34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet

a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Védetté nyilvánítom Duna-Ipoly Nemzeti Park (a továbbiakban: Nemzeti Park) néven a Duna Esztergom-Budapest szakaszához kapcsolódó, valamint az Ipoly vidékén lévő 15 131,2 hektár, illetve a Nemzeti Park területéhez csatolom a már védetté nyilvánított 45 183,1 hektár, összesen 60 314,3 hektár kiterjedésű területet. A Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Nemzeti Park fokozottan védett területévé nyilvánítom az (1) bekezdésben meghatározott területen található és az e rendelet hatálybalépésekor fokozottan védett természeti területnek minősülő ingatlanokat.

(3) Az (1) bekezdés szerint a Nemzeti Parkhoz csatolt védett természeti területeken a tájvédelmi körzet és a természetvédelmi terület elnevezést törlöm, a helyi jelentőségű védett természeti területeket országos jelentőségű védett természeti területté minősítem, amely területek jegyzékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

2. § (1) A védetté nyilvánítás célja a Duna és Ipoly térségében a folyók és mellékrendszerük, a védettséggel érintett területek természeti értékeinek, a felszíni és felszín alatti vízkészleteknek, az érintett területek erdeinek, termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak, gazdag élővilágának, tájképi és történelmi emlékeinek a védelme.

(2) A Nemzeti Park területén meglévő országos közutak és vasútvonalak üzemeltetési, fenntartási, valamint felújítási feladatait a természetvédelmi érdekekkel összhangban kell biztosítani.

(3) A Dunának a Nemzeti Park területét érintő részén az árvízvédelmi és hajózási, továbbá fenntartási feladatok ellátását - a természetvédelmi érdekekkel összhangban - kell biztosítani.

3. § (1) E rendelettel, a Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság jogutódjaként létrehozom a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot.

(2) A Nemzeti Park természetvédelmi kezelését a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

(3)[1]

4. §[2]

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Baja Ferenc s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelethez

A Duna-Ipoly Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

1. Komárom-Esztergom megyében

Dömös

(a község teljes kül- és belterülete)

külterület: 02-0102

belterület: 1-992

(volt) zártkert: 2001-2358

Esztergom

0110-0114, 0117, 0118, 0187, 0188, 0199, 0200/1, 0200/3, 0200/5-7, 0201, 0205, 0206, 0207/1-2, 0226, 0227, 0231, 0232/1-22, 0233-0290, 0292, 0293, 0294/1-2, 0295, 0296, 0297/1-3, 0298-0306, 0309-0316, 0318, 0328/1-2, 0329-0339, 0340/1-2, 0341/2, 0345/2, 0346/2, 0551/2, 0552/2, 0553, 0555/34, 0556/4, 0557, 0558, 0571-0580, 0581/1-2, 0582/1-2, 0583-0602, 0609, 0631, 0632, 0668, 0800, 0803-0817, 0818/195, 0818/222, 0818/242-243, 0818/246, 0828, 0829, 0830/1, 0831/1-4, 0832, 0833, 0840, 0859/1-2, 0860, 0880/17, 0887/2, 0955-0958;

belterület: 11116, 11157, 11159, 11160/1-3, 11162, 11164, 11166-11189, 11190/1-2, 11191-11208, 11218, 11414

Kesztölc

063/2-3, 064-070, 071/2, 072/6-7, 073/2, 074, 075, 0133, 0134, 0135/1-2, 0136, 0147, 0158/2, 0162

Pilismarót

02/1-3, 02/5, 02/7-10, 03-07, 08/1-2, 09/2-13, 010-012, 014, 015, 017/1-8, 018, 020/1-3, 021, 022, 023/1-2, 024-028, 030-033, 035/1-2, 036-044, 046-048, 051, 052, 0169-0206, 0207, 0209-0213, 0214, 0215/1-2, 0216-0241

Pilisszentlélek

(a község teljes kül- és belterülete)

külterület: 02/2-095

belterület: 1-258

2. Nógrád megyében

Balassagyarmat

0154/1, 0163/2, 0163/4, 0169/3-10, 0170-0174, 0192, 0193, 0196, 0197, 0199, 0201, 0202/1, 0415-0422, 0423/2, 0424, 0429, 0430/3, 0431, 0444/3, 0446, 0447, 0448/2, 0449, 0450/3-4, 0451, 0452, 0455/6-9, 0456, 0463, 0464

Borsosberény

060/11, 060/13, 0139/4

Dejtár

024-029, 033, 034, 036, 037/1-2, 038, 039, 040/2-5, 041, 042, 043/1-3, 044-053, 055/1-2, 062-068, 069/5-6, 070-073, 074/1-2, 075-078, 079/1-2

Diósjenő

0147-0149, 0150/1-2, 0151-0157, 0158/1-2, 0166/7, 0167, 0168

Drégelypalánk

046-058, 061, 0152-0155, 0159-0163, 0167-0171, 0172/1-3, 0173-0176, 0188-0192, 0194-0196

Hont

09-011, 012/1-13, 014, 016, 017, 019, 053/2-3, 064-066, 082/12, 083/1-2, 085/1-2, 087/2, 088, 094-099, 0100/1-2, 0101, 0111/1-2, 0114, 0115/2, 0116, 0117[3]

Ipolyvece

05/2, 06-08, 09/1-2, 010-013, 057/1, 058/8, 058/10-12, 059/2-5, 060, 061, 062/2-15, 063

Nagyoroszi

0120, 0167, 0168/1-2, 0169-0171, 0173/3, 0190

Nógrád

0103/1

Patak

048, 049/1-2, 050-068, 069/1-2, 070/1-2, 071, 072, 073/1-8, 074-077

3. Pest megyében

Bernecebaráti

0246, 0256, 0257/1, 0260/2, 0260/5, 0268-0271, 0272/1, 0301-0344, 0354, 0358, 0377, 0378, 0380-0382, 0384-0405, 0406/1-2, 0407-0421, 0422/1-2, 0432, 0434, 0448-0470

Budakalász

044/1-2, 061, 062/3, 062/7, 063

Csobánka

02/2-5, 030/2-7, 032-038, 039/1-2, 040-043, 044/1, 044/4, 044/9-10, 044/13, 044/16-21, 045, 047, 048/2-4, 049/2, 050/1-2, 050/5-10, 051, 052/1, 052/3, 052/6, 053/2, 054/1, 054/4, 059, 060, 062/4-9, 0105-0108, 0109/2-5, 0110, 0111, 0113, 0138/1-23, 0139, 0140/1-53, 0141, 0142/1-2, 0142/6-10, 0142/73, 0142/76, 0142/80-81, 0145, 0146/9, 0147, 0148/7-9, 0150/1, 0151/18, 0152, 0153/5, 0154, 0155/1, 0156, 0157/1, 0158, 0159/1, 0160, 0161/3-4, 0162, 0163, 0165, 0167, 0169, 0170/51, 0170/53-54, 0170/56-58, 0170/60-62, 0171-0173, 0174/31, 0175, 0176/8, 0177, 0178/1-11, 078/13-34, 0178/56, 0178/77, 0178/80, 0178/82-86, 0178/88, 0178/90-91, 0179-0183, 0184/1-8, 0185, 0186/1-3, 0187, 0188, 0191, 0192, 0193/57, 0194, 0195/6, 0195/12, 0195/28, 0196, 0197/2, 0197/11, 0197/14, 0199, 0200/1, 0200/10, 0201, 0202/2, 0203, 0204, 0205/9, 0206, 0207, 0208/13, 0208/140, 0209, 0210, 0211/7, 0211/71, 0213/1-14, 0214, 0215/1-12, 0216, 0217, 0218/1-3, 0219, 0220/70, 0221, 0222/112, 0223-0226, 0227/1-11, 0228-0230, 0231/6, 0232/40, 0232/74, 0233, 0234/13, 0235, 0236/19, 0245/2, 0246/1-2

Dunabogdány

036, 037/2-4, 037/7-8, 038, 039, 040/1-4, 041/1-10, 042-047, 048/1-2, 049-053, 054/1-8, 055/7, 055/9, 055/11-23, 055/25-34, 056, 057, 058/1-6, 059, 060, 0238, 0239, 0240/1-2, 0241, 0242, 0243/1-2, 0244/1-2, 0245, 0246/1-3, 0247/1, 0248/1-2, 0249/1-2, 0250-0253

Göd

03

Ipolydamásd

05, 07, 08/1-2, 09-013, 014/1-5, 014/7-9, 015/1-12, 016-018, 019/2-5, 020-025, 026/1-2, 026/5-8, 026/17-18, 026/32, 027, 028, 032, 034/2-13, 034/16-48, 034/50-54, 034/56-59, 038, 047, 048, 049/1-2, 050, 051, 060, 061/1-2, 062/1-2, 063, 065, 067/2-4, 067/8, 068/1, 068/11, 068/13, 072, 073/1-4, 074, 075/2-9, 075/11-15, 076, 077, 078/2, 079-081, 082/3, 082/13, 083/1-2, 084, 085/1-2, 086-088, 089/1-2, 090, 091, 092/1-6, 092/8-11, 093-095, 097-0113, 0114/1-2, 0115-0120, 0122-0133, 0134/1-2, 0135-0143, 0147, 0151, 0152, 0155-0158, 0162, 0164-0169, 0170/1-2, 0171/12

Ipolytölgyes

042, 043/1-2, 044-060, 062, 072, 073

Kemence

0123, 0124/1, 0125/1-3, 0126/1-2, 0127/1-2, 0128/1-2, 0129/1-2, 0130/1-2, 0131-0134, 0135/2-11, 0136, 0137/1-2, 0138, 0139/1-3, 0140, 0141/1-11, 0142-0145, 0146/1-21, 0147, 0148/1-20, 0149, 0150, 0151/1-10, 0152/1-20, 0152/22-24, 0153, 0154/1-5, 0155-0158, 0159/1-2, 0159/4-5, 0160-0177, 0178/1-3, 0179, 0180/1-2, 0180/4-7, 0180/9-11, 0181, 0182/1-7, 0183/2-4, 0184/1-2, 0185/1-2, 0185/6-12, 0186/1-2, 0187, 0188/1-5, 0189-0192, 0193, 0194, 0195/1, 0195/3, 0196/1-3, 0197, 0198/2, 0199/1-2, 0200, 0201/1-3, 0202/1-3, 0203/1-5, 0204/1-3, 0212/1-2, 0213/1, 0213/11-12, 0213/33-34, 0213/43-45, 0213/80-81, 0213/87-93, 0214, 0218/1, 0218/11-14, 0218/23-26, 0218/45-46, 0218/50-53

Kismaros

0207-0210, 0211/1-3, 0212-0214, 0216-0218

Kisoroszi

010/1, 020, 031/110-112, 032, 033, 034/1-3, 035/24, 036, 050, 0104, 0108/1-2, 0109, 0110

016/1, 016/2, továbbá a 076 helyrajzi számú földrészletnek a következő táblázatban szereplő Egységes Országos Vetület (EOV) szerinti koordináták által meghatározott töréspontokkal képzett határvonaltól keletre fekvő területe[4]

AB
1.yx
2.646729,41274621,81
3.646729,26274634,90
4.646596,42274595,80
5.646448,31274530,70
6.646358,79274478,07
7.646273,06274433,58
8.646142,54274343,92
9.646069,94274298,86
10.645994,83274233,76
11.645982,31274223,75
12.645939,75274223,75
13.645704,42274035,99
14.645572,63273879,63
15.645559,06273865,53
16.645492,33273786,86
17.645489,07273758,64
18.645439,70273717,95
19.645410,40273680,52
20.645386,47273641,68
21.645352,58273598,60
22.645382,27273560,77
23.645417,77273576,59
24.645442,80273582,84
25.645460,33273574,08
26.645484,11273587,85
27.645536,68273594,11
28.645612,23273642,00
29.645650,21273678,35
30.645651,84273695,17
31.645696,87273703,85
32.645703,92273682,69
33.645740,27273677,26
34.645769,57273674,55
35.645818,40273689,20
36.645900,87273709,81
37.645943,19273715,78
38.646002,33273711,98
39.646072,32273724,46
40.646122,77273728,26
41.646162,92273729,35
42.646209,58273719,58
43.646259,50273701,13
44.646307,79273697,34
45.646378,86273703,30
46.646395,68273706,02
47.646455,90273685,40
48.646503,10273690,83
49.646545,42273693,54
50.646570,38273683,23
51.646578,65273747,25

Kóspallag

057-068, 092/1, 093-0104, 0107-0112, 0113/1-2, 0114/1-2, 0115-0129, 0139, 0158-0174, 0175/1-2, 0176, 0189, 0190/1-9

Leányfalu

016/1-2, 017/4-5, 018/2-4, 019/2, 020, 022, 023-027, 028/1-2, 030/1-2, 031-033

Letkés

040/1-3, 040/14, 041/1-2, 057/2, 081/6, 083-085, 095, 097-0100, 0101/1-2, 0101/6-7, 0102, 0103/1, 0103/4-5, 0104/1-3, 0106, 0107/2-3, 0108/1-2, 0108/4-5, 0108/12, 0108/17, 0108/23-26, 0108/39-41, 0108/78, 0108/80-82, 0130, 0131, 0132/1-2, 0134, 0135, 0136/2, 0136/4, 0137, 0149/7, 0151-0153, 0181, 0182/3, 0183-0185, 0186/1-2, 0187/1-2, 0188, 0189/1-2, 0190-0192, 0193/1-3, 0194/1-2, 0195/1-2, 0197

Márianosztra

024/1-2, 025/3-6, 026-032, 033/1-3, 034/1-3, 035-037, 040, 041, 0139-0143, 0144/1-2, 0145, 0146, 0159-0165, 0171, 0172, 0174-0179, 0183/2, 0184/1, 0186-0191, 0192/1-2, 0193, 0194/1-2, 0195, 0213/1-2, 0214-0232, 0233/1-2, 0234-0242, 0250/3, 0251/1-2, 0252-0255, 0256/1-2, 0257-0263, 0269, 0270/3-4, 0271, 0272/1-2, 0273/1-2, 0274/1, 0274/13

Nagybörzsöny

02/2, 02/4, 03-05, 07, 08, 010/1, 019-023, 027, 028/1-2, 0174, 0180, 0181, 0193/1-2, 0194-0198, 0205, 0206, 0208/1, 0208/3-27, 0208/29-52, 0208/54-61, 0208/67-69

Nagymaros

049/2-4, 049/16, 049/18-19, 050-052, 0135/1-3, 0136/1-3, 0137-0140, 0141/4-5, 0141/7-13, 0142/1-2, 0143/1-3, 0144-0146, 0147/1-2, 0148/1-2, 0149/1-2, 0183, 0184, 0187/2, 0193/1-2, 0195/3, 0196, 0197, 0198/2-4, 0203/15, 0210/1, 0221, 0222/1-2, 0223, 0224/2, 0225, 0230/4-21, 0237/20, 0237/35, 0237/57, 0238, 0239, 0240/3, 0241/1-2, 0242/1-2, 0243, 0244, 0245/1-2, 0246, 0247/2-7, 0248/1, 0248/3-7, 0249, 0250/1-2, 0251/1, 0251/5-6, 0251/8-9, 0251/11, 0251/13-14, 0252, 0253/2, 0253/4-6, 0254/2, 0254/5, 0255-0259, 0260/1-10, 0261/2-3, 0261/5-7, 0262, 0263/1-2, 0264, 0265/1-2, 0266, 0267/1-2, 0268, 0269/1-2, 0270/2, 0270/4, 0270/7-15, 0271, 0272/1-2, 0273/1-2, 0274-0280, 0281/2-4, 0282, 0283, 0284/1-5, 0284/7-9, 0285, 0286/1-2, 0287-0291, 0292/1-2, 0293, 0294, 0295/1-2, 0296, 0297, 0333, 0335, 0336-0345, 0346/1-2, 0352, 0353/1-2, 0354, 0355, 0356/1, 0356/5, 0357, 0358, 0361, 0362/1-2, 0363-0366, 0367/2-4, 0368/2-4, 0369-0372, 0375, 0476/2

Perőcsény

0288/1, 0288/3-4, 0289, 0290, 0291/1-2, 0292, 0293, 0294/1-2, 0295/5-6, 0296/1, 0296/3-4, 0297-0300

Pilisborosjenő

029, 040/2, 055-064, 065/2, 066/1-2, 067-069, 072, 073/1, 079/1, 079/3-6, 080, 081/1-2, 083, 0119/1-2

Pilisszántó

083, 084/1, 084/4-8, 084/10, 092/3, 0100, 0106/8-9, 0108/2, 0109, 0112-0114, 0115/1-2, 0116-0118

Pilisszentkereszt

02/3-7, 02/9-34, 02/38-115, 03, 05/1-2, 06, 011/2-33, 011/46-53, 011/55-122, 011/125-128, 011/130-131, 011/133-193, 011/195-207, 012, 013, 014/1, 014/3, 014/5-7, 015/2-4, 016/1-15, 016/17-30, 017/1, 017/3-4, 018, 019, 020/1-83, 020/85-93, 020/95-154, 021, 022/1-2, 023, 036, 040/2-4, 041/1, 041/3-6, 041/8, 041/10-13, 042/3-7, 043-045, 046/2, 048/1, 048/4-12, 048/19-22, 048/24-28, 048/30, 048/34-50, 049/1-2, 050/3, 050/6-9, 050/11-16, 051/1-2, 052, 053/3, 053/6, 053/8, 053/13, 053/15-19, 053/21-23, 053/25-28, 053/30, 053/32-39, 053/41-61, 053/69-71, 054/1-2, 055/2, 055/6-12, 056/1-2, 057/1-4, 057/8-14, 057/16-18, 057/23, 057/25-29, 057/31-38, 057/40-43, 057/45-74, 058/1-2, 059/1-2, 060/1, 060/3, 061/1-2, 061/4-12, 061/14-15, 061/17-18, 061/22-23, 062, 063/2-29, 063/31, 063/33-46, 063/49-55, 065, 066/1-3, 067/1-58, 067/60-66, 068/1-2, 069, 070/4, 071/1-3, 072/1-6, 073/4-23, 073/25-29, 074/5, 075/4, 080/4, 081, 083/11-12, 090/1, 090/5, 094/1-2, 097/8, 098

Pilisszentlászló

(a község teljes kül- és belterülete)

külterület: 02-0158/5

belterület: 1-800, 811-1000/2

(volt) zártkert: 801/1-810/5

Pomáz

0110, 0111, 0132/12-13, 0132/16-22, 0132/25-26, 0133, 0134, 0135/2, 0147, 0148, 0149/1-8, 0150/1-10, 0150/12-15, 0150/18-20, 0153/1-15, 0153/17, 0153/19-24, 0157/1-2, 0161, 0163, 0164, 0168, 0179/156-157, 0188/2, 0189/2, 0194, 0214/1, 0226/1-2, 0226/4-7, 0228-0240, 0242/2-5, 0257/1-20, 0258, 0259/1-8, 0261/1-43, 0262, 0263/1-2, 0264, 0265/4-8, 0265/10-11, 0265/14-17, 0265/20-25, 0268/1, 0268/3, 0269/6, 0269/8, 0269/11-17, 0270/1, 0271/3, 0271/5, 0271/13, 0271/15-18, 0271/21-26, 0271/29-34, 0273/1, 0278/2, 0279, 0311/1, 0311/3-4, 0312/8, 0313, 0314/1-2, 0315-0317, 0318/1-2, 0319, 0320/1-4, 0321-0325, 0326/1-2, 0327/1-2, 0328/1-2, 0329, 0330/1-2, 0331, 0332, 0333/1-2, 0334/1-2, 0335/1-3, 0336/1-2, 0337-0339, 0340/1-2, 0341, 0342, 0344-0351, 0352/1-2, 0353, 0354/1-2, 0355/1-2, 0357-0360, 0361/1-2, 0362-0370, 0371/3-6, 0372/1-3, 0373/1-3, 0374-0378, 0381/1-2, 0382/1-2, 0383/1, 0383/3-8, 0384/1-2, 0385, 0386, 0387/1-2, 0388, 0393/2-4, 0394, 0395/1-3, 0396-0398, 0399/1, 0399/4, 0399/6-7, 0400-0405, 0464, 0466, 0467

(volt) zártkert: 8401-8404, 8456, 8606, 8638-8642, 8643/1-6, 8644-8658, 8659/1-6, 8660-8675, 8701, 8717-8723, 8729/1-2, 8730-8732, 8737/1-3, 9201, 9228/1, 9388-9392, 9393/1-6, 9394/1, 9394/3-6, 9395-9398, 9452-9454, 9455/1-2, 9456/1-2, 9457/1-2, 9458-9471, 9472/1-3, 9473-9475, 9476/1-4, 9477/1, 9477/6-7, 9478/1-2, 9479, 9480/2-5, 9480/8-9, 9501-9504, 9516-9518, 9616-9623, 9783/1-4, 9904, 9963, 9972, 9973/1-2, 9974-9976, 9978, 9980-9983, 9984/1-2, 9986/1-3, 9987, 9989, 9990/1-2, 9991, 9992, 9997, 10030

Pócsmegyer

022/66, 027/2, 037/1-2, 040/4, 053/17, 053/19, 054, 078, 079, 083

Szentendre

0289, 0290/1-2, 0357/2, 0437/22, 0449/3, 0449/13-15, 0449/26, 0513/1, 0514, 0564-0571, 0572/3-5, 0573, 0574/1-3, 0575, 0576/2-4, 0576/6, 0576/8, 0576/10-14, 0578, 0581, 0583/2, 0583/5-11, 0584, 0585, 0586/1, 0586/3-4, 0587, 0588, 0589/1-3, 0590, 0591/1, 0592-0594, 0598, 0599, 0600/2-6, 0601-0606, 0607/1-3, 0608/1-2, 0609-0612

belterület: 6881-6883, 6886-6888, 6890, 6891

Szigetmonostor

016/2, 085/1-2, 086-090, 095-099, 0101-0105, 0106/1-2, 0109/1,2, 0110

Szob

04/4, 05, 06, 07/1

belterület: 716, 737/1, 737/3

Szokolya

0355-0357, 0358/1-4, 0359, 0360, 0411/5, 0412/1-2, 0413/1-2, 0414-0425, 0426/1, 0427/2-4, 0428, 0429/1-2, 0430/1-2, 0432, 0433/3, 0434/1-4, 0435/3-5, 0436/1, 0436/3-7, 0437/1, 0437/3-5, 0438/1-3, 0439, 0440/2, 0440/4-7, 0440/10-11, 0441/1-2, 0442/1-4, 0443/2, 0444-0446, 0447/1-2, 0448, 0449/1-4, 0449/10-12, 0450/1, 0450/3-4, 0451, 0452/1-2, 0453/5-8, 0454, 0455/1, 0455/3-4, 0456/1, 0456/4, 0457/1-3

Sződ

0251-0256, 0260/4,7-10,13-15[5]

Sződliget

040, 041, 042/2, 043, 048/19, 049/2-3, 050-056, 071, 072, 1215, 1216/1-2, 1217[6]

Tahitótfalu

051/2-4, 053/3, 059/9, 084, 091/1-2, 092/4, 095/4, 0100/1, 0103/1, 0103/3-4, 0104, 0106, 0107, 0110/2-7, 0121, 0122/6-7, 0124, 0135/4, 0138/1, 0138/3, 0159/3-5, 0194/2, 0195, 0197/1-2, 0197/4-5, 0198, 0200/1-3, 0203, 0205, 0206/1-3, 0208-0211, 0212/2-9, 0213-0216, 0220/1-8, 0221, 0222/2, 0222/4, 0223/1-3, 0224, 0225, 0229, 0230

Vác

0434-0437, 0438/1-2, 0439-0441, 0443/1-2,9, 0444, 0445

belterület: 4550/1, 4557

Vámosmikola

042, 044-046, 0471/1, 047/5

Visegrád

(a község teljes kül- és belterülete)

külterület: 02/1-0442

belterület: 1-1801/9

Zebegény

03/2, 06-041, 043-061, 062/1-2, 063-075, 076/3-4, 077-079, 080/1-4, 080/6-7, 081/1-2, 082-099, 0102

belterület: 2654, 2655/1-2, 2656-2663

2. számú melléklet a 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelethez

A Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz csatolt védett természeti területek jegyzéke a jogforrások megjelölésével

1. Pilisi Tájvédelmi Körzet

[Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 1/1978. OKTH határozata a Pilisi Tájvédelmi Körzet létesítéséről, a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 20/1992. (XI. 6.) KTM rendelete a Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról, továbbá a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 24/1996. (X. 9.) KTM rendelete a Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes helyrajzi számainak módosításáról.]

2. Börzsönyi Tájvédelmi Körzet

[Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 5/1978. OKTH határozata a Börzsönyi Tájvédelmi Körzet létesítéséről és az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 12/1996. (XII. 30.) OKTH rendelkezése a Börzsönyi Tájvédelmi Körzet meghatározott területe védelmének feloldásáról.]

3. Ipolyszög-Ujkóvár között lévő égerláp Természetvédelmi Terület

[A Nógrád Megyei Tanács VB 20/1975. (III. 14.) sz. határozata az Ipolyszög-Ujkóvár között lévő égerláp természetvédelem alá helyezéséről.]

4. Honti-szakadék Természetvédelmi Terület

[A Nógrád Megyei Tanács VB 127/1975. (XI. 25.) sz. határozata az 1975. évre tervezett területek természetvédelem alá helyezéséről.]

5. Váci Kompkötő-sziget Természetvédelmi Terület

[A Pest Megyei Tanács VB 97/1977. (IV. 18.) sz. határozata a Váci Kompkötő-sziget természetvédelmi területté nyilvánításáról.]

6. Kifli-tó Természetvédelmi Területe

[A Nógrád Megyei Tanács VB 115/1977. (XI. 22.) sz. határozata az 1977. évre tervezett területek természetvédelem alá helyezéséről.]

7. Páskomi Legelő Természetvédelmi Terület

[A Nógrád Megyei Tanács VB 115/1977. (XI. 22.) sz. határozata az 1977. évre tervezett területek természetvédelem alá helyezéséről.]

8. Szentendrei-szigeten lévő védett természeti területek közül a Kisoroszi-Tahitótfalu környéki gyepek és erdők, a Pócsmegyeri homokok és a Szigetmonostori gyepek és erdők

[A Pest Megyei Tanács 1/1985. sz. tanácsrendelete a természeti értékek védetté nyilvánításáról.]

9. Gödi Sziget Természetvédelmi Terület

[Göd Nagyközség Önkormányzatának 10/1992. (III. 25.) sz. Ök. rendelete a Göd-felsői Kékperjés Láprét, a Gödi Láprét és a Gödi Sziget és Mellékág helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról.]

10. Pánkuti-legelő Természetvédelmi Terület

[Tahitótfalu Községi Önkormányzat 6/1992. (VII. 24.) sz. rendelete a község természeti területeinek helyi védetté nyilvánításáról.]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 17. §-a. Hatálytalan 2017.06.10.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. § 7. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.08.01.

[4] Beiktatta a 31/2021. (IX. 13.) AM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2021.09.14.

[5] Módosította a 21/2019. (V. 28.) AM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2019.06.05.

[6] A 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 1. számú mellékletének jelölt része az 1/1998. (VIII. 15.) KöM rendelet 1. §-ának megfelelően módosított szöveg

Tartalomjegyzék