17/1993. (IV. 7.) KTM rendelet

a Peszéradacsi Tájvédelmi Körzet létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről[1]

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. tvr. végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. § (1) bekezdése a) pontjában és a 46. § (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom Peszéradacsi Tájvédelmi Körzet néven a Kunadacs, Kunbaracs, Kunpeszér, Tatárszentgyörgy községhatárokban lévő, a mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 5012,3 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet 4. §-ában és a 13. §-ában védetté nyilvánított Dámányadacsi rét, illetve Kunadacsi tur-jános Természetvédelmi Területeket az 1. §-ban megjelölt tájvédelmi körzethez csatolom. A Peszéradacsi Tájvédelmi Körzet teljes területe 5757,3 hektár.

3. §

A védetté nyilvánítás célja:

- óvja meg és hosszú távon biztosítsa a tipikus kiskunsági mocsár-, láp- és kaszálórétek, valamint a természetközeli erdők élővilágát,

- szolgáljon rezervátumként a tudományos kutatások számára,

- biztosítson lehetőséget a természeti értékek szervezett bemutatására, a környezet- és természetvédelmi oktatásra.

4. §

A tájvédelmi körzet értékeinek megőrzésével, fenntartásával és bemutatásával járó természetvédelmi kezelési feladatokkal a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot bízom meg.

5. §

Ez a rendelet 1993. április 10-én lép hatályba.

Dr. Gyurkó János s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet a 17/1993. (IV. 17.) KTM rendelethez

A Peszéradacsi Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

BÁCS-KISKUN MEGYE

Kunadacs

0115/1 és 3-4, 0117/2-13, 0118-0122, 0123/1-6, 0124, 0135/1-9, 0136, 0137/1-2, 0138, 0139/1-3, 0140-0143, 0145-0148, 0149/1-7, 0150/1-2, 0151, 0152/1-3, 0153, 0154/2-6, 0155, 0156/1-4, 0157, 0158/1-6, 0159, 0160/1-7, 0161/1-2, 0167/1-3, 0168/1-2, 0169, 0170, 0171/3, 0176/1-6, 0178/2-4, 6-7, 0179, 0181, 0183, 0184/1-5, 0185-0186, 0187/1-7, 0188-0190, 0195-0196, 0197/2-7, 0198-0199, 0200/1-2, 0201/1-2, 4-5, 0202, 0203/1-9, 0204, 0205/2-5, 0208/1-2, 0211/1-3, 0216, 0217/1-3, 0218, 0219/1-3, 0222/1 és 3-6

Kunbaracs

0256, 0265, 0266/2-6, 0267, 0268/1-3, 0269/2 és 4-12, 0282, 0283/3-11 és 13, 0286-0287, 0290, 0291/4 és 8 és 12, 0292, 0293/19, 0295/6-8 és 10-11, 0299/3

Kunpeszér

087, 0130, 0133, 0147, 0211-0213, 0215-0229, 0232, 0235, 0236/1, 0237/1, 0240-0242, 0245-0247, 0248/1-3, 0249-0255, 0280/2, 0281-0284, 0300-0303, 0306

PEST MEGYE

Tatárszentgyörgy

083, 085-086, 091/2, 092, 0101, 0104/1-2, 0105, 0106/2-3, 0107, 0108/1-2, 0109, 0110/4, 0111-0114, 0117-0125, 0126/2-4, 0127, 0128/2 és 4, 0129, 0133, 0134/2 és 7, 0135, 0139, 0140/9-11, 0142, 0143/2, 0144, 0145/2, 0146, 0147/4 és 10, 0148, 0149, 0150/1-2, 0151-0152

Lábjegyzetek:

[1] Utóbb a 22/1996. (X. 9.) KTM rendelet a tájvédelmi körzet elnevezés egyidejű megszüntetésével a Kiskunsági Nemzeti Park területéhez csatolva.

Tartalomjegyzék