32/2005. (VIII. 11.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1]

(2)[2]

(3)[3]

(4)[4] Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25. § (6)-(12) bekezdése, illetve az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 2/A. §-a szerinti, az indikáción túli gyógyszerrendelés engedélyezése iránti eljárásokért nem kell igazgatási-szolgáltatási díjat fizetni.

2. §[5]

3. §[6]

4. §[7]

5. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett eljárásokban kell alkalmazni.

(2)[8]

Dr. Vojnik Mária s. k.,

egészségügyi minisztériumi politikai államtitkár

Melléklet a 32/2005. (VIII. 11.) EüM rendelethez[9]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[4] Beiktatta a 39/2008. (X. 18.) EüM rendelet 8. §-a. Hatályos 2008.10.23.

[5] Hatályon kívül helyezte az 57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 107. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte az 57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

Tartalomjegyzék