1992. évi LXVIII. törvény

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben és az ehhez kapcsolódó jogszabályokban a felülvizsgálati eljárás megteremtéséről[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. § (1) E törvény 1993. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit - az e törvényben meghatározott kivételekkel - a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)[29]

(3) E törvény hatálybalépése előtt emelt törvényességi óvás elbírálására az e törvény hatálybalépése előtt hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4)[30] A törvényszék a helyi bíróságnak küldi meg azokat az ügyeket, amelyek e törvény alapján a helyi bíróság hatáskörébe tartoznak, ha az ügyben a perindítás hatályai még nem álltak be. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasították.

(5) A (4) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmekre, ha a fizetési meghagyás kibocsátására e törvény hatálybalépéséig nem került sor.

29. § (1) Ha e törvény hatálybalépésekor az eljárás szünetel, az ilyen szünetelésre az e törvény hatálybalépése előtt hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) E törvény 14. §-ában foglalt szabályokat a folyamatban lévő ügyekben akkor kell alkalmazni, ha a bíróság a törvény hatálybalépésekor az elsőfokú határozatot még nem hozta meg.

(3)[31] Ha a Kúria e törvény hatálybalépését követően hatályon kívül helyezi a törvényszéknek a korábbi hatásköri szabályok alapján hozott határozatát, de az új hatásköri szabályok szerint az ügy a helyi bíróság hatáskörébe tartozik, a Kúria a helyi bíróságot utasítja új eljárás lefolytatására.

30. § (1) Ahol jogszabály a társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránti perekre vonatkozóan munkaügyi bíróságot említ, ott azon a Pp. 326. §-ában megjelölt bíróságot kell érteni.

(2) Ahol a Pp. vállalati jogtanácsosról (jogi előadóról) rendelkezik, ott azon a gazdálkodó szervezet jogtanácsosát (jogi előadóját) kell érteni.

(3) Ahol törvény állandó igazságügyi szakértőről, állandó szakértőről, kijelölt igazságügyi szakértőről, kijelölt szakértőről rendelkezik, a továbbiakban ezen igazságügyi szakértőt kell érteni.

(4) Ahol törvény dolgozóról rendelkezik, ott azon a munkavállalót, a köztisztviselőt és alkalmazottat egyaránt érteni kell.

31. §[32]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1992. november 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1992. november 30.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi CX. törvény 174. § (2) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2000.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 110. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 110. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 110. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 110. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 110. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi CX. törvény 174. § (2) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2000.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 110. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 110. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LX. törvény 32. §-a. Hatálytalan 1995.08.29.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi XLVIII. törvény 16. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 110. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 110. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 110. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXX. törvény 21. § (4) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 110. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 110. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 110. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi I. törvény 161. § c) pontja. Hatálytalan 1996.02.01.

[21] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXXI. törvény 64. § b) pontja. Hatálytalan 1994.12.13.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 110. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 110. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXXIII. törvény 116. § a) pontja. Hatálytalan 1996.01.01. Második bekezdését újból hatályon kívül helyezte az 1997. évi XI. törvény 119. § a) pontja. Hatálytalan 1997.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LIII. törvény 308. §-a. Hatálytalan 1994.09.01.

[26] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LXII. törvény 14. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1995.07.30.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 110. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi LXXV. törvény 2. § (4) bekezdése. Hatálytalan 1993.08.20.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 110. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[30] Módosította a 2011. évi CCI. törvény 62. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[31] Módosította a 2011. évi CCI. törvény 62. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 110. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.