1996. évi XXVIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

26. §[25]

27. §[26]

28. §[27]

29. §[28]

30. §[29]

31. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[30]

(3) E törvény 24-26. §-át, valamint a Kjt. e törvény 31. §-ának (2) bekezdésével megállapított mellékletének I. pontja szerinti havi garantált illetményeket 1996. február 1-jétől kell alkalmazni.

(4) A Kjt. 70-74. §-ában, valamint a Kjt. 75. §-a alapján kiadott jogszabályban említett "A1" fizetési fokozat szerinti illetmény helyett 1996. február 1-jétől havi 9350 forintot, 1996. szeptember 1-jétől havi 9800 forintot kell pótlékalapként figyelembe venni.

(5)[31]

(6) A Kjt. e törvény 31. §-a (2) bekezdésével megállapított mellékletének II. pontja szerinti havi garantált illetményeket 1996. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

(7)[32]

(8)[33] A 18. § (2) bekezdését azonban a 18. § (1) bekezdése alapján az e törvény hatálybalépése előtt megalkotott közalkalmazotti szabályzat tekintetében továbbra is alkalmazni kell.

(9) A Kjt. 46. §-ának e törvény 15. §-ával megállapított (1) és (8) bekezdését, valamint e törvény 16-23. §-ait a törvény hatálybalépését követően elrendelt fegyelmi eljárás tekintetében kell alkalmazni.

(10) A Kjt. 27. §-a (2) bekezdésének az e törvény 9. §-ával megállapított rendelkezését az e törvény hatálybalépését követően létrejött határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonyok tekintetében kell alkalmazni.

(11) Az e törvény hatálybalépéséig a Kjt. 63. §-ának (6) bekezdése (munkáltatói mérlegelés) alapján "F" fizetési osztályba besorolt közalkalmazottak besorolását a törvény hatálybalépése nem érinti.

(12) Az e törvény hatálybalépéséig a Kjt. 63. §-ának (5) bekezdése alapján kiadott jogszabályban megállapított, az "F" fizetési osztályba történő besorolásra vonatkozó feltételeket a "G" fizetési osztályba történő besorolás esetén is alkalmazni kell.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet az 1996. évi XXVIII. törvényhez[34]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1996. április 2-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi XVI. törvény 25. § (1) b) pontja. Hatálytalan: 2001.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi CXXIV. törvény 92. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1997.02.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 243. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék