A Debreceni Ítélőtábla Pf.20548/2010/4. számú határozata kártérítés tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 4. §, 81. §, 213. §, 252. §, 253. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 84. §, 86. §, 87. §, 339. §, 355. §, 1978. évi IV. törvény (Btk.) 137. §, 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 7. §, 9. §, 16. §, 29. §, 30. §, 42. §, 58. §, 59. §, 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet (Kmr.) 15. §, 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet (Ükr.) 3. §] Bírók: Bakó Pál, Csikiné dr. Gyuranecz Márta, Riczu András

DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA

Pf.I.20.548/2010/4. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Debreceni Ítélőtábla a dr. Danka János (4400 Nyíregyháza, Kossuth Lajos tér 7. II/2.) ügyvéd által képviselt felperes neve (címe) felperesnek, a dr. Kardos László (4400 Nyíregyháza, Nyírfa utca 6.) ügyvéd által képviselt alperes neve (címe) alperes ellen kártérítés megfizetése iránt indított perében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 2.P.20.964/2010/3. számú ítélete ellen az alperes részéről 4. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

közbenső ítéletet:

Az ítélőtábla megállapítja, hogy az alperes kártérítési felelősséggel tartozik a felperes felé a felperes jogosultsága alá tartozó számítógépi programok jogosulatlan felhasználásával okozott kárért. A kár összegszerűsége tekintetében az elsőfokú bíróság ítéletét - a fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátai között - hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot ebben a keretben a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasítja.

A felek oldalán felmerült fellebbezési eljárási költséget személyenként 100 000 (egyszázezer) Ft-ban állapítja meg, továbbá megállapítja, hogy az alperes fellebbezésével 382 400 (háromszáznyolcvankétezer-négyszáz) Ft fellebbezési eljárási illeték merült fel.

A közbenső ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

Indokolás:

Az alperes 1999. június hó 1. napjától 2001. december hó 31. napjáig állt munkavégzésre irányuló jogviszonyban a felperessel. A felperes különböző gazdasági társaságoknak bér-, munkaügyi, főkönyvi, számlázó, pénzügyi illetve készletnyilvántartó programokat értékesített rendszerkövetéssel, az alperes ezen programok programkövetését és karbantartását látta el.

Az alperes, mint üzletvezetésre jogosult beltag 2001. december hó 18. napján létrehozta a X Sz. Bt-t, amelynek tevékenységi körébe a szoftverkészítés, a tanácsadás és más számítástechnikai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás tartozott. Az alperes a felperes tulajdonát képező programokat 2001. év végén átírta, aminek eredményeként a programok a kimenő dokumentáció nyomtatásakor és a képernyőn a különböző menüpontoknál jogtulajdonosként a X. Sz. Bt-t jelölték meg. Ezt követően az alperes a X. Sz. Bt. képviseletében a H-A. Rt.-vel, a Ny.H. Szövetkezettel és a Y. Kft-vel, mint a felperes szerződéses partnereivel szerződést kötött a X. Sz. Bt. jogtulajdonos nevében készített program telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására ellenszolgáltatás fejében.

A Ny. Rendőrkapitányság előtt a 470/2002.bü. szám alatt volt folyamatban nyomozati eljárás, aminek során B. T. és B-né K. E. eseti szakértők készítettek szakvéleményt. Ennek alapján a rendszerkövetési szerződések felmondásából eredő bevételkiesés egy évre számítva 794 900 Ft volt, amely összeg alapja

a X. Sz. Bt.-hez átszerződött cégek esetében szerződések alapján

O H.M. A. 448 800 Ft

O H. Szövetkezet 81 600 Ft

O Y. 43 000 Ft

a felperessel a szerződéses kapcsolatot megszüntető cégek esetében

O V. Bt. 40 000 Ft

O Ny. Kft. I-III. negyedév 58 500 Ft

O Sz. M. Sz. I-III. negyedév 81 000 Ft

O N. Zs. Kft. 3 hónapra 42 000 Ft.

Az alperes által másolt, de a felperes által fejlesztett program futtatható és forrásnyelvű változata alapján, külön programnak tekintve a minden ügyfélnek külön készült változatot, a fejlesztési költségek, ráfordított munkaidő és humánerőforrások figyelembevételével az eltulajdonított programok értéke 5 800 000 Ft volt. A bérprogram értéke a fejlesztési költségek, a ráfordított munkaidő és humánerőforrások alapján 300 000 Ft volt, ez magába foglalja az adaptáció csökkentett költségének arányos eloszlását is. A kiszolgáló funkciót megvalósító programok értéke 100 000 Ft volt, mert azokat a már meglévő programmodulokból a teljes programhoz mérten csekély idő- és energiaráfordítással létre lehet hozni. A bérprogramhoz képest kisebb volumenű munkák esetében a programok értéke 200 000 Ft volt.

A Ny. Városi Bíróság előtt a B.2178/2003. szám alatt folyt büntetőeljárásban B. Z. igazságügyi szakértő szakvéleménye szerint - a felperes által benyújtott ügyféllistára, a 10 hónapra számított rendszerkövetési díjra, a programkódok pótlására, illetőleg az alperesi cég jogosulatlan előnyszerzésére és arra is figyelemmel hogy az alperes a forráskódokat a felhasználók, valamint a felperes gépéről is letörölte, ami jelentős hátrányt jelentett úgy időben, mint fejlesztési költségben is - összesen 1 398 025 Ft összegű vagyoni hátrány következett be.

Az elmaradt 642 900 Ft rendszerkövetési díj alapja

a X. Sz. Bt.-hez átszerződött cégek esetében szerződések alapján

O H.M. A. 374 000 Ft

O H. Szövetkezet 90 667 Ft

O Y. 35 833 Ft

a felperessel a szerződéses kapcsolatot megszüntető cégek esetében

O Ny. Kft. 19 400 Ft

O Sz. M. Sz. 81 000 Ft

O N. Zs. Kft. 42 000 Ft.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!