Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről

Az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben a következőket rendeljük:

Általános rendelkezések

1. §[1]

2. §[2]

Fogalmi meghatározások

3. §[3]

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

4. §[4]

5. §[5]

6. §

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület

tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

(2) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztántartása az utakról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.

(3)[6]

(4) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt - ettől eltérő megállapodás kivételével -a használó köteles tisztántartani és a hulladékot eltávolítani.

(5) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztántartani.

7. §[7]

A köztisztasági szolgáltatás ellátása

8. §[8]

9. §[9]

A települési szilárd hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása

10. §[10]

11. §[11]

A köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése

17. §[17]

18. §[18]

Hatálybaléptető rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba; egyidejűleg a 3141/1/1949. (IX. 20.) NM rendelet, a 9/1970. (IX. 5.) EüM-ÉVM és a 14 1975. (XII. 15.) EüM-ÉVM együttes rendelet hatályát veszti.

Somogyi László s. k.,

építésügyi és városfejlesztési miniszter

Dr. Medve László s. k.,

egészségügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 4/1988. (VII. 22.) ÉVM-SZEM együttes rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1988.07.22.

[7] Hatályon kívül helyezte a 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2001.10.18.

[11] Hatályon kívül helyezte a 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2001.10.18.

[12] Hatályon kívül helyezte a 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

Tartalomjegyzék