Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

32006D0410[1]

2006/410/EK: A Bizottság határozata ( 2006. május 24. ) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 10. cikkének (2) bekezdése, 143d. és 143e. cikke alapján az EMGA, illetve az EMVA-kiadások számára rendelkezésre bocsátott összegek meghatározásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. május 24.)

az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 10. cikkének (2) bekezdése, 143d. és 143e. cikke, a 378/2007/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdése és a 479/2008/EK tanácsi rendelet 23. cikkének (2) bekezdése alapján az EMGA, illetve az EMVA-kiadások számára rendelkezésre bocsátott összegek meghatározásáról

(2006/410/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 12. cikke (2) és (3) bekezdésére,

(1)

A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet ( 2 ) 10. cikke meghatározza az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) számára rendelkezésre bocsátandó, a modulációból eredő nettó összegek kiszámításának módját. E rendelet 143d. és 143e. cikke határozza meg a gyapot és a dohánytermelő régiók szerkezetátalakítása céljából az EMVA számára rendelkezésre bocsátandó összegeket.

(2)

A 2007-2013-as pénzügyi keretről szóló intézményközi megállapodás ( 3 ) I. melléklete 2013-ig meghatározza az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) kiadásai számára az EMVA részére történő átcsoportosítás előtti, évente rendelkezésre bocsátandó legmagasabb összegeket.

(3)

Az EMVA számára rendelkezésre bocsátandó összegeket, valamint az EMGA-kiadások számára rendelkezésre bocsátandó nettó mérleget a 2007-2013-as költségvetési évek ezen legmagasabb éves összegei alapján kell meghatározni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A 2007-2013 közötti költségvetési évek tekintetében, az 1782/2003/EK rendelet 10 cikkének (2) bekezdése, 143d. és 143e. cikke, a 378/2007/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése és a 479/2008/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése értelmében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) rendelkezésére bocsátott összegek, valamint az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) kiadásaira rendelkezésre álló nettó egyenleg e határozat mellékletében kerülnek rögzítésre.

MELLÉKLET

(millió EUR)
Költségvetési évAz EMVA rendelkezésére álló összegekAz EMGA-kiadásokra rendelkezésre álló nettó egyenleg
Az 1782/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdéseAz 1782/2003/EK rendelet 143d. cikkeAz 1782/2003/EK rendelet 143e. cikkeA 378/2007/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdéseA 479/2008/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése
20079842244 753
20081 2412236244 592
20091 305,72242440,6644 886,64
20101 310,82250682,1145 225,09
20111 290,822484516,3122,6145 181,29
20121 292,322484522,4122,6145 649,69
20131 29322484522,4122,6146 129,99

( 1 ) HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 319/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 32. o.) módosított rendelet.

( 3 ) A Hivatalos Lapban még nem jelent meg.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006D0410 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006D0410&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006D0410-20081216 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006D0410-20081216&locale=hu

Tartalomjegyzék