2000. évi CXIII. törvény

az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

ELSŐ RÉSZ[1]

MÁSODIK RÉSZ[2]

Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosítása

HARMADIK RÉSZ

Vegyes rendelkezések

266. § (1) E törvény rendelkezései - a (2) bekezdésben, valamint a 267-287. §-ok rendelkezéseiben foglaltak figyelembevételével - 2001. január 1-jén lépnek hatályba.

(2)[3] E törvény 44. §-ának (4) bekezdése 2003. január 1-jén lép hatályba.

267. § (1) E törvénynek az 1-30. §-ban foglalt rendelkezéseit - a (2)-(10) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel - a 2001. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2)[4]

(3)[5]

(4)[6]

(5)[7] [8]

(6)[9]

(7)[10]

(8) A (7) bekezdés rendelkezését a 2002. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(9)[11]

(10)[12]

268. § (1) E törvénynek a 31-57. §-ban és a 269. §-ban foglalt rendelkezéseit - a (2)-(5) bekezdés, valamint a 266. § (2) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel - első ízben a 2001. évi adóalap megállapítására és a 2001. évi társasági adó és osztalékadó kötelezettségre kell alkalmazni.

(2)[13]

(3)[14]

(4)[15]

(5)[16]

269. §[17]

270. §[18]

271. §[19]

272. §[20]

273. §[21]

274. §[22]

275. §[23]

276. §[24]

277. §[25]

278. §[26] E törvény Itv.-t módosító rendelkezéseit a hatálybalépés napjától illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az illetékhivatal vagy az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni.

279. §[27]

280. §[28]

281. § (1) E törvény 149-242. §-okban foglalt rendelkezései 2001. január 1. napján lépnek hatályba azzal, hogy a 199. §-t 2001. július 1-jétől kell alkalmazni. Éves pénzügyi terv hiányában 2001. április 1. és május 31. között a pénztáraknak a hosszú távú pénzügyi terv alapján kell működniük. A 173., 175. és a 176. §-t 2002. január 1-jétől kell alkalmazni, a 281. § (9) bekezdése e törvény kihirdetése napján lép hatályba.

(2)[29]

(3) A foglalkoztatás törvényes határidőn belül e törvény hatálybalépését követően is köteles az egészségbiztosítási járulékot a biztosítottnak 15 napon belül visszafizetni, ha a túlfizetés a 2000. december 31-ig hatályos rendelkezések megsértésével keletkezett.

(4) Az e törvényben előírt csökkentett mértékű járulékokat a 2001, január 1-jétől, illetőleg 2002. január 1-jétől kezdődő időszakra juttatott (megszerzett) jövedelmek esetén első ízben 2001., illetve 2002. február hónapban kell megfizetni.

(5) A 2000. december 31-ét megelőzően benyújtott és a törvény hatálybalépéséig el nem bírált családtámogatási és fogyatékossági támogatási ügyek átadás-átvételének feltételeit, valamint az igényt elbíráló szervek hatáskör átadásából adódó végrehajtási szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg. A MEP a 2000. december hónapra járó családtámogatási ellátást - a Magyar Államkincstár által december 15-ét követően a 2001. évi költségvetés terhére megelőlegezetten - december 31-éig folyósítja.

(6)[30] Ahol jogszabály Állami Pénztárfelügyeletet (Pénztárfelügyelet) említ, azon a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (Felügyelet) kell érteni.

(7) E törvény 233-234., 236-237. és 239. §-ának rendelkezéseit a 2000. december 31-ét követően kezdődött keresőképtelenség, illetőleg ellátásra való jogosultság esetén kell alkalmazni.

(8) E törvény 241. §-a szerinti kamatot a 2000. december 31-ét követően kibocsátott visszafizetésre kötelező határozatban, illetőleg megtérítésre kötelező fizetési meghagyásban megállapított összeg után kell felszámítani.

(9)[31]

282. §[32]

283. §[33]

284. §[34]

285. §[35]

286. §[36]

287. §[37]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[38]

2. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[39]

3. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[40]

4. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[41]

5. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[42]

6. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[43]

7. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[44]

8. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[45]

9. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[46]

10. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[47]

11. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[48]

12. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[49]

13. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[50]

14. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[51]

15. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[52]

16. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[53]

17. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[54]

18. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[55]

19. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[56]

20. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[57]

21. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[58]

22. számú melléklet a 2000. évi CXIII. törvényhez[59]

Lábjegyzetek:

[1] Az Első Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[3] Megállapította a 2002. évi XLII. törvény 48. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.11.15.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLII. törvény 302. § (4) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2003.01.01.

[8] Beiktatta a(z) 2002. évi XLII. törvény _. § (_) bekezdése _ pontja. Hatályos 2003.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLII. törvény 302. § (4) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2003.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLII. törvény 302. § (4) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2003.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi CXXVII. törvény 123. § (9) bekezdése. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi CXXVI. törvény 83. § - a. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi CXXVI. törvény 83. § - a. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi CXXVI. törvény 83. § - a. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi CXXVI. törvény 83. § - a. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi CXXVI. törvény 83. § - a. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[26] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[30] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 125. § (4) bekezdése d) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXL. törvény 189. § 20. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi L. törvény 90. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2001.07.03.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi L. törvény 90. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2001.07.03.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi CXXVII. törvény 123. § (9) bekezdése. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 461. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

Tartalomjegyzék