57/1992. (III. 25.) Korm. rendelet

a nyugellátások, baleseti nyugellátások és egyéb ellátások emeléséről

A 8/1992. (III. 11.) OGY határozat IV. pontja alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) Emelni kell 1992. január 1-jétől az 1991 január 1-je előtti időponttól megállapított, továbbá az 1991. december 31-ét követő, de 1992. március 1-je előtti időponttól történő megállapításnál a megállapítás időpontjától kezdődően az

a) öregségi és annak minősülő nyugdíjat, előnyugdíjat és a Foglalkoztatási Alap, a Szolidaritási Alap, illetőleg a munkáltató által megtérített korengedményes nyugdíjat, rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíjat, valamint átmeneti járadékot 13 százalékkal, de legalább havi 800 forinttal;

b) özvegyi és szülői nyugdíjat és árvaellátást, valamint hozzátartozó baleseti nyugellátásokat 13 százalékkal, de legalább havi 500 forinttal, és

c) baleseti járadékot 13 százalékkal.

(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ellátásokat legfeljebb havi 2000 forinttal, a baleseti járadékot pedig legfeljebb havi 800 forinttal lehet emelni.

(3) Az emelést a végrehajtását megelőző naptári hónapra járó ellátásnak

a) házastársi pótlék, házastárs utáni jövedelempótlék, családi pótlék és nem társadalombiztosítási ellátás;

b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés, továbbá

c) az 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépett pótlék

nélküli összegére kell végrehajtani.

2. §

(1) Az 1991. december 31-ét követő időponttól megállapított (megállapításra kerülő) nyugdíjak legkisebb összegeit és a meghatározott összegű nyugellátásokat havi 500 forinttal kell emelni. Ennek megfelelően

a) a 89/1990. (V. 1.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 85. § (1) bekezdés szerint

az öregségi nyugdíj legkisebb

összege havi 5700 forint;

b) a R. 118. § (1) bekezdés szerint a rokkantsági nyugdíj

a III. rokkantsági csoportban havi 5700 forint,

a II. rokkantsági csoportban havi 5996 forint,

az I. rokkantsági csoportban havi 6031 forint;

c) a R. 182. § (1) bekezdés szerint járó

állandó özvegyi nyugdíj havi 5500 forint;

d) a R. 189. § szerint járó

árvaellátás havi 5190 forint;

e)[1] a R. 197. § (1) bekezdés szerint járó

öregségi járadék havi 5368 forint,

munkaképtelenségi járadék havi 5860 forint,

az utóbb igénylő házastárs öregségi járadéka havi 5159 forint,

az utóbb igénylő házastárs munkaképtelenségi járadéka havi 5379 forint;

f) a R. 202. § szerint járó

özvegyi járadék havi 5265 forint;

g) a R. 208. § szerint járó növelt összegű

öregségi járadék alapösszege havi 5470 forint,

növelt összegű munkaképtelenségi járadék alapösszege havi 5860 forint;

h) a R. 211. § szerint járó növelt összegű

özvegyi járadék legkisebb összege havi 5290 forint;

i) a R. 240. § (1) bekezdés szerint járó baleseti rokkantsági nyugdíj

a III. rokkantsági csoportban havi 5740 forint,

a II. rokkantsági csoportban havi 6066 forint,

az I. rokkantsági csoportban havi 6126 forint.

(2) A rokkantsági járadék összege havi 4810 forint, a rendszeres szociális járadék

összege havi 5540 forint.

3. §

Az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés, továbbá az 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépett pótlék összegét - függetlenül az 1. § (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól - önállóan kell 13 százalékkal növelni.

4. §

1992. január 1-jétől havi 500 forinttal kell emelni az 1992. január 1-je előtti időponttól megállapított mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékot, továbbá a szakszövetkezeti tagokat megillető növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadék alapösszegét és a növelt összegű özvegyi járadék legkisebb összegét.

5. §

(1) Havi 500 forinttal kell emelni 1992. január 1-jétől a nyugdíjfolyósító szervek által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások összegét.

(2) Ha a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátást nyugellátással, baleseti nyugellátással együtt folyósítják, az együttes összeget kell az 1. §-ban foglaltak szerint emelni.

6. §

1992. január 1-jétől havi 500 forinttal kell kiegészíteni a házastársi pótlékot (házastárs utáni jövedelempótlékot) és a rendszeres szociális járadékos eltartott hozzátartozója utáni növelés összegét.

7. §

Ha saját jogú és özvegyi nyugdíjat együtt folyósítanak, azok együttes összegét 1992. január 1-jétől havi 8610 forintra kell emelni. Ha bármelyik ellátáshoz magasabb összegű emelés jár, az együtt folyósított ellátás helyett a kedvezőbb összeget kell folyósítani.

8. §

(1) Az 1991. december 31-ét követő időponttól megállapított ellátásoknál az az összeghatár, ameddig

a) az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, illetőleg a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadék mellett házastársi pótlék megállapítható havi 6600 forint;

b) a házastárs keresete (jövedelme, nyugellátása) mellett házastársi pótlék megállapítható [R. 212. § (2) bekezdés b) pont] havi 5500 forint;

c) az özvegyi és saját jogú nyugellátás, továbbá az öregségi vagy munkaképtelenségi járadék és az özvegyi járadék együttesen folyósítható (T. 65/A. §) havi 8610 forint.

(2) 500 forinttal kell emelni a rendszeres szociális ellátások megállapítására és folyósítására vonatkozó - külön jogszabályban megjelölt - összeghatárokat, illetőleg kereseti (jövedelmi) értékhatárokat.

9. §

A 26/1979. (VII. 21.) MT rendeletnek a 18/1991. (I. 28.) Korm. rendelet 11. §-ával módosított 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § A gyermekgondozási segélyre jogosultnak a gyermekek számától függetlenül 1992. január 1-jétől havi 3850 forint, 1992. augusztus 31-ét követően pedig 4150 forint jövedelempótlék jár."

10. §

(1) 1992. szeptember 1-jétől az 1992. szeptember 1-je előtti időponttól megállapított és

a) az 1. § (1) bekezdés a) pontban említett ellátásokat 6,5 százalékkal, de legalább havi 400 forinttal;

b) az 1. § (1) bekezdés b) pontban említett ellátásokat 6,5 százalékkal, de legalább havi 300 forinttal;

c) a baleseti járadékot 6,5 százalékkal, de legfeljebb havi 400 forinttal

kell emelni.

(2) Az 1. § a)-b) pont szerinti emelés összege a havi 1000 forintot nem haladhatja meg.

(3) Az 1992. szeptember 1-jétől esedékes emelés végrehajtásánál az 1. § (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

11. §

(1) Az 1992. augusztus 31-ét követő időponttól-megállapításra kerülő nyugdíjak legkisebb összegei és a meghatározott összegű ellátások összegei a következők:

a) a 89/1990. (V. 1.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 85. § (1) bekezdés szerint

az öregségi nyugdíj legkisebb

összege havi 6000 forint;

b) a R. 118. § (1) bekezdés szerint a rokkantsági nyugdíj

a III. rokkantsági csoportban havi 6000 forint,

a II. rokkantsági csoportban havi 6296 forint,

az I. rokkantsági csoportban havi 6331 forint;

c) a R. 182. § (1) bekezdés szerint járó

állandó özvegyi nyugdíj havi 5800 forint;

d) a R. 189. § szerint járó

árvaellátás havi 5490 forint;

e) a R. 197. § (1) bekezdés szerint járó

öregségi járadék havi 5668 forint,

munkaképtelenségi járadék havi 6160 forint,

az utóbb igénylő házastárs öregségi járadéka havi 5459 forint;

az utóbb igénylő házastárs munkaképtelenségi járadéka havi 5679 forint;

f) a R. 202. § szerint járó

özvegyi járadék havi 5565 forint;

g) a R. 208. § szerint járó

növelt összegű öregségi járadék alapösszege havi 5770 forint,

növelt összegű munkaképtelensági járadék alapösszege havi 6160 forint;

h) a R. 211. § szerint járó

növelt összegű özvegyi járadék legkisebb összege havi 5590 forint;

i) a R. 240. § (1) bekezdés szerint járó baleseti rokkantsági nyugdíj

a III. rokkantsági csoportban havi 6040 forint,

a II. rokkantsági csoportban havi 6366 forint,

az I. rokkantsági csoportban havi 6426 forint.

(2) A rokkantsági járadék összege havi 5110 forint,

a rendszeres szociális járadék összege havi 5840 forint.

12. §

Az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés, továbbá az 1991. évi XII. törvény (a továbbiakban: T.) alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépett pótlék összegét - függetlenül a 10. §-ban foglaltaktól - önállóan kell 6,5 százalékkal növelni.

13. §

1992. szeptember 1-jétől havi 300 forinttal kell emelni az 1992. szeptember 1-jét megelőző időponttól megállapított mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékot, továbbá a szakszövetkezeti tagokat megillető növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadék alapösszegét és a növelt összegű özvegyi járadék legkisebb összegét.

14. §

(1) Havi 300 forinttal kell emelni 1992. szeptember 1-jétől a nyugdíjfolyósító szervek által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások összegét.

(2) Ha a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátást nyugellátással, baleseti nyugellátással együtt folyósítják, az együttes összeget kell a 10. §-ban foglaltak szerint emelni.

15. §

A 7. §-ban meghatározott együttfolyósítási összeghatár 1992. szeptember 1-jétől havi 9210 forint.

16. §

1992. szeptember 1-jétől havi 300 forinttal kell kiegészíteni a 6. §-ban meghatározott ellátások összegét.

17. §

(1) Az 1992. augusztus 31-ét követő időponttól megállapított ellátásoknál az az összeghatár, ameddig

a) az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, illetőleg a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadék mellett házastársi pótlék megállapítható havi 6900 forint;

b) a házastárs keresete (jövedelme, nyugellátása) mellett házastársi pótlék megállapítható [R. 212. § (2) bekezdés b) pont] havi 5800 forint;

c) az özvegyi és saját jogú nyugellátás, továbbá az öregségi vagy munkaképtelenségi járadék és az özvegyi járadék együttesen folyósítható (T. 65/A. §) havi 9210 forint.

(2) 300 forinttal kell emelni a rendszeres szociális ellátások megállapítására és folyósítására vonatkozó - külön jogszabályban megjelölt - összeghatárokat, illetőleg kereseti (jövedelmi) értékhatárokat.

18. §

Az emelés ugyanazon személy részére egyszeresen jár, kivéve a hadiárva-járadékot és a hadigyámolt nevelési pótlékát, továbbá a nyugdíj melletti házastársi pótlékot (házastárs utáni jövedelempótlékot), illetőleg a rendszeres szociális járadékos eltartott hozzátartozója utáni növelést.

19. §

(1) Az özvegyi vagy szülői nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat az emelés a folyósított nyugdíjrész összegéhez illeti meg.

(2) A hozzátartozói nyugellátásokat és hozzátartozói baleseti nyugellátásokat akkor is emelni kell, ha azok együttes összege az özvegyi nyugdíj két és félszeresét meghaladja.

20. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, az 1-9. §-ok rendelkezéseit azonban 1992. január 1. napjától alkalmazni kell. A január-március hónapra járó emelés összegét a nyugdíjfolyósító szerv külön, legkésőbb április 15. napjáig kiutalja, április hónapban pedig az érintettek az emelt összegű ellátást kapják kézhez.

(2) A havi 500 forinttal emelt összegű jövedelempótlék első ízben az 1992. január havi gyermekgondozási segélyhez jár. Az emelés január és február hóra járó összegét külön kell kiutalni, a március havi gyermekgondozási segélyt pedig már az emelt összegű jövedelempótlékkal kell folyósítani.

(3) A 10-19. §-ok alapján járó emelés 1992. szeptember 1-jétől jár. A szeptember havi gyermekgondozási segélyt az emelt összegű jövedelempótlékkal együtt kell folyósítani.

(4) A T. 46. §-ának (2) bekezdése alkalmazásánál az emelést a korábbi megállapítás időpontja szerint és az újból megállapított nyugdíjösszegre kell végrehajtani.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1992/36. száma. Megjelent 1992.04.07.