Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

322/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény egyes végrehajtási rendeleteinek módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének a)-b) és d) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

[5]

4. §[6]

5. §[7]

Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -2006. január 1-jén lép hatályba.

(2)[8]

(3)[9]

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 125/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. §-a,

b) az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 5. §-ának (1) bekezdése,

c)[10]

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a)[11]

b) az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet

ba) 4. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjában a "január 31 -ig" szövegrész helyébe a "március 31-éig" szövegrész,

bb) 5. §-a (3) bekezdésének b) és c) pontjában a "június 30-ig" szövegrész helyébe a "július 31-éig" szövegrész,

bc) 7. §-a (2) bekezdésének első mondatában a "tárgyév október 15-éig" szövegrész helyébe a "tárgyév október 31-éig" szövegrész, valamint második mondatában a "tárgyév december 15-ig" szövegrész helyébe az "a tárgyévet követő év február 28-áig" szövegrész

lép.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 322/2005. (XII. 27.) Korm. rendelethez[12]

2. számú melléklet a 322/2005. (XII. 27.) Korm. rendelethez[13]

3. számú melléklet a 322/2005. (XII. 27.) Korm. rendelethez[14]

4. számú melléklet a 322/2005. (XII. 27.) Korm. rendelethez[15]

5. számú melléklet a 322/2005. (XII. 27.) Korm. rendelethez[16]

6. számú melléklet a 322/2005. (XII. 27.) Korm. rendelethez[17]

Lábjegyzetek:

[1] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[5] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

Tartalomjegyzék