293/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb. tv.) 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény 16. §-ának (11) bekezdésében, valamint az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény 13. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

23. §[23]

24. §[24]

25. §[25]

26. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivételével 2003. február 1. napján lép hatályba.

(2)[26]

(3)[27]

(4)[28]

Vegyes rendelkezések

27. §

(1) Az OEP a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 5. § (4) bekezdésében meghatározott 2002. évi béremelés adott ellátásra jutó 2002. december havi bérfedezetének a 13. havi bér időarányos részével korrigált fix összegét - a (2) és (3) bekezdésekben meghatározott finanszírozásig - az esedékes havi finanszírozással együtt utalványozza a szolgáltatónak.

(2) A 2002. évi béremelés 2003. évi fedezetének biztosítása 2003. február havi finanszírozástól kezdődően

a) a háziorvosi ellátás esetében a bejelentkezett biztosítottak korcsoportonkénti pontszáma alapján és a Kr. 14. § (2) bekezdés szerinti módosított fix összegű díjazással,

b) a háziorvosi ügyeleti ellátás esetében a Kr. 19. § (3) bekezdése szerinti módosított díjazással,

c) a védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok esetében - részmunkaidős orvossal és védőnővel működtetett iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat kivételével - a módosított havi fix összegű díjjal,

d) a részmunkaidős orvossal és védőnővel működtetett iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat esetében a Kr. 20. § (4) bekezdése szerinti módosított fejkvótával,

e) a fogászati ellátás esetében a teljesítményarányos díjazás szerint,

f) a betegszállítás esetében a betegszállítás céljából megtett hasznos és többletkilométerek alapján, valamint a Kr. 33. §-a (2) bekezdése és a halottszállítás a Kr. 34. § (2) bekezdése szerinti módosított díjazással,

g) a CT, MRI vizsgálatok esetében a havi teljesítménypont arányában,

h) a dialízis ellátások esetében az elvégzett kezelések teljesítményértéke alapján,

i) az otthoni szakápolás esetében a Kr. 35. § (11) bekezdése szerinti módosított díjazással,

j) a fekvőbeteg-szakellátás esetfinanszírozotti körébe tartozó beavatkozások esetében a díjtételek módosításával,

k) a büntetés-végrehajtás által fenntartott egészségügyi intézmények és az egyéb ellátások esetében a havi fix összegű díjazás módosításával történik.

(3) A 2002. évi béremelés 2003. évi fedezetének biztosítása az R.-ben meghatározott teljesítményegységek módosításának hatálybalépésétől kezdődően

a) a gondozóintézeti gondozás esetében a módosított fix összegű díjazással és az elvégzett tevékenységhez tartozó pontértékek alapján,

b) a járóbeteg-szakellátás esetében a nyújtott ellátáshoz tartozó pontértékek alapján,

c) az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében az elszámolt osztályos ápolási eset súlyszám értéke alapján,

d) a krónikus fekvőbeteg-szakellátás esetében a súlyozott ápolási napok alapján

történik.

(4)[29]

28. §[30]

Dr. Kiss Elemér s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 293/2002. (XII. 27.) Korm. rendelethez[31]

2. számú melléklet a 293/2002. (XII. 27.) Korm. rendelethez[32]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[23] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[24] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[25] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[26] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[27] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[28] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[29] Hatályon kívül helyezte a 102/2003. (VII. 17.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2003.08.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[31] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[32] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére