32003R2201

A Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

2021. évi XCIX. törvény (különösen: 3. §)

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

Egyes veszélyhelyzeti II./járványügyi normák:

2020. évi LVIII. törvény (különösen: 93. §, 97. §)

74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet (különösen: 1. §, 5. §, 93. §)

Egyes veszélyhelyzeti I. normák:

74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet (különösen: 5. §, 97. §)

HL L 338., 2003.12.23., 1—29. o. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

cseh különkiadás: fejezet 19 kötet 006 o. 243 - 271

észt különkiadás: fejezet 19 kötet 006 o. 243 - 271

lett különkiadás: fejezet 19 kötet 006 o. 243 - 271

litván különkiadás: fejezet 19 kötet 006 o. 243 - 271

magyar különkiadás fejezet 19 kötet 006 o. 243 - 271

máltai különkiadás: fejezet 19 kötet 006 o. 243 - 271

lengyel különkiadás: fejezet 19 kötet 006 o. 243 - 271

szlovák különkiadás: fejezet 19 kötet 006 o. 243 - 271

szlovén különkiadás: fejezet 19 kötet 006 o. 243 - 271

bolgár különkiadás: fejezet 19 kötet 006 o. 183 - 211

román különkiadás: fejezet 19 kötet 006 o. 183 - 211

horvát különkiadás: fejezet 19 kötet 003 o. 133 - 161

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 61. cikke c) pontjára és 67. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára (1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (3),

mivel:

(1) Az Európai Közösség célul tűzte ki egy szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megteremtését, ahol biztosított a személyek szabad mozgása. E célból a Közösségnek egyebek között olyan intézkedéseket kell elfogadnia a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén, amelyek a belső piac megfelelő működéséhez szükségesek.

(2) Az Európai Tanács tamperei ülésén helyt adott a bírósági határozatok kölcsönös elismerése elvének, amely egy valóságos jogi térség létrehozásához elengedhetetlen, és prioritásként határozta meg a láthatási jogokat.

(3) Az 1347/2000/EK tanácsi rendelet (4) megállapítja a házassági ügyekben és a házastársaknak a közös gyermekekkel kapcsolatos szülői felelősségére vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló szabályokat. E rendelet tartalmát alapjában véve az ugyanezen tárgyról szóló, 1998. május 28-i egyezményből (5) vették át.

(4) 2000. július 3-án Franciaország kezdeményezést terjesztett elő a gyermekekkel való kapcsolattartás jogával kapcsolatos határozatok kölcsönös végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre (6).

(5) Annak érdekében, hogy minden gyermek számára egyenlőséget biztosítsanak, e rendelet kiterjed a szülői felelősségre vonatkozó valamennyi határozatra, beleértve a gyermek védelmére vonatkozó intézkedéseket is, függetlenül attól, hogy azok házassági jogi eljáráshoz kapcsolódnak-e.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére