71/316/EGK tanácsi rendelet alkalmazásában (HL C 221., 1978.9.18., 1. o.).

41. C/47/79/1. o: A Bizottság közleménye a 71/316/EGK tanácsi rendelet alkalmazásában (HL C 47., 1979.2.21., 1. o.).

42. C/194/79/1. o: A Bizottság közleménye a 71/316/EGK tanácsi rendelet alkalmazásában (HL C 194., 1979.7.31., 1. o.).

43. C/40/80/1. o: A Bizottság közleménye a 71/316/EGK tanácsi rendelet alkalmazásában (HL C 40., 1980.2.18., 1. o.).

44. C/349/80/1. o: A Bizottság közleménye a 71/316/EGK tanácsi rendelet alkalmazásában (HL C 349., 1980.12.31., 1. o.).

45. C/297/81/1. o: A Bizottság közleménye a 71/316/EGK tanácsi rendelet alkalmazásában (HL C 297., 1981.11.16., 1. o.).

X. ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 373 L 0023: A Tanács 1973. február 19-i 73/23/EGK irányelve a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról (HL L 77., 1973.3.26., 29. o.). Finnország, Izland és Svédország 1994. január 1-jétől felelnek meg az irányelv rendelkezéseinek.

2. 376 L 0117: A Tanács 1975. december 18-i 76/117/EGK irányelve a robbanásveszélyes környezetben használt villamos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 24., 1976.1.30., 45. o.).

3. 379 L 0196: A Tanács 1979. február 6-i 79/196/EGK irányelve a robbanásveszélyes környezetben használt bizonyos típusú védelemmel ellátott villamos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 43., 1979.2.20., 20. o.), az alábbi módosításokkal:

- 384 L 0047: A Bizottság 1984. január 16-i 84/47/EGK irányelve (HL L 31., 1984.2.2., 19. o.),

- 388 L 0571: A Bizottság 1988. november 10-i 88/571/EGK irányelve (HL L 311., 1988.11.17., 46. o.),

- 388 L 0665: A Tanács 1988. december 21-i 88/665/EGK irányelve (HL L 382., 1988.12.31., 42. o.),

- 390 L 0487: A Tanács 1990. szeptember 17-i 90/487/EGK irányelve (HL L 270., 1990.10.2., 23. o.).

4. 382 L 0130: A Tanács 1982. február 15-i 82/130/EGK irányelve a sújtólégveszélyes bányákban a robbanásveszélyes környezetben használt villamos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 59., 1982.3.2., 10. o.), az alábbi módosításokkal:

- 388 L 0035: A Bizottság 1987. december 2-i 88/35/EGK irányelve (HL L 20., 1988.1.26., 28. o.),

- 391 L 0269: A Bizottság 1991. április 30-i 91/269/EGK irányelve (HL L 134., 1991.5.29., 51. o.).

5. 384 L 0539: A Tanács 1984. szeptember 17-i 84/539/EGK irányelve a humán vagy állatorvos-tudományban használt elektromos orvosi készülékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 300., 1984.11.19., 179. o.).

6. 389 L 0336: A Tanács 1989. május 3-i 89/336/EGK irányelve az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 139., 1989.5.23., 19. o.).

7. 390 L 0385: A Tanács 1990. június 20-i 90/385/EGK irányelve az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 189., 1990.7.20., 17. o.).

JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A SZERZŐDŐ FELEK TUDOMÁSUL VESZNEK

A Szerződő Felek tudomásul veszik az alábbi jogi aktusokat:

8. C/184/79/1. o.: A Bizottság közleménye a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló, 1973. február 19-i 73/23/EGK tanácsi irányelv keretében (HL C 184., 1979.7.23., 1. o.), az alábbi módosítással:

- C/26/80/2. o.: A Bizottság közleményének módosítása (HL C 26., 1980.2.2., 2. o.).

9. C/107/80/2. o.: A Bizottság közleménye a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló, 1973. február 19-i 73/23/EGK tanácsi irányelv keretében (HL C 107., 1980.4.30., 2. o.).

10. C/199/80/2. o.: A Bizottság harmadik közleménye a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló, 1973. február 19-i 73/23/EGK tanácsi irányelv keretében (HL C 199., 1980.8.5., 2. o.).

11. C/59/82/2. o.: A Bizottság 1981. december 15-i közleménye a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló, 1973. február 19-i 73/23/EGK tanácsi irányelv - "alacsony feszültség irányelv" - keretében (HL C 59., 1982.3.9., 2. o.).

12. C/235/84/2. o.: A Bizottság negyedik közleménye a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló, 1973. február 19-i 73/23/EGK tanácsi irányelv keretében (HL C 235., 1984.9.5., 2. o.).

13. C/166/85/7. o.: A Bizottság ötödik közleménye a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló, 1973. február 19-i 73/23/EGK tanácsi irányelv keretében (HL C 166., 1985.7.5., 7. o.).

14. C/168/88/5. o.: A Bizottság közleménye a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló, 1973. február 19-i 73/23/EGK tanácsi irányelv keretében (HL C 168., 1988.6.27., 5. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL C 238., 1988.9.13., 4. o. tartalmazza.

15. C/46/81/3. o.: A Bizottság közleménye a robbanásveszélyes környezetben használt villamos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. december 18-i 76/117/EGK tanácsi irányelv keretében (HL C 46., 1981.3.5., 3. o.).

16. C/149/81/1. o.: A Bizottság közleménye a robbanásveszélyes környezetben használt villamos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. december 18-i 76/117/EGK tanácsi irányelv keretében (HL C 149., 1981.6.18., 1. o.).

17. 382 X 0490: A Bizottság 1982. július 6-i 82/490/EGK ajánlása a robbanásveszélyes környezetben használt villamos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. december 18-i 76/117/EGK tanácsi irányelvben előírt megfelelőségi igazolásokról (HL L 218., 1982.7.27., 27. o.).

18. C/328/82/2. o.: A Bizottság első közleménye a robbanásveszélyes környezetben használt villamos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1979. február 6-i 79/196/EGK tanácsi irányelv szerint (HL C 328., 1982.12.14., 2. o.) és melléklet (HL C 328. A, 1982.12.14., 1. o.).

19. C/356/83/20. o.: A Bizottság második közleménye a robbanásveszélyes környezetben használt villamos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1979. február 6-i 79/196/EGK tanácsi irányelv szerint (HL C 356., 1983.12.31., 20. o.) és melléklet (HL C 356. A, 1983.12.31., 1. o.).

20. C/194/86/3. o.: A Bizottság közleménye a robbanásveszélyes környezetben használt villamos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. december 18-i 76/117/EGK tanácsi irányelv keretében (HL C 194., 1986.8.1., 3. o.).

21. C/311/87/3. o.: A Bizottság közleménye a sújtólégveszélyes bányákban a robbanásveszélyes környezetben használt villamos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1982. február 15-i 82/130/EGK tanácsi irányelv szerint (HL C 311., 1987.11.21., 3. o.).

XI. TEXTILTERMÉKEK
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 371 L 0307: A Tanács 1971. július 26-i 71/307/EGK irányelve a textiltermékek elnevezésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 185., 1971.8.16., 16. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 72 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 118. o.),

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 109. o.),

- 383 L 0623: A Tanács 1983. november 25-i 83/623/EGK irányelve (HL L 353., 1983.12.15., 8. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 219. o.),

- 387 L 0140: A Bizottság 1987. február 6-i 87/140/EGK irányelve (HL L 56., 1987.2.26., 24. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

az 5. cikk (1) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

"- uusi villa

- ny ull

- ren ull

- kamull".

2. 372 L 0276: A Tanács 1972. július 17-i 72/276/EGK irányelve a kétkomponensű szálkeverék mennyiségi elemzésének egyes módszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 173., 1972.7.31., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 379 L 0076: A Bizottság 1978. december 21-i 79/76/EGK irányelve (HL L 17., 1979.1.24., 17. o.),

- 381 L 0075: A Tanács 1981. február 17-i 81/75/EGK irányelve (HL L 57., 1981.3.4., 23. o.),

- 387 L 0184: A Bizottság 1987. február 6-i 87/184/EGK irányelve (HL L 75., 1987.3.17., 21. o.).

3. 373 L 0044: A Tanács 1973. február 26-i 73/44/EGK irányelve a háromkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 83., 1973.3.30., 1. o.).

4. 375 L 0036: A Tanács 1974. december 17-i 75/36/EGK irányelve a textiltermékek elnevezésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 71/307/EGK irányelv kiegészítéséről (HL L 14., 1975.1.20., 15. o.).

JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A SZERZŐDŐ FELEK TUDOMÁSUL VESZNEK:

A Szerződő Felek tudomásul veszik az alábbi jogi aktusokat:

5. 387 X 0142: A Bizottság 1987. február 6-i 87/142/EGK ajánlása a szálkeverék mennyiségi elemzése előtt a nem szálasanyagok eltávolításának egyes módszereiről (HL L 57., 1987.2.27., 52. o.).

6. 387 X 0185: A Bizottság 1987. február 6-i 87/185/EGK ajánlása az akril és modakril szálak, poliklorid és trivinil szálak azonosítási elemzésének mennyiségi módszereiről (HL L 75., 1987.3.17., 28. o.).

XII. ÉLELMISZEREK

Az EK-Bizottság az EFTA-államok kiválóan képzett tudósai közül legalább egy olyan személyt választ, aki jelen lesz az élelmiszerügyi tudományos bizottságban, és aki jogosult arra, hogy ott kifejtse véleményét. Az ő véleményét külön kell jegyzőkönyvbe venni. Az EK-Bizottság megfelelő időben tájékoztatja az illető személyt a Bizottság üléséről, és eljuttatja neki a megfelelő tájékoztatást.

HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 362 L 2645: A Tanács 1962. október 23-i irányelve az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben történő felhasználásra engedélyezett színezőanyagokra vonatkozó tagállami előírások közelítéséről (HL 115., 1962.11.11., 2645/62. o.), az alábbi módosításokkal:

- 365 L 0469: A Tanács 1965. október 25-i 65/469/EGK irányelve (HL 178., 1965.10.26., 2793/65. o.),

- 367 L 0653: A Tanács 1967. október 24-i 67/653/EGK irányelve (HL 263., 1967.10.30., 4. o.),

- 368 L 0419: A Tanács 1968. december 20-i 68/419/EGK irányelve (HL L 309., 1968.12.24., 24. o.),

- 370 L 0358: A Tanács 1970. július 13-i 70/358/EGK irányelve (HL L 157., 1970.7.18., 36. o.),

- 1 72 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 120. o.),

- 376 L 0399: A Tanács 1976. április 6-i 76/399/EGK irányelve (HL L 108., 1976.4.26., 19. o.),

- 378 L 0144: A Tanács 1978. január 30-i 78/144/EGK irányelve (HL L 44., 1978.2.15., 20. o.),

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 110. o.),

- 381 L 0020: A Tanács 1981. január 20-i 81/20/EGK irányelve (HL L 43., 1981.2.14., 11. o.),

- 385 L 0007: A Tanács 1984. december 19-i 85/7/EGK irányelve (HL L 2., 1985.1.3., 22. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 214. o.).

2. 364 L 0054: A Tanács 1963. november 5-i 64/54/EGK irányelve az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben történő felhasználásra engedélyezett tartósítószerekről szóló tagállami jogszabályok közelítéséről (HL 12., 1964.1.27., 161/64. o.), az alábbi módosításokkal:

- 371 L 0160: A Tanács 1971. március 30-i 71/160/EGK irányelve (HL L 87., 1971.4.17., 12. o.),

- 1 72 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 121. o.),

- 372 L 0444: A Tanács 1972. december 26-i 72/444/EGK irányelve (HL L 298., 1972.12.31., 48. o.),

- 374 L 0062: A Tanács 1973. december 17-i 74/62/EGK irányelve (HL L 38., 1974.2.11., 29. o.),

- 374 L 0394: A Tanács 1974. július 22-i 74/394/EGK irányelve (HL L 208., 1974.7.30., 25. o.),

- 376 L 0462: A Tanács 1976. május 4-i 76/462/EGK irányelve (HL L 126., 1976.5.14., 31. o.),

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 110. o.),

- 381 L 0214: A Tanács 1981. március 16-i 81/214/EGK irányelve (HL L 101., 1981.4.11., 10. o.),

- 383 L 0636: A Tanács 1983. december 13-i 83/636/EGK irányelve (HL L 357., 1983.12.21., 40. o.),

- 384 L 0458: A Tanács 1984. szeptember 18-i 84/458/EGK irányelve (HL L 256., 1984.9.26., 19. o.),

- 385 L 0007: A Tanács 1984. december 19-i 85/7/EGK irányelve (HL L 2., 1985.1.3., 22. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 215. o.),

- 385 L 0585: A Tanács 1985. december 20-i 85/585/EGK irányelve (HL L 372., 1985.12.31., 43. o.).

3. 365 L 0066: A Tanács 1965. január 26-i 65/66/EGK irányelve az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben történő felhasználásra engedélyezett tartósítószerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról (HL 22., 1965.2.9., 373/65. o.), az alábbi módosításokkal:

- 367 L 0428: A Tanács 1967. június 27-i 67/428/EGK irányelve (HL 148., 1967.7.11., 10. o.),

- 376 L 0463: A Tanács 1976. május 4-i 76/463/EGK irányelve (HL L 126., 1976.5.14., 33. o.),

- 386 L 0604: A Tanács 1986. december 8-i 86/604/EGK irányelve (HL L 352., 1986.12.13., 45. o.).

4. 367 L 0427: A Tanács 1967. június 27-i 67/427/EGK irányelve a citrusfélék felszíni kezelésére szolgáló bizonyos tartósítószerek használatáról, valamint a citrusfélék belsejében és felületén található tartósítószerek mennyiségi és minőségi elemzéséhez használandó ellenőrzési intézkedésekről (HL 148., 1967.7.11., 1. o.).

5. 370 L 0357: A Tanács 1970. július 13-i 70/357/EGK irányelve az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben történő felhasználásra engedélyezett antioxidánsokról szóló tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 157., 1970.7.18., 31. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 72 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 121. o.),

- 378 L 0143: A Tanács 1978. január 30-i 78/143/EGK irányelve (HL L 44., 1978.2.15., 18. o.)

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 110. o.),

- 381 L 0962: A Tanács 1981. november 24-i 81/962/EGK irányelve (HL L 354., 1981.12.9., 22. o.),

- 385 L 0007: A Tanács 1984. december 19-i 85/7/EGK irányelve (HL L 2., 1985.1.3., 22. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 215. o.),

- 387 L 0055: A Tanács 1986. december 18-i 87/55/EGK irányelve (HL L 24., 1987.1.27., 41. o.).

6. 373 L 0241: A Tanács 1973. július 24-i 73/241/EGK irányelve az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 228., 1973.8.16., 23. o.), az alábbi módosításokkal:

- 374 L 0411: A Tanács 1974. augusztus 1-jei 74/411/EGK irányelve (HL L 221., 1974.8.12., 17. o.),

- 374 L 0644: A Tanács 1974. december 19-i 74/644/EGK irányelve (HL L 349., 1974.12.28., 63. o.),

- 375 L 0155: A Tanács 1975. március 4-i 75/155/EGK irányelve (HL L 64., 1975.3.11., 21. o.),

- 376 L 0628: A Tanács 1976. július 20-i 76/628/EGK irányelve (HL L 223., 1976.8.16., 1. o.),

- 378 L 0609: A Tanács 1978. június 29-i 78/609/EGK irányelve (HL L 197., 1978.7.22., 10. o.),

- 378 L 0842: A Tanács 1978. október 10-i 78/842/EGK irányelve (HL L 291., 1978.10.17., 15. o.),

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 110. o.),

- 380 L 0608: A Tanács 1980. június 30-i 80/608/EGK irányelve (HL L 170., 1980.7.3., 33. o.),

- 385 L 0007: A Tanács 1984. december 19-i 85/7/EGK irányelve (HL L 2., 1985.1.3., 22. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 216. o.),

- 389 L 0344: A Tanács 1989. május 3-i 89/344/EGK irányelve (HL L 142., 1989.5.25., 19. o.).

7. 373 L 0437: A Tanács 1973. december 11-i 73/437/EGK irányelve az emberi fogyasztásra szánt egyes cukorfajtákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 356., 1973.12.27., 71. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 110. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 216. o.).

8. 374 L 0329: A Tanács 1974. június 18-i 74/329/EGK irányelve az élelmiszerekben használható emulgeálószerekre, stabilizátorokra, sűrítőanyagokra és zselésítőanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 189., 1974.7.12., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 378 L 0612: A Tanács 1978. június 29-i 78/612/EGK irányelve (HL L 197., 1978.7.22., 22. o.),

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 110. o.),

- 380 L 0597: A Tanács 1980. május 29-i 80/597/EGK irányelve (HL L 155., 1980.6.23., 23. o.),

- 385 L 0006: A Tanács 1984. december 19-i 85/6/EGK irányelve (HL L 2., 1985.1.3., 21. o.),

- 385 L 0007: A Tanács 1984. december 19-i 85/7/EGK irányelve (HL L 2., 1985.1.3., 22. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 216. o.),

- 386 L 0102: A Tanács 1986. március 24-i 86/102/EGK irányelve (HL L 88., 1986.4.3., 40. o.),

- 389 L 0393: A Tanács 1989. június 14-i 89/393/EGK irányelve (HL L 186., 1989.6.30., 13. o.).

9. 374 L 0409: A Tanács 1974. július 22-i 74/409/EGK irányelve a mézre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 221., 1974.8.12., 10. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 110. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 216. o.).

10. 375 L 0726: A Tanács 1975. november 17-i 75/726/EGK irányelve a gyümölcslevekre és egyes hasonló termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 311., 1975.12.1., 40. o.) az alábbi módosításokkal:

- 379 L 0168: A Tanács 1979. február 5-i 79/168/EGK irányelve (HL L 37., 1979.2.13., 27. o.),

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 381 L 0487: A Tanács 1981. június 30-i 81/487/EGK irányelve (HL L 189., 1981.7.11., 43. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 216. és 217. o.),

- 389 L 0394: A Tanács 1989. június 14-i 89/394/EGK irányelve (HL L 186., 1989.6.30., 14. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

"f) »Must« a felhasznált gyümölcs (svéd) nevével gyümölcslevek esetén.".

11. 376 L 0118: A Tanács 1975. december 18-i 76/118/EGK irányelve az emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejtermékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 24., 1976.1.30., 49. o.), az alábbi módosításokkal:

- 378 L 0630: A Tanács 1978. június 19-i 78/630/EGK irányelve (HL L 206., 1978.7.29., 12. o.),

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 110. o.),

- 383 L 0635: A Tanács 1983. december 13-i 83/635/EGK irányelve (HL L 357., 1983.12.21., 37. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 216. és 217. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveggel egészül ki:

"c) »flødepulver« Dániában, »Rahmpulver« és »Sahnepulver« Németországban és Ausztriában, »gräddpulver« Svédországban, »nidurseydd nymjólk« Izlandon, »kermajauhe/gräddpulver« Finnországban és »fløtepulver« Norvégiában a melléklet 2. pontja d) pontjában meghatározott termék feltüntetésére.".

12. 376 L 0621: A Tanács 1976. július 20-i 76/621/EGK irányelve a közvetlenül emberi fogyasztásra szánt olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), valamint a hozzáadott olajokat és zsírokat tartalmazó élelmiszerek erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről (HL L 202., 1976.7.28., 35. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 110. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 216. o.).

13. 376 L 0895: A Tanács 1976. november 23-i 76/895/EGK irányelve a gyümölcsökben és zöldségekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról (HL L 340., 1976.12.9., 26. o.), az alábbi módosításokkal:

- 380 L 0428: A Bizottság 1980. március 28-i 80/428/EGK irányelve (HL L 102., 1980.4.19., 26. o.),

- 381 L 0036: A Tanács 1981. február 9-i 81/36/EGK irányelve (HL L 46., 1981.2.19., 33. o.),

- 382 L 0528: A Tanács 1982. július 19-i 82/528/EGK irányelve (HL L 234., 1982.8.9., 1. o.),

- 388 L 0298: A Tanács 1988. május 16-i 88/298/EGK irányelve (HL L 126., 1988.5.20., 53. o.),

- 389 L 0186: A Tanács 1989. március 6-i 89/186/EGK irányelve (HL L 66., 1989.3.10., 36. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

az I. melléklet helyébe a következő rendelkezés lép:

"I. melléklet

Az 1. cikkben említett termékek listája

HR-szám vagy -alszámKV-vámtarifaszámLeírás
07040701 BKáposzta, karfiol és kelbimbó, frissen
vagy hűtve
0709 700701 CSpenót, frissen vagy hűtve
ex 0709 90,0701 DSaláta, beleértve az endíviát és cikóriát,
0705frissen vagy hűtve
ex 0709 900701 EFehérrépa és kárdi frissen vagy hűtve
07080701 FHüvelyes zöldségek, hüvelyben vagy
kifejtve, frissen vagy hűtve
07060701 GSárgarépa, fehérrépa, salátának való
cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és
élelmezési célra alkalmas más gyökér,
frissen vagy hűtve
0703 10,0701 HHagyma, mogyoróhagyma és
0703 20fokhagyma, frissen vagy hűtve
0703 900701 IJPóréhagyma és egyéb hagymafélék,
frissen vagy hűtve
0709 200701 KSpárga, frissen vagy hűtve
0709 100701 LArticsóka, frissen vagy hűtve
07020701 MParadicsom, frissen vagy hűtve
ex 0709 900701 NOlajbogyó, frissen vagy hűtve
ex 0709 900701 OKapribogyó, frissen vagy hűtve
07070701 PUborka és apróuborka, frissen vagy hűtve
0709 51,0701 QGomba és szarvasgomba, frissen vagy
0709 52hűtve
ex 0709 900701 RÁnizskapor, frissen vagy hűtve
ex 0709 600701 SÉdespaprika, frissen vagy hűtve
ex 07090701 TMás zöldség, frissen vagy hűtve
ex 0710ex 0702Zöldség, nyersen, fagyasztva
ex 0801,ex 0801Datolya, banán, kókuszdió, brazil dió,
ex 0803,kesudió1, avokádó, mangó, guajava és
ex 0804mangosztán, friss, héj nélkül vagy
hántolva
ex 0805ex 0802Citrusfélék, frissen1
ex 0804ex 0803Füge frissen1
ex 0806ex 0804Szőlő frissen1
ex 0802ex 0805A 08.01 szám alá nem tartozó diók1, héj
nélkül vagy hántolva
08080806Alma, körte és birs, frissen1
08090807Csonthéjas gyümölcs, frissen1
ex 0810,0808Bogyófélék, frissen1
0807 20
ex 0810,0809Egyéb gyümölcs, frissen1
0807 10
ex 0811ex 0810Gyümölcs, nyersen, fagyasztva,
hozzáadott cukor nélkül1
1 A hűtött gyümölcsöt ugyanúgy kell kezelni, mint a friss gyümölcsöt.

"

14. 377 L 0436: A Tanács 1977. június 27-i 77/436/EGK irányelve a kávé- és cikóriakivonatokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 172., 1977.7.12., 20. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 217. o.),

- 385 L 0007: A Tanács 1984. december 19-i 85/7/EGK irányelve (HL L 2., 1985.1.3., 22. o.),

- 385 L 0573: A Tanács 1985. december 19-i 85/573/EGK irányelve (HL L 372., 1985.12.31., 22. o.).

15. 378 L 0142: A Tanács 1978. január 30-i 78/142/EGK irányelve a vinilklorid monomert tartalmazó és élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 44., 1978.2.15., 15. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 163., 1978.6.20., 24. o. tartalmazza.

16. 378 L 0663: A Tanács 1978. július 25-i 78/663/EGK irányelve az élelmiszerekben használható emulgálószerek, stabilizátorok, sűrítőanyagok és zselésítőanyagok különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról (HL L 223., 1978.8.14., 7. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 296., 1978.10.21., 50. o. és a HL L 91., 1979.4.10., 7. o. tartalmazza; az alábbi módosításokkal:

- 382 L 0504: A Tanács 1982. július 12-i 82/504/EGK irányelve (HL L 230., 1982.8.5., 35. o.),

- 390 L 0612: A Bizottság 1990. október 26-i 90/612/EGK irányelve (HL L 326., 1990.11.24., 58. o.).

17. 378 L 0664: A Tanács 1978. július 25-i 78/664/EGK irányelve az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben történő felhasználásra engedélyezett antioxidánsok különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról (HL L 223., 1978.8.14., 30. o.), az alábbi módosítással:

- 382 L 0712: A Tanács 1982. október 18-i 82/712/EGK irányelve (HL L 297., 1982.10.23., 31. o.).

18. 379 L 0112: A Tanács 1978. december 18-i 79/112/EGK irányelve a végső fogyasztók részére értékesítendő élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 33., 1979.2.8., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 79 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 218. o.),

- 385 L 0007: A Tanács 1984. december 19-i 85/7/EGK irányelve (HL L 2., 1985.1.3., 22. o.),

- 386 L 0197: A Tanács 1986. május 26-i 86/197/EGK irányelve (HL L 144., 1986.5.29., 38. o.),

- 389 L 0395: A Tanács 1989. június 14-i 89/395/EGK irányelve (HL L 186., 1989.6.30., 17. o.),

- 391 L 0072: A Bizottság 1991. január 16-i 91/72/EGK irányelve (HL L 42., 1991.2.15., 27. o.).

Az e megállapodás hatálybalépése előtt az abban az időben az EFTA-államok hatályban lévő vonatkozó nemzeti jogszabályaival összhangban felcímkézett élelmiszerek 1995. január 1-jéig a tagállamok saját piacán forgalomba hozhatóak.

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) az 5. cikk (3) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

"- finnül »säteilytetty, käsitelty ionisoivalla säteilyllä«,

- izlandiul »geislao, meohöndlao meo jónandi geislun«,

- norvégul »bestrålt, behandlet med ioniserende stråling«,

- svédül »bestrålad, behandlad med joniserande strålning«.";

b) a 9. cikk (6) bekezdésében a 22.06. vámtarifaszámnak a Harmonizált Rendszerben a 2206 00 91, 2206 00 93 és 2206 00 99 KN-kód felel meg;

c) a 9a. cikk (2) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

"- finnül »viimeinen käyttöajankohta«,

- izlandiul »síðasti neysludagur«,

- norvégul »holdbar til«,

- svédül »sista förbrukningsdagen«.";

d) a 10a. cikkben a 2204 vámtarifaszámnak a Harmonizált Rendszerben a 22.04. és 22.05. tarifaszám felel meg.

19. 379 L 0693: A Tanács 1979. július 24-i 79/693/EGK irányelve gyümölcsdzsemekre, - zselékre, és -lekvárokra, valamint gesztenyepürére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 205., 1979.8.13., 5. o.), az alábbi módosításokkal:

- 380 L 1276: A Tanács 1980. december 22-i 80/1276/EGK irányelve (HL L 375., 1980.12.31., 77. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 217. o.),

- 388 L 0593: A Tanács 1988. november 18-i 88/593/EGK irányelve (HL L 318., 1988.11.25., 44. o.).

20. 379 L 0700: A Bizottság 1979. július 24-i 79/700/EGK irányelve a gyümölcsökben és zöldségekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok hatósági ellenőrzésére vonatkozó közösségi mintavételi módszerek megállapításáról (HL L 207., 1979.8.15., 26. o.).

21. 379 L 0796: A Bizottság 1979. július 26-i 79/796/EGK első irányelve az emberi fogyasztásra szánt egyes cukorfajták vizsgálatára szolgáló közösségi elemzési módszerek megállapításáról (HL L 239., 1979.9.22., 24. o.).

22. 379 L 1066: A Bizottság 1979. november 13-i 79/1066/EGK első irányelve a kávé- és cikóriakivonatokat vizsgáló közösségi elemzési módszerek megállapításáról (HL L 327., 1979.12.24., 17. o.).

23. 379 L 1067: A Bizottság 1979. november 13-i 79/1067/EGK első irányelve egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejtermékek vizsgálatára szolgáló közösségi elemzési módszerek megállapításáról (HL L 327., 1979.12.24., 29. o.).

24. 380 L 0590: A Bizottság 1980. június 9-i 80/590/EGK irányelve az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokon és tárgyakon feltüntethető szimbólum meghatározásáról (HL L 151., 1980.6.19., 21. o.), az alábbi módosítással:

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 217. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) a melléklet címe a következő szavakkal egészül ki:

"»LIITE« (finnül)

»VIDAUKI« (izlandiul)

»VEDLEGG« (norvégul)

»BILAGA« (svédül)";

b) a melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"»tunnus« (finnül)

»merki« (izlandiul)

»symbol« (norvégul)

»symbol« (svédül)".

25. 380 L 0766: A Bizottság 1980. július 8-i 80/766/EGK irányelve az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak vinil-klorid monomer szintjének hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi elemzési módszer megállapításáról (HL L 213., 1980.8.16., 42. o.).

26. 380 L 0777: A Tanács 1980. július 15-i 80/777/EGK irányelve a természetes ásványvizek kinyerésére és forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 229., 1980.8.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 380 L 1276: A Tanács 1980. december 22-i 80/1276/EGK irányelve (HL L 375., 1980.12.31., 77. o.),

- 385 L 0007: A Tanács 1984. december 19-i 85/7/EGK irányelve (HL L 2., 1985.1.3., 22. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 217. o.).

27. 380 L 0891: A Bizottság 1980. július 25-i 80/891/EGK irányelve a közvetlenül emberi fogyasztásra szánt olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), valamint a hozzáadott olajokat és zsírokat tartalmazó élelmiszerek erukasav-tartalmának meghatározására vonatkozó közösségi vizsgálati módszerekről (HL L 254., 1980.9.27., 35. o.).

28. 381 L 0432: A Bizottság 1981. április 29-i 81/432/EGK irányelve az anyagokból és tárgyakból élelmiszerbe kerülő vinil-klorid hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi vizsgálati módszer megállapításáról (HL L 167., 1981.6.24., 6. o.).

29. 381 L 0712: A Bizottság 1981. július 28-i 81/712/EGK első irányelve az élelmiszerekben használt bizonyos adalékanyagok tisztasági követelményeknek való megfelelésének ellenőrzésére vonatkozó közösségi vizsgálati módszerek megállapításáról (HL L 257., 1981.9.10., 1. o.).

30. 382 L 0711: A Tanács 1982. október 18-i 82/711/EGK irányelve az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak komponensei kioldódásának vizsgálatához szükséges alapvető szabályok megállapításáról (HL L 297., 1982.10.23., 26. o.).

31. 383 L 0229: A Tanács 1983. április 25-i 83/229/EGK irányelve az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő regeneráltcellulóz-fóliából készült anyagokra és cikkekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 123., 1983.5.11., 31. o.), az alábbi módosítással:

- 386 L 0388: A Bizottság 1986. július 23-i 86/388/EGK irányelve (HL L 228., 1986.8.14., 32. o.).

32. 383 L 0417: A Tanács 1983. július 25-i 83/417/EGK irányelve az emberi fogyasztásra szánt egyes tejfehérjékre (kazeinekre és kazeinátokra) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 237., 1983.8.26., 25. o.), az alábbi módosítással:

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 217. o.).

33. 383 L 0463: A Bizottság 1983. július 22-i 83/463/EGK irányelve a végső fogyasztók részére értékesítendő élemiszerek címkézésén egyes összetevők feltüntetésére vonatkozó átmeneti intézkedésekről (HL L 255., 1983.9.15., 1. o.).

34. 384 L 0500: A Tanács 1984. október 15-i 84/500/EGK irányelve az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő kerámiatárgyakra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 277., 1984.10.20., 12. o.).

Norvégia és Svédország 1995. január 1-jétől megfelelnek az irányelv rendelkezéseinek.

35. 385 L 0503: A Bizottság 1985. október 25-i 85/503/EGK első irányelve az étkezési kazeinek és kazeinátok analitikai módszereiről (HL L 308., 1985.11.20., 12. o.).

36. 385 L 0572: A Tanács 1985. december 19-i 85/572/EGK irányelve az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak komponensei kioldódásának vizsgálatához alkalmazandó élelmiszer-utánzó modellanyagok listájának megállapításáról (HL L 372., 1985.12.31., 14. o.).

37. 385 L 0591: A Tanács 1985. december 20-i 85/591/EGK irányelve az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek ellenőrzésére szolgáló közösségi mintavételi és vizsgálati módszerek bevezetéséről (HL L 372., 1985.12.31., 50. o.).

38. 386 L 0362: A Tanács 1986. július 24-i 86/362/EGK irányelve a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról (HL L 221., 1986.8.7., 37. o.), az alábbi módosítással:

- 388 L 0298: A Bizottság 1988. május 16-i 88/298/EGK irányelve (HL L 126., 1988.5.20., 53. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

az I. melléklet helyébe a következő melléklet lép:

"I. melléklet

HR-számKV-vámtarifaszámLeírás
ex 1001ex 1001Búza
10021002Rozs
10031003Árpa
10041004Zab
ex 1005ex 1005Kukorica
ex 1006ex 1006Hántolatlan rizs
ex 1007ex 1007Hajdina, köles, magvak, cirok, trekala és egyéb
gabona"

"

39. 386 L 0363: A Tanács 1986. július 24-i 86/363/EGK irányelve az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról (HL L 221., 1986.8.7.,

43. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

az I. melléklet helyébe a következő melléklet lép:

"I. melléklet

HR-szám vagy -alszámKV-vámtarifaszámLeírás
0201,ex 0201Ló, szamár, lóöszvér és szamáröszvér,
szarvasmarhaféle, sertés, juh és kecske húsa vagy
élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és
belsőség, frissen, hűtve vagy fagyasztva
0202,
0203,
0204,
0205,
0206
ex 02070202Levágott baromfi (azaz tyúkok, kacsa, liba, pulyka és
gyöngytyúk) és annak élelmezési célra alkalmas
vágási mellékterméke és belsőség (a máj kivételével),
frissen, hűtve vagy fagyasztva
0207 31,0203Baromfi máj, frissen, hűtve vagy fagyasztva, sózva
vagy sós lében
ex 0207 39,
0207 50,
ex 0210 90
HR-szám vagy -alszámKV-vámtarifaszámLeírás
0208 10,ex 0204Házigalamb, házinyúl és vad egyéb húsa és
élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és
belsőség, frissen, hűtve vagy fagyasztva
ex 0208 90
0209ex 0205Sertésszalonna, sertés- és baromfizsír, frissen, hűtve,
fagyasztva, sózva, sós lében, szárítva vagy füstölve
02100206Hús és élelmezési célra alkalmas vágási
melléktermék és belsőség (baromfi máj kivételével)
sózva, sós lében, szárítva vagy füstölve
ex 0401,0401Tej és tejszín, frissen, nem sűrítve vagy cukor nélkül
ex 0403,
ex 0404
ex 0401,
0402,
0402Tej és tejszín, tartósítva, sűrítve vagy cukrozva
ex 0403,
ex 0404
04050403Vaj
04060404Sajt és túró
ex 0407,ex 0405Madártojás és tojássárgája, frissen, szárítva vagy
másképpen tartósítva, cukrozva is, kivéve a
keltetőtojásokat és a nem táplálkozás céljára szolgáló
tojásokat és tojássárgát
ex 0408
1601,1601Kolbász és hasonló termék húsból, vágási
melléktermékből, belsőségből és vérből
ex 1902 20
ex 0210 90,
1602,
1902 20
1602Másként elkészített vagy tartósított hús, vágási
melléktermék vagy belsőség"

"

40. 386 L 0424: A Bizottság 1986. július 15-i 86/424/EGK első irányelve az étkezési kazeinek és kazeinátok vegyi elemzéséhez szükséges közösségi mintavételi módszerek megállapításáról (HL L 243., 1986.8.28., 29. o.).

41. 387 L 0250: A Bizottság 1987. április 15-i 87/250/EGK irányelve a végső fogyasztók részére értékesítendő alkoholtartalmú italok címkézésénél az alkoholtartalom térfogatszázalékos jelöléséről (HL L 113., 1987.4.30., 57. o.).

42. 387 L 0524: A Bizottság 1987. október 6-i 87/524/EGK első irányelve a tartós tejtermékek vizsgálatára szolgáló vegyi elemzéshez szükséges közösségi mintavételi módszerek megállapításáról (HL L 306., 1987.10.28., 24. o.).

43. 388 L 0344: A Tanács 1988. június 13-i 88/344/EGK irányelve az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők előállításánál használt extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 157., 1988.6.24., 28. o.).

44. 388 L 0388: A Tanács 1988. június 22-i 88/388/EGK irányelve az élelmiszerekben felhasználandó aromaanyagokra és az előállításukhoz szükséges alapanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 184., 1988.7.15., 61. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 345., 1988.12.14., 29. o. tartalmazza; az alábbi módosítással:

- 391 L 0071: A Bizottság 1991. január 16-i 91/71/EGK irányelve (HL L 42., 1991.2.15., 25. o.).

45. 388 D 0389: A Tanács 1988. június 22-i 88/389/EGK határozata az ízesítőanyagkészítményekben használt alapanyagok és egyéb anyagok jegyzékének a Bizottság általi összeállításáról (HL L 184., 1988.7.15., 67. o.).

46. 389 L 0107: A Tanács 1988. december 21-i 89/107/EGK irányelve az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszeradalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 40., 1989.2.11., 27. o.).

47. 389 L 0108: A Tanács 1988. december 21-i 89/108/EGK irányelve az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 40., 1989.2.11., 34. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a 8. cikk (1) bekezdése a) pontja a következő szöveggel egészül ki:

"- finnül »pakastettu«

- izlandiul »hraðfryst«

- norvégul »dypfryst«

- svédül »djupfryst«".

48. 389 L 0109: A Tanács 1988. december 21-i 89/109/EGK irányelve az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 40., 1989.2.11., 38. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 347., 1989.11.28., 37. o. tartalmazza.

49. 389 L 0396: A Tanács 1989. június 14-i 89/396/EGK irányelve az egyes árutételekhez tartozó élelmiszereket azonosító jelzésekről és jelölésekről (HL L 186., 1989.6.30., 21. o.), az alábbi módosítással:

- 391 L 0238: A Tanács 1991. április 22-i 91/238/EGK irányelve (HL L 107., 1991.4.27., 50. o.).

50. 389 L 0397: A Tanács 1989. június 14-i 89/397/EGK irányelve az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről (HL L 186., 1989.6.30., 23. o.).

51. 389 L 0398: A Tanács 1989. május 3-i 89/398/EGK irányelve a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 186., 1989.6.30., 27. o.).

52. 390 L 0128: A Bizottság 1990. február 23-i 90/128/EGK irányelve az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról (HL L 75., 1990.3.21., 19. o.).

53. 390 L 0496: A Tanács 1990. szeptember 24-i 90/496/EGK irányelve az élelmiszerek tápértékjelöléséről (HL L 276., 1990.10.6., 40. o.).

54. 390 L 0642: A Tanács 1990. november 27-i 90/642/EGK irányelve egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedhető legmagasabb mértékének meghatározásáról (HL L 350., 1990.12.14., 71. o.).

JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A SZERZŐDŐ FELEK TUDOMÁSUL VESZNEK

A Szerződő Felek tudomásul veszik az alábbi jogi aktusokat:

55. 378 X 0358: A Bizottság 1978. március 29-i 78/358/EGK ajánlása a tagállamok számára a szacharin élelmiszer-összetevőként való felhasználásáról és tabletta formában a végső fogyasztónak való értékesítéséről (HL L 103., 1978.4.15., 32. o.).

56. 380 X 1089: A Bizottság 1980. november 11-i 80/1089/EGK ajánlása a tagállamok számára az élelmiszer-adalékanyagok biztonsági értékelésére vonatkozó vizsgálatokról (HL L 320., 1980.11.27., 36. o.).

57. C/271/89/3. o.: A Bizottság COM (89) 256. értelmező közleménye az élelmiszerek Közösség területén történő szabad forgalmáról (HL C 271., 1989.10.24., 3. o.).

XIII. GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK

Az EFTA Felügyeleti Hatóság eljárási szabályzatának megfelelően kijelölhet két megfigyelőt, akik a gyógyszerészeti bizottság létrehozásáról szóló, 1975. május 20-i 75/320/EGK tanácsi határozat 2. cikkének első francia bekezdésében meghatározott bizottsági feladatokban részt vehetnek.

E megállapodás 101. cikkének sérelme nélkül az EK-Bizottság a megállapodás 99. cikkének megfelelően meghívja az EFTA-államok szakértőit, hogy vegyenek részt a 75/320/EGK tanácsi határozat 2. cikkének második francia bekezdésében leírt feladatokban.

Az EK-Bizottság megfelelő időben tájékoztatja az EFTA Felügyeleti Hatóságot a bizottság ülésének időpontjáról, és eljuttatja a vonatkozó dokumentumokat.

HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 365 L 0065: A Tanács 1965. január 26-i 65/65/EGK irányelve a törzskönyvezett gyógyszerkészítményekre vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított rendelkezések közelítéséről (HL 22., 1965.2.9., 369/65. o.), az alábbi módosításokkal:

- 375 L 0319: A Tanács 1975. május 20-i 75/319/EGK második irányelve a törzskönyvezett gyógyszerkészítményekre vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított rendelkezések közelítéséről (HL L 147., 1975.6.9., 13. o.),

- 383 L 0570: A Tanács 1983. október 26-i 83/570/EGK irányelve (HL L 332., 1983.11.28., 1. o.),

- 387 L 0021: A Tanács 1986. december 22-i 87/21/EGK irányelve (HL L 15., 1987.1.17., 36. o.),

- 389 L 0341: A Tanács 1989. május 3-i 89/341/EGK irányelve (HL L 142., 1989.5.25., 11. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 176., 1989.6.23., 55. o. tartalmazza.

2. 375 L 0318: A Tanács 1975. május 20-i 75/318/EGK irányelve a törzskönyvezett gyógyszerkészítmények vizsgálatával kapcsolatos analitikai, farmako-toxikológiai és klinikai előírásokra és vizsgálati tervekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 147., 1975.6.9., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 383 L 0570: A Tanács 1983. október 26-i 83/570/EGK irányelve (HL L 332., 1983.11.28., 1. o.),

- 387 L 0019: A Tanács 1986. december 22-i 87/19/EGK irányelve (HL L 15., 1987.1.17., 31. o.),

- 389 L 0341: A Tanács 1989. május 3-i 89/341/EGK irányelve (HL L 142., 1989.5.25., 11. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 176., 1989.6.23., 55. o. tartalmazza.

3. 375 L 0319: A Tanács 1975. május 20-i 75/319/EGK második irányelve a törzskönyvezett gyógyszerkészítményekre vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított rendelkezések közelítéséről (HL L 147., 1975.6.9., 13. o.), az alábbi módosításokkal:

- 378 L 0420: A Tanács 1978. május 2-i 78/420/EGK irányelve (HL L 123., 1978.5.11., 26. o.),

- 383 L 0570: A Tanács 1983. október 26-i 83/570/EGK irányelve (HL L 332., 1983.11.28., 1. o.),

- 389 L 0341: A Tanács 1989. május 3-i 89/341/EGK irányelve (HL L 142., 1989.5.25., 11. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 176., 1989.6.23., 55. o. tartalmazza.

4. 378 L 0025: A Tanács 1977. december 12-i 78/25/EGK irányelve a gyógyszerkészítményekhez hozzáadható színezőanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 11., 1978.1.14., 18. o.), az alábbi módosítással:

- 1 72 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27.),

- 381 L 0464: A Tanács 1981. június 24-i 81/464/EGK irányelve (HL L 183., 1981.7.4., 33. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15.).

5. 381L 0851: A Tanács 1981. szeptember 28-i 81/851/EGK irányelve az állatgyógyászati készítményekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 317., 1981.11.6., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 390 L 0676: A Tanács 1990. december 13-i 90/676/EGK irányelve (HL L 373., 1990.12.31., 15. o.).

6. 381 L 0852: A Tanács 1981. szeptember 28-i 81/852/EGK irányelve az állatgyógyászati készítmények vizsgálatával kapcsolatos analitikai, farmako-toxikológiai és klinikai előírásokra és vizsgálati tervekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 317., 1981.11.6., 16. o.), az alábbi módosítással:

- 387 L 0020: A Tanács 1986. december 22-i 87/20/EGK irányelve (HL L 15., 1987.1.17., 34. o.).

7. 386 L 0609: A Tanács 1986. november 24-i 86/609/EGK irányelve a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált állatok védelmére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 358., 1986.12.18., 1. o.).

8. 387 L 0022: A Tanács 1986. december 22-i 87/22/EGK irányelve a csúcstechnológiával, különösen biotechnológiai úton előállított gyógyszerkészítmények forgalomba hozatalára vonatkozó nemzeti intézkedések közelítéséről (HL L 15., 1987.1.17., 38. o.).

