3/2005. (I. 12.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában és a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. § f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány a gazdasági lehetőségekkel összhangban elsősorban a fiatalok otthonteremtési támogatásainak bővítése, valamint a lakbértámogatás bevezetése érdekében a lakáscélú állami támogatásokat a következők szerint módosítja:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §

(1) E rendelet 2005. február 1-jén lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a (3)-(8) bekezdésben foglalt eltérésekkel a hatálybalépést követően benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.

(3) Az R. e rendelet 6. §-ának (2) bekezdésével, a 7. §-ával, valamint a 15. §-ának (1) bekezdésével megállapított - 5. § (2) bekezdésének cb) és d) pontját, 5/A. §-ának (6) és (10) bekezdését, valamint 24. §-ának (6) bekezdését a már folyósított támogatások tekintetében is alkalmazni kell.

(4) Az R. e rendelet 7. §-ának (1) bekezdésével megállapított - 5/A. §-ának (6) bekezdésében említett, a gyermekvállalás teljesítésének, illetve a megelőlegezés időtartama alatt bekövetkező házasság felbontását igazoló okmányt, bírósági ítéletet e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül kell bemutatni a hitelintézetnek, ha az igazoló okmány kiállítására, a bírósági ítélet jogerőre emelkedésére e rendelet hatálybalépése előtt került sor.

(5) Az R. e rendelet 15. §-ának (2) bekezdésével megállapított - 24. §-ának új (11) bekezdését e rendelet hatálybalépését követő hónap hitelintézeti előlegigényléseitől kezdődően kell alkalmazni.

(6) Az R. e rendelet 15. §-ának (2) bekezdésével megállapított - 24. §-ának új (12) bekezdését e rendelet hatálybalépését követően megkötött kölcsönszerződésekre kell alkalmazni.

(7) Az e rendelet 22. §-ának c) pontjával hatályon kívül helyezett adó-visszatérítési támogatás tekintetében a 2005. január 31. napján hatályos szabályozást kell alkalmazni, ha

a) az adásvételi szerződés megkötésére, illetve

b) az építési engedély kiadására

e rendelet hatálybalépése előtt került sor.

(8) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően magánszemély által értékesítési céllal épített lakás tekintetében 2005. január 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni, ha az építendő új lakásra vonatkozó építési engedély iránti kérelmét az értékesítő magánszemély első ízben e rendelet hatálybalépését megelőzően az illetékes hatósághoz benyújtotta, továbbá az erről szóló írásos igazolást az értékesítést, illetve bérbeadást megelőzően a hitelintézetnek bemutatja.

21. §[20]

22. §[21]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.