52/1993. (IV. 2.) Korm. rendelet

az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

A Kormány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tat.) 40. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az egészségügy teljesítményarányos finanszírozásának fokozatos bevezetése érdekében, a szakmapolitikai célok szem előtt tartásával - az Egészségbiztosítási Felügyelő Bizottsággal egyetértésben - a következőket rendeli el:

I.

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS

A háziorvosi ellátás finanszírozása

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

9/A. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

Egyéb alapellátási feladatok

15. §

(1)[16] Az iskolaegészségügyi ellátás működtetésére - amennyiben az adott intézményt nem látja el ifjúságegészségügyi vagy iskolaegészségügyi szolgálat - az E. Alap kezelője - külön szerződés alapján - negyedévenként, a tárgynegyedév utolsó hónapjának 25. napjáig 10 Ft/fő összeget folyósít a 3-18 éves korosztály óvodai elhelyezését, illetve iskolai oktatását biztosító intézmény fenntartója részére azokban a hónapokban, amelyekben az intézmény működik.

(2) A fenntartó az (1) bekezdésben foglalt díjazást az egészségügyi alapellátás körébe tartozó iskolaegészségügyi feladatok céljára köteles fordítani.

(3)[17] Az (1) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos igényeket tárgyév május 31-ig kell az illetékes megyei társadalombiztosítási igazgatósághoz bejelenteni.

16. §[18]

16/A. §[19]

16/B. §[20]

II.

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÁS

Általános szabályok

17. §[21]

18. §[22]

19. §[23]

20. §[24]

Járóbeteg-szakellátás

21. §[25]

22. §[26]

23. §[27]

24. §[28]

24/A. §[29]

A fekvőbeteg-ellátás finanszírozása

25. §[30]

26. §[31]

26/A. §[32]

Az aktív fekvőbeteg-ellátás finanszírozása

27. §[33]

28. §[34]

29. §[35]

A krónikusfekvőbeteg-ellátás finanszírozása

30. §[36]

31. §[37]

A fekvőbeteg-ellátás közös rendelkezései

32. §[38]

33. §[39]

34. §[40]

35. §[41]

36. §[42]

36/A. §[43]

A rehabilitáció keretében nyújtott gyógyfürdőellátás finanszírozása[44]

36/B. §[45]

III.

Záró rendelkezések

37. §[46]

38. §[47]

39. §[48]

40. §[49]

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet az 52/1993. (IV. 2.) Korm. rendelethez[50]

2. számú mellékletaz 52/1993. (IV. 2.) Korm. rendelethez[51]

3. számú melléklet az 52/1993. (IV. 2.) Korm. rendelethez[52]

4. számú melléklet az 52/1993. (IV. 2.) Korm. rendelethez[53]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[16] Módosította a 46/1994. (IV. 1.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatályos 1994.04.16.

[17] Módosította a 46/1994. (IV. 1.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatályos 1994.04.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[44] Beiktatta a 70/1995. (VI. 17.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1995.07.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.01.

Tartalomjegyzék