9. 389 L 0105: A Tanács 1988. december 21-i 89/105/EGK irányelve az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának megállapítását, valamint a nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő felvételét szabályozó intézkedések átláthatóságáról (HL L 40., 1989.2.11., 8. o.).

10. 389 L 0342: A Tanács 1989. május 3-i 89/342/EGK irányelve a 65/65/EGK és a 75/319/EGK irányelvek hatályának kiterjesztéséről, és a vakcinákat, toxinokat vagy szérumokat és allergéneket tartalmazó immunológiai gyógyszerkészítményekre vonatkozó további rendelkezések megállapításáról (HL L 142., 1989.5.25., 14. o.).

11. 389 L 0343: A Tanács 1989. május 3-i 89/343/EGK irányelve, a 65/65/EGK és a 75/319/EGK irányelvek hatályának kiterjesztéséről és a radioaktív gyógyszerekre vonatkozó további rendelkezések megállapításáról (HL L 142., 1989.5.25., 14. o.).

12. 389 L 0381: A Tanács 1989. június 14-i 89/381/EGK irányelve a bejegyzett gyógyszerkészítményekre vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított rendelkezések közelítéséről szóló 65/65/EGK és a 75/319/EGK irányelvek hatályának kiterjesztéséről, valamint az emberi vérből vagy vérplazmából származó gyógykészítményekre vonatkozó különleges rendelkezések megállapításáról (HL L 181., 1989.6.28., 44. o.).

13. 390 L 0677: A Tanács 1990. december 13-i 90/677/EGK irányelve az állatgyógyászati készítményekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 81/851/EGK irányelv hatályának kiterjesztéséről, valamint az immunológiai állatgyógyászati készítményekre vonatkozó további rendelkezések megállapításáról (HL L 373., 1990.12.31., 26. o.).

14. 390 R 2377: A Tanács 1990. június 26-i 2377/90/EGK rendelete az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyaghatárértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról (HL L 224., 1990.8.18., 1. o.).

15. 391 L 0356: A Bizottság 1991. június 13-i 91/356/EGK irányelve az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek és iránymutatások megállapításáról (HL L 193., 1991.7.17., 30. o.).

JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A SZERZŐDŐ FELEK TUDOMÁSUL VESZNEK

A Szerződő Felek tudomásul veszik az alábbi jogi aktusokat:

16. C/310/86/7. o.: A Bizottság közleménye a gyógyszerkészítmények költségtérítésével és árellenőrzésével kapcsolatban a tagállamok által megtett intézkedéseknek a Szerződés 30. cikkének való megfeleléséről (HL C 310., 1986.12.4., 7. o.).

17. C/115/82/5. o.: A Bizottság közleménye azoknak a törzskönyvezett gyógyszerkészítményeknek a párhuzamos importjáról, amelyek forgalomba hozatali engedélyét már megadták (HL C 115., 1982.5.6., 5. o.).

XIV. MŰTRÁGYÁK
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 376 L 0116: A Tanács 1975. december 18-i 76/116/EGK irányelve a műtrágyákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 24., 1976.1.30., 21. o.), az alábbi módosításokkal:

- 388 L 0183: A Bizottság 1988. március 22-i 88/183/EGK irányelve (HL L 83., 1988.3.29., 33. o.),

- 389 L 0284: A Tanács 1989. április 13-i 89/284/EGK irányelve a műtrágyák kalcium-, magnézium-, nátrium- és kéntartalma tekintetében a 76/116/EGK irányelv kiegészítéséről és módosításáról (HL L 111., 1989.4.22., 34. o.),

- 389 L 0530: A Tanács 1989. szeptember 18-i 89/530/EGK irányelve a műtrágyák bór, kobalt, réz, vas, mangán, molibdén és cink nyomelemtartalma tekintetében a 76/116/EGK irányelv kiegészítéséről és módosításáról (HL L 281., 1989.9.30., 116. o.).

Az EFTA-államok szabadon korlátozhatják a piacaikra történő belépést e megállapodás hatálybalépésekor hatályos, a műtrágyák kadmiumtartalmára vonatkozó jogszabályaik rendelkezéseinek megfelelően. 1995-ben a Szerződő Felek együttesen újból áttekintik a helyzetet.

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) az I. mellékletben a A. II. fejezetben az 1. szám 6. oszlopa, harmadik bekezdésében a zárójelben lévő szöveg a következő szöveggel egészül ki:

"Ausztria, Finnország, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svédország";

b) az I. mellékletben a B. 1., 2. és 4. fejezetben a 9. oszlop 3. pontjában a zárójelben lévő szöveg a következő szöveggel egészül ki:

"Ausztria, Finnország, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svédország".

2. 377 L 0535: A Tanács 1977. június 22-i 77/535/EGK irányelve a műtrágyák mintavételi és vizsgálati módszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 213., 1977.8.22., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 379 L 0138: A Bizottság 1978. december 14-i 79/138/EGK irányelve (HL L 39., 1979.2.14., 3. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 1., 1980.1.3., 11. o. tartalmazza,

- 387 L 0566: A Bizottság 1987. november 24-i 87/566/EGK irányelve (HL L 342., 1987.12.4., 32. o.),

- 389 L 0519: A Bizottság 1989. augusztus 1-jei 89/519/EGK irányelve a 77/535/EGK irányelv kiegészítéséről és módosításáról (HL L 265., 1989.9.12., 30. o.).

3. 380 L 0876: A Tanács 1980. július 15-i 80/876/EGK irányelve a magas nitrogéntartalmú, tiszta ammónium-nitrát műtrágyákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 250., 1980.9.23., 7. o.).

4. 387 L 0094: A Bizottság 1986. december 8-i 87/94/EGK irányelve a magas nitrogéntartalmú, egyszerű ammónium-nitrát műtrágyák jellemzőinek, határértékeinek és robbanékonyságának ellenőrzését szabályozó eljárásokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 38., 1987.2.7., 1. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 63., 1988.3.9., 16. o. tartalmazza; az alábbi módosítással:

- 388 L 0126: A Bizottság 1987. december 22-i 88/126/EGK irányelve (HL L 63., 1988.3.9., 12. o.).

5. 389 L 0284: A Tanács 1989. április 13-i 89/284/EGK irányelve a műtrágyák kalcium-, magnézium-, nátrium- és kéntartalma tekintetében a 76/116/EGK irányelv kiegészítéséről és módosításáról (HL L 111., 1989.4.22., 34. o.).

6. 389 L 0519: A Bizottság 1989. augusztus 1-jei 89/519/EGK irányelve a műtrágyák mintavételi és vizsgálati módszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 77/535/EGK irányelv kiegészítéséről és módosításáról (HL L 265., 1989.9.12., 30. o.).

7. 389 L 0530: A Tanács 1989. szeptember 18-i 89/530/EGK irányelve a műtrágyák bór, kobalt, réz, vas, mangán, molibdén és cink nyomelemtartalma tekintetében a 76/116/EGK irányelv kiegészítéséről és módosításáról (HL L 281., 1989.9.30., 116. o.).

XV. VESZÉLYES ANYAGOK
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 367 L 0548: A Tanács 1967. június 27-i 67/548/EGK irányelve a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 196., 1967.8.16., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 379 L 0831: A Tanács 1979. szeptember 18-i 79/831/EGK irányelve (HL L 259., 1979.10.15., 10. o.),

- 1 H 79: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 384 L 0449: A Bizottság 1984. április 25-i 84/449/EGK irányelve (HL L 251., 1984.9.19., 1. o.),

- 388 L 0302: A Bizottság 1987. november 18-i 88/302/EGK irányelve (HL L 133., 1988.5.30., 1. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát s HL L 136., 1988.6.2., 20. o. tartalmazza,

- 390 D 0420: A Bizottság 1990. július 25-i 90/420/EGK irányelve a 67/548/EGK tanácsi irányelv 23. cikke szerint a Di-(2-etilhexit)ftalát osztályozásáról és címkézéséről (HL L 222., 1990.8.17., 49. o.),

- 391 L 0325: A Bizottság 1991. március 1-jei 91/325/EGK irányelve (HL L 180., 1991.7.8., 1. o.),

- 391 L 0326: A Bizottság 1991. március 5-i 91/326/EGK irányelve (HL L 180., 1991.7.8., 79. o.).

A Szerződő Felek elfogadják azt a célkitűzést, hogy a veszélyes anyagokról és készítményekről szóló közösségi jogi aktusok rendelkezéseit 1995. január 1-jétől kell alkalmazni. Finnország a jogi aktusok rendelkezéseinek a 67/548/EGK tanácsi irányelv 7. módosításának hatálybalépésétől felel meg. Az e megállapodás aláírásától kezdődő együttműködés szerint a fennmaradó problémák megoldására a helyzet felmérését 1994 során végzik el, ideértve azokat az ügyeket, amelyeket a közösségi jogszabályok nem érintenek. Amennyiben egy EFTA-tagállam úgy határoz, hogy az osztályozással és címkézéssel kapcsolatban szüksége van eltérésre a közösségi jogi aktusoktól, a címkézésre vonatkozó jogi aktusok nem vonatkoznak rá, kivéve ha az EGT-Vegyesbizottság más megoldást fogad el.

Az információcsere tekintetében a következő szabályok alkalmazandóak:

i. azok az EFTA-államok, amelyek megfelelnek a veszélyes anyagokról és készítményekről szóló jogi aktusoknak, a Közösségben érvényes biztosítékokkal egyenértékű biztosítékokat nyújtanak arra vonatkozóan, hogy:

- amennyiben ipari vagy kereskedelmi titok alapján az információ bizalmasnak minősül, a Közösségben az irányelv rendelkezéseinek megfelelően csak az az EFTA-állam vesz részt az információcserében, amely átvette a vonatkozó jogi aktusokat,

- a bizalmas információ ugyanolyan szintű védelemben részesül az EFTA-államokban, mint a Közösségen belül;

ii. valamennyi EFTA-állam részt vesz az irányelvben meghatározott minden egyéb szempontot érintő információcserében.

2. 373 L 0404: A Tanács 1973. november 22-i 73/404/EGK irányelve a tisztítószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 347., 1973.12.17., 51. o.), az alábbi módosításokkal:

- 382 L 0242: A Tanács 1982. március 31-i 82/242/EGK irányelve a nem ionos felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságának vizsgálati módszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, valamint a 73/404/EGK irányelv módosításáról (HL L 109., 1982.4.22., 1. o.),

- 386 L 0094: A Tanács 1986. március 10-i 86/94/EGK irányelve (HL L 80., 1986.3.25., 51. o.).

3. 373 L 0405: A Tanács 1973. november 22-i 73/405/EGK irányelve az anionos felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságának vizsgálati módszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 347., 1973.12.17., 53. o.), az alábbi módosítással:

- 382 L 0243: A Tanács 1982. március 31-i 82/243/EGK irányelve (HL L 109., 1982.4.22., 18. o.).

4. 376 L 0769: A Tanács 1976. július 27-i 76/769/EGK irányelve az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 201. o.), az alábbi módosításokkal:

- 379 L 0663: A Tanács 1979. július 24-i 79/663/EGK irányelve a 76/769/EGK tanácsi irányelv mellékletének kiegészítéséről (HL L 197., 1979.8.3., 37. o.),

- 382 L 0806: A Tanács 1982. november 22-i 82/806/EGK irányelve (HL L 339., 1982.12.1., 55. o.),

- 382 L 0828: A Tanács 1982. december 3-i 82/828/EGK irányelve (HL L 350., 1982.12.10., 34. o.),

- 383 L 0264: A Tanács 1983. május 16-i 83/264/EGK irányelve (HL L 147., 1983.6.6., 9. o.),

- 383 L 0478: A Tanács 1983. szeptember 19-i 83/478/EGK irányelve (HL L 263., 1983.9.24., 33. o.),

- 385 L 0467: A Tanács 1985. október 1-jei 85/467/EGK irányelve (HL L 269., 1985.10.11., 56. o.),

- 385 L 0610: A Tanács 1985. december 20-i 85/610/EGK irányelve (HL L 375., 1985.12.31., 1. o.),

- 389 L 0677: A Tanács 1989. december 21-i 89/677/EGK irányelve (HL L 398., 1989.12.30., 19. o.),

- 389 L 0678: A Tanács 1989. december 21-i 89/678/EGK irányelve (HL L 398., 1989.12.30., 24. o.),

- 391 L 0173: A Tanács 1991. március 21-i 91/173/EGK irányelve (HL L 85., 1991.4.5., 34. o.),

- 391 L 0338: A Tanács 1991. június 18-i 91/338/EGK irányelve (HL L 186., 1991.7.12., 59. o.),

- 391 L 0339: A Tanács 1991. június 18-i 91/339/EGK irányelve (HL L 186., 1991.7.12., 64. o.).

Az alábbiak vonatkozásában az EFTA-államok szabadon korlátozhatják a piacaikra történő belépést e megállapodás hatálybalépésének napján hatályos jogszabályaik rendelkezéseinek megfelelően:

- klórozott szerves oldószerek,

- azbesztszálak,

- higanyvegyületek,

- arzénvegyületek,

- szerves ónvegyületek,

- pentaklórfenol,

- kadmium,

- szárazelemek.

A Szerződő Felek 1995-ben közösen áttekintik a helyzetet.

5. 378 L 0631: A Tanács 1978. június 26-i 78/631/EGK irányelve a veszélyes készítmények (peszticidek) osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 206., 1978.7.29., 13. o.), az alábbi módosításokkal:

- 381 L 0187: A Tanács 1981. március 26-i 81/187/EGK irányelve (HL L 88., 1981.4.2., 29. o.),

- 384 L 0291: A Bizottság 1984. április 18-i 84/291/EGK irányelve (HL L 144., 1984.5.30., 1. o.).

Az EFTA-államok szabadon korlátozhatják a piacaikra történő belépést e megállapodás hatálybalépésekor érvényes jogszabályaik rendelkezéseinek megfelelően. Az új EK-szabályozást a megállapodás 97-104. cikkében meghatározott eljárások szerint kezelik.

6. 379 L 0117: A Tanács 1978. december 21-i 79/117/EGK irányelve a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról (HL L 33., 1979.2.8., 36. o.), az alábbi módosításokkal:

- 383 L 0131: A Bizottság 1983. március 14-i 83/131/EGK irányelve (HL L 91., 1983.4.9., 35. o.),

- 385 L 0298: A Bizottság 1985. május 22-i 85/298/EGK irányelve (HL L 154., 1985.6.13., 48. o.),

- 386 L 0214: A Tanács 1986. május 26-i 86/214/EGK irányelve (HL L 152., 1986.6.6., 45. o.),

- 386 L 0355: A Tanács 1986. július 21-i 86/355/EGK irányelve (HL L 212., 1986.8.2., 33. o.),

- 387 L 0181: A Tanács 1987. március 9-i 87/181/EGK irányelve (HL L 71., 1987.3.14., 33. o.),

- 387 L 0477: A Bizottság 1987. szeptember 9-i 87/477/EGK irányelve (HL L 273., 1987.9.26., 40. o.),

- 389 L 0365: A Tanács 1989. május 30-i 89/365/EGK irányelve (HL L 159., 1989.6.10., 58. o.),

- 390 L 0533: A Tanács 1990. október 15-i 90/533/EGK irányelve (HL L 296., 1990.10.27., 63. o.),

- 391 L 0188: A Bizottság 1991. március 19-i 91/188/EGK irányelve (HL L 92., 1991.4.13., 42. o.).

Az EFTA-államok szabadon korlátozhatják a piacaikra történő belépést e megállapodás hatálybalépésekor hatályos jogszabályaik rendelkezéseinek megfelelően. Az új EK-szabályozást a megállapodás 97-104. cikkében meghatározott eljárások szerint kezelik.

7. 382 L 0242: A Tanács 1982. március 31-i 82/242/EGK irányelve a nem ionos felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságának vizsgálati módszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, valamint a 73/404/EGK irányelv módosításáról (HL L 109., 1982.4.22., 1. o.).

8. 387 L 0018: A Tanács 1986. december 18-i 87/18/EGK irányelve a helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveinek alkalmazására és annak a vegyi anyagokkal végzett kísérleteknél történő alkalmazásának ellenőrzésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 15., 1987.1.17., 29. o.).

9. 388 L 0320: A Tanács 1988. június 9-i 88/320/EGK irányelve a helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) ellenőrzéséről és felülvizsgálatáról (HL L 145., 1988.6.11., 35. o.), az alábbi módosítással:

- 390 L 0018: A Bizottság 1989. december 18-i 90/18/EGK irányelve (HL L 11., 1990.1.13., 37. o.).

10. 388 L 0379: A Tanács 1988. június 7-i 88/379/EGK irányelve a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 187., 1988.7.16., 14. o.) az alábbi módosításokkal:

- 389 L 0178: A Bizottság 1989. február 22-i 89/178/EGK irányelve (HL L 64., 1989.3.8., 18. o.),

- 390 L 0035: A Bizottság 1989. december 19-i 90/35/EGK irányelve (HL L 19., 1990.1.24., 14. o.),

- 390 L 0492: A Bizottság 1990. szeptember 5-i 90/492/EGK irányelve (HL L 275., 1990.10.5., 35. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 321., 1990.11.21., 19. o. tartalmazza,

- 391 L 0155: A Bizottság 1991. március 5-i 91/155/EGK irányelve (HL L 76., 1991.3.22., 35. o.).

A Szerződő Felek elfogadják azt a célkitűzést, hogy a veszélyes anyagokról és készítményekről szóló közösségi jogi aktusok rendelkezéseit 1995. január 1-jétől kell alkalmazni. Finnország a jogi aktusok rendelkezéseinek a 67/548/EGK tanácsi irányelv 7. módosításának hatálybalépésétől felel meg. Az e megállapodás aláírásától kezdődő együttműködés szerint a fennmaradó problémák megoldására a helyzet felmérését 1994 során végzik el, ideértve azokat az ügyeket, amelyeket a közösségi jogszabályok nem érintenek. Amennyiben egy EFTA-állam úgy határoz, hogy az osztályozással és címkézéssel kapcsolatban szüksége van eltérésre a közösségi jogi aktusoktól, a címkézésre vonatkozó jogi aktusok nem vonatkoznak rá, kivéve ha az EGT-Vegyesbizottság más megoldást fogad el.

Az információcsere tekintetében a következő szabályok alkalmazandók:

i. azok az EFTA-államok, amelyek megfelelnek a veszélyes anyagokról és készítményekről szóló jogi aktusoknak, a Közösségben érvényes biztosítékokkal egyenértékű biztosítékot nyújtanak arra vonatkozóan, hogy:

- amennyiben ipari vagy kereskedelmi titok alapján az információ bizalmasnak minősül, a Közösségben az irányelv rendelkezéseinek megfelelően csak az az EFTA-állam vesz részt az információcserében, amely átvette a vonatkozó jogi aktusokat,

- a bizalmas információ ugyanolyan szintű védelemben részesül az EFTA-államokban, mint a Közösségen belül;

ii. valamennyi EFTA-állam részt vesz az irányelvben meghatározott minden egyéb szempontot érintő információcserében.

11. 391 L 0157: A Tanács 1991. március 18-i 91/157/EGK irányelve az egyes veszélyes anyagokat tartalmazó szárazelemekről és akkumulátorokról (HL L 78., 1991.3.26., 38. o.).

Az EFTA-államok szabadon korlátozhatják a piacaikra történő belépést e megállapodás hatálybalépésekor hatályos jogszabályaik rendelkezései szerint a szárazelemek vonatkozásában. A Szerződő Felek 1995-ben közösen áttekintik a helyzetet.

12. 391 R 0594: A Tanács 1991. március 18-i 594/91/EGK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról (HL L 67., 1991.3.14., 1. o.).

Az EFTA-államok az e megállapodás hatálybalépésének időpontjában hatályos nemzeti jogszabályaikat alkalmazhatják. A Szerződő Felek megszervezik az együttműködés gyakorlati formáját. A Szerződő Felek 1995-ben közösen áttekintik a helyzetet.

JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A SZERZŐDŐ FELEK TUDOMÁSUL VESZNEK

A Szerződő Felek tudomásul veszik az alábbi jogi aktusokat:

13. 389 X 0542: A Bizottság 1989. szeptember 13-i 89/524/EGK ajánlása a mosó- és tisztítószerek címkézéséről (HL L 291., 1989.10.10., 55. o.).

14. C/79/82/3. o.: Közlemény a tagállamok Bizottság felé történő, vegyi anyagok jegyzékével kapcsolatos információszolgáltatási kötelezettsége kritériumainak megállapításáról szóló, 1981. május 11-i 81/437/EGK bizottsági határozatról (HL C 79., 1982.3.31., 3. o.).

15. C/146/90/4. o.: Az EINECS-jegyzék közzététele (HL C 146., 1990.6.15., 4. o.).

XVI. KOZMETIKAI TERMÉKEK
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 376 L 0768: A Tanács 1976. július 27-i 76/768/EGK irányelve a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 69. o.), az alábbi módosításokkal:

- 379 L 0661: A Tanács 1979. július 24-i 79/661/EGK irányelve (HL L 192., 1979.7.31., 35. o.),

- 1 H 79: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 108. o.),

- 382 L 0147: A Bizottság 1982. február 11-i 82/147/EGK irányelve (HL L 63., 1982.3.6., 26. o.),

- 382 L 0368: A Tanács 1982. május 17-i 82/368/EGK irányelve (HL L 167., 1982.6.15., 1. o.),

- 383 L 0191: A Bizottság 1983. március 30-i 83/191/EGK második irányelve (HL L 109., 1983.4.26., 25. o.),

- 383 L 0341: A Bizottság 1983. június 29-i 83/341/EGK harmadik irányelve (HL L 188., 1983.7.13., 15. o.),

- 383 L 0496: A Bizottság 1983. szeptember 22-i 83/496/EGK negyedik irányelve (HL L 275., 1983.10.8., 20. o.),

- 383 L 0574: A Tanács 1983. október 26-i 83/574/EGK irányelve (HL L 332., 1983.11.28., 38. o.),

- 384 L 0415: A Bizottság 1984. július 18-i 84/415/EGK ötödik irányelve (HL L 228., 1984.8.25., 31. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 255., 1984.9.25., 28. o. tartalmazza,

- 385 L 0391: A Bizottság 1985. július 16-i 85/391/EGK hatodik irányelve (HL L 224., 1985.8.22., 40. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 218. o.).

