73/2002. (VIII. 15.) FVM rendelet

a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter irányítása alatt álló szervek közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételéről

Az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló 2001. évi CII. törvény 7. §-ával módosított, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján-a Kjt. 20. §-ának (3) bekezdésében és 41/A. §-ában foglalt rendelkezésekre figyelemmel - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter irányítása vagy felügyelete alatt álló szervek közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételére az alábbiakat rendelem el:

1. §

(1) E rendelet mellékletében meghatározott közalkalmazotti munkaköröket betöltő közalkalmazottak, illetve az e munkakörökben kinevezésre jelölt személyek, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 22/A-22/B. §-aiban meghatározottak szerint, a Ktv. 6. számú melléklete szerinti adattartalommal kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni.

(2) A közalkalmazottak vagyonnyilatkozatának nyilvántartását és ellenőrzését - a Ktv. és a vagyonnyilatkozat-tételéről és átadásáról, kezeléséről, az abban foglalt adatok védelméről, valamint a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal szervezetéről, működéséről és az ellenőrzési eljárás lefolytatásáról szóló 114/2001. (VI. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak megfelelő alkalmazásával - a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal végzi.

(3) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére - ideértve a munkáltatói jogkör gyakorlójának ezzel kapcsolatos kötelezettségeit is - a Korm. rendelet szabályai megfelelően alkalmazandók.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az e rendelet szerinti vagyonnyilatkozat tételére kötelezetteknek első alkalommal a rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül kell vagyonnyilatkozatot tenniük.

Dr.Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 73/2002. (VIII. 15.) FVM rendelethez

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter irányítása vagy felügyelete alatt álló szervek vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett közalkalmazotti munkakörei

FVM Gazdasági Hivatal

- igazgató

- gazdasági vezető

- üzemeltetési és beruházási vezető

- üzletvezető

- osztályvezető

- belső ellenőr

Állami Ménes Gazdaság, Szilvásvárad

- igazgató

- gazdasági vezető

- belső ellenőr

Debreceni Állategészségügyi Intézet

- igazgató

- igazgatóhelyettes

- belső ellenőr

Kaposvári Állategészségügyi Intézet

- igazgató

- osztályvezető (utalványozás)

- belső ellenőr

Országos Élelmiszer-vizsgáló Intézet

- igazgató-főállatorvos

- gazdasági vezető

- belső ellenőr

Országos Állategészségügyi Intézet

- igazgató-főállatorvos

- gazdasági vezető

- gazdasági vezető-helyettes

- belső ellenőr

Kutatóintézetek:

FVM Szőlészeti és Borászati Kutató Intézete, Eger

- igazgató

- igazgatóhelyettes

- gazdasági vezető

- belső ellenőr

FVM Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Kísérleti Pincészete, Budapest

- igazgató

- gazdasági vezető

- palackozó üzemvezető

- borászati vezető

- belső ellenőr

FVM Szőlészeti és Borászati Kutató Intézete, Badacsony

- igazgató

- gazdasági vezető

- termelési osztályvezető

- belső ellenőr

FVM Szőlészeti és Borászati Kutató Intézete, Kecskemét

- igazgató

- gazdasági vezető

- telepvezető

- belső ellenőr

FVM Szőlészeti és Borászati Kutató Intézete, Pécs

- igazgató

- gazdasági vezető

- belső ellenőr

FVM Műszaki Intézete, Gödöllő

- igazgató

- tudományos igazgató-helyettes

- gazdasági vezető

- gazdasági vezető-helyettes

- belső ellenőr

Erdészeti Tudományos Intézet

- főigazgató

- főigazgató-helyettes

- gazdasági vezető

- igazgatók

- belső ellenőr

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont

- főigazgató

- főigazgató-helyettes

- gazdasági vezető

- igazgatók

- belső ellenőr

Állattenyésztési és Állattakarmányozási Kutatóintézet

- főigazgató

- gazdasági igazgató-helyettes

- belső ellenőr

Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet

- igazgató

- gazdasági vezető

- belső ellenőr

Agrobotanikai Intézet

- igazgató

- gazdasági vezető

- belső ellenőr

Halászati és Öntözési Kutató Intézet

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes

- belső ellenőr

Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet

- főigazgató

- gazdasági főigazgató-helyettes

- főosztályvezető

- főkönyvelő

- belső ellenőr

Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet

- főigazgató

- főigazgató-helyettes

- gazdasági igazgató

- számítástechnikai osztályvezető

- belső ellenőr

Oktatási intézmények:

Agrárszakoktatási Intézet

- főigazgató

- főigazgató-helyettes

- gazdasági vezető

- belső ellenőr

Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola, Budapest

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes/vezető

- belső ellenőr

Nemzeti Lovarda - FVM Szakképző és Szaktanácsadó Intézete, Budapest

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes/vezető

- belső ellenőr

Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Intézet, Budapest

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes/vezető

- belső ellenőr

Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium, Gyomaendrőd

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes/vezető

- belső ellenőr

Almásy Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Gyöngyös

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes/vezető

- belső ellenőr

Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási Intézet, Jánoshalma

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes/vezető

- belső ellenőr

Pannon Lovasakadémia és Mezőgazdasági Szakközépiskola, Kaposvár

- főigazgató

- gazdasági igazgató

- szakközépiskolai igazgató

- lovasakadémia igazgató

- szarvas ágazatvezető

- gidrán ménes vezető

- főkönyvelő

- belső ellenőr

Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási Intézet, Kétegyháza

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes/vezető

- belső ellenőr

Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Intézet, Lengyel

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes/vezető

- belső ellenőr

Vadas Jenő Erdészeti Szakközépiskola, Szakiskola, Mátrafüred

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes/vezető

- belső ellenőr

FVM Mezőgazdasági Szakképző Intézete és Nevelőotthona, Nagykovácsi

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes/vezető

- belső ellenőr

Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási Intézet, Pétervására

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes/vezető

- belső ellenőr

Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola, Piliscsaba

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes/vezető

- belső ellenőr

Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási Intézet, Sellye

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes/vezető

- belső ellenőr

Lippai János Középiskola, Kertészeti Szakképző Iskola, Sopron

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes/vezető

- belső ellenőr

Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakképző Intézet, Szekszárd-Palánk

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes/vezető

- belső ellenőr

Bartha János Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola, Szentes

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes/vezető

- belső ellenőr

Újhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola, Szentlőrinc

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes/vezető

- belső ellenőr

Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola, Vác

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes/vezető

- belső ellenőr

Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási Intézet, Vép

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes/vezető

- belső ellenőr

Teleki Zsigmond Szakképző Iskola, Villány

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes/vezető

- belső ellenőr

Gyűjtemények:

Magyar Mezőgazdasági Múzeum

- főigazgató

- gazdasági igazgató

- belső ellenőr

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ

- igazgató

- gazdasági igazgató-helyettes/vezető

- belső ellenőr

Tartalomjegyzék