Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31998L0072[1]

Az Európai Parlament És A Tanács 98/72/EK irányelve (1998. október 15.) a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK irányelv módosításáról

Az Európai Parlament És A Tanács 98/72/EK irányelve

(1998. október 15.)

a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárással összhangban [3],

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanács irányelvre [4] és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel az élelmiszer-adalékanyagok területén a 95/2/EK irányelv [5] elfogadása óta technológiai fejlődés ment végbe;

mivel a 95/2/EK irányelvet e fejlődés figyelembevételével ki kell igazítani;

mivel a 74/234/EGK határozattal [6] létrehozott élelmiszerügyi tudományos bizottság véleményét meghallgatták az olyan rendelkezések elfogadása előtt, amelyek kihatással lehetnek a közegészségügyre;

mivel az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-maradékanyag megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló 90/642/EGK irányelv I. és II. mellékletének módosításáról, valamint a legmagasabb mértéket tartalmazó első lista létrehozásáról szóló, 1995. július 17-i 95/38/EK tanácsi irányelvben [7] a tiabendazolra különleges rendelkezéseket állapítottak meg; mivel a tiabendazolra vonatkozó bejegyzést törölni kell,

EZT AZ IRÁNYELVET FOGADTA EL:

1. cikk

A 95/2/EK irányelv a következők szerint módosul:

1. Az 1. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Ezen irányelv a 89/107/EGK irányelv 3. cikke értelmében vett, az átfogó irányelv részét képező egyedi irányelv, amely a színezékeken és az édesítőszereken kívül minden adalékanyagra vonatkozik. Az irányelv az enzimek közül csak a mellékletekben felsoroltakra vonatkozik".

2. A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Csak az I., III., IV. és V. mellékletben felsorolt anyagok használhatók az élelmiszerekben az 1. cikk (3) bekezdésében és az 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célokra".

3. A 2. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az I. mellékletben felsorolt élelmiszer-adalékanyagokat az élelmiszerekben - a II. mellékletben felsorolt élelmiszerek kivételével - az 1. cikk (3) bekezdésében és az 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célokra a quantum satis elv figyelembevételével fel lehet használni."

4. A 2. cikk (3) bekezdése a) pontjának ötödik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- a pasztőrözött és sterilezett (beleértve az UHT kezelést) tej (beleértve a teljes tejet, a fölözött és a félig fölözött tejet) és a teljes zsírtartalmú, pasztőrözött tejszín,"

5. A 2. cikk (3) bekezdése a) pontjának tizenegyedik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- száraztészta, kivéve a gluténmentes tésztát és/vagy a fehérjeszegény étrendekhez javasolt tésztát a 89/398/EGK irányelvvel összhangban,"

6. A mellékletek táblázatait az ezen irányelv mellékletében meghatározott rendelkezéseknek megfelelően kell módosítani.

2. cikk

(1) A tagállamok szükség szerint módosítják törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket ahhoz, hogy

- legkésőbb 2000. május 4-ig lehetővé tegyék az ezen irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását,

- 2000. november 4-ig megtiltsák az olyan termékek forgalmazását, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelvben foglaltaknak. A fenti időpont előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett, de az irányelvben foglaltaknak nem megfelelő termékeket a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

A tagállamok erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1998. október 15-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. M. Gil-robles

a Tanács részéről

az elnök

C. Einem

[1] HL C 76., 1997.3.11., 34. o. és HL C 77., 1998.3.12., 7. o.

[2] HL C 75., 1997.3.10., 1. o.

[3] Az Európai Parlament 1997. október 23-i véleménye (HL C 339., 1997.11.10., 1. o.), a Tanács 1998. március 23-i közös álláspontja (HL C 161., 1998.5.27., 29. o.), és az Európai Parlament 1998. július 15-i határozata (HL C 292., 1998.9.21.), a Tanács 1998. szeptember 28-i határozata.

[4] HL L 40., 1989.2.11., 27. o. A legutóbb a 94/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 237., 1994.9.10., 1. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 61., 1995.3.18., 1. o. A legutóbb a 96/85/EK irányelvvel (HL L 86., 1997.3.28., 4. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 136., 1974.5.20., 1. o.

[7] HL L 197., 1995.8.22., 14. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1. Az I. melléklet a következő adalékanyagokkal egészül ki:

"E 469 | Enzimatikusan-hidrolizált (karboxi-metil)-cellulóz |

E 920 | L-cisztein |

E 1103 | Invertáz |

E 1451 | Acetilált-oxidált-keményítő" |

2. A II. mellékletben:

a) azon élelmiszerek esetén, amelyek az

"A 79/693/EGK irányelv szerinti dzsemek, zselék, gyümölcsízek és más hasonló kenhető gyümölcskészítmények, beleértve az alacsony energiatartalmú termékeket"

csoportjába tartoznak, az adalékanyagok jegyzéke és a megengedett legmagasabb mértékek a következőkkel egészülnek ki:

| "E 471 | Zsírsavak mono- és digliceridjei | quantum satis" |

b) a

"Sterilezett, pasztőrözött és UHT-tejszín, alacsony energiatartalmú tejszín és alacsony zsírtartalmú pasztőrözött tejszín"

csoportjára vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"Teljes zsírtartalmú tejszín | E 401 | Nátrium-alginát | quantum satis |

E 402 | Kálium-alginát |

E 407 | Karragenát |

E 466 | Nátrium-karboxi-metil-cellulóz |

E 471 | Zsírsavak mono- és digliceridjei" |

c) a

"Fagyasztott és gyorsfagyasztott, nyers gyümölcsök és zöldségek"

megnevezés a következőképpen módosul:

"Fagyasztott és gyorsfagyasztott, nyers gyümölcsök és zöldségek; fogyasztásra kész, előre csomagolt, hűtött, nyers gyümölcsök és zöldségek, valamint előrecsomagolt, nyers és hámozott burgonyák.";

d) az

"Állati vagy növényi eredetű, nem emulgeált olajok és zsírok"

táblázat után a következő táblázatot kell beilleszteni:

"Állati vagy növényi eredetű, nem emulgeált olajok és zsírok (a szűz olajok és az olívaolajok kivételével), kifejezetten főzési és/vagy sütési célokra vagy mártás készítésére | E 270 | Tejsav | quantum satis |

E 300 | Aszkorbinsav |

E 304 | Aszkorbinsav zsírsav-észterei |

E 306 | Tokoferolban gazdag kivonat |

E 307 | Alfa-tokoferol |

E 308 | Gamma-tokoferol |

E 309 | Delta-tokoferol |

E 322 | Lecitinek | 30 g/l |

E 471 | Zsírsavak mono- és digliceridjei | 10 g/l |

E 472c | Zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei | quantum satis |

E 330 | Citromsav |

E 331 | Nátrium-citrátok |

E 332 | Kálium-citrátok |

E 333 | Kalcium-citrátok" |

e) a

"Mozzarella és savósajt"

csoportjára vonatkozó adalékanyagok és megengedett legmagasabb mértékek jegyzéke a következővel egészül ki:

| "E 260 | Ecetsav | quantum satis" |

f) a

"Gyümölcs- és zöldségkonzervek"

csoportjára vonatkozó adalékanyagok és megengedett legmagasabb mértékek jegyzéke a következőkkel egészül ki:

| "E 296 | Almasav | quantum satis" |

g) a

"Gehakt"

csoportjára vonatkozó adalékanyagok és megengedett legmagasabb mértékek jegyzéke a következőkkel egészül ki:

| "E 300 | Aszkorbinsav | quantum satis |

| E 301 | Nátrium-aszkorbát |

| E 302 | Kalcium-aszkorbát" |

h) a melléklet vége a következő táblázattal egészül ki:

"Ananász és golgotagyümölcs leve és nektárja | E 440 | Pektinek | 3 g/l |

Szeletelt és reszelt érlelt sajt | E 170 | Kalcium-karbonátok | quantum satis |

| E 504 | Magnézium-karbonátok | |

| E 509 | Kalcium-klorid | |

| E 575 | Glükon-delta-lakton | |

| E 460 | Cellulóz | |

Tejfölből készült vaj | E 500 | Nátrium-karbonátok | quantum satis" |

3. A III. melléklet A. részében:

a) az

"Olajbogyók és olajbogyó-alapú termékek"

,

"Emulgeált mártások 60 % vagy ennél magasabb zsírtartalommal"

,

"Emulgeált mártások 60 %-nál alacsonyabb zsírtartalommal"

megengedett legmagasabb mértékei helyébe a következők lépnek:

"Olajbogyók és olajbogyó-alapú termékek | 1000 | 500 | | 1000 | | |

Emulgeált mártások 60 %, vagy ennél magasabb zsírtartalommal | 1000 | 500 | | 1000 | | |

Emulgeált mártások 60 %-nál alacsonyabb zsírtartalommal | 2000 | 1000 | | 2000" | | |

b) e rész vége a következő táblázattal egészül ki:

"Élelmiszerek | Megengedett legmagasabb mérték (mg/kg vagy adott esetben mg/l) |

Sa | Ba | PHB | Sa + Ba | Sa + PHB | Sa + Ba + PHB |

... Mehu és Makeutettu ... Mehu | 500 | 200 | | | | |

Fehérjealapú húsok, halak, rákfélék és lábasfejűek és sajtok készítményei | 2000 | | | | | |

Dulce de membrillo | | 1000 | | | | |

Marmelada | | | | 1500 | | |

Ostkaka | 2000 | | | | | |

Pasha | 1000 | | | | | |

Semmelknödelteig | 2000 | | | | | |

Sajtok és sajtkészítmények (csak felületkezelés) | quantum satis | | | | | |

Főtt cékla | | 2000 | | | | |

Kollagénalapú tisztított állati belek 0,6-nél magasabb vízaktivitással | quantum satis" | | | | | |

4. A III. melléklet B. részében:

a) a következő élelmiszereket és megengedett legmagasabb mértékeket, amelyek jelenleg a következő módon vannak megadva:

"Rákfélék és lábasfejűek | |

-friss, fagyasztott, gyorsfagyasztott | 150 |

-rákfélék, panaeidae solenceridae, aristeidae család: | |

-80 egységig | 150 |

-80 és 120 egységig | 200 |

-120 egység felett | 300 |

-főzött | 50" |

a következőképpen kell megadni:

"Rákfélék és lábasfejűek | |

-friss, fagyasztott, gyorsfagyasztott | 150 |

-rákfélék, panaeidae solenceridae, aristeidae család: | |

-80 egységig | 150 |

-80 és 120 egységig | 200 |

-120 egység felett | 300 |

-főzött | 50" |

b) a

"A 73/437/EGK irányelv szerinti cukrok, kivéve a dehidratált vagy dehidratálatlan glükózszirup"

csoportjához tartozó megengedett legmagasabb mérték helyébe a következő lép:

"A 73/437/EGK irányelv szerinti cukor, kivéve a dehidratált vagy dehidratálatlan glükózszirup | 10" |

c) a következő élelmiszer és megengedett legmagasabb mérték:

"Zöldség- és gabonafehérje-alapú hús-, hal- és rákféle-helyettesítő termékek | 200" |

helyébe a következő lép:

"Fehérjealapú hús-, hal- és rákféle-helyettesítő termékek | 200" |

d) a B. rész vége a következő élelmiszerekkel és megengedett legmagasabb mértékekkel egészül ki:

"Pácolt diók, mogyorók | 50 |

Vákuumcsomagolt csemegekukorica | 100 |

Egész körtéket tartalmazó lepárolt alkoholos italok | 50" |

5. A III. melléklet C. részében:

a) az E 234 címszó a következő élelmiszerrel és megengedett legmagasabb mértékkel egészül ki:

"E 234 | Nizin (1) | Mascarpone | 10 mg/kg" |

b) az E 251 és E 252 címszó a következő élelmiszerrel és megengedett legmagasabb mértékkel egészül ki:

"E 251 | Nátrium-nitrát | Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben | 50 |

E 252 | Kálium-nitrát"; | | |

c) az E 280, E 281, E 282 és E 283 címszó a következő élelmiszerrel és megengedett legmagasabb mértékkel egészül ki:

"E 280 E 281 E 282 E 283 | Propionsav Nátrium-propionát Kalcium-propionát Kálium-propionát | Előrecsomagolt pølsebrod, boller és dansk flutes | 2000 mg/kg, propionsavban kifejezve |

Sajt és sajtkészítmények (csak felületkezelés) | quantum satis" |

d) a következő táblázatot el kell hagyni:

"E 233 | Tiabendazol | Felületkezelés: | |

-citrusfélék | 6 mg/kg |

-banán | 3 mg/kg" |

6. A III. melléklet B. és D. részében foglalt táblázatokban az élelmiszer-oszlopban szereplő "Szárított, granulált burgonya" megnevezés helyébe a "Szárított burgonya" megnevezés lép.

7. A IV. mellékletben:

a) az "Instant teapor" megnevezés helyébe az E 297 Fumársav és 1 g/l megengedett legmagasabb mérték vonatkozásában a következő lép: "Instant termékek ízesített tea és gyógytea készítésére, megengedett legmagasabb mérték: 1 g/kg";

b) az E 338 és E 452 címszavakra vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

| "A következő alkalmazásoknál az E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 és E 452 foszforsav és foszfátok megengedett legmagasabb mértékeit egyedileg vagy keverten lehet használni (P2O5-ben kifejezve). | |

E 338 | Foszforsav | Ízesített alkoholmentes italok | 700 mg/l |

Sterilezett és UHT-tej | 1 g/l |

Kandírozott gyümölcs | 800 mg/kg |

Gyümölcskészítmények | 800 mg/kg |

E 339 | Nátrium-foszfátok | Részlegesen dehidratált tej 28 % alatti szárazanyag-tartalommal | 1 g/kg |

i.Nátrium-foszfát | Részlegesen dehidratált tej 28 % feletti szárazanyag-tartalommal | 1,5 g/kg |

ii.Dinátrium-foszfát | Tejpor és sovány tejpor | 2,5 g/kg |

iii.Trinátrium-foszfát | Pasztőrözött, sterilezett és UHT-tejszínek | 5 g/kg |

Tejszínhab és növényi zsírhelyettesítők | 5 g/kg |

Nem érlelt sajt (kivéve Mozarella) | 2 g/kg |

E 340 | Kálium-foszfátok | Ömlesztett sajt és ömlesztett sajthelyettesítő készítmények | 20 g/kg |

i.Kálium-foszfát | Hústermékek | 5 g/kg |

ii.Dikálium-foszfát | Sportitalok és palackozott asztali vizek | 0,5 g/l |

iii.Trikálium-foszfát | Étrend-kiegészítők | quantum satis |

Só és sóhelyettesítő készítmények | 10 g/kg |

Növényi fehérje italok | 20 g/l |

E 341 | Kalcium-foszfátok | Italfehérítők | 30 g/kg |

i.Kalcium-foszfát | Italfehérítők árusító automatákhoz | 50 g/kg |

ii.Dikalcium-foszfát | Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények | 1 g/kg |

iii.Trikalcium-foszfát | Desszertek | 3 g/kg |

Porított desszertkeverékek | 7 g/kg |

E 343 | Magnézium-foszfátok | Finom pékáru | 20 g/kg |

i.Magnézium-foszfát | Liszt | 2,5 g/kg |

ii.Dimagnézium-foszfát | Liszt, sütőporral kevert | 20 g/kg |

Soda bread | 20 g/kg |

Folyékony tojás (fehérje, sárgája vagy egész tojás) | 10 g/kg |

E 450 | Difoszfátok | Mártások | 5 g/kg |

i.Dinátrium-difoszfát | Levesek és erőlevesek | 3 g/kg |

ii.Trinátrium -foszfát | Instant teák és gyógyteák | 2 g/kg |

iii.Tetra-nátrium-foszfát | Almabor és körtebor | 2 g/l |

v.Tetrakálium-difoszfát | Rágógumi | quantum satis |

Szárított, porított élelmiszerek | 10 g/kg |

vi.Dikalcium-difoszfát | Tejalapú csokoládé- és malátaitalok | 2 g/l |

vii.Kalcium-dihidrogén-difoszfát | Alkoholtartalmú italok (kivéve a bort és sört) | 1 g/l |

Reggelizőgabona-félék | 5 g/kg |

Snackek | 5 g/kg |

E 451 | Trifoszfátok | Surimi | 1 g/kg |

Krém halból és rákfélékből | 5 g/kg |

i.Pentanátrium-trifoszfát | Öntetek (palacsintaszirupok, turmix- és fagylaltszirupok, hasonló termékek) | 3 g/kg |

ii.Pentakálium-trifoszfát | Különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek | 5 g/kg |

Hús- és zöldségtermékek bevonatai | 4 g/kg |

E 452 | Polifoszfátok | Cukorkaáru | 5 g/kg |

i.Nátrium-polifoszfát | Porcukor | 10 g/kg |

ii.Kálium -polifoszfát | Kifőtt tészták | 2 g/kg |

iii.Nátrium-kalcium-polifoszfát | Híg tészták | 12 g/kg |

iv.Kalcium-polifoszfátok | Nyers halfilék, fagyasztva és gyorsfagyasztva | 5 g/kg |

Nyers és feldolgozott puhatestűek és rákfélék fagyasztva és gyorsfagyasztva | 5 g/kg |

Nyers burgonyatermékek (beleértve fagyasztott, gyorsfagyasztott, hűtött és szárított termékeket), valamint elősütött fagyasztott és gyorsfagyasztott burgonya | 5 g/kg |

Kenhető zsiradékok, kivéve a vajat | 5 g/kg |

Tejfölből készült vaj | 2 g/kg |

Rákfélék konzervei | 1 g/kg |

Vízalapú emulziós permetek sütőlapok bevonására | 30 g/kg |

Kávéalapú italok árusító automatákhoz | 2 g/l" |

c) a következő adalékanyaggal egészül ki:

"E 468 | Keresztkötésű nátrium-karboxi-metil-cellulóz | Szilárd étrend-kiegészítők | 30 g/kg" |

d) az E 385 vonatkozásában a

"Minarin"

megnevezés a következőképpen módosul:

| | "A 2991/94/EK rendelet B és C mellékletében meghatározott, 41 % vagy annál alacsonyabb zsírtartalmú kenhető zsiradék | 100 mg/kg"; |

e) az E 405 a következő élelmiszerrel és megengedett legmagasabb mértékkel egészül ki:

"E 405 | Propán-1, 2-diol-alginát | Almabor, kivéve cidre bouché | 100 mg/l" |

f) a 12. szakasz harmadik oszlopában az E 442 vonatkozásában a megnevezés a következőképpen módosul:

"A 73/241/EGK irányelv szerinti kakaó- és csokoládétermékek, beleértve a töltelékeket"

"E termékekre alapozott édességek";

g) az E 445 a következő élelmiszerrel és megengedett legmagasabb mértékkel egészül ki:

"E 445 | Kolofónium glicerinészter | Citrusfélék felületkezelése | 50 mg/kg" |

h) az E 473 és E 474 a következő élelmiszerekkel és megengedett legmagasabb mértékekkel egészül ki:

"E 473 | Zsírsavak cukorészterei | Tejszín-helyettesítők | 5 g/kg |

E 474 | Cukor-gliceridek | Sterilezett tejszín és csökkentett zsírtartalmú sterilezett tejszín | 5 g/kg" |

i) az E 476 vonatkozásában az

"Alacsony és nagyon alacsony zsírtartalmú kenhető készítmények és salátaöntetek"

címszó a következőképpen módosul:

"E 476 | Poliglicerol-poliglicinoleát | A 2991/94/EK rendelet A, B és C mellékletében meghatározott, 41 % vagy annál alacsonyabb zsírtartalmú kenhető zsiradékok | 4 g/kg |

Hasonló kenhető termékek 10 %-nál alacsonyabb zsírtartalommal | 4 g/kg |

Salátaöntetek | 4 g/kg" |

j) az E 551 és E 559 a következő élelmiszerekkel és megengedett legmagasabb mértékekkel egészül ki:

| | "Ízesítők | 30 g/kg |

| | Édességek, kivéve csokoládé (csak felületkezelés) | quantum satis |

| | Sütőlap-zsírozó termékek | 30 g/kg"; |

k) az E 551 és E 559 vonatkozásában a

"Szeletelt keménysajt és szeletelt ömlesztett sajt"

megnevezés a következőképpen módosul:

| | "Szeletelt vagy reszelt kemény, félkemény és ömlesztett sajt Szeletelt vagy reszelt sajthelyettesítő készítmények és ömlesztett sajthelyettesítő készítmények | 10 g/kg" |

l) az E 900 a következő élelmiszerrel és megengedett legmagasabb mértékkel egészül ki:

"E 900 | Dimetil-polisziloxán | Almabor, kivéve cidre bouché | 10 mg/l" |

m) az E 901, E 902, E 903 és E 904 a következő élelmiszerekkel és megengedett legmagasabb mértékekkel egészül ki:

"E 901 | Fehér és sárga méhviasz | Őszibarack és ananász (csak felületkezelés) | quantum satis |

E 902 | Kandelilla viasz |

E 903 | Pálmaviasz |

E 904 | Sellak" |

n) az E 912 és E 914 a következő élelmiszerekkel és megengedett legmagasabb mértékekkel egészülnek ki:

"E 912 | Montánsav-észterek | Friss dinnye, mangó, papaya, avokádó és ananász (csak felületkezelés) | quantum satis |

E 914 | Polietilén-oxid-viasz" |

o) az E 957 a következő élelmiszerekkel és megengedett legmagasabb mértékekkel egészül ki:

"E 957 | Taumatin | Ízesített vízalapú alkoholmentes italok | 0,5 mg/l |

Tejalapú és nem tejalapú desszertek | 5 mg/kg (csak ízfokozóként)" |

p) az E 959 vonatkozásában a

"Margarin"

és

"Minarin"

megnevezése a következőképpen módosul:

"E 959 | Neoheszperidin DC | A 2991/94/EK rendelet B és C mellékletében meghatározott kenhető zsiradék | 5 mg/kg" |

q) az E 999 a következő élelmiszerrel és megengedett legmagasabb mértékkel egészül ki:

"E 999 | Quillajakivonat | Almabor, kivéve cidre bouché | 200 mg/l vízmentes kivonatra számítva" |

r) a következő táblázattal egészül ki:

"E 905 | Mikrokristályos viasz | A következők felületkezelése: édesipari termékek, kivéve a csokoládétrágógumidinnye, papaya, mangó és avokádó | quantum satis |

E 1518 | Glicerin-triacetát (triacetin) | Rágógumi | quantum satis" |

s) a következő táblázattal egészül ki:

"E 459 | Béta-ciklodextrin | Tabletta és bevont tabletta formájú élelmiszerekben | quantum satis |

E 425 | Konjac | Általában élelmiszerekhez (kivéve a 2. cikk (3) bekezdésében említetteket) | 10 g/kg egyedileg vagy keverten |

| i.Konjac-gumi | | |

| ii.Konjac-glükomannát" | | |

8. Az V. melléklet a következő táblázattal egészül ki:

"E 322 | Lecitinek | gyümölcsfelületi fényesítő szerek |

E 432-E 436 | Poliszorbátok | |

E 470a | Zsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsói | |

E 471 | Zsírsavak mono- és digliceridjei | |

E 491-E 495 | Szorbitánok | |

E 570 | Zsírsavak | |

E 900 | Dimetil-polisziloxán | |

| Polietilén-glikol 6000 | édesítőszerek |

E 425 | Konjac |

| i.Konjac-gumi |

| ii.Konjac-glükomannát |

E 459 | Béta-ciklodextrin | 1 g/kg |

E 1451 | Acetilált-oxidált-keményítő |

E 468 | Keresztkötésű nátrium-karboxi-metil-cellulóz | édesítőszerek |

E 469 | Enzimatikusan hidrolizált (karboxi-metil)-cellulóz" |

9. A VI. mellékletben:

a) a bevezető megjegyzés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A csecsemők és kisgyermekek részére készült tápszerek és az elválasztásuk alatt adott ételek E 414-et (gumiarábikumot) és E 551-et (szilikon-dioxidot) tartalmazhatnak olyan tápanyag-készítmények hozzáadása következtében, amelyek legfeljebb 150 g/kg E 414-et és 10 g/kg E 551-et tartalmazhatnak, ugyancsak tartalmazhatnak E 421-et (mannitot), amelyet a B12 vitamin hordozójaként használnak (legalább 1 rész B12 vitamin kell 1000rész mannithoz). A fogyasztásra kész termékben az E 414 maradványa legfeljebb 10 mg/kg lehet.

A csecsemők és a kisgyermekek részére készült tápszerek és az elválasztásuk alatt adott ételek tartalmazhatnak E 301-et (nátrium-L-aszkorbátot), amelyet QS szinten használnak a többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmazó tápanyagkészítmények bevonataiban. A fogyasztásra kész termékben az E 301 maradványa legfeljebb 75 mg/l lehet.";

b) az 1. részben a 2. megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"2. Ha az E 322, E 471, E 472c és E 473 anyagok közül egynél többet használnak fel egy élelmiszerben, akkor az egyes anyagoknak az adott élelmiszerre megállapított megengedett legmagasabb mértéke a többi anyag felhasználásának arányában csökken.";

c) az 1. rész a következő táblázattal egészül ki:

"E 304 | L-aszkorbil-palmitát | 10 mg/l |

E 331 | Nátrium-citrátok | 2 g/l |

E 332 | Kálium-citrátok | Egyedileg vagy keverten és a 91/321/EGK irányelv I. mellékletében rögzített megengedett mértékek szerint |

E 339 | Nátrium-foszfátok | 1 g/l P2O5-ban kifejezve |

E 340 | Kálium-foszfátok | Egyedileg vagy keverten és a 91/321/EGK irányelv I. mellékletében rögzített megengedett mértékek szerint |

E 412 | Guar-gumi | 1 g/l, ha a folyékony termék részben hidrolizált fehérjéket tartalmaz és megfelel a 96/4/EK irányelvvel módosított 91/321/EGK irányelv VI. mellékletében rögzített feltételeknek. |

E 472c | Zsírsav mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei | 7,5 g/l porként árusítva 9 g/l folyadékként árusítva, ha a termék részben hidrolizált fehérjéket, peptideket és aminosavakat tartalmaz és megfelel a 96/4/EK irányelvvel módosított 91/321/EGK irányelv VI. mellékletében rögzített feltételeknek |

E 473 | Zsírsavak szacharóz-észterei | 120 mg/l, hidrolizált fehérjéket, peptideket és aminosavakat tartalmazó termékben" |

d) a 2. részben a 2. megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"2. Ha az E 322, E 471, E 472c és E 473 anyagok közül egynél többet használnak fel egy élelmiszerben, akkor az egyes anyagoknak az adott élelmiszerre megállapított megengedett legmagasabb mértéke a többi anyag felhasználásának arányában csökken.";

e) a 2. rész a következő táblázattal egészül ki:

"E 304 | L-aszkorbil-palmitát | 10 mg/l |

E 331 | Nátrium-citrátok | 2 g/l |

E 332 | Kálium-citrátok | Egyedileg vagy keverten és a 91/321/EGK irányelv I. mellékletében rögzített megengedett mértékek szerint |

E 339 | Nátrium-foszfátok | 1 g/l P2O5-ban kifejezve |

E 340 | Kálium-foszfátok | Egyedileg vagy keverten és a 91/321/EGK irányelv I. mellékletében rögzített megengedett mértékek szerint |

E 472c | Zsírsav mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei | 7,5 g/l porként árusítva 9 g/l folyadékként árusítva, ha a termék részben hidrolizált fehérjéket, peptideket és aminosavakat tartalmaz és megfelel a 96/4/EK irányelvvel módosított 91/321/EGK irányelv VI. mellékletében rögzített feltételeknek. |

E 473 | Zsírsavak szaharóz észterei | 120 mg/l hidrolizált fehérjéket, peptideket és aminosavakat tartalmazó termékben" |

f) a 3. rész a következő táblázattal egészül ki:

"E 333 | Kalcium-citrátok | Alacsony cukortartalmú gyümölcsalapú termékekben | quantum satis |

E 341 | Trikalcium-foszfát | Gyümölcsalapú desszertekben | 1 g/kg P2O5-ben kifejezve |

E 1451 | Acetilált-oxidált-keményítő | Elválasztás alatt adott ételek | 50 g/kg"; |

g) a 4. rész a következő táblázattal egészül ki:

"E-szám | Név | Megengedett legmagasabb mérték | Különleges feltételek |

E 401 | Nátrium-alginát | 1 g/l | Négyhónapos kortól, jóváhagyott összetételű, anyagcserezavarok és általában mesterséges táplálás esetén szükséges speciális élelmezési termékekben |

E 405 | Propan-1, 2-diol-alginát | 200 mg/l | 12 hónapos kortól, olyan kisgyermekek speciális étrendjében, akiknél tehéntej-érzékenység vagy veleszületett anyagcsere-rendellenesség áll fenn |

E 410 | Szentjánoskenyér-liszt | 10 g/l | Születéstől kezdve, a gyomori-nyelőcsövi visszaáramlás csökkentésére |

E 412 | Guargumi | 10 g/l | Születéstől kezdve, olyan folyékony tápszerekben, amelyek a 96/4/EK irányelvvel módosított 91/321/EGK irányelv VI. mellékletében rögzített feltételeknek megfelelő hidrolizált fehérjéket, peptideket és aminosavakat tartalmaznak |

E 415 | Xantángumi | 1,2 g/l | Születéstől kezdve, olyan betegek számára készülő aminosav- vagy peptidalapú termékekben, akiknek a gyomor-bél traktus elégtelen működéséből, hibás fehérjeabszorpcióból vagy veleszületett anyagcsere rendellenességekből eredő problémái vannak |

E 440 | Pektinek | 10 g/l | Születéstől kezdve, a gyomor-béltraktus rendellenességei esetén használt termékekben |

E 466 | Nátrium-karboxi-metil-cellulóz | 10 g/l vagy kg | Születéstől kezdve, anyagcserezavarok miatti gyomor-béltraktus rendellenességei esetén használt termékekben |

E 471 | Zsírsav mono- és digliceridjei | 5 g/l | Születéstől kezdve, speciális, elsősorban fehérjementes étrend esetén |

E 1450 | Keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát | 20 g/l | Anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekben" |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998L0072 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998L0072&locale=hu

Tartalomjegyzék