Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

32000L0056[1]

A Bizottság 2000/56/EK irányelve (2000. szeptember 14.) a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK tanácsi irányelv módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 2000/56/EK irányelve

(2000. szeptember 14.)

a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 97/26/EK [1] irányelvvel módosított, a vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 7a. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/439/EGK irányelv I. és Ia. mellékletében leírt harmonizált közösségi kódok listája kiigazítást igényel.

(2) A harmonizált közösségi kódok listáját még pontosabban kell meghatározni, tekintettel az adott terület tudományos és műszaki fejlődésére és a megfelelő kiigazítások során szerzett további gyakorlati tapasztalatokra.

(3) A járművezetői vizsgáknak a 91/439/EGK irányelv II. mellékletében szabályozott minimumkövetelményeit az adott terület tudományos és műszaki fejlődésének fényében felül kell vizsgálni.

(4) A járművezetői vizsgák Közösségen belüli további harmonizálása, valamint a vizsgakövetelményeknek a mindennapi forgalom követelményeihez való igazítása érdekében szükség van a II. melléklet felülvizsgálatára. A harmonizáció további javítása érdekében értékelési kritériumokat kell bevezetni a gyakorlati vizsgához.

(5) A II. melléklet felülvizsgálata közvetlenül a közúti közlekedésbiztonság javítását célozza. Az elméleti és a gyakorlati vizsga minimumkövetelményeit ennek megfelelően meg kell emelni.

(6) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a vezetői engedélyekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/439/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. és az Ia. melléklet ennek az irányelvnek az I. mellékletében rögzítettek szerint módosul.

2. A II. melléklet helyébe ezen irányelv II. mellékletének a szövege lép.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2003. szeptember 30-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. szeptember 14-én.

a Bizottság részéről

Loyola De Palacio

alelnök

[1] HL L 150., 1997.6.7., 41. o.

[2] HL L 237., 1991.8.24., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Az I. melléklet 2. pontjában az engedély 4. oldalán és az Ia. melléklet 2. pontjában az engedély 2. oldalán, az a) 12. pontban az első francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- 01-99 kódok: harmonizált közösségi kódok

JÁRMŰVEZETŐ (Egészségügyi okok)

01. Látáskorrekció, illetve -védelem

01.01 Szemüveg

01.02 Kontaktlencse

01.03 Védőszemüveg

01.04 Átlátszatlan lencse

01.05 Szem letakarása

01.06 Szemüveg vagy kontaktlencse

02. Hallókészülék/kommunikációt segítő készülék

02.01 Hallókészülék egy fülhöz

02.02 Hallókészülék két fülhöz

03. Művégtag/merevített végtag

03.01 Felső végtagprotézis/merevített felső végtag

03.02 Alsó végtagprotézis/merevített alsó végtag

05. Korlátozott használat (alkód használata kötelező, a vezetés egészségügyi okok miatt korlátozott)

05.01 Nappali vezetésre korlátozott (például: az egy órával napkelte utáni és az egy órával napnyugta előtti időpontok között)

05.02 A vezetői engedély jogosultjának lakóhelye körüli ... km-es sugarú körön, illetve ... városon/régión belüli vezetésre korlátozott

05.03 Utasok nélküli vezetés

05.04 Legfeljebb ... km/h sebességű vezetésre korlátozott

05.05 Vezetés kizárólag vezetői engedéllyel rendelkező személy jelenlétében

05.06 Pótkocsi nélkül

05.07 Autópályán a vezetés nem engedélyezett

05.08 Tilos az alkoholfogyasztás

JÁRMŰMÓDOSÍTÁSOK

10. Átalakított erőátvitel

10.01 Kézi sebességváltó

10.02 Automata sebességváltó

10.03 Elektronikus sebességváltó

10.04 Átalakított sebességváltókar

10.05 Szekunder sebességváltóház nélkül

15. Átalakított tengelykapcsoló

15.01 Átalakított tengelykapcsoló-pedál

15.02 Kézi tengelykapcsoló

15.03 Automata tengelykapcsoló

15.04 Válaszfal kialakítása a tengelykapcsoló-pedál előtt, behajtható/leszerelhető tengelykapcsoló-pedál

20. Átalakított fékrendszerek

20.01 Átalakított fékpedál

20.02 Megnagyobbított fékpedál

20.03 Bal lábbal működtethető fékpedál

20.04 Talppal működtethető fékpedál

20.05 Döntött fékpedál

20.06 Kézi (átalakított) üzemi fék

20.07 Megerősített üzemi fék maximális használata

20.08 Az üzemi fékbe beépített vészfék maximális használata

20.09 Átalakított kézifék

20.10 Elektromosan működtetett kézifék

20.11 (Átalakított) lábbal működtetett kézifék

20.12 Válaszfal kialakítása a fékpedál előtt, behajtható/leszerelhető fékpedál

20.13 Térddel működtetett fék

20.14 Elektromosan működtetett üzemi fék

25. Átalakított gázadagoló rendszerek

25.01 Átalakított gázpedál

25.02 Talppal működtetett gázpedál

25.03 Döntött gázpedál

25.04 Kézi gázadagoló

25.05 Térdnél elhelyezett gázpedál

25.06 Rásegítővel működtetett gázadagoló (elektronikus, pneumatikus stb.)

25.07 Gázpedál a fékpedál bal oldalán

25.08 Bal oldali gázpedál

25.09 Válaszfal kialakítása a gázpedál előtt, behajtható/leszerelhető gázpedál

30. Módosított kombinált fékező- és gázadagoló rendszerek

30.01 Párhuzamos pedálok

30.02 Azonos (vagy közel azonos) magasságban elhelyezett pedálok

30.03 Elcsúsztatható gáz- és fékpedál

30.04 Elcsúsztatható és merevítővel rendelkező gáz- és fékpedál

30.05 Behajtható/leszerelhető gáz- és fékpedál

30.06 Megemelt padló

30.07 Válaszfal kialakítása a fékpedál oldalán

30.08 Válaszfal kialakítása a művégtag számára a fékpedál oldalán

30.09 Válaszfal kialakítása a gáz- és a fékpedál előtt

30.10 Sarok-láb támasz

30.11 Elektromosan működtetett gáz- és fékpedál

35. Átalakított kezelőgombok

(Fényszórókapcsolók, ablaktörlő/ablakmosó, kürt, irányjelzők stb.)

35.01 A kormányzásra és a jármű irányítására gyakorolt negatív kihatás nélkül működtethető kezelőelemek

35.02 A kormánykerék és kiegészítői (fogógomb, fogóvilla stb.) elengedése nélkül működtethető kezelőelemek

35.03 A kormánykerék és kiegészítői (fogógomb, fogóvilla stb.) bal kézzel való elengedése nélkül működtethető kezelőelemek

35.04 A kormánykerék és kiegészítői (fogógomb, fogóvilla stb.) jobb kézzel való elengedése nélkül működtethető kezelőelemek

35.05 A kormánykerék és kiegészítői (fogógomb, fogóvilla stb.), valamint a kombinált gázadagoló és fékezőszerkezetek elengedése nélkül működtethető kezelőelemek

40. Átalakított kormány

40.01 Alapkivitelű rásegítéses kormány

40.02 Megerősített rásegítéses kormány

40.03 Kormányzás tartalék rendszerrel

40.04 Meghosszabbított kormányoszlop

40.05 Átalakított kormánykerék (nagyobb és/vagy vastagabb kormánykerékrész, csökkentett átmérőjű kormánykerék stb.)

40.06 Döntött kormánykerék

40.07 Függőleges kormánykerék

40.08 Vízszintes kormánykerék

40.09 Lábbal működtetett meghajtás

40.10 Alternatív átalakított kormányzás (kormánybot stb.)

40.11 Fogógomb a kormánykeréken

40.12 Kézmerevítő a kormánykeréken

40.13 Ínrögzítéses (csonthoz) merevítővel

42. Módosított visszapillantó tükör (tükrök)

42.01 (Bal vagy) jobb oldali külső visszapillantó tükör

42.02 Külső visszapillantó tükör a sárhányón

42.03 A forgalom követését lehetővé tevő belső kiegészítő visszapillantó tükör

42.04 Belső panoráma visszapillantó tükör

42.05 Holttérellenőrző visszapillantó tükör

42.06 Elektromosan működtetett külső visszapillantó tükör (tükrök)

43. Átalakított vezetőülés

43.01 Megfelelő kitekintési magasságban, a kormánykeréktől és a pedáltól normál távolságban elhelyezett vezetőülés

43.02 A test alakjához igazított vezetőülés

43.03 A megfelelő ülésstabilitás érdekében oldaltámasszal ellátott vezetőülés

43.04 Kartámasszal ellátott vezetőülés

43.05 A vezetőülés csúsztathatóságának megnövelése

43.06 Biztonsági öv átalakítása

43.07 Hám típusú biztonsági öv

44. Motorkerékpárok módosításai (alkód használata kötelező)

44.01 Egyfajta üzemeltetésű fék

44.02 (Átalakított) kézi működtetésű fék (első kerék)

44.03 (Átalakított) lábműködtetésű fék (hátsó kerék)

44.04 (Átalakított) kézi gázadagoló

44.05 (Átalakított) kézi sebességváltó és kézi tengelykapcsoló

44.06 (Átalakított) visszapillantó tükör (tükrök)

44.07 (Átalakított) jelző berendezések (irányjelzők, féklámpa...)

44.08 Olyan ülésmagasság, amely lehetővé teszi a vezető számára, hogy ülő testhelyzetben egyszerre mindkét lábát letegye az úttestre

45. Kizárólag oldalkocsis motorkerékpár

50. Meghatározott járműre/alvázszámra (jármű azonosító számra) korlátozva

51. Meghatározott járműre/alvázszámra (jármű rendszámra) korlátozva

IGAZGATÁSI KÉRDÉSEK

70. A(z) ... számú, ... által kiállított engedély cseréje (harmadik ország esetében az EU/ENSZ megkülönböztető jelzés is, pl.: 70.0123456789.NL)

71. A(z) ... számú engedély másodpéldánya (harmadik ország esetében az EU/ENSZ megkülönböztető jelzés is, pl.: 71.987654321.HR)

72. A kategóriájú járművekre korlátozva, amelyek maximális hengerűrtartalma 125 cm3 és maximális teljesítménye 11 kW (A1)

73. B kategóriájú három- vagy négykerekű gépi meghajtású járművekre korlátozva (B1)

74. C kategóriájú járművekre korlátozva, amelyek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 7500 kg-ot (C1)

75. D kategóriájú járművekre korlátozva, amelyekben - a vezetőülést kivéve - legfeljebb 16 ülés található (D1)

76. C kategóriájú járművekre korlátozva, amelynek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 7500 kg-ot (C1), amelyhez olyan pótkocsi kapcsolható, amelynek megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 750 kg-ot, feltéve hogy az így kialakított járműszerelvény legnagyobb össztömege nem haladja meg a 12000 kg-ot, és feltéve hogy a pótkocsi legnagyobb megengedett össztömege nem haladja meg a vonójármű saját tömegét (C1 + E)

77. D kategóriájú járművekre korlátozva, amelyekben - a vezetőülést kivéve - legfeljebb 16 ülés található (D1), amelyhez olyan pótkocsi kapcsolható, amelynek megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 750 kg-ot, feltéve ha a) az így kialakított járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 12000 kg-ot és ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonójármű saját tömegét; és b) a pótkocsit nem használják utasok szállítására (D1 + E)

78. Automata sebességváltóval rendelkező járművekre korlátozva

(91/439/EGK irányelv, II. melléklet,, 8.1.1. pont 2. bekezdés)

79. (...) A zárójelben megjelölt tulajdonságokkal rendelkező járművekre korlátozva, az irányelv 10. cikke első bekezdésének alkalmazásával összefüggésben

90.01: balra

90.02: jobbra

90.03: bal

90.04: jobb

90.05: kézi

90.06: láb

90.07: használható"

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

I. A JÁRMŰVEZETŐI VIZSGA MINIMUMKÖVETELMÉNYEI

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a vezetői engedélyt kérelmezők rendelkezzenek a járművek vezetéséhez szükséges ismeretekkel és jártassággal, valamint ennek megfelelő magatartást tanúsítsanak. Ennek értelmében a vizsgának az alábbiakat kell tartalmaznia:

- elméleti vizsga, majd ezt követően

- jártassági és magatartásvizsga.

A vizsga lebonyolításának feltételeit az alábbiak határozzák meg

A. ELMÉLETI VIZSGA

1. Forma

A formát úgy kell megválasztani, hogy meg lehessen bizonyosodni arról, hogy rendelkezik-e a kérelmező a megkívánt ismeretekkel az e melléklet 2-4. pontjában felsorolt területeken.

Azok az egy adott jármű-kategóriában engedélyt igénylő kérelmezők, akik egy másik jármű-kategóriában teljesítették az engedély megszerzéséhez szükséges elméleti vizsgát, mentesülhetnek a 2-4. pont közös rendelkezései alól.

2. Az elméleti vizsga valamennyi jármű-kategóriára vonatkozó tartalma

2.1. Az alább felsorolt pontok mindegyikére kérdéseket kell feltenni, amelyek tartalmának és formájának meghatározása a tagállamok mérlegelésére van bízva:

2.1.1. közúti közlekedési szabályok:

- különös tekintettel a közúti jelzőtáblákra, jelzésekre, jelölésekre, elsőbbségadásra és sebességkorlátozásra;

2.1.2. a vezető:

- az éberség és a közúti közlekedés többi résztvevőjével szembeni magatartás fontossága,

- észlelés, ítélőképesség és döntéshozatal, különösen a reakcióidő, valamint a vezetői magatartás megváltozása alkohol, kábítószerek, gyógyszerek, adott lelki állapot vagy fáradtság hatására;

2.1.3. az út:

- a különböző időjárási és útviszonyok mellett a járművek közötti biztonságos távolság, a féktávolságok és a biztonságos úttartás megtartására vonatkozó legfontosabb elvek,

- az eltérő útviszonyokkal, különösen azoknak az időjárás, valamint az út adott napszak hatására bekövetkező változásaival összefüggő vezetési kockázati tényezők,

- a különböző úttípusok jellemzői és az ezzel összefüggő jogszabályi követelmények;

2.1.4. a közlekedés más résztvevői:

- a közlekedésben részt vevők tapasztalatlanságával, valamint leginkább sérülékeny csoportjaival, pl. a gyermekekkel, gyalogosokkal, kerékpárosokkal és a mozgásukban korlátozott személyekkel összefüggő sajátos kockázati tényezők,

- járművek különböző típusainak vezetésével, továbbá vezetőik eltérő látóterével járó kockázati tényezők;

2.1.5. általános szabályok és egyéb kérdések:

- a járművek használatához szükséges adminisztratív dokumentumokra vonatkozó szabályok,

- a járművezető baleset esetén tanúsítandó magatartását meghatározó általános szabályok (figyelmeztető eszközök kihelyezése és riasztás), és azok az intézkedések, amelyeket szükség esetén megtehet a közúti balesetekben sérülést szenvedett személyek érdekében,

- a szállított teherre és személyekre vonatkozó biztonsági tényezők;

2.1.6. a jármű elhagyásakor szükséges óvintézkedések;

2.1.7. a közúti közlekedésbiztonsággal összefüggő mechanikai szempontok; a kérelmezőknek képesnek kell lenniük észlelni a leggyakoribb meghibásodásokat, különösen a kormány-, a felfüggesztési és a fékrendszerben, a gumiabroncsokban, a lámpákban és az irányjelzőkben, a fényvisszaverőkben, a visszapillantó tükrökben, a szélvédőben és az ablaktörlőkben, a kipufogórendszerben, a biztonsági övekben és hangjelző berendezésben;

2.1.8. a jármű biztonsági felszerelései, és különösen a biztonsági övek, a fejtámaszok és a gyermekek biztonságát szolgáló eszközök használata;

2.1.9. a járműnek a környezettel összefüggő használatát érintő szabályok (a hangjelzést adó eszközök megfelelő használata, mérsékelt üzemanyag-fogyasztás, a szennyező anyagok kibocsátásának korlátozása stb.).

3. Az A és az A1 kategóriákra vonatkozó különleges rendelkezések

3.1. Az alábbiak általános ismeretének kötelező ellenőrzése:

3.1.1. védőfelszerelés, például kesztyű, csizma, védőruha és bukósisak használata;

3.1.2. motorkerékpárosok láthatósága a közúti közlekedés többi résztvevője számára;

3.1.3. az úttest fent meghatározott különböző állapotaihoz kapcsolódó kockázati tényezők, különös tekintettel az olyan csúszós részekre, mint például a csatornafedlapok, az útburkolati jelzésekre, például a vonalak és nyilak, valamint a villamossínekre;

3.1.4. a közúti közlekedésbiztonsággal összefüggő, fent meghatározott mechanikai szempontok, különös tekintettel az elakadásjelző kapcsolójára, az olajszintekre és a láncra.

4. A C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 és a D1 + E kategóriára vonatkozó különleges rendelkezések

4.1. Az alábbiak általános ismeretének kötelező ellenőrzése:

4.1.1. a 3820/85/EGK tanácsi rendelet [1] által meghatározott vezetési és pihenőidőre vonatkozó szabályok; a menetíró készüléknek a 3821/85/EGK tanácsi rendelet [2] által meghatározott használata;

4.1.2. az érintett szállítmány típusára (áru vagy utasok) vonatkozó szabályok;

4.1.3. a belföldi és a nemzetközi árufuvarozáshoz és utasszállításhoz szükséges jármű- és szállítási okmányok;

4.1.4. baleset esetén tanúsítandó magatartás; baleset vagy hasonló esemény, például az utasok eltávolításával járó veszélyhelyzet esetén elvégzendő intézkedések ismerete és elsősegély-nyújtási alapismeretek;

4.1.5. a kerekek leszerelése és cseréje közben betartandó óvintézkedések;

4.1.6. a járművek tömegére és méreteire vonatkozó szabályok; a sebességkorlátozókra vonatkozó szabályok;

4.1.7. a látótérnek a saját jármű jellemzői által okozott korlátozása;

4.1.8. autóstérkép olvasása, útvonaltervezés, ideértve az elektronikus navigációs rendszerek használatát is (választható);

4.1.9. a jármű rakományával kapcsolatos biztonsági tényezők: a rakomány ellenőrzése (rakodás és rögzítés), a különböző típusú rakományokkal kapcsolatos nehézségek (pl. folyadékok, függő rakomány,...), az áru be- és kirakodása és a rakodóberendezések használata (csak a C, C + E, C1, C1 + E kategóriákban);

4.1.10. a járművezető felelőssége az utasszállítást illetően; az utasok kényelme és biztonsága; gyermekszállítás; az elindulás előtti szükséges ellenőrzések; az összes busztípus része kell, hogy legyen az elméleti vizsgának (a tömegközlekedésben használt buszok és a távolsági buszok, különleges méretű buszok...) (csak a D, D + E, D1, D1 + E kategóriákban).

4.2. A C, C + E, D és D + E kategóriákra vonatkozásában a következő további előírások általános ismeretének kötelező ellenőrzése:

4.2.1. a következők szerkezeti és működési elvei: belsőégésű motorok, folyadékok (pl. motorolaj, hűtőfolyadék, mosófolyadék), az üzemanyag-ellátó rendszer, az elektromos rendszer, a gyújtási rendszer, az erőátviteli rendszer (tengelykapcsoló, sebességváltó stb.);

4.2.2. kenés és fagyásálló-védelem;

4.2.3. a gumiabroncsok szerkezetének, felszerelésének, helyes használatának és ápolásának elvei;

4.2.4. a fékszerelvények és a sebességszabályzók típusainak, működésének, fő elemeinek, csatlakozásának, használatának és napi karbantartásának elvei, és a blokkolásgátló fékek használata;

4.2.5. a kapcsolószerkezetek típusainak, működésének, fő elemeinek, csatlakozásának, használatának és napi karbantartásának elvei (csak a C + E, D + E kategóriákban);

4.2.6. üzemzavarok okainak felderítési módszerei;

4.2.7. a járművek megelőző karbantartása és a szükséges folyamatos karbantartás;

4.2.8. a járművezető felelőssége az áru egyeztetett feltételek szerinti átvételét, fuvarozását és leszállítását illetően (csak a C, C + E kategóriákban).

B. JÁRTASSÁGI ÉS MAGATARTÁSVIZSGA

5. A jármű és felszerelése

5.1. Kézi sebességváltóval rendelkező járművet kizárólag az vezethet, aki kézi sebességváltóval rendelkező járművön tette le a jártassági és magatartásvizsgát.

Ha a kérelmező a jártassági és magatartásvizsgát automata sebességváltóval rendelkező járművön teszi le, ezt a tényt az e vizsga alapján kiállított összes engedélyen fel kell tüntetni. Az ilyen jelöléssel ellátott engedélyek csak automata sebességváltóval rendelkező járművek vezetéséhez használhatók.

Az "automata sebességváltóval rendelkező jármű" az a jármű, amelynél a motor és a kerekek közötti áttétel kizárólag a gázpedál, illetve a fékpedál használatával változtatható.

5.2. A jártassági és magatartásvizsgán alkalmazott járműveknek meg kell felelniük az alábbiakban megadott minimumkövetelményeknek. A tagállamok megállapíthatnak az alábbiaknál szigorúbb követelményeket, vagy azokat kiegészíthetik egyéb követelményekkel.

A kategória:

- progresszív megközelítés (a 6. cikk (1) bekezdése b) pontja első francia bekezdésének első mondata): oldalkocsi nélküli motorkerékpárok 120 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal, amelyek legalább 100 km/h sebesség elérésére alkalmasak,

- közvetlen megközelítés (a 6. cikk (1) bekezdése b) pontja első francia bekezdésének második mondata): oldalkocsi nélküli motorkerékpárok, amelyek motorjának teljesítménye legalább 35 kW;

A1 alkategória:

legalább 75 cm3 hengerűrtartalmú, oldalkocsi nélküli motorkerékpár;

B kategória:

a B kategóriába tartozó négykerekű járművek, amelyek legalább 100 km/h sebesség elérésére alkalmasak;

B + E kategória:

egy B kategóriába tartozó vizsgajárműből és egy legalább 1000 kg megengedett legnagyobb össztömeggel rendelkező pótkocsiból álló járműszerelvény, amely legalább 100 km/h sebesség elérésére alkalmas, és nem tartozik a B kategóriába; a pótkocsi raktere zárt dobozos felépítményből áll, amely legalább olyan széles és magas, mint a vonójármű; amennyiben a hátratekintés csak a vonójármű külső visszapillantó tükreinek használatával lehetséges, a zárt dobozos felépítmény szélessége kis mértékben elmaradhat a vonójárműétől; a pótkocsi tényleges össztömege legalább 800 kilogramm kell, hogy legyen;

B1 alkategória:

legalább 60 km/h sebesség elérésére képes, három-, illetve négykerekű gépi meghajtású jármű;

C kategória:

a C kategóriába tartozó járművek, amelyek megengedett legnagyobb össztömege legalább 12000 kg, és hossza legalább 8, szélessége legalább 2,40 méter, továbbá legalább 80 km/h sebesség elérésére alkalmasak; blokkolásgátló fékekkel ellátva, legalább nyolc előremeneti fokozattal rendelkező sebességváltóval és a 3821/85/EGK rendelet által meghatározott menetíró készülékkel felszerelve; a raktér egy zárt dobozos felépítményből áll, amely legalább olyan széles és magas, mint a vezetőfülke; a jármű tényleges össztömege legalább 10000 kilogramm kell, hogy legyen;

C + E kategória:

vagy egy nyerges jármű vagy egy C kategóriájú vizsgajárműből és egy legalább 7,5 méter hosszú pótkocsiból álló járműszerelvény; a nyerges jármű vagy a járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege legalább 20000 kilogramm, legalább 14 méter hosszú és 2,40 méter széles, legalább 80 km/h sebesség elérésére képes; blokkolásgátló fékekkel ellátva, legalább nyolc előremeneti fokozattal rendelkező sebességváltóval és a 3821/85/EGK rendelet által meghatározott menetíró készülékkel felszerelve; a raktér egy zárt dobozos felépítményből áll, amely legalább olyan széles és magas, mint a vezetőfülke; a nyerges jármű, illetve a járműszerelvény tényleges össztömege legalább 15000 kilogramm kell, hogy legyen;

C1 alkategória:

C1 alkategóriába tartozó járművek, amelyek legnagyobb megengedett össztömege legalább 4000 kg, és legalább 80 km/h sebesség elérésére alkalmasak; blokkolásgátló fékekkel ellátva és a 3821/85/EGK rendelet által meghatározott menetíró készülékkel felszerelve; a raktér egy zárt dobozos felépítményből áll, amely legalább olyan széles és magas, mint a vezetőfülke;

C1 + E alkategória:

egy C1 kategóriába tartozó vizsgajárműből és egy legalább 1250 kg megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsiból álló járműszerelvény, amelynek hossza legalább 8 méter és legalább 80 km/h sebesség elérésére alkalmas; a pótkocsi raktere egy zárt dobozos felépítményből áll, amely legalább olyan széles és magas, mint a vezetőfülke; amennyiben a hátratekintés csak a vonójármű külső visszapillantó tükreinek használatával lehetséges, a zárt dobozos felépítmény kevéssel keskenyebb lehet, mint a vonójármű; a pótkocsi tényleges össztömege legalább 800 kilogramm kell, hogy legyen;

D kategória:

a D kategóriába tartozó járművek, amelyek hossza legalább 10, szélessége legalább 2,40 méter, és legalább 80 km/h sebesség elérésére alkalmasak; blokkolásgátló fékekkel ellátva és a 3821/85/EGK rendelet által meghatározott menetíró készülékkel felszerelve;

D + E kategória:

egy D kategóriájú vizsgajárműből és egy legalább 1250 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsiból álló, legalább 2,40 méter széles és legalább 80 km/h sebesség elérésére képes járműszerelvény; a pótkocsi raktere egy zárt dobozos felépítményből áll, amely legalább két méter széles és két méter magas; a pótkocsi tényleges össztömege legalább 800 kilogramm kell, hogy legyen;

D1 alkategória:

D1 alkategóriájú jármű, amely megengedett legnagyobb össztömege legalább 4000 kilogramm, legalább öt méter hosszú és legalább 80 km/h sebesség elérésére képes; blokkolásgátló fékekkel ellátva és a 3821/85/EGK rendelet által meghatározott menetíró készülékkel felszerelve;

D1 + E alkategória:

egy D1 alkategóriájú vizsgajárműből és egy legalább 1250 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsiból álló, és legalább 80 km/h sebesség elérésére képes járműszerelvény; a pótkocsi raktere egy zárt dobozos felépítményből áll, amely legalább két méter széles és két méter magas; a pótkocsi tényleges össztömege legalább 800 kilogramm kell, hogy legyen;

A B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 és a D1 + E kategóriákhoz használt azon vizsgajárművek, amelyek nem felelnek meg a fent megadott feltételeknek, de amelyek e bizottsági irányelv hatálybalépésének időpontjában vagy azt megelőzően használatban voltak, az adott dátumot követően legfeljebb tíz évig még használhatók. Az ezekben a járművekben szállítandó rakományra vonatkozó követelményeket a tagállamok az irányelv hatálybalépésétől számított tíz éven belül ültethetik át.

6. Az A és A1 kategóriákra vonatkozóan vizsgálandó jártasság és magatartás

6.1. A jármű közúti közlekedésbiztonsággal összefüggő előkészítése és műszaki ellenőrzése

A kérelmezőknek a következő követelmények kielégítésével igazolniuk kell, hogy elő tudnak készülni a biztonságos vezetésre:

6.1.1. a védőfelszerelés, például a kesztyű, csizma, védőruha és -sisak beállítása;

6.1.2. a gumiabroncsok, fékek, a kormánymű, az elakadásjelző-kapcsoló (ha van), a lánc, olajszintek, fényszórók, távolsági fényszórók, irányjelzők és a hangjelző berendezés szúrópróbaszerű ellenőrzésének elvégzése.

6.2. A közúti közlekedésbiztonsággal összefüggésben vizsgálandó különleges manőverek

6.2.1. a motorkerékpár kitámasztó lábra helyezése és arról való levétele, valamint a jármű mellett haladva annak motor segítsége nélküli mozgatása;

6.2.2. a motorkerékpár kitámasztó lábon történő leparkolása;

6.2.3. végrehajtandó legalább két kis sebességű manőver, amelyek egyike szlalomvezetés; ennek lehetővé kell tennie a tengelykapcsoló és a fék kombinált kezelésében, az egyensúlyozásban, a tekintet irányításában, a motorkerékpáron való elhelyezkedésben és a lábak lábtartón való elhelyezésében szerzett jártasság értékelését;

6.2.4. végrehajtandó legalább két nagyobb sebességű manőver: az egyiknek egy második vagy harmadik sebességfokozatban, legalább 30 km/h sebességgel megtett manővernek kell lennie, a másik során pedig akadályt kell kikerülni legalább 50 km/h sebességgel; ennek lehetővé kell tennie a motorkerékpáron való elhelyezkedésben, a tekintet irányításában, az egyensúlyozásban, a kormányzási technikában és a sebességváltási technikában szerzett jártasság értékelését;

6.2.5. fékezés: végre kell hajtani legalább két fékezési gyakorlatot, amelyek egyike egy legalább 50 km/h sebességnél elvégzett vészfékezés; ennek lehetővé kell tennie az elülső és a hátsó fékek kezelésében, a tekintet irányításában és a motorkerékpáron való elhelyezkedésben szerzett jártasság értékelését.

A 6.2.3.-6.2.5. pontban említett különleges manővereket az irányelv hatálybalépését követően legkésőbb öt évvel be kell vezetni.

6.3. Magatartás a közlekedésben

A kérelmezőknek normál közlekedési helyzetben, teljes biztonsággal és az összes szükséges óvintézkedést megtéve végre kell hajtaniuk a következő tevékenységek mindegyikét:

6.3.1. elindulás: parkolást követően, a forgalomban való megállás után; kocsibehajtó elhagyása;

6.3.2. haladás egyenes úton; elhaladás szembejövő járművek mellett, beleértve ennek szűk helyen való végrehajtását is;

6.3.3. haladás ívelt kanyarban;

6.3.4. kereszteződés: csomópontok és útkereszteződések megközelítése és az ezeken való áthaladás;

6.3.5. irányváltás: bal és jobb fordulók; sávváltás;

6.3.6. autópálya vagy hasonló út (ha van ilyen) megközelítése/elhagyása: besorolás a gyorsítósávból; kisorolás a lassítósávba;

6.3.7. előzés/elhaladás valami mellett: más közlekedő előzése (ha lehetséges); haladás akadályok (pl. parkoló autók) mellett; más közlekedő általi leelőzés (ha alkalmazható);

6.3.8. különleges útszakaszok (ha vannak ilyenek): körforgalom; szintbeli vasúti átjáró; villamos-autóbusz megálló; gyalogátkelőhely; haladás hosszú emelkedőn/lejtőn;

6.3.9. a szükséges óvintézkedések betartása a jármű elhagyásakor.

7. A B, B1 és B + E kategóriákra vonatkozóan vizsgálandó jártasság és magatartás

7.1. A jármű közúti közlekedésbiztonsággal összefüggő előkészítése és műszaki ellenőrzése

A kérelmezőknek a következő követelmények kielégítésével igazolniuk kell, hogy elő tudnak készülni a biztonságos vezetésre:

7.1.1. az ülés beállítása a megfelelő ülő testhelyzet elérése érdekében;

7.1.2. a visszapillantó tükrök, a biztonsági övek és (ha vannak) a fejtámaszok beállítása;

7.1.3. annak ellenőrzése, hogy az ajtók zárva vannak-e;

7.1.4. a gumiabroncsok, a kormány, a fékek, a folyadékok (pl. motorolaj, hűtőfolyadék, mosófolyadék), a lámpák, a fényvisszaverők, az irányjelzők és a hangjelző berendezés véletlenszerű ellenőrzésének elvégzése;

7.1.5. a jármű rakományával kapcsolatos biztonsági tényezők ellenőrzése: kocsiszekrény, ponyvák, raktérajtók, vezetőfülke zárhatósága, a berakodás módja, a rakomány rögzítése (csak a B + E kategóriában);

7.1.6. a kapcsolószerkezet, valamint a fék- és az elektromos csatlakozók ellenőrzése (csak a B + E kategóriában);

7.2. B és B1 kategóriák: a közúti közlekedésbiztonsággal összefüggésben vizsgálandó különleges manőverek

A következők közül kiválasztott manőverek egy csoportját kell vizsgálni (a négy pontból legalább két manővert, amelyek egyike hátramenetben hajtandó végre):

7.2.1. tolatás egyenesen, illetve tolatás a sarkon jobbra vagy balra, a megfelelő forgalmi sávon belül maradva;

7.2.2. visszafordulás a járművel az előremenet és hátramenet segítségével;

7.2.3. a jármű leparkolása és elindulás a parkolóhelyről (az útpadkával párhuzamosan, rézsútosan vagy arra merőlegesen, előre- vagy hátramenetben, sík terepen, hegymenetben és lejtőn);

7.2.4. pontos megállás fékezéssel; választható azonban vészfékezés végrehajtása is.

7.3. B + E kategória: a közúti közlekedésbiztonsággal összefüggésben vizsgálandó különleges manőverek

7.3.1. Pótkocsi és vonójármű össze- és szétkapcsolása, vagy szétkapcsolása és újbóli összekapcsolása; a manővernek magában kell foglalnia a vonójárműnek a pótkocsi melletti leparkolását (azaz nem állhat egy vonalban vele);

7.3.2. tolatás kanyarban, amely vonalvezetésének meghatározása a tagállamok hatáskörébe tartozik;

7.3.3 biztonságos parkolás a be-/kirakodáshoz.

7.4. Magatartás a közlekedésben

A kérelmezőknek normál közlekedési helyzetben, teljes biztonsággal és az összes szükséges óvintézkedést megtéve végre kell hajtaniuk a következő tevékenységek mindegyikét:

7.4.1. elindulás: parkolást követően, a forgalomban való megállás után; kocsibehajtó elhagyása;

7.4.2. haladás egyenes úton; elhaladás szembejövő járművek mellett, beleértve ennek szűk helyen való végrehajtását is;

7.4.3. haladás kanyarban;

7.4.4. kereszteződés: csomópontok és útkereszteződések megközelítése és az ezeken való áthaladás;

7.4.5. irányváltás: bal és jobb fordulók; sávváltás;

7.4.6. autópálya vagy hasonló út (ha van ilyen) megközelítése/elhagyása: besorolás a gyorsítósávból; kisorolás a lassítósávba;

7.4.7. előzés/elhaladás valami mellett: más közlekedő előzése (ha lehetséges); haladás akadályok (pl. parkoló autók) mellett; más közlekedő általi leelőzés (ha alkalmazható);

7.4.8. különleges útszakaszok (ha vannak ilyenek): körforgalom; szintbeli vasúti átjáró; villamos-autóbusz megálló; gyalogátkelőhely; haladás hosszú emelkedőn/lejtőn;

7.4.9. a szükséges óvintézkedések betartása a járműből történő kiszálláskor.

8. A C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 és D1 + E kategóriákra vonatkozóan vizsgálandó jártasság és magatartás

8.1. A jármű közúti közlekedésbiztonsággal összefüggő előkészítése és műszaki ellenőrzése

A kérelmezőknek a következő követelmények kielégítésével igazolniuk kell, hogy elő tudnak készülni a biztonságos vezetésre:

8.1.1. az ülés beállítása a megfelelő ülő testhelyzet elérése érdekében;

8.1.2. a visszapillantó tükrök, a biztonsági övek és (ha vannak) a fejtámaszok beállítása;

8.1.3. a gumiabroncsok, a kormány, a fékek, a lámpák, a fényvisszaverők, az irányjelzők és a hangjelző berendezés szúrópróbaszerű ellenőrzése;

8.1.4. a rásegítéses fék- és kormányrendszer ellenőrzése; a kerekek, a kerékagyak, a sárvédők, a szélvédők, az ablakok és az ablaktörlők, a folyadékok (pl. motorolaj, hűtőfolyadék, mosófolyadék) ellenőrzése; a műszerfal ellenőrzése és használata, beleértve a 3821/85/EGK rendelet által meghatározott menetíró készüléket is;

8.1.5. a légnyomás, a levegőtartályok és a felfüggesztés ellenőrzése;

8.1.6. a jármű rakományával kapcsolatos biztonsági tényezők ellenőrzése: kocsiszekrény, ponyvák, raktérajtók, rakodószerkezet (ha van), vezetőfülke zárhatósága (ha van ilyen), a rakodás módja, a rakomány rögzítése (csak a C, C + E, C1, C1 + E kategóriákban);

8.1.7. a kapcsolószerkezet, valamint a fék- és az elektromos csatlakozók ellenőrzése (csak a C + E, C1 + E, D + E, D1 + E kategóriákban);

8.1.8. különleges járműbiztonsági intézkedések végrehajtásának képessége; a kocsiszekrény, szolgálati ajtók, vészkijáratok, elsősegélynyújtó felszerelés, tűzoltó készülékek és egyéb biztonsági felszerelések ellenőrzése és kezelése (csak a D, D + E, D1, D1 + E kategóriákban);

8.1.9. autóstérkép olvasása, útvonaltervezés, ideértve az elektronikus navigációs rendszerek használatát is (választható).

8.2. A közúti közlekedésbiztonsággal összefüggésben vizsgálandó különleges manőverek

8.2.1. Pótkocsi és vonójármű össze- és szétkapcsolása, vagy szétkapcsolása és újbóli összekapcsolása; a manővernek magában kell foglalnia a vonójárműnek a pótkocsi melletti leparkolását (azaz nem állhat egy vonalban vele) (csak a C + E, C1 + E, D + E, D1 + E kategóriákban);

8.2.2. tolatás kanyarban, amely vonalvezetésének meghatározása a tagállamok hatáskörébe tartozik;

8.2.3. biztonságos parkolás a be-ki rakodáshoz rakodórámpa, -plató vagy hasonló létesítménynél (csak a C, C + E, C1, C1 + E kategóriákban);

8.2.4. az utasok buszról való biztonságos leszállását és oda történő biztonságos felszállását lehetővé tevő parkolás (csak a D, D + E, D1, D1 + E kategóriákban).

8.3. Magatartás a közlekedésben

A kérelmezőknek normál közlekedési helyzetben, teljes biztonsággal és az összes szükséges óvintézkedést megtéve végre kell hajtaniuk a következő tevékenységek mindegyikét:

8.3.1. elindulás: parkolást követően, a forgalomban való megállás után; kocsibehajtó elhagyása;

8.3.2. haladás egyenes úton; elhaladás szembejövő járművek mellett, beleértve ennek szűk helyen való végrehajtását is;

8.3.3. haladás kanyarban;

8.3.4. kereszteződés: csomópontok és útkereszteződések megközelítése és az ezeken való áthaladás;

8.3.5. irányváltás: bal és jobb fordulók; sávváltás;

8.3.6. autópálya vagy hasonló út (ha van ilyen) megközelítése/elhagyása: besorolás a gyorsítósávból; kisorolás a lassítósávba;

8.3.7. előzés/elhaladás valami mellett: más közlekedő előzése (ha lehetséges); haladás akadályok (pl. parkoló autók) mellett; más közlekedő általi leelőzés (ha alkalmazható);

8.3.8. különleges útszakaszok (ha vannak ilyenek): körforgalom; szintbeli vasúti átjáró; villamos-autóbusz megálló; gyalogátkelőhely; haladás hosszú emelkedőn/lejtőn;

8.3.9. a szükséges óvintézkedések betartása a járműből történő kiszálláskor.

9. A jártassági és magatartásvizsga értékelése

9.1. A fentiekben említett valamennyi forgalmi helyzetre vonatkozóan az értékelésnek tükröznie kell, hogy a vizsgázó a készség milyen fokán használja a jármű vezérlőberendezéseit, továbbá milyen képességekről adott számot a forgalomban történő biztonságos vezetés szempontjából. A vizsgáztatónak a vizsga teljes időtartama alatt biztonságban kell éreznie magát. Ha a vizsgázó a vizsgajármű, illetve a benne utazók vagy a közlekedés más résztvevői biztonságát közvetlenül veszélyeztető vezetési hibákat vét vagy veszélyes magatartást tanúsít, akkor a vizsga sikertelennek minősül, függetlenül attól, hogy a vizsgáztatónak vagy a kísérő személynek közbe kellett-e avatkoznia, vagy sem. A vizsgáztató mindazonáltal szabadon eldöntheti, hogy a jártassági és magatartásvizsgát be kell-e fejezni.

A járművezetői vizsga vizsgáztatóit ki kell képezni a kérelmezők biztonságos vezetési képességének helyes felmérésére. A vizsgáztatók munkáját - a hibaértékelés e mellékletben meghatározott szabályainak megfelelő, helyes és következetes alkalmazásának biztosítása érdekében - az adott tagállam által erre felhatalmazott testületnek kell figyelemmel kísérnie és felügyelnie.

9.2. Az értékelés során a vizsgáztatóknak külön figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a kérelmező defenzív és együttműködő vezetői magatartást tanúsít-e. Ennek a teljes vezetői stílust tükröznie kell, és a vizsgáztatónak figyelembe kell vennie ezt a kérelmezőről kialakított összképben. Ez magában foglalja az alkalmazkodó és határozott (biztonságos) vezetést, az út- és időjárási viszonyok, a közlekedés többi résztvevőjének (különösen a sérülékenyebbek) érdekeinek figyelembevételét és az előrelátást.

9.3. A vizsgáztató továbbá felméri, hogy a kérelmező:

9.3.1. ellenőrzése alatt tartja-e a járművet; figyelembe véve az alábbiakat: a biztonsági övek, visszapillantó tükrök, fejtámaszok megfelelő használatát; az ülést; a lámpák és egyéb berendezések megfelelő használatát; a tengelykapcsoló, a sebességváltó, a gázpedál, a fékrendszerek (ha van, harmadik fékrendszer is), a kormány megfelelő használatát; a jármű különböző körülmények közötti, különböző sebességek melletti irányítását; az útbiztosságot; a jármű tömegét, méreteit és jellemzőit; a rakomány tömegét és típusát (csak a B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D + E, D1 + E kategóriákban); az utasok kényelmét (csak a D, D + E, D1, D1 + E kategóriákban) (egyenletes vezetés nagymértékű gyorsítás és hirtelen fékezés nélkül);

9.3.2. gazdaságosan és környezetbarát módon vezet-e, figyelembe véve a percenkénti fordulatszámot, a sebességváltást, a fékezést és a gyorsítást (csak a B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E kategóriákban);

9.3.3. figyelem: minden irányba kiterjedő figyelem; a tükrök megfelelő használata; nagy, közép- és kis távolságú látás;

9.3.4. elsőbbség/elsőbbségadás: elsőbbség az útkereszteződésekben, csomópontokban; elsőbbségadás más alkalmakkor (pl. irányváltás, sávváltás, különleges manőverek közben);

9.3.5. helyes elhelyezkedés az úttesten: megfelelő elhelyezkedés az úttesten, a forgalmi sávokban, a körforgalomban, kanyarokban, a jármű típusának és jellemzőinek megfelelően; előrelátó elhelyezkedés az úttesten;

9.3.6. távolságtartás: elegendő távolságot tart-e előre és oldalirányban; elegendő távolságot tart-e a közlekedés többi résztvevőjétől;

9.3.7. sebesség: nem lépi-e túl a megengedett legnagyobb sebességet; a sebességet az időjárási/közlekedési viszonyok szerint, és ahol értelmezhető, a nemzeti sebességkorlátozások szerint választja-e meg; olyan sebességgel vezet-e, hogy meg tud állni a belátható és üres útszakaszon; a sebességet a közlekedés azonos típusú résztvevőinek általános sebességéhez igazítja-e;

9.3.8. közlekedési lámpák, közúti jelzőtáblák és egyéb jelzések: megfelelően cselekszik-e a közlekedési lámpáknál; engedelmeskedik-e a forgalomirányítók utasításainak; megfelelően cselekszik-e a közúti jelzőtábláknál (tiltó és utasítást adó jelzőtáblák); megfelelően cselekszik-e az útburkolati jeleknél;

9.3.9. jelzés: jelzések adása a szükséges helyen, helyesen és megfelelő időben; helyes irányjelzés; a megfelelő műveleteket végzi-e el a közlekedés többi résztvevője valamennyi jelzésére;

9.3.10. fékezés és megállás: időben lassít-e, a körülményeknek megfelelően fékez és áll-e meg; előrelátás; használja-e a különböző fékrendszereket (csak a C, C + E, D, D + E kategóriákban); használja-e a fékeken kívüli sebességcsökkentő rendszereket (csak a C, C + E, D, D + E kategóriákban).

10. A vizsga időtartama

A vizsga időtartamának és a megtett távolságnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy az ennek a mellékletnek a B. pontjában meghatározott jártasság és magatartás felmérhető legyen. Az A, B és B + E kategóriák esetén az úton vezetéssel töltött idő semmi esetre sem lehet rövidebb 25 percnél, illetve a többi kategória esetében 45 percnél. Ebbe az időbe nem számít bele a kérelmező fogadása, a jármű felkészítése, a jármű közúti közlekedésbiztonsággal összefüggő műszaki ellenőrzése, a különleges manőverek, valamint a gyakorlati vizsga eredményének kihirdetése.

11. A vizsga helyszíne

A vizsga különleges manőverek felmérésére irányuló része lefolytatható különleges vizsgaterepen. Amennyiben lehetséges, a forgalomban tanúsított magatartást felmérő vizsgarészt a települések beépített területén kívüli utakon, gyorsforgalmi úton és autópályán, valamint a városi utak mindenféle típusán (lakóövezetek, 30 és 50 km/h sebességkorlátozású területek, városi gyorsforgalmi utak) kell végrehajtani; amelyeknek a nehézségek mindazon típusát képviselniük kell, amellyel a járművezetők valószínűleg találkoznak. Az is kívánatos, hogy a vizsgára különböző sűrűségű forgalomban kerüljön sor. A közúti vezetéssel töltött időt optimálisan kell felhasználni a kérelmező valamennyi fellelhető különböző közlekedési területen való értékelésére, külön hangsúlyt fektetve az e területek közötti váltásra.

II. A GÉPI MEGHAJTÁSÚ JÁRMŰVEK VEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERET, JÁRTASSÁG ÉS MAGATARTÁS

Valamennyi gépi meghajtású jármű vezetőjének minden időpillanatban rendelkeznie kell a fenti 1-9. pontban leírt ismeretekkel, jártassággal és magatartással, hogy képes legyen:

- a közlekedési veszélyhelyzetek felismerésére és azok súlyosságának megítélésére,

- a járműve felett kellő uralom gyakorlására annak érdekében, hogy ne idézzen elő veszélyhelyzetet, továbbá hogy megfelelően tudjon reagálni ilyen helyzetben,

- a közúti közlekedési szabályok, különösen a közúti balesetek megelőzésére és a forgalom folyamatosságának fenntartására szolgáló szabályok betartására,

- minden jelentős műszaki hiba észlelésére a járművén, különösen azokéra, amelyek a biztonságot veszélyeztetik, valamint azok megfelelő módon történő kijavítására,

- a vezetői magatartást befolyásoló összes tényező figyelembevételére (pl. alkohol, fáradtság, gyenge látás stb.) a biztonságos vezetéshez szükséges képességek teljes körű megőrzése érdekében,

- a közlekedésben részt vevők biztonságának elősegítésére, különös tekintettel a gyengékre és a leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévőkre, a mások iránt tanúsított kellő tisztelettel.

A tagállamok megfelelő intézkedéseket vezethetnek be annak biztosítására, hogy azok a járművezetők, akik elfelejtették az 1-9. pontban leírt ismereteket, jártasságot vagy magatartást, ismét visszanyerhessék ezeket az ismereteket és ezt a jártasságot, valamint továbbra is olyan magatartást tanúsíthassanak, amilyen a járművezetéshez szükséges.

[1] HL L 370., 1985.12.31., 1. o.

[2] HL L 370., 1985.12.31., 8. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000L0056 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000L0056&locale=hu

Tartalomjegyzék