14/2000. (VI. 26.) KöM rendelet

a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. § (3) bekezdésében, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter egyetértésével - a következőket rendelem el:

1. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Pilis-oldal Erdőrezervátum elnevezéssel az 1/1998. (VIII. 15.) KöM rendelettel módosított 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelettel létesített Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képező, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 168,1 hektár kiterjedésű területet.

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 44,9 hektár kiterjedésű területet.

2. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Prédikálószék Erdőrezervátum elnevezéssel a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képező, a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 170,3 hektár kiterjedésű területet.

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 4. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 27,3 hektár kiterjedésű területet.

3. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Pogány-rózsás Erdőrezervátum elnevezéssel a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képező, az 5. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 396,4 hektár kiterjedésű területet.

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 6. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 91,3 hektár kiterjedésű területet.

4. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Nagy-Istrázsa-hegy Erdőrezervátum elnevezéssel a 4/1990. (VI. 18.) KöM rendelettel létesített Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet részét képező, a 7. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 155,5 hektár kiterjedésű területet.

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 8. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 44,5 hektár kiterjedésű területet.

5. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Gerecse Száz-völgy Erdőrezervátum elnevezéssel a 15/1977. OTvH számú határozattal létesített Gerecsei Tájvédelmi Körzet részét képező, a 9. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 243,4 hektár kiterjedésű területet.

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 10. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 49,6 hektár kiterjedésű területet.

6. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Meszes-völgy Erdőrezervátum elnevezéssel a 6/1990. (VI. 18.) KöM rendelettel módosított 19/1976. OTvH számú határozattal létesített Vértesi Tájvédelmi Körzet részét képező, a 11. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 131,8 hektár kiterjedésű területet.

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 12. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 46,3 hektár kiterjedésű területet.

7. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum elnevezéssel a Vértesi Tájvédelmi Körzet részét képező, a 13. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 80,8 hektár kiterjedésű területet.

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 14. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 25,7 hektár kiterjedésű területet.

8. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Kisszénás Erdőrezervátum elnevezéssel az 5/1991. (III. 22.) KöM rendelettel, valamint a 27/1994. (VIII. 6.) KTM rendelettel módosított 9/1978. OKTH számú határozattal létesített Budai Tájvédelmi Körzet részét képező, a 15. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 120,4 hektár kiterjedésű területet.

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 16. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú összesen 41,1 hektár kiterjedésű területet.

9. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Ócsai Turjános Erdőrezervátum elnevezéssel a 3/1975. OTvH számú határozattal létesített Ócsai Tájvédelmi Körzet részét képező, a 17. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 70,2 hektár kiterjedésű területet.

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 18. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 22,4 hektár kiterjedésű területet.

10. § A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az erdőrezervátumok magterülete fokozottan védett természeti terület.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Budapest, 2000. június 16.

Dr. Pepó Pál s. k.,

környezetvédelmi miniszter

1. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26) KöM rendelethez

A Pilis-oldal Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Pilisszántó

084/1-ből 3 A, 3 NY, 4 A, 4 NY, 5 A, 5 B, 5 C, 5 RL

Pilisszentkereszt

021-ből 13 A, 13 B, 13 C, 13 NY2, 13 NY3, 18 A, 18 NY, 19 A, 20 A, 20 B, 20 ÚR, 22 A, 22 B, 22 NY, 22 ÚR, 23 A, 23 B, 23 NY, 23 ÚR, 24 A, 24 B, 24 NY1, 24 ÚR

2. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Pilis-oldal Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Pilisszántó

084/1-ből 4 A

Pilisszentkereszt

021-ből 19 A, 23 A, 23 B, 23 ÚR

3. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Prédikálószék Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Dömös

066-ból 13 A, 067-ből 13 B, 13 C, 13 D, 15 A, 15 B, 15 EY, 16 A, 16 B, 16 NY, 16 TI, 068-ból 17 A, 17 G1, 17 H1

4. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Prédikálószék Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Dömös

067-ből 15 A, 16 A, 16 TI, 16 NY

5. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Pogány-rózsás Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Diósjenő

0153-ból 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 2 C, 2 TN1, 2 TN2, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 5 A, 5 B, 5 C, 5 D, 5 TI, 6 A, 6 B, 6 C, 6 D, 6 E, 7 A, 7 B, 7 C, 8 A, 8 B, 8 C, 8 TI, 9A, 9 B, 9 C, 9 D, 10 A, 10 B, 10 C, 10 D, 10 E, 10 F, 13 TN, 61 A, 61 B, 61 C

Kemence

0151/1-ből 41 TN, 43 A, 43 B

6. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Pogány-rózsás Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Diósjenő

0153-ból 1 B, 2 B, 3 A, 3 B, 3 E, 3 F, 5 D, 7 C, 8 B, 8 C, 9 A, 9 B, 10 A

7. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Gödöllő

0215/1 a-ból 48 D, 48 NY, 49 A, 50 A, 50 B, 50 NY, 50 VF, 51 C, 51 NY, 52 B, 52 NY, 53 A, 53 B, 53 NY, 54 A, 54 B, 54 C, 54 NY, 55 A, 55 C, 55 NY, 56 A, 56 B, 56 NY1, 56 NY2, 57 A, 57 B, 57 C, 57 D, 57 NY, 58 A, 58 B, 59 B, 59 C, 59 NY1, 59 NY2

8. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Gödöllő

0215/1 a-ból 50 A, 51 C, 51 NY, 53 A, 54 A, 54 B, 54 C, 54 NY, 56 B

9. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Gerecse Száz-völgy Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Dunaszentmiklós

0118-ból 4 B, 4 C, 5 A, 5 B, 5 C, 5 D, 5 E, 5 F, 5 G

Tardos

030/1 (10 E), 031 (10 E), 032/8 a-ból 10 E, 10 B, 10 C, 10 D, 10 F, 11 A, 11 B

Neszmély

0301-ből 23 A, 23 NY, 24 A, 24 B, 24 C

10. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Gerecse Száz-völgy Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Dunaszentmiklós

0118-ból 5 B, 5 C, 5 D

Tardos

030/1 (10 E), 031 (10 E), 032/8 a-ból 10 E

11. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Meszes-völgy Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Csákberény

0116/3-ból 45 A, 45 B, 45 C, 45 D, 45 E, 45 F, 45 H, 46 A, 46 B, 46 C, 46 D, 46 E, 46 G, 47 A, 47 B, 47 C, 47 D, 48 A, 48 B, 48 C, 50 A, 50 B, 50 C

12. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Meszes-völgy Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Csákberény

0116/3-ból 46 A, 46 B, 46 C, 46 D, 46 E, 46 G, 47 A, 47 B, 47 C, 47 D

13. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Csákberény

0116/3-ból 21 E, 22 B, 22 C, 22 D, 22 E, 22 NY, 24 A, 24 B, 24 C, 24 D, 24 E, 24 F, 24 NY1, 24 NY2, 40 B, 40 NY

14. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Csákberény

0116/3-ból 22 E, 24 A, 24 B, 24 F

15. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Kisszénás Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Piliscsaba

070-ből 25 A, 25 B, 25NY, 25 TN1, 25 TN2, 25 TN3, 25 C, 25 D, 26 B, 26 C, 26 D, 26 E, 26 NY1, 26 NY2, 26 TN, 083-ból 25 A

Pilisszentiván

031/1-ből 8 G, 068-ból 8 G, 069/7-ből 7 K, 7 TN1, 070-ből 7 A, 7 B, 7 C, 7 D, 7 G, 7 H, 7 I, 7 J, 7 K, 7 N, 7 O, 7 P, 7 Q, 7 TI1, 7 TI2, 7 TN2, 7 TN3, 7 TN4, 7 TN5, 7 TN6, 7 TN7, 7 TN8, 7 TN9, 8 A, 8 B, 8 C, 8 D, 8 E, 8 F, 8 G, 8 J, 8 NY

16. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Kisszénás Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Piliscsaba

070-ből 25 B, 25 NY, 25 TN1, 25 TN2, 25 TN3

Pilisszentiván

070-ből 7 A, 7 C, 7 H, 7 I, 7 N, 7 O, 7 TN5, 7 TN6, 7 TN7, 7 TN8, 7 TN9

17. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

Az Ócsai Turjános Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Ócsa

0411 (9 B, 9 C, 9 D, 9 E, 9 F, 9 G, 9 SZ), 0437-ből 7 B, 7 C, 7 D, 0450 (8 A, 8 B, 8 C, 8 D, 8 E, 8 F, 8 TI1, 8 TI2), 0451-ből 5 B, 5 C, 5 D, 5 E

18. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

Az Ócsai Turjános Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Ócsa

0450-ből 8 A, 8 B, 8 C, 8 E, 0451-ből 5 C, 5 E

Tartalomjegyzék