34/1990. (II. 25.) MT rendelet

a leltárhiányért való anyagi felelősségről szóló jogszabályok hatályon kívül helyezéséről

1. §

A Minisztertanács hatályon kívül helyezi:

- a Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló, többször módosított 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet (Mt. V.) 80. § (4) bekezdését;

- a kereskedelmi dolgozók leltárhiányért való anyagi felelősségéről szóló 50/1985. (XI. 6.) MT rendeletet és az ezt módosító 36/1987. (IX. 29.) MT rendelet 5. §-át;

- a raktári dolgozók leltárhiányért való anyagi felelősségéről szóló 11/1987. (IV. 3.) MT rendeletet;

- a közforgalmú gyógyszertári dolgozók leltárhiányért való anyagi felelősségéről szóló 1/1990. (I. 23.) SZEM rendeletet.

2. §

Ez a rendelet 1990. április 1-jén lép hatályba. A hatálybalépéskor folyamatban lévő leltáridőszakra az" eddig irányadó szabályokat változatlanul alkalmazni kell.

Németh Miklós s. k.,

a Minisztertanács elnöke