Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

43/1985. (XII. 22.) PM rendelet

az illetékekről szóló rendelkezések módosításáról

A 4/1960. (II. 4.) Korm. rendelettel módosított, az illetékekre vonatkozó szabályok módosításáról és a díjakról szóló 295/1950. (XII. 23.) MT rendelet 11. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és a Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnökével egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

Az illetékekről szóló 11/1966. (VI. 29.) PM rendeletnek (a továbbiakban: R.) a 90/1982. (XII. 15.) PM rendelet 7. §-ával megállapított 25/A §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25/A § Lakástulajdon visszterhes megszerzése esetén az illeték kulcsa - ha jogszabály másként nem rendelkezik - 5%."

2. §

A R. 71. §-a d) pontjának 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tárgyánál fogva illetékmentes:)

"4. a településfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos beadvány;"

3. §

(1) Ez a rendelet 1986. január 1-én lép hatályba; az 1. § rendelkezését a hatálybalépést követően illetékkiszabásra bemutatott szerződés esetében kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 99/B. §-a, továbbá a 28/1973. (IX. 7.) PM rendelet 16. §-a hatályát veszti.

Dr. Hetényi István s. k.,

pénzügyminiszter