Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

293/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb. tv.) 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény 16. §-ának (11) bekezdésében, valamint az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény 13. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

23. §[23]

24. §[24]

25. §[25]

26. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivételével 2003. február 1. napján lép hatályba.

(2)[26]

(3)[27]

(4)[28]

Vegyes rendelkezések

27. §

(1) Az OEP a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 5. § (4) bekezdésében meghatározott 2002. évi béremelés adott ellátásra jutó 2002. december havi bérfedezetének a 13. havi bér időarányos részével korrigált fix összegét - a (2) és (3) bekezdésekben meghatározott finanszírozásig - az esedékes havi finanszírozással együtt utalványozza a szolgáltatónak.

(2) A 2002. évi béremelés 2003. évi fedezetének biztosítása 2003. február havi finanszírozástól kezdődően

a) a háziorvosi ellátás esetében a bejelentkezett biztosítottak korcsoportonkénti pontszáma alapján és a Kr. 14. § (2) bekezdés szerinti módosított fix összegű díjazással,

b) a háziorvosi ügyeleti ellátás esetében a Kr. 19. § (3) bekezdése szerinti módosított díjazással,

c) a védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok esetében - részmunkaidős orvossal és védőnővel működtetett iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat kivételével - a módosított havi fix összegű díjjal,

d) a részmunkaidős orvossal és védőnővel működtetett iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat esetében a Kr. 20. § (4) bekezdése szerinti módosított fejkvótával,

e) a fogászati ellátás esetében a teljesítményarányos díjazás szerint,

f) a betegszállítás esetében a betegszállítás céljából megtett hasznos és többletkilométerek alapján, valamint a Kr. 33. §-a (2) bekezdése és a halottszállítás a Kr. 34. § (2) bekezdése szerinti módosított díjazással,

g) a CT, MRI vizsgálatok esetében a havi teljesítménypont arányában,

h) a dialízis ellátások esetében az elvégzett kezelések teljesítményértéke alapján,

i) az otthoni szakápolás esetében a Kr. 35. § (11) bekezdése szerinti módosított díjazással,

j) a fekvőbeteg-szakellátás esetfinanszírozotti körébe tartozó beavatkozások esetében a díjtételek módosításával,

k) a büntetés-végrehajtás által fenntartott egészségügyi intézmények és az egyéb ellátások esetében a havi fix összegű díjazás módosításával történik.

(3) A 2002. évi béremelés 2003. évi fedezetének biztosítása az R.-ben meghatározott teljesítményegységek módosításának hatálybalépésétől kezdődően

a) a gondozóintézeti gondozás esetében a módosított fix összegű díjazással és az elvégzett tevékenységhez tartozó pontértékek alapján,

b) a járóbeteg-szakellátás esetében a nyújtott ellátáshoz tartozó pontértékek alapján,

c) az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében az elszámolt osztályos ápolási eset súlyszám értéke alapján,

d) a krónikus fekvőbeteg-szakellátás esetében a súlyozott ápolási napok alapján

történik.

(4)[29]

28. §[30]

Dr. Kiss Elemér s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 293/2002. (XII. 27.) Korm. rendelethez[31]

2. számú melléklet a 293/2002. (XII. 27.) Korm. rendelethez[32]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[23] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[24] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[25] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[26] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[27] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[28] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[29] Hatályon kívül helyezte a 102/2003. (VII. 17.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2003.08.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[31] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[32] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék