1972. évi 26. törvényerejű rendelet

a polgári perrendtartás módosításáról

A polgári perrendtartásról szóló, az 1954. évi VI. és az 1957. évi VIII. törvénnyel, valamint az 1960. évi 12. és az 1961. évi 14. számú törvényerejű rendelettel módosított 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp) az alábbiak szerint módosul:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

23. §[23]

24. §[24]

25. §[25]

26. §[26]

27. §[27]

28. §[28]

29. §[29]

30. §[30]

31. §[31]

32. §[32]

33. §[33]

34. §[34]

35. §[35]

36. §[36]

37. §[37]

38. §[38]

39. §[39]

40. §[40]

41. §[41]

42. §[42]

43. §[43]

44. §[44]

45. §[45]

46. §[46]

47. §[47]

48. §[48]

49. §[49]

50. §[50]

51. §[51]

52. §[52]

53. §[53]

54. §[54]

55. §[55]

56. §[56]

57. §[57]

58. §[58]

59. §[59]

60. §[60]

61. §[61]

62. §[62]

63. § (1) A Pp. 101. §-ának (2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeket a bíróság az eljárást befejező határozat jogerőre emelkedését megelőzően hivatalból, egyébként perorvoslat alapján mondja ki.

(2)[63]

(3)[64]

(4) Apasági és származás megállapítása iránti egyéb perekben (Pp. XVI. Fejezet) a perköltség viselésére a házassági bontóperben irányadó szabályokat [Pp. 290. § (2) bek.] kell alkalmazni. Az első fokú bíróság ítéletét az ügyésszel nem kell közölni.

(5) A Pp. 281., 302. és 312. §-a esetében a bíróság rendel ügygondnokot.

(6) A Pp. 157. §-ának a) pontja esetében a per megszüntetésének a Pp. 130. §-a a)-h) pontja alapján lehet helye.

(7) A fizetési meghagyásos eljárásban a "hitelező" megjelölése "jogosult"-ra, az "adós"-é "kötelezett"-re változik.

(8) A katonai és a hivatali titok megjelölése szolgálati titokra változik. Az üzemi titokra a szolgálati titokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

64. § (1)[65] Ez a törvényerejű rendelet az 1973. év január hó 1. napján lép hatályba.

(2)[66]

(3)[67] Ahol jogszabály gazdasági döntőbizottságot, illetőleg Központi Gazdasági Döntőbizottságot említ, ott a járásbíróságot, illetőleg a Kúria gazdasági kollégiumának eljáró tanácsait (bíráit) kell érteni.

(4) Ahol jogszabály területi munkaügyi döntőbizottságot vagy - a munkaügyi vitákkal összefüggésben - járásbíróságot említ, a munkaügyi bíróságot, ahol pedig a területi munkaügyi döntőbizottság elnökét említi, a munkaügyi bíróság elnökét kell érteni.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Uszta Gyula s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára helyett

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LX. törvény 32. §-a. Hatálytalan 1995.08.29.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi CX. törvény 174. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2000.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi CX. törvény 174. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2000.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi LXVIII. törvény 31. § c) pontja. Hatálytalan 1993.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi LXVIII. törvény 31. § c) pontja. Hatálytalan 1993.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi CX. törvény 174. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2000.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi CX. törvény 174. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2000.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LX. törvény 32. §-a. Hatálytalan 1995.08.29.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi XLVIII. törvény 16. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi XLVIII. törvény 16. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[44] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi LXVIII. törvény 31. § c) pontja. Hatálytalan 1993.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi LXVIII. törvény 31. § c) pontja. Hatálytalan 1993.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[48] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LX. törvény 32. §-a. Hatálytalan 1995.08.29.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[54] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi LXVIII. törvény 31. § c) pontja. Hatálytalan 1993.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi LXVIII. törvény 31. § c) pontja. Hatálytalan 1993.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXX. törvény 21. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[61] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi LXVIII. törvény 31. § c) pontja. Hatálytalan 1993.01.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[63] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi LXVIII. törvény 31. § c) pontja. Hatálytalan 1993.01.01.

[64] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi CX. törvény 174. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2000.01.01.

[65] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 20. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 172. § f) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[67] Módosította a 2012. évi CCXI. törvény 3. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.