26/1992. (I. 28.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak feladat- és hatáskörének megállapításáról az ipar és belkereskedelmi ágazatban

A Kormány a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 147. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A jegyző látja el és gyakorolja a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően:

a) a villamosműhöz tartozó átalakító berendezések létesítésére és fenntartására vonatkozó használati jog keletkezésével;

b) a közvilágítási berendezés létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos eljárásokkal;

c)[1]

d) a szeszesital alkalmi árusításának engedélyezésével;

e) a kereskedelmi szálláshelyek osztálybasorolásával;

f) a vendéglátóipari üzletek osztálybasorolásával;

g) a telephely engedélyezésével;

h) az üzletek működésével;

i) az atomerőmű-biztonsági övezetének megállapításával;

j)[2]

összefüggő feladatokat és hatásköröket.

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §

(1) Ez a rendelet 1992. február 15-én lép hatályba.

(2)[8]

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 1995.04.20.

[2] Hatályon kívül helyezte a 3/1995. (I. 20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1993.08.12.

[3] Hatályon kívül helyezte a 115/1993. (VIII. 12.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1993.08.12.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1483. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1483. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1483. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1483. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1483. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.