- 386 L 0179: A Bizottság 1986. február 28-i 86/179/EGK hetedik irányelve (HL L 138., 1986.5.24., 40. o.),

- 386 L 0199: A Bizottság 1986. március 26-i 86/199/EGK nyolcadik irányelve (HL L 149., 1986.6.3., 38. o.),

- 387 L 0137: A Bizottság 1987. február 2-i 87/137/EGK kilencedik irányelve (HL L 56., 1987.2.26., 20. o.),

- 388 L 0233: A Bizottság 1988. március 2-i 88/233/EGK tizedik irányelve (HL L 105., 1988.4.26., 11. o.),

- 388 L 0667: A Tanács 1988. december 21-i 88/667/EGK irányelve (HL L 382., 1988.12.31., 46. o.),

- 389 L 0174: A Bizottság 1989. február 21-i 89/174/EGK tizenegyedik irányelve (HL L 64., 1989.3.8., 10. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 199., 1989.7.13., 23. o. tartalmazza,

- 389 L 0679: A Tanács 1989. december 21-i 89/679/EGK irányelve (HL L 398., 1989.12.30., 25. o.),

- 390 L 0121: A Bizottság 1990. február 20-i 90/121/EGK tizenkettedik irányelve (HL L 71., 1990.3.17., 40. o.),

- 391 L 0184: A Bizottság 1991. március 12-i 91/184/EGK tizenharmadik irányelve (HL L 91., 1991.4.12., 59. o.).

2. 380 L 1335: A Bizottság 1980. december 22-i 80/1335/EGK első irányelve a kozmetikai termékek összetételének megállapításához szükséges elemzési módszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 383., 1980.12.31., 27. o.), az alábbi módosítással:

- 387 L 0143: A Bizottság 1987. február 10-i 87/143/EGK irányelve (HL L 57., 1987.2.27., 56. o.).

3. 382 L 0434: A Bizottság 1982. május 14-i 82/434/EGK második irányelve a kozmetikai termékek összetételének megállapításához szükséges elemzési módszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 185., 1982.6.30., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 390 L 0207: A Bizottság 1990. április 4-i 90/207/EGK irányelve (HL L 108., 1990.4.28., 92. o.).

4. 383 L 0514: A Bizottság 1983. szeptember 27-i 83/514/EGK harmadik irányelve a kozmetikai termékek összetételének megállapításához szükséges elemzési módszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 291., 1983.10.24., 9. o.).

5. 385 L 0490: A Bizottság 1985. október 11-i 85/490/EGK negyedik irányelve a kozmetikai termékek összetételének megállapításához szükséges elemzési módszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 295., 1985.11.7., 30. o.).

XVII. KÖRNYEZETVÉDELEM
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 375 L 0716: A Tanács 1975. november 24-i 75/716/EGK irányelve egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 307., 1975.11.27., 22. o.), az alábbi módosítással:

- 387 L 0219: A Tanács 1987. március 30-i 87/219/EGK irányelve (HL L 91., 1987.4.3., 19. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

az 1. cikk (1) bekezdés a) pontjában a Harmonizált Rendszerben az ex 2710 vámtarifaszám a Közös Vámtarifa 2710 C I vámtarifaalszámnak felel meg.

2. 380 L 0051: A Tanács 1979. december 20-i 80/51/EGK irányelve a szubszonikus légi járművek zajkibocsátásának korlátozásáról (HL L 18., 1980.1.24., 26. o.), az alábbi módosítással:

- 383 L 0206: A Tanács 1983. április 21-i 83/206/EGK irányelve (HL L 117., 1983.5.4., 15. o.).

3. 385 L 0210: A Tanács 1985. március 20-i 85/210/EGK irányelve a benzin ólomtartalmára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 96., 1985.4.3., 25. o.), az alábbi módosításokkal:

- 385 L 0581: A Tanács 1985. december 20-i 85/581/EGK irányelve (HL L 372., 1985.12.31., 37. o.),

- 387 L 0416: A Tanács 1987. július 21-i 87/416/EGK irányelve (HL L 225., 1987.8.13., 33. o.).

4. 385 L 0339: A Tanács 1985. június 27-i 85/339/EGK irányelve a folyékony élelmiszerek csomagolásáról (HL L 176., 1985.7.6., 18. o.).

5. 389 L 0629: A Tanács 1989. december 4-i 89/629/EGK irányelve a polgári szubszonikus sugárhajtású légi járművek zajkibocsátásának korlátozásáról (HL L 363., 1989.12.13., 27. o.).

XVIII. INFORMATIKA, TÁVKÖZLÉS ÉS ADATFELDOLGOZÁS
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 386 L 0529: A Tanács 1986. november 3-i 86/529/EGK irányelve a közvetlen műholdas műsorszóráshoz használt MAC-szabványcsomagok csoportjára vonatkozó közös műszaki előírások elfogadásáról (HL L 311., 1986.11.6., 28. o.).

2. 387 D 0095: A Tanács 1986. december 22-i 87/95/EGK határozata az információtechnológia és a távközlés terén történő szabványosításról (HL L 36., 1987.2.7., 31. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

A határozat 1. cikkének 7. pontjában említett "európai szabvány" az ETSI, CEN/Cenelec, CEPT és a Szerződő Felek által meghatározott más testületek által elfogadott szabvány. A határozat 1. cikkének 8. pontjában említett "európai előszabvány" az ugyanezen testületek által elfogadott szabványt jelenti.

3. 389 D 0337: A Tanács 1989. április 27-i 89/337/EGK határozata a nagy képfelbontású televíziókról (HL L 142., 1989.5.25., 1. o.).

4. 391 L 0263: A Tanács 1991. április 29-i 91/263/EGK irányelve a távközlési végberendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, többek között megfelelőségük kölcsönös elismeréséről (HL L 128., 1991.5.23., 1. o.).

JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A SZERZŐDŐ FELEK TUDOMÁSUL VESZNEK

A Szerződő Felek tudomásul veszik az alábbi jogi aktusokat:

5. 384 X 0549: A Tanács 1984. november 12-i 84/549/EGK ajánlása a távközlés terén történő összehangolás végrehajtásáról (HL L 298., 1984.11.16., 49. o.).

6. 389 Y 0511(01): A Tanács 1989. április 27-i 89/C 117/01 határozata az információtechnológia és a távközlés terén történő szabványosításról (HL C 117., 1989.5.11., 1. o.).

XIX. A KERESKEDELEM TECHNIKAI AKADÁLYAIRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 383 L 0189: A Tanács 1983. március 28-i 83/189/EGK irányelve a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 109., 1983.4.26., 8. o.), az alábbi módosításokkal:

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 214. o.),

- 388 L 0182: A Tanács 1988. március 22-i 88/182/EGK irányelve (HL L 81., 1988.3.26., 75. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) az 1. cikk 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. »termék«: bármely iparilag előállított termék és mezőgazdasági termék, ideértve a haltermékeket is";

b) a 8. cikk (1) bekezdése első albekezdésének vége a következő rendelkezéssel egészül ki:

"A közölt műszaki szabálytervezet teljes szövegét eredeti nyelven, valamint az Európai Közösség egyik hivatalos nyelvén történt teljes fordításban is rendelkezésre kell bocsátani.";

c) a8. cikk (1) bekezdésének második albekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Egyrészről a Közösség, másrészről az EFTA Felügyeleti Hatóság vagy az EFTA-államok az EFTA Felügyeleti Hatóságon keresztül további tájékoztatást kérhetnek a közölt műszaki szabálytervezettel kapcsolatban.";

d) a 8. cikk (2) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

"Az EFTA Felügyeleti Hatóság megküldi az EFTA-államok véleményeit az EK-Bizottság részére egyedüli összehangolt közlemény formájában, és a Bizottság megküldi az EFTA Felügyelő Hatóság részére a Közösség véleményeit. Amikor a Szerződő Felek megfelelő belső rendszereik szabályaival összhangban igénybe veszik a hat hónapos felfüggesztést, erről egymást hasonló módon értesítik.";

e) a 8. cikk (4) bekezdése első albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az e cikk szerint nyújtott tájékoztatás kérésre bizalmasnak minősül.";

f) a 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az EK-tagállamok és EFTA-államok illetékes hatóságai elhalasztják a közölt műszaki előírások tervezetének elfogadását három hónappal azt követően, hogy

- az EK-Bizottságnak kézbesítették az előírás-tervezet szövegét a Közösség tagállamai által közölt tervezetek esetében,

- az EFTA Felügyeleti Hatóságnak kézbesítették az előírás-tervezet szövegét az EFTA-államok által közölt tervezetek esetében.

A három hónapos felfüggesztési időszak azonban nem alkalmazható azokban az esetekben, ahol a közegészségügy és a közbiztonság védelme, valamint az állatok és növények egészségének és életének védelmével kapcsolatos sürgős okok miatt az illetékes hatóságoknak nagyon rövid időn belül kell műszaki előírásokat kidolgozniuk, abból a célból, hogy azokat előzetes konzultáció nélkül a lehető legsürgősebben kiadhassák és alkalmazhassák. Meg kell adni azt az okot, amely a megtett intézkedések sürgősségét megalapozta. A sürgős intézkedések okát részletezni kell, és világosan meg kell magyarázni, különös hangsúllyal az érintett hatóságokat érintő veszély előre nem látható voltára és súlyosságára, valamint az azt orvosoló azonnali intézkedés abszolút szükségességére.";

g) a melléklet I. listája a következő szöveggel egészül ki:

"ON (Ausztria)

Österreichisches Normungsinstitut

Heinestrasse 38

A-1020 Wien

ÖVE (Ausztria)

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

Eschenbachgasse 9

A-1010 Wien

SFS (Finnország)

Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y.

PL 205

SF-00121 Helsinki

SESKO (Finnország)

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko r.y.

Särkiniementie 3

SF-00210 Helsinki

STRI (Izland)

Stadlaráð Islands

Keldnaholti

IS-112 Reykjavík

SNV (Liechtenstein)

Schweizerische Normen-Vereinigung

Kirchenweg 4

Postfach

CH-8032 Zürich

NSF (Norvégia)

Norges Standardiseringsforbund

Pb 7020 Homansbyen

N-0306 Oslo 3

NEK (Norvégia)

Norsk Elektroteknisk Komite

Pb 280 Sk0yen

N-0212 Oslo 2

SIS (Svédország)

Standadiseringkommissionen i Sverige

Box 3295

S-103 66 Stockholm

SEK (Svédország)

Svenska Elektriska Kommissionen

Box 1284

S-164 28 Kista";

h) az irányelv alkalmazásában a következő elektronikus eszközök általi közlemények minősülnek szükségesnek:

1. rövid közlemények. Ezek a teljes szöveg továbbítását megelőzően vagy azzal egyidejűleg közölhetők;

2. igazolás a tervezet beérkezéséről, amely tartalmazza többek között az egyes rendszerek szabályainak megfelelően megállapított felfüggesztési időszak lejárati idejét;

3. kiegészítő tájékoztatást kérő üzenetek;

4. a kiegészítő tájékoztatást kérő üzenetekre adott válaszok;

5. megjegyzések;

6. ad hoc ülések összehívására vonatkozó kérelmek;

7. az ad hoc ülések összehívására vonatkozó kérelmekre adott válaszok;

8. a végleges szövegek iránti kérelem;

9. tájékoztatás arról, hogy hathónapos felfüggesztést vettek igénybe; a következő közleményeket postai úton is továbbítani lehet:

10. a közölt tervezet teljes szövege;

11. a jogalapul szolgáló törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések;

12. a végleges szöveg;

i) a közleményekre vonatkozó közigazgatási intézkedéseket a Szerződő Felek közösen fogadják el.

2. 389 D 0045: A Tanács 1988. december 21-i 89/45/EGK határozata a fogyasztási cikkek használatával járó veszélyekre vonatkozó gyors információcsere közösségi rendszeréről (HL L 17., 1989.1.21., 51. o.), az alábbi módosítással:

- 390 D 0352: A Tanács 1990. június 29-i 90/352/EGK irányelve (HL L 173., 1990.7.6., 49. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

Az EFTA-államok által kijelölt szerv azonnal közli az EK-Bizottsággal azokat az információkat, amelyeket az EFTA-államoknak vagy azok illetékes hatóságainak küld meg. Az EK-Bizottság azonnal közli az EFTA-államok által kijelölt szervvel azokat az információkat, amelyeket az EK-tagállamoknak vagy azok illetékes hatóságainak küld

meg.

3. 390 D 0683: A Tanács 1990. december 13-i 90/683/EGK határozata a műszaki összehangolási irányelvekben használni kívánt, a megfelelőségértékelési eljárások különböző szakaszainak moduljairól (HL L 380., 1990.12.21., 13. o.).

JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A SZERZŐDŐ FELEK TUDOMÁSUL VESZNEK

A Szerződő Felek tudomásul veszik az alábbi jogi aktusokat:

4. C/136/85/2. o.: A Tanács 1984. július 16-án elfogadott következtetései a szabványosításról (HL C 136., 1985.6.4., 2. o.).

5. 385 Y 0604(01): A Tanács 1985. május 7-i 85/C 136/01 állásfoglalása a műszaki harmonizáció és a szabványosítás új megközelítési módjáról (HL C 136., 1985.6.4., 1. o.).

6. 386 Y 1001(01): A Bizottság közleménye a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelv bizonyos előírásainak be nem tartásáról (HL C 245., 1986.10.1., 4. o.).

7. C/67/89/3. o.: A Bizottság közleménye a tagállamok által a 88/182/EGK tanácsi irányelvvel módosított 83/189/EGK tanácsi irányelv keretében elfogadott, a műszaki szabálytervezetek címének az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő közzétételéről (HL C 67., 1989.3.17., 3. o.).

8. 390 Y 0116(01): A Tanács 1989. december 21-i állásfoglalása a megfelelőségértékelés globális megközelítéséről (HL C 10., 1990.1.16., 1. o.).

9. 590 DC 0456: A Bizottság Zöld Könyve az európai szabványosítás fejlődéséről: intézkedések a gyorsabb európai technológiai integrációért (HL C 20., 1991.1.28., 1. o.).

XX. ÁRUK SZABAD MOZGÁSA - ÁLTALÁNOS
JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A SZERZŐDŐ FELEK TUDOMÁSUL VESZNEK

A Szerződő Felek tudomásul veszik az alábbi jogi aktusokat:

1. 380 Y 1003(01): A Bizottság közleménye a Bíróság 1979. február 20-án, a 120/78. számú ügyben hozott ítéletének következményeiről ("Cassis de Dijon") (HL C 256., 1980.10.3., 2. o.).

2. 585 PC 0310: A Bizottság közleménye a belső piac megvalósításáról COM(85) 310. végleges ("Fehér Könyv").

XXI. ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEK
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 389 L 0106: A Tanács 1988. december 21-i 89/106/EGK irányelve az építési termékekre vonatkozó tagállami törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 40., 1989.2.11., 12. o.).

Az EFTA-államoknak az irányelv II. mellékletében említett Műszaki Engedélyek Európai Szervezetében való részvételére a megállapodás 100. cikke alkalmazandó.

XXII. EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 389 L 0686: A Tanács 1989. december 21-i 89/686/EGK irányelve az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 399., 1989.12.30., 18. o.).

XXIII. JÁTÉKOK
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 388 L 0378: A Tanács 1988. május 3-i 88/378/EGK irányelve a játékok biztonságára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 187., 1988.7.16., 1. o.).

Norvégia 1995. január 1-jétől felel meg az irányelv rendelkezéseinek.

E megállapodásnak a veszélyes anyagok és készítmények osztályozására és címkézésére vonatkozó előírásai, valamint az azok forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozásai az irányelv II. melléklete II. részének 3. pontjában szereplő előírásokra is alkalmazandóak.

XXIV. GÉPEK
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 389 L 0392: A Tanács 1989. június 14-i 89/392/EGK irányelve a gépekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 183., 1989.6.29., 9. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 296., 1989.10.14., 40. o. tartalmazza; az alábbi módosítással:

- 391 L 0368: A Tanács 1991. június 20-i 91/368/EGK irányelve (HL L 198., 1991.7.22., 16. o.).

Svédország 1994. január 1-jétől felel meg az irányelv rendelkezéseinek.

XXV. DOHÁNY
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 389 L 0622: A Tanács 1989. november 13-i 89/622/EGK irányelve a dohánytermékek címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 359., 1989.12.8., 1. o.).

2. 390 L 0239: A Tanács 1990. május 17-i 90/239/EGK irányelve a cigaretták megengedett legnagyobb kátránytartalmára vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 137., 1990.5.30., 36. o.).

XXVI. ENERGIA
HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 385 L 0536: A Tanács 1985. december 5-i 85/536/EGK irányelve a helyettesítő üzemanyag-összetevők benzinben történő felhasználása révén elérhető nyersolajmegtakarításról (HL L 334., 1985.12.12., 20. o.)[10].[16]

XXVII. SZESZES ITALOK

A Szerződő Felek engedélyezik azoknak a szeszes italoknak a behozatalát és forgalomba hozatalát, amelyek az e fejezetben felsorolt közösségi előírásoknak megfelelnek. Minden egyéb más célból az EFTA-államok alkalmazhatják saját nemzeti jogszabályaikat.

HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 389 R 1576: A Tanács 1989. május 29-i 1576/89/EGK rendelete a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról (HL L 160., 1989.6.12., 1. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 223., 1989.8.2., 27. o. tartalmazza.

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) ennek a rendeletnek az előírásai nem sértik az EFTA-államok arra vonatkozó jogát, hogy megkülönböztetésmentesen megtiltsák olyan közvetlen emberi fogyasztásra szánt szeszes italok hazai piacokon való forgalomba hozatalát, amelynek alkoholtartalma meghaladja a 60%-ot;

b) az 1. cikk (2) bekezdésében a 2203 00, 2204, 2205, 2206 és 2207 KN-kódoknak a Harmonizált Rendszer 22.03., 22.04., 22.05., 22.06 00. és 22.07. kódok felelnek meg;

c) az 1. cikk (4) bekezdése első pontjának meghatározása a gyümölcspárlatos italokról: Ausztria esetében a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol az előállítási folyamat bármely fázisában hozzáadható, feltéve hogy a végtermék alkoholtartalmának legalább 33%-a abból a gyümölcsből származik, amely a szeszes ital nevét adja;

d) az 1. cikk (4) bekezdésének q) pontja tekintetében: Finnország, Izland, Norvégia és Svédország megtilthatja az olyan vodka forgalomba hozatalát, amelynek nyersanyaga nem gabona vagy burgonya;

e) a 6. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában a kereskedelmi megnevezést a következő kifejezések egészítik ki:

- a "Suomalainen punssi/Finsk Punsch/Finnish punch" szavak és a "Svensk Punsch/Swedish punch" szavak cukornádpárlat nyersanyagból előállított szeszes ital esetében alkalmazhatók. Össze lehet keverni mezőgazdasági eredetű alkohollal és édesítőszerrel. Ízesítve lehet borral vagy gyümölcslével, vagy citrusfélékből vagy egyéb gyümölcsökből vagy bogyós gyümölcsből származó természetes aromával,

- a "Spritglögg" szó olyan szeszes italok esetében alkalmazható, amelyek esetében a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt szegfűszeg vagy olyan más növény természetes kivonatával ízesítettek, amely nagyrészt azonos aromájú, és amelyet az alábbi eljárások egyikét alkalmazva állítanak elő:

= macerálás és/vagy párlás,

= az alkohol újralepárlása a fent említett növények rügyeinek vagy egyéb részeinek hozzáadásával,

= szegfűszeg természetes desztillált kivonatának hozzáadása,

= e három módszer kombinációja.

Egyéb természetes növényi kivonatok vagy aromás magvak szintén felhasználhatók, de a szegfűszegíznek dominánsnak kell maradnia,

- a "Jägertee" szó olyan likőrre használható, amely Ausztriából származik, és fogyasztás előtt általában forró vízzel vagy teával higítják. Ezt a likőrt mezőgazdasági eredetű etil-alkoholból, bizonyos szeszes ital vagy tea kivonatából állítják elő, amelyhez számos természetes aromaanyagot adnak. Az alkoholtartalom legalább 22,5%-os, a cukortartalom legalább 100g/liter invertcukorban kifejezve.

Ezt a likőrt szintén fel lehet tüntetni úgy, mint "Jagertee" vagy "Jagatee";

f) a 3. cikk (2) bekezdésében a "rendelet" szó helyébe az "EGT-megállapodás" szó lép;

g) a 7. cikk (6) bekezdése, a 7. cikk (7) bekezdése, a 10. cikk (2) bekezdése, a 11. és 12. cikk nem alkalmazható;

h) a II. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"5. Konyak»Wachauer Weinbrand
Weinbrand Dürnstein«
6. Törkölypálinka»Balzner Marc
Benderer Marc
Eschner Marc
Schaaner Marc
Triesner Marc
Vaduzer Marc«
7. Gyümölcspárlat»Wachauer Marillenbrand«
12. Köménnyel ízesített
szeszes italok
»Islenskt Brennivín/Icelandic Aquavit
Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit«
14. Likőrök»Grossglockner Alpenbitter
Mariazeller Magenlikör
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlikör«
15. Szeszes italok»Suomalainen punssi/Finsk Punsch/Finnish punch
Svensk Punsch/Swedish punch
A 15. pont alatt említett földrajzi árujelzők azokat a
termékeket érintik, amelyeket a rendelet nem
határoz meg. Ezért a rájuk vonatkozó kereskedelmi
megnevezés a 'szeszes ital'.
Az ezeket a szeszes italokat előállító EFTA-államok
tájékoztatják a többi szerződő felet ezeknek a
termékeknek a hazai fogalommeghatározásáról.«
16. Vodka»Islenskt Vodka/Icelandic Vodka
Norsk Vodka/Norwegian Vodka
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland
Svensk Vodka/Swedish Vodka«."

2. 390 R 1014: A Bizottság 1990. április 24-i 1014/90/EGK rendelete a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról (HL L 105., 1990.4.25., 9. o.), az alábbi módosításokkal:

- 391 R 1180: A Bizottság 1991. május 6-i 1180/91/EGK irányelve (HL L 115., 1991.5.8., 5. o.),

- 391 R 1781: A Bizottság 1991. június 19-i 1781/91/EGK irányelve (HL L 160., 1991.6.25., 6. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

A 2. és 6. cikk alkalmazásában Finnország, Izland, Norvégia és Svédország a hektoliterenkénti 1 200 grammos legnagyobb metil-alkohol-tartalmat alkalmazhatja tiszta alkoholból.

3. 391 R 1601: A Tanács 1991. június 10-i 1601/91/EGK rendelete az ízesített bor, az ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról (HL L 149., 1991.6.14., 1. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) a 2. cikk (2) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

"d) Starkvinsglögg:

ízesített bor, amely az (1) bekezdés a) pontjában említett borból készült, amelynek jellemző ízét szegfűszeg felhasználásával nyerték, amelyet mindig más fűszerekkel kell alkalmazni; ezeket az italokat a 3. cikk a) pontja szerint lehet édesíteni";

b) a 2. cikk (3) bekezdés f) pontjának fejléce és szövege a "Glühwein" után a "vagy vinglögg" szavakkal egészül ki;

c) a 8. cikk (7) bekezdése, a 8. cikk (8) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk és a 11. cikk nem alkalmazandó.

III. MELLÉKLET

TERMÉKFELELŐSSÉG

A 23. cikk c) pontjában hivatkozott lista

BEVEZETÉS

Amennyiben az ebben a mellékletben hivatkozott jogi aktusok a Közösség jogrendjére jellemző olyan fogalmakat tartalmaznak vagy eljárásokra hivatkoznak, mint:

- preambulumok,

- a közösségi jogi aktusok címzettjei,

- hivatkozások az EK területeire vagy nyelveire,

- hivatkozások az EK-tagállamok, közintézményeik, vállalkozásaik vagy magánszemélyeik egymás vonatkozásában fennálló jogaira és kötelezettségeire, továbbá

- hivatkozások az információs és bejelentési eljárásokra,

a horizontális kiigazításokról szóló 1. jegyzőkönyvet kell alkalmazni, kivéve ha ez a melléklet másként rendelkezik.

HIVATKOZOTT JOGI AKTUS

385 L 0374: A Tanács 1985. július 25-i 85/374/EGK irányelve a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 210., 1985.8.7., 29. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) az importőr 3. cikk (2) bekezdésében elrendelt felelőssége tekintetében a következőket kell alkalmazni:

i. a gyártó felelősségének sérelme nélkül minden olyan személy gyártóként visel felelősséget, aki egy terméket üzleti tevékenysége keretében értékesítés, bérbeadás, lízing vagy más forgalmazási forma céljából visz be az EGT-be;

ii. ugyanez vonatkozik az EFTA-államokból a Közösségbe vagy a Közösségből egy EFTA-államba, illetve egy EFTA-államból egy másik EFTA-államba irányuló importra.

A polgári és kereskedelmi ügyekben irányadó bírósági joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról szóló, 1988. szeptember 16-án aláírt luganói egyezmény bármely EK-tagállam vagy EFTA-állam részére történő hatálybalépésétől kezdve ennek az albekezdésnek az első mondata nem vonatkozik többé azokra az államokra, amelyek megerősítették az egyezményt, amennyiben a károsult személy javára hozott nemzeti bírósági határozat a megerősítés ténye következtében végrehajtható az i. alpont értelmezése szerinti gyártóval vagy az importőrrel szemben;

b) a 14. cikk tekintetében a következőket kell alkalmazni:

az irányelv nem vonatkozik a nukleáris balesetekből származó és az EFTA-államok és az EK-tagállamok által megerősített nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó jogsérelmekre és károkra.

A határozat emellett Liechtensteinre sem vonatkozik, amennyiben annak nemzeti jogszabályai ugyanolyan védelmet nyújtanak, mint a fentiek értelmében a nemzetközi szerződések.

IV. MELLÉKLET

ENERGIA

A 24. cikkben hivatkozott lista

BEVEZETÉS

Amennyiben az ebben a mellékletben hivatkozott jogi aktusok a Közösség jogrendjére jellemző olyan fogalmakat tartalmaznak vagy eljárásokra hivatkoznak, mint:

- preambulumok,

- a közösségi jogi aktusok címzettjei,

- hivatkozások az EK területeire vagy nyelveire,

- hivatkozások az EK-tagállamok, közintézményeik, vállalkozásaik vagy magánszemélyeik egymás vonatkozásában fennálló jogaira és kötelezettségeire, továbbá

- hivatkozások az információs és bejelentési eljárásokra,

a horizontális kiigazításokról szóló 1. jegyzőkönyvet kell alkalmazni, kivéve ha ez a melléklet másként rendelkezik.

HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 372 R 1056: A Tanács 1972. május 18-i 1056/72/EGK rendelete a kőolaj-, földgáz-és villamosenergia-ágazatban a közösségi érdekű beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről (HL L 120., 1972.5.25., 7. o.), az alábbi módosítással:

- 376 R 1215: A Tanács 1976. május 4-i 1215/76/EGK rendelete a 72/1056/EGK rendelet módosításáról (HL L 140., 1976.5.28., 1. o.).

2. 375 L 0405: A Tanács 1975. április 14-i 75/405/EGK irányelve a kőolajtermékek erőművekben való felhasználásának korlátozásáról (HL L 178., 1975.7.9., 26. o.).

3. 376 L 0491: A Tanács 1976. május 4-i 76/491/EGK irányelve a Közösségben a nyersolaj - és kőolajtermékek árával kapcsolatos információs és konzultációs közösségi eljárásáról (HL L 140., 1976.5.28., 4. o.).

4. 378 L 0170: A Tanács 1978. február 13-i 78/170/EGK irányelve az új vagy már meglévő, nem ipari célú épületek helyiségeinek fűtésére vagy melegvíz-ellátására szolgáló hőfejlesztő berendezések teljesítményéről, valamint az új, nem ipari célú épületek hő- és melegvízelosztó hálózatának szigeteléséről (HL L 52., 1978.2.23., 32. o.), az alábbi módosítással:

- 382 L 0885: A Tanács 1982. december 10-i 82/885/EGK irányelve (HL L 378., 1982.12.31., 19. o.).

5. 379 R 1893: A Tanács 1979. augusztus 28-i 1893/79/EGK rendelete a nyersolaj-és/vagy kőolajtermékek közösségi importjára vonatkozó nyilvántartás bevezetéséről (HL L 220., 1979.8.30., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 388 R 4152: A Tanács 1988. december 21-i 4152/88/EGK rendelete (HL L 367., 1988.12.31., 7. o.).

6. 385 L 0536: A Tanács 1985. december 5-i 85/536/EGK irányelve a helyettesítő üzemanyag-összetevők benzinben történő felhasználása révén elérhető nyersolajmegtakarításról (HL L 334., 1985.12.12., 20. o.), az alábbi módosítással:

- 387 L 0441: A Bizottság 1987. július 29-i 87/441/EGK irányelve a helyettesítő üzemanyag-összetevők benzinben történő felhasználása révén elérhető nyersolaj-megtakarításról (HL L 238., 1987.8.21., 40. o.).

7. 390 L 0377: A Tanács 1990. június 29-i 90/377/EGK irányelve az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról (HL L 185., 1990.7.17., 16. o.)[11].[17]

8. 390 L 0547: A Tanács 1990. október 29-i 90/547/EGK irányelve az átviteli hálózatokon keresztül történő villamosenergia-tranzitról (HL L 313., 1990.11.13., 30. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) a 3. cikk (4) bekezdésében:

i. az érintett társaságok mindegyike kérelmezheti, hogy a Közösségen belüli kereskedelem tekintetében a tranzit feltételeiről egy, a Bizottság által létrehozott testület folytasson egyeztetést, amely testület elnöki teendőit a Bizottság látja el, és amelyben a Közösségen belül az átviteli hálózatokért felelős társaságok képviseltetik magukat;

ii. az érintett társaságok mindegyike kérelmezheti, hogy az EFTA-n belüli kereskedelem tekintetében a tranzit feltételeiről egy, az EFTA Felügyeleti Hatóság által létrehozott testület folytasson egyeztetést, amely testület elnöki teendőit az EFTA Felügyeleti Hatóság látja el, és amelyben az EFTA-országok területén az átviteli hálózatokért felelős társaságok képviseltetik magukat;

iii. az érintett társaságok mindegyike kérelmezheti, hogy a Bizottság és az EFTA-államok közötti kereskedelem tekintetében a tranzit feltételeiről az EGT-Vegyesbizottság rendelje el egyeztetési eljárás lefolytatását;

b) Az 1. függelék tartalmazza az EFTA-államok tekintetében az ezen irányelv hatálya alá tartozó társaságok és átviteli hálózatok listáját.

9. 391 L 0296: A Tanács 1991. május 31-i 91/296/EGK irányelve a szállítóvezetékrendszereken keresztül történő földgáztranzitról (HL L 147., 1991.6.12., 37. o.). Az irányelv rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni: a) a 3. cikk (4) bekezdésében:

i. az érintett társaságok mindegyike kérelmezheti, hogy a Közösségen belüli kereskedelem tekintetében a tranzit feltételeiről egy, a Bizottság által létrehozott testület folytasson egyeztetést, amely testület elnöki teendőit a Bizottság látja el, és amelyben a Közösségen belül az átviteli hálózatokért felelős társaságok képviseltetik magukat;

ii. az érintett társaságok mindegyike kérelmezheti, hogy az EFTA-n belüli kereskedelem tekintetében a tranzit feltételeiről egy, az EFTA Felügyeleti Hatóság által létrehozott testület folytasson egyeztetést, amely testület elnöki teendőit az EFTA Felügyeleti Hatóság látja el, és amelyben az EFTA-országok területén az átviteli hálózatokért felelős társaságok képviseltetik magukat;

iii. az érintett társaságok mindegyike kérelmezheti, hogy a Bizottság és az EFTA-államok közötti kereskedelem tekintetében a tranzit feltételeiről az EGT-Vegyesbizottság rendelje el egyeztetési eljárás lefolytatását;

b) a 2. függelék tartalmazza az EFTA-államok tekintetében az ezen irányelv hatálya alá tartozó társaságok és átviteli hálózatok listáját.

1. függelék

Az átviteli hálózatokon keresztül történő villamosenergia-tranzitról szóló, 1990. október 29-i 90/547/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó társaságok és átviteli hálózatok listája.

EFTA-államokTársaságHálózat
AusztriaÖsterreichische
Elektrizitätswirtschaft AG
Nagyfeszültségű
hálózat
átviteli
FinnországImatran Voima OyNagyfeszültségű
hálózat
átviteli
Teollisuuden Voimansiirto OyNagyfeszültségű
hálózat
átviteli
IzlandLandsvirkjunNagyfeszültségű
hálózat
átviteli
LiechtensteinLiechtensteinische KraftwerkeÖsszekapcsolt hálózat
NorvégiaStatnett SFNagyfeszültségű
hálózat
átviteli
SvédországStatens VattenfallsverkNagyfeszültségű
hálózat
átviteli

2. függelék

A szállítóvezeték-rendszereken keresztül történő földgáztranzitról szóló, 1991. május 31-i 91/296/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó társaságok és nagynyomású gázátviteli hálózatok listája.

EFTA-államokTársaságHálózat
AusztriaÖMV AktiengesellschaftNagynyomású gázhálózat
FinnországNeste OyNagynyomású gázhálózat
LiechtensteinLiechtensteinische GasversorgungNagynyomású gázhálózat
SvédországSwedegas ABNagynyomású gázhálózat
High pressure gas grid
Sídgas AB

V. MELLÉKLET

A MUNKAVÁLLALÓK SZABAD MOZGÁSA

A 28. cikkben hivatkozott lista

BEVEZETÉS

Amennyiben az ebben a mellékletben hivatkozott jogi aktusok a Közösség jogrendjére jellemző olyan fogalmakat tartalmaznak vagy eljárásokra hivatkoznak, mint:

- preambulumok,

- a közösségi jogi aktusok címzettjei,

- hivatkozások az EK területeire vagy nyelveire,

- hivatkozások az EK-tagállamok, közintézményeik, vállalkozásaik vagy magánszemélyeik egymás vonatkozásában fennálló jogaira és kötelezettségeire, továbbá

- hivatkozások az információs és bejelentési eljárásokra,

a horizontális kiigazításokról szóló 1. jegyzőkönyvet kell alkalmazni, kivéve ha ez a melléklet másként rendelkezik.

SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK

E melléklet alkalmazásában és az 1. jegyzőkönyv rendelkezéseinek sérelme nélkül a "tagállam(ok)" kifejezésbe a hivatkozott jogi aktusokban említett államok mellett bele kell érteni Ausztriát, Finnországot, Izlandot, Liechtensteint, Norvégiát és Svédországot is.

HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 364 L 0221: A Tanács 1964. február 25-i 64/221/EGK irányelve a külföldiek mozgására és tartózkodására vonatkozó, a közérdek, közbiztonság vagy közegészség által indokolt különleges intézkedések összehangolásáról (HL 56., 1964.4.4., 850/64. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazítással kell alkalmazni:

a 4. cikk (3) bekezdése nem alkalmazandó.

2. 368 R 1612: A Tanács 1968. október 15-i 1612/68/EGK rendelete a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról (HL L 257., 1968.10.19., 2. o.), amelyet módosított:

- 376 R 0312: A Tanács 1976. február 9-i 312/76/EGK rendelete (HL L 39., 1976.2.14., 2. o.).

A rendelet rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) a 15. cikk (2) bekezdésében szereplő "e rendelet hatálybalépését követő tizennyolc hónapon belül" szövegrész nem alkalmazandó;

b) a 40. cikk nem alkalmazandó;

c) a 41. cikk nem alkalmazandó;

d) a 42. cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó;

e) a 42. cikk (2) bekezdésében az EGK-Szerződés 51. cikkére való hivatkozás helyébe az e megállapodás 29. cikkére való hivatkozás lép;

f) a 48. cikk nem alkalmazandó.

3. 368 L 0360: A Tanács 1968. október 15-i 68/360/EGK irányelve a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről (HL L 257., 1968.10.19., 13. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) a 4. cikk (2) bekezdésében szereplő "Tartózkodási engedély EGK-tagállam állampolgárai számára" szövegrész helyébe a "Tartózkodási engedély" szövegrész lép;

b) a 4. cikk (3) bekezdésében szereplő "Tartózkodási engedély EGK-tagállam állampolgárai számára történő" szövegrész helyébe a "Tartózkodási engedély" szövegrész lép;

c) a 11. cikk nem alkalmazandó;

d) a 13. cikk nem alkalmazandó;

e) a mellékletben:

i. a nyilatkozat első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Ezt az engedélyt az 1968. október 15-i 1612/686/EGK rendeletnek és az EGT-megállapodásba beépített 68/360/EGK irányelvnek a végrehajtása céljából hozott intézkedésekkel összhangban adták ki.";

ii. a lábjegyzet szövege helyébe a következő szöveg lép:

"Az engedélyt kibocsátó ország szerint: belga, brit, dán, finn, francia, görög, holland, izlandi, ír, liechtensteini, luxemburgi, német, norvég, olasz, osztrák, portugál, spanyol, svéd."

4. 370 R 1251: A Bizottság 1970. június 29-i 1251/70/EGK rendelete a munkavállalóknak a valamely tagállamban történő foglalkoztatás után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról (HL L 142., 1970.6.30., 24. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazítással kell alkalmazni:

A 9. cikk nem alkalmazandó;

5. 372 L 0194: A Tanács 1972. május 18-i 72/194/EGK irányelve a 64/221/EGK irányelv hatályának a valamely tagállamban történő foglalkoztatás után az adott állam területén maradáshoz való jogot gyakorló munkavállalókra való kiterjesztéséről (HL L 121., 1972.5.26., 32. o.).

6. 377 L 0486: A Tanács 1977. július 25-i 77/486/EGK irányelve a migráns munkavállalók gyermekeinek oktatásáról (HL L 199., 1977.8.6., 32. o.).

VI. MELLÉKLET

SZOCIÁLIS BIZTONSÁG

A VI. mellékletet a 21998D0507(09) váltja fel. Lásd: Az EGT-Vegyesbizottság 82/97. határozata, HL L 134., 1998.5.7., 11. o.

VII. MELLÉKLET

A SZAKKÉPESÍTÉSEK KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSE

BEVEZETÉS

Amennyiben az ebben a mellékletben hivatkozott jogi aktusok a Közösség jogrendjére jellemző olyan fogalmakat tartalmaznak vagy eljárásokra hivatkoznak, mint:

- preambulumok,

- a közösségi jogi aktusok címzettjei,

- hivatkozások az EK területeire vagy nyelveire,

- hivatkozások az EK-tagállamok, közintézményeik, vállalkozásaik vagy magánszemélyeik egymás vonatkozásában fennálló jogaira és kötelezettségeire, továbbá

- hivatkozások az információs és bejelentési eljárásokra,

a horizontális kiigazításokról szóló 1. jegyzőkönyvet kell alkalmazni, kivéve ha ez a melléklet másként rendelkezik.

SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK

E melléklet alkalmazásában és az 1. jegyzőkönyv rendelkezéseinek sérelme nélkül a "tagállam(ok)" kifejezésbe a hivatkozott jogi aktusokban említett államok mellett bele kell érteni Ausztriát, Finnországot, Izlandot, Liechtensteint, Norvégiát és Svédországot is.

HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

A. ÁLTALÁNOS RENDSZER

1. 389 L 0048: A Tanács 1988. december 21-i 89/48/EGK irányelve a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének általános rendszeréről (HL L 19., 1989.01.24., 16. o.).

B. JOGI FOGLALKOZÁSOK

2. 377 L 0249: A Tanács 1977. március 22-i 77/249/EGK irányelve az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának elősegítéséről (HL L 78., 1977.3.26., 17. o.), az alábbi módosításokkal:

- 179H:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 91. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 160. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

Az 1. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Ausztria: »Rechtanswalt«,

Finnország: »Asianajaja/Advokat«,

Izland: »Lögmadur«,

Liechtenstein: »Rechtanswalt«,

Norvégia: »Advokat«,

Svédország: »Advokat«."

C. ORVOSI ÉS EGYÉB GYÓGYÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK

3. 381 L 1057: A Tanács 1981. december 14-i 81/1057/EGK irányelve a szerzett jogok tekintetében az orvosi, általános ápolói, fogorvosi és állatorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló 75/362/EGK, 77/452/EGK, 78/686/EGK és 78/1026/EGK irányelvek kiegészítéséről (HL L 385., 1981.12.31., 25. o.).

Orvosok

4. 375 L 0362: A Tanács 1975. június 16-i 75/362/EGK irányelve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről (HL L 167., 1975.6.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 179H:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 90. o.),

- 382 L 0076: A Tanács 1982. január 26-i 82/76/EGK irányelve (HL L 43., 1982.2.15., 21. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 158. o.).

- 389 L 0594: A Tanács 1989. október 30-i 89/594/EGK irányelve (HL L 341., 1989.11.23., 19. o.),

- 390 L 0658: A Tanács 1990. december 4-i 90/658/EGK irányelve (HL L 353., 1990.12.17., 73. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni: a) az 3. cikk a következő szövegrésszel egészül ki:

"m) Ausztriában:

»Doktor der gesamten Heilkunde« (általános orvosi oklevél), amelyet az orvostudományi egyetemi kar ítél oda, és az illetékes hatóság által kiállított »Bescheinigung über die Absolvierung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum« (gyakorlati képzési bizonyítvány);

n) Finnországban:

»todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licentiat examen« (orvosi oklevél), amelyet az orvostudományi egyetemi kar ítél oda, és az illetékes egészségügyi hatóságok által kiadott gyakorlati képzési bizonyítvány;

o) Izlandon:

»próf í læknisfrædi frá læknadeild Háskóla Íslands« (az Izlandi Egyetem orvostudományi karán szerzett oklevél) és a főorvos által kiállított, legalább egyéves kórházi gyakorlati képzési bizonyítvány;

p) Liechtensteinben:

minden, ebben a cikkben felsorolt oklevél, bizonyítvány és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány, amelyet olyan másik államban adtak ki, amelyre alkalmazandó ez az irányelv, az illetékes hatóságok által kiállított gyakorlati képzési bizonyítvánnyal együtt;

q) Norvégiában:

»bevis for bestått medisinsk embetseksamen« (egyetemi orvostudományi oklevél), amelyet az egyetemi orvostudományi kar ítél oda, és az illetékes egészségügyi hatóságok által kiadott gyakorlati képzési bizonyítvány;

r) Svédországban:

»läkarexamen« (orvosi egyetemi oklevél), amelyet az orvostudományi egyetemi kar ítél oda, és az Országos Egészségügyi és Népjóléti Tanács által kiadott gyakorlati képzési bizonyítvány.";

b) az 5. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Ausztriában:

az illetékes hatóság által kiadott »Facharztdiplom« (szakorvosi oklevél);

Finnországban:

az illetékes hatóság által kiadott »todistus erikoislääkärin oikeudesta/bevis om specialisträttigheten« (szakorvosi bizonyítvány);

Izlandon:

az Egészségügyi Minisztérium által kiadott »sérfræileyfi« (szakorvosi bizonyítvány);

Liechtensteinben:

minden, ebben a cikkben felsorolt oklevél, bizonyítvány és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány, amelyet olyan másik államban adtak ki, amelyre alkalmazandó ez az irányelv, az illetékes hatóságok által kiállított gyakorlati képzési bizonyítvánnyal együtt;

Norvégiában:

az illetékes hatóságok által kiállított »bevis for tillatelse til å benytte spesialisttittelen« (szakorvosi cím használatára jogosító bizonyítvány);

Svédországban:

»bevis om specialistkompetens som läkare utfädat av socialstyrelsen« (a szakorvosi cím használatára jogosító bizonyítvány), amelyet az Országos Egészségügyi és Népjóléti Tanács ad ki.";

c) az 5. cikk (3) bekezdésének alábbi francia bekezdései a következő bejegyzésekkel egészülnek ki:

- aneszteziológia:

"Ausztria: Anästhesiologie,

Finnország: anestesiologia/anestesiologi,

Izland: svæfingalækningar,

Liechtenstein: Anästhesiologie,

Norvégia: anestesiologi,

Svédország: anestesiologi",

- sebészet:

"Ausztria: Chirurgie,

Finnország: kirurgia/kirurgi,

Izland: almennar skurdlækningar,

Liechtenstein: Chirurgie,

Norvégia: generell kirurgi,

Svédország: allmän kirurgi",

- idegsebészet:

"Ausztria: Neurchirurgie,

Finnország: neurokirurgia/neurokirurgi,

Izland: taugaskurdlækningar,

Liechtenstein: Neurochirurgie,

Norvégia: nevrokirurgi,

Svédország: neurokirurgi",

- szülészet és nőgyógyászat:

"Ausztria: Frauenheilkunde und Geburtshilfe,

Finnország: naistentaudit ja synnytykset/ kvinnosjukdomar och förlossningar,

Izland: kvenlækningar,

Liechtenstein: Gynäkologie und Geburtshilfe,

Norvégia: fødselshjelp og kvinnesykdommer,

Svédország: kvinnosjukdomar och förlossningar (gynekologi och obstetrik)",

- belgyógyászat:

"Ausztria: Innere Medizin,

Finnország: sisätaudit/inremedicin,

Izland: lyflækningar,

Liechtenstein: Innere Medizin,

Norvégia: indremedisin,

Svédország: allmän internmedicin",

- szemészet:

"Ausztria: Augenheilkunde,

Finnország: silmätaudit/ögonsjukdomar,

Izland: augnlækningar,

Liechtenstein: Augenheilkunde,

Norvégia: 0yesykdommer,

Svédország: ögonsjukdomar (oftalmologi)",

- fül-orr-gégegyógyászat:

"Ausztria: Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten,

Finnország: korva-, nenä- ja kurkkutaudit/ öron-, näs- och strupsjukdomar,

Izland: háls-, nef- og eyrnalækningar,

Liechtenstein: Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten,

Norvégia: 0re-nese-halssykdommer,

Svédország: öron-, näs- och strupsjukdomar (oto-rhino-laryngologi)",

- csecsemő- és gyermekgyógyászat:

"Ausztria: Kinderheilkunde,

Finnország: lastenaudit/barnsjukdomar,

Izland: barnalækningar,

Liechtenstein: Kinderheilkunde,

Norvégia: barnesykdommer,

Svédország: barnaålderns invärtessjukdomar (pediatrik)",

- tüdőgyógyászat:

"Ausztria: Lungenkrankheiten,

Finnország: keuhkosairaudet/lungsjukdomar,

Izland: lungnalækningar,

Liechtenstein: Lungenkrankheiten,

Norvégia: lungesykdommer,

Svédország: lungsjukdomar (pneumologi)",

- urológia:

"Ausztria: Urologie,

Finnország: urologia/urologi,

Izland: pvagfæraskurdlækningar,

Liechtenstein: Urologie,

Norvégia: urologi,

Svédország: urologisk kirurgi",

- ortopédia:

"Ausztria: Orthopädie und orthopädische Chirurgie,

Finnország: ortopedia ja traumatologia/ortopedi och traumatologi,

Izland: bœklunarskurdlækningar,

Liechtenstein: Orthopädische Chirurgie,

Norvégia: ortopedisk kirurgi,

Svédország: ortopedisk kirurgi",

- patológia:

"Ausztria: Pathologie,

Finnország: patologia/patologi,

Izland: liffærameinafrædi,

Liechtenstein: Pathologie,

Norvégia: patologi,

Svédország: klinisk patologi",

- neurológia:

"Ausztria: Neurologie,

Finnország: neurologia/neurologi,

Izland: taugalækningar,

Liechtenstein: Neurologie,

Norvégia: nevrologi,

Svédország: nervsjukdomar (neurologi)",

- pszichiátria:

"Ausztria: Psychiatrie,

Finnország: psykiatria/psykiatri,

Izland: gedlækningar,

Liechtenstein: Psychiatrie und Psychotherapie,

Norvégia: psykiatri,

Svédország: allmän psykiatri";

d) az 7. cikk (2) bekezdésének alábbi francia bekezdései a következő bejegyzésekkel egészülnek ki:

- klinikai biológia:

"Ausztria: Medizinische Biologie",

- biológiai hematológia:

"Finnország: hematologiset laboratoriotutkimukset/ hematologiska laboratorieundersökningar",

- mikrobiológia - bakteriológia:

"Ausztria: Hygiene und Mikrobiologie,

Finnország: kliininen mikrobiologia/klinisk mikrobiologi,

Izland: syklafrædi,

Norvégia: medisinsk mikrobiologi,

Svédország: klinisk bakteriologi",

- biokémia:

"Ausztria: Medizinisch-chemische Labordiagnostik,

Finnország: kliinen kemia/klinisk kemi,

Norvégia: klinisk kjemi,

Svédország: klinisk kemi",

- immunológia:

"Ausztria: Immunologie,

Finnország: immunologia/immunologi,

Izland: ónæmisfrædi,

Norvégia: immunologi og transfusjonsmedisin,

Svédország: klinisk immunologi",

- plasztikai sebészet:

"Ausztria: Plastische Chirurgie,

Finnország: plastiikkakirurgia/plastikkirurgi,

Izland: lytalækningar,

Norvégia: plastikkirurgi,

Svédország: plastikkirurgi",

- mellkassebészet:

"Finnország: thorax- ja verisuonikirurgia/thorax- och kärlkirurgi,

Izland: bijóstholsskurdlækningar,

Norvégia: thoraxkirurgi,

Svédország: thoraxkirurgi",

- gyermeksebészet:

"Finnország: lastenkirurgia/barnkirurgi,

Izland: barnaskurdlækningar,

Norvégia: barnekirurgi,

Svédország: barnkirurgi",

- érsebészet:

"Izland: ædaskurdlækningar,

Norvégia: karkirurgi",

- kardiológia:

"Finnország: kardiologia/kardiologi,

Izland: hjartalækningar,

Norvégia: hjertesykdommer,

Svédország: hjärtsjukdomar",

- gasztroenterológia:

"Finnország: gastroenterologia/gastroenterologi,

Izland: meltingarlækningar,

Norvégia: ford0yelsessykdommer,

Svédország: matsmältningsorganens medicinska sjukdomar

(medicinsk gastroenterologi)",

- reumatológia:

"Finnország: reumatologia/reumatologi,

Izland: gigtlækningar,

Liechtenstein: Rheumatologie,

Norvégia: revmatologi,

Svédország: reumatiska sjukdomar",

- általános hematológia:

"Finnország: kliininen hematologia/klinisk hematologi,

Izland: blódmeinafrædi,

Norvégia: blodsykdommer,

Svédország: hematologi",

- endokrinológia:

"Finnország: endokrinologia/endokrinologi,

Izland: efnaskipta- og innkirtlalækningar,

Norvégia: endokrinologi,

Svédország: endokrina sjukdomar",

- fizikoterápia:

"Ausztria: Physicalische Medizin,

Finnország: fysiatria/fysiatri,

Izland: orku- og endurhæfingarlækningar,

Liechtenstein: Physicalische Medizin und Rehabilitation,

Norvégia: fysikalsk medisin og rehabilitering,

Svédország: medicinsk rehabilitering",

- bőr- és nemibeteg-gyógyászat:

"Ausztria: Haut- und Geschlechtskrankenheiten,

Finnország: iho- ja sukupuolitaudit/hud- och könssjukdomar,

Izland: húd- og kynsjúkdómalækningar,

Liechtenstein: Dermatologie und Venereologie,

Norvégia: hud- hudsykdommer og veneriske sykdommer,

Svédország: hudsjukdomar och veneriska sjukdomar (dermatologi och venerologi)",

- radiológia:

"Ausztria: Radiologie,

Izland: geislalækningar,

Norvégia: radiologi",

- diagnosztikai radiológia:

"Ausztria: Radiologie-Diagnostik,

Finnország: radiologia/radiologi,

Liechtenstein: Medizinische Radiologie,

Svédország: röntgendiagnostik",

- sugárterápia:

"Ausztria: Radiologie-Strahlentherapie,

Finnország: syöpätaudit ja sädehoito/cancersjukdomar och radioterapi,

Norvégia: onkologi,

Svédország: tumörsjukdomar (allmän onkologi)",

- gyermekpszichiátria:

"Finnország: lasten psykiatria/barnpsykiatri,

Izland: barnagedlækningar,

Liechtenstein: Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,

Norvégia: barne- og ungdompsykiatri,

Svédország: barn- och ungdompsykiatri",

- geriátria:

"Finnország: geriatria/geriatri,

Izland: öldrunarlækningar,

Liechtenstein: Geriatrie,

Norvégia: geriatri,

Svédország: långvårdsmedicin",

- nefrológia:

"Finnország: nefrologia/nefrologi,

Izland: nyrnalækningar,

Norvégia: nyresykdommer,

Svédország: medicinska njursjukdomar (nefrologi)",

- infektológia:

"Finnország: infektiosairaudet/infektionssjukdomar,

Izland: smitsjúkdómar,

Norvégia: infeksjonssykdommer,

Svédország: infektionssjukdomar",

- társadalom-orvostan és szociális orvostan:

"Ausztria: Sozialmedizin,

Finnország: terveydenhuolto/hälsovård,

Izland: félagslækningar,

Liechtenstein: Prävention und Gesundheitswesen,

Norvégia: samfunnsmedisin",

- farmakológia:

"Finnország: kliininen farmakologia/klinisk farmakologi,

Izland: lyfjafrædi,

Norvégia: klinisk farmakologi,

Svédország: klinisk farmakologi",

- foglalkozás-orvostan:

"Ausztria: Arbeitsmedizin,

Finnország: työterveyshuolto/företagshälsovård,

Izland: atvinnulækningar,

Norvégia: yrkesmedisin,

Svédország: yrkesmedicin",

- allergológia:

"Finnország: allergologia/allergologi,

Izland: ofnæmislækningar,

Svédország: internmedicinsk allergologi",

- gasztroenterológiai sebészet:

"Finnország: gastroenterologia/gastroenterologi,

Svédország: gastroenterologisk kirurgi",

- nukleáris medicina:

"Ausztria: Nuklearmedizin,

Finnország: isotooppitutkimukset/isotopundersökningar",

- arc-, állcsont- és szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés):

"Finnország: leukakirurgia/käkkirurgi,

Liechtenstein: Kieferchirurgie,

Norvégia: kjevekirurgi og munnhulesykdommer".

5. 375 L 0363: A Tanács 1975. június 16-i 75/363/EGK irányelve az orvosi tevékenységre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 167., 1975.6.30., 14. o.), a következő módosításokkal:

- 382 L 0076: A Tanács 1982. január 26-i 82/76/EGK irányelve (HL L 43., 1982.2.15., 21. o.),

- 389 L 0594: A Tanács 1989. október 30-i 89/594/EGK irányelve (HL L 341., 1989.11.23., 19. o.).

6. 386 L 0457: A Tanács 1986. szeptember 15-i 86/457/EGK irányelve az általános orvosi szakképzésről (HL L 267., 1986.9.19., 26. o.).

Norvégia a 86/457/EGK irányelv 1. cikkének rendelkezéseitől eltérve - az e megállapodás kiigazítása szerint - 1993. január 1. helyett legkésőbb 1995. január 1-jéig tesz eleget az abban megállapított kötelezettségeknek.

7. C/268/90/2. o.: A 86/457/EGK irányelv 12. cikke (2) bekezdésével összhangban közzétett, általános orvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elnevezéseit tartalmazó 90/C 268/02 lista (HL C 268., 1990.10.14., 2. o.).

Ápolók

8. 377 L 0452: A Tanács 1977. június 27-i 77/452/EGK irányelve az általános ápolói oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről (HL L 176., 1977.7.15., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 179H:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 91. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 160. o.),

- 389 L 0594: A Tanács 1989. október 30-i 89/594/EGK irányelve (HL L 341., 1989.11.23., 19. o.),

- 389 L 0595: A Tanács 1989. október 10-i 89/595/EGK irányelve (HL L 341., 1989.11.23., 30. o.),

- 390 L 0658: A Tanács 1990. december 4-i 90/658/EGK irányelve (HL L 353., 1990.12.17., 73. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) az 1. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Ausztriában:

»Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger«;

Finnországban:

»sairaanhoitaja/sjukskötare - terveydenhoitaja/hälsovårdare«;

Izlandon:

»hjúkrunarfrædingur«;

Liechtensteinben:

»Krankenschwester - Krankenpfleger«,

Norvégiában:

»offentlig godkjent sykepleier«,

Svédországban:

»sjuksköterska«";

b) a 3. cikk a következő szövegrésszel egészül ki:

"m) Ausztriában:

»Diplom in der allgemeinen Krankenspflege« (általános ápolói oklevél), amelyet államilag elismert ápolóképző iskolák adtak ki;

n) Finnországban:

»sairaanhoitaja/sjukskötare« vagy »terveydenhoitaja/hälsovårdare« oklevél, amelyet egy ápolóképző szakiskola adott ki;

o) Izlandon:

»próf í hjúkrunarfrsdum frá Háskóla Íslands« (az Izlandi Egyetem orvostudományi karának ápoló szakán adott oklevél);

p) Liechtensteinben:

minden, ebben a cikkben felsorolt oklevél, bizonyítvány és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány, amelyet olyan másik államban adtak ki, amelyre alkalmazandó ez az irányelv, az illetékes hatóságok által kiállított gyakorlati képzési bizonyítvánnyal együtt;

q) Norvégiában:

»bevis for bestått sykepleiereksamen« (általános ápolói oklevél), amelyet egy ápolóképző szakiskola adott ki,

r) Svédországban:

»sjuksköterska« oklevél (ápolói főiskolai oklevél), amelyet egy ápolóképző szakfőiskola adott ki.".

9. 377 L 0453: A Tanács 1977. június 27-i 77/453/EGK irányelve a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, az általános ápolók tevékenységére vonatkozó rendelkezések összehangolásáról (HL L 176., 1977.7.15., 8. o.), az alábbi módosítással:

- 389 L 0595: A Tanács 1989. október 30-i 89/595/EGK irányelve (HL L 341., 1989.11.23., 30. o.),

Fogorvosok

10. 378 L 0686: A Tanács 1978. július 25-i 78/686/EGK irányelve a fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről (HL L 233., 1978.8.24., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 179H:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 91. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 160. o.),

- 389 L 0594: A Tanács 1989. október 30-i 89/594/EGK irányelve (HL L 341., 1989.11.23., 19. o.),

- 390 L 0658: A Tanács 1990. december 4-i 90/658/EGK irányelve (HL L 353., 1990.12.17., 73. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) az 1. cikk a következő szövegrésszel egészül ki:

"Ausztriában:

az az okirat, amelyről Ausztria ennek a megállapodásnak a hatálybalépésétől

számított hat éven belül értesíti a Szerződő Feleket,

Finnországban:

hammaslääkäri/tandläkare,

Izlandon:

tannlæknir,

Liechtensteinben:

Zahnarzt,

Norvégiában:

tannlege,

Svédországban:

tandläkare";

b) a 3. cikk a következő szövegrésszel egészül ki:

"m) Ausztriában:

az az oklevél, amelyről Ausztria ennek a megállapodásnak a hatálybalépésétől számított hat éven belül értesíti a Szerződő Feleket;

n) Finnországban:

»todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om odontologi licentiat examen« (fogászati licenciátusi fokozatról szóló bizonyítvány), amelyet egyetemi orvosi kar vagy fogorvosi kar ítél oda, valamint az illetékes egészségügyi hatóságok által kiadott gyakorlati képzési bizonyítvány;

o) Izlandon:

»próf frá tannlæknadeild Háskóla Islands« (az Izlandi Egyetem fogorvosi karán adott oklevél);

p) Liechtensteinben:

minden, ebben a cikkben felsorolt oklevél, bizonyítvány és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány, amelyet olyan másik államban adtak ki, amelyre alkalmazandó ez az irányelv, az illetékes hatóságok által kiállított gyakorlati képzési bizonyítvánnyal együtt;

q) Norvégiában:

»bevis for bestått odontologisk embetseksamen« (fogorvosi oklevél), amelyet egyetemi fogorvosi kar ítél oda;

r) Svédországban:

»tandläkarexamen« (fogorvosi egyetemi oklevél), amelyet fogorvosképző intézetek ítélnek oda, valamint az Országos Egészségügyi és Népjóléti Tanács által kiadott gyakorlati képzési bizonyítvány";

c) az 5. cikk itt megjelölt részei a következő francia bekezdésekkel egészülnek ki:

1. Fogszabályozás:

"- Finnországban:

az illetékes hatóságok által kiadott »todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta oikomishoidon alalla/bevis om specialisttandläkarrättigheten inom området tandreglering« (fogszabályozói bizonyítvány),

- Norvégiában:

egy egyetemi fogorvosi kar által kiadott »bevis for gjennomgått spesialistutdanning ikjeveortopedi« (fogszabályozási szakképesítő bizonyítvány),

- Svédországban:

az Országos Egészségügyi és Népjóléti Tanács által kiadott »bevis om specialistkompetens i tandreglering« (fogszabályozó szakfogorvosi cím használatára jogosító bizonyítvány)";

2. Szájsebészet:

"- Finnországban:

az illetékes hatóságok által kiadott »todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian) alalla/bevis om specialisttandläkarrättigheten inom området oralkirurgi (tand- och munkirurgi)« (szájsebészi vagy fog- és szájsebészi bizonyítvány),

- Norvégiában:

egy egyetemi fogorvosi kar által kiadott »bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi« (szájsebészeti szakképesítő bizonyítvány),

- Svédországban:

az Országos Egészségügyi és Népjóléti Tanács által kibocsátott »bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar« (szájsebész szakfogorvosi cím használatára jogosító bizonyítvány)";

c) a szöveg a következőkkel egészül ki:

"19b. cikk

Attól az időponttól, amikor Ausztria meghozza az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket, az EGT-megállapodásnak megfelelően kiigazított ezen irányelv 1. cikkében említett tevékenységek gyakorlása tekintetében az államok elismerik azokat az orvosi okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyeket Ausztriában ítéltek oda azoknak a személyeknek, akik egyetemi tanulmányaikat az EGT-megállapodás hatálybalépése előtt kezdték meg, ha ezeket az okiratokat egy, az illetékes osztrák hatóságok által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy a 78/687/EGK irányelv 5. cikkében említett tevékenységet ezek a személyek az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő évig ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolták Ausztriában, valamint hogy ezek a személyek ugyanolyan feltételek mellett jogosultak az említett tevékenységek folytatására, mint az ezen irányelv 3. cikkének m) pontjában említett oklevéllel, bizonyítvánnyal vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvánnyal rendelkezők.

Az első albekezdésben említett hároméves gyakorlat követelményétől el kell tekinteni azon személyek esetében, akik sikeresen elvégeztek legalább hároméves olyan tanulmányokat, amelyeket az illetékes hatóságok igazolása szerint a 78/687/EGK irányelv 1. cikkében említett képzéssel egyenértékűnek kell elismerni.".

11. 378 L 0687: A Tanács 1978. július 25-i 78/687/EGK irányelve a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, a fogorvosok tevékenységére vonatkozó rendelkezések összehangolásáról (HL L 233., 1978.8.24., 10. o.). Az irányelv rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazítással kell alkalmazni:

A 6. cikkben az "A 78/686/EGK irányelv 19. cikkének hatálya alá tartozó személyeket" szövegrész helyébe az "A 78/686/EGK irányelv 19., 19a. és 19b. cikkének hatálya alá tartozó személyeket" szövegrész lép.

Ezen kívül a 78/686/EGK és a 78/687/EGK irányelv (azaz a fenti 10. és 11. pont) vonatkozásában az alábbiak alkalmazandók:

A fogorvosképzésnek a 78/687/EGK irányelvnek megfelelően meghatározott feltételekkel Ausztriában való befejezéséig - legkésőbb azonban 1998. december 31-ig - az ausztriai szabad letelepedést és a szolgáltatásnyújtás szabadságát felfüggesztik a többi, olyan államból származó, okleveles fogorvosok esetében, amely államokra ez az irányelv alkalmazandó, valamint az okleveles osztrák fogorvosok esetében, akik olyan államban folytatnak fogorvosi gyakorlatot, amelyekre ez az irányelv alkalmazandó.

A fentiekben meghatározott, átmeneti felfüggesztés ideje alatt, minden más állam esetében, amelyre ez a rendelkezés alkalmazandó, megkülönböztetés nélkül fenntartják és alkalmazzák a letelepedési jogra és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó általános és különleges intézkedéseket, amelyek az Osztrák Köztársaság és minden más, olyan állam közötti kapcsolatokra vonatkozó ausztriai rendelkezések vagy egyezmények alapján fennállnának, amelyekre ez a rendelkezés alkalmazandó.

Állatorvosok

12. 378 L 1026: A Tanács 1978. december 18-i 78/1026/EGK irányelve az állatorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről (HL L 362., 1978.12.23., 1. o.), a következő módosításokkal:

- 1 79 H:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 92. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 160. o.),

- 389 L 0594: A Tanács 1989. október 30-i 89/594/EGK irányelve (HL L 341., 1989.11.23., 19. o.),

- 390 L 0658: A Tanács 1990. december 4-i 90/658/EGK irányelve (HL L 353., 1990.12.17., 73. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazítással kell alkalmazni:

a 3. cikk a következő szövegrésszel egészül ki:

"m) Ausztriában:

»Diplom-Tierarzt« (állatorvosi oklevél), amelyet a Bécsi Állatorvosi Egyetem adott ki;

n) Finnországban:

»eläinlääketieteen lisensiaatti/veterinär-medicine licentiat« (állatorvosi oklevél), amelyet az Állatorvosi Főiskola adott ki;

o) Izlandon:

minden, ebben a cikkben felsorolt oklevél, bizonyítvány és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány, amelyet olyan másik államban adtak ki, amelyre alkalmazandó ez az irányelv, az illetékes hatóságok által kiállított gyakorlati képzési bizonyítvánnyal együtt;

p) Liechtensteinben:

minden, ebben a cikkben felsorolt oklevél, bizonyítvány és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány, amelyet olyan másik államban adtak ki, amelyre alkalmazandó ez az irányelv, az illetékes hatóságok által kiállított gyakorlati képzési bizonyítvánnyal együtt;

q) Norvégiában:

»eksamensbevis utstedt av Norges veterinærhøgskole for bestått veterinærmedisinsk embetseksamen« (állatorvosi oklevél), amelyet a Norvég Állatorvosi Főiskola adott ki;

r) Svédországban:

»veterinärexamen« (állatorvosi egyetemi oklevél, DVM), amelyet a Svéd Agrártudományi Egyetem adott ki.".

13. 378 L 1027: A Tanács 1978. december 18-i 78/1027/EGK irányelve a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, az állatorvosok tevékenységére vonatkozó rendelkezések összehangolásáról (HL L 362., 1978.12.23., 7. o.), az alábbi módosítással:

- 389 L 0594: A Tanács 1989. október 30-i 89/594/EGK irányelve (HL L 341., 1989.11.23., 19. o.).

Szülésznők

14. 380 L 0154: A Tanács 1980. január 21-i 80/154/EGK irányelve a szülésznői oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről (HL L 33., 1980.2.11., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 380 L 1273: A Tanács 1980. december 22-i 80/1273/EGK irányelve (HL L 375., 1980.12.31., 74. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 161. o.),

- 389 L 0594: A Tanács 1989. október 30-i 89/594/EGK irányelve (HL L 341., 1989.11.23., 19. o.),

- 390 L 0658: A Tanács 1990. december 4-i 90/658/EGK irányelve (HL L 353., 1990.12.17., 73. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) az 1. cikk a következő szövegrésszel egészül ki:

"Ausztriában:

»Hebamme«,

Finnországban :

»kätilö/barnmorska«,

Izlandon:

»ljósmódir«,

Liechtensteinben:

»Hebamme«,

Norvégiában:

»jordmor«,

Svédországban :

»barnmorska«";

b) a 3. cikk a következő szövegrésszel egészül ki:

"m) Ausztriában:

szülésznőképző iskola által kiállított »Hebammen-Diplom«;

n) Finnországban:

»kätilö/barnmorska« vagy »erikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja äitiyshuolto/specialsjukskötare, kvinnosjukdomar och mödravård« (szülésznői oklevél vagy szülésznői technikumi oklevél), amelyet ápolóképző szakiskola ítélt oda;

o) Izlandon:

»próf frá Ljósmædraskóla Islands« (az Izlandi Szülésznőképző Iskolán kiadott oklevél);

p) Liechtensteinben:

minden, ebben a cikkben felsorolt oklevél, bizonyítvány és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány, amelyet olyan másik államban adtak ki, amelyre alkalmazandó ez az irányelv;

q) Norvégiában:

szülésznőképző főiskola által kiadott »bevis for bestått jordmoreksamen« (szülésznői oklevél), valamint az illetékes egészségügyi hatóságok által kiállított, gyakorlati képzési bizonyítvány;

r) Svédországban:

»barnmorskeexamen« (szülésznői főiskolai oklevél), amelyet egy ápolóképző szakfőiskola adott ki.".

15. 380 L 0155: A Tanács 1980. január 21-i 80/155/EGK irányelve a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, a szülésznők tevékenységének megkezdésére és folytatására vonatkozó rendelkezések összehangolásáról (HL L 33., 1980.2.11., 8. o.), az alábbi módosítással:

- 389 L 0594: A Tanács 1989. október 30-i 89/594/EGK irányelve (HL L 341., 1989.11.23., 19. o.).

Gyógyszerészet

16. 385 L 0432: A Tanács 1985. szeptember 16-i irányelve a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, a gyógyszerészet területén folytatott egyes tevékenységekre vonatkozó rendelkezések összehangolásáról (HL L 253., 1985.9.24., 34. o.).

17. 385 L 0433: A Tanács 1985. szeptember 16-i 85/433/EGK irányelve a gyógyszerész oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről és az egyes gyógyszerész tevékenységekre vonatkozóan a letelepedés szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről (HL L 253., 1985.9.24., 37. o.), az alábbi módosításokkal:

- 385 L 0584: A Tanács 1985. december 20-i 85/584/EGK irányelve (HL L 372., 1985.12.31., 42. o.),

- 390 L 0658: A Tanács 1990. december 4-i 90/658/EGK irányelve (HL L 353., 1990.12.17., 73. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) a 4. cikk vége a következő szövegrésszel egészül ki:

"m) Ausztriában:

az illetékes hatóságok által kiadott »Staatliches Apothekerdiplom« (állami gyógyszerész oklevél);

n) Finnországban:

egyetem által kiadott »todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen« (gyógyszerésztudományi oklevél);

o) Izlandon:

»próf frá Háskóla Islands í lyfjafrædi« (az Izlandi Egyetem gyógyszerész oklevele);

p) Liechtensteinben:

minden, ebben a cikkben felsorolt oklevél, bizonyítvány és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány, amelyet olyan másik államban adtak ki, amelyre alkalmazandó ez az irányelv, az illetékes hatóságok által kiállított gyakorlati képzési bizonyítvánnyal együtt;

q) Norvégiában:

egyetemi kar által kiadott »bevis for bestått cand.pharm. eksamen« (cand. pharm. fokozatú gyógyszerész oklevél);

r) Svédországban:

az Uppsalai Egyetem által kiadott »apotekarexamen« (egyetemi gyógyszerésztudományi oklevél).".

D. ÉPÍTÉSZET

18. 385 L 0384: A Tanács 1985. június 10-i 85/384/EGK irányelve az építészmérnöki oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, valamint a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről (HL L 223., 1985.8.21., 15. o.), az alábbi módosításokkal:

- 385 L 0614: A Tanács 1985. december 20-i 85/614/EGK irányelve (HL L 376., 1985.12.31., 1. o.),

- 386 L 0017: A Tanács 1986. január 27-i 86/17/EGK irányelve (HL L 27., 1986.2.1., 71. o.),

- 390 L 0658: A Tanács 1990. december 4-i 90/658/EGK irányelve (HL L 353., 1990.12.17., 73. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) az 11. cikk a következő szövegrésszel egészül ki:

"l) Ausztriában:

- a műszaki egyetemek által az építészi (»Architektur«), építőmérnöki (»Bauingenieurwesen«) vagy építőipari (»Hochbau«; »Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen«, »Kulturtechnik und Wasserwirtschaft«) területen kiadott oklevelek,

- a Bécsi Szépművészeti Akadémia által az építészet területén kiadott oklevelek (»Meisterschule für Architektur«),

- a Bécsi Iparművészeti Egyetemi Testület által az építészet területén kiadott oklevelek (»Meisterklasse für Architektur«),

- a Linzi Ipari Formatervezési Egyetemi Testület az építészet területén kiadott oklevelek (»Meisterklasse für Architektur«),

- építészeti műszaki főiskolák vagy technikumok által kibocsátott mérnöki (Ing.) oklevelek, valamint a vizsgával záruló, legalább hatéves ausztriai szakmai gyakorlatot igazoló »Baumeister«-i engedély,

- az építési technikusokról szóló törvény (Ziviltechnikergesetz, Federal Gazette No. 146/1957.) alapján a mérnöki vagy műszaki szakértői képzésben az építészet (»Hochbau«, »Bauwesen«, »Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen«, illetve »Kulturtechnik und Wasserwirtschaft«) területen kiadott bizonyítványok;

m) Finnországban:

- a műszaki egyetemek és az Oului Egyetem építész kara által kiadott oklevelek (»arkkitehti - arkitekt«),

- a műszaki főiskolák által kiadott oklevelek (»rakennusarkkitehti«); n) Izlandon:

- minden, ebben a cikkben felsorolt oklevél, bizonyítvány és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány, amelyet olyan másik államban adtak ki, amelyre alkalmazandó ez az irányelv, az illetékes hatóságok által kiállított gyakorlati képzési bizonyítvánnyal együtt;

o) Liechtensteinben:

- a Műszaki Főiskola oklevelei (»Höhere Technische Lehranstalt: Architekt HTL«),

p) Norvégiában:

- a Trondheimi Egyetem Norvég Műszaki Intézete, az Oslói Építészeti Főiskola és a Bergeni Építészeti Főiskola által kiadott oklevelek (»sivilarkitekt«),

- a »Norske Arkitekters Landsforbund« (NAL) tagsági okiratai, ha az érintett személyek az irányelv hatálya alá tartozó államban részesültek képzésben;

q) Svédországban:

- a Királyi Műszaki Intézet Építészeti Iskolája, a Chalmers Műszaki Intézet és a Lundi Egyetem Műszaki Intézete által kiadott oklevelek.";

b) a 15. cikk rendelkezései nem alkalmazandók.

19. C/205/89/5. o.: A 89/C 205/06 közlemény az építészoklevelek, - bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről (az 1988. október 19-i 88/C270/03 közlemény naprakész változata) (HL C 205., 1989.8.10., 5. o.).

E. KERESKEDELEM ÉS KERESKEDELMI KÖZVETÍTŐK

Nagykereskedelem

20. 364 L 0222: A Tanács 1964. február 25-i 64/222/EGK irányelve a nagykereskedelmi tevékenységekkel és a kereskedelmi, ipari és kis kézművesipari közvetítők tevékenységével kapcsolatos átmeneti intézkedésekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról (HL 56., 1964.4.4., 857/64. o.).

21. 364 L 0223: A Tanács 1964. február 25-i 64/223/EGK irányelve a nagykereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról (HL 56., 1964.4.4., 863/64. o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 84. o.).

Kereskedelmi, ipari és kézművesipari közvetítők

22. 364 L 0224: A Tanács 1964. február 25-i 64/22/EGK irányelve a kereskedelmi, ipari és kézművesipari közvetítők tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról (HL 56., 1964.4.4., 869/64. o.), az alábbi módosításokkal:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 85. o.).

- 179H:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 89. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 155. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

A 3. cikk a következő szövegrésszel egészül ki:

önálló vállalkozókmunkavállalók
"Ausztriában:HandelsagentHandlungs-reisender
Finnországban :Kauppa-agentii/Handelsagent
Kauppaedustaja/
Handelsrepresentat
Myyntimies/Försalje
Izlandon:smásali
heildsali
umbodssali
farandsali
sölumadur
Liechtensteinben:HandelsvertreterHandels-reisender
Norvégiában:Handelsagent
Kommisjonœr
Grossist
Handelsagent
Selger
Representant
Svédországban:Handelsagent
Mäklare
Kommissionär
Handelsresande"

Kiskereskedelemben dolgozó önálló vállalkozók

23. 368 L 0363: A Tanács 1968. október 15-i 68/363/EGK irányelve a kiskereskedelemben (korábbi ISIC 612 csoport) dolgozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról (HL L 260., 1968.10.22., 496. o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 86. o.).

24. 368 L 0364: A Tanács 1968. október 15-i 68/364/EGK irányelve a kiskereskedelemben (korábbi ISIC 612 csoport) dolgozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos átmeneti intézkedésekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról (HL L 260., 1968.10.22., 6. o.).

Nagybani szénkereskedelemmel és a szénkereskedelem közvetítő tevékenységeivel foglalkozó önálló vállalkozók

25. 370 L 0522: A Tanács 1970. november 30-i 70/522/EGK irányelve a nagybani szénkereskedelemmel és a szénkereskedelem közvetítő tevékenységeivel (korábbi ISIC 6112 csoport) foglalkozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról (HL L 267., 1970.12.10., 14. o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 86. o.).

26. 370 L 0523: A Tanács 1970. november 30-i 70/523/EGK irányelve a nagybani szénkereskedelemmel és a szénkereskedelem közvetítő tevékenységeivel (korábbi ISIC 6112 csoport) foglalkozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos átmeneti intézkedésekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról (HL L 267., 1970.12.10., 18. o.).

Toxikus termékek kereskedelme és forgalmazása

27. 374 L 0556: A Tanács 1974. június 4-i 74/556/EGK irányelve a toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és forgalmazásra vonatkozó átmeneti intézkedésekre és az ilyen termékek hivatásszerű használatával, beleértve a közvetítők tevékenységeit is, kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról (HL L 307., 1974.12.18., 1. o.).

28. 374 L 0557: A Tanács 1974. június 4-i 74/557/EGK irányelve a toxikus termékek kereskedelmével és forgalmazásával foglalkozó önálló vállalkozók és közvetítők tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról (HL L 307., 1974.12.18., 5. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

A melléklet a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Ausztriában:

A vegyi anyagokról szóló törvény (Chemikaliengesetz Federal Gazette Nr. 326/1987) és az azon alapuló rendeletek (§ 224, Gewerbeordnung) értelmében »nagyon mérgező« vagy »mérgező« besorolású anyagok és készítmények.

- Finnországban:

1. A vegyi anyagokról szóló 1989. évi törvény és a rendeletek hatálya alá tartozó vegyi anyagok;

2. A növényvédő szerekről szóló 1969. évi törvény és a rendeletek hatálya alá tartozó biológiai növényvédő szerek.

- Liechtensteinben:

1. Benzol és tetraklórkarbon (1964. június 1-jei 23. számú rendelet),

2. Minden, a mérgező anyagokról szóló törvény (SR 814.80) 2. cikkének megfelelő mérgező anyag és termék, elsősorban azok, amelyek a mérgező anyagokra vonatkozó rendelet (SR 814.801) 3. cikkének megfelelő, 1., 2., 3. besorolási osztályú mérgező anyagok vagy termékek listáján szerepelnek (a Vámegyezménnyel összhangban alkalmazandó, 1979. augusztus 28-i 47. számú nyilvános közlemény).

- Norvégiában:

1. Az 1963. április 5-i növényvédő szerekről szóló törvény és rendeletek által szabályozott rovarirtók;

2. Az emberi egészséget veszélyeztető vegyi anyagok jelöléséről és kereskedelméről szóló 1990. június 1-jei rendeletben szabályozott vegyi anyagok, a vegyi anyagok listájáról szóló megfelelő rendelettel együtt.

- Svédországban:

1. A vegyi termékekről szóló rendeletben (1985:835) említett különösen veszélyes és nagyon veszélyes vegyi termékek;

2. A mérgező és nagyon veszélyes vegyi termékek gyártására, kereskedelmére és forgalmazására vonatkozó engedélyekkel kapcsolatos rendelkezésekről szóló rendeletben (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9) említett egyes gyógyszer-elővegyületek;

3. A 1985:836 rendeletben említett 1. osztályba sorolt növényvédő szerek;

4. Az 1985:841 rendeletben említett, környezetre veszélyes hulladék;

5. Az 1985:837 rendeletben említett PCB és a PCB-tartalmú vegyi termékek;

6. Az egészségügyi határértékekre vonatkozó rendelkezésekről szóló közleményben (AFS 1990:13) a B. csoportba sorolt anyagok;

7. Az 1986:2 közleményben említett azbeszt és azbeszttartalmú anyagok.".

Vándorkereskedelmi tevékenységek

29. 375 L 0369: A Tanács 1975. június 16-i 75/369/EGK irányelve a vándorló tevékenységekkel kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről és különösen az e tevékenységekre vonatkozó átmeneti intézkedésekről (HL L 167., 1975.6.30., 29 o.).

Önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökök

30. 386 L 0653: A Tanács 1986. december 18-i 86/653/EGK irányelve a tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról (HL L 382., 1986.12.31., 17. o.).

F. IPAR ÉS KÉZMŰVESIPAR

Ipar és kézműipar

31. 364 L 0427: A Tanács 1964. július 7-i 64/427/EGK irányelve az ISIC 23-40. főcsoport (ipar és kézművesipar) alá sorolt gyár- és feldolgozóiparban dolgozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos átmeneti intézkedésekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról (HL 117., 1964.7.23., 1863/64 o.), az alábbi módosítással:

- 369 L 0077: A Tanács 1969. március 4-i 69/77/EGK irányelve (HL L 59., 1969.3.10., 8. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

az 5. cikk (3) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.

32. 364 L 0429: A Tanács 1964. július 7-i 64/429/EGK irányelve az ISIC 23-40. főcsoport (ipar és kézművesipar) alá sorolt gyár- és feldolgozóiparban dolgozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról (HL 117., 1964.7.23., 1880/64 o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 83. o.).

Bánya- és kőfejtőipar

33. 364 L 0428: A Tanács 1964. július 7-i 64/428/EGK irányelve a bánya- és a kőfejtőiparban (ISIC 11-19. főcsoport) dolgozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról (HL 117., 1964.7.23., 1871/64 o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 81. o.).

Villamosenergia-, gáz-, víz- és higiéniai szolgáltatások

34. 366 L 0162: A Tanács 1966. február 28-i 66/162/EGK irányelve a villamosenergia-, gáz-, víz- és higiéniai szolgáltatások (ISIC 5. fejezet) ellátásával foglalkozó önálló vállalkozók tevékenységeivel kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról (HL 42., 1966.3.8., 584/66 o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 82. o.).

Élelmiszeripar és italgyártás

35. 368 L 0365: A Tanács 1968. október 15-i 68/365/EGK irányelve az élelmiszeriparban és italgyártásban (ISIC 20. és 21. főcsoport) dolgozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról (HL L 260., 1968.10.22., 9. o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 85. o.).

36. 368 L 0366: A Tanács 1968. október 15-i 68/366/EGK irányelve az élelmiszeriparban és italgyártásban (ISIC 20. és 21. főcsoport) dolgozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos átmeneti intézkedésekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról (HL L 260., 1968.10.22., 12. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a 6. cikk (3) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.

Kőolaj- és földgázfeltárás (kutatás és fúrás)

37. 369 L 0082: A Tanács 1969. március 13-i 69/82/EGK irányelve a kőolaj és földgáz feltárásában (kutatás és fúrás) (korábbi 13. ISIC főcsoport) dolgozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról (HL L 68., 1969.3.19., 4. o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.03.27., 82. o.).

G. KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOK

38. 382 L 0470: A Tanács 1982. június 29-i 82/470/EGK irányelve a közlekedési és utazásközvetítői szolgáltatásokkal (ISIC 718. csoport), valamint a tárolással és raktározással (ISIC 720. csoport) összefüggő egyes szolgáltatásokkal foglalkozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési szabadság és szolgáltatásnyújtási szabadság tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről (HL L 213., 1982.7.21., 1 o.), az alábbi módosítással:

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 156. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

A 3. cikk vége a következő szövegrésszel egészül ki:

"Ausztria:

A. Spediteur

Transportagent

B. Reisebüro

C. Lagerhalter

Tierpfleger

D. Kraftfahrzeugprüfer

Kraftfahrzeugsachverständiger

Wäger

Finnország:

A. Huolitsija

Speditör

Laivanselvittäjä

Skeppsmäklare

B. Matkanjärjestäjä

Researrangör

Matkanvälittäjä

Reseagent

C. -

D. Autonselvittäjä/Bilmäklare

Izland:

A. Skipamidlari

B. Ferdaskrifstofa

C. Flutningamidstöd

D. Bifreidaskodun

Liechtenstein:

A. Spediteur, Warentransportvermittler

B. Reisebürounternehmer

C. Lagerhalter

D. Fahrzeugsachverständiger, Wäger

Norvégia:

A. Speditør

Skipsmegler

B. Reisebyrå

C. Oppbevaring

D. Bilinspektør

Svédország:

A. Speditör

Skeppsmäklare

B. Resebyrå

C. Magasinering

Lagring

Förvaring

D. Bilinspektör

Bilprovare

Bilbesiktningsman".

H. FILMIPAR

39. 363 L 0607: A Tanács 1963. október 15-i 63/607/EGK irányelve a szolgáltatásnyújtási szabadság korlátjainak megszüntetésére irányuló általános program rendelkezéseinek a filmiparral kapcsolatos végrehajtásáról (HL 159., 1963.11.2., 2661/63. o.).

40. 365 L 0264: A Tanács 1965. május 13-i 65/264/EGK második irányelve a letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság korlátjainak megszüntetésére irányuló általános program rendelkezéseinek a filmiparral kapcsolatos végrehajtásáról (HL 85., 1965.5.19., 1437/65. o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 14. o.).

41. 368 L 0369: A Tanács 1968. október 15-i 68/369/EGK irányelve a filmforgalmazással foglalkozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési szabadság megvalósításáról (HL L 260, 1968.10.22., 22. o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 88. o.).

42. 370 L 0451: A Tanács 1970. szeptember 29-i 70/451/EGK irányelve a filmgyártással foglalkozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról (HL L 218., 1970.10.3., 37. o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 88. o.).

I. EGYÉB ÁGAZATOK

Üzleti szolgáltatások az ingatlan- és egyéb ágazatokban

43. 367 L 0043: A Tanács 1967. január 12-i 67/43/EGK irányelve:

1. Az ingatlanügyekkel (kivéve 6401) (korábbi 640. ISIC csoport);

2. Egyéb üzleti szolgáltatások (ISIC 839. csoport) ellátásával foglalkozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról (HL L 10., 1967.1.19., 140/67. o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 86. o.),

- 179H:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 291., 1979.11.19., 89. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 156. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

A 2. cikk (3) bekezdése a végén a következő szövegrésszel egészül ki:

"Ausztriában:

- Immobilienmakler,

- Immobilienverwaltung,

- Bauträger (Bauorganisator, Baubetreuer),

Finnországban:

- kiinteistönvälittäjä, fastighetsförmedlare, fastighetsmäklare,

Izlandon:

- Fasteigna- og skipasala,

- Leigumidlarar,

Liechtensteinben:

- Immobilien- und Finanzmakler,

- Immobilienschätzer, Immobiliensachverständiger,

- Immobilienhändler,

- Baubetreuer,

- Immobilien-, Haus- und Vermögensverwalter,

Norvégiában:

- Eiendomsmeglere, adokater,

- Entreprenører, utbyggere av fast eiendom,

- Eiendomsforvalter,

- Eiendomsforvaltere,

- Utleiekontorer,

Svédországban:

- Fastighetsmäklare,

- (Fastighets-)Värderingsman,

- Fastighetsförvaltare,

- Byggnadsentreprenörer.".

Személyi szolgáltatói ágazat

44. 368 L 0367: A Tanács 1968. október 15-i 68/367/EGK irányelve a személyi szolgáltatói ágazatokban (korábbi 85. ISIC főcsoport):

1. Éttermekben, kávéházakban, kisvendéglőkben és egyéb vendéglátóipari helyeken (ISIC 852. csoport);

2. Szállodákban, panziókban, táborhelyeken és egyéb szállásadó helyeken (853. ISIC csoport) dolgozó önálló vállalkozók tevékenységeivel kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról (HL L 260., 1968.10.22., 16. o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 86. o.).

45. 368 L 0368: A Tanács 1968. október 15-i 68/368/EGK irányelve a személyi szolgáltatói ágazatokban:

1. Éttermekben, kávéházakban, kisvendéglőkben és egyéb vendéglátóipari helyeken (ISIC 852. csoport);

2. Szállodákban, panziókban, táborhelyeken és egyéb szállásadó helyeken (ISIC 853. csoport) dolgozó önálló vállalkozók tevékenységeivel kapcsolatos átmeneti intézkedésekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról (HL L 260., 1968.10.22., 19. o.).

Különböző tevékenységek

46. 375 L 0368: A Tanács 1975. június 16-i 75/368/EGK irányelve a különböző tevékenységekkel (korábbi ISIC 01-85. főcsoport) kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről és különösen az ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatos átmeneti intézkedésekről (HL L 167., 1975.6.30., 22. o.).

Fodrászmesterség

47. 382 L 0489: A Tanács 1982. július 19-i 82/489/EGK irányelve a fodrászmesterséggel kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság tényleges gyakorlását elősegítő intézkedések megállapításáról (HL L 218., 1982.7.27., 24. o.).

J. MEZŐGAZDASÁG

48. 363 L 0261: A Tanács 1963. április 2-i 63/261/EGK irányelve az adott tagállamban két évig folyamatosan foglalkoztatott, másik tagállam állampolgárságával rendelkező mezőgazdasági munkavállalónak az adott tagállam területén a mezőgazdaságban történő letelepedési szabadságának megvalósítására vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról (HL 62., 1963.4.20., 1323/63. o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 14. o.).

49. 363 L 0262: A Tanács 1963. április 2-i 63/262/EGK irányelve a több mint két éve elhagyott vagy megműveletlen gazdaságokon történő szabad letelepedés megszerzésére vonatkozó, részletes rendelkezések meghatározásáról (HL 62., 1963.4.20., 1326/63. o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 14. o.).

50. 365 L 0001: A Tanács 1964. december 14-i 65/1/EGK irányelve a mezőgazdaságban és kertészetben a szolgáltatásnyújtás szabadságának megvalósítására vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról (HL L 1., 1965.1.8., 1/65. o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 79. o.).

51. 367 L 0530: A Tanács 1967. július 25-i 67/530/EGK irányelve az egyik tagállam állampolgárságával rendelkező és másik tagállamban letelepedett gazdálkodóknak az egyik birtokról a másikra történő átköltözésre vonatkozó szabadságáról (HL 190., 1967.8.10., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 79. o.).

52. 367 L 0531: A Tanács 1967. július 25-i 67/531/EGK irányelve a más tagállamok állampolgárságával rendelkező gazdálkodók mezőgazdasági bérleteivel kapcsolatos tagállami jogszabályok alkalmazásáról (HL 190., 1967.8.10., 3. o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 80. o.).

53. 367 L 0532: A Tanács 1967. július 25-i 67/532/EGK irányelve az egyik tagállam állampolgárságával rendelkező és másik tagállamban letelepedett gazdálkodók szövetkezetekbe történő bejutásának szabadságról (HL 190., 1967.8.10., 5. o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 80. o.).

54. 367 L 0654: A Tanács 1967. október 24-i 67/654/EGK irányelve az erdészettel és fakitermeléssel foglalkozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósítására vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról (HL 263., 1967.10.30., 6. o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 80. o.).

55. 368 L 0192: A Tanács 1968. április 5-i 68/192/EGK irányelve az egyik tagállam állampolgárságával rendelkező és másik tagállamban letelepedett gazdálkodók különböző hitelformákhoz való hozzáférési szabadságáról (HL L 93., 1968.4.17., 13. o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 80. o.).

56. 368 L 0415: A Tanács 1968. december 20-i 68/415/EGK irányelve az egyik tagállam állampolgárságával rendelkező és másik tagállamban letelepedett gazdálkodók különböző támogatási formákhoz való hozzáférési szabadságáról (HL L 308., 1968.12.23., 17. o.).

57. 371 L 0018: A Tanács 1970. december 16-i 71/18/EGK irányelve a mezőgazdasági és kertészeti szolgáltatásokat nyújtó önálló vállalkozók tekintetében a letelepedési szabadság megvalósítására vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról (HL L 8., 1971.1.11., 24. o.), az alábbi módosítással:

- 172B:A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyságnak, Írországnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 73., 1972.3.27., 80. o.).

K. EGYÉB

58. 385 L 0368: A Tanács 1985. július 16-i 85/368/EGK irányelve a szakmai képesítéseknek az Európai Közösség tagállamai közötti összehasonlíthatóságáról (HL L 199., 1985.7.31., 56. o.).

JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A SZERZŐDŐ FELEK TUDOMÁSUL VESZNEK

A Szerződő Felek tudomásul veszik az alábbi jogi aktusokat:

Általános előírások

59. C/81/74/1. o.: A Bizottság közleménye a letelepedési és a szolgáltatásnyújtási szabadság területén 1973. június 1-jét megelőzően elfogadott tanácsi irányelvekben meghatározott származási országban folytatott tevékenység jó hírnevére, korábbi csődmentességére, jellegére és időtartamára vonatkozó igazolásokról, nyilatkozatokról és bizonyítványokról (HL C 81., 1974.7.13., 1. o.).

60. 374 Y 0820(01): A Tanács 1974. június 6-i állásfoglalása az oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről (HL C 98., 1974.8.20., 1. o.).

Általános rendszer

61. 389 L 0048: A Tanács 1988. december 21-i 89/48/EGK irányelve a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének általános rendszeréről (HL L 19., 1989.1.24., 23. o.).

Orvosok

62. 375 X 0366: A Tanács 1975. június 16-i 75/366/EGK ajánlása a Luxemburgi Nagyhercegségnek egy harmadik országban kiadott orvosi oklevéllel rendelkező állampolgárairól (HL L 167., 1975.6.30., 20. o.).

63. 375 X 0367: A Tanács 1975. június 16-i 75/367/EGK ajánlása az orvosok klinikai képzéséről (HL L 167., 1975.6.30., 21. o.).

64. 375 Y 0701(01): A Tanács nyilatkozatai az orvosok közösségen belüli letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadságáról szóló szövegek elfogadásáról (HL C 146., 1975.7. 1., 1. o.).

65. 386 X 0458: A Tanács 1986. szeptember 15-i 86/458/EGK ajánlása a Luxemburgi Nagyhercegségnek egy harmadik államban kiadott orvosi oklevéllel rendelkező állampolgárairól (HL L 267., 1986.9.19., 30. o.).

66. 389 X 0601: A Bizottság 1989. november 8-i 89/601/EGK ajánlása az egészségügyi személyzet rákbetegség témakörében történő képzéséről (HL L 346., 1989.11.27., 1. o.).

Fogorvosok

67. 378 Y 0824(01): A Tanács nyilatkozata a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, a fogorvosok tevékenységére vonatkozó rendelkezések összehangolásáról szóló irányelvről (HL C 202., 1978.8.24., 1. o.).

Állatorvosok

68. 378 X 1029: A Tanács 1978. december 18-i 78/1029/EGK ajánlása a Luxemburgi Nagyhercegségnek egy harmadik országban kiadott állatorvosi oklevéllel rendelkező állampolgárairól (HL L 362., 1978.12.23., 12. o.).

69. 378 Y 1223(01): A Tanács nyilatkozatai az állatorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló irányelvről (HL C 308., 1978.12.23., 1. o.).

Gyógyszerészet

70. 385 X 0435: A Tanács 1985. szeptember 16-i 85/435/EGK ajánlása a Luxemburgi Nagyhercegségnek egy harmadik államban kiadott gyógyszerészoklevéllel rendelkező állampolgárairól (HL L 253., 1985.9.24., 45. o.).

Építészet

71. 385 X 0386: A Tanács 1985. június 10-i 85/386/EGK ajánlása a harmadik országban szerzett építészoklevéllel rendelkező személyekről (HL L 223., 1985.8.21., 28. o.).

Nagykereskedelem

72. 365 X 0077: A Bizottság 65/77/EGK ajánlása a tagállamok számára a nagykereskedelmi tevékenységekkel és a kereskedelmi, ipari és kézművesipari közvetítők tevékenységével kapcsolatos átmeneti intézkedésekről szóló 64/222/EGK tanácsi irányelv 4. cikke (2) bekezdésében előírt, a származási országban folytatott foglalkozásra vonatkozó tanúsítványokról (HL 24., 1965.2.11., 413/65. o.).

Ipar és kézművesipar

73. 365 X 0076: A Bizottság 65/76/EGK ajánlása a 64/427/EGK tanácsi irányelv 4. cikke (2) bekezdésében előírt, a származási országban folytatott foglalkozásra vonatkozó tanúsítványokról (HL 24., 1965.2.11., 410/65. o.).

74. 369 X 0174: A Bizottság 69/174/EGK ajánlása a 68/366/EGK tanácsi rendelet 5. cikke (2) bekezdésében előírt, a származási országban folytatott foglalkozásra vonatkozó tanúsítványokról (HL L 146., 1969.6.18., 4. o.).

VIII. MELLÉKLET

LETELEPEDÉSI JOG

A 31. cikkben hivatkozott lista

BEVEZETÉS

Amennyiben az ebben a mellékletben hivatkozott jogi aktusok a Közösség jogrendjére jellemző olyan fogalmakat tartalmaznak vagy eljárásokra hivatkoznak, mint:

- preambulumok,

- a közösségi jogi aktusok címzettjei,

- hivatkozások az EK területeire vagy nyelveire,

- hivatkozások az EK-tagállamok, közintézményeik, vállalkozásaik vagy magánszemélyeik egymás vonatkozásában fennálló jogaira és kötelezettségeire, továbbá

- hivatkozások az információs és bejelentési eljárásokra,

a horizontális kiigazításokról szóló 1. jegyzőkönyvet kell alkalmazni, kivéve ha ez a melléklet másként rendelkezik.

SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK

E melléklet alkalmazásában és az 1. jegyzőkönyv rendelkezéseinek sérelme nélkül a "tagállam(ok)" kifejezésbe a hivatkozott jogi aktusokban említett államok mellett bele kell érteni Ausztriát, Finnországot, Izlandot, Liechtensteint, Norvégiát és Svédországot is.

HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

1. 361 X 1201 P 0032/62: Általános program a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozások megszüntetéséről (francia változat: HL 2., 1962.1.15., 32. o.; angol változat: angol különkiadás (2. sorozat) IX., 3. o.).

Az általános program rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) a III. cím első bekezdésének első francia bekezdésében az EGK-Szerződés 55. cikkére való hivatkozás helyébe az e megállapodás 32. cikkére való hivatkozás lép;

b) a III. cím első bekezdésének második francia bekezdésében az EGK-Szerződés 56. cikkére való hivatkozás helyébe az e megállapodás 33. cikkére való hivatkozás lép;

c) a III. cím első bekezdésének harmadik francia bekezdésében az EGK-Szerződés 61. cikkére való hivatkozás helyébe az e megállapodás 38. cikkére való hivatkozás lép;

d) a VI. cím első bekezdésében az EGK-Szerződés 57. cikkének (3) bekezdésére való hivatkozás helyébe az e megállapodás 30. cikkére való hivatkozás lép.

2. 361 X 1202 P 0032/62: Általános program a letelepedés szabadságára vonatkozó korlátozások megszüntetéséről (francia változat: HL 2., 1962.1.15., 36. o.; angol változat: angol különkiadás (2. sorozat) IX., 7. o.).

Az általános program rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) az I. cím első bekezdésében az első mondat addig a szövegrészig, hogy "amelyek függetlenségüket a Szerződés hatálybalépését követően nyerték el" nem alkalmazandó;

b) az I. cím a következő bekezdéssel egészül ki:

"A tengerentúli országokra és területekre való hivatkozás az EGK-megállapodás 126. cikke rendelkezéseinek figyelembevételével értendő";

c) az V. cím első bekezdésében az EGK-Szerződés 57. cikkének (3) bekezdésére való hivatkozás helyébe az EGT-megállapodás 30. cikkére való hivatkozás lép;

d) a VII. címben az EGK-Szerződés 92. és azt követő cikkeire való hivatkozás helyébe az EGT-megállapodás 61. és azt követő cikkeire való hivatkozás lép.

3. 373 L 0148: A Tanács 1973. május 21-i 73/148/EGK irányelve a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás területén a tagállamok állampolgárainak Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről (HL L 172.,

1973.6.28., 14. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében a "Tartózkodási engedély az Európai Közösség tagállamának állampolgára számára" szavak helyébe a "Tartózkodási engedély" szavak lépnek;

b) a 10. cikk nem alkalmazandó.

4. 375 L 0034: A Tanács 1974. december 17-i 75/34/EGK irányelve valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról (HL L 14., 1975.1.20., 10. o.).

5. 375 L 0035: A Bizottság 1974. december 17-i 75/35/EGK irányelve a külföldiek mozgására és tartózkodására vonatkozó, a közérdek, a közbiztonság vagy a közegészségügy szempontjaiból indokolt külön intézkedések összehangolásáról szóló 64/221/EGK irányelv hatályának az önálló vállalkozási tevékenységet folytató és a tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogot gyakorló tagállami állampolgárokra való kiterjesztéséről (HL L 14., 1975.1.20., 14. o.).

6. 390 L 0364: A Tanács 1990. június 28-i 90/364/EGK irányelve a tartózkodási jogról (HL L 180., 1990.7.13., 26. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazítással kell alkalmazni:

a 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében a "Tartózkodási engedély az EGK tagállamának állampolgára számára" szavak helyébe a "Tartózkodási engedély" szavak lépnek.

7. 390 L 0365: A Tanács 1990. június 28-i 90/365/EGK irányelve a kereső tevékenységük folytatásával felhagyó munkavállalók és önálló vállalkozók tartózkodási jogáról (HL L 180., 1990.7.13., 28. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazítással kell alkalmazni:

a 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében a "Tartózkodási engedély az EGK tagállamának állampolgára számára" szavak helyébe a "Tartózkodási engedély" szavak lépnek.

8. 390 L 0366: A Tanács 1990. június 28-i 90/366/EGK irányelve a diákok tartózkodási jogáról (HL L 180., 1990.7.13., 30. o.)

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazítással kell alkalmazni:

a 2. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében a "Tartózkodási engedély az EGK tagállamának állampolgára számára" szavak helyébe a "Tartózkodási engedély" szavak lépnek.

9. Izland a megállapodás 31-35. cikkének és e melléklet rendelkezéseinek sérelme nélkül továbbra is alkalmazhatja az Izlandon jogszerű lakóhellyel nem rendelkező állampolgárság nélküli személyeknek és izlandi állampolgároknak a halászati és halfeldolgozási ágazatban való részvételéről szóló megállapodás aláírásának időpontjában fennálló korlátozásokat.

10. Norvégia a megállapodás 31-35. cikkének és e melléklet rendelkezéseinek sérelme nélkül továbbra is alkalmazhatja az állampolgársággal nem rendelkező személyek halászati tevékenységekben vagy halászhajókkal rendelkező vagy azt működtető társaságokban való részvételről szóló megállapodás aláírásának időpontjában fennálló korlátozásokat.

IX. MELLÉKLET

PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

A 36. cikk (2) bekezdésében hivatkozott lista

BEVEZETÉS

Amennyiben az ebben a mellékletben hivatkozott jogi aktusok a Közösség jogrendjére jellemző olyan fogalmakat tartalmaznak vagy eljárásokra hivatkoznak, mint:

- preambulumok,

- a közösségi jogi aktusok címzettjei,

- hivatkozások az EK területeire vagy nyelveire,

- hivatkozások az EK-tagállamok, közintézményeik, vállalkozásaik vagy magánszemélyeik egymás vonatkozásában fennálló jogaira és kötelezettségeire, továbbá

- hivatkozások az információs és bejelentési eljárásokra,

a horizontális kiigazításokról szóló 1. jegyzőkönyvet kell alkalmazni, kivéve ha ez a melléklet másként rendelkezik.

SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK

E megállapodás céljaira az e mellékletben szereplő jogi aktusokban szereplő EK-tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai közötti információcsere tekintetében az 1. jegyzőkönyv 7. pontját kell alkalmazni.

HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK

I. BIZTOSÍTÁS
i. Nem életbiztosítás

1. 364 L 0225: A Tanács 1964. február 25-i 64/225/EGK irányelve a viszontbiztosítás és a visszaengedményezés területén a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozások megszüntetéséről (HL 56., 1964.4.4., 878/64. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazítással kell alkalmazni:

a 3. cikk nem alkalmazandó.

2. 373 L 0239: A Tanács 1973. július 24-i 73/239/EGK első irányelve az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenységek megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 228., 1973.8.16.), az alábbi módosításokkal:

- 376 L 0580: A Tanács 1976. június 29-i 76/580/EGK irányelve (HL L 189., 1976.7.13., 13. o.),

- 384 L 0641: A Tanács 1984. december 10-i 84/641/EGK irányelve a 73/239/EGK első irányelvnek elsősorban az utazási segítségnyújtás vonatkozásában történő módosításáról (HL L 339., 1984.12.27., 21. o.),

- 387 L 0343: A Tanács 1987. június 22-i 87/343/EGK irányelve az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 73/239/EGK első irányelvnek a hitelbiztosítás és a kezesi biztosítás vonatkozásában történő módosításáról (HL L 185., 1987.7.4., 72. o.),

- 387 L 0344: A Tanács 1987. június 22-i 87/344/EGK irányelve a jogvédelmi biztosítással kapcsolatos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 185., 1987.4.4., 77. o.),

- 388 L 0357: A Tanács 1988. június 22-i 88/357/EGK második irányelve az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenységekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő rendelkezések megállapításáról, valamint a 73/239/EGK irányelv módosításáról (HL L 172., 1988.7.4., 1. o.),

- 390 L 0618: A Tanács 1990. november 8-i 90/618/EGK irányelve az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenységekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 73/239/EGK és 88/357/EGK irányelvnek elsősorban a gépjármű-felelősségbiztosítás tekintetében történő módosításáról (HL L 330., 1990.11.29., 44. o.).

Az irányelv rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) a 4. cikk a következőkkel egészül ki:

"f) Izlandon

- Húsatryggingar Reykjavíkurborgar,

- Viðlagatrygging Islands.";

b) a 8. cikk a következőkkel egészül ki:

"- Ausztria esetében:

Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,

- Finnország esetében:

Keskinäinen Vakuutusyhtið/Ömsesidigt Försäkringsbolag, Vakuutusosakeyhtið/Fösäkringsaktiebolag, Vakuutusyhdistys/ Försäkringsförening,

- Izland esetében:

Hlutafélag, Gagnkvæmt félag,

- Liechtenstein esetében:

Aktiengesellschaft, Genossenschaft,

- Norvégia esetében:

Aksjeselskaper, Gjensidige selskaper,

- Svédország esetében:

Försäkringsaktiebolag, Ömsesidiga försäkringsbolag, Understödsföreningar.";

c) a 29. cikk nem alkalmazandó; a következő rendelkezést kell alkalmazni:

Egy vagy több harmadik országgal kötött megállapodás útján minden Szerződő Fél megállapodhat az irányelv 23-28. cikkeiben szereplő rendelkezésektől eltérő rendelkezések alkalmazásában azzal a feltétellel, hogy biztosított személyei megfelelő és egyenlő védelemben részesülnek. A Szerződő Felek az ilyen megállapodások megkötése előtt tájékoztatják egymást, és konzultálnak egymással. A Szerződő Felek nem alkalmaznak a Szerződő Felek területén kívüli székhellyel rendelkező biztosítási vállalkozások fióktelepeire olyan rendelkezéseket, amelyek kedvezőtlenebb bánásmódot eredményeznek annál, mint amilyenben a Szerződő Felek területén székhellyel rendelkező biztosítótársaságok fióktelepei részesülnek;

d) a 30., 31., 32. és 34. cikk nem alkalmazandó; a következő rendelkezést kell alkalmazni:

A Finnország, Izland és Norvégia által külön meghatározandó, nem életbiztosítás jellegű biztosításokkal foglalkozó vállalkozások mentesülnek a 16. és 17. cikk alkalmazása alól. A hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság felszólítja az ilyen vállalkozásokat arra, hogy 1995. január 1-jéig teljesítsék a fenti cikkek követelményeit. Ezen időpontot megelőzően az EGT-Vegyesbizottság megvizsgálja a követelményeket még mindig nem teljesítő vállalkozások helyzetét, és megfelelő ajánlásokat tesz. Mindaddig, amíg a biztosítási vállalkozás nem teljesíti a 16. és 17. cikk követelményeit, nem létesíthet fióktelepet, és nem nyújthat szolgáltatásokat más Szerződő Fél területén. Azok a vállalkozások, amelyek a 8. cikk (2) bekezdése vagy a 10. cikk értelmében ki akarják bővíteni tevékenységeiket, ezt csak akkor tehetik meg, ha azonnal teljesítik az irányelv szabályait;

e) a 29b. cikkben bemutatott harmadik országbeli biztosítási vállalkozások (lásd a 90/618/EGK tanácsi irányelv 4. cikkét) tekintetében a következőket kell alkalmazni:

1. A Szerződő Felek a harmadik országok biztosítási vállalkozásaira vonatkozó rendszer alkalmazásában a lehető legnagyobb mértékű konvergencia elérése érdekében a 29b. cikk (1) bekezdésének és 29b. cikk (5) bekezdésének megfelelően, az EGT-Vegyesbizottság keretében és a Szerződő Felek megállapodása szerinti különleges eljárásoknak megfelelően információt cserélnek, és a 29b. cikk (2) bekezdésében, 29b. cikk (3) bekezdésében és a 29b. cikk (4) bekezdésében említett ügyekkel kapcsolatban konzultációkat tartanak.

2. A Szerződő Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai által egy harmadik ország jogrendszere alapján működő anyavállalatok közvetlen vagy közvetett leányvállalatainak minősülő biztosítási vállalkozások részére adott engedélyek az irányelv rendelkezéseivel összhangban érvényesek az összes Szerződő Fél területén. Azonban

a) ha egy harmadik ország mennyiségi korlátozásokat alkalmaz egy EFTA-állam biztosító vállalkozásainak létesítésére, vagy olyan korlátozásokat állapít meg az ilyen biztosítási vállalkozásokra, amelyeket a Közösség biztosítási vállalkozásaira nem alkalmaz, a hatáskörrel rendelkező hatóságok által az adott harmadik ország jogrendszere alapján működő anyavállalatok közvetlen vagy közvetett leányvállalatának minősülő biztosítási vállalkozásokra a Közösségen belül kiadott engedélyek - hacsak egy EFTA-állam saját joghatóságán belül másként nem határoz - csak a Közösségben érvényesek;

b) ha a Közösség úgy határozott, hogy egy harmadik ország jogrendszere alapján működő anyavállalatok közvetlen vagy közvetett leányvállalatának minősülő biztosítási vállalkozások engedélyeire vonatkozó határozatokat korlátozza vagy felfüggeszti, egy EFTA-állam hatáskörrel rendelkező hatósága által az ilyen biztosítási vállalkozásokra kiadott bármely engedély - hacsak egy másik Szerződő Fél saját joghatóságán belül másként nem határoz - csak saját joghatóságán belül érvényes;

c) az a) és b) albekezdésekben említett korlátozások vagy felfüggesztések nem vonatkoznak a valamely Szerződő Fél területén már engedélyezett biztosítási vállalkozásokra vagy azok leányvállalataira.

3. Amikor a Közösség a 29b. cikk (3) bekezdése és a 29b. cikk (4) bekezdése alapján tárgyalásokat folytat egy harmadik országgal annak érdekében, hogy biztosítóvállalkozásai a belföldi biztosítóvállalkozásokéval azonos bánásmódban részesüljenek, és számukra hatékony piacra jutást biztosítsanak, igyekszik az EFTA-államok biztosítóvállalkozásai számára is elérni az azonos bánásmód biztosítását.

3. 373 L 0240: