383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

az 1989. október 23-át megelőzően alkotott rendeleti szintű jogszabályok rendezéséről

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

A rendelet mellékletében megjelölt, 1989. október 23. előtt a magyar felelős minisztérium, az ideiglenes nemzeti kormány, valamint a Minisztertanács, továbbá e szervek tagjai által alkotott rendeletek az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 1. § (2) bekezdése alapján nem vesztik hatályukat.

2. §[2]

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 1-5. §-a, valamint 7-18. §-a,[3]

3. §

(1) E rendelet 2007. december 31-én lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-ának a ", valamint a 2. §-ban" szövegrésze, valamint 2. §-a 2009. január 2-án hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

I. A magyar felelős minisztérium, az ideiglenes nemzeti kormány és a Minisztertanács által alkotott rendeletek

1. a párizsi békeszerződés életbelépéséről szóló 11800/1947. (X. 15.) Korm. rendelet

2. a Magyarország és Csehszlovákia között lakosságcsere tárgyában Budapesten, 1946. évi február hó 27. napján kelt magyar-csehszlovák egyezmény becikkelyezéséről szóló 1946. évi XV. törvénycikk alapján alakított Vegyesbizottság által hozott határozatok (véghatározatok) közzététele tárgyában című 15690/1947. (1948. I. 3.) Korm. rendelet

3. az Egyesült Államok részéről érvényben tartott nemzetközi egyezmények újbóli alkalmazásáról szóló 12130/1948. (XII. 8.) Korm. rendelet

4. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában című 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet

5. egyes magyar állampolgároknak Csehszlovákiában, illetve Jugoszláviában társadalmi tulajdonba vett vagyontárgyaiért járó kártalanításról szóló 17/1964. (VIII. 8.) Korm. rendelet

6. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között az ingatlanokkal kapcsolatos egyes vagyonjogi kérdések rendezése tárgyában létrejött megállapodás végrehajtásáról szóló 18/1965. (X. 17.) Korm. rendelet

7. a szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet

8. az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet

9. az "Általános Feltételek a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti tudományos és műszaki együttműködés megvalósítására" tárgyában Budapesten, 1971. június hó 12. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 41/1972. (XII. 5.) MT rendelet

10. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a postai és távközlési együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi október hó 13. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 5/1973. (II. 7.) MT rendelet

11. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Temesvárott, az 1972. évi február hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 6/1973. (II. 7.) MT rendelet

12. a Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság közötti postai és távközlési forgalom tárgyában Budapesten, az 1973. évi január hó 19. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 13/1973. (V. 24.) MT rendelet

13. a Magyar Népköztársaság Kormányának az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményhez (GATT) történt csatlakozásáról szóló 23/1973. (IX. 9.) MT rendelet

14. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között az 1972. évi december hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 29/1974. (VII. 10.) MT rendelet

15. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között, a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság középiskoláiban, szakközépiskoláiban, főiskoláin és egyetemein folytatott tanulmányok befejezéséről, valamint a tudományos fokozatok és címek megszerzéséről kiállított okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről létrejött, az 1973. évi május hó 22. napján Berlinben aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 49/1974. (XII. 24.) MT rendelet

16. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között az 1974. évi június hó 24. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 14/1975. (V. 14.) MT rendelet

17. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Pakisztán Iszlám Köztársaság Kormánya közötti, Iszlamabadban 1974. év november 12. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 22/1975. (VIII. 1.) MT rendelet

18. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között az 1974. évi december hó 13. napján Berlinben aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 25/1975. (IX. 17.) MT rendelet

19. a Magyar Népköztársaságban és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Moszkvában 1974. évi október hó 11. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről szóló 37/1975. (XII. 19.) MT rendelet

20. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Koppenhágában, az 1975. évi április hó 11. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 9/1976. (IV. 30.) MT rendelet

21. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Kormánya között a postai és távközlési szolgálat tárgyában Budapesten, az 1975. évi december hó 2. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 11/1976. (V. 20.) MT rendelet

22. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1975. évi május hó 3. napján aláírt légügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 15/1976. (VI. 1.) MT rendelet

23. a Magyar Népköztársaság Kormánya és Portugália Kormánya között Lisszabonban, az 1975. évi május hó 22. napján aláírt légügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 20/1976. (VI. 24.) MT rendelet

24. a Magyar Népköztársaságban és a Bolgár Népköztársaságban kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot és címet tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Szófiában 1975. évi december hó 19. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről szóló 29/1976. (VIII. 19.) MT rendelet

25. a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködésről szóló, Kairóban 1975. május 1-jén aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 30/1976. (VIII. 19.) MT rendelet

26. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Oslóban, az 1975. évi október hó 6. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 31/1976. (VIII. 25.) MT rendelet

27. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Sierra Leone Köztársaság Kormánya között a területeik közötti és azon túlra irányuló légijáratok tárgyában Budapesten, az 1975. évi november hó 5. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 32/1976. (VIII. 29.) MT rendelet

28. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a légiközlekedés tárgyában Varsóban, az 1976. évi február hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1/1977. (I. 26.) MT rendelet

29. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között a középiskolákban, felsőoktatási intézményekben, egyetemeken, oktatási és tudományos szervezetekben kibocsátott bizonyítványok, oklevelek és a tudományos fokozatok egyenértékűségéről szóló, New Delhiben, 1976. évi október hó 23. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 9/1977. (III. 21.) MT rendelet

30. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Köztársaság Kormánya között Tripoliban, az 1975. évi november hó 27. napján aláírt Állat-egészségügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 13/1977. (IV. 22.) MT rendelet

31. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között Ulánbátorban, az 1976. évi augusztus hó 10. napján aláírt, az állategészségügy területén való együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 14/1977. (IV. 22.) MT rendelet

32. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között az 1976. évi december hó 9. napján, New-Delhiben aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 16/1977. (V. 25.) MT rendelet

33. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Köztársaság Kormánya között a területeik közötti és azon túli menetrendszerű légijáratok szabályozása tárgyában Tripoliban, 1975. november 27. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 17/1977. (V. 27.) MT rendelet

34. a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között Kuvait városban az 1975. évi június hó 25. napján aláírt, a nemzetközi közúti fuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 18/1977. (VI. 5.) MT rendelet

35. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti kulturális együttműködésről szóló, Budapesten az 1975. évi szeptember hó 19. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 19/1977. (VI. 23.) MT rendelet

36. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Spanyol Állam Kormánya között Madridban, az 1974. évi április hó 30. napján aláírt légügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 26/1977. (VIII. 1.) MT rendelet

37. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a polgári légiközlekedés tárgyában Budapesten, az 1974. évi május hó 25. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 27/1977. (VIII. 1.) MT rendelet

38. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködés tárgyában az 1976. évi március hó 19. napján Lisszabonban aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 29/1977. (VIII. 9.) MT rendelet

39. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1976. évi május hó 13. napján aláírt közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 30/1977. (VIII. 9.) MT rendelet

40. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a postai és távközlési szolgálat tárgyában Vientianeban, az 1976. évi május hó 28. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 31/1977. (VIII. 17.) MT rendelet

41. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Spanyol Állam Kormánya között a növényvédelmi együttműködés tárgyában Budapesten, 1976. augusztus 24. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 37/1977. (IX. 29.) MT rendelet

42. a Moszkvában, 1977. július 28-án aláírt jegyzőkönyv által módosított "A száj- és körömfájás megelőzése és az ellene való hatékony védekezés problémái, valamint nagy hatékonyságú száj- és körömfájás elleni vakcinák gyártása terén a KGST-tagországok közötti tudományos-műszaki együttműködésről" szóló, Szófiában, 1974. december 20-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1/1978. (I. 9.) MT rendelet

43. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között Helsinkiben, az 1977. évi szeptember hó 23. napján aláírt Állat-egészségügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 23/1978. (IV. 15.) MT rendelet

44. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 29. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 24/1978. (IV. 22.) MT rendelet

45. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Pakisztán Iszlám Köztársaság Kormánya között a légijáratok tárgyában Budapesten, az 1977. évi május hó 11. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 25/1978. (IV. 22.) MT rendelet

46. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 31. napján aláírt műszaki-tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 26/1978. (V. 11.) MT rendelet

47. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között Vientianeban, az 1977. évi május hó 6. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 27/1978. (V. 19.) MT rendelet

48. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködés tárgyában Budapesten, az 1977. április 15-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 32/1978. (VI. 21.) MT rendelet

49. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi május hó 2. napján aláírt, a vámkérdésekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 33/1978. (VII. 4.) MT rendelet

50. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság Kormánya között Kabulban az 1977. évi október hó 16. napján aláírt, a légijáratokról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 40/1978. (VII. 20.) MT rendelet

51. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság Kormánya között Kabulban, 1977. október 16-án aláírt nemzetközi közúti árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 42/1978. (VIII. 31.) MT rendelet

52. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Bagdadban, az 1977. évi október hó 3. napján aláírt állat-egészségügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 43/1978. (IX. 5.) MT rendelet

53. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között, Budapesten az 1977. évi július hó 8. napján aláírt egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 47/1978. (X. 4.) MT rendelet

54. a Nemzetközi Közös Konténerhasználatról szóló, Karl-Marx-Stadtban 1974. június hó 29-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 48/1978. (X. 12.) MT rendelet

55. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jordániai Hasemita Királyság Kormánya között, Budapesten az 1978. évi február hó 27. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 50/1978. (X. 28.) MT rendelet

56. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a határvizek vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról Budapesten, 1976. évi május hó 31-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 55/1978. (XII. 10.) MT rendelet

57. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között Madridban, 1978. július 10-én aláírt állat-egészségügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 7/1979. (II. 13.) MT rendelet

58. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között, Budapesten az 1977. évi szeptember hó 21. napján aláírt egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 12/1979. (III. 24.) MT rendelet

59. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1974. évi március hó 29. napján aláírt, a polgári légiközlekedésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 13/1979. (III. 31.) MT rendelet

60. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1978. évi június hó 27. napján aláírt, az egészségügy, az orvostudomány és a társadalombiztosítás területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 15/1979. (IV. 15.) MT rendelet

61. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Athénban, 1977. március 18. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 16/1979. (IV. 27.) MT rendelet

62. a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ jogállásáról és kiváltságairól szóló, Moszkvában, 1973. június hó 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 17/1979. (V. 9.) MT rendelet

63. a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között Budapesten, az 1978. évi november hó 1. napján aláírt, az orvostudományi és az egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 21/1979. (VI. 26.) MT rendelet

64. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között Belgrádban, 1978. évi március hó 2. napján aláírt jégeső elleni védelemben történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 22/1979. (VI. 26.) MT rendelet

65. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mozambiki Népi Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten az 1978. évi november hó 8. napján aláírt, egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 29/1979. (VIII. 7.) MT rendelet

66. a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 33/1979. (X. 14.) MT rendelet

67. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között Budapesten, az 1977. évi április hó 6. napján aláírt kulturális, oktatási, tudományos és műszaki-tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 34/1979. (X. 24.) MT rendelet

68. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kuvaiti Állam Kormánya között Kuvaitban, az 1979. évi március hó 19. napján aláírt Légügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 44/1979. (XI. 10.) MT rendelet

69. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Budapesten az 1978. évi október hó 24. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 45/1979. (XI. 10.) MT rendelet

70. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Athénben, az 1977. évi március hó 18. napján aláírt kulturális, oktatási és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 46/1979. (XI. 27.) MT rendelet

71. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között Washingtonban, az 1979. évi február hó 12. napján aláírt, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 49/1979. (XII. 6.) MT rendelet

72. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jordániai Hasemita Királyság Kormánya között Budapesten, 1978. évi május hó 24. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 50/1979. (XII. 14.) MT rendelet

73. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1979. évi március hó 24. napján aláírt Kereskedelmi Hajózási Megállapodás kihirdetéséről szóló 55/1979. (XII. 30.) MT rendelet

74. az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény 1979. évi genfi Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2/1980. (I. 16.) MT rendelet

75. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szocialista Népi Líbiai Arab Jamahiriya között Tripoliban, az 1979. évi január hó 22. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 11/1980. (IV. 4.) MT rendelet

76. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között Rómában, az 1979. évi október hó 30. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 15/1980. (V. 23.) MT rendelet

77. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Máltai Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1978. évi szeptember hó 6. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 18/1980. (V. 29.) MT rendelet

78. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Fülöpszigeti Köztársaság Kormánya között Manilában, az 1976. évi július hó 15. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 21/1980. (VI. 20.) MT rendelet

79. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között Budapesten, az 1979. évi június hó 1. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 27/1980. (VII. 15.) MT rendelet

80. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között Budapesten, 1980. január 16. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 41/1980. (X. 21.) MT rendelet

81. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi május hó 16. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 53/1980. (XII. 12.) MT rendelet

82. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afganisztáni Köztársaság Kormánya között Kabulban, az 1977. évi október hó 16. napján aláírt egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 61/1980. (XII. 27.) MT rendelet

83. a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 2/1981. (I. 31.) MT rendelet

84. a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, 1980. évi február hó 19. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről szóló 3/1981. (II. 23.) MT rendelet

85. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között Bécsben, 1980. október 17. napján aláírt idegenforgalmi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 4/1981. (II. 26.) MT rendelet

86. a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, az 1979. évi november hó 27. napján aláírt, kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 13/1981. (V. 6.) MT rendelet

87. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között Budapesten, az 1979. évi augusztus hó 31. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 15/1981. (V. 23.) MT rendelet

88. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1980. május 13. napján aláírt, a Gazdasági, Műszaki és Ipari Együttműködésről szóló hosszú lejáratú Megállapodás kihirdetéséről szóló 19/1981. (VI. 19.) MT rendelet

89. a közúti személyszállítási szerződésekről szóló 20/1981. (VI. 19.) MT rendelet

90. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között Rómában, 1980. június hó 17. napján aláírt, az idegenforgalmi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 22/1981. (VIII. 6.) MT rendelet

91. a Magyar Népköztársaságban és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban kiállított, iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványok, valamint oklevelek egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1980. évi március hó 7. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről szóló 23/1981. (VIII. 10.) MT rendelet

92. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szocialista Etiópia Ideiglenes Katonai Kormánya között Addis Abebában az 1980. évi szeptember hó 17. napján aláírt kulturális, tudományos és oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 34/1981. (IX. 25.) MT rendelet

93. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mozambiki Népi Köztársaság Kormánya között Maputóban, az 1980. évi szeptember hó 24. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 59/1981. (XI. 26.) MT rendelet

94. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között Párizsban az 1980. évi április hó 28. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 65/1981. (XII. 16.) MT rendelet

95. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között Budapesten az 1978. évi október hó 25. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 66/1981. (XII. 16.) MT rendelet

96. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között Oslóban az 1980. évi október hó 21. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 67/1981. (XII. 16.) MT rendelet

97. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kambodzsai Népi Forradalmi Tanács között Budapesten, az 1980. évi november hó 27. napján aláírt, a kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 69/1981. (XII. 27.) MT rendelet

98. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Budapesten az 1979. évi október hó 8. napján aláírt, a tudományos-műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2/1982. (I. 27.) MT rendelet

99. a nemzetközi kiállításokra vonatkozó, Párizsban, az 1928. évi november hó 22. napján kelt egyezmény módosításáról szóló, Párizsban, az 1972. évi november hó 30. napján kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 21/1982. (V. 24.) MT rendelet

100. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. február 12-én aláírt, a nemzetközi forgalomban részt vevő közúti járművek adóztatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 33/1982. (VIII. 11.) MT rendelet

101. a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között Budapesten, 1981. évi június hó 22. napján aláírt, a posta és távközlés területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 34/1982. (VIII. 18.) MT rendelet

102. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. évi július hó 6. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási Megállapodás kihirdetéséről szóló 35/1982. (VIII. 25.) MT rendelet

103. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között Stockholmban az 1981. évi október hó 12. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 55/1982. (X. 22.) MT rendelet

104. a hajók köbözésére vonatkozó 1969. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 56/1982. (X. 22.) MT rendelet

105. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1981. évi december hó 22. napján aláírt egészségügyi és orvostudományi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 80/1982. (XII. 27.) MT rendelet

106. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1981. évi november hó 30. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 82/1982. (XII. 29.) MT rendelet

107. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között Budapesten az 1982. évi július hó 8. napján aláírt egészségügyi ellátási egyezmény kihirdetéséről szóló 5/1983. (IV. 13.) MT rendelet

108. a nemzetközi kiállításokra vonatkozó, Párizsban, az 1928. évi november hó 22. napján kelt egyezmény módosításáról szóló, Párizsban, az 1972. évi november hó 30. napján kelt jegyzőkönyv módosításának kihirdetéséről szóló 48/1983. (XII. 1.) MT rendelet

109. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Máltai Köztársaság Kormánya között, a vízumkényszer megszüntetéséről szóló, Budapesten, 1983. február 4-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 51/1983. (XII. 30.) MT rendelet

110. a magántulajdonú közúti járművek ideiglenes behozataláról szóló, New Yorkban 1954. június 4-én kelt vámegyezmény kihirdetéséről szóló 12/1984. (II. 14.) MT rendelet

111. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Angolai Népi Köztársaság Kormánya között Budapesten az 1978. évi szeptember hó 20. napján aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 17/1984. (III. 27.) MT rendelet

112. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 20/1984. (IV. 18.) MT rendelet

113. iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló magyar-laoszi megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1984. (VIII. 8.) MT rendelet

114. a nemzetközi forgalomban használt gépjárművek számára történő műszaki és egyéb segítségnyújtásról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 27/1984. (IX. 12.) MT rendelet

115. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között a tehergépjárművel végzett árufuvarozás, valamint az ezzel kapcsolatos vámeljárás szabályozása tárgyában kötött egyezmény módosításáról és kiegészítéséről Szegeden, 1982. évi június hó 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 30/1984. (X. 1.) MT rendelet

116. az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 33/1984. (X. 31.) MT rendelet

117. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között, Budapesten, az 1981. évi október hó 3. napján aláírt egészségügyi és orvostudományi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 57/1984. (XII. 8.) MT rendelet

118. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a polgári eljárásról szóló, Hágában az 1954. évi március hó 1-jén kelt Egyezmény alkalmazásának megkönnyítésére irányuló, Brüsszelben 1983. évi május hó 11. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 64/1984. (XII. 21.) MT rendelet

119. a leányvállalatról szóló 65/1984. (XII. 29.) MT rendelet

120. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1983. évi május hó 25. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 33/1985. (VII. 1.) MT rendelet

121. a vámokmányoknak a közvetlen közúti árufuvarozásban való alkalmazásáról szóló, Varsóban az 1983. évi november hó 17. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 51/1985. (XI. 12.) MT rendelet

122. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a vízumkényszer kölcsönös megszüntetéséről Budapesten, 1985. november 29-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1/1986. (I. 19.) MT rendelet

123. a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet

124. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között, a dunai határforgalomnak Mohácson és Bezdánban való ellenőrzéséről szóló, Pécsett, az 1983. évi április hó 28. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 13/1986. (V. 6.) MT rendelet

125. a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet

126. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a magyar-román államhatár szolgálati célú átlépéséhez szükséges határátlépési igazolványok egységesítéséről szóló, Budapesten, 1982. évi március hó 18. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 38/1986. (IX. 11.) MT rendelet

127. a Magyar Népköztársaság és a Portugál Köztársaság Kormányai között létrejött, a származási jelzések, eredetmegjelölések és egyéb földrajzi megnevezések oltalmáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 49/1986. (XI. 12.) MT rendelet

128. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között 1986. november 4. napján aláírt, a magyar-szovjet közös gazdálkodó szervezetek alapításának rendjéről és tevékenységük alapelveiről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 6/1987. (II. 24.) MT rendelet

129. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. évi november hó 24. napján aláírt, a magyar-csehszlovák vasúti forgalom szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 23/1987. (VII. 22.) MT rendelet

130. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1987. (VII. 28.) MT rendelet

131. a Bécsben, 1986. szeptember 26-án aláírt, a nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 28/1987. (VIII. 9.) MT rendelet

132. a Bécsben, 1986. szeptember 26-án aláírt, a nukleáris baleset, vagy sugaras veszélyhelyzet esetén való segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 29/1987. (VIII. 9.) MT rendelet

133. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 59/1987. (XI. 29.) MT rendelet

134. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a nukleáris létesítményeket érintő, kölcsönös érdeklődés tárgyát képező kérdések szabályozásáról Bécsben, 1987. április 29-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 70/1987. (XII. 10.) MT rendelet

135. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a vízumkényszer megszüntetéséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 71/1987. (XII. 10.) MT rendelet

136. a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

137. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, 1977. szeptember 21-én kötött egyezmény módosításáról szóló, Stockholmban, 1987. év június hó 12. napján aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 4/1988. (II. 12.) MT rendelet

138. a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 5/1988. (II. 12.) MT rendelet

139. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között kulturális és tájékoztatási központok kölcsönös felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 8/1988. (II. 17.) MT rendelet

140. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Hágában, az 1986. évi június hó 5. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 10/1988. (III. 10.) MT rendelet

141. a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, az 1984. évi július hó 9. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 12/1988. (III. 10.) MT rendelet

142. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Zimbabwei Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. június 19-én aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 16/1988. (III. 25.) MT rendelet

143. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között Budapesten, az 1988. évi február hó 26. napján aláírt, a Magyar Népköztársaság Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központja létesítéséről és tevékenységéről a Szovjetunióban szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 27/1988. (IV. 11.) MT rendelet

144. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Máltai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. február 4-én aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 28/1988. (IV. 11.) MT rendelet

145. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

146. a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló, 1987. november 27-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 34/1988. (V. 6.) MT rendelet

147. a Magyar Népköztársaság és a Holland Királyság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 63/1988. (VIII. 1.) MT rendelet

148. a Magyar Népköztársaság Kormánya és Málta Köztársaság Kormánya között Máltán, az 1987. évi december hó 16. napján aláírt, a területeik közötti és azon túli légi járatokról szóló légügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 71/1988. (IX. 29.) MT rendelet

149. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről Budapesten, az 1987. évi június hó 17. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 77/1988. (XI. 11.) MT rendelet

150. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

151. a vagyonjegyről szóló 94/1988. (XII. 22.) MT rendelet

152. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 6/1989. (I. 15.) MT rendelet

153. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 7/1989. (I. 15.) MT rendelet

154. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten 1989. január 3. napján aláírt a Magyar Népköztársaságban székhellyel bíró vállalatok magyar munkavállalóinak vállalkozási szerződés alapján foglalkoztatási célból történő kiküldetéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 14/1989. (II. 17.) MT rendelet

155. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, 1986. április 22-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 21/1989. (III. 7.) MT rendelet

156. a gyors an romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendelet

157. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaságban és a Szíriai Arab Köztársaságban kiállított iskolai bizonyítványok, egyetemi diplomák és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló, Damaszkuszban, 1986. szeptember 17-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 26/1989. (III. 22.) MT rendelet

158. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a két ország területén ideiglenesen tartózkodó személyek orvosi ellátásáról Budapesten, 1988. június 6-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 33/1989. (IV. 24.) MT rendelet

159. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 46/1989. (V. 31.) MT rendelet

160. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között 1989. február 1-jén, Szöulban aláírt, kulturális együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 47/1989. (VI. 5.) MT rendelet

161. a vámokmányoknak a közvetlen közúti árufuvarozásban való alkalmazásáról Varsóban az 1983. évi november hó 17. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 51/1985. (XI. 12.) MT rendelet módosításáról szóló 53/1989. (VI. 10.) MT rendelet

162. az államhatárokon jogellenesen átszállított kulturális javak visszatartásának és visszaadásának kérdéseivel kapcsolatos együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Plovdivban az 1986. évi április hó 22. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 68/1989. (VII. 1.) MT rendelet

163. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Venezuelai Köztársaság Kormánya közötti kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 76/1989. (VII. 10.) MT rendelet

164. a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 89/1989. (VIII. 5.) MT rendelet

165. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 91/1989. (VIII. 17.) MT rendelet

166. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között kötött, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által Magyarországnak nyújtott műszaki segítségről szóló, 1989. június 12-én aláírt Felülvizsgált Kiegészítő Megállapodás kihirdetéséről szóló 93/1989. (VIII. 22.) MT rendelet

II. A magyar felelős minisztérium, az ideiglenes nemzeti kormány és a Minisztertanács tagjai által alkotott rendeletek

1. a forintérték megállapításáról és az ezzel összefüggő rendelkezésekről szóló 9000/1946. (VII. 28.) ME rendelet

2. a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 9/1957. (IX. 13.) IM rendelet

3. a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet

4. az áruminták és propagandaanyagok behozatalának megkönnyítésére vonatkozó, Genfben, 1952. évi november hó 7. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 59. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 1/1958. (II. 18.) KkM rendelet,

5. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a vámkérdésekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról Budapesten, 1958. évi július hó 21. napján megkötött egyezmény végrehajtásáról szóló 6/1958. (XI. 22.) KkM rendelet

6. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között, állampolgáraik szociális biztonságával kapcsolatos kérdések rendezése tárgyában Budapesten, az 1957. évi október hó 7. napján kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1959. évi 20. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 11/1959. (IX. 13.) MüM rendelet

7. a holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.) IM rendelet

8. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között a szociálpolitikai együttműködésről Budapesten, az 1959. évi január hó 30. napjánkötött egyezmény kihirdetéséről szóló, 1959. évi 41. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 9/1960. (X. 16.) MüM rendelet

9. a külföldi választottbírósági határozatok elismerése és végrehajtása tárgyában New-Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1962. évi 25. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 12/1962. (X. 31.) IM rendelet

10. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. december 20-án kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1963. évi 16. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 7/1964. (VIII. 30.) MüM rendelet

11. a váltójogi szabályok szövegének közzétételéről szóló 1/1965. (I. 24.) IM rendelet

12. a csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről szóló 2/1965. (I. 24.) IM rendelet

13. a polgári eljárásra vonatkozóan az 1954. évi március hó 1. napján, Hágában kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 8. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 4/1966. (VI. 15.) IM rendelet

14. a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I. 24.) IM rendelet

15. a méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet

16. az egészségügy területén a szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 14/1972. (VII. 15.) EüM rendelet

17. a külkereskedelem területén a szakértői működéssel összefüggő egyes kérdések szabályozásáról szóló 3/1972. (IV. 19.) KkM rendelet

18. a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló egyezmény végrehajtásáról szóló 9/1973. (XII. 29.) IM-KÜM együttes rendelet

19. a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet

20. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

21. a polgári eljárási cselekményeknek hangfelvétellel való rögzítéséről szóló 15/1976. (XII. 7.) IM rendelet

22. a katonák szabadságvesztésének, előzetes letartóztatásának és pártfogó felügyeletének végrehajtásáról szóló 1/1979. (VIII. 25.) HM-IM együttes rendelet

23. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet

24. a villamosmű és fogyasztói vezetékhálózat irányító és kezelő dolgozóinak szakmai képesítéséről szóló 3/1981. (V. 6.) IpM-MüM együttes rendelet

25. a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet,

26. a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló szabályzatról szóló 2/1982. (II. 22.) KPM rendelet

27. a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet,

28. a használati-kezelési útmutatóról és a minőség tanúsításáról szóló 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM együttes rendelet

29. a vasúti járművekre szerelt és egyéb vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények üzembe helyezéséről, időszakos vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 11/1984. (VI. 27.) KM rendelet,

30. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

31. az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról szóló 9/1985. (X. 23.) EüM-BkM együttes rendelet

32. egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet

33. a könyvtári anyagok bejelentéséről szóló 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet

34. az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet

35. a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet

36. a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet

37. a geodéziai azonosítók rendszeréről szóló 21/1986. (XII. 28.) MÉM rendelet

38. a szakfordító és tolmácsképesítés megszerzésének feltételeiről szóló 7/1986. (VI. 26.) MM rendelet

39. az egyes sajtótermékek engedélyezéséről és az impresszum feltüntetéséről szóló 29/1986. (IX. 1.) MM rendelet

40. a keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet

41. a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet

42. a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetéséről szóló 4/1987. (V. 13.) KM rendelet,

43. a sikló, a függőpálya, a sífelvonó és a mozgólépcső (mozgójárda) kezelőjének képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 9/1987. (IX. 15.) KM rendelet,

44. a vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeltetésük ellenőrzéséről szóló 15/1987. (XII. 27.) KM-ÉVM együttes rendelet

45. az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet

46. a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában, az 1980. évi október 25. napján kelt, az 1986. évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett szerződés végrehajtásáról szóló 7/1988. (VIII. l.) IM rendelet

47. a bányászati hűségjutalomról szóló 4/1988. (V. 26.) IpM rendelet

48. a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet

49. a víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak járandóságáról szóló 6/1989. (V. 13.) KVM rendelet

50. az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet

Lábjegyzetek:

[1] Módosította e rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[3] Módosította a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.12.31.

Tartalomjegyzék