5/2000. (II. 29.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 404. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 187. §-ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. Az 1-2. § rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyek közül azokban kell alkalmazni, ahol a szakértő kirendelésére a rendelet hatálybalépését követően került sor.

(2)[4]

(3)[5]

Dr. Dávid Ibolya s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 11/2005. (VI. 17.) IM-BM-PM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2005.06.25.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 127. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 127. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 127. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 127. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére