Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

32008D0386[1]

2008/386/EK: A Bizottság határozata ( 2008. április 23.) a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan szóló 2006/679/EK határozat A. mellékletének és a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/860/EK határozat A. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2008) 1565. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 23.)

a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan szóló 2006/679/EK határozat A. mellékletének és a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/860/EK határozat A. mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2008) 1565. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/386/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 1996. július 23-i 96/48/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2001. március 19-i 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2006/679/EK bizottsági határozat (3) elsőként állapított meg átjárhatósági műszaki előírásokat ("ÁME") a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan.

(2) A 2002/731/EK bizottsági határozat (4) elsőként állapított meg átjárhatósági műszaki előírásokat ("ÁME") a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan; ezt a határozatot a 2006/860/EK bizottsági határozat (5) hatályon kívül helyezte, és a benne foglalt rendelkezéseket ez utóbbi határozat rendelkezései váltották fel.

(3) A 2007/153/EK határozat hozzáigazította a műszaki fejlődéshez a 2006/679/EK és a 2006/860/EK határozat A. mellékletét.

(4) A 108. részegységgel kapcsolatban az Európai Vasúti Ügynökség munkacsoportjaiban kialakult egyetértés figyelembevétele érdekében ki kell igazítani az A. mellékletet.

(5) A 96/48/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése és a 2001/16/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése értelmében az Európai Vasúti Ügynökség a műszaki fejlődés, illetve a társadalmi igények figyelembevétele érdekében előkészíti az ÁME-k felülvizsgálatát és naprakésszé tételét, és ajánlásokat tesz a 21. cikk szerinti bizottság számára.

(6) A 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 12. cikke értelmében az Európai Vasúti Ügynökség gondoskodik az ÁME-knek a műszaki fejlődéssel, a piaci trendekkel és a társadalmi követelményekkel való egyeztetéséről, és javasolja a Bizottságnak az ÁME-k általa szükségesnek ítélt módosításait.

(7) Az Európai Vasúti Ügynökség 2008. január 14-én ajánlást fogadott el a hagyományos és a nagy sebességű vasúti rendszerekre vonatkozó ÁME-kben meghatározott, a kötelező előírásokat és a tájékoztató jellegű előírásokat tartalmazó jegyzékről.

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 96/48/EK irányelv 21. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan szóló 2006/679/EK határozathoz csatolt ÁME A. mellékletében és a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/860/EK határozathoz csatolt ÁME A. mellékletében található, a kötelező előírásokat és a tájékoztató jellegű előírásokat tartalmazó jegyzék helyébe a kötelező előírások és a tájékoztató jellegű előírások e határozathoz csatolt jegyzéke lép.

2. cikk

Az Európai Vasúti Ellenőrzési Rendszerre ("ETCS") vonatkozó, e határozathoz csatolt előírásokat 2008. december 31-ig ki kell egészíteni a közös vizsgálatokra irányadó, átdolgozott előírásokkal és az esetleges hibák helyesbítésével.

3. cikk

A 96/48/EK irányelv 7. cikkében és a 2001/16/EK irányelv 7. cikkében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok 2008. december 31-ig értesítik a Bizottságot arról, hogy melyek azok az ETCS-szel felszerelt vonalaik, amelyek az e határozat hatálybalépése előtt irányadó kötelező előírások szerint üzemelnek vagy fognak üzemelni.

A tagállamok ugyaneddig az időpontig arról az időpontról is értesítik a Bizottságot, amelytől fogva az e határozatban felsorolt előírásoknak megfelelő vonatok a területükön található valamennyi ETCS-vonalon közlekedhetnek.

4. cikk

Ezt a határozatot 2008. június 1-jétől kell alkalmazni.

5. cikk

E határozat címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 23-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök

(1) HL L 235., 1996.9.17., 6. o. A legutóbb a 2007/32/EK bizottsági irányelvvel (HL L 141., 2007.6.2., 63. o.,) módosított irányelv.

(2) HL L 110., 2001.4.20., 1. o. A legutóbb a 2007/32/EK bizottsági irányelvvel módosított irányelv.

(3) HL L 284., 2006.10.16., 1. o. A legutóbb a 2007/153/EK határozattal (HL L 67., 2007.3.7., 13. o.) módosított határozat.

(4) HL L 245., 2002.9.12., 37. o. A 2004/447/EK határozattal (HL L 155., 2004.4.30., 65. o.) módosított határozat.

(5) HL L 342., 2006.12.7., 1. o. A 2007/153/EK határozattal módosított határozat.

(6) HL L 164., 2004.4.30., 1. o.

MELLÉKLET

"A KÖTELEZŐ ELŐÍRÁSOK JEGYZÉKE

JelzőszámHivatkozásDokumentum címeVerzió
1.ERA/ERTMS/003204ERTMS/ETCS Functional requirement specification5.0
2.szándékosan törölve
3.UNISIG SUBSET-023Glossary of terms and abbreviations2.0.0
4.UNISIG SUBSET-026System requirement specification2.3.0
5.UNISIG SUBSET-027FFFIS Juridical recorder-downloading tool2.2.9
6.UNISIG SUBSET-033FIS for man-machine interface2.0.0
7.UNISIG SUBSET-034FIS for the train interface2.0.0
8.UNISIG SUBSET-035Specific transmission module FFFIS2.1.1
9.UNISIG SUBSET-036FFFIS for Eurobalise2.4.1
10.UNISIG SUBSET-037EuroRadio FIS2.3.0
11.fenntartva: 05E537Offline key management FIS
12.UNISIG SUBSET-039FIS for the RBC/RBC handover2.1.2
13.UNISIG SUBSET-040Dimensioning and engineering rules2.0.0
14.UNISIG SUBSET-041Performance requirements for interoperability2.1.0
15.ERA SUBSET-108Interoperability related consolidation on TSI annex A documents1.2.0
16.UNISIG SUBSET-044FFFIS for Euroloop subsystem2.2.0
17.szándékosan törölve
18.UNISIG SUBSET-046Radio infill FFFS2.0.0
19.UNISIG SUBSET-047Trackside-trainborne FIS for radio infill2.0.0
20.UNISIG SUBSET-048Trainborne FFFIS for radio infill2.0.0
21.UNISIG SUBSET-049Radio infill FIS with LEU/interlocking2.0.0
22.szándékosan törölve
23.UNISIG SUBSET-054Assignment of values to ETCS variables2.0.0
24.szándékosan törölve
25.UNISIG SUBSET-056STM FFFIS Safe time layer2.2.0
26.UNISIG SUBSET-057STM FFFIS Safe link layer2.2.0
27.UNISIG SUBSET-091Safety requirements for the technical interoperability of ETCS in levels 1 and 22.2.11
28.fenntartvaReliability — availability requirements
29.UNISIG SUBSET-102Test specification for interface “k”1.0.0
30.szándékosan törölve
31.UNISIG SUBSET-094UNISIG Functional requirements for an onboard reference test facility2.0.0
32.EIRENE FRSGSM-R Functional requirements specification7
33.EIRENE SRSGSM-R System requirements specification15
34.A11T6001 12(MORANE) Radio transmission FFFIS for EuroRadio12
35.ECC/DC(02)05ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands
36a.szándékosan törölve
36b.szándékosan törölve
36c.UNISIG SUBSET-074-2FFFIS STM Test cases document1.0.0
37a.szándékosan törölve
37b.UNISIG SUBSET-076-5-2Test cases related to features2.2.2
37c.UNISIG SUBSET-076-6-3Test sequences2.0.0
37d.UNISIG SUBSET-076-7Scope of the test specifications1.0.0
37e.szándékosan törölve
38.06E068ETCS Marker-board definition1.0
39.UNISIG SUBSET-092-1ERTMS EuroRadio conformance requirements2.2.5
40.UNISIG SUBSET-092-2ERTMS EuroRadio test cases safety layer2.2.5
41.fenntartva
UNISIG SUBSET 028
JRU Test specification
42.szándékosan törölve
43.UNISIG SUBSET 085Test specification for Eurobalise FFFIS2.2.2
44.fenntartvaOdometry FIS
45.UNISIG SUBSET-101Interface “K” specification1.0.0
46.UNISIG SUBSET-100Interface “G” specification1.0.1
47.fenntartvaSafety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem
48.fenntartvaTest specification for mobile equipment GSM-R
49.UNISIG SUBSET-059Performance requirements for STM2.1.1
50.fenntartva
UNISIG SUBSET-103
Test specification for Euroloop
51.fenntartvaErgonomic aspects of the DMI
52.UNISIG SUBSET-058FFFIS STM Application layer2.1.1
53.fenntartva
AEIF-ETCS-Variables-Manual
AEIF-ETCS Variables manual
54.szándékosan törölve
55.fenntartvaJuridical recorder baseline requirements
56.fenntartva
05E538
ERTMS Key management conformance requirements
57.fenntartva
UNISIG SUBSET-107
Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment
58.UNISIG SUBSET-097Requirements for RBC-RBC safe communication interface1.1.0
59.fenntartva
UNISIG SUBSET-105
Requirements on pre-fitting of ERTMS trackside equipment
60.fenntartva
UNISIG SUBSET-104
ETCS Version management
61.fenntartvaGSM-R Version management
62.fenntartva
UNISIG SUBSET-099
RBC-RBC Test specification for safe communication interface
63.UNISIG SUBSET-098RBC-RBC Safe communication interface1.0.0”

"A TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ELŐÍRÁSOK JEGYZÉKE

JelzőszámHivatkozásDokumentum címeVerzióTípus
B1.EEIG 02S126RAM requirements (chapter 2 only)62 (Index 28)
B2.EEIG 97S066Environmental conditions52 (Index A5)
B3.UNISIG SUBSET-074-1Methodology for testing FFFIS STM1.0.02 (Index 36)
B4.EEIG 97E267Odometer FFFIS51 (Index 44)
B5.O_2475ERTMS GSM-R QoS test specification1.0.02
B6.UNISIG SUBSET-038Offline key management FIS2.1.91 (Index 11)
B7.UNISIG SUBSET-074-3FFFIS STM Test specification traceability of test cases with specific transmission module FFFIS1.0.02 (Index 36)
B8.UNISIG SUBSET-074-4FFFIS STM Test specification traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM application layer1.0.02 (Index 36)
B9.UNISIG SUBSET 076-0ERTMS/ETCS Class 1, test plan2.2.32 (Index 37)
B10.UNISIG SUBSET 076-2Methodology to prepare features2.2.12 (Index 37)
B11.UNISIG SUBSET 076-3Methodology of testing2.2.12 (Index 37)
B12.UNISIG SUBSET 076-4-1Test sequence generation: methodology and rules1.0.02 (Index 37)
B13.UNISIG SUBSET 076-4-2ERTMS ETCS Class 1 states for test sequences1.0.02 (Index 37)
B14.UNISIG SUBSET 076-5-3Onboard data dictionary2.2.02 (Index 37)
B15.UNISIG SUBSET 076-5-4SRS v.2.2.2 traceability2.2.22 (Index 37)
B16.UNISIG SUBSET 076-6-1UNISIG test database2.2.2.2 (Index 37)
B17.UNISIG SUBSET 076-6-4Test cases coverage2.0.02 (Index 37)
B18.szándékosan törölve
B19.UNISIG SUBSET 077UNISIG causal analysis process2.2.22 (Index 27)
B20.UNISIG SUBSET 078RBC interface: failure modes and effects analysis2.2.22 (Index 27)
B21.UNISIG SUBSET 079MMI: failure modes and effects analysis2.2.22 (Index 27)
B22.UNISIG SUBSET 080TIU: failure modes and effects analysis2.2.22 (Index 27)
B23.UNISIG SUBSET 081Transmission system: failure modes and effects analysis2.2.22 (Index 27)
B24.UNISIG SUBSET 088ETCS Application levels 1 and 2 — safety analysis2.2.102 (Index 27)
B25.TS50459-1Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface
Part 1 — Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R information
20052 (Index 51)
B26.TS50459-2Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface
Part 2 — Ergonomic arrangements of ERTMS/ETCS information
20052 (Index 51)
B27.TS50459-3Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface
Part 3 — Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R information
20052 (Index 51)
B28.TS50459-4Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface
Part 4 — Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems
20052 (Index 51)
B29.TS50459-5Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface
Part 5 — Symbols
20052 (Index 51)
B30.TS50459-6Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface
Part 6 — Audible information
20052 (Index 51)
B31.fenntartva
EN50xxx
Railway applications — European Rail Traffic Management System — driver machine interface
Part 7 — Specific transmission modules
2 (Index 51)
B32.fenntartvaGuideline for referencesNincs
B33.EN 301 515Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways2.1.02 (Index 32, 33)
B34.06E225Operational DMI information11 (Index 51)
B35.fenntartva
UNISIG SUBSET-069
ERTMS Key management conformance requirements1 (Index 56)
B36.04E117ETCS/GSM-R Quality of service user requirements — Operational analysis12 (Index 32)
B37.UNISIG SUBSET-093GSM-R Interfaces — Class 1 requirements2.3.01 (Index 32, 33)
B38.UNISIG SUBSET-107ARequirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment1.0.02 (Index 57)
B39.UNISIG SUBSET-076-5-1ERTMS ETCS Class 1 feature list2.2.22 (Index 37)
B40.UNISIG SUBSET-076-6-7Test sequences evaluation and validation1.0.02 (Index 37)
B41.UNISIG SUBSET-076-6-8Generic train data for test sequences1.0.02 (Index 37)
B42.UNISIG SUBSET-076-6-10Test sequence viewer (TSV)2.102 (Index 37)
B43.04E083Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem1.01 (Index 47)
B44.04E084Justification report for the safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem1.02 (Index B43)
B45.ERA/ERTMS/003205Traceability of changes to ETCS FRS0.12 (Index 1)”

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0386 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0386&locale=hu

Tartalomjegyzék