121/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

az Európai Unióhoz történő csatlakozás kapcsán szükséges egyes építésüggyel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdésének f), h), i) és k) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

23. §[23]

24. §[24]

25. §[25]

26. §[26]

27. §[27]

28. §[28]

29. §

(1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződés kihirdetéséről szóló törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2)[29]

(3) E rendelet 2. § és 14. §-ának a jogosultsági vizsgára vonatkozó rendelkezéseit a 2005. január 1. napját követően indult névjegyzékbe vételi eljárásokban kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybalépését követően, de 2005. január 1. napját megelőzően benyújtott névjegyzékbe vételi kérelmek esetében a jogosultság megállapítása a vizsga hiánya miatt nem tagadható meg. A névjegyzékbe vételről szóló határozatban meg kell jelölni a kérelmező számára azt a legkésőbbi időpontot - legfeljebb a névjegyzékbe vétel megújításának időpontját - ameddig az eredményes jogosultsági vizsgát igazolnia kell. Amennyiben ezt nem tudja igazolni, úgy a megjelölt határnaptól a névjegyzékből törölni kell.

30. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16. napján aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösség következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) a Tanács 85/384/EGK irányelve az építészmérnöki oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, valamint a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről,

b) a Tanács 89/48/EGK irányelve a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének általános rendszeréről,

c) a Tanács 92/51/EGK irányelve a 89/48/EGK irányelvet kiegészítve, a szakoktatás és szakképzés elismerésének második általános rendszeréről,

d) a Tanács 99/42/EK irányelve a liberalizációról és az átmeneti rendelkezésekről szóló irányelvek hatálya alá tartozó foglalkozásokkal kapcsolatban a képesítések elismerésére szolgáló rendszer létrehozásáról és a képesítések elismerésére szolgáló általános rendszerek kiegészítéséről.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 121/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez[30]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 19. § (12) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 19. § (12) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 19. § (12) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 19. § (12) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 19. § (12) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 19. § (12) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 19. § (12) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 19. § (12) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 19. § (12) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 19. § (12) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 19. § (12) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 19. § (12) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 19. § (12) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 19. § (12) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 704. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[23] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 704. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[24] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 704. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[25] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 704. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[26] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 704. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[27] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 704. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[28] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 704. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[29] Hatályon kívül helyezte a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2006.05.03.

[30] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 704. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék