20/1998. (VII. 7.) KHVM rendelet

egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A belföldi vasúti árufuvarozás legmagasabb díjairól szóló 5/1994. (I. 30.) KHVM rendelet , valamint a módosítására kiadott 23/1995. (XII. 20.) KHVM rendelet , a 30/1996. (XII. 22.) KHVM rendelet és a 33/1997. (XII. 21.) KHVM rendelet hatályát veszti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Lotz Károly s